close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

табличний процесор

код для вставкиСкачать
Табличний редактор
EXCEL
Здирко Ірина
Долотцева Дарія
ЗМІСТ
• Можливості табличного процесора
• Формула, види посилань
• Оператори у формулах
• Приклади формул
• Помилки при введенні формул
• Оператори порівняння
• Види діаграм
• Об'єкти діаграми
Проводити
статистичний
аналіз
Виконувати
обмін даних
між іншими
програмами
Табличний
процесор
може
Наглядно
представляти
дані у вигляді
діаграм
Реалізуват
и функції
баз даних
Формула – це вираз, який задає порядок
обчислення в електронній таблиці. В Excel формула – це
послідовність символів, що починається зі знака рівності
=
Відносне посилання у формулі використовується
для вказівки адреси осередку, що обчислюється щодо
осередку, в якому знаходиться формула. (А1, В3).
Абсолютне
посилання
у
формулі
використовується для вказівки фіксованої адреси
осередку. При переміщенні або копіюванні формули
абсолютні посилання не змінюються. ($A$1).
Комбінованими (мішаними) ($А4, А$4) –
посилання в якому або назва стовпця є абсолютною, а
номер рядка ні, або навпаки.
ОПЕРАТОРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
У ФОРМУЛАХ
Позначка
Дія
+
Додавання
*
/
^
Віднімання
%
Операція відсотка
Множення
Ділення
Піднесення до степені
ПРИКЛАДИ ФОРМУЛ
Математичні формули
55+ + (−) :2

+
∙
 ∙  + 
−  ∙ 
 ∙  − 

 + 
+
∙ , 
 − 
 − 
Формула в Excel
=55+3^2+(-4)^3/2
= 7+5^3/(6*8)
=(17*5+21)/(43*4-41)-4^3*6
=A2/(C2-4)+(4+B2)/(8-D2)*2,4
Помилки при введенні формул та чисел
Значення
помилки
Причина
# ДІЛ/0
Задано ділення на 0
#Знач!
Вказано неправильний аргумент або оператор
#Ім’я
Вказано недопустиме ім’я
#Н/Д
Значення відсутнє
#Пусто!
Задано область перетину двох діапазонів, що не
перетинаються
#Посил!
Вказано некоректне посилання
#Число!
Помилка при використанні або одержані числа
####
Число не вміщується у клітинку за довжиною
ОПЕРАТОРИ ПОРІВНЯННЯ
Оператори
порівняння
Значення
Приклад
= (знак рівності)
Дорівнює
А1 = В1
(знак “більше”)
Більше
А1
< (знак “менше”)
Менше
А1 < В1
В1
>= (знак “більше” і Більше або
знак рівності)
дорівнює
А1 >= В1
<= (знак “менше” і Менше або
знак рівності)
дорівнює
А1 <= В1
<> (знак “більше” - Не дорівнює
“менше”)
А1 <> В1
Діаграма – це графічне зображення, у якому числові
дані подаються геометричними фігурами.
Діаграми в Excel будуються на основі даних, поданих в
електронній таблиці.
Стовпчасті
Графіка
Секторна
Об’єкти діаграми
1. Область діаграми
2. Область побудови
3. Назва діаграми і
осей
4. Ряд
5. Точка
6. Легенда
7. Осі
Побудова
діаграмиhttps://www.youtube.c
om/watch?time_continue=15&v=klx
L3XzeSB8
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
3 654 Кб
Теги
процесом, табличний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа