close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

додаток В

код для вставкиСкачать
Додаток Б
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2010 р. (тис. грн.)
I. Фінансові результати
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01010849-Податок на додану вартість0151806-Акцизний збір020--025--Інші вирахування з доходу0306-Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0359037-Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)0408020-Валовий прибуток0501017-збиток055--Інші операційні доходи06011-Дохід від первісного визнання активів і сільськогосподарської продукції061--Адміністративні витрати070180-Витрати на збут080370-Інші операційні витрати09038-Витрати від первісного визнання активів і сільськогосподарської продукції091--Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток100440-збиток105--Дохід від участі в капіталі110--Інші фінансові доходи1201-Інші доходи130--Фінансові витрати140--Витрати від участі в капіталі150--Інші витрати160--Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті165--Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток170441-збиток175--Від вибуття активів і погашення зобов'язань у наслідок припинення діяльності:
прибуток176--збиток177--Податок на прибуток від звичайної діяльності18035-Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185--
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
44
Размер файла
50 Кб
Теги
додаток
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа