close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект Екошкола

код для вставкиСкачать
дослідження стали питання «Енергозбереження та
теплозбереження», які відносяться до «Глобальних проблем
людства»;
досліджуються шляхи можливого удосконалення
школи у зв'язку з вимогами економічності та екологічності.
енергозбереження та підвищення ефективності
використання енергії та тепла.
проект «Екошколи»
В даний час тема енергозбереження дуже актуальна.
Нераціональне використання теплової та електричної енергії
- це зменшення корисних копалин , даремно витрачені
матеріальні засоби і трудові ресурси , збільшення речовин,які
забруднюють навколишнє середовище.
Виникає
розробки проекту «Екошколи» . Але
полягає в тому , що створення такої школи
вимагає значних матеріальних витрат , які окупаються
протягом декількох років.
Тим самим
дослідження став вибір енергоефективних
матеріалів і технологій та розрахунок раціональності
проекта.
:
якщо вибрати для удосконалення будівлі сучасні екологічні
матеріали , що володіють хорошою теплоізоляцією ,
дотримуватися вимог енрегосбереження,то в такому будинку
можна добитися реальної економії енергії та тепла.
:
1 . Вивчити літературу з обраної теми .
2 . Розглянути способи раціонального використання енергії і
енергозбереження за допомогою математичних розрахунків.
3 . Знайти інформацію про будівельні матеріали з хорошою
теплоізоляцією і екологічно нешкідливих .
4 . Запропонувати проект економічного удосконалення будівлі
школи .
Сьогодні показник споживання газу та інших
енергетичних ресурсів в Україні перевищує середньоєвропейський, що катастрофічно впливає на економічне та
екологічне становище країни.
Одночасно із забрудненням атмосфери зростає й
виділення техногенного тепла від спалювання палива
та використання електричної енергії, а це є
важливим фактором змін глобальної температури.
Відомо, що теплова енергія, яка використовується у житловокомунальному господарстві для опалення, виробляється на
основі спалювання нафтопродуктів, вугілля та деревини.
Тепло в наших домівках
просто розсіюється та
виходить назовні через
щілини у вікнах та
дверях. Причому, втрати
тепла через відсутність
теплозберігаючих
заходів сягають більше
ніж 30 %!
В останні роки питання реалізації політики
енергозбереження та теплозбереження в Україні
набули особливої актуальності та безпосередньо
пов'язані з енергобезпекою країни.
В Україні прийняті і діють Закон "Про енергозбереження",
закон «Про внесення змін до деяких законодавчих, актів України
щодо стимулювання заходів з енергозбереження». Цілий ряд ГОСТів в
галузі енерго- і ресурсовикористання, працює Державний Комітет з
енергозбереження. Затверджена «Енергетична стратегія України на
період до 2030 року й подальшу перспективу». І тим не менш
зберігається тенденція до зростання енергоємності продукції.
Кривий Ріг є одним з найбільш розвинених промислових міст
України та одним із найбільш енергоємних міст області, тому
потребує особливого підходу до підвищення енергетичної
ефективності в усіх сферах діяльності та невідкладну потребу
в скороченні енерговитрат.
Враховуючи, що у видатках міського бюджету на
споживання енергоносіїв частка витрат на теплову
енергію займає 81%, міська влада вважає, що
найбільш пріоритетним завданням є впровадження
енергоефективності та енергозбереження в системі
теплопостачання закладів бюджетної сфери.
Цей проект у 2010 році здобув перемогу на обласному конкурсі проектів і
програм розвитку місцевого самоврядування.
Практичний досвід розвинених країн світу свідчить, що стандартом будьякої сучасної системи опалення є наявність автоматичного регулювання
теплового навантаження "з погодною компенсацією". Тобто температура
у приміщеннях плавно змінюється залежно від зовнішньої температури
та часу доби.
2
3
4
Всього
Установлення вузла
Ду 50 мм
Установлення вузла
Ду 100 мм
Ремонт мереж,
проектування
Інформаційне
забезпечення
заходів проекту
Сума за всі
комплекти
тис. грн.
1
Найменування
робіт
Орієнтовна
вартість комплекту,
тис.грн.
№
з/п
Кількість,
од.
Після впровадження автоматичного регулювання подачі теплової
енергії споживання зменшиться на 15%,а економія складе близько
1007 Гкал на суму 0,5 млн. грн.
4
28,0
112,0
-
-
257
120,0
7
52,0
364,0
-
-
750
360,0
-
141,0
141,0
-
-
-
-
-
-
5,0
-
-
-
-
5708,0
1007
480,0
11
622,0
Обсяг спожитої
Очікуємий
теплової
обсяг спожитої
енергії до
енергії після
впровадження, впровадження,
Гкал
Гкал
6715,1
Очікувана
економія
теплової енергії
Гкал
Тис. грн
На виконання рішення міської ради від 28.07.2010 №3965
«Про затвердження Програми енергоефективності м. Кривого Рогу на
2010-2015 роки». Енергетичний аудит – це визначення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення
рекомендацій щодо її поліпшення.
на 11
об’єктах відбувалася заміна вікон. Всі об’єкти знаходяться в
Кривому Розі. Проекти із заміни вікон реалізовано за кошти,
отримані від міжнародної торгівлі квотами на викиди
парникових газів згідно з Кіотським протоколом.
Кіотський протокол є міжнародною угодою до
Рамкової конвенції ООН і встановлює обов’язки на зниження
викидів парникових газів для розвинених країн та країн з
перехідною економікою.
Вартість впровадження проекту
251 698 грн.
Очікувані скорочення викидів
парникових газів
10,3 тон СО2 екв./рік
Площа вікон для заміни
214,8 м2
Кількість замінених вікон
61
12.10.11 р. - 16.11.11 р. - 21,12 Гкал;
Дані про енергоспоживання до заміни
16.11.11 р. - 13.12.11 р. - 22,12 Гкал;
вікон
13.12.11 р. - 16.01.12 р. - 28,3 Гкал
Дані про енергоспоживання після
заміни вікон
02.10.13 р. - 28.10.13 р. - 13,71 Гкал,
28.10.13 р. - 19.11.13 р. - 10,45 Гкал,
19.11.13 р. - 12.12.13 р. - 15,9 Гкал
Досягнуті заощадження енергії
24%
Коли було припинено роботи
Вересень 2012 року
Капітальний ремонт по
заміні вікон
Комунального
дошкільного
навчального закладу
№136 загального
розвитку, розташованого
за адресою: вул.
Ціолковського, 17
Аналізуючи всі нововведення, енергоефективні матеріали і технології, ми
прийшли до необхідності розглянути способи раціонального використання
енергії за допомогою математичних розрахунків.
Для енергозабезпечення приватного будинку на півдні України
використовується 1400 кВт електроенергії на місяць. Собівартість 1
кВт електроенергії становить 0,36 грн. Після встановлення сонячних
батарей, використання електроенергії з електромережі зменшилася
на 45%. На скільки зменшилися витрати електроенергії та її
кількість після встановлення сонячних батарей?
Розв’язок:
1) 1400 * 0,36 = 504 (грн.) – витрати за місяць;
2) 1400 * 45% = 630 (кВт) – зменшилися витрати за місяць;
3) (1400 – 630) * 0,36 = 277,2 (грн.) – витрати за місяць з
використанням сонячних батарей;
4) 504 – 277,2 = 226,8 (грн.) – зменшилися витрати.
Відповідь: На 630 кВт і на 226,8 грн. зменшилися витрати
електроенергії та її вартість після встановлення сонячних батарей.
При спалюванні 1-го кг вугілля отримують 8,1 кВт електроенергії.
Енергозберігаюча лампочка споживає в 5 разів менше
електроенергії, ніж звичайна лампочка розжарювання, яка за рік
горить 1460 год. Яку кількість вугілля можна зекономити за рік,
користуючись енергозберігаючою лампочкою замість звичайної
лампи розжарювання 100 Вт?
Розв’язок:
1) 1460 * 100 = 146000 (Вт) або 146 (кВт) – споживає звичайна
лампочка розжарювання;
2) 146 : 5 = 29,2 (кВт) – споживає енергозберігаюча лампочка;
3) 146 - 29,2 = 116,8 (кВт) – економія;
4) 116,8 : 8,1 = 14,41 (кг) – економія за рік.
Відповідь: 14,41 кг вугілля економить за рік 1
енергозберігаюча лампочка.
Працюючи над проблемою теплозбереження в приміщенні нашого класу, дерев’яні
віконні рами було замінено сучасними двокамерними склопакетами та проведено
теплоізоляцію радіаторів. В результаті наших спостережень середня температура в
°
°
класі в зимовий період підвищилась з 15 до 18 . Знайти економію теплоти в
приміщенні нашого класу,розміри якого a= 5,94м , b=7,71м , h= 3,03м.
За формулою V = abc знайду об’єм класної кімнати
(м3). Знаючи, що питома теплоємність повітря
= 1,29кг/м3
t2- t1 = 18° − ° = 3°
с=1,01
∙
∙
V = 7,71 5,94* 3,03 =138,8
кДж
кг∗°С
, а густина повітря
, зміна температур становить
, я знайду кількість збереженої теплоти:
Q=cV(t2- t1)
Q=1,01∙1,29∙138,8∙3=542,5(кДж)
Розрахунок ширини піддашку
для максимального доступу
сонячних променів до
приміщень через південні вікна
в зимовий період. Оптимальне
співвідношення визначається
положенням Сонця в день
рівнодення, причому ширина
піддашку (L) та відстань від
верхнього краю вікна до
піддашку (Н) співвідноситься
як L=H*tgφ (φ - широта
місцевості, α=23o27' – кут між
віссю власного обертання
Землі та нормаллю до
площини обертання Землі
довкола Сонця
ДОСТУП СОНЦЯ В ПРИМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ПІВДЕННІ ВІКНА ПОТРІБЕН САМЕ
ВЗИМКУ . ЦЕ МОЖЛИВО, ЯКЩО ТІНЬ ВІД ПІДДАШКУ В ДНІ
ВЕСНЯНОГО/ОСІННЬОГО РІВНОДЕННЯ СЯГАЄ ЛИШЕ ВЕРХНЬОГО КРАЮ
ВІКНА. ОПТИМАЛЬНИЙ КУТ МІЖ НАПРЯМКОМ ДО СОНЦЯ ТА ПІВДЕННОЮ
СТІНОЮ СКЛАДАЄ Φ (Φ - ШИРОТА МІСЦЕВОСТІ). ЯКЩО ВІДСТАНЬ ПО
ВЕРТИКАЛІ ВІД ВЕРХНЬОГО КРАЮ ВІКНА ДО ПІДДАШКУ У ВАШІЙ ХАТІ
СКЛАДАТИМЕ 1 М, ТО ДЛЯ ШИРОТИ МІСТА КРИВОГО РОГУ УКРАЇНИ 480
ШИРИНА ПІДДАШКУ МАЄ БУТИ 1М 11СМ.
Визначити кількість
шкідливих речовин в
атмосфері, що припадає на
1одного мешканця міста
Кривого Рогу. Кількість
мешканців 713 тисяч
чоловік, кількість
шкідливих викидів в
атмосферу - 1041,7 тисяч
тонн.
1.Відомо, що перші значні витрати тепла та енергії відбуваються через
неполагоджений дах. Необхідно полагодити та утеплити його, а
установка сонячних батарей дасть можливість значно економити
електроенергію;
2.Температура у приміщенні залежить від внутрішньої температури
стін. Якщо ця температура становить лише 130 ° С, то в приміщенні,
нагрітому навіть до 220 ° С , вам буде холодно. Варто утеплите стіни за
допомогою пінопластових або мінераловитних плит, після проведення
теплоізоляції стін потреба тепла зменшується на 20%;
3. Треба встановити метало- або склопластикові вікна.
При встановленні склопластикових вікон теплові втрати з
приміщень зменшуються на 25-35 %. Вони мають такий опір
теплопередачі, як цегляна стіна завтовшки 50 см;
4. Не закривайте радіатори або батареї меблями та
декоративними дерев'яними ґратками, адже тепле повітря має
безперешкодно циркулювати кімнатою;
5. Встановіть між радіаторною батареєю і стіною “екран”
з алюмінієвої фольги. Фольга віддзеркалює тепло і спрямовує
його назад у кімнату – економія тепла складає 30%;
6. Витрачається тепло через старі дерев’яні двері у класах.
Нові металопластикові двері значно зменшують ці витрати;
7. В економії електроенергії допоможуть енергозберігаючі
лампи.
Світить сонечко у класі.
Зайві лампи вимикай!
Бо вони не для прикраси.
Газ, вугілля зберігай!
8.Треба використовувати енергоефективні пристрої. Це такі системи подачі
тепла, вентиляції, електроенергії, які можна налаштувати вмикатися при
перебуванні людини в приміщенні та вимикатися за її відсутності;
9.Встановити вузли регулювання теплового потоку в системі опалювання;
10. Серед усіх забруднювачів атмосфери найважливішу роль у зміні клімату
відіграє вуглекислий газ. Зменшити кількість вуглекислого газу у приміщенні
дозволяють квіти.
11.
, енергозбереження включає в себе зміни в поведінці людей. Чітке
розуміння необхідності енерго- та теплозбереження.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
178
Размер файла
65 395 Кб
Теги
проект, екошкола
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа