close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Anketa

код для вставки
А
А
Н
Н
К
К
Е Т А К А Н Д И Д А
Е Т А К А Н Д И Д А
Т А
Т А
1.
Прізвище
____________________________
Ім'я ________________________По батькові
____________________________
Назва посади, на яку
погоджується кандидат
2.
Число, місяць, рік народження
Громадянство (друге
громадянство)
3.
Місце народження
(селище
, село, місто, район, область, край,
республіка)
4.
Місце прописки
/реєстрації (індекс, повна адреса)
5.
Місце
проживання на цей час
(повна адреса)
6.
Контакти
телефон (дом.)
телефон (моб.)
е
л. пошта
Освіта
7.
Вищ
а освіта
(
додати копії дипломів й ін. документів)
На
зви навчальних закладів,
їхнє місцезнаходження
Дати вступу й закінчення
Кваліфікація за
дипломом
Спеціальність
за дипломом
8.
Інші види освіти, наявність закордонних сертифікатів, сертифікатів про підвищення
кваліфікації
(
додати копії дипломів, сертифікатів й ін. документів)
Найменування навчальних
закладів, їхнє
місцезнаходження (місто,
країна)
Дати вступу й
закінчення
Кваліфікація Спеціальність
9.
В
чений ступінь, звання (коли при
своєно, теми
дисертацій, додати копії
відповідних документів)
Знання іноземних мов (у відповідній графі поставити «Х»)
Перелік керівників для погодження кандидатів
Резолюція
погодження
Підпис
Резолюція Голови
Правління (для посад від Начальника відділу та вище)
Курируючий Член Правління
,
начальник Департаменту
(для посад від Начальника відділу та вище)
Начальник Управління
Безпосередній керівник
Управління по роботі з персоналом
Резолюція Служби безпеки
ФОТО
10.
Мова
читаєте й
перекладаєте
зі словником
Можете
спілкуватися
читаєте й
вільно
розумієте
тексти за
фахом
володієт
е вільно
11.
Наявність кваліфікаційних атестатів, що дають право на професійну діяльність (
вказати серію, номер, строк дії, дату видачі, найменування органа, що видав, і додати копії
відповідних документів)
12.
Навички роботи на комп'ютері
(якими програмними засобами
володієте)
13.
Досвід керівної роботи (скільки років, максимальна
кількість підлеглих)
14.
Досвід роботи за кордоном
(де, коли, ким)
15.
Сімей
ний стан
16.
Ваші близькі родичі (Якщо родичі змінювали прізвище, ім'я, по бать
кові, то необхідно вказати їхні колишні прізвище,
ім'я, по батькові)
Члени
родини
Прізвище, ім'я, по
батькові
Число, місяць,
рік і місце
народження
Місце роботи /
навчання, посада
Адреса
місця
проживанн
я
17.
Чи були Ви або Ваші близькі
родичі засуджені (коли і
за що)
18.
Ідентифікаційний номер
19.
Паспорт: Серія__________ № ___________________________
Ким і коли виданий:
20.
Власний автомобіль:
Є (марка автомобіля)___________________Немає_________
Стаж водіння _________ Категорія____________
2
1. Виконувана робота від початку трудової діяльності
(включаючи навчання у вищому й середньому спеціальному навчальному закладах, військову службу, роботу за
сумісництвом, підприємницьку діяльність)
Необхідно н
азивати підприємства, установи й організації так, як вони називалися свого часу, військову службу записувати із
вказівкою посади і номера військової частини
Дата, місяць і рік
Назва організації,
напрям діяльності,
місцезнаходження
організації
Назва посади
Посадові обов'язки
Конкретні приклади досягнень
Початок
Закінчення
22.
В
ійськова зобов'язаність і військове
звання 2
3.
Чи маєте Ви пільги
(
одинока мати/батько, учасники ВВВ, бойових
дій в Афганістані й інших гарячих точках,
ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС, інваліди,
неповнолітні до 18 років, жінки з двома й більше
дітьми до 15 років та ін., додати копії
відповідних документів)
2
4.
Обі
ймані на цей час інші посади
(за
сумісництвом, в органах управління юридичних осіб
(включаючи нерезидентів і афільованих до ВТБ осіб / єдиних учасників (засновників), членів організацій,
власників їхнього майна) із вказівкою найменування й місцезнаходження)
2
5.
Чи володієте Ви акціями й цінними
паперами інших юридичних осіб
2
6.
Чи є у Вас борги перед державою,
юридичними або іншими особами
27
.
Вкажіть банки, підприємства, органи
влади, громадські організації, з
якими у Вас є ділові зв'язки,
контакти
2
8.
Ваші особисті й профес
ійні плани на
найближчі 2–3 роки:
29
.
Ваші вимоги до роботодавця:
3
0.
Рівень оплати прийнятний
для Вас
на цей час.
Ефективна для Вас форма оплати
праці (оклад, відсоток)
3
1.
Рекомендувачі
:
(П.І
.Б, місце роботи, посада, контактний телефон)
1.
2.
3.
3
2.
Проранжируйте (вкажіть) від 1 до10 значення кожного з поданих факторів при виборі роботи
(
10
- максимальне, 1 - мінімальне значення; кожну оцінку можна використовувати 1 раз)
Стабільна заробітна плата
Престижне місце роботи
Соціальний пакет
Стабільність, надійність Банку
На
буття нового досвіду й знань
Самостійність і відповідальність позиції
Можливість передавати досвід молодим
фахівцям
Гарні взаємини в колективі
Розширення області повноважень
Інтенсивність роботи
33.
Додаткові відомості, які Ви бажаєте повідомити про себе
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
______________________ ____
Завіряю, що мої відповіді на запитання Анкети є достовірними й повними. З перевіркою вірогідності документів і персональних даних,
що містяться в них, згодний(на).
Про всі наступні зміни за даними Анкети зобов'язуюся протягом 14 календарних днів письмово повідомляти в Управління персоналу.
«
»
200
р
оку
дата заповнення Анкети
особистий підпис
розшифровка підпису
Автор
andrey.storchak
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
171
Размер файла
152 Кб
Теги
anketa
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа