close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Курсовой KP OPRP 2013

код для вставкиСкачать
Зміст
Вступ 1. Організаційна частина
1.1 Розрахунок показників виробничої програми по експлуатації рухомого складу
1.2 Розрахунок чисельності водіїв
2. Економічна частина
2.1 Розрахунок фонду оплати праці водіїв
2.2 Розрахунок фонду оплати праці ремонтних робітників, інженерно-технічннх працівників, службовців, інших категорій 2.3 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування
2.4 Розрахунок матеріальних витрат
2.5 Розрахунок амортизації основних фондів
2.6 Розрахунок податків та зборів
2.5 Розрахунок загальновиробничих витрат
2.7 Розрахунок собівартості перевезень та її калькуляція
2.8 Розрахунок договірного тарифу
Висновок Література 1. Організаційна частина
1.1 Розрахунок показників виробничої програми по експлуатації рухомого складу
Розрахунки виконуємо по обраним двом автомобілям.- Hyundai HD 78 Long (H) та Foton 1069 Ollin (F).
Кількість їздок за плануємий період, Nї, розраховуємо по кожному маршруту окремо за формулою:
N ї = Qі : qі (1.1)
де:
Qі - плановий обсяг перевезень по відповідному маршруту, т;
qі - вантажопідйомність, т.
N ї1H = 80 : 4,95=17 їздок
N ї2H = 40 : 4,95=9 їздок
N ї1F = 80 : 4,5=18 їздок
N ї2F = 40 : 4,5=9 їздок
Загальний пробіг автомобілів, L заг, км, розраховуємо за формулою:
(1.2)
де:
N ї- кількість їздок по відповідному маршруту;
lо - холостий пробіг, км;
Lїв - відстань їздки з вантажем, км;
Lзв - їздка у зворотньому сполученні, км.
км
км
Автомобіле-години в експлуатації. Обираємо умову, що автомобіле-дні в експлуатації дорівнюють кількості їздок N ї. Автомобіле-години в експлуатації АГе, розраховуємо за формулою: (1.3)
де:
N ї- кількість їздок по відповідному маршруту, км;
Тн - середній час в наряді на відповіднім маршруті, год.
год
год
год
год
1.2 Розрахунок чисельності водіїв
Для розрахунку необхідної кількості водіїв насамперед визначаємо фонд робочого часу за розрахунковий період.
Дійсний фонд робочого часу періоду визначаємо:
Фд. пер = Ф н. пер (1- ) (1.4)
де:
Ф н. пер - номінальний фонд робочого часу водія за розрахунковий період, год;
Вч - втрати робочого часу, до яких відноситься відсутність на робочому місці (відпустка, хвороба, виконання державних обов'язків тощо).
Вч складають 15% за рік, для розрахунку беремо пропорційно розрахунковому періоду (дні календарні за рік). Фд. пер = 400(1- )=388,52 год
Номінальний фонд робочого часу періоду розраховуємо за формулою:
Фн. пер = ( Дк.пер - Дв.пер - Дсв.пер) Тр - Дпер.с  1год (1.5)
де:
Дк.пер - кількість календарних днів розрахункового періоду;
Дв.пер - кількість вихідних днів у розрахунковому періоді;
Дсв.пер- кількість святкових днів, які приходяться на розрахунковий період;
Тр - тривалість робочого дня згідно чинного законодавства , год.;
Дпер.с - кількість передсвяткових днів у розрахунковому періоді;
При обчисленні Фн використовуємо дані поточного року написання роботи.
Фн. пер = (70 - 20 - 0) 8 - 0  1=400 год
Підготовчо-заключний час та час на медичне освідотство, АГпзмо , год., розраховуємо за формулою:
АГпзмо =  (1.6)
60
деt пз = 18 хв.  норма підготовчо-заключного часу за зміну; t мо = 5 хв.  норма часу на медичне обслуговування за зміну 17(18+5) + 9(18+5)
АГпзмо H =  = 9,97 год
60
АГпзмо F =  =10,35 год
60
Кількость водіїв, Nв чол., розраховуємо за формулою:
АГе + АГ пзмо N в =  (1.9)
Ф д.пер К пт
Кпт  коефіцієнт, який враховує збільшення продуктивності праці (приймаємо 1).
462,77 + 9,97
N вH =  =2 388,52∙1
479,7+10,35
N вF=  =2 388,52∙1
Для подальших розрахунків обираємо III клас водія. Тому, що здійснюється перевезення взуття вантажним автомобілем-фургоном.
2. Економічна частина
2.1 Розрахунок фонду оплати праці водіїв
Обчислення фонду оплати праці включає в себе обчислення основної, додаткової зарплати та премії. При розрахунку фонду оплати праці водіїв приймаємо, що форма оплати праці водіїв - погодинно-преміальна.
Фонд основної заробітної плати розраховуємо за формулою:
ЗПосн = (АГе + АГпзмо)·Стар (2.1)
де: Стар - годинна тарифна ставка водія, грн.;
ЗПоснH= (462,77+9,97)∙14,82=7006 грн
ЗПосн.ніч.H= 116,34∙14,82∙0,4=689,66 грн
ЗПоснF (479,7+10,35)∙14,82=7262,54 грн
ЗПосн.ніч.F 119,34∙14,82∙0,4=707,45 грн
Для визначення тарифної ставки (Стар) по кожному виду перевезень визначаємо місячний фонд часу роботи одного водія за формулою:
Фд. р
Ф міс =  (2.2)
12
1702
Ф міс =  =142 год
12
Дійсний річний фонд роботи водія розраховуємо по формулі:
Фд. р = Ф н. р·(1- ) (2.3)
де:
Ф н. р - номінальний фонд робочого часу водія за рік, год;
Вч - втрати робочого часу, до яких відноситься відсутність на робочому місці (відпустка, хвороба, виконання державних обов'язків тощо).
Вч складають 15% за рік.
Фд. р = 2002·(1- ) =1702 год
Номінальний фонд робочого часу періоду розраховуємо за формулою:
Фн. р = ( Дк - Дв - Дсв)· Тр - Дпер.с ·1год (2.4)
де:
Дк - кількість календарних днів у році;
Дв - кількість вихідних днів;
Дсв - кількість святкових днів;
Тр - тривалість робочого дня згідно чинного законодавства при 40-годинному робочому тижні, год.;
Дпер.с - кількість передсвяткових днів;
При обчисленні Фн використовуємо дані поточного року написання роботи.
Фн. р = ( 365 - 104 - 10)· 8 - 6 ·1=2002 год
Годинну тарифну ставку водія розраховуємо по формулі:
ЗПмін ∙ Кгал
Стар =  (2.5)
Фміс
де:
ЗПмін - мінімальний розмір заробітної плати, визначений Законом України, який діє при написанні роботи;
Кгал - галузевий коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати, визначений згідно Галузевої угоди між Мінтранспорта України та органом профспілки працівників автотранспорту. Обирається в залежності від виду автомобільного транспорту та його вантажопідйомності (або довжини автобуса) 1181∙ 1,782
Стар =  =14,82 грн
142
Розрахунок додаткової заробітної плати водіїв Додаткова заробітна плата включає в себе доплати та надбавки за різні умови праці , які нараховуються у відсотках до основної заробітної плати (ЗП осн). Доплати обираємо індивідуально, відповідно умов перевезення вантажу по таб.2.1
Таблиця 2.1 Розміри доплат,премій та надбавок для водіїв
Доплати:Умовні позначення за роботу з ненормованим робочим днем - до 25%Днд за розривний графік руху - до 30%Дрг за роботу в нічний час - 40% за кожну годину роботи
(тривалість роботи в нічний час -до 20% робочого часу).Днчза суміщення професій -20%Дс Надбавки: за класність- 25 % (водіям І класу); 10 %- (водіям ІІ класу); Нкза високі досягнення у праці - до 50%НдОплата відпусток, держобов'язків- 9,5%НвПремії -25-40 % - розмір премії (визначається колективним договором)
П
Доплату за суміщення професій , Дс грн., розраховуємо за формулою: ЗПосн · %Дс
Дс=  (2.6)
100 де % Дс - розмір доплати за суміщення 7006 ·20 Дс H=  =1401,2 грн 100 7262,2 ·20 Дс F=  =1452,51 грн 100 Оплапу відпусток, Н в грн., розраховуємо за формулою
ЗПосн ·%Нв
Н кл =  (2.7)
100
де %Нв - розмір надбавки за класність:
7006 ·9,5
Н кл H =  = 455,39 грн 100
7262,54 ·9,5
Н кл F =  = 689,94 грн 100
Премію, П грн., розраховуємо за формулою
ЗПосн ·%П П =  (2.8)
100
де%П - розмір премії (25%)
7006 ·25
ПH=  = 1751,5 грн
100
7262 ∙25
ПF =  = 1815,64 грн
100
Додаткову заробітну плату водіїв, ЗПдод грн., розраховуємо за формулою:
ЗПдод = Нв+ Дс + Днч (2.9)
ЗПдодH= 455,39+1401,2+689,66 = 2546,25 грн
ЗПдодF= 689,4+1452,51+707,45 = 2849,9 грн
Фонд оплати праці водіїв, ФОПв грн., розраховуємо за формулою:
ФОПв = ЗПосн + ЗПдод (2.10)
ФОПв H =7006+2546,25=9552,25 грн
ФОПв F =7262,54+2849,9=10112,44 грн
Фонд споживання визначаємо за формулою:
ФС = ФОП + П (2.11)
ФСH= 9552,25+1751,5=11303,75 грн
ФСF= 10112,44+1815,64=11928,08 грн
Середньомісячну зарплату водія, ЗПсм грн., розраховуємо за формулою: ФС
ЗПсм =  ·21 (2.12)
Nв·Д р.п
де Nв - розрахункова кількість водіїв;
Др.п - дні робочі за період (Дк.пер - Дв.пер - Дсв.пер), год.;
21 - середня кількість робочих днів за місяць. 11303,75
ЗПсмH=  ·21=3891,45 грн
1,22∙50
11928,08
ЗПсмF=  ·21=3976 грн
1,26∙50
2.2 Розрахунок фонду оплати праці ремонтних робітників, інженерно-технічннх працівників, службовців, інших категорій працюючих
Розрахунок зарплати ремонтних робітників виконуємо по погодино-преміальній системі. Використовуючи данні таблиці 2.2 визначаємо кількість ЩО, ТО-1 та ТО-2, витрати часу на їх проведення та Зпосн ремонтних робітників .
ЗПосн РР = Фрр ∙ Стар (2.13)
де Фрр-фонд робочого часу ремонтних робітників ЗПосн РР = 132 ∙ 9,53 =1257,96 грн
Фрр= Кщо ∙ Тщо + Кто1 ∙ Тто1 + К то2 ∙ Тто2 (2.14)
де К- кількість видів технічного обслуговування за період,
Т-трудомісткість люд.-год на одне обслуговування Фрр= 33 ∙ 1,40 +5 ∙ 10 + 1 ∙ 40 = 132 год
Таблиця 2.2 вихідні данні для розрахунку заробітної плати ремонтних робітників Періодичність видів технічного обслуговування, км: ТО-1 ТО-2
5000 20000Нормативи трудомісткості:ЩО, люд.-год на одне обслуговування1,40ТО-1, люд.-год на одне обслуговування 10,0ТО-2, люд.-год на одне обслуговування40,0Поточний ремонт, люд.-год/1000 км9,0Годинна тарифна ставка ремонтних робітників (Ш розряд), грн/год9,53
Додаткова заробітна плата включає в себе доплати та надбавки за різні умови праці , які нараховуються у відсотках до основної заробітної плати (ЗП осн). Розмір доплат і надбавок:
-За інтенсивність праці - 12% (Дін);
- за високу професійну майстерність-12% (Нм);
- за високі досягнення у праці - 50% (Дд)
Додаткову заробітну плату ЗПдод грн., розраховуємо за формулою:
Дін = ЗПосн ∙ % Дін (2.15)
Дін = 1257,96 ∙ 0,12 =150,96 грн
Фонд оплати праці ремонтних робочих, ФОПрр грн., розраховуємо за формулою:
ФОПрр = ЗПосн + ЗПдод (2.16)
ФОПрр = 1257,96 + 150,96 = 1408,92 грн
Заробітна плата інженерно-технічннх працівників, службовців, інших категорій працюючих (встановлюємо у відсотках від заробітної плати водіїв - 10 %)
ЗПітр H = 11303,75 ∙ 0,1 = 1130,38 грн
ЗПітр F = 11928,08 ∙ 0,1 = 1192,8 грн
2.3 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування
Відрахування на соціальне страхування здійснюємо у відношенні до фонду споживання за формулою:
ФС ∙ % ЄСВ
ВСС =  (2.17)
100 де % ЄСВ - розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначаємо згідно чинного законодавства (АТП відноситься до 23 класу професійного ризику виробництва, ЄСВ=38,66%). 11303 ∙ 38,66
ВССв H =  = 4370,03 грн
100
11928 ∙ 38,66
ВССв F =  = 4611,4 грн
100
1408 ∙ 38,66
ВССрр =  = 544,69 грн
100
1130,38 ∙ 38,66
ВССітр H =  = 437 грн
100
1192,8 ∙ 38,66
ВССв F =  = 461,13 грн
100
Результати виконаних обчислень заносимо до таблиці 2.3
Таблиця 2.3.1 -Фонд споживання робітників (автомобіль Hyundai)
№
п/пКатегорії працівниківСтарОсновна зарплатаДодаткова зарплатаФонд оплати праціПреміїФонд споживання Серед.міс.ЗП Відрахування на соц. потр.
1водії14,8270062546,259552,251751,511303,753891,454370,032ремонтники9,531257,96150,961408,92-1408,92-544,693ІТР та інші -----1130,38-437Всього:-----13843,05-5351,72 Таблиця 2.3.2 -Фонд споживання робітників (автомобіль Foton) №
п/пКатегорії працівниківСтарОсновна зарплатаДодаткова зарплатаФонд оплати праціПреміїФонд споживання Серед.міс.ЗП Відрахування на соц. потр.
1водії14,827262,542849,910112,441815,6411928,0839764611,42ремонтники9,531257,96150,961408,92-1408,92-544,693ІТР та інші -----1192,8-461,13Всього:-----14529,8-5617,22
2.4 Розрахунок матеріальних витрат
Матеріальні витрати поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих матеріальних витрат відносяться витрат на паливо, на мастильні, обтирочні та інші матеріали. До ненормованих матеріальних витрат відносяться витрати на запчастини, спецодяг, канцтовари, будматеріали для ремонту МШП, витрати на спецхарчування. Нормовані матеріальні витрати розраховуються по кожному виду витрат, а ненормовані розраховуються за загальним відсотком від нормованих витрат.
Розрахунок витрат на паливо Обираємо формулу, яка відповідає типу рухомого складу згідно завдання та врахуємо коефіцієнти коригування із таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 Коефіцієнти коригування
робота в зимових умовахдо 5 % (середньомісячний-1,7%)
робота в умовах містадо 10%
часті технологічні зупинки,пов'язані з посадкою і висадкою пасажирівдо 10%
.використання автономних систем обігрівудо 5 %робота на автомобілях, що експлуатуються більше 8 роківдо 10%
Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуємо за формулою: Пл = 0,01 · (Нsan ·Lзаг + Hw · W) · (1 + 0,01 · KΣ), (2.18) де: Нsan - лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда: Нsan = 19 л, Hw - норма на транспортну роботу, л/100 т·км (м3/100 т·км) в залежності від вида палива: дизельне паливо - 1,3 л/100 т·км;
W - обсяг транспортної роботи, т·км (W = ΣQі · lїв, де Qі - плановий обсяг перевезень по відповідному маршруту за плануємий період, т; lїв - відстань їздки з вантажем, км). W = 480 ∙ 80 + 560 ∙ 40 = 60800 ткм
Пл Н = 0,01 · (19 · 26400 + 1,3 · 60800) · (1 + 0,01 · (5+5+5)) = 6677,36 л Пл F = 0,01 · (14,8 · 27360 + 1,3 · 60800) · (1 + 0,01 · (5+5+5)) = 5565,63 л
Витрати на паливо в грошовому вимірюванні, Вп, грн., розраховуємо за формулою:
Вп = Пл · Цт (2.22)
деЦт - вартість 1 л палива, грн. (обрати по даних АТП)
Вп Н = 6677,36 · 9,80 = 65438,13 грн
Вп F = 5565,63 · 9,80 = 54543,17 грн
Витрати на мастильні матеріали розраховуємо по кожному виду мастильних матеріалів за формулою:
Вм.м.і = 0,01·Пл ·НВм.м.і·Цм.м.і (2.23) де
Пл - нормативні витрати палива, л;
НВм.м - нормативи витрат мастильних матеріалів, л/100 л; що затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998р. №43
Ц м.м - ціна за одиницю мастильних матеріалів. Таблиця 2.5 - Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів
НайменуванняНормативи витратМоторна оливадо 2,8 л/100л (л/100 м3 СПГ)Трайсмісійна оливадо 0,4 л/100л (л/100 м3 СПГ)Спеціальні оливидо 0,1 л/100л (л/100 м3 СПГ)Пластичні (консистентні мастила)до 0,3 кг/100л (кг/100 м3 СПГ)·Qн
Вм.м.і Н = 0,01·6677,36 ·2,8·40 = 7478,64 грн
Вм.м.і F = 0,01·5565,63 ·2,8·40 = 6233,5 грн
Вм.м.і H = 0,01·6677,36 ·0,4·60 = 1602,57 грн
Вм.м.і F = 0,01·5565,63 ·0,4·60 = 1335,75 грн
Вм.м.і H = 0,01·6677,36 ·0,1·33 = 220,35 грн
Вм.м.і F = 0,01·5565,63 ·0,1·33 = 183,57 грн
Вм.м.і H = 0,01·6677,36 ·0,3·30 = 600,96 грн
Вм.м.і F = 0,01·5565,63 ·0,3·30 = 500,9 грн
Ціни за одиницю мастильних матеріалів є фактиними на час виконання проекту.
Разом витрати на мастильні матеріали визначаємо за формулою:
Вм.м = ΣВм.м.і (2.24)
Вм.м Н = 7478,64 + 1602,57 + 220,35 + 600,96 = 9902,52 грн
Вм.м F = 6233,5 + 1335,75 + 183,67 + 500,9 = 8253,82 грн
Витрати на технічне обслуговування та ремонт
Витрати на технічне обслуговування та ремонт розраховуємо відповідно визначеної кількості ЩО, ТО-1 та ТО-2 та ремонту за період і норм витрат матеріальних ресурсів з таб.2.6.
Таблиця 2.6 - Норми витрат на технічне обслуговування та ремонт
Кількість обслуговувань на річний пробіг, одиниць:
ЩО
186-201
ТО-1
4-8
ТО-22-3Нормативи витрат матеріалів на одне ТО, грн.:
ЩО5,94 - 6,71
ТО-117,21 - 24,97 ТО-263,58 - 78,26Нормативи витрат на ремонт матеріалів і запасних частин, грн. /1000 км 89,54 - 1194,84
Втор= Кщо ∙Нвщо + Кто1 ∙НВто1 + К то2 ∙Нвто2+( Lзаг ∙НВзч ):100 (2.23)
де Нв- нормативи витрат матеріалів на одне ТО грн.,
НВзч- нормативи витрат на ремонт матеріалів і запасних частин, грн.
Втор Н = 30 ∙6 + 5 ∙21 + 1 ∙71 + (26400 ∙643):100 = 17331,2 грн
Втор F= 30 ∙6 + 5 ∙21 + 1 ∙71 + (27360 ∙643):100 = 17948,5 грн
Нормовані матеріальні витрати, Вм, грн., розраховуємо за формулою:
Вм.нор = Вп + Вмм + Вш+Втор (2.26)
Вм.нор Н = 65438,13 + 9902,52 + 17331,2 = 92671,85 грн
Вм.нор F = 54543,17 + 8253,82 + 17948,5 = 80745,49 грн
Розрахунок ненормованих матеріальних витрат Суму ненормованих матеріальних витрат розраховуємо у відношенні до суми нормованих матеріальних витрат:
Вм.ненор = Вм.нор Кн.в (2.27)
де Кн.в - коефіцієнт ненормованих витрат, дорівнює 17% Вм.ненор Н = 92671,85 ∙ 0,17 = 15754,21 грн
Вм.ненор F = 80745,49 ∙ 0,17 = 13726,73 грн
Разом матеріальні витрати складають:
Вм = Вм.нор + Вм.ненор (2.28)
Вм Н = 92671,85 + 15754,21 = 108426,06 грн
Вм F = 80745,49 + 13726,73 = 94472,22 грн
2.4 Розрахунок амортизації основних фондів
До собівартості перевезень включається амортизація транспортних засобів, інструментів та приладів.
Нарахування амортизації виконуємо табличним методом.
Таблиця 2.7 Амортизація автомобілів (Аа)
№Показники1авто2авто1Ціна нового автомобіля ,грн.2370002360002Вартість зносу (30% від нового),грн.71100708003Залишкова вартість автомобіля,грн.1659001652004Метод нарахування амортизаціїпрямолінійнийпрямолінійний5Сума річної амортизації (20 % від залишкової),
грн.33180330406Сума амортизації за розрахунковий період
(Стр.5 ∙ Дкл.пер ): 365 ,грн.
6363,296336,49 Суму амортизації інструментів, приладів, Аі, розраховуємо за формулою:
Аі = ПВі ∙0,1 (2.29)
де ПВі - первісна вартість інструментів та приладів, грн.;
Аі Н = 11850 ∙0,1 = 1185 грн
Аі F = 11800 ∙0,1 = 1180 грн
Первісну вартість інструментів та приладів приймаємо в розмірі 5% від вартості автомобіля:
ПВі = ПВа∙0,05 (2.30)
Пві Н = 237000∙0,05 = 11850 грн
Пві F = 236000∙0,05 = 11800 грн
Амортизацію основних фондів, А, розраховуємо за формулою:
А = Аа + Аі (2.31)
А Н = 6363,29 + 1185 = 7548,29 грн
А F = 6336,49 + 1180 = 7516,49 грн
2.5 Розрахунок податків та зборів
До податків та обов'язкових зборів, що прямо відносяться до виробничої собівартості, належать транспортний збір та екологічний податок. Транспортний збір сплачується лише при першій реєстрації транспортного засобу в Україні.
Транспортний збір, Тз, грн., розраховуємо за формулою:
Vцд ·Сн ·Дк.пер
Тз =  · Nавт (2.32)
100 ·Дк
деVцд - об'єм циліндру двигуна в см3 Сн - ставка податку з 100 см3 (Додаток 8) Дк.пер - дні календарні за період.
3907 ·15 ·70
Тз Н =  · 1 = 112,4 грн
100 ·365
3990 ·15 ·70
Тз F =  · 1 = 114,78 грн
100 ·365
Екологічний податок, Пе, грн., розраховуємо за формулою:
Пл ·Увп ·Сз· Кчж · Кзм · Кіі
Пе =  (2.33)
1000
де Увп - питома вага палива (дизельного - 0,85; бензину - 0,74; зрідженого нафтового газу - 0,55);
Сз - ставка збору, грн. за 1 т: дизпаливо- від 30 до 68 грн./т в залежності від вмісту сірки; бензин сумішний - 56; бензин неетилований - 68. Кчж = 1,8 -коефіцієнт, враховуючий кількість мешканців населеного пункту;
Кзм = 1,25 - коефіцієнт, враховуючий значення населенного пункту;
Кіі - коефіцієнт, враховуючий індекс інфляції.
6677,36 ·0,85 ·45· 1,8 · 1,25 · 1
Пе Н =  =574,67 грн
1000
5565,63 ·0,85 ·45· 1,8 · 1,25 · 1
Пе F =  = 479 грн
1000
Разом сума податків та зборів складає :
П = Тз + Пе (2.34)
П Н = 112,4 + 574,67 = 687,07 грн
П F = 114,78 + 479 = 593,78 грн
2.6 Розрахунок загальновиробничих витрат
Загальновиробничі витрати включають витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробничого процесу:
- витрати на управління виробництвом дільниць (основна і додаткова зарплата працівників загальновиробничого складу з нарахуваннями на зарплату, оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку кадрів);
- витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, операційну оренду основних засобів загальновиробничого призначення;
- амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;
- витрати на виготовлення квитків на проїзд та квитково-облікової документації;
- оплата послуг сторонніх організацій;
- витрати на охорону праці, виробничу санітарію та утилізацію відпрацьованих мастильних та інших матеріалів;
- витрати на утримання і поточний ремонт виробничих будівель, споруд та приміщень (опалення, освітлення та водопостачання)
Загальновиробничі витрати (по даних АТП) приймаємо у розмірі 160% від ФОП основних робочих:
Вз = ФОП ∙ 1,6 (2.35)
Вз Н = 9552,25 ∙ 1,6 = 15283,6 грн
Вз F = 10112,44 ∙ 1,6 = 16179,9 грн
2.7 Розрахунок собівартості перевезень та її калькуляція
Собівартість перевезень - це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов'язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують перевезення.
Перелік витрат, що складають собівартість автоперевезень визначено у Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених Наказом МТУ N65 від 05.02.2001. Конкретний перелік і склад статей калькулювання собівартості перевезень згідно Наказу визначається підприємством самостійно.
Собівартість перевезень являє собою суму всіх прямих виробничих витрат та розподілених накладних (загальновиробничих) витрат.
Для розрахунку собівартості перевезень заносимо результати попередніх обчислень в таблицю 2.8. Також визначаємо структуру собівартості.
Таблиця 2.8.1 - Собівартість перевезень (автомобіль Hyundai)
№СтаттіУмовне
позначенняСум, грн.Структура, %1Матеріальні витрати всього,вт.ч.:Вмпаливо65438,1343,3мастильні матеріали9902,526,6автомобільні шини00на ремонт і ТО 17331,211,5ненормовані15754,2110,42Заробітна плата, всього: в т. ч.ЗП водіїв11303,757,5ремонтних робітників1408,920,9інших категорій1130,380,73Відрахування на соціальне страхуванняВСС5351,723,54Амортизація А7548,2955Податки, збориП687,070,56Загальновиробничі витратиВз15283,610,17Собівартість перевезень (разом)С151139,78100 Таблиця 2.8.2 - Собівартість перевезень (автомобіль Foton)
№СтаттіУмовне
позначенняСум, грн.Структура, %1Матеріальні витрати всього,вт.ч.:Вмпаливо54543,1739,3мастильні матеріали8253,825,9автомобільні шини00на ремонт і ТО 17948,512,9ненормовані13726,739,92Заробітна плата, всього: в т. ч.ЗП водіїв11928,088,7ремонтних робітників1408,921інших категорій1192,80,93Відрахування на соціальне страхуванняВСС5617,2244Амортизація А7516,495,45Податки, збориП593,780,46Загальновиробничі витратиВз16179,911,67Собівартість перевезень (разом)С138909,41100 Собівартість 1 ткм, С1 ткм, грн., розраховуємо за формулою:
С1 ткм = С :W (2.36)
Такі розрахунки робимо для кожного виду витрат, тільки замість С у формулу підставляємо Вм, ЗПосн.дод., ВСС, А , П, Ві, Вз.
Собівартість1 км по змінним витратам
С1 ткм Н = 108426,06 :60800 = 1,8 грн
С1 ткм F = 94472,22 :60800 = 1,6 грн
Собівартість 1 км по матеріальним витратам, Сзмм , грн., розраховуємо за формулою: Сзмм= Вм : Lзаг (2.37)
Сзмм Н = 108426,06 : 26400 = 4,1 грн
Сзмм F = 94472,22 : 27360 = 3,5 грн
Собівартість 1 год по постійним витратам визначаємо:
Собівартість однієї години по основній та додатковій заробітній платі, СпосЗП, грн., розраховуємо за формулою: С посЗп = ЗП :АГе (2.38)
С посЗп Н = 13843,05 : 462,77 = 29,9 грн
С посЗп F = 14529,8 : 479,7 = 30,3 грн
2.8 Розрахунок договірного тарифу
Таблиця 2.9.1 - Калькуляція собівартості (автомобіль Hyundai)
№ п/п
Назва витратУмовні поз-наченняСкладові собівартості, грн.Собівартість
1 ткм, грн.Собівартість
1 км по змінним витратам, грн.Собівартість 1 год по постійним витратам, грн.1Матеріальні витратиВм108426,061,84,1_2Основна та додаткова заробітна платаЗП 13843,050,23_29,93Відрахування на соціальне страхуванняВСС5351,720,09_11,64Амортизація А7548,290,12_16,35Податки, збориП687,070,01_1,56Загальновиробничі витратиВз15283,60,25_337Собівартість перевезеньС151139,782,54,192,3
Таблиця 2.9.2 - Калькуляція собівартості (автомобіль Foton)
№ п/п
Назва витратУмовні поз-наченняСкладові собівартості, грн.Собівартість
1 ткм, грн.Собівартість
1 км по змінним витратам, грн.Собівартість 1 год по постійним витратам, грн.1Матеріальні витратиВм94472,221,63,5_2Основна та додаткова заробітна платаЗП 14529,80,24_30,33Відрахування на соціальне страхуванняВСС5617,220,09_11,74Амортизація А7516,490,12_15,75Податки, збориП593,780,01_1,246Загальновиробничі витратиВз16179,90,27_33,77Собівартість перевезеньС138909,412,333,592,6
Договірний тариф, дог ,грн., розраховуємо за формулою:
дог = С ∙Кндс ∙КR (2.43)
деКндс = 1,2 - коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість КR - коефіцієнт, що враховує рівень рентабельності перевезень
(прийняти від 1,05 - 1,2)
дог Н = 2,5 ∙1,2 ∙1,1 = 3,3 грн
дог F = 2,33 ∙1,2 ∙1,1 = 3,1 грн
дог Н = 4,1 ∙1,2 ∙1,1 = 5,4 грн
дог F = 3,5 ∙1,2 ∙1,1 = 4,5 грн
дог Н = 92,3 ∙1,2 ∙1,1 = 121,84 грн
дог F = 92,6 ∙1,2 ∙1,1 = 122,33 грн
3. Техніко-економічні показники виконання перевезень
Таблиця 3.1 - Техніко-економічиі показники виконання перевезень взуття по двом автомобілям.
№ПоказникиАвтомобіліHyundai HD 78 LongFoton 1069 Ollin1Вантажопідйомність, т4,954,52Об'єм двигуна, см3390739903Витрати палива л/100км1914,84Кількість автомобілів, шт.115Чисельність водіїв226Середньомісячна заробітна плата, грн.3891,4539767Загальний пробіг автомобіля, км26400273608Обсяг транспортної роботи, ткм608009Загальна собівартість, грн151139,78138909,4110Тариф 1 ткм, грн.3,33,111Тариф 1 км, грн,5,44,612Тариф 1 год, грн121,84122,231
Висновок
Описуються основни результати виконаного проекту,проводиться порівняльний аналіз витрат по двум варіантам організацїї перевезень, робляться пропозиції щодо удосконалення.
Література
1. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верхов. Ради України. - 1991 .-№ 20.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верхов. Ради України.
3. 1991.- №20.
4. Закон України "Про оплату праці" // Галицькі контракти. - 1995. №21.
5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" №1105 від 23.09.1999р. зі змінами та доповненнями.
6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням і похованням" №2240 від 18.01.2001р. зі змінами і доповненнями.
7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" №1533-ІІІ від 02.03.2000р. зі змінами та доповненнями.
8. Закон України "Про внески змін в Закон України про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.02р.
9. Закон України "Про внески змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" від 16.07.99р.
10. Един(е норм( времени на перевозку грузов автомобильн(м транспортом для оплат( труда водителей. М.: (кономика, 1990
11. Угода по галузі автомобільного транспорту. Міністерство праці та соціальної політики України .
12. Міністерство транспорту України. Норми витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт по базових марках автомобілів. К., 1995
13. Инструкция о порядке исчисления и уплат( сбора за загрязнение окружающей природной сред( от 09.08.99р. № 544/3837
14. О норме продолжительности рабочего времени. Министерство труда и социальной политики Украин(.
15. А.П.Анисимов, В.К. Юфин Экономика, организация и планирование автомобільного транспорта -М.,.Транспорт 1986
16. Башкатова Е.И. и др. Планирование работ( предприятия. К.: Вища школа, 1988
17. Економіка підприємства: Підручник. - У 2 т. / За ред. С.Ф.Покропивного.-К.: Хвиля-Прес, 1995.
18. І.М.Бойчик,М.С.Харів та інш.Економіка підприємства.-К.:Каравела,2000.
19. Економіка підприємства.під ред.А.В.Шегди-К. Знання 2005.
20. И.С.Туревский Економика отрасли(автомобильн. транспорт)- М.ИН Форум, 2008
21. Методичні рекомендації по виконанню курсового проекту дисципліни "Організація та планування підприємств". 2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
75
Размер файла
364 Кб
Теги
oprp, курсовой, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа