close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Словниковий струмочок

код для вставкиСкачать
Дидактичний матеріал для уроків української мови
Веселівська районна різнопрофільна гімназія
Дидактичний матеріал для роботи
зі словниковими словами
на уроках української мови
в початкових класах
Вчитель
початкових
класів Можаєва Н.А.
2013 ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська районна різнопрофільна гімназія
Дидактичний матеріал
для роботи зі словниковими словами
на уроках української мови
в початкових класах
Можаєва Наталія Анатоліївна
вчитель початкових класів
2013
Збірка містить добірку нестандартного матеріалу для організації ефективної роботи зі словниковими словами на уроках української мови в 1- 4 класах.
Для вчителів початкових класів, методистів, студентів педагогічних факультетів.
Зміст
Вступ.......................................................5
Методичні рекомендації....................................7
Списки словникових слів.................................10
І. Використання різних засобів навчання під час
роботи над словниковими словами.....................11
ІІ. Хвилинки-цікавинки з використанням словникових слів на уроках української мови......25
ІІ. Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання.....................31
ІV. Матеріали і завдання для роботи над словниковими словами на уроках української мови......................................................................40
Висновки....................................................... 58
Список використаної літератури........................60
Вступ
Вітя - світла голова,
Вітя вчить нові слова
Беручи до уваги наступність і послідовність опанування учнями матеріалів, що актуалізовані у сучасних навчальних програмах для учнів 1-4 класів відповідно до оновленого Державного стандарту початкової освіти, необхідно створювати сприятливі умови для формування мовленнєвої діяльності учнів, працювати над розвитком їх мовленнєвих здібностей, розвивати орфографічні навички, збагачувати лексичний запас учнів. Такий підхід учителя впливає на саморозвиток та самовираження дитини, а це - підґрунтя для формування особистості в майбутньому.
Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, результатом якої є розвиток мовлення учнів, підвищення їхньої грамотності. Адже курс української мови - це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін. Тому вчителі початкових класів повинні чітко усвідомлювати відповідальність за уміння школярів грамотно використовувати слова в усному і писемному мовленні. Це стосується і розуміння значення слів, якими їм доводиться оперувати, і правильної вимови їх, зокрема наголошування, і орфографічної зіркості і доречної слово сполучуваності та слововживання.
Важливою частиною роботи з орфографії в школі І ступеня є засвоєння списку слів, вимову і правопис яких учні мають запам'ятати. Написання таких слів переважно не можна пояснити правилами сучасного правопису, тому що воно склалося історично (написання "и" в слові "криниця" або "е" в слові "пшениця").
До словникових у початкових класах віднесено і ряд слів на правила, які вивчають і в старших класах (деякі прислівники,числівники), слова іншомовного походження ( аеродром, метро, телефон, тощо).
Списки слів за класами складають:
1 клас - 39 слів
2 клас - 34 слова
3 клас - 49 слів
4 клас - 60
Перевірка засвоєння цих списків є обов'язковою частиною контролю за сформованістю правописних умінь і навичок.
Успішне засвоєння учнями програмного матеріалу залежить від багаторазового виконання послідовних, систематичних вправ та використання відповідної наочності. У 1 класі це можуть бути окремі предмети, "Картинний словник" або малюнки предметів із зображенням словникових слів. Наприклад, на малюнку зображено годинник. Під малюнком надруковано "годинник". У слові червоним кольором виділені орфограма - нн - і наголос.
Питання про словникові слова та роботу щодо їх засвоєння не є новим у методичній літературі, проте, воно не втратило актуальності й сьогодні. Тому у програмах з української мови, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для середньої загальноосвітньої школи, для кожного класу початкової ланки освіти передбачено вивчення слів, що найчастіше використовуються. Формування навичок грамотного письма залишається важливим завданням уроків української мови. Слова контрольного орфографічного списку повинні бути в центрі тому, що правильно побудована робота над словниковими словами справді збагачує лексичний запас учнів і сприяє їхньому мовленнєвому розвитку в усній та писемних формах. Але набуття навичок правильного користування словниковим словом - процес тривалий, його не можна досягти на одному уроці ( тим більш, що словникових слів налічується 182) зробити процес засвоєння таких слів більш ефективним - складне завдання, тому що багатьом школярам молодшого шкільного віку запам'ятати ці слова дуже важко, нерідко й зовсім несила. Враховуючи вікові особливості дитячої психіки молодшого школяра і те, що довільне запам'ятовування - спершу єдина, а потім провідна форма пам'яті - вважаю актуальним складання методичних рекомендацій щодо "Організації роботи зі словниковими словами в початковій школі" так, щоб вони "самі" запам'ятовувались учнем якомога швидше, краще і з докладанням мінімальних зусиль.
Методичні рекомендації
Робота зі словниковими словами є доцільною на всіх етапах уроку: під час актуалізації опорних знань, вивчення нового матеріалу, на етапі закріплення, а також під час застосування інтерактивних вправ " Мозковий штурм", "Мікрофон", тощо. Учитель повинен спрямувати свою роботу так, щоб працюючи над темою уроку, словникові слова органічно вписувались у тему .
Учні запам'ятовують вимову і правопис слів лише в тому випадку, якщо вчитель дотримується певної послідовності у своїй роботі.
1. Створення проблемної ситуації - загострення уваги учнів як до лексичного значення слова, так і до його написання.
2. Пояснення лексичного значення слова, ( із врахуванням підготовки учнів, із наочністю або описово, словесно).
3. Наголошення на особливостях правопису - зорове сприймання на дошці, картці з малюнком ( у підручнику), вміщення картки з цим словом у таблицю " Пиши правильно", що постійно оновлюється.
4. Звуко-буквений аналіз слова, перше переписування, попередження помилок, наголошення на різниці між написанням і вимовою.
5. Складання словосполучень, речень та запис їх у зошити.
6. Визначення певних граматичних понять ( рід, число, відмінок іменників)
7. Виконання вправ із підручника і виділення словникових слів, творче переписування ( вставити пропущені букви)
8. Словникові, малюнкові, вибіркові розподільні диктанти; переписування слів на орфографічних хвилинках (4-6 слів)
9. Самодиктанти - учень самостійно записує слова які запам'ятав.
10. Творчий самодиктант виявляє найбільші знання окреслених програмою слів, тому перевіряє усвідомлення учнями лексичного значення слова та його граматичну передачу. Обсяг диктанту в 5-10 слів, читається як завдання до кросворду.
11. Мовні ігри, ребуси, кросворди тощо. Мовні ігри не тільки сприяють всебічному розвитку, а й пробуджують інтерес до знань, виховують прагнення вивчати рідну мову.
На уроках української мови з метою перевірки навички написання слів, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти, пропонуються різні види диктантів:
1. Зоровий диктант із попереднім промовлянням.
Учні читають відповідно до правил орфографії, промовляють написане на картці слово з виділеною орфограмою та записують його у робочий зошит.
2. Малюнковий диктант
1) Учитель демонструє картку-малюнок, діти називають зображений предмет, визначають яку букву - [е] чи [и] писати в ненаголошеному складі, та записують слово.
2) Учитель демонструє картку-малюнок, діти називають зображений предмет, записують слово, визначають наголос, підкреслюють букву, що позначає ненаголошений і голосний.
3) Учитель демонструє картку-малюнок, діти самостійно (без попереднього обговорення) записують слово, визначають наголос, підкреслюють букву, що позначає ненаголошений голосний, який не перевіряється наголосом.
3. Вибірковий диктант ( малюнковий, слуховий, зоровий)
Учитель пропонує дітям або картки-малюнки, або картки-слова з пропуском букв, що позначають ненаголошені голосні, або слова на слух і завдання:
* В перший стовпчик записати слова-назви тварин;
* У другий - слова-назви рослин
* Записати тільки словникові слова
4. Диктант із використанням загадок.
Учитель читає загадку, діти відгадують її, пояснюють, за якими ознаками вони здогадалися про відгадку, потім записують слово-відгадку і виділяють орфограми.
Диктант із використанням загадок можна поєднати з творчим. Наприклад: учням пропонується відновити вірш С. Жупанина "Хто молодець?", доповнивши його назвами днів тижня, і записати лише ті з них, які є словниковими словниками.
ХТО МОЛОДЕЦЬ?
Вранці ми із добрим ділом
Привітали _______( понеділок)
Ніченька минула скоро,
Трудовий іде_____(вівторок)
Спритна, вміла, молода
Вже настала______(середа).
Йде четвертий день тепер,
Називається______(четвер).
Діло добре ладиться,
Як настала_______(п'ятниця).
Вдома скрізь кипить робота,
Як почався день- ____ (субота).
А субота з хлібом сіллю
Привела сестру _____(неділю).
Ось і тижневі кінець,
Хто трудився - молодець.
5. Диктант із пам'яті:
1) записати із пам'яті словникові слова, які є назвами професій;
2) записати із пам'яті словникові слова, в яких у ненаголошеному складі потрібно писати букву е.
6. Диктант із коментарем.
Учитель називає словникове слово, один з учнів коментує його написання, а решта дітей записує слово в зошити.
7. Творчий диктант
Учитель пропонує учням замінити розгорнутий вислів одним словом.
Наприклад: 1) підземна залізниця (метро) 2) перший осінній місяць (вересень)
8. Ребусовий диктант.
Учитель демонструє картку-ребус, діти вгадують його, пояснюють, як "прочитали" ребус, називають слово і записують слово-відгадку у зошит.
9. Диктант спільнокореневих слів.
Учитель називає словникове слово, а учні добирають і записують декілька спільнокореневих слів, виділяють орфограми.
10. Диктант "Слова-синоніми".
Учитель називає слова-синоніми до "важких" слів. Учні добирають синоніми і записують слова парами.
Педагог -...
Косоокий -...
Пахучий - ...
11. Контрольний диктант.
Учитель добирає текст. Який містить декілька слів зі словника.
Списки словникових слів
Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам'ятати у 1 класі:
1 клас
Бджола , бабуся, виразно, влітку, ворота, годинник, гумка, ганок, грунт, ґудзик, джміль, дзиґа, дзьоб, дідусь, загадка, зозуля, ім'я, їжак, кватирка, Київ, корисний, лелека, лінійка, лялька, новий, одинадцять, олень,олівець, папір, парасолька, подруга, посередині, Україна, українська, фартух, цукерка, цукор, чотирнадцять, якір. (39 слів)
2 клас
Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам'ятати у 2 класі:
Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диктант, диван, дитина, духмяний,дятел. Жайворонок, завдання, заєць,календар, килим, медаль, метро,неділя, ознака, помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання,
Червоний, черговий, черевики, четвер, шістнадцять, шофер, ясен. (34 слова)
3 клас Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам'ятати у 3 класі:
Абрикос, адреса, айстра, автомобіль, агроном, акваріум, апельсин, апетит, асфальт, банкір, бензин, бетон, бібліотека, велосипед, верблюд, вогнище, вокзал, горизонт, гриміти, грім, депутат, дециметр, директор, електрика, кипіти, кошеня,кишеня, колектив, комбайнер, комбайн, комп'ютер, коридор, космонавт,криниця, кукурудза, метал, минулий, очерет, пиріг, президент, пшениця, радіо, сантиметр, секунда, спасибі, тривога, фермер, хвилина, черемха, черешня. (49 слів)
4 клас
Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам'ятати у 4 класі:
Аеродром,будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гардероб, гектар, гвинтівка, до побачення, держава, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон,назад, напам'ять, океан, попереду, посередині,портрет, праворуч,п'ятдесят, п'ятдесяти, п'ятсот, революція,республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг. Трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесят, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина. (60 слів)
І.Використання різних засобів навчання під
час роботи над словниковими словами
Практичний досвід показує, що працюючи з молодшими школярами, слід використовувати загадки, які на сучасному етапі стали складовими дитячого фольклору. Збірки загадок, що вийшли протягом останніх років, призначені саме для дітей.
Широко відомо, що загадки - це стислі твори, в основі яких лежать метафоричні запитання. Для того, щоб дати на них відповідь, потрібно вміти зіставити життя і явища на основі їхньої спорідненості чи подібності. Розгадування вимагає від учня не тільки певних знань, а й спостережливості, кмітливості, "уміння бачити у звичних та буденних речах багато поетичного, прекрасного".
У Галюсі є мамуся,
У мамусі є матуся,
А матусина мамуся то Галюсина ... (бабуся)
Узимку спить, літом бринить,
Понад квітами літає, Солодкий медок збирає. (бджола)
Щоб з читання "дванадцять" мати,
Як треба текст завжди читати? (виразно) Теплий довгий-довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос
Демонструє коник голос І суничка дозріває -
Коли це буває? (влітку)
Виїжджаємо ми з двору.
Ньо, поїхали вже коні
Стук,грюк, тра-та-та
Відчиняйте ... (ворота)
Цокотунчик на руці примостивсь на ремінці
На лиці кругленькім, вусики тоненькі.
Як за вушка покрутить
День і ніч він цокотить.
(годинник) Потрудилась вона гарно
Олівець працює марно . (гумка)
Що ореться на всі боки І нове воно щороку? (грунт, поле)
Хто збирав нектар із квітів
Меду наносив в дупло?
Працював він ціле літо, облітав усе село,
Щоб маленьких джмеленяток
Годувати чим було. (джміль) Балерина закружляла на підлозі край стола
Притомилася, упала і в коробку спать лягла. (дзиґа) Є у дятла долото,
А не забере ніхто. (дзьоб)
Сіла пташка на дубку
Завела своє "ку-ку"!
Стрепенулись їжачок, заєць і козуля
Всіх збудив цей голосок!
То співа ....(зозуля)
Як маленьке немовля У світ двері прочиня
То дарують йому слово
Слово це - його .....(ім'я)
Хто на кактус схожий трішки
Хоч і є у нього ніжки?
З лісу я його приніс - він тікає знову в ліс. (їжак) Повне сонячним теплом
Що за містом зеленіє,
Височіє над Дніпром?
То столиця наша ......(Київ)
Має він важку роботу:
Ходить , бродить по болоту
І шукає жабенят
Для маленьких пташенят. (лелека)
Точні поділки я маю
Всіх предметів визначаю
Довжину і ширину
висоту і товщину
Поруч себе олівець
Воджу тільки навпростець між крапками йому
чітко вказую пряму. (лінійка) Подружку маленьку маю
Її дочкою називаю. (лялька)
Сушить білочка опеньки:
6 великих, 5 маленьких
Порахуйте всі опеньки -
І великі і маленькі. (Одинадцять) Ходить диво по траві
Носить ліс на голові. (олень) Довгі палички кругленькі - сині,жовті, червоненькі.
На папері походили,
Кольори свої лишили...
Звуться палички оці
Кольорові... (олівці)
Його всі цінують, люблять і шанують
На нім і друкують, пишуть і малюють,
І виготовляють різні саморобки:
Килимки, закладки, кошики й коробки. (папір)
Маю шапку, маю ніжку
Схожа я на сироїжку
Та стаю тоді в підмозі,
Коли дощ сипне в дорозі.
Розправляю свій картузик
І під ним ховаю друзів. (парасолька)
Дитино,глянь навкруг, яка твоя земля:
Красива, дивовижна і єдина.
Усе тут дороге: ліс, гори і поля
Бо це Вітчизна наша - ... (Україна) Рідна мені до болю - дужий я із тобою,
Батьківська, материнська, мово, моя.....(українська)
У халатах рано-вранці входять
В цех робітники
А який у вас для праці є спецодяг? (фартухи)
Смачненька, маленька,
Малим дітям солоденька. (цукерка) Білий камінь у воді тоне (цукор)
Їжачок збирав опеньки
Три з них були ще маленькі
А великих 11, скільки разом ? (чотирнадцять)
У пароплава на борту я висну В будь-яку погоду,
А тільки з'явимось в порту -
Я першим кидаюсь в воду. (якір) Згідно з методикою, традиційне ознайомлення дітей з новим словом включає такі етапи:
1. Відгадування загадки. Обґрунтування власної думки.
2. Показ предмета або малюнка предмета, що означає словникове слово.
3. Повторення слова хором, поодинці.
4. Звуко-буквений аналіз слова
5. Робота учнів у зошитах: запис слова, підкреслення орфограми, позначення наголосу.
6. Складання словосполучень, введення нового слова в речення.
Водночас ознайомлення дітей із новим словом повинно мотивувати навчальну діяльність. Тому у навчальний процес впроваджуємо декілька нетрадиційних завдань, виконуючи які, школярі самі знаходять ті слова зі списку-мінімуму, що будуть опрацьовуватися на даному уроці.
1. Покладіть трикутники так, щоб цифри написані на них, "вишикувалися" від меншого до більшого.
Ж(2)А(3)К(4)Ї (1)
Ї Ж А К
2. Розташуйте кружечки різного діаметру у порядку збільшення (або за яскравістю кольорів)
Ь Д О З (дзьоб)
Б 3. Прочитайте слова, букви яких написані різним шрифтом (або різними кольорами)
МЕЗАТЄРЦЬО МЕЗАТЄРЦЬО
(метро, заєць)
Урізноманітнення етапу знайомства дітей із новим словом, зацікавлення їх пропозицією здогадатися самим, про яке слово піде мова на уроці, досягається шляхом домовленості школярами римованих дво- або чотирирядкових текстів. Початок уроку в ігровій формі, що націлює дітей на робочий лад, доцільно організувати так: "Зараз ви всі станете поетами, та допоможете мені закінчити віршик", - каже вчитель. Спостереження показують, що учні із задоволенням працюють над словами, які на їхню думку, вони доримували самостійно. Після опанування дітьми значної кількості словникових слів, потрібно систематично проводити різноманітні лексико-орфографічні вправи, які передбачатимуть багаторазове повторення правильної вимови та правопису слів на етапі закріплення, узагальнення та систематизації знань учнів про слова, як засіб збагачення, уточнення та активізації словника учнів, а також розвитку культури мовлення, логічного мислення, виховання уваги до слова, його значення і вживання.
Одним з ефективних засобів повторення та закріплення правопису вивчених слів орфографічного списку є дидактичні ігри.
У 1 класі доцільно використовувати гру "Магічні перехрестя", яка навчає дітей правильно добирати слова за кількістю клітинок. Ці навички знадобляться школярам під час розв'язування кросвордів . Щоб допомогти учням відгадати закодовані слова, на перехресті рядків з клітинок записуємо певну букву. 1 2 оо 1. Портфель у першокласника....(новий)
2. Великі двері. (ворота)
1 2а
А 1.Матуся матусі. (бабуся)
2. "Гриб" від дощу. (парасолька)
1
2 іі 1.З його допомогою ми підкреслюємо контрольні орфограми у словникових словах. (олівець)
2. На ньому пишуть, малюють. (папір)
1 2 л 1 Найдовші канікули... (влітку)
2 Маленька подружка маленької дівчинки. (Лялька)
оо 1 Щоб чай став солодким , треба вкинути... (цукор)
2. 14 - 3 = ... ( одинадцять)
Ускладнити гру доцільно творчим завданням. Учитель пропонує дітям замислитись, як можуть бути пов'язані між собою закодовані пари слів, та придумати з ними речення, згодом - кілька речень , текст. Такі творчі завдання розвивають усне мовлення молодших школярів, розширюють їхній словниковий запас.
Гра " Наскрізна буква" має декілька етапів. На першому етапі учням треба пояснити принцип групування слів, що записані на дошці стовпчиком, наприклад:
Бабуся папір
Ганок парасолька
Зарядка фартух
Якщо учні не можуть виконати це завдання вчитель допомагає: ці слова зібрані разом тому, що друга буква кожного слова - "а". Вона - "наскрізна".На другому етапі (який доцільно проводити на наступному уроці) школярі, користуючись картками зі списком - мінімумом, колективно формують групу слів із "наскрізною" буквою.
Третій етап найважчий. Учитель називає "наскрізну" букву та вказує її місце у слові. Діти об'єднуються у групи та пригадують слова, наприклад:
"р" "о"
Виразно ворота
Ворота годинник
Корисний зозуля
Парасолька корисний Україна новий
Український подруга
Фартух посередині
Гра триває 3 хвилини. Виграє та група, яка добере більшу кількість словникових слів.
Після того, як учні зможуть швидко формувати групу слів із "наскрізною" буквою, доцільно цю літеру розташовувати навскоси. Це навчить школярів слідкувати за місцем вказаної педагогом букви у слові. Гру можна проводити у формі змагання між двома командами або як самостійну роботу з поточною перевіркою. Обов'язково слід використовувати індивідуальні картки з контрольно-орфографічним списком словникових слів для відповідного класу.
"л" "д" "у"
Лінійка джміль Україна
Олень одинадцять гумка
Лелека ґудзик дідусь Для проведення двох нижче описаних ігор колектив дітей класу об'єднують у дві великі групи, а дошку ділять крейдою навпіл.
"Змійка". Кожний член групи по черзі виходить до дошки, записує по одному словниковому слову і підкреслює орфограми в ньому. Записи можна робити не тільки на дошці, а й на аркуші паперу. Тоді учень, який записав слово, передає папір однокласникові.
"Цікава буква". Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви:
Зразок, загадка, парасолька, Україна, український, годинник, корисний, лелека.
Гру "Буква до букви" проводять, використовуючи картки літер розрізної абетки. Грають парами .За допомогою лічилочки вибирають учня, який буде починати гру: класти на парту на свій розсуд картку з написаною на ній буквою. Другий учень додає свою картку так, щоб вийшло слово. Настає черга першого учня. Він може прикладати свою картку з лівого, правого боку, або взагалі вставляти картку між картками, що вже лежать на парті.
Таким чином, гравці по черзі додають одну картку, намагаючись скласти словникове слово. Виграє школяр, який першим побудує слово. Якщо гра проводиться декілька разів, бали (які нараховуються за кількістю карток у побудованому словникові слові) записують на окремому папері. У такому разі виграє першокласник, який набере найбільшу кількість балів.
"Словограй" - гра , яка має на меті розвиток орфографічної зіркості дітей. Учитель готує декілька наборів карток, які складає у конверти. На картках написані словникові слова. Деякі слова навмисно написані неправильно. Діти працюють у малих групах, серед запропонованих учителем карток учні вибирають ті, на яких словникові слова написані правильно. Один із членів групи називає слова, які вибрано, та пояснює контрольні моменти в них.
Гру "Словограй" варто проводити фронтально. У такому разі, на уроках трудового навчання виготовляють сигнальні картки - по дві на кожного учня: одну - чорного кольору, іншу - червоного. Педагог використовує ті самі картки. Тільки тепер він їх показує. Завдання дітям: помітити наявні орфографічні помилки й піднести відповідну сигнальну картку. Якщо слово записане правильно - чорного кольору, з помилкою - червоного. Учень, який підніс сигнальну картку першим, має право першим відповідати.
Для самостійної роботи можна запропонувати такі варіанти гри:
1. Словникові слова записані на дошці. Школяреві треба записати їх у зошит правильно ( без помилок) та підкреслити олівцем контрольні моменти.
2. Словникові слова надруковані на контрольному листі. Дитина повинна виправити наявні орфографічні помилки.
Матеріал для гри:
1. Корисний, Україна, ґудзик, олівец, цукор.
2. Українська, цукерка, якор, в літку, бабуся.
3. Парасолька, папір, годинник, лелека, бджола.
Після вивчення теми "Склад", "Наголошений склад", корисно провести гру "Перший, другий, третій", яка вимагає від учня за допомогою сигнальних карток (цифри 1,2,3) вказати наголошений склад у прочитаному класоводом словниковому слові.
Матеріал для гри:
1. Фартух, чотирнадцять, ґудзик. виразно,влітку, новий, подруга, посередині.
2 1 1 3 2 2 3 3
2. Корисний, кватирка,одинадцять, лялька,Київ, Україна, олень, якір, їжак.
2 2 3 1 3 3 1 1 2 Гра "Яка буква загубилась ?" 1- джміл, 2- дідус , 3- лялка, 4- дзоб, 5- олівец, 6- олен.
Привертають увагу слова, що відрізняються наголосом у російській та українській мовах:
Російська мова Українська мова выразительно виразно новый новий одиннадцать одинадцять олень олень посередине посередині подруга подруга фартук фартух четырнадцать чотирнадцять Верба чути по-російськи, Хто по тундрі вволю скаче
А верба - по-українськи, ніч і день?
Дрова знає наша мова В українців кажуть олень,
А дрова - російське слово. В росіян - олень.
Робота зі словниковими словами виробить у дітей прагнення до точного, а не описово-приблизного з'ясування значення слів. Для того, щоб полегшити школярам роботу зі словниками і залучити учнів до систематичного користування ними, потрібно вчителю пояснити дітям принципи побудови словників (тлумачного, перекладного, слів іншомовного походження), розповісти про їхню практичну цінність.
Завдання, які використовуємо на етапі формування уміння пояснювати значення слова:
1. Розкажи друзям про те, що ти дізнався про значення слова "Україна".
2. Уяви, що ти художник. Розкажи, як ти будеш малювати лінійку.
3. Склади оповідання про їжака так, щоб читач зміг уявити звіра таким, який він є у житті.
4. Поясни значення слова "олівець" людині, яка ніколи не бачила цього предмета.
5. Пригадай значення слова "бабуся" і склади загадку, в якій за однією, або кількома ознаками можна взнати людину похилого віку.
За аналогією до тлумачення походження тих чи інших слів варто запропонувати школярам подумати над такими запитаннями:
1. Як з'явились у нашій мові слова "годинник", "загадка"?
2. Чи може цукерка бути солоною ? Доведи правильність свого міркування.
3. Що цікавого у будові слів "одинадцять", "чотирнадцять"?
4. Кого називають подругою? Обґрунтуй свою думку. 5. Як ти розумієш значення слова "посередині"?
Таким чином, використання різних засобів навчання під час роботи над словниковими словами сприяє розвитку фонематичного слуху, орфографічної зіркості молодших школярів.
Не слід забувати, що в сучасній Україні формування мовлення школярів відбувається в повсякденних ситуаціях двомовності, насамперед, українсько-російської. Тому значну увагу треба приділяти вилученню з учнівського мовлення невластивих для української мови слів, засвоєних під впливом інших діалектів. У своїх працях В.О. Сухомлинський слушно зазначає, "що користуватися сумішшю з двох мов - це одне з найтривожніших явищ загальнопедагогічного характеру. Скалічена мова отупляє, оглупляє людину, зводить її мислення до примітиву".
Варто пам'ятати про розвинене у шестирічних дітей егоцентричне мовлення та використовувати його під час письма словникових слів - пропонувати школярам промовляти вголос те, що вони пишуть. Потім обов'язково практикувати прочитання самим учнем уголос того, що він щойно написав, а також самостійне (чи за допомогою вчителя) виправлення помилок.
У процесі роботи над словом у школярів формуються уміння точно висловлювати думки, пояснювати значення слова. " Дитя, яке не звикло вникати у зміст слова, темно розуміє, або зовсім не розуміє його справжнього значення і не набуло навичок користуватися ним вільно в усному і писемному мовленні, завжди буде страждати від цього корінного недоліку під час вивчення іншого предмета".
Кожний учень по-своєму розуміє зміст, що несе в собі слово, але дати словесне пояснення значення слова для дітей важко. У молодших школярів необхідно виховувати уміння словесно формулювати значення слів, що вивчаються, а значить і словесно розкривати зміст понять, позначених у мові даними словами.
"Нема просто слова, - стверджує Расул Гамзатов, - воно або прокляття, або привітання, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, або світло, або тьма. Одне слово може виразити велике почуття".
Лексичне значення будь-якого слова як одиниці лексико-семантичної системи мови являє собою сукупність змістових ознак, що відрізняють це значення від інших, утворюють індивідуальність лексичного значення й тому можуть бути названими диференційованими ознаками лексичного значення.
У методиці початкового навчання української мови розроблено чимало різних прийомів пояснення лексичного значення слова. Наведемо ті з них, які на наш погляд, найбільше сприяють усвідомленню учнями значення незнайомого слова, його уточнення або розширення і є доступними для молодших школярів.
Прийоми пояснення лексичного значення словникових слів:
* Співвідношення з реалією (демонстрація різних предметів або їхнє зображення на картині чи малюнку)
* Переклад слова з української мови на російську.
* Введення слова в контекст ( крила орла, крила літака)
* Добір до слова синоніма чи антоніма
* Морфемний або елементарний словотворчий аналіз ( щоденно - кожного дня)
* Різноманітне групування слів не тільки за їхніми лексичними значеннями, а й граматичними ознаками (слова, що означають назви людей, тварин, рослин; слова за кольором, формою, вагою, тощо).
ІІ. Хвилинки-цікавинки з використанням словникових слів на уроках рідної мови.
Формування в учнів навичок грамотного письма є одним із важливих завдань початкової школи. На сучасному етапі, на думку російського вченого М.Р. Львова, існує три основні шляхи засвоєння правопису і відповідно, три взаємопов'язані лінії методичної роботи з учнями:
1) навчання правопису на основі правильного співвіднесення звука і букви, їх комплексів з урахуванням позиції звука у складі слова; на основі розвитку фонематичного слуху учнів.
2) навчання правопису на основі перевірки орфограми із застосуванням правил, тобто, шляхом розв'язання граматико-орфографічних завдань.
3) навчання правопису на основі запам'ятовування буквеного складу слів, їх морфемного складу; на основі проговорювання і списування, використання словників, активізації словника у власних записаних текстах.
Останній з перелічених шляхів стосується організації роботи, спрямованої на засвоєння правопису словникових слів. Чинні підручники, реалізуючи програмові завдання, орієнтують вчителя на забезпечення послідовної роботи, спрямованої на ознайомлення учнів зі словниковими словами і закріплення в пам'яті їх графічних образів. Однак, кількість подібних вправ, представлених у підручниках, є обмеженою. Завдання на повторення правопису словникових слів не завжди подаються з урахуванням психологічних особливостей запам'ятовування (після тривалої перерви). Це призводить до того, що під час виконання вправ типу списування з пропуском орфограм, діти припускаються значної кількості помилок. Неправильне написання запам'ятовується і потім повторюється в учнівських роботах. Це й зрозуміло, адже орфографічна навичка формується на основі взаємопов'язаних слухових, артикуляційних (мовнорухових), зорорухових і моторних (рукорухових) відчуттів. Як зазначав російський вчений П.П.Іванов, неправильно написане слово, надалі дає повторення тієї ж помилки, навіть тоді, коли це слово (після його неправильного написання) було ретельно проаналізоване вчителем й учнями на уроці та введене в низку вправ.
Запобігти виникненню подібних помилок можливо за умови організації систематичної роботи, спрямованої на закріплення правильного написання словникових слів. Необхідно мати на увазі, що забезпечення запам'ятовування правопису слова залежить від кількості повторень. Мінімальним, на думку психологів, є триразове відтворення слова на письмі: перше - під час ознайомлення з написанням; друге - через два тижні після першого; третє - через місяць після другого . Важливо, щоб письмові відтворення були не механічними, а свідомими, тобто:
* За необхідності повторювалося значення слова ( слово вводилося у контекст)
* Повторювався його буквений склад. Виділялася орфограма. (слово проговорювалося і записувалося)
* Слово використовувалось в активному мовленні.
Однак, деяким учням, через індивідуальні особливості, недостатньо трьох повторень для запам'ятовування графічного образу складного для написання слова, тому необхідно урізноманітнювати пропоновані учням вправи, спрямовані на запам'ятовування графічного образу слова.
Незважаючи на те, що запам'ятовування розглядається в методиці як імітаційний метод, варто, створюючи в учнів установку на цей вид діяльності, залучати їх до семантичної, аналітичної або іншої мовної роботи, яка б забезпечувала свідомий характер і сприяла довільному запам'ятовуванню. Передумовою формування в учнів свідомого ставлення до орфографічної роботи є наявність у них певного кола теоретичних знань і практичних умінь. З метою перевірки міцності засвоєння правопису словникових слів важливого значення набувають завдання для повторення, з використанням словникових слів, які представлені у формі хвилинок-цікавинок.
Цей вид вправ дає змогу не лише контролювати правильність написання, а й стимулює учнів до набуття навичок роботи зі словником. 1. "Знайди слово"
Перестав букви так, щоб утворилося слово. Скористайся підказкою, якщо буде важко.
Одорімп помідор
Ірогок огірок Илубяц цибуля
Ормавк морква
Лубяко яблуко
Ронаво ворона Акачк качка
Сугак гусак
Игрт тигр
Елв лев Олнс слон
2. "Плутанка". Склади "плутанку" слів у прислів'я.
* Не слів кидай на вітер.
* золото. Сказане а слово - мовчання - срібло,
* кажи, а знаєш - не Знаєш - мовчи.
* що день. Ласкаве весняний слово.
* за краще Добре цукор слово і мед.
* словечко Гостре сердечко. коле
* руйнує. Слово Добре а будує, зле
* глибоко. Слово не ранить, стріла а
3. Відшукай якомога більше слів:
Ю л а н и п і д л і т о к р м о л о к о л т к о в б а с а н ю т а о н а т л в п а р т а л о а т и н а п р и т о е а к л д ь т н р и п м а с в а р о т л у к н е п р л с и н і й д ш о г п р е п о а т о у к р а ї н а г а з р о и т б ш е п р о т е к у в а п р и т ь ш г а р б у з л ш о н п р о т и р п м е ч б а л е т п а п і р ь л ш г н е п р и т б д і м ш о р т и т а т о в а р е н я.
4. Добери відсутній склад у порівняннях.
* Здо_ ва , як вода.
* Ясний, як со _ чко.
* За_гу_лась, як голка у сіні.
* Бе_жи, як зіницю ока.
* Ску_є, як собака за палицею.
* Да_ко, як небо від Землі.
* По_же, як мерт_му кадило.
* Со_мно, аж вуха в'януть.
* Ди_ться, як кіт на сало.
5. Прочитай і запам'ятай слова, які пишуться разом.
Щоб, начебто, проте, тощо, ніби, якби, аби, понад, навпроти, поміж, назустріч, спочатку, наперекір, внаслідок, ніскільки, абихто, мовби, нібито, тобто,
отже, теж, авжеж, небога, вбік, наяву, немовля, невістка, негайно, несказанно, недаремно, нема, недбалий, ненаситний, невгасимий, недруг, небезпека, недовіра, неволя, недогляд, недосяжність, невже,нехай, неабихто.
6. Розв'яжи буквені приклади і назви утворені слова.
МО + РО+ ЗА - А = ...
УК + Р - К + ОК = ...
ЯМ + ГУ - МУ + ОДА =...
ШР - Р + УБ + А =...
СІР + ЧЕ - Р + УНЬ - У = ...
КН + И + ОЖ - О+ УКА -У =...
7. Запам'ятай слова, що пишуться окремо.
Так що, з тим що, та й, під час, через те що, дарма що, все ж таки, бо ж, коли б то, хоч би, тому ж то, казна в чому, хтозна з яким, поки що, хіба що, ні з ким, не до ладу, не тільки, не до речі, не такий, не завтра, не тут, не то, не для кого, день у день, раз у раз, з боку в бік, час від часу, по правді, не до вподоби.
8. Збери намисто зі складів.
1) З 10) на
13) ся 5)деш
2) ким 3) по
12) реш 7) то
8) го 9) й
6) ся 11) бе 4) ве
9. "Допиши віршик"
Ходить лісом їжачок,
В нього шубка з ....(колючок, ниточок, дроту)
Вночі їй завжди півник сниться,
Вона не курка, а ..... ( гуска, ворона, лисиця)
У неділю на Хрещатик
Квочка вивела... ( голубів, курчаток, овець)
По дорозі жук повзе,
На спині листок ... (фарбує, несе, везе)
Свиня навчає діточок:
Вмивайте вранці... ( хвостик, ноги, п'ятачок)
Ну і дивина! Не знає Таня й досі,
Яка пора іде за латом? ... ( четвер, червень, осінь)
10 Утвори речення, уявляючи на місці зірочки вказану букву .
* *чні др*гого кл*су списува*и вправ* з підручн*ка.
* Журавл* кр*жляли над с*лом.
* Наш с*сід * ставк* спійм*в велик* щ*ку.
* Катрус*я подарув*ла подруз* цікав* книг*.
11. "На місця"
З групи складів утворюємо слова, міняючи склади місцями.
Матеріал вміщуємо на дошці чи картці.
Ро-ко-ва...(корова) ня-ко-ше... (кошеня)
Різ-ка-бе...(берізка) ро-зе-о... (озеро)
Ня-со-ве...(совеня) ли - ка- на...(калина)
12. "Дощ"
Во лі ко мо ко ко кі
Да ри ре ра ро но
то то бель ва
13 "Знайди і запиши слова". Диктант легко читається за допомогою лінійки.
Секрет: дощик ллє згори вниз - читати слова треба по вертикалі. Важко - підмости збоку лінійку. Краще,якщо лінійка буде прозорою.
Можна робити тематичні добірки слів: квіти, меблі, звірі...
Коли слова будуть записані, то діти легко зможуть знайти узагальнююче слово.
На перших порах диктант проводиться усно. 14. "Утвори слово"
Можна давати 1,2,3,4,.....стовпчики.
Працювати можна гуртом, у парі групами.
Слова можна читати, писати, аналізувати. д у Б б а к к у Б р а к р у б м а к с у п к а р л у б г а в з у б д а м б у к л а к к у щ п а с щ у п б а р п у к г а д Можна пропонувати лише букву, а слова нехай придумують самі:
ре у ... ... а мм ... о ... ... і ... лл у ... ... а рр ... о ... ... і ... сс у ... ... а вв ... о ... ... і ... вв у ... ... а бб ... о ... ... і ... гг у ... ... а цц ... о ... ... і ... 14. "Магічний квадрат"
АПАКРУЧУІ
ЧКАПАРТ Можна проводити колективну, групову, парну, індивідуальну роботу.
Якщо працюємо гуртом, то учні по черзі знаходять (читають, записують) слова.
Роботу із певним словниковим словом вибирає і записує вчитель.
Слова складаються по горизонталі й вертикалі. Не можна читати по діагоналі.
Слова, що "живуть" у квадраті: словникові слова.
ІІІ. Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання"
Основна суть полягає в ефективному підвищенні орфографічної грамотності учнів молодшого шкільного віку при вивченні словникових слів. Показана ефективна організація роботи з учнями над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на традиційному принципі правопису.
Початкова школа пережила складний і водночас цікавий період формування, тому одним із найважливіших напрямів удосконалення навчання учнів початкових класів є пошуки впровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій навчання. Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально - виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки і не боятись помилитись, вміння спілкуватись з учителем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.
Суть проблеми полягає в ефективному підвищенні орфографічної грамотності при вивченні словникових слів молодших школярів.
Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, результатом якої є розвиток мовлення дітей, підвищення їхньої грамотності. Адже курс української мови - це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін.
Тому, вчитель початкових класів, повинен чітко усвідомлювати відповідальність за вміння школярів грамотно використовувати слова в усному та писемному мовленні. Це стосується і розуміння значення слів, якими їм доводиться оперувати, і правильної вимови, і орфографічної зіркості, і доречної словосполучуваності та слововживання.
У державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних завдань вивчення української мови передбачено вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови, що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка свідомо володіє усною і писемною формами мовлення. Підкреслюється також , що на уроках не повинно мати місце зайве теоретизування,вербальне заучування граматичних положень і правил.
Процес навчання має здійснюватися в певній системі, на основі комунікативно-діяльнісного підходу.
У роботі потрібно впроваджувати основні завдання, що визначені в " Концепції Освіти ХХІ століття", комісії ЮНЕСКО: - Навчити пізнавати
- Навчити робити
- Навчити жити разом.
Головним об'єктом у вчительській роботі є учень, тому і діяльність має бути спрямована на нього. Отже, потрібно урізноманітнити навчальний процес.
Вчитель свої напрями коротко занотовує так:
1. Постійно вдосконалюю свій професійний рівень, ознайомлююсь і впроваджую в навчальний процес новітні технології.
2. Постійно підтримую інтерес до школи в дітей.
3. Постійно вивчаю своїх вихованців і в цьому мені допомагають батьки.
4. Вчу дітей вчитися.
5. Учні позбавлені механічного зубріння правил і формулювань.
6. Увагу зосереджую не на помилках, а на успіхах і перемогах, навіть незначних.
7. Залучаю до співпраці батьків, разом з дорослими планую організацію дозвілля дітей.
8. Віддаю перевагу урокам творчості, несподіванкам.
9. Планую уроки за схемою: "менше вчителя, більше учня".
10. Навчання, як і виховання - доброзичлива, творча взаємодія вчителя і учня.
Звертаючись до вчителів початкових класів В.О. Сухомлинський писав " Ваше найважливіше завдання - закласти міцний фундамент знань. Настільки міцний, щоб учителям, які працюватимуть після вас, взагалі не треба було думати про фундамент".
Мета диференційованого навчання - показати, як ефективно організувати роботу з молодшими школярами над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на традиційному принципі правопису, і водночас розвинути інтерес до вивчення української мови з використанням інтерактивних технологій навчання:
- зробити процес засвоєння словникових слів більш ефективним. Засвоєння написання словникових слів потребує численних систематичних вправ, що пов'язані з усіма видами письмових робіт учнів. Відійшло в минуле зубріння і пасивне відсиджування на уроці.
Сьогодні саме учень є центральною фігурою на уроці. Від творчої активності, уміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватись з однокласниками, з учителем , залежить результативність уроку. Вплинути на традиційний процес засвоєння словникових слів, підвищити його ефективність, може використання інтерактивних технологій.
Так, на уроках української мови потрібно використовувати інтерактивні технології навчання під час вивчення словникових слів.
Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом використання групової співпраці, бо вона має переваги над іншими формами роботи, а саме:
- діти вчаться співробітництва ( слухати, підтримувати розмову, досягати згоди, домовлятися)
- однокласники стають друзями (піклуються один про одного, допомагають, довіряють)
- Учні аналізують взаємозв'язки між явищами, шукають альтернативне вирішення проблемної ситуації: "Спробую переконати тебе (Вас)...", "Це має бути інакше, оскільки..."
Використовуються ще такі форми роботи як :
- Індивідуальні завдання ( картки, схеми і т. д.)
- Робота в парах ( "обличчям до обличчя", " один - удвох - усі разом")
- Робота в малих групах (" Пошук інформації", "Коло ідей")
- Проводяться на уроках інтерактивні ігри : " Рольова гра", " Драматизація", " Спрощене судове слухання" , " Інтерв'ю", " Мозковий штурм".
- На уроках української мови використовуються стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей. Зокрема літературні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини, творчі завдання.
- Впроваджуються різноманітні нестандартні форми уроків: урок- гра, урок-змагання, урок-казка, урок - подорож, урок-КВК, урок-пісня, урок-вікторина.
- Впроваджуються технології навчання у дискусії: Метод "ПРЕС", " Обери позицію", що дає можливість учням висловити свою думку з даної проблеми стисло, за конкретною схемою.
Організовуючи навчальний процес, потрібно все менше уваги приділяти фронтальним методам роботи. Діти різні за своїми здібностями, спонукають вчителя шукати нові методи і прийоми навчання. Заохочення, створення яскравих, наочно-образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, проблемної ситуації, спонукання до пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань, створення ситуації взаємодопомоги - це прийоми, якими користується вчитель на своїх уроках. Добираючи завдання до уроку, він завжди має пам'ятати про те, що вони мають бути цікавими, різноманітними, посильними, а головне - у дитини має бути вибір, тому ми не даємо "завдання", а пропонуємо його.
Однак розуміючи, що процес навчання - це не безперервна радість, не все може бути цікавим у навчанні, наслідуємо К. Д. Ушинського, який вважає за потрібне привчити дітей робити не тільки те що їх цікавить, а й те, що їх не цікавить. Робити заради приємності виконати свій "обов'язок".
На своїх уроках вчитель має прагнути впровадити ідеї гуманної педагогіки Амонашвілі. Інколи досить покласти руку на плече дитині, і очі малюка засвітяться довірливими іскорками, вірою в свої сили. Часто роль оцінювачів відводжу учням. Це допомагає виховати у дітей почуття радості за успіхи товаришів , доброзичливий тон спілкування.
Під час уроку часто допускається пряме спілкування між дітьми, дозволяється перемовлятися, підходити один до одного, обмінюватися думками. Це сприяє розвитку самоповаги, формує почуття особистої гідності. Значення деяких слів пояснюємо, застосовуючи технологію ейдетики.
Ейдетика - наука, яка вчить запам'ятовувати інформацію через світ образів. Учень, завдяки своїй яскравій, дитячій уяві може швидко і надовго запам'ятати потрібну інформацію.
А головне, таке навчання . яке ґрунтується на грі та фантазії, зовсім не обтяжує учня, навпаки - переключає його на діяльність іншої півкулі головного мозку, а отже, дитина відпочиває. До того ж, застосовуючи методи ейдетики, підключаються інші відчуття: слухові, рухові,нюхові і навіть смакові. Таким чином, відбувається розвиток усіх видів пам'яті, і як наслідок, ефективність навчання покращується.
ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ
Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння слів, вимову і написання яких школярі відповідно до програмових вимог повинні запам'ятати. Це досить об'ємний список, поданий у навчальній програмі по класах.
Списки слів за класами складають:
1-й клас 39 слів
2-й клас 34 слова
3-й клас 49 слів
4-й клас 60 слів
Усього 82 слова.
Написання таких слів переважно не можна пояснити правилами сучасного правопису, оскільки воно склалося історично. Відповідні вправи і завдання мають бути різноманітними, у змісті і меті яких слід звернути увагу, передусім на лексичне значення слова.
Якщо учень, бачить слово вперше, не знає, що воно означає, не вміє його правильно вимовити, то й на письмі він не зможе передати його правильно.
Тому, в основі роботи над правописом таких слів, крім традиційних вправ, належне місце повинні посісти творчі вправи, які б активізували роботу учнів на уроці. Відповідно, до психології природи їх традиційних написань, основою засвоєння правопису словникових слів є запам'ятовування, отже, в роботі над ними необхідно розвивати в учнів всі види пам'яті: слухову, зорову, емоційну. Водночас, актуальною залишається дидактична проблема, як зробити цей процес цікавим і пізнавальним.
Щоб отримати позитивний результат у роботі над словниковими словами, вчитель підходить творчо до формування вміння відтворювати правильний графічний образ слова. Застосовуючи різні види роботи, передусім, добираю мовні ситуації, які б спонукали і давали можливість учнів ще й ще раз повернутися до слова, вимову і правопис якого треба запам'ятати.
Сучасна система навчання дає можливість підвищити результативність уроків через організацію діяльності як усього колективу, так і кожного учня окремо. Готуючись до уроку, будуємо його так, щоб збільшити час самостійної роботи школярів. Переконана, що самостійність учнів є важливою передумовою свідомого і міцного оволодіння знаннями: вона розвиває зосередженість, цілеспрямованість, уміння міркувати, формує індивідуальний
спосіб мислення. За цією умовою навчання стає переважно активною самостійною діяльністю. Це дає змогу в цей час працювати з окремими дітьми індивідуально, спрямовуючи роботу на формування в учнів уміння працювати самостійно, здійснювати самоконтроль, допомагати товаришам.
У 1-4 класах окремі слова діляться на умовно -смислові блоки. Поділ словникових слів на смислові групи здійснюємо і у 1 класі у післябукварний період. Але така робота здебільшого спрямована на закріплення, оскільки більшість словникових слів першокласники вже вивчили і засвоїли в букварний період навчання грамоти.
* Тваринний світ: дзьоб, зозуля, бджола, олень, лелека, їжак, джміль.
* Рослинний світ: влітку, грунт.
* Україна, навколишній світ: Київ, українська,ім'я.
* Навчальний процес: виразно, гумка, загадка, лінійка,олівець, папір.
* У магазині: дзиґа, ґудзик, цукерка. Цукор, парасолька. Новий, фартух, лялька.
* Будинок: ворота, ганок, кватирка.
Роботу над словниковими словами кожного блоку проводила в системі:
Урок 1
* Ознайомлення з блоком, орфографічне промовляння слів, виділення орфограм, пояснення значення кожного слова ( з допомогою вчителя або за словником), назва блоку.
* Запис слова в зошиті по складах, для переносу.
* Складання словосполучень, добір спільнокореневих слів, введення їх у речення.
* Зміст домашнього завдання: дібрати до словникових слів ілюстрації, загадки, прислів'я,скоромовки, уривки з текстів дитячих книжок.
Урок 2
* Звіт про виконання домашнього завдання
Урок 3
* Робота в групах , складання учнями колективної тематичної зв'язної розповіді з максимальним використанням у ній словникових слів певної групи.
Урок 4
* Словниковий перевірний диктант
* Зоровий, перевірний диктант.
Якщо у блоці було більше 4 слів, то часу для роботи над ним відводилось удвічі більше.
Така організація роботи давала змогу розглянути слово з усіх аспектів:
1) Щодо джерела його походження
2) Лексичного значення слова
3) Поєднання з іншими словами
4) Місця слова серед інших спільнокореневих слів
5) Синонімічні, антонімічні, омонімічні зв'язки
6) Введення слова в речення, тексти, фразеологізми, прислів'я, приказки, скоромовки.
Сучасні технології навчання називають такий вид роботи кубуванням. Уся інформація, яка стосується певного слова, повинна пропонуватися з урахуванням психолого-педагогічних і вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку. Закріплення правильного графічного образу таких слів учнями початкових класів здійснюється практично під час виконання різноманітних творчих, пошукових, дослідницьких завдань і вправ.
Це дає змогу вчителеві розкрити комунікативний зміст мовного навчання і виховання, орієнтований на спілкування, сприймання, дію і вплив слова. У процесі роботи над словниковими словами поєднується творчий і традиційний підходи до навчання орфографії. Це простежується під час введення слова в речення, аналізу змісту слова у дібраних віршах, загадках, прислів'ях, коротких оповіданнях.
Важливою умовою успішного засвоєння школярами правопису словникових слів є прищеплення їм навички користування орфографічним словником. Багаторічні спостереження за навчальним процесом і практика контролю навчальних досягнень молодших школярів з рідної мови свідчать, що цілеспрямований вибір, виписування зі словника і наступний, передусім, смисловий і орфографічний аналіз таких слів сприяє виробленню в учнів орфографічної пильності, привчає їх розв'язувати без сторонньої допомоги проблеми, які найчастіше виникають у них саме в процесі самостійної роботи. Із навчального орфографічного словника учень, за відповідного спрямування з боку вчителя має змогу отримати кілька видів важливої лінгвістичної інформації:
* Орфографічну ( що означає слово, які має антоніми, синоніми, в яких фразеологічних сполученнях вживається)
* Морфемно-словотворчу ( до групи яких спільнокореневих слів входить дане слово)
* Синтаксичну ( як це слово "живе" в словосполученні, в реченні)
Пропонуємо учням відшукати програмове слово в тлумачному словнику, визначити, що воно означає, а потім вводимо це слово у словосполучення або речення. Вивчати українську мову із застосуванням навчальних словників - означає дати дитині можливість самостійно оволодівати знаннями, оперувати ними, що в свою чергу, є основою набуття учнями мовної і мовленнєвої компетентності, якій у сучасній системі шкільної мовної освіти надається особлива увага.
В основу роботи над правописом словникових слів намагаємось закладати орфографічну пильність, тобто вміння фіксувати увагу на графічній формі слова, порівнювати написання за зразком. З цією метою застосовуємо зорові диктанти.
Роботу організовуємо таким чином:
* Набір речень записуємо на дошці .
* Читаєм весь набір тричі "орфографічно".
* Закриваєм написане.
* Показуємо по одному реченню, а діти його записують.
* Учитель перевіряє написане.
До кожного слова вимову і правопис якого слід запам'ятати, використовуємо малюнок і картку. Щонайперше показуємо малюнок і називаємо зображення, пояснюємо лексичне значення цього слова, а потім зосереджуємо на ньому дітей. Пропонуємо чітко повторити його хором ,2-3 учням - окремо, вимову запам'ятати. На дошці прикріплюємо малюнок, під ним робимо напис, ставимо наголос.
Розвивати у дітей навички розрізнення звукової форми слова, аналізу звуків, їх диференціації, формувати вміння аналізу звуків мови, розвивати уважність, здібність сприймати слова з голосу і визначати їх фонетичні особливості допомагають інтерактивні вправи.
Цікаві вправи та ігри з мови використовуються на всіх етапах уроку. За їх допомогою можна перевірити , як учні виконали домашнє завдання, полегшити розуміння нового матеріалу, його закріплення, особливо при вивченні фонетики, частин мови та елементів синтаксису.
Сенкан
(складання за правилами коротких віршів)
* 1- рядок - словникове слово (іменник) Айстра
* 2- рядок - прикметники (опис) червона,біла, фіолетова
* 3- рядок - дієслово (дія) росте , розцвітає, в'яне.
* 4- рядок - речення ( Восени розпустилась красива айстра)
* 5- рядок - висновок. Квітка. Використовується також "Тлумачний словничок для кмітливих діточок" для 1-4 класів, зібраний протягом 4-х років, до якого увійшли усі словникові слова шкільної програми. Він допомагає у підготовці до уроків, а учням глибше і краще зрозуміти словникові слова.
Працюючи над проблемою "Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання, учням 1 класу було запропоновано в букварний період надрукувати словникове слово "лелека" після ознайомлення з формою друкованої літери "е". Із 29 учнів 1-х класів 17 надрукували це слово з помилками (58%)
Після детальної лексичної, фонетичної та орфографічної роботи на уроці над цим словом якісний показник змінився: тільки 5 (17,2 %) першокласників все ж зробили помилки у ньому.
Учням 2 класу на початку навчального року я запропонувала по 2 групи словникових слів (поділила слова на смислові блоки), в яких цілеспрямовано було допущено помилки. Поряд, для контролю , було подано ці самі слова, написані без помилок. Учням потрібно було виправити помилки у кількох смислових блоках, звіряючись із поданим зразком. Після виконання цієї роботи вчитель сам перевірив і виправив ті помилки , які залишились непоміченими. виявилося, що учні не помітили багатьох помилок, хоча й мали можливість скористатися запропонованим зразком. Після відповідної роботи над цією групою словникових слів можна запропонувати учням виконати ще раз аналогічне завдання. Результат був позитивний.
Як підсумок, проводиться узагальнююча творча робота над усією групою словникових слів - складання розповіді з опорою на них. Наприклад: учні записують колективно складений твір, підкреслюючи словникові слова. (3 клас) Висновок: Отже, у роботі над словниковими словами доцільно застосовувати словниково-орфографічну роботу, яка інтегрує ефективні прийоми традиційного навчання з елементами педагогічних інновацій.
Неодмінною умовою ефективного засвоєння цих слів є постійна гнучка робота над словом, яка планується у системі уроків. Міцність засвоєння правопису таких слів досягається шляхом частотного вживання їх у різних завданнях і вправах. Поєднання різноманітних форм і методів роботи на уроках української мови під час опрацювання словникових слів є важливим засобом стимулювання активної пізнавальної діяльності молодших школярів.
Отже, позитивних результатів можна досягти лише за наступних умов:
* Застосування інновацій у навчально-виховному процесі.
* Індивідуальний вибір оптимального об'єму розумового і фізичного навантаження.
* Комплексне використання індивідуальних і групових форм впливу на особистість учня.
Головним результатом роботи є той факт, що після закінчення молодшої школи рівень знань, умінь і навичок, загальної освіченості і культури учнів, переважна більшість яких не виявляла особливих здібностей на початку навчання, був оцінений як високий, або середній.
Рекомендації Досвід роботи "Підвищення орфографічної грамотності учнів. Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання" є активним, бо такі форми і методи роботи на уроках української мови:
* Зацікавлюють дітей, викликають бажання вчитися, дають змогу осмислено засвоювати нову інформацію
* Свідомо ставитись до мови як засобу самовираження, спілкування між людьми
* Передачі почуттів і переживань
* Формують національно-мовну особистість учня
ІV. Матеріали і завдання для роботи зі словниковими словами на уроках української мови
Абрикос
1)Південне плодове дерево.
2) Абрикос - південне дерево з кісточковим плодом.
Запозичене із голландської мови у ХVІІІ ст.. Речення , тексти
1) скоро у садах зацвітуть абрикоси, сливи. 2) Придивилася Галинка до абрикосової квіточки, а вона ніжна, тендітна. Згодом вона перетворилася на смачнючий плід.
Вірші
Вирощу солодких груш,
Хочеш їсти, то чому ж ?
Ось черешні, вишні теж, Абрикосу сам зірвеш. ( М. Петренко)
Алла Асю запитала:
- Де ти абрикоси брала ? - А он там у нас в саду,
- Скільки хочеш наберу. Загадка: Жовте, соковите
На дерев'янку надіте.
Автомобіль
Самохідна машина з двигуном внутрішнього згоряння для перевезення пасажирів чи вантажу.
Автомобіль - слово, що складене з грецького займенника, що означає "сам", "рухомий", тобто - той, що сам рухається .
Речення , тексти.
1) Мчать по дорогах автомобілі.
2) Жив-був маленький автомобільчик. Він був такий маленький, що господар звав його малюком.
3) Біля під'їзду нового будинку зупинився вантажний автомобіль. Це новосели в'їжджають у дім.
Загадки Є машина у людей, -
Замінює коней Де пройде,
там дим стовпом іде. Я не їм вівса, ні сіна,
Дайте випити бензину, -
Усіх коней обжену
Кого хоч наздожену.
Залізний кінь фарбований і
гумою підкований.
Вірш
Ось мій автомобіль.
Заліз у нього джміль
І на кермо натис:
Дзиз, дзиз.
Сам як мотор гуде
Автомобіль не йде.
Не крутиться й кермо само.
Айстра
Однорічна трав'яниста декоративна рослина із родини складноцвітих із великим квітками різного забарвлення без запаху.
Слово запозичене з грецької мови, означає "Зірка".
Речення, тексти.
1) Сільською вулицею, з розкішними букетами айстр поспішали школярі.
2) Айстри - квіти садові. Їх люди самі вирощують, кому скільки потрібно.
3) Алла поле айстри в квітнику. Перед будинком був квітник. Від ранньої весни до пізньої осені він переливався різнокольоровими барвами, наповнював повітря пахощами. Тюльпани змінювалися ромашками, ромашки - левкоями, чорнобривцями, айстрами.
Вірш
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
До айстр останніх припаде Путами сніговими -
Тихо їм щось доведе, І забіліє з ними. (М. Вінграновський) Акваріум Штучна водойма або скляна посудина для утримання або розведення риб, водяних рослин і тварин.
2) Спеціальний заклад для вивчення і демонстрації водних тварин і рослин.
Слово утворене від латинського кореня "аква"- вода.
Речення, тексти.
1) Незвичайна річка, яка нікуди не тече, зі скляними берегами - це - акваріум.
2) Акваріум - частинка підводного царства перенесеного в будинок. Дивишся на смарагдову зелень, на різнокольорових рибок - і відпочиваєш.
3) Люди вивели безліч акваріумних рибок. Родоначальником багатьох із них, був карасик.
Загадка
У прозорій хатці рибки живуть
Можеш ти їх бачити
Та не можеш чуть. (акваріум) Батьківщина - країна стосовно людей, які народилися в ній, та є її громадянами.
Речення
Батьківщина - спадщина від батьків.
Батьківщина моя неозора.
Виростай, дитино, й пам'ятай, Батьківщина - то найкращий край. (Д Павличко)
Вірш
Рідний краю, Земле рідна, Батьківщино дорога, Наша Батьківщино гідна
Ти довічного добра!
Рідну мову, рідний край
В серці, брате, зберігай!
Загадка
У світі одна , всім потрібна вона.
Бджола
Медоносна комаха, що збирає нектар із квіток і переробляє його на мед.
Бджілка - комаха , яка переробляє квітковий нектар на мед. За коренем - слово праслов'янське. Сучасна його форма із "бьчела" відмічена в пам'ятках писемності ХІІ ст.. Перші звуки цього слова " бдж" нагадують дзижчання бджоли під час польоту.
Речення
Бджоли вилітають із самого ранку, а навколо квіток жовтої акації багато комах - на ясну погоду.
Прислів'я
* Бджола мала, а й та працює.
* Працьовита,як бджілка.
* Раді люди літу, а бджоли - цвіту.
* Вірші
Дві розвідниці-бджоли
В вулик звістку принесли: При дорозі край села,
вранці липа зацвіла! ( А. Качан)
Бджілки золотисті
В квітах літають,
Роси перлисті
З трав опадають. (М. Рильський)
Загадки
Зимою спить, літом бринить,
Понад сади літає, солодку росу збирає.
* Де кінчається алейка,
Стала хатка під дашком.
І живе у ній сімейка,
Що годує нас медком.
* Наче птиця, крила має, Все літає та співає:
- Я медок вам ношу,
не чіпайте, бо вкушу. * Не муляр, а комори будує.
* Не мотор. А шумить
Не пілот, а летить.
Не гадюка, а жалить.
* Понад квітами літає, солодкий медок збирає.
* Носять цей цукристий сік
Дружні бджоли з цвіту!
Кожна з них із року в рік
Так бере щоліта.
А для себе не секрет,
Роблять з чого бджоли мед? ( з нектару)
Прислів'я, приказки
* Бджола мала, а й та працює.
* Люди раді літу, а бджола квіту.
* Де багато квіток, там і медок.
* Бджіл тримати - не в холодку лежати.
* Бджолиний рій навчає жити у праці і по справедливості.
* Нема бджоли без жала, а троянди - без колючок.
* За бджілкою підеш - щастя знайдеш.
Скоромовка
Женя з бджолами не дружив -
Завжди Женя бджіл дражнив.
Женю бджоли не жаліли -
Та Дражнила нажалили!
Знай!
Бетон
Будівельний матеріал, суміш в'яжучої рідини ( цементу), води і різних заповнювачів ( піску, гравію або щебеню). Із бетону виготовляють панелі. Текст
Ураганний вітер повалив дерево з лелечим гніздом. Через кілька днів робітники привезли бетонний стовп, закопали його на місці дерева. З гілок виклали гніздо і поклали туди лелеченят. Зверху закріпили хрестовину.
Ввечері
У вечірній час.
Прикмети
* Ввечері цвіркун співає - н агарний день.
* Побачите павука увечері - наступного дня буде чудова погода.
Лічилочка
А ввечері в квартирі
Знов збереться вся сім'я:
Раз, два. Три, чотири -
Тато, мама, брат і я! ( Н. Забіла)
Речення
1 А ввечері прийду спати, дитиночку колихати.
2. Ввечері погнав дід козу додому.
3. Повернувся увечері з роботи тато.
4. Учора ввечері палахкотіли зорі.
5. Що вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш.
Взимку
У зимову пору.
Прислів'я , приказки Хто в червні байдикує, той взимку голодує.
Хто в липні спеки боїться, той взимку не має чим нагрітися.
Хто влітку скаче, той взимку плаче.
Літо пролежиш - взимку до сусідів побіжиш.
Речення, тексти
Взимку , мамо, пташенятам буде холодно в гнізді
Взимку ми годуємо пташок хлібом і зерном.
Якось взимку, біля скверу, Леся знайшла горлицю.
Взимку потрібно бути обережним на льоду.
Вірш
Взимку віє хуртовина
Влітку прийде тепла днина -
Заблищать краплини рос.
Гардероб
Приміщення в громадській установі, де зберігається верхній одяг відвідувачів.
Речення 1. Наш клас сьогодні чергує біля гардероба
2. Під час великої перерви чергові будуть прибирати в гардеробі.
3. Андрійко прийшов до гардеробу.
Горизонт
Частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості
Велике коло небесної сфери, площина якого є перпендикулярною до прямовисної лінії на місці спостереження.
Слово запозичене з грецької мови, означає " обмежую".
Загадки
Бачиш край - а не дійдеш
Видно край, а дійти до нього не можна.
Вірш
Місця, ніби зведені:
Поля сіножать
І хвилі пшеничні
За обрій біжать.
Гумка
Шматок гуми, який використовується для стирання написаного.
Речення
1. Мені мама сьогодні купила овальну гумку.
2. У Миколки є дуже красива гумка.
3. Олі подобається моя нова, красива гумка.
Вірш
Нумо, гляньмо, Що в портфелі,
Поки йде завзята гра...
Ось - дрібніші речі.
Далі - ручка й гумка у пеналі, два обдертих олівці
Та чотири камінці. ( А .Костецький)
Держава
Політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами.
Приказка
Людина пізнається в справах, а держава - у людях.
Речення, тексти
1. Живи та міцній, українська державо!
2. Наш народ будує нову, незалежну державу.
3. Найбільше багатство кожної держави - це не зброя, не хліб, а діти. 4. Державною мовою в Україні є українська мова.
5. Нова історія молодої держави.
Вірш
Понад руїною
Над Україною
Годі братове, Годі ридать.
Вільну державу, сильну державу
Потрібно, нарешті нам збудувать.
Дятел
Лісовий птах із гострим і довгим дзьобом, їжу добуває із щілин кори дерев. Давнє слово означає "той, що дзьобає".
Приказка
Хто би дятла знав, якби не довгий ніс. Загадки
* Вірно людям я служу, їм дерева сторожу,
дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю.
* Цілий день працюю в гаї,
діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю,
шкідників я дістаю.
Речення, тексти
1.Дятел, пташка невеличка, ставить знаки на корі.
2. Дятла називають лісовим хірургом. Цілий день він проводить медичний огляд своєї ділянки. Від дятлового гострого дзьоба не сховається жодна комаха.
3. Дзвінким барабанним дробом зустрів весну дятел.
Вірш
Лев, лисиця, лосеня
В лісі темному блукали.
Ластівки, лелеки, дятли
В небі мирному літали.
Жайворонок
1. Співучий птах, із родини горобців, живе переважно в полях, на луках.
2) Маленька здобна булочка у вигляді пташки.
Прикмета
Як жайворонок заспіває, то виводь плуг у поле.
Вірш
У нього високий, дзвінкий голосочок
Немовби срібний
Б'є молоточок
Ніби він тягне нитку сріблясту
З неба до лану
Людям на щастя
Зозуля
Зозуля - перелітній птах зі світлим оперенням, який сам пташенят не висиджує, а підкидає яйця в чужі гнізда.
Речення, тексти
1. зозуля - ключниця вирію
2. виховане названими батьками зозуленя, залишається відданою дитиною своїм рідним батькам
3. Кажуть . що той хто почує навесні вперше зозулю. Проживе стільки років, скільки вона накує.
Вірші
Кує зозуленька й кує
По всьому тужить гаю:
Ой горе, горенько моє -
Дітей не розшукаю. ( Н. Забіла)
Ти почуєш зозулю.
Сойку, спів солов'я
Щедрий голос природи
Змалку слухаю я Щиплять щемний щавлик
Буслик і журавлик
Щавель кінський, горобинний, Кучерявий, зозулиний.
Їжак
Скоромовка
- Корж із маком - їжа з їж.
Сядь, їжаче, з нами їж.
Скинь лиш піджачок - гончак
- Я свій корж з'їм, вовче, й так!
Загадки
В нього стільки голочок
Як на небі зірочок
Але не мав бідний нитки,
Не пошив шапки, свитки, рукавичок, чобіток, Сів та й плаче.... ( їжачок)
Хто вдягнувся в піджачок
Із голочок й колючок?
Колір в нього сіруватий
Ніс - неначе в поросяти
Доторкнусь до голочок -
Він згортається в клубок.
Лічилка
Біжить півень із причілка
Нагукує лічилку:
Раз, два - курчата
Три, чотири - зайчата
П'ять, шість - гусаки
Сім, вісім - їжаки
Дев'ять, десять - йде лисиця
Нам ховатись, їй жмуриться.
Речення
1. Бабуся прочитала мені казку про їжачка-лісовичка.
2. У їжачихи було двоє їжаченят
3. Хто це мене розбудив так рано?- бурчав їжак.
4. Їжачиха годує своїх малят молоком.
Килим
Тканий, барвистий килим, переважно ворсистий, що використовується для накриття підлоги, прикраси стін, тощо.
Речення
1. Мати вишила красивий килим.
2. Друзі мені подарували барвистий килим
3. Підлога застелена зеленим килимом.
4. Бабусі подобається наш килим.
Лелека
Великий перелітній птах із довгими ногами та довгим прямим дзьобом.
Загадка
Довгий дзьоб і довгі ноги Ходить полем край дороги
Чути клекіт із далека - Жаб полює там ...(лелека)
Речення, тексти
1. Ходять лелеки по лузі
2. Завтра у вирій далекий будуть летіти лелеки
3. Лелеки - красивий, довгоногий птах. Їсть ящірок, мишей, комах.
Вірш
- Лелеко, лелеко,
До осені далеко! -
Викрикує на лузі
Засмагла дітвора
а він веслує в хмарі
З лелечихою в парі
Мовляв, у вирій друзі, Мені ще не пора. (Д. Білоус)
Напам'ять
Речення
Ми вивчили напам'ять вірш Л . Українки.
Спочатку вивчи напам'ять правило, а потім виконуй вправу
Вадим виразно прочитав вірш напам'ять.
Новий
1. Який недавно виник, з'явився, не існував раніше.
2. Який стосується найближчого часу. Речення
1. Втілити в життя ці народні прагнення покликаний новий уряд.
2. На день народження Яринці мама подарувала нове плаття.
Олень
Парнокопитний ссавець із рогами. Велика жуйна тварина із гілчастими рогами і коротким хвостом.
Вірш
Ходять олені у тундрі
По долинах мохових
Юнаки й діди премудрі
Доглядають добре їх.
Оленя одне блукало
Оленя когось шукало
Оля Олю запитала
От кого воно шукало?
Оля Олі каже прямо:
Оленя шукало маму! (Г.Чубач)
Загадки
* Тварина рогата і рогів багато.
* Хто на собі ліс носить?
* Не олень він і не бик,
В краях теплих жити звик
Є на носі в нього ріг
Хто ж це друзі? (носоріг)
Радіо
Галузь науки, техніки і культури , що пов'язана з передаванням на відстань інформації за допомогою радіохвиль.
Загадки
Говорить, грає, співає, новини сповіщає
У кімнаті, у куточку, на стіні сіра скринька на шнурочку
все розказує мені.
Співає соловей в одному місці, а весь світ його чує.
Речення По радіо звучала гарна музика
Юрко любить слухати дитячі телепередачі. Особливо йому подобаються казки.
Сантиметр
Одиниця довжини, що дорівнює 0.01 м.
Лінійка , або стрічка, на яку нанесено розмітку на сантиметри.
Словосполучення Слова поєднуються з числівниками: 5 сантиметрів, 56 сантиметрів.
Секунда
Одиниця виміру часу, що дорівнює 1/60 хвилини; мить.
Речення
Марусяк підійшов, уперся в боки і декілька секунд стояв мовчки.
На уроках фізкультури, вчитель користується секундоміром.
Словосполучення
Декілька, багато , десять ... секунд. Тривога
1) Почуття неспокою, збентеження , викликане побоюванням, передчуттям чогось неприємного.
2) переполох, метушня, викликані хвилюючими звістками.
3) умовний сигнал, що сповіщає про небезпеку.
Словосполучення
Навчальна, бойова, несподівана, безконечна... тривога.
Оголосити тривогу, забити тривогу, перебувати у тривозі.
Потішка
Темнота, темнота!
Три тривоги у кота:
Потрібно всіх мишей зловити, Потрібно лапки гарно мити, потрібно тихо воркотати.
Темноти не налякати.
( Г. Чубач)
Речення
1. На заставі оголосили тривогу
2. Лелека ширяв над дорогою і тривожно курликав.
3. Ліс тривожно шумить, важко стогне, квилить.
Терпуг
1) Сталевий брусок із насічкою, вид напилка.
2) Шевське знаряддя для згладжування кінців цвяхів усередині взуття.
Речення
1. Батько придбав собі новий терпуг.
2. У господарстві господарю терпуг необхідний.
3. Щоб терпуг постійно був справний, необхідно його справно гострити.
4. У шевській справі терпуг необхідний для згладжування кінців цвяхів усередині взуття.
Учитель
Той, хто викладає якийсь навчальний предмет у школі.
Синоніми. Учитель, педагог, викладач.
Словосполучення.
Молодий, новий, досвідчений,строгий, добрий, улюблений, сільський, перший.
Фартух
1) Частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду, знищення під час виконання робіт.
2) Шкіряна, полотняна запона в колясці, візку для затишку їзди.
Синоніми. Фартух, фартушина, запаска, запона, опинка, передник.
Мамин фартух, фартух із саржі, кишеня фартуха, ходити у фартуху.
Вірші
Взяв я в тата плоскогубці Із кишені фартуха
І провів їх. Придивляюсь -
А вони - як буква Х.
( В. Гринько)
Сукні виперем, панчішки,
Фартушки - усе як є,
Почекайте тільки трішки - Діло зробимо своє.
( М. Познанська)
Вміє голка вишивати,
Вміє голка церувати,
Підрубити фартушок,
Помережать рушничок.
( І. Кульська)
Хвилина
Міра часу, що дорівнює 1\60 години і складається із 60 секунд. Короткий відрізок часу, момент. Якийсь момент часу, життя.
Речення, тексти
1. Почалися жнива, кожен день агронома розписаний по хвилинах
2. Ось шпак пірнув у свій будиночок і пробув там із хвилину. А тоді сів на жердину і весело заспівав.
3. Семенко подумав хвилину, а тоді бігцем кинувся до матері.
4. Коли я дізнався, що у школі прийдеться сидіти 45 хвилин на кожному уроці, я зарепетував:
- Не піду, я не всиджу так довго! Я загину! ( В. Нестеренко)
Вірш
Дивись, який новий годинник
Висить на стінці нині в нас, Усі години і хвилини
Ми вивчили, Щоб знати час.
Цукор
Біла, кристалічна речовина, солодка на смак, що виготовляється з цукрових буряків, цукрової тростини.
Речення
1. у нашому товаристві багато років поспіль вирощують цукровий буряк
2. із цукрової тростини до нас завезли цукор.
3. Турбуючись про своє здоров'я цукор людина повинна споживати в обмеженій кількості.
Батько купив дуже красиву цукорницю.
Цемент
Порошок сірого кольору, який використовують у будівництві.
Загадка
Щоб скріпилось за один момент, будівельник додав у розчин... (цемент)
Речення, тексти.
1. На будівництво школи завезли цемент.
2. будівельники сьогодні будуть цементувати площадку.
У нашому місці є цементний завод.
4. за показниками праці, цементний завод є найкращим у місті.
Четвер
Назва четвертого дня тижня.
Коли так кажуть ? після дощику в четвер?-(невідомо коли, ніколи.)
Прислів'я, приказки
* Не сунься середа, поперед четверга.
* Краще тепер, ніж у четвер.
* Хто в четвер скаче, той в п'ятницю плаче.
Загадка
Я у батька третій син,
А дітей у нього сім.
Маю четверо сестер
Звуть усі мене ... ( четвер)
Вірші
А пополудні, в четвер
Зі ставка, поблизу верб
Веселочка воду брала.
Білу хмарку напувала.
( І. Гущак)
Зустрівши букву С в четвер, взяла під руку буква Р
І повела на фіззарядку.
Задам тобі просту загадку:
- Як зветься буква ця, Олег?
- "ф".
Речення
1) Цього четверга до нас приїде цирк.
2) Після дощу в четвер ми поїхали в ліс по гриби.
3) Кожного другого четверга у нас працює гурток " Художнє слово".
Червоний
Кольору крові
Синоніми
Червоний, багряний, пурпуровий, вогняний, рубіновий, кривавий, калиновий, вишневий, бордовий, малиновий.
Прикмети
* Якщо місяць червоний, буде вітер.
* Небо червоніє перед вітряною погодою.
* Сонце перед заходом червоне - на вітер.
Речення, тексти
* Вийся, віночку, гладко, як червонеє яблучко.
* Червень настав. Червоніють ягоди в траві.
* На клумбі палахкотіли червоні тюльпани.
* Червоне сонце сховалося за лісом
* Посаджу я ягідки червоні край дороги
* На хвилях зелених тремтять червонії іскри блискучі.
* Вночі вітер позбивав ягоди з гілок горобини, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу.
Шофер
Водій автомашини
Слово запозичене з французької мови. Речення, тексти
1. Автобус різко загальмував. Схвильований шофер вибіг з машини.
2. Тато Павлика - шофер
3. Куртка шофера пахне бензином.
4. Кілька місяців мій старший брат ходив на шоферські курси. Завтра він складе останній екзамен. А потім буде працювати шофером автобуса.
Вірш
Обладнав гараж Назарко.
Там таксі, комбайн, косарка...
Сяє все, машина кожна.
Адже що то за шофер, Тракторист чи комбайнер, що не буде змалку знати
Як машину доглядати ( О. Меландій)
Юннат
Юний дослідник природи, юний натураліст.
Загадка
Рослини він любить, і звірів, і луг.
Для них захисник він надійний і друг.
Лісам, і озерам, і рікам він брат.
То хто він такий ? Очевидно... (юннат)
Вірш
Між снігами білими під склом
Справжнє літо буйно розцвіло
Літо це звідкіля, серед зими?
А юннати: - хазяї тут ми...
Все зробили, щоб під синім склом
Цілу зиму літечко жило.
( С. Жупанин)
Ярина
Сходи або посіви висіяних весною зернових культур.
Вірш
Роси, роси, дощику, ярину, Рости, рости , житечко, на лану
На крилечках, вітрику, полети, колосочки золотом, обмети, як достигне житечко на лану
Прийдуть, люди жатоньки ярину, блискавками косоньки заблищать, золотими кобзами забряжчать.
Речення
1. Яринка в городі сіяла ярину.
2. В цьому році люди покладають великі надії на ярину.
3. Сходи ярих культур покрилися засніженим покровом.
Висновки
Багатство словникового запасу людини - ознака її високого інтелектуального розвитку, вміння правильно, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, тому необхідно приділяти особливу увагу роботі над словниковим словами в молодших класах. Своєрідність лексичної роботи в школі полягає в тому, що вона проводиться на протязі всього навчально-виховного процесу. Важливо, щоб засвоєння нових слів здійснювалося не стихійно, а в системі і виважено, щоб учитель керував цим процесом і полегшував його для учнів.
З досвіду роботи використання словникових слів, випливає, що формування в учнів навичок грамотного письма є одним із важливих завдань початкової школи, адже розвиток мовлення молодших школярів - це формування вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.
До умов, необхідних для забезпечення успішної побудови учнями початкових класів зв'язних висловлювань, належать: багатство словникового запасу молодших школярів, уміння пов'язувати слова у словосполучення, використовувати виражальні засоби мови.
Доведено, що систематична робота над словниковими словами сприяє:
* Збагачуванню словника учнів, тобто учні засвоюють нові слова та нові значення слів, які раніше їм були невідомі;
* Поглибленню розуміння вже відомих слів, відбувається зв'язування відтінків у значенні між синонімами, аналіз багатозначності, тощо.
* Активізації словника, тобто використання якомога більшої кількості слів у мовленні кожного учня, введення слів у словосполучення, речення, текст.
* Засвоєнню сполучуваності слів з іншими словами, доцільність їх використання в конкретному випадку.
* Вилученню нелітературних слів, що вживаються іноді молодшими школярами.
* Виправленню помилок у наголошуванні та вимові слів. Повноцінному засвоєнню значення слова сприяє використання його учнями у власному мовленні, тому словникова робота повинна поєднуватися з формуванням у школярів умінь пов'язувати слова у словосполучення та речення.
Отже, впровадження різних типів завдань для розвитку знань про словникові слова, на уроках української мови в початкових класах, сприяє підвищенню розумового рівня учнів, сприяє їх інтелектуальному розвитку, вживання образних висловів у мовленні учнів, дають змогу осмислено засвоювати нову інформацію.
Список використаної літератури
1. Державний стандарт початкової освіти. - Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2006.
2. Програма середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К. : Початкова школа, 2006.
3. Сучасний тлумачний словник. Українська мова. - К.: Школа, 2006.
4. Прищепа К. С. , Лук'яненко В.Г. Тематичний словник школяра. - К.: Гала, 1997.
5. Гайова Л. Робота зі словами , вимову і правопис яких потрібно запам'ятати // Початкова школа.- № 10. - 2007.
6.Вашуленко М. С., Науменко В. О. Післябукварик. - К.: Літера, 2005.
7. Лапшина І., Литовченко В. Букварик-Дошколярик.- К.: ВКТФ "Кобза", 2002.
8.Українська Сільськогосподарська Енциклопедія. Том 2,3. - К., 1971.
9. Кириченко О. В. Таблиці слів, вимову і правопис яких потрібно засвоїти. // Розкажіть онуку. - №2 2007.
2
Автор
na.tasha74
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
2 145
Размер файла
4 762 Кб
Теги
матеріал, струмочок, дид, словниковий
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа