close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

треугольники 7 класс

код для вставкиСкачать
Геометрія
Оріон
7 клас
Ласкаво
просимо на
планету2009-2010
Історична
Математичний папірус Ахмеса (також відомий як папірус
Рінда або папірус Райнда) — це староєгипетське навчальне
керівництво по арифметиці і геометрії
Герон Александрійський
(ймовірно, I-II ст. н.
е.) -древнегречеський
інженер, фізик,
механік, математик,
винахідник.
Знак почали застосовувати в ІV столітті.
Трикутники
Теоретика
Історична
Яку фігуру називають трикутником?
А
Трикутник – це геометрична
фігура, що складається з
трьох точок, які не лежать на
одній прямій, послідовно
з‘єднаних між собою.
Точки – вершини
(позначаються А, В, С)
С
В
Відрізки – сторони
(позначаються АВ,
АС)
АВ = c, BC = a, AC = b
ВС,
Що називають периметром
трикутника?
Периметр це сума всі сторін.
P(ABC) = P ABC
P(ABC) = AB + BC + AC
Як називається відрізок АМ на малюнку?
ВМ = МС
С
М
В
АМ – медіана
А
Сформулювати визначення медіани трикутника:
Медіаною трикутника називається відрізок, що сполучає
вершину трикутника з серединою протилежної сторони
Як називається відрізок ВК на малюнку?
B
АВК = СВК
ВК - бісектриса
Сформулювати визначення
бісектриси трикутника:
A
K
C
Бісектрисою трикутника
називається відрізок бісектриси
кута трикутника, що сполучає
вершину трикутника з точкою
протилежної сторони.
Як називається відрізок СН на малюнку?
A
C
СН АВ
H
B
СН - висота
C
H
B
A
Сформулювати визначення висоти трикутника:
Висотою трикутника називається перпендикуляр, проведений з
вершини трикутника до прямої, що містить протилежну
сторону.
Дві фігури
називаються рівними, якщо
при накладанні вони суміщаються
F1
F2
F1 = F2
Два трикутники називаються рівними, якщо при накладанні вони
суміщаються.
В
А
В
А
В1
С
А1
С
С1
За якою ознакою рівні
трикутники?
К
L
С
М
В
А
За якою ознакою рівні
С
трикутники?
В
А
О
D
АО ОС ( з а
умовою )
А С ( за
умовою )
ВОА DОС
( як
вертикальн і )
Стороною і
прилеглими до неї
кутами (ІІ ознака)
Галактика Геометрія
Залежно від типу кутів
Тупокутний
Прямокутний
Гострокутний
1) À 45 , Â 75 , Ñ 60
- гострокутний
АВС
0
0
А 90
0
, B 90 , C 90
0
0
0
2 ) M 15 , N 25 , Ä 140
0
0
ДMN -
тупокутний
М
90 , N 90 , Д 90
0
3 ) Ê 90
0
0
EKF- прямокутний
E
90 , F 90
0
0
0
0
А
Сторона прямокутного трикутника,що
лежить проти прямого кута,
називається гіпотенузою
а дві інші – катетами.
С
В
Термін гіпотенуза
походить від грецького hypoteinsa,
що означає -стягує.
Термін катет
походить від грецького слова
«катетос », яке означало схил,
перпендикуляр.
В
Цей спосіб застосовувався тисячоліття
тому будівельниками єгипетських пірамід.
Залежно від довжини сторін
Рівносторонній
Різносторонній
Рівнобедренний
В
АВ, ВС – бічні сторони
АС - основа
А
С
А, С В кути при основі
кут при вершині
В
АВ = 5см, ВС = 7 см, АС = 16см
АВС - різносторонній
А
С
трикутник, який не є рівнобедреним
називається різностороннім
К
ТРИКУТНИК,
всі сторони якого
рівні, називається
Рівностороннім
КР = РТ = КТ = 6см
КРТ - рівносторонній
Т
Р
У стародавньому мистецтві дуже широко поширюються
зображення рівностороннього трикутника . Первісні люди
штампували трикутники на різних виробах.
Вожді племен північно-американських
індійців носили на грудях символ влади:
рівносторонній трикутник з крапкою в центрі
В Африці жінки також прикрашають себе
великими пластинами
рівносторонніх трикутників.
Рівносторонні трикутники малювали –
на зображеннях священних тварин.
Використання трикутників
Де в побуті використовуються
трикутники?
Вкажи вид трикутника в залежності від сторони
7
7
6
6
5
5
7
9
17
7
9
16
УС П І Х
Робота з підручником
Виконати :
№ 386,
№407
Домашнє завдання
Опрацювати п.13
Виконати №387 №406
*Скласти кросворд, із
ключовим словом
Автор
azoza
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
84
Размер файла
2 365 Кб
Теги
класt, триугольники
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа