close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лабороторна 4

код для вставкиСкачать
Варіант 7 1. Побудувати фазовий портрет синусоїди (в якості x служить сигнал, а в якості y - похідна цього сигналу), при цьому використавши бібліотеки Sources, Sinks, Continuous. Результати вивести на віртуальний графопобудовник.
2. У послідовності чисел [3, 5, 18, 30, 6, 3.7] знайти максимальне число, при цьому застосувавши бібліотеки Sources, Sinks, Math (Math Operations). Результати вивести на дисплей.
3. Розв'язок системи алгебраїчних рівняньє оптимальним планом. Знайти максимальне значення цільової функції F = 12x + 5y. Створити модель (результати вивести на екрани, використати осцилограф для графічного зображення змінних).
Для початку роботи відкриємо програму "MATLAB R2013a".
Потім запускаємо додаток "Simulink"
Відкривається вікно бібліотек Simulink.
Потім натискаємо File потім New потім Model
Відкривається вікно Тепер починаємо роботу над завданням.
1.Для створення фазового портрета синусоїди спочатку перемістимо з вікна бібліотеки на робоче вікно. Для цього вибираємо необхідну бібліотеку в даному випадку "Sources" (Дана бібліотека містить піктограми джерел сигналів та дії. Природа впливу може бути найрізноманітнішою.), знаходимо блок "Sine Wave" (Sine Wave - генератор гармонічних коливань (синусоїдальний вплив) )і перетягуємо його до робочого вікна за допомогою зажатої лівої клавіші на мишці. Потім з бібліотеки "Continuous" переміщаємо блок "Derivative" (Derivative - служить для диференціювання вхідних даних (сигналів), тобто знаходження похідної сигналу) і перетягуємо його до робочого вікна. Джерело сигналу є тепер необхідно вивести результат. Для цього в бібліотеці "Sinks" (Ця бібліотека містить блоки одержувачів інформації, їх ще називають реєструючими компонентами. Кожний регістратор має своє вікно настройки.) знаходимо блок "XY Graph" (XY Graph - призначений для побудови графіків у системі полярних координат.) .і переміщаємо його до робочого вікна.
Блоки розміщуємо наступним чином:
Потім з'єднуємо блоки наступним чином, для цього використовуємо спеціальні стрілки. Потім запускаємо модель за допомогою клавіші "Play" І отримуємо наступний результат
Потім зберігаємо результат за допомогою команди "Save as"
2. Для того щоб знайти максимальне значення у послідовності чисел [3, 5, 18, 30, 6, 3.7]створюємо нову модель. Потім знаходим бібліотеку "Sources" (Дана бібліотека містить піктограми джерел сигналів та дії. Природа впливу може бути найрізноманітнішою.), знаходимо блок "Constant" (Constant - джерело постійної величини (скаляр, вектор, матриця))і переміщаємо його до робочого вікна. Потім знаходимо бібліотеку "Math Operations" (Дана бібліотека містить блоки, що реалізують елементарні (алгебраїчні та тригонометричні) функції, а також операції математичної логіки і можуть бути використані у моделі будь-якої системи.) Знаходимо блок "MinMax" (MinMax - мінімум або максимум, забезпечує пошук мінімального або максимального елемента вхідного вектора) і переміщаємо його до робочого вікна. Потім нам треба вивести результат для цього знаходимо бібліотеку "Sinks" (Ця бібліотека містить блоки одержувачів інформації, їх ще називають реєструючими компонентами. Кожний регістратор має своє вікно настройки.) знаходимо блок, та знаходимо блок "Display" (Display - екран, призначений для відображення числових значень величин). Блоки розміщуємо наступним чином:
Потім блоки з'єднуємо наступним чином:
Тепер необхідно налаштувати блоки "Constant" і "MinMax". Для цього двічі настикаємо лівою клавішею миші по блоку. Спочатку налаштуємо "Constant" відкривається так вікно
У полі "Constant value" ми вписуємо нашу послідовність [3, 5, 18, 30, 6, 3.7], і натикаємо клавішу "ОК"
Потім налаштовуємо блок "MinMax", відкривається таке вікно за замовчуванням Function min, змінюємо на max
І натискаємо "ОК". Тепер можна запускати нашу модель, натискаємо "Play" і отримуємо наступний результат на блок "Display" 3. Для розв'язання створюємо нову модель. Для роботи нам потрібно вести дані, візьмемо з бібліотеки Sources" (Дана бібліотека містить піктограми джерел сигналів та дії. Природа впливу може бути найрізноманітнішою.), знаходимо блок "Constant" (Constant - джерело постійної величини (скаляр, вектор, матриця))і переміщаємо його до робочого вікна. Потім я робочому вікні з натиснутою клавішею "Ctrl" лівою клавішею миші копіюємо блок. Потім для математичних дій використаємо блок "Sum" (Sum - додавання, виконується додавання вхідних сигналів) з бібліотеки "Math Operations" (Дана бібліотека містить блоки, що реалізують елементарні (алгебраїчні та тригонометричні) функції, а також операції математичної логіки і можуть бути використані у моделі будь-якої системи.). Роби дві копії цього блока. Потім з цієї ж бібліотеки ("Math Operations") беремо блок "Algebraic Constraint" (Algebraic Constraint - алгебраїчний корінь, призначений для пошуку коренів алгебраїчних рівнянь. Сумісне використання в S-моделі декількох таких блоків забезпечує рішення системи алгебраїчних рівнянь;). І робимо його копію. Також з цієї бібліотеки візьмемо блок "Gain" (Gain - примножувач, виконує роль примножувача сигналів, що надходять на вхід) робимо дві копії. Тепер для виведення результат скористаймося бібліотекою "Sinks" (Ця бібліотека містить блоки одержувачів інформації, їх ще називають реєструючими компонентами. Кожний регістратор має своє вікно настройки.) знаходимо блок, та знаходимо блок "Display" (Display - екран, призначений для відображення числових значень величин). Ще застосуємо з цієїж бібліотеки блок "Scope" (Scope - дозволяє у процесі моделювання спостерігати динаміку зміни характеристик системи, що нас цікавлять)
Спочатку налаштуємо блоки. Спочатку налаштуємо блоки "Constant" натиснимо по них двічі лівою клавішею миші і відкриється вікно, занесемо наші дані:
Потім налаштуємо блоки "Sum" натиснимо по них двічі лівою клавішею миші і відкриється вікно і налаштуємо блоки так: змінюємо Icon shape на rectangular List of signs ставимо необхідні дії
Потім налаштуємо блоки "Gain" натиснимо по них двічі лівою клавішею миші і відкриється вікно і на лаштуємо блоки так:змінюємо gain на необхідні дані
Тепер зєднуємо блоки наступним чином і запускаємо натискаємо "Play" і отримуємо наступний результат на блоки "Display"
І на осцилограф
Отже можна сказати що за допомогою програми MATLAB і додатку Simulink до неї можна моделювати різні математичні, логічні моделі, вирішувати різні задачі будувати графіки.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
19
Размер файла
953 Кб
Теги
лабороторна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа