close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

018! - Реценз я

код для вставкиСкачать

РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу магістра студента Одеського національного політехнічного університету
Бондаренко Дмитра Анатолійовича
на тему: "Розробка концепції моделі захисту об'єкта інформаційної діяльності." за спеціальністю 8.17010201 - "Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки"
На рецензію представлена дипломна робота, яка складається з пояснювальної записки на 183 аркушах тексту та 11 аркушів графічного матеріалу.
Дипломна робота студента Бондаренко Д.А. присвячена розробці концепції моделі захисту об'єкта інформаційної діяльності. Розроблена методика вивчення основних аспектів у галузі захисту периметра і систем відеоспостереження. Яка дозволяє значно підвищити рівень кваліфікації учнів і надати можливість вільно оперувати основними поняттями. Актуальність роботи не викликає сумнівів. Дипломна робота Бондаренко Д.А. за змістом повністю відповідає дипломному завданню. Питання, які були поставлені керівником, вирішені достатньо повно, обґрунтовано та технічно грамотно.
У роботі проведено детальний аналіз загроз для вибраної місцевості, де досліджено та запропоновано рішення по забезпеченню захисту об'єкта інформаційної діяльності, яке запропоновано у вигляді комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту та системи відеоспостереження.
Пояснювальна записка та графічні матеріали оформлені гідно та акуратно які в повному обсязі відображають зміст кваліфікаційної роботи магістра. Однак робота непозбавлена деяких недоліків:
1. Не було розглянуто вибір типів відеокамер які використовуються в системі відеоспостереження.
2. У деяких містах некоректно було застосована термінологія.
3. Не було розглянуто автономне електропостачання
Враховуючи високій рівень виконаної роботи, вважаю, що кваліфікаційна робота магістра заслуговує оцінки "відмінно", а її автор - присвоєння кваліфікації магістра за спеціальністю 8.17010201 - "Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки".
Доцент кафедри Радіо технічних систем
Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій ОНПУ
кандидат технічних наук, доцент О.В. Троянський "___" грудня 2013 р.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
9
Размер файла
34 Кб
Теги
реценз, 018
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа