close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Г.Ф. Квітка-Основ’яненко – батько української прози

код для вставкиСкачать
Г.Ф. Квітка-Основ’яненко – батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І.Франко). Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» — перша україномовна повість нової української літератури, приклад
Літературно-історична хвилинка
•
•
•
•
•
Коли відбувалася суцільна русифікація на Україні?
Що вона передбачала?
Що стає однією з форм боротьби народних мас проти соціального й національного гніту?
Чому 1798 рік у житті України стає знаковим?
Який ідейний рух, характерною ознакою котрого була віра в силу освіти й розуму, набув
поширення у ХVІІІ ст. в усій Європі й на Україні?
• Які основні художні напрями стають провідними?
Тема. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко – батько української
прози. «Маруся» — перша україномовна повість
нової української літератури, приклад прози з
виразними рисами сентименталізму.
Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю
письменника;
визначити
ідейно-тематичну
спрямованість та художні особливості твору, ознаки
сентименталізму й реалізму в повісті «Маруся»;
виховувати інтерес до творчості Григорія КвіткиОснов’яненка.
Я написал «Марусю» и доказал,
что от малороссийского языка
можно растрогаться
Г. Квітка-Основ’яненко
План роботи
1. Основні віхи життєвого шляху Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка.
2. Літературна діяльність митця.
3. «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури.
4. Ідейно-художній аналіз твору Г.Ф. Квітки-Основ’яненка «Маруся».
…А ти, батьку,
як сам здоров знаєш.
Тебе люде поважають,
Добрий голос маєш…
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні…
Прийом «Уявний портрет»
Праправнук _____, прапрадіда незвичайної вроди юнака, людини дії, однодумця козаків, засновника
поселення – майбутнього _____ й усієї Слобожанщини.
Син багатого _____ – шанувальник української _____, історії, фольклору.
Високоосвічена людина – начитаний, член та натхненник самодіяльного _____, композитор, музика;
однодумець _____.
Послушник Старохарківського _____ – віруюча людина.
На службі як _____ не був жодного дня.
Культурно-громадський _____ – директор _____ клубу, розпорядник вечірок; засновник оркестру,
товариства доброчинників, першої на Лівобережжі вищої _____ школи, „Українського вісника”,
першої _____ в Харкові.
Духовний ватажок – підтримував молодих _____ письменників.
Народолюбець. Поширення освіти – основний засіб боротьби за покращання становища _____
народу.
Повістяр з _____ – патріот.
Літературна діяльність Г. Квітки-Основ’яненка
•
•
•
•
У якому віці розпочав літературну діяльність Г. Квітка-Основ’яненко?
Яку кількість творів різних жанрів він написав російською та українською мовами?
Назвіть драматичні твори митця.
Які прозові твори написав Г. Квітка-Основ’яненко?
Літературознавчий словник
Повість — епічний прозовий твір, у якому досить широко описується життя одного чи кількох персонажів
протягом тривалого проміжку часу.
Реалізм (від лат. realis — речовий) — один із творчих методів у літературі та мистецтві, що полягає в правдивому
об’єктивному і всебічному відображенні дійсності.
Сентименталізм (фр. sentimetalisme, від sentiment— чуття) — напрям у європейській літературі другої половини
ХVІІІ — початку ХІХ ст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати
у читача співчуття до героїв.
Жанри: елегія, ідилія, медитація, послання, щоденник, епістолярний роман, роман-подорож.
Особливості сентименталізму:
▪ зосередження уваги на внутрішньому світі людини;
▪ об’єкт зображення – події, які могли зворушити читача;
▪ герої ідеальні, позбавлені найменших негативних рис;
▪ персонажі з народу;
▪ змалювання побуту та звичаїв простих людей, акцент на їхній моральній вищості над панами;
▪ нездоланні перешкоди на шляху закоханих;
▪ увага до описів природи;
▪ наявність пророчої деталі чи епізоду, що натякає на трагічний кінець;
▪ дуже часто смерть героя від стихійного лиха, хвороби, нещасного випадку.
Словникова робота
 Плахта – жіночий одяг із вовняної картатої тканини на зразок спідниці.
 Запаска – фартух.
 Скиндячка – стрічка.
 Капшучок – гаманець у формі торбинки, що затягується шнурочком.
 Свитник – той, хто шиє свити.
Експрес-опитування











Через що журилися Наум і Настя?
Де познайомилися Маруся й Василь?
Чим дівчина не була схожа на інших?
Як вплинуло кохання на Марусю?
Що означають слова:”… пов’яжу на голову червону скиндячку і коси покладу; … пов’яжу
чорну стрічку, без кіс…”.
Чому спочатку Наум не погодився на одруження Василя і Марусі ?
Чому Наум здивувався, коли на Великдень у церкві побачив Василя?
Через що Василь …”Стоїть як укопаний…. Далі дуже тяжко здохнув, підняв очі до Бога,
перехрестився, вдарив поклон …, а далі промовив:” Господи милосердний! …
тільки помилуй мою Марусю!”
Через що і за яких обставин померла Маруся?
Що просила батьків перед смертю Маруся?
Як склалася доля Василя після смерті коханої?
Гра «Так або ні»
1. «Хоч маленьке свято, а він свічечку у церкві поставить, гроші старцям
роздасть.» Так автор говорить про Наума Дрота.
2. «Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки,
брівоньки, як на шнурочку, личком червона…» Так митець описує Марусю.
3. «Став сам не свій… То був шутливий, жартівливий, а тепер же тобі хоч би
півслова промовив.» Таким змальовано у творі Левка Цьомкала.
4. «Він свитник, хлопець дуже гарний, має гнучкий стан, на сільських дівчат і не
дивиться.» Так Олена Кубраківна охарактеризувала Марусі Василя.
5. «… як прийде набор, то, певно, тобі лоб забриють, бо ти сирота, за тебе нікому
заступитись…» Ця репліка належить Наумові Дроту.
6. «У нас іде по-божому та по-старосвітськи: він мені закон, а не я йому.» Ці слова
належать Марусі.
7. «… я вас спроводжу аж додому, щоб оборонити вас від собаки…» Ці слова
говорить Василь.
Самоперевірка
Варіант 1
1. В
2. Б
3. В
4. А
5. Б
6. Б
7. В
8. А
9. Г
10. Г
11. Б
12. В
Варіант 2
1. В
2. Б
3. Г
4. Г
5. А
6. В
7. Б
8. Б
9. А
10. В
11. Б
12. В
Домашнє завдання
• Скласти план до характеристики образів Марусі, Василя.
Завдання на вибір:
• скласти цитатну характеристику Марусі (дівчатам), Василя
(хлопцям)
або
• скласти психологічний портрет Марусі (дівчатам), Василя
(хлопцям).
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
7 256 Кб
Теги
2007
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа