close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Башар,Ж. Ақпарат айдынында: мақалалар мен очерктер / Ж.Башар. – Қарағанды: Арко, 2007. – 17-20 б.

код для вставкиСкачать
Жақсыдан шарапат
Еңбек. Адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі — еңбекке
құштарлық. Еңбекке құш тарлы қ дегеннің өзі — өмірге іңкорлік
емес пе?
“Адамды адам еткен еңбек” деп К.М аркс бекер айтпаған.
Қ арапайым еңбегімен ел құрметіне бөленіп, даң қ тұғырына
көтерілу екінің бірінің еншісіне тие бермесі хақ. Кешегі кеңестік
дәуірдегі жарқын істің бірі — еңбек бәсекесі, еңбек жарысы еді.
Одақтас елдердің жүздеген, мындаган өндіріс ошақтарында, сол
кездің тілімен айтсақ, коммунистік еңбектің жорығы галамат
қарқы нмен жүрді. Сол дәуірдің рухын котерген де осы еңбек
жарысы — стахановшылар қозгалысы десек артық емес. Бүгінгі
біз игілігін коріп отырган Көкше колдің жагасындагы әсем Балқаш та, мыс алыбы да сол кездегі айбынды агаларымыз бен апаларымыздың мандай терімен келген еңбектің жемісі еді. Балқаш
құрылысының басталуында түрған алғашқылардың арасында Әтия
Ты рнақов, Әубокір Әлімжанов, Серікбай Талпақов, Алшынбек
Қ осы нбаев, Ш ы нарбек Байтеміров, Ж ексенбек С әрсенбаев,
Жүмаділ М ақаев сынды ондаған, жүздеген адамдардың есімін
Балқаш тарихынан таба аласыз. Олар қала мен комбинаттың тарихын мандай терімен жазғандар еді. Оз заманының кош басында болған бейбіт еңбекті мүрат еткен абзал жандар да солар-тын.
“ 1939 жылдың наурыз айыннан бастап байыту фабрикасын
іске қосуга дайындық жасалып, 23 сәуірде фабрикада бірінші мыс
концентраты алынды. Осынау түңгыш тарихи істің басы -қасында болған сол кездегі фабрика жүмыскерлері: ага классификатор
С ерікбай Т ал п ақо в, байытуш ы Ә убәкір Ә лімж анов, Ақыш
Әубәкіров, жас жүмыскерлер Қабдірахман Қүрышев, Әділбай
Әділбековтер. Осы азаматгардың кобі байыту фабрикасында, комбинатта үзақ жылдар жемісті еңбек етті” , — деп жазды туған
өлкесінің даңқы н арттыруға олшеусіз үлес қосқан халқының аса
қадірлі перзенті Рахман Кенбаев.
Б алқ аш қү р ы л ы сы дегенде біздің көз алды м ы зға ж ан-
қиярлы қпен еңбек еткен бір шоғыр еңбек тарландарының ішіңде
Әубәкір Әлімжановтың орыны ерекше.
Ол өзінің барлы қ саналы ғүмырын Балқаш комбинатының
өсу-өркендеу ісіне, туған елінің кемелденуіне арнаған азамат. Үлы
Отан соғысы жылдарында Әубәкір Әлімжанов бастаған комсомол жастар сменасы тасқынды еңбек етті. Сол кездер туралы
бүгінгі арамызда жүрген Әукеңнің ізін басып өскен, оның қарамағына 17 жасында келіп, еңбекке араласып, үлкен ағадан үлкен
тәрбие көрген аяулы ағамыз Ж ылқыбай Бейісов: “Мен Әукеңнің
сменасында істедім”, - дейді ол. - Жастарға жайлы еді. Ол бір
қиы н кез болатын. 12 сағат кейде одан да көп уақыт жүмыс жасаймыз. Сонда Әукең 12 сағатта 12 минут тізе бүкпейтін, фабриканың ішін аралап жүретін. Содан кейін кен байытудың технологиясына өте жетік сүңғыла адам-тын. Флотация бөлімінен өтіп
бара жатып мыс көпіршігінен концентраттың дүрыс бөлінбей
жатқанын бірден сезе қоятын. Ондайда дереу мамандар ш ақырып, кемшіліктің кілтипанын анықтап, шара қолданатын. Ал,
үйымдастыруға келгенде, ойы үш қыр, шүғыл қимылдайтын.
Ж ылқыбай аға еңбек жолында өзінің түсауын кескен Әубәкір
Әлімжанов туралы, онымен аралас-қүралас жүрген кездері жайлы: “Әукең солай еді, Әукең сөйтуші еді”, - деп тебірене еске
алады. Ж ы қаң айтады: “Әукең осы комбинаттың іргетасын қаласқан адам. М ына руда үсататын цехтың қүрылысын салыстым
дейтін. Ол цехтың іргетасының тереңдігі 40 метр. Ол кезде техника болса ж оқ. Бәрі білектің күшімен істелетін кез. Соншама
терендікке бетон қүю , оны шелекпен тасып, төмен түсіру, ойласаңыз қанш ама қажыр-қайратты сарп ететін іс” , - дейді.
Бірақ, сол кездегі адамдар осыған мойымаған. Келер күнге
деген өлшеусіз қүш тарлы қ оларды өрге сүйрегендей. Соғыс жылдардағы фабрикадағы жүмыс оңай болмаған. Сол кездері байыту
фабрикасында 24 диірмен машинасы болған екен. Оның 12 жүмыстың бірінші кезегін атқарған. Оларға үзындығы 4 метрлік жуан
темір біліктер салынып, руда солардың арасынан өтіп, үнтақталады екен. Соғыс уақыты, жабдықтың жетіспейтін қиы н кезі.
Әлгі темір біліктер болмай қалғанда, оның орнына рельс немесе
темір кесінділер тиеледі екен. Олар белгілі мөлшерге сәйкес
келмегендіктен кен тастары нашар үнтақталып, мыстың түзілуі
төм ендейді білем. М үндайда диірм ен м аш иналары ж өндеп
істемей, кідіріс көбейіп, мамандардың да басы қатады. Сондайда
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
1 160 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа