close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

досвід роботи з етики

код для вставкиСкачать
Опис власного
педагогічного досвіду
Копиці Валентини
Анатоліївни
„Використання інноваційних
технологій на уроках
етики”
Копиця
Валентина Анатоліївна
вчитель етики,
спеціаліст першої категорії
Комунікальний заклад
„Загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів
смт. Сутиски”
Педагогічне кредо:
"Найдосвідченіший педагог
ніколи не повинен спинятися
на досягнутому, бо якщо
нема руху вперед, то неминуче починається відставання"
Науково-методична навчальна тема:
„Використання
інноваційних технологій на уроках
етики”
Мета педагогічної діяльності :
самовдосконалення особистості вчителя і
учня через пізнання нового; постійний
педагогічний пошук оптимальних прийомів
та методів навчання з метою
впровадження інноваційних
технологій на уроках етики.
Академік В.М.Глушков писав:
«Людина, яка на початку ХХІ ст.
не буде вміти користуватися
комп’ютером, уподібниться
людині початку ХХ ст., яка не
вміла ні читати, ні писати»
Складові ефективності й успішності
уроку можна зобразити так:
Глибокі
теоретичні знання
Ретельна
підготовка
уроку
Ефективний
урок
Творчий
підхід
учителя
Як відомо, за допомогою органів
слуху людина сприймає тільки 15%
інформації, за допомогою органів
зору 25%, проте за комплексного
сприйняття інформації, за допомогою
органів зору та слуху кількість
інформації, яку сприймає людина,
збільшується до 65%.
Впровадження інноваційних
технологій на уроках етики сприяє:
формуванню організаційних,
інформаційних, комунікативних
компетентностей учнів, міцному
засвоєнню програмового матеріалу.
Використання комп'ютера, медіа
засобів на уроці дозволяє зробити
процес навчання мобільним,
строго диференційованим та
індивідуальним.
На мою думку, вартими уваги є такі напрями роботи з
використання інформаційних технологій:
- створення тематичних добірок наочних
матеріалів;
тестування учнів;
створення відео-матеріалів;
засвоєння нового матеріалу за створеною
учителем презентацією;
самостійне створення учнями презентацій
за запропонованою вчителем темою;
проведення етичних Брейн-рингів;
діяльність за методом проектів;
використання інтерактивних дошок Smart
board.
Основні педагогічні технології моєї роботи
проектні
тренінгові
інтерактивні
діалогові
ігрові
Педагогічні
технології
За допомогою інноваційних
технологій діти вчаться:
Cлухати іншу
людину
Доводити
свою точку
зору
Формувати
власну
думку
Аргументувати і
дискутувати
Розвивати
навички
самостійної
роботи
Уроки можна розділити на
декілька груп:
1) Уроки з використанням презентацій,
підготовлених вчителем
2) Уроки, на яких учні презентують
свої проекти у формі презентацій (це
можуть бути уроки вивчення нового
матеріалу, узагальнювальні уроки)
3) Уроки з використанням мультимедійних посібників.
Проблеми та труднощі.
1) У багатьох учнів немає домашнього
комп’ютера;
2) Недостатня комп’ютерна грамотність
учнів;
3) Немає вільного користування
Інтернетом;
4) На підготовку мультимедійного
уроку витрачається більше часу, ніж на
підготовку традиційного уроку;
5) Складно інтегрувати використання
комп’ютера учнями в поурочну
структуру занять.
Інтерактивні методи і прийоми:
♦ Мікрофон;
♦ Мозковий штурм;
♦ Групові та парні форми роботи;
♦ Обери позицію;
♦ Рольова гра;
♦ Знайди помилку;
♦ Діалог;
♦ Навчаючи-вчуся;
♦ Акваріум
♦ Аналіз етичної ситуації, випадку;
♦ Незакінчені речення;
♦ Дискусії
Використовую уривки з
художньої літератури, малюнки,
ілюстрації, прислів'я, крилаті вирази.
Застосовую такі види робіт, як обмін
усмішками, побажаннями і
компліментами; незакінчене речення,
передбачення, асоціювання;
оптимально поєдную колективну,
парно-групову та індивідуальну
діяльність учнів. Також уроки етики
будую у формі подорожей, екскурсій,
тренінгів тощо.
Притчі
Казки
Вірші
Періодичні
видання
ІКТ
Прислів’я
Ілюстрації
Підручники
Художні
твори
Телепередачі
В чому основні переваги інноваційних
технологій:
● Розвиваються пізнавальні навички
учнів;
● Формується вміння самостійно
конструювати свої знання;
● Вміння орієнтуватися в інформаційному
просторі;
● Активно розвивається критичне
мислення;
● Максимальне спрямування на
суб’єктивне пробудження та розвиток
учня.
Автор
valentina.kopicya
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
290
Размер файла
16 149 Кб
Теги
мій, досвід, етики, роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа