close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

реферат по диплому1

код для вставкиСкачать
 "Удосконалення торгово-посередницької діяльності ТОВ "Акрос"".
Актуальність теми. Зовнішня торгівля є вагомою рушійною силою економічного зростання в будь-якій країні світу.
У міжнародній торговельній практиці використовуються два основні методи доведення товару до споживача: торгівля напряму і торгівля через посередників. Щодо першого методу, то його переваги полягають у відсутності комісійних витрат на послуги посереднику, пришвидшування торговельного обігу та скорочення видатків.
Торгівля через посередників значно підвищує оперативність збуту, прискорює обіг капіталу, оскільки посередники більш обізнані з ринковою кон'юнктурою, мають спеціальну фахову підготовку та розвинуту мережу інфраструктурних служб.
Метою роботи є визначення шляхів удосконалення торгово-посередницької діяльності ТОВ "Акрос".
Об'єктом дослідження є підприємство ТОВ "Акрос".
Предметом дослідження є торгово-посередницька діяльність ТОВ "Акрос".
Для реалізації мети дослідження необхідно розв'язати наступні завдання:
- розглянути теоретико-правові аспекти діяльності торговельних посередників в Україні та світі;
- розглянути поняття, види торгово-посередницьких операцій;
- розглянути організаційні форми торгово-посередницьких фірм;
- дослідити здійснення посередницької діяльності в торгівлі обладнанням та сировиною для хлібопекарської та кондитерської промисловості;
- розглянути особливості здійснення торгово-посередницької діяльності ТОВ "Акрос"; - дослідити проблеми становлення та перспективи розвитку посередницької діяльності в Україні.
На початку XXI століття притаманні суттєві зміни в глобальному світі, які породжують нові економічні відносини, руйнують застарілі, певним чином, впорядковують існуючі. В основі цих радикальних змін - якісні перетворення на засадах ринкових відносин. Особливого значення у відзначених процесах набувають комерційно-посередницькі організації, без послуг яких неможливо уявити функціонування ринкової економіки.
Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Їм приходиться вибирати: продавати товар самим чи скористатися послугами посередників. Посередники − це особи, що з'єднують сторони, які бажають укласти угоду; це особи і фірми, що сприяють обігу товарів і послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Торгово-посередницька діяльність - це комплекс операцій з організації та забезпечення операцій купівлі-продажу, що реалізується за дорученням первісних продавців (виробників) та/або кінцевих покупців (споживачів) незалежними від них торговельними посередниками на підставі окремого контракту або спеціального доручення.
Торгового посередника в різних країнах називають по-різному. В США і Великобританії - дистриб'юторами, в Німеччині - торгівцем по договору чи торгівцем за свій рахунок, в Бельгії і Греції - концесіонером, в Україні все більш розповсюдженим стає назва такого посередника - дистриб'ютор.
Як показав досвід таких розвинутих країн, як США, Великобританії, Японії, Німеччини, Швеції , більшість виробників вважає, що використання посередників приносить їм певну користь, а на частку посередників у цих країнах приходиться до половини обороту товарів та послуг.
Одним із представників торгово-посередницької мережі виступає товариство з обмеженою відповідальністю "Акрос". Корпорація "Акрос" є представником найбільшого німецького концерну "IREKS" - поліпшувачі, суміші та добавки на основі натуральної сировини для випічкі хліба. Основним видом діяльності ТОВ "Акрос" на сучасному етапі розвитку є імпортування обладнання та сировини для хлібопекарської та кондитерської промисловості від кращих світових виробників, таких як концерн "IREKS" фірми "Wachtel", "Eberhart", "Wabaema", "Backtehnik" / Німеччина, "Vmi" Esteve / Франція, HOBA / Голландія, "Back-Tech" / Австрія, Salva / Іспанія. Імпортовані товари з оптового складу ТОВ "Акрос" реалізуються хлібопекарським та кондитерським підприємствам, міні-заводам, супермаркетам в Україні.
Корпорація "Акрос" більше десяти років представляє на ринку України хлібопекарське обладнання та харчові добавки відомих фірм. Корпорація "Акрос" пропонує нові тенденції і кращі технології, втілені в устаткуванні для хлібобулочного та кондитерського виробництва відомих світових виробників. Товариство виконує функцію зовнішнього відділу постачання промислових підприємств.
Завдяки великому досвіду роботи в даному сегменті ринку та високій кваліфікації працівників, ТОВ "Акрос" забезпечує своєчасне постачання вищезазначеної техніки та харчових домішок споживачеві, виконуючи весь спектр гарантійних та сервісних послуг, які надаються заводами-виробниками.
Товариство "Акрос" надає можливість проводити розрахунок не тільки у грошовому виді, але й у товарному, тобто бартер, шлаком. Розрахунок в такому вигляді дає можливість великим підприємствам збільшувати свій збут готової продукції і тим самим не затримувати готову продукцію на складах і не зупиняти виробничий процес. Аналізуючи доходи та витрати за видами операційної діяльності товариства, можна було помітити, що все ж таки основну частку доходів приносить торгівля, у I кварталі 2010 р. це 57, 6 %, а в II кварталі 2010 р. - 53, 9%. Але також не абияку роль відіграють і бартерні операції, у I кварталі 2009 р. це 33, 3 %, а в II кварталі 2009 р. - 28, 2 %.
При товарному виді розрахунку, який звичайно обговорюється у договорі купівлі-продажу, товариство "Акрос" має право реалізовувати наданий товар, який був запропонований як оплата за поставлений товар або послугу за своїм розсудом. Більш того, ТОВ "Акрос" має можливість виробити та ввести в експлуатацію різні види устаткування та допоміжних частин для обладнання хлібопекарської промисловості.
За допомогою даного підприємства відбувається рівномірне розповсюдження ресурсів, товарів, послуг, виведення на нові сегменти ринку українські підприємства, налагодження нових ділових стосунків із зарубіжними партнерами, та більш стійкої позиції на національному ринку.
ТОВ "Акрос" працює в даному сегменті ринку з 1996 року, воно має досить сильних конкурентних переваг на цей час:
* у товаристві працюють висококваліфіковані працівники, які оперативно допоможуть вам підібрати техніку та необхідне обладнання за поданими критеріями та технічними параметрами (інжиніринг);
* надання широкого спектру обладнання та домішок та покращувачі для підприємств хлібобулочної та кондитерської промисловості: * доступні ціни;
* знижки для постійних покупців (клієнтів);
* надання послуг з логістики, маркетингу, майстер-класи семінари; * надання техніки з використанням різноманітних фінансових схем;
* відстрочка платежу.
Маючи досить потужний потенціал товариство звісно має і своїх конкурентів (суперників): ООО "БАКИТО" Україна, Львівська обл. ООО "Бейклс" Україна Київська обл. ООО "Лесаффр" Україна м. Київ. Дочернє підприємство "Зееландия" Україна Київська обл. таким чином, конкуренція на данному сегменті ринку дуже велика.
Не абияку роль в розвитку торгово-посередницької діяльності відіграє держава в якій функціонують такі підприємства, адже в законодавстві яке регулює торгово-посередницькі відносини є недоліки та протиріччя. Держава недостатньо піклується про розвиток торгово-посередницької діяльності в Україні. Україні організаційні форми торговельного посередництва формуються стихійно. Вони часто мають вигляд деформованих копій зарубіжних структур, які важко вписуються в реальну вітчизняну практику.
Гостро стоїть питання про територіальну організацію посередників, їх спеціалізацію. Справа в тому, що дуже важливими принципами функціонування більшості посередників являється розподіл територій. Це означає, що посередник територіально обмежений в своїй діяльності. Говорячи про організацію торговельного посередництва, не можливо не торкнутися проблеми кадрів. Торгові посередники здійснюють крупно масштабні внутрішні і зовнішні операції, складні в комерційному, фінансовому і правовому плані. Але в силу відомих причин їх професійна кваліфікація низька.
Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, оновлення промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників у нашій країні необхідно розвивати лізингові відносини. В Україні розвиток лізингу стримується в основному через відсутність державної програми розвитку лізингу, недосконалість українського законодавства. Отже, на сьогодні лізинг в Україні переважно використовують як спосіб відновлення засобів виробництва.
Лізинг - це один із різновидів інвестиційної діяльності, при якій лізингодавець (лізингова компанія) купує у постачальника обладнання (предмет лізингу), а потім надає його в оренду за визначену плату, на певний проміжок часу (термін) та на визначених умовах лізингоотримувачу (клієнту) з наступним переходом права власності лізингоотримувачу; це інвестиційний інструмент, який дозволяє підприємству не відволікаючі власні ресурси, провести модернізацію основних фондів і отримати нові сучасні високотехнологічні обладнання.
Також лізинг можна побачити як спосіб фінансування, завдяки якому отримання засобів на розвиток суміщається з оптимізацією оподаткування підприємства. Або унікальний інструмент, який сприяє підвищенню конкурентоспроможності української промисловості, напряму стимулює процес заміщення імпортної продукції якісними вітчизняними аналогами, підвищує зайнятість населення, ріст доходів приватного бізнесу та держави.
Предметом лізингу може виступати обладнання або техніка, яка входить до складу основних засобів (фондів) об'єктів підприємницької діяльності, відповідно до діючого законодавства в Україні. В даному випадку - це комплектуючі (запчастини, деталі) матеріали або печі для хлібопекарської промисловості.
Торгово-посередницькі фірми які використовують прямий метод продажів та мають на меті реалізувати специфічну продукцію, яка не є для широкого використання та споживання, таку як харчові домішки, покращувачі, техніка для промислового виробництва хліба та кондитерських виробів, для таких підприємств велику роль відіграє участь в спеціалізованих міжнародних виставках та ярмарках. Звісно як будь яка реклама, міжнародні виставки та ярмарки потребують значних грошових вкладень проте ці вкладення можуть вигідно окупитися для підприємства, адже виставки сприяють формуванню нових контактів між підприємствами; саме виставки сьогодні, як ніколи, сприяють ознайомленню з новим видом продукції, технологіями; при зменшенні ролі адміністративного управління виставки виступають інструментом аналізу і формування рівня якості і цін виготовленої продукції.
Ярмарки та виставки дають можливість широкому колу виробників, споживачів, посередників вступати в безпосередні комерційні контакти, сприяючи регулюванню попиту та пропозиції, активізації господарської ініціативи сторін. Дуже часто виставка - це зручний спосіб вивести на ринок новий товар. Найважливіша перевага виставки для покупця - це можливість побачити товар у натурі, а нерідко - в роботі. Покупець порівнює між собою однорідні товари, рекламну літературу і складає думку про рівень товару, найближчі перспективи торгівлі. З точки зору продавця, виставка - це один із способів конкуренції, який можна використовувати для своєї вигоди.
Висновки та рекомендації. Перш за все необхідно вдосконалювати правову базу в регулюванні діяльності посередників; по-перше, пропонується поняття "комерційного посередництва" в ч. 1 ст. 295 ГК України сформулювати наступним чином: "Комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом вчинення дій юридичного і фактичного характеру від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта , якого він представляє ". По-друге, комерційних агентів необхідно класифікувати за сферами їх діяльності. Були представлені пропозиції щодо вирішення питання про проблеми розвитку торгово-посередницької діяльності в Україні, отже є необхідність розробки оптимальних організаційних форм і структур у сфері торговельного посередництва у вигляді рекомендацій, технологічних схем, з урахуванням міжнародного досвіду і особливостей національної економіки. Необхідне регулювання територіальної організації посередників, їх розмежування, спеціалізації, перегляду антимонопольного законодавства. Доцільно ввести спеціальність "Торгівельно-посередницька діяльність" в коледжах, торговельно-економічних вузах країни.
Одним з заходів підвищення доходності підприємства є регулярне приймання участі ТОВ "Акрос" в виставках та ярмарках з метою удосконалення торгово-посередницької, збутової діяльності, адже виставки та ярмарки сприяють безпосередньому контакту споживачів та продавців. Виставки та ярмарки сприяють заключенню нових контрактів.
Іще одним не меш важливим кроком для підвищення дохідності товариства можуть бути операції з надання лізингових операцій.
Актуальність цих операцій полягає в тому, що одні підприємства мають готову до реалізації продукцію, інші підприємства не мають достатньо коштів, щоб її придбати. Отже, не обов'язково мати у власності майно для отримання доходу, потрібно лише мати право користування ним. Це питання безпосередньо вирішує лізинг.
Наприклад, надаючи в лізинг одну піч "Wachtel Infra ЕЕ" вартістю 980 тис. грн., враховуючи всі умови надання лізингу у майбутньому ТОВ "Акрос" буде отримувати 10 % річних, тобто це 245 тис. грн. за п'ять років, а щомісячно 4 084 гривені.
Виходячи з усіх запропонованих пропозицій і аналізу доходів та витрат підприємства, можна побачити, що ТОВ "Акрос" має достатній грошовий резерв та перспективу для розвитку. На сьогоднішній день воно досить добре зарекомендувало себе серед національних та іноземних партнерів.
8
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
178
Размер файла
68 Кб
Теги
диплому, рефераты
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа