close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

18. Субєкти ФП та суб'єкти ФП в дносин. Правосубєктн сть (2)

код для вставкиСкачать
18. Субєкти ФП та суб'єкти ФП відносин. Правосубєктність.
1. Суб'єктами фінансових правовідносин є особи, які відповідно до фінансово-правових норм є реальними його учасниками. Слід розрізняти суб'єктів фінансового права і суб'єктів фінансових правовідносин. Суб'єкт фінансового права - це носій передбачених правовими нормами суб'єктивних прав і обов'язків у сфері фінансової діяльності держави, який має потенційну можливість брати участь у правовідносинах. Його права та обов'язки зумовлені дією фінансово-правових норм, незалежно від участі суб'єкта в конкретних правовідносинах. У разі реалізації своїх прав і обов'язків він вступає у фінансові правовідносини як учасник (суб'єкт) правовідносин.
2. Традиційно розрізняють такі суб'єкти фінансових правовідносин: 1) адміністративно-територіальні утворення; 2) колективні суб'єкти; 3) індивідуальні суб'єкти.
3. До адміністративно-територіальних утворень належать держава, яка зазвичай виступає в особі уповноважених нею органів (Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента України, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Державного казначейства та ін.), і адміністративно-територіальні одиниці (наприклад, Автономна Республіка Крим, міста, райони). Ці органи беруть участь, наприклад, у бюджетних правовідносинах: відповідно до норм Конституції України і Бюджетного кодексу України, вони мають право формувати відповідні бюджети; брати участь у відносинах з приводу державного кредиту: одержувати державні й місцеві позики тощо.
4. Колективними суб'єктами є органи державної влади й управління, територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування, підприємства та установи різних форм власності, громадські організації.
5. Органи державної влади й управління, наприклад, Верховна Рада України, Міністерство фінансів та ін., не тільки можуть, а й зобов'язані брати участь у таких відносинах, в чому виражається їх компетенція у реалізації прав та виконанні обов'язків за відповідними напрямами фінансової діяльності. При цьому, згідно зі ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
6. Певне коло суб'єктів фінансових правовідносин становлять підприємства, установи, організації різних форм власності, які сплачують податки та інші обов'язкові платежі в бюджети чи фінансуються з бюджету, стають учасниками банківських і державних позик тощо.
7. Індивідуальними суб'єктами фінансових правовідносин є фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, права і обов'язки яких більшою мірою пов'язані зі сплатою податків та неподаткових платежів. Так, ст. 67 Конституції України встановлює, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Окрім цього вони можуть брати участь у правовідносинах з приводу страхування, кредитування тощо.
Отже, фінансово-правові відносини виникають між такими суб'єктами: 1) між органами державної влади; 2) між органами державної влади та органами державного управління загальної компетенції; 3) між вищими органами та органами нижчого підпорядкування державного управління (у тому числі фінансовими); 4) між підприємствами і міністерствами, об'єднаннями; 5) між фінансовими органами (кредитними установами) і підприємствами та організаціями; 6) між фінансовими органами і громадянами; 7) між самими фінансовими органами (кредитними установами)1.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
37
Размер файла
18 Кб
Теги
правосубєктн, єкти, суб, субєкти, сть, дносин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа