close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
2005
Oxadiazole derivatives
R 0290
Oxides of Benzonitrile and 3-Nitrobenzonitrile in the Reaction with Ethyl Dinitro— (TYRKOV, A. G.; PASHCHENKO, K. P.; LADYZHNIKOVA, T. D.;
19- 143 cyanoacetate.
ALTUKHOV, K. V.; Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol. 47 (2004) 7,
148-149; Astrakhanskii gos. univ., Astrakhan, Russia; Russ.) — Mischke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
16 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа