close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КЗШ № 14 Богушева Л.Б.

код для вставкиСкачать
1
2
Використання комп'ютера в навчальновиховному процесі
Уроки з
використанням
ППЗ
Уроки лекції
Уроки з використанням
комп'ютерних процесів
Комп'ютерне
тестування
Лабораторні
та практичні
роботи
Інтегровані
уроки
Комп'ютерне моделювання
процесів, що вивчають
предмети природничого
циклу
Уроки
інформатики
3
Класифікація електронних засобів навчального призначення
Віртуальні
лабораторії
Електронні
атласи
Дистанційні
курси
Педагогічний
програмний
засіб
Засоби
власної
розробки
Учнівські
проекти
Мультимедійний
посібник
Програмнометодичний
комплекс
Бібліотека
електронних
наочностей
4
Структура підготовки вчителів закладів освіти до використання
комп᾿ютерних технологій
Шкільні курси користувача ПК
Курси Microsoft
Курси Intel
Апробація ЕЗНП
5
Вчитель за яким
закріплено ноутбук
Вчителі
предметники
6
Вчитель
Варіативна
складова
Уроки
Українська
література
Історія
Психолог
Проектна
діяльність
Математика
Факультативи
Підготовка до
корекційних
занять
Інформатика
7
Підготовка вчителя до уроку
Робота з конструктором
уроку ППЗ
Підбір матеріалу
Складання тестових
завдань
Складання або підбір
опорних схем.
Попередня перевірка
роботи програми
Застосування ІКТ на уроці
Запуск підготовленого
уроку
Демонстрація фільму
Демонстрація
динамічних схем,
опорних конспектів
Тестування
Статистика
8
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Наявність гарнітури
(колонок)
Наявність
мультимедійної
установки
Можливість розмістити
учнів певним порядком
СПОСОБИ
ВИКОРИСТАННЯ
Як засіб для перегляду
фільму, слайдів, схем,
графіків тощо.
Як засіб індивідуальної
роботи з учнем
робота з ППЗ в комп'ютерному класі ;
використовується ПК або ноутбук з
мультимедійною дошкою, проектором;
Мобільний комп'ютерний клас
(Клас оснащений ноутбуками)
10
Учні стають суб’єктом навчання, бо програма потребує
від них активного керування.
Діалог з програмою набуває характеру навчаючої гри, і
у більшості дітей підвищується мотивація навчальної
діяльності.
Скорочується час при виробленні технічних навичок
учнів.
Досягається оптимальний темп роботи учня.
11
Збільшується кількість тренувальних завдань.
Навчання можна забезпечити матеріалами з
віддалених баз даних, користуючись засобами
телекомунікацій.
У навчальну діяльність входить комп’ютерне
моделювання реальних процесів.
12
Постановка мети уроку і визначення типу уроку.
Визначити етап уроку і спосіб використання ПК.
Врахувати співвідношення чисельності
навчальної групи і комп’ютерів в навчальному
кабінеті.
Врахувати підготовку класу до роботи з ПК.
13
Використовую БЕН “ Геометрія 7-9 класи ” на етапі
сприйняття та усвідомлення нових знань для
динамічної та наочної демонстрації нового
матеріалу, що сприяє кращому його засвоєнню.
14
15
16
17
18
19
Геометрія 8 клас.
Тема “ Декартові координати “
Динамічні тестові
завдання дають
можливість швидко
перевірити рівень
засвоєння базових навичок
побудови точок в
декартовій системі
координат, не витрачаючи
зайвого часу.
20
21
22
23
Діалог з програмою зазвичай позбавлений
емоційності.
Програмісти не завжди можуть врахувати вікові
особливості конкретної групи учнів.
Не забезпечується розвиток мовлення, графічної і
письмової культури учнів.
Окрім помилок у навчанні цільового предмету, які
учень робить і на традиційних уроках, з’являються ще
технологічні помилки – помилки роботи з програмою.
24
Матеріал зазвичай подається в умовній, сильно
стиснутій і одноманітній формі.
Контроль знань обмежений декількома формами –
тестами або програмованими питаннями.
Від учителя цільового предмету потребуються
специфічні знання.
25
26
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
15
Размер файла
7 872 Кб
Теги
богушева, кзш
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа