close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

эссе поэзия

код для вставки
Модульдік технологияны пайдалану арқылы поэзияны оқыту
Джакаева Гульзира Баженовна
Біз модульдік технологияны тиімді пайдалану жолдары арқылы шәкірттердің
танымдық қабілетін және танымдық процесстерді жадының алуан түрлерін есту, көру,
қимыл ойлауды, ынтаның қабылдау қабілетін дамытып, оны бекітеміз, шығармашылық
деңгейін арттырамыз. М.Жанпейісованың "Модульдік оқыту технологиясының" маңызы
ерекше екені тәжірибелік қолданыстан мәлім.Себебі аталмыш технология әдістері
оқушыларды, студенттерді өз бетімен жұмыс істеуге, қорытындылар жасауға, жүйелі білім
алуға жетелейді, өзін өзі, өзгені де бағалай білуге үйретеді.Бұл технологияның
ерекшелігінің бірі сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға, студенттерге
шығармашылық жұмыстарды ұсынуға болады. Сөздікпен жұмыс кезінде оқушының
шығармашылығы мүмкіндігіне қарай сөз тіркесін, сөйлемдерге сөз жұмбақ, ребус немесе
сконворд мүмкіндігін тудыру болса, жаңа материалмен жұмыс істеген кезде өз ойын сызба
немесе сурет, тірек конспектілері арқылы жеткізуіне, жаңа тақырыпты бекіту кезеңінде өз
пікірін шағын ойтолғам, өлең құрап жазу арқылы беруге болады.
Оқыту модулі үш құрылымдық бөлімнен тұрады:
Кіріспе
Сөйлесу бөлімі
Қорытынды бөлім
Модульге, тақырыпқа енгізу
Оқушылардың
өзара
ұйымдастыру
Бақылау, тест
сөйлесуін
Оқытудың басты ерекшелігі - оқушылардың қарым - қатынасы арқылы тіл
дамыту, тұлғаның дамуына жағдай жасау.
Оқушы - оқушымен - топпен - ұжыммен - мұғаліммен
Мәтінмен жұмыс істеу кезеңдері:
1. Мәтінді оқығанға дейінгі жұмыс
2. Мәтінмен жұмыс кезеңі
3. Мәтінді оқығаннан кейінгі кезең
Мәтінді оқығаннан кейінгі жұмыстар:
1. Логикалық сұрақтар
2.Сөздік жұмыстар
3.Талдау тапсырмалар
4.Стильдік талдау
5. Лексикалық талдау
6. Әдеби - теориялық талдау
7.Құрылымдық талдау
8.Образдық талдау
9.Күрделі поэма болса мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша айту
10.Салыстырмалы талдау
11.Сатылы кешенді талдау
12. Проблемалық талдау
Мәтінді оқытудың түрлері:
1. Дауыстап, мәнерлеп оқыту арқылы оқушының интонацияны меңгергендігін байқауға
болады, тағы бір тиімділігі - оқушылар бірінің қатесін бірі естіп, түзетіп отырады.
2. Іштей оқу - бұл жұмыстың мақсаты оқушылардың шапшаң оқу дәрежесін
анықтау.Мысалы:оқушыларға іштей шапшаң оқу үшін бір мәтін беріледі, қай жерге дейін
оқу керектігін оқытушы белгілейді.Әркім белгілеген жерге келгенде кітаптарын жауып,
бітіргенін байқатады.Солай оқушылардың оқу шапшаңдықтарын мөлшерін оқытушы өзі
белгілеп отырады.
Поэзия тілін таныту моделі
Стиль (әдеби стиль)
Троп
Әр жазушының әдебиетке Метафора,
кейіптеу,
әкелген жаңалығы
метонимия,
синекдоха,
символ, аллегория, ирония,
сарказм,
әсірелеу,
литота,эпитет, теңеу
Фигура
Арнау, қайталау, анафора,
эпифора, инверсия, антиза
(шендестіру),
дамыту
(градация)
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
14 Кб
Теги
поэзия
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа