close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ответы (4)

код для вставкиСкачать
Інтелектуальна власність 5)д
Творчість 4) г
Винахід : а)
Відкриття - це: в)
Промисловий зразок - 2)
Патент - це: 5) д
Раціоналізаторською пропозицією 3)г
Результати художньої творчості :2)б
Під торговою маркою розуміють: - 2) б
Результатом технічної творчості переважно використовуються: а) Який закріплений законом термін охорони майнових прав авторів в Україні: в) 50
Яка роль патентної системи держави: 3) а, б, в.
До сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності включено: 2)б,в,г,д)
Де і коли вперше почали надавати виключені права на використання об'єктів промислової властивості. а)
Чим представлена міжнародна система інтелектуальної власності -2)б
Які переваги дає правова охорона об'єктів інтелектуальної власності привласнику:2)б
Інтелектуальна власність як право включає : сума майнових і немайнових До майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності відносяться:5)а,в,д
До немайнових прав на об'єкти інтелектуальної власності відносяться: б,г
Яка установа видачу патентів: 2)б
У якій спосіб може здійснюватися суміжна охорона в Україні? 3)г
ІВ як товар,повинна мати властивості: 2)б
Що з перечисленнях ознак є характерними особливостями нематеріальних активів підприємств, та, зокрема, прав на об'єкти ІВ: 3) а) ,г) д)
Які з перекислений нижче дій являються порушенням права ІВ на географічне зазначення походження товару: 4)б) ,г),д) Неюрисдикційна форма захисту прав ІВ передбачає: 3) В) У чому полягає метод прямої капіталізації: 2)б
Державна система правової охорони інтелектуальної властивості включає: в
Виділіть з представлених нижче законодавчих актів міжнародні договори, які відносяться до міжнародної системи інтелектуальної властивості: 4) в,г,д,е,ж В чому полягає принцип виключності прав на об'єкти ІВ: в).
Який закріплений законом термін охорони майнових прав авторів в Україні: в) 50
Який закріплений законом термін охорони немайнових прав авторів в Україні: а) Інтелектуальна властивість як товар повинна мати властивості: б) За терміном служби об'єкти інтелектуальної поділяються на групи: а) Ліцензія, яка видається тільки одному ліцензіату,не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у даній сфері - це ліцензія: г) одиночна.
Ліцензія, яка видається тільки одній особі і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної властивості й видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкта у даній сфері - це ліцензія: в) виключна.
Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності.
Витратний підхід до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної властивості пропускає, що: а) Продаж ліцензії - це шлях упровадження технології на ринку без продажу товарної продукції, Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.
Доходний (дохідний) підхід до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної властивості пропускає, що: в
У чому полягає метод надлишкового прибутку: д) вартість об'єкту інтелектуальної властивості визначається згідно додаткового прибутку в порівнянні з продукцією, яка виготовлялася без використання цього об'єкту інтелектуальної власності. 5) д. Суб'єкт права, права якого порушено, може вимагати: 5) і Що є типовими видами адміністративних стягнень за порушення прав інтелектуальної власності: 4) в, г, д, е Чи всі результати творчої діяльності вважаються об'єктами ІВ: - 4) Г.
Яка роль патентної системи держави: - 3) а, б, в.
До об'єктів авторських та суміжних прав відносяться: 3) б, г, д, е
Суб'єктами права ІВ на торговельні марки можуть бути: в,г
Головною функцією МОН України є: - 6) Е.
Функціями Всесвітньої організації ІВ є:- 4) Б, Г, Д, Е.
В чому полягає принцип охороноспроможності об'єктів ІВ: 4) г
На підставі чого припиняється дія охоронного документа на об'єкт промислової властивості : за заявою власника патенту, через невчасну сплату річного збору за підтримання дії охоронного документа.
Інтелектуальна власність як право включає - 3) В;
Виділіть, які з перелічених прав відносяться до майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності - 5) А, В, Д;
До об'єктів промислової властивості належать - 1) А, Б, В, Г, Д;
Хто може бути суб'єктами права ІВ: - 3) А, Б, В;
Головною функцією ДП "Український інститут промислової властивості "Укрпатента""- 3) В;
Головною функцією МОН України є: - 6) Е;
Функціями Всесвітньої організації ІВ є:- 4) Б, Г, Д, Е;
Охорона прав на об'єкти ІВ здійснюється через:- 3) В;
Який закріплений законом термін охорони майнових прав авторів в Україні:- 3) В;
На яких принципах здійснюється міжнародна охорона прав на об'єкти ІВ- 1) Г, Д, Е
У випадках міжнародних відносин в сфері ІВ верховенство є:- 2) Б;
Що з перелічених ознак є характеристика особливостями нематеріальних активів підприємств, зокрема прав на об'єкти ІВ: - 3) А, Г, Д;
Лізінг як форма комерціалізації прав на об'єкти ІВ пр1 Результати технічньої творчості :1)а
До нетрадиційних об'єктів ІВ належать: - 4) в, г, ж, з, і.
Об'єкти права інтелектуальної власності поділені на групи: 3) в
На яких принципах здійснюється міжнародна охорона прав на об'єкти ІВ- 1) Г, Д, Е
Головною функцією Державного департаменту:6) е
Функціями Всесвітньої організації інтелектуальної власності 4) б,г,д,е
В чому сумісна різниця між "правовою охороною" і "правовим захистом":3 б,в
На яких принципах здійснюється міжнародна охорона прав інтелектуальної власності:3 а,б,в,ж
Доходний підхід до оцінки вартості об'єктів ІВ лежить в основі методів:- 4) Г;
Надання правової охорони об'єкту ІВ здійснюється на стадії життєвого циклу:- 2) Б;
До суперечок, що стосуються порушення прав на патент відносяться суперечки: - А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,І.
З чим був пов'язаний розвиток інтелектуа власності:2)б)
Державна система правової охорони інтел власності включає: 3) в Головною функцією Інтелтекст є: 2)б
Які з перечисленних документів є охоронними:4)б,г
В якій установі здійснюється експертиза на видачу патенту?1)а
Який закріпленний термін дії патенту: 5)д
У випадках міжнародних відносин в сфері інтелектуальної власності верховенство є у: б) Чи можуть якимось чином продаватися права на об'єкти інтелектуальної власності, які не відокремлюються від індивідиума чи від підприємства: в) Які з перелічених є способами комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності:ж
Ліцензія, за якою у ліцензіара об'єкта права інтелектуальної власності є можливість використання цього об'єкта й видачі іншим особам ліцензії на використання цього об'єкта у даній сфері - це ліцензія: д) Витратний підхід до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності припускає, що: а)
У чому полягає метод вихідних витрат:а) Які з перелічених нижче дій вважаються порушенням права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок) 3)а, б, в, г, е, ж
Форми захисту прав інтелектуальної власності бувають:г) Чи всі результати творчої діяльності вважаються об'єктами ІВ: - 4) Г
Поняття "промислова властивість" означає: - 3) В Яка роль патентної системи держави: - 3) а, б, в
Де і коли вперше почали надавати виключні права на використання об'єктів промислової властивості - 1) а
До нетрадиційних об'єктів ІВ належать: - 4) в, г, ж, з, і
До суб'єктів авторського права відносяться: - 3) а, б, в
Головною функцією Державного департаменту ІВ є: - 3) в
Охорона прав на об'єкти ІВ здійснюється через: - 3) В;
В чому полягає принцип виключності прав на об'єкти ІВ: - 3) в;
На які нетрадиційні об'єкти ІВ охоронні документи: - 5) а, б, в, е
Документ
Категория
Разное
Просмотров
49
Размер файла
48 Кб
Теги
ответы, шпаргалки, шпоры
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа