close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Plan provedennya PZ 7

код для вставкиСкачать
План проведення практичного заняття з навчальної дисципліни "Психологічний супровід в юридичній діяльності"
Практичне заняття № 7 (2 год.)
Тема: "Алгоритми переговорної діяльності працівників органів внутрішніх справ у екстремальних умовах"
Мета: ознайомити студентів з основними прийомами та етапами ведення переговорів, роз'яснити інформацію про існуючі типи злочинців та шляхи психологічного забезпечення переговорного процесу. Теоретичні питання, винесені для вивчення на практичному занятті:
1. Поняття переговорної діяльності та передумови її проведення.
2. Характеристика мотиву, ситуації, типу й стану злочинця в момент захоплення заручника. 3. Психологічне і організаційне забезпечення основних способів ведення переговорів зі злочинцями.
4. Психологічне забезпечення переговорного процесу.
Контрольні запитання:
1. Розкажіть про основні прийоми та етапи проведення переговорів зі злочинцями.
2. Надайте соціально-правову характеристику провідних мотивів злочинців (кримінального, політичного та психологічного).
3. За якою схемою розвивається переговорний процес ?
4. Які Ви знаєте психологічні прийоми і позиції переговірника ?
5. Яка із функцій переговірника є найважливішою під час проведення переговорів зі злочинцем (злочинцями) ?
6. Які Ви знаєте прийоми психологічно впливу на злочинця ?
Індивідуальна робота студентів:
Теми рефератів (реферативних доповідей)
1. Алгоритми переговорної діяльності працівників органів внутрішніх справ у екстремальних умовах.
2. Принципи та прийоми проведення переговорів.
3. Психологічне забезпечення переговорного процесу.
4. Прийоми психологічного впливу на злочинця.
Питання, винесені на самостійне вивчення:
1. Опишіть індивідуально-психологічні та професійні якості переговірника.
2. Розкрийте зміст та значення переговорного процесу у діяльності працівників правоохоронних органів.
3. Охарактеризуйте основні етапи взаємодії зі злочинцями під час проведення переговорів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Які якості вимагаються від працівника міліції: методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - К.: вид. УАВС МВС України, 1996, №1. - С. 105-116.
2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. пос. - К., "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", Магнолія плюс, 2003. - 376 с.
3. Васильєв В.Л. Юридична психологія. / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. - К.: "Центр навчальної літератури", 2007. - 656 с.
4. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: учебник для вузов. - М.: Юрист, 1996.-631 с.
5. Кондратьєв Я.Ю. Головні проблеми та перспективи використання психологічних знань у діяльності керівників органів внутрішніх справ. - К, 2000.
6. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение. Учебное пособие. - К.: Изд-во Европейского университета (финансы, информ. системы, менеджм. и бизнес), 2000. - 303с.
7. Психология профессиональной безопасности сотрудников органов внутренних дел при выполнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач. Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
8. Словник термінів з юридичної психології / Під загал. ред. Я.Ю.Кондратьєва. К., 1997.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
24
Размер файла
36 Кб
Теги
provedennya, plan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа