close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами

код для вставкиСкачать
Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)
Поняття та терміни: екстенсивний розвиток, асиміляція, полонізація, „кресовий” закон,
Польща „А”, Польща „Б”, пацифікація,осадництво, «перманентна революція»,
„інтегральний” націоналізм, український монархізм, русофільство(москвофільство) ,
русинство, українофільство (народовство), мадьярофільство, Карпатська Січ
Дати :
Українські землі у складі Польщі
1918 р.
1919 р.
1919 р.
1919 р.
1920 р.
1920 р.
1921 р.
14 березня 1921 р.
31 липня 1924 р.
1925 р.
1926 р.
1929 р.,січень-лютий
березень – жовтень 1930 р.
1934 р.
1934 р.
1935-1936 рр.
1936 р.
1938 р.
Декларація Ради послів Антанти «Про тимчасовий
східний кордон Польщі»(автономія українських земель)
Паризька мирна конференція
земельний закон , у результаті якого розповсюдилося
осадництво
заснування Компартії Західної України (КПЗУ), керівники –
М.Заячківський, А.Бараль
заснування
Української військової організації (УВО),
пізніше її командиром став Євген Коновалець
створення УСХД на чолі з В.Дипинським, прибічником
українського монархізму (конституційна монархія), основні
ідеї якого сформулював у «Листах до братів-хліборобів»
заснування Таємного університету у Львові, працював до
1925 р.
Рада послів великих держав визнала Східну Галичину
частиною Польщі
„кресовий закон”, введення двомовних шкіл
створення
Українське
національно-демократичне
об’єднання (УНДО) під керівництвом Д.Левицького
утворення Української соціал-радикальної партії (УСРП),
голова Л.Бачинський
створення у Відні Організації українських націоналістів
(ОУН), керівник Євген Коновалець
політика „пацифікації» (умиротворення) - політика
репресій щодо українського населення ЗУ
створення концтабору у м.Береза-Катуська
вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Б.Перацького
Варшавський процес над С.Бандерою, М.Лебедєм,
Я.Карпицем
Львівський процес проти крайового керівництва ОУН
вбивство у Роттердамі керівника ОУН Є.Коновальця
Українські землі у складі Румунії
1918-1928 рр.
11вересня 1919 р.
1919 р.
запровадження воєнного стану
Сен-Жерменський договір, згідно якого Буковина відійшла до
Румунії
Хотинське антирумунське повстання в Буковині
1920 р.
Бессарабський протокол, за яким Північна (Хотинщина) та
Південна Бессарабія ( Ізмаїльський та Аккерманський
повіти) була приєднана до Румунії
закон для румунів, «що забули рідну мову» (румунізація)
Татарбунарське повстання в Бессарабії
діяльність єдиної легальної Української національної партії
(УНП), голова В.Золовецький
створення прокомуністичної організації у Чернівцях
«Визволення»
встановлення військової диктатури, заборона усіх
політичних партій
27 липня 1924 р.
вересень 1924 р.
1927 р.
1929 р.
1938 р.
Закарпаття у складі Чехо-Словаччини
1919 р.
30 вересня 1938 р.
11 жовтня 1938 р.
2 листопада 1938 р.
січень 1939 р.
14 березня 1939 р.
15 березня 1939 р.
кінець березня 1939 р.
Історичні особи:
Євген Коновалець
Дмитро Донцов
В.Липинський
Августин Волошин
Д.Левицький
М.Заячківський
Л.Бачинський
рішення Сен-Жерменського договору
про входження
Закарпаття до Чехо – Словаччини
Мюнхенська змова, яка поклала почато к розподілу ЧехоСловаччини
надання автономії Підкарпатській Україні (з грудня 1938 р.
– Карпатська Русь), голова автономного уряду А.Волошин
Віденський арбітраж, за рішенням якого частина
території Закарпаття передавалася Угорщині. Уряд
А.Волошина переїхав до Хуста
заснування Українського національного об’єднання (УНО) ,
керівник А.Волошин
початок окупації Закарпаття угорськими військами
проголошення
незалежності
Карпатської
України,
президент – А.Волошин
остаточна окупація території Закарпаття угорськими
військами
керівник ОУН
ідеолог „інтегрального” націоналізму
лідер монархічного об’єднання Українського
хліборобів-державників
президент Карпатської України, керівник УНО
керівник УНДО
керівник КПЗУ
керівник УСРП
союзу
.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
16
Размер файла
41 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа