close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

9. Україна на початку ХХ ст

код для вставкиСкачать
Україна на початку ХХ ст . Наддніпрянщина
Факти:
Утворення монополістичних обєднань в Україні. Консолідація української нації.
Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька і автономістська течії в
національному русі. Події революції 1905 - 1907 рр. в Україні. Діяльність українських
парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в
Наддніпрянській Україні у 1907 - 1914 рр. , причини та наслідки цього, напрями
діяльності і здобутки діячів національного руху на українських землях у складі Російської
імперії. Земельна реформа П. Столипіна, особливості її запровадження в Україні та її
вплив на Україну.
Історичні поняття та терміни:
Економічна криза, депресія, концентрація виробництва, акціонерні товариства,
монополії, синдикати,
спеціалізація промислових районів, пролетаріат, земельні
латифундії, сільськогосподарські спілки (кооперативи), кооперативний рух, артіль,
страйки, меншовики, більшовики, есери, буржуазно-демократична революція, «кривава
неділя», ради робітничих депутатів, профспілковий рух, третьочервневий переворот,
відруб, хутір, «Зелений клин», шовінізм, «справа Бейліса», чорносотенці, «Просвіти»
Історичні особи:
Микола Левитський
Микола Міхновський
Д.Антонович,
Б.Камінський,
Л.Мацієвич,
М.Русов
Б.Ярошевський
М.Меленевський
М.Міхновський,
О.Макаренко
М.Меленевський
О.Скоропис-Йолтуховський
В.Винниченко,
С.Петлюра,
М.Порш
А.Лотоцький,
С.Чекаленко,
Б.Грінченко
С.Єфремов
І.Шраг
Михайло Грушевський,
Сергій Єфремов,
Євген Чекаленко
Григорій Вакуленчук,
Опанас Матюшенко,
Олександр Коваленко
Лейтенант Петро Шмідт
кооператор з Канівщини, «батько» спілчанського руху
в селах та ремісничих кооперативах у містах України
автор програми РУП «Самостійна Україна»,
започаткував і очолив самостійницьку течію в
українському національному русі Наддніпрянщини
керівники РУП
керівники УСП
керівники УНП
керівники УСДС («Спілки»)
керівники УСДРП
керівники УДРП
керівник української парламентської громади І Державної
Думи
лідери ТУП
керівники повстання на броненосці «Потьомкін»
керівник повстання на флоті у Севастополі
1
Борис Жаданівський
Микола Аркас
П.Столипін
М.Бейліс
В.Липинський,
граф М.Тишкевич
Дмитро Донцов
керівник повстання роти саперів у Києві
один і засновників «Просвіти» у Миколаєві, автор «Історії
України»
міністр внутрішніх справ, автор земельної реформи
прикажчик, якого звинуватили у вбивстві російського
хлопчика
боролися за повернення до українства сполонізованої
шляхти
відстоював ідею рішучого розриву з Росією і схилявся до
союзу з Австро-Угорщиною у майбутній війні
Умовні позначки:
 Ааааа – економіка
 Ааааа – національний рух і політичні партії
 Ааааа – революція
 Аа аа – загальноросійські події
Дати:
1900 – 1905 рр.
1887-1914 рр.
1900-1903 рр.
1904-1908рр.
1908-1913 рр.
1900 р.
1900 р.
1900 р.
1901 р.
1902 р.
1902 р.
1902 р.
1903 р.
1903 р.
1903 р.
1904 р.
1904 р.
1904 р.
1904 р.
1905 р.
1905 р.
1904-1905 рр.
створення
сільськогосподарських
спілок
(кооперативів)
Миколою Левитським – „батьком”спілчанського руху України
світова економічна криза
період економічної депресії
економічне піднесення
„Харківська маївка”
утворення Революційної української партії (РУП). Програмаброшура М.Міхновського „Самостійна Україна”. Вперше
відкрито проголошено завдання боротьби за власну незалежну
державу
утворення Б . Ярошевським та М.Меленевським Української
соціалістичної партії (УСП)
синдикат „Продвагон”
синдикат „Продамет”, „Трубопродажа”
розкол РУП, утворення Української народної партії (УНП)
міхновцями
утворення загальноросійської партії соціалістів - революціонерів
новий розкол РУП, утворення Української соціалістичної
партії (УСП) на чолі з Б.Ярошевським
синдикат „Гвоздь”, „Продвагон”
ІІ зїзд РСДРП, розкол партії на більшовиків і меншовиків
синдикат „Продвугілля”
утворення рупівцями М.Меленевським-Баском та О.СкорописЙолтуховським у Львові Української соціал-демократичної
спілки (УСДС)(„Спілка”)
утворення Є.Чекаленко Української демократичної партії (УДП)
розкол
УДП,
створення
Б.Грінченко,
С.Єфремовим,
Ф.Матушевським Української радикальної партії (УРП)
об’єднання УДП та УРП у Українську демократично-радикальну
партію (УДРП)
реорганізація
РУП
у
Українську
соціал-демократичну
робітничу партію (УСДРП) на чолі з М.Поршем, В.Вінниченко,
С.Петлюрою
російсько-японська війна
2
Революція 1905 – 1907 рр.
Січень-жовтень 1905 р.
розвиток революції
Жовтень-грудень 1905 р.
кульмінація революції
Січень 1906 –червень 1907 р. спад революції
9 січня 1905 р.
січень-березень 1905 р.
14-25 червня 1905 р.
жовтень 1905 р.
жовтень 1905 р.
„кривава неділя”, початок революції 1905-1907 рр.
масовий страйковий рух, селянські виступи
повстання на броненосці „Потьомкін”
жовтневий політичний страйк
повстання селян у с. Вихвостов на Полтавщині. М.Коцюбинський
„Фата моргана”
жовтень 1905 р.
виникнення першої ради робітничих депутатів в
Катеринославі
17 жовтня 1905 р.
проголошення царського маніфесту
30 жовтня 1905 р.
відкриття в Одесі першої в підросійській Україні „Просвіти”
жовтень 1905 р.
утворення „Союзу 17 жовтня” (партія октябристів)
листопад 1905 р.
вихід першої щоденної української газети „Хлібороб”, м. Лубни
15-16 листопада1905р. повстання матросів у Севастополі під керівництвом
П.П.Шмідта
18 листопада 1905 р. повстання саперів у Києві під керівництвом Б.Жаданівського
грудень 1905 р.
повстання селян у с. Великі Сорочинці на Полтавщині (В.
Короленко, „Сорочинська трагедія”)
грудень 1905 р.
збройне повстання робітників Донбасу, Харкова, Катеринослава,
Олександрівська, Києва, Одеси, Миколаєва
27 квітня-08 липня
І Державна Дума Росії (І.Шраг), парламентська громада
1906
українців 45 чол.
20 лютого-02 червня
1907 р.
ІІ Державна Дума Росії, Трудова громада, 47 чол.
осінь 1905 р.розгортання селянського руху
зима 1906 р.
1905 рр.
перша українська щоденна газета „Громадська думка” („Рада”),
Є.Чекаленко
9 листопада 1906 р.
Указ про вільний вихід із селянської громади , початок
Столипінської реформи
квітень 1907 р.
заснування М.Грушевським Українського наукового товариства
в Києві
3 червня 1907 р.
третьочервневий державний переворот, закінчення революції
1907 – 1914 рр.
1907-1911 рр.
1906 -1911 рр.
1908 р.
1908 р.
1910 р.
1911-1913 рр.
1912 р.
столипінська реакція
земельна реформа П.Столипіна
„Зелений клин” – назва українського поселення на Далекому сході
створення Товариства українських поступовців (ТУП)
виникнення у Києві шовіністичної організації „Клуб русских
националистов”
циркуляр П.Столипіна, який забороняв створення будь-яких
товариств, клубів, видання газет рідною мовою
„справа Бейліса”
перший у післяреволюційні роки масовий виступ українців під час
поховання Миколи Лисенка
3
1913 р.
1914р.
виступ Дмитра Донцова з програмою політичного відокремлення
від Росії „Сучасне політичне положення нації і наші завдання”,
м. Львів
заборона святкування 100-річчя з дня народження Т.Шевченка
Українські політичні партії
1900 р.
1900(1903) р.
1902 р.
1904 р.
1904 р.
1904 р.
1905 р.
1905 р.
1908 р.
утворення Революційної української партії (РУП). Програмаброшура М.Міхновського „Самостійна Україна”. Вперше
відкрито проголошено завдання боротьби за власну незалежну
державу
утворення Б . Ярошевським та М.Меленевським Української
соціалістичної партії (УСП)
розкол РУП, утворення міхновцями
Української народної
партії (УНП)
утворення рупівцями М.Меленевським та О.СкорописЙолтуховським у Львові Української соціал-демократичної
спілки (УСДС)(„Спілка”)
утворення Є.Чекаленко Української демократичної партії (УДП)
розкол
УДП,
створення
Б.Грінченко,
С.Єфремовим,
Ф.Матушевським Української радикальної партії (УРП)
об’єднання УДП та УРП у Українську демократично-радикальну
партію (УДРП)
реорганізація
РУП
у
Українську
соціал-демократичну
робітничу партію (УСДРП) на чолі з М.Поршем, В.Вінниченко,
С.Петлюрою
створення Товариства українських поступовців (ТУП)
4
Початок ХХ ст.. Західна Україна
Факти:
Становище промисловості та сільського господарства західноукраїнських земель у
складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху,. Радикалізація
українського політичного руху. діяльність
національних і спортивно-фізкультурних
організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт». Вплив Української греко-католицької церкви на
піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних
партій Західної України за реформу виборчої системи. Роль А. Шептицького у піднесенні
національного життя на західноукраїнських землях. результати боротьби національного
руху Західної України на початку ХХ ст.
Історичні поняття та терміни: еміграція, сезонна еміграція, український П’ємонт ,
«Верховинська акція»
Історичні особи:
А.Шептицький
Юлій Фірцах
митрополит греко-католицької церкви, який остаточно
реформував її на національну
мукачівський єпископ , який протестував проти економічного
пригнічення українців
К.Трильовський ,
І. Боберський
організатори товариств «Сокіл», «Січ», «»Пласт»», керівники
бойової управи УСС
Мирослав Січинський український студент, який здійснив замах на життя намісника
Галичини поляка Анджея Потоцького
Адам Коцко
український студент, який загинув під час збройної сутички між
українськими та польськими студентами у 1910 році
А. Волошин
культурний і громадсько-політичний діяч Закарпаття, з діяльністю
якого пов’язують посилення національного руху в цьому краї
Ст. Смаль-Стоцький керівник „Руської ради” („Селянської партії”) в Буковині
Дати:
Кінець 90-х рр..ХІХ ст. - заснування спортивно-фізкультурної організації „Сокіл”,
І.Боберський
1900-1913 рр.
завершення формування основних галузей фабрично-заводської
промисловості, нерівномірний розвиток промисловості
Початок ХХ ст..
економічні реформи у Закарпатті – «Верховинська акція»
початок ХХ ст..
боротьба за загальне виборче право та
відкриття
українського університету
1900 р.
створення москвофілами Руської народної партії в Галичині
1900 р.
Греко-католицьку церкву очолив Андрій Шептицький
1900 р.
виникнення першої молодіжної організації „Січ”
1902 р.
найвище піднесення селянського страйкового руху в Галичині,
перші барикади у Львові
1903 р.
щотижневик „Наука”, Закарпаття , А.Волошин
1900-1914 рр.
піднесення кооперативного руху
травень 1906 р.
страйки сільськогосподарських робітників у Східній Галичині
1907 р.
реформа парламенту австрійським урядом, яка значно
збільшила представництво в ньому українців
1909 р.
створення на Буковині „Руської ради” („Селянської партії”) на
чолі з Ст. Смаль-Стоцьким , м.Чернівці
1909 р.
розпад „Спілки”
1910 р.
збройна сутичка студентів у Львівському університеті
5
1911 р.
1912 р.
1912 р.
1912 р.
1914 р.
створення молодіжної організації „Пласт”
інструкція до адміністрації Галичина з вимогою ставитися
однаково до поляків та українців
створення військово-патріотичного товариства „Січові
стрільці”
об’єднання усіх організацій „Січ” у „Український Січовий
Союз”
досягнення польсько-українського компромісу
6
Автор
veradocenko.illichivsk
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
21
Размер файла
69 Кб
Теги
початку
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа