close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Будова слова

код для вставкиСкачать
 Уманський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів ім. Ю. О. Гагаріна - педагогічний ліцей" Уманської міської ради Черкаської області
Методичний посібник
Серія уроків з української мови у 3-му класі за розділом "Будова слова". Дидактичний матеріал
Умань 2013
Методичний посібник Серія уроків з української мови у 3-му класі за розділом "Будова слова". Дидактичний матеріал Укладач Л. М. Фрай. - Умань: 2013. - 32 с.
У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з української мови у 3 класі при вивченні теми "Будова слова", в яких розглянуто різноманітні види роботи на всіх етапах уроку.
Тут є завдання для індивідуального і фронтального опитувань, зразки бесід при вивченні нового матеріалу.
Посібник адресований для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних закладів та батьків.
Матеріали схвалені методичною радою школи:
Протокол № 2 від 13.12.2012 року
Матеріали схвалені методичною радою ММК:
Протокол № 2 від 18.12.2012 року
ЗМІСТ
Вступ4
Урок № 1 Закінчення слова5
Урок № 2 Основа слова8
Урок № 3 Загальне поняття про частини основи12
Урок № 4 Споріднені слова. Корінь16
Урок № 5 Уявлення про суфікс. Спостереження за словотворчою роллю суфікса21
Урок № 6 Уявлення про суфікс, його словотворчу функцію27
Урок № 7 Контрольна робота32
Дидактичні матеріали. Цікаві завдання. Ігри. Казки34
Бібліографія37
ВСТУП
Один поширених видів роботи з морфології на уроках мови у початкових класах є визначення значущих частин слова, добір однокореневих слів. Досвід роботи в школі підтверджує, що коли на уроках мови мало уваги приділяється розкриттю поняття спорідненості слів, то учні вважають однокореневими такі слова, які мають частину однакових звуків, хоч і різні за значенням.
Для збагачення і розширення активного словника молодших класів великі можливості дає робота, спрямована на вироблення уміння добирати споріднені слова. Виконання пропедевтичних вправ на вироблення уміння добирати спорідненні слова ("слова-родичі") і виділяти в них частину, яка їх "ріднить", готує учнів до свідомої роботи над темою "Будова слова" у 2-4 класах, розвиває інтерес до уроків, спонукає до навчально-пізнавальної діяльності, викликає бажання вивчати рідну мову.
Вивчення будови слів сприяє засвоєнню орфографії. З будовою слова учні знайомляться в початкових класах, виконують вправи здебільшого на добирання та утворення однокореневих слів за допомогою суфіксів та префіксів, одночасно засвоюють правопис префіксів та суфіксів, роблять звуко-буквений аналіз слів, поділяють їх для переносу з рядка в рядок.
Систематично проводиться робота над засвоєнням будови слова під час вивчення частини мови, зокрема при розгляді таких питань, як зміна голосних і приголосних у корені слів, правопис відмінкових та особових закінчень. У зв'язку з цим треба більше вправ виконувати з словотвору та словозміни.
Урок № 1
Тема. Закінчення слова.
Мета. Формувати в учнів уявлення про закінчення слова як його змінну частину. Вчити визначати закінчення в словах шляхом словозміни. Наводити приклади.. Розвивати вміння аналізувати, спостерігати, робити нескладні висновки. Систематизувати набуті знання та використовувати їх під час виконання завдань. Виховувати повагу до праці хліборобів, бережливе ставлення до хліба.
Обладнання. Малюнки, таблиці, картки, мікрофон, комп'ютер.
Хід уроку
І.Організаційний момент.
Ось дзвінок нам дав сигнал,
Працювати час настав.
То ж і ми часу не гаймо,
Урок мови починаймо.
Девіз: Гарно, дружно працювати,
Щоб навчитися закінчення виділяти.
ІІ.Мотивація навчальної діяльності.
"Мозковий штурм"-Як будується текс?
-Як будується речення?
-Як ви думаєте, чи має слово свою будову?
-Які частини слова вам відомі?
Так, але в словах можна визначити цікаві складові частини, замінити їх, утворюючи нові. Слово - це наче будинок, що має свій фундамент - основу, стіни, дах. Над темою "Будова слова" ми працюватимемо багато уроків, виконуватимемо цікаві вправи. Вони допоможуть нам краще вивчити рідну мову.
ІІІ.Оголошення теми і завдань уроку.
ІV.Робота над вивченим матеріалом. 1. Колективна робота.
Виконання вправ на визначення закінчень у словах.
2. Аналіз невідомої частини.
- Яка частина слова змінюється?
- Позначається вона . А має назву - закінчення.
Презентація "Будова слова".
3. Робота з правилом (в парах). Що таке закінчення? Як знайти закінчення в слові?
4. Гра "Спіймай закінчення".
Завдання. Назвати закінчення в слові тому, до кого летить кулька.
Матеріал: зима, весною, гра, діти, школа, олівці, паперовий, і т. д.
5. Проблемна ситуація.
- Чи можна вважати набір цих слів реченням!
Хліборобамташанапрацяповага- Як ви думаєте, що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення?
- Що допомогло зв'язати слова у речення?
Перебудуйте речення і запишіть в зошити.
6. Інсценізація. О! Та нам лист прийшов. Цікаво, а відправник невідомий. Може спробуємо відгадати?
Нас слова міняють часто.
І звичайно, це - на щастя,
Бо якби ми не мінялись,
То слова б не поєднались.
Про кого йде мова в цих рядках? закінчення
V. Практичне засвоєння правил.
Гра "Юний поет" Додаток 1
7. Словникова робота (проводить енциклопедист).
Хлібороб - людина, яка працює на ниві.
Шана - збереження, цінування.
Добробут - достаток, коли люди мають все необхідне для життя.
8. Виховна бесіда.
Подумайте і скажіть, чому хліб вважають народним багатством? Так. Він потребує бережливого ставлення. Довгий шлях хліба до нашого столу. Тому поважайте людей, які його зростили. Для приготування одного батона треба змолотити приблизно 1000 зернят. Тільки в Україні випікають понад 800 видів хліба. Наш енциклопедист підготував для нас цікаву інформацію.
VI. Фізкультхвилинка.
9. Робота в домашніх групах .
У Вірменії хліб називають лаваш, у Грузії - мадаурі, у Греції - чурек, у Англії - бред. Український хліб - паляниця - за добрим старим звичаєм мав лежати неодмінно на столі. І ніхто не насмілився був покласти його сподом догори. Хліб був мірилом життя. Без нього не обходилось жодне свято тд.
10. Розвиток мовлення за серією ілюстрацій на тему "Звідки прийшов хліб на стіл?"
VII. Каліграфічна хвилинка.
Хліб, хлібороб, хлібопекарня, хл, хв..
VIII. Підсумок уроку.
Технологія "Мікрофон".
- Яку важливу тему ми почали вивчати?
- Які висновки можемо зробити на основі нашого дослідження сьогодні?
- Що вдалося вам найкраще?
- Що викликало труднощі?
- Що здивувало?
IX. Домашнє завдання.
Урок № 2
Тема. Основа слова.
Мета. Формувати в учнів поняття про основу слова. Вчити знаходити в словах основу, виділяючи закінчення. Звернути увагу учнів на відмінність у звучанні й написанні основи. Розвивати спостережливість, увагу, уміння доводити свою думку. Виховувати у дітей почуття дружби, товариськості.
Обладнання. Сигнальні картки, табло, словник, таблиця, комп'ютер.
Хід уроку
І.Організація класу.
ІІ.Мотивація навчальної діяльності.
1. Прочитай слово.
2. Зміни його запитаннями.
3. Виділення закінчення.
Питання
Хто? Що?
Кого? Чого?
Кому? Чому?
Ким? Чим?
1. "Загадковий природничий диктант"
Завдання. Записати через кому відгадки, виділивши закінчення.
Матеріали.
Летить орлиця по синьому небу. Крила розкрила, сонце закрила. (Хмара)
Сонце пече, липа цвіте, хліб достигає, коли це буває? (Літо)
Вдень по небу гуляє, а вночі спочиває? (Сонце)
Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? (Дерево)
Маю плаття зелененьке, гнучкі, ніжні віти, білі ноги, стан тонесенький, як я звуся, діти? (Береза)
Прозоре скло річку закрило. (Лід) - Що цікавого помітили ви словах-відгадках?
Технологія "Ручки всередині" (робота в домашніх групах).
Обговорення питань:
- Чи є у слові лід закінчення? - Який висновок зробимо?
(Якщо в змінювальному слові в якійсь його формі немає закінчення, то кажемо, що це слово має нульове закінчення. І позначається ).
- Наведіть приклади слів, в яких нульове закінчення.
- Козак, зайчик, вітер, тин, сон.
- Чому наш диктант називається природничий?
ІІІ.Оголошення теми і завдань уроку.
Каліграфічна хвилинка
Др тв друзі
Сьогодні ми продовжимо знайомитися із будовою слова, виділяти в ньому закінчення. Але звернемо увагу не тільки на нього, а й на ту частину слова, яка залишилась без закінчення.
IV. Робота над темою уроку.
1. Аналіз невідомого.
-а -ий -і -у
- Чи легко впізнати слово за закінченням?
- Яке слово ви впізнаєте, коли я скажу дружб-, друз-?
- За якою частиною можна впізнати слово - за закінченням, чи тією, яка залишилась незмінною?
- Що означає слово основа?
- Незмінна частина слова - є основа, в якій заключається лексичне значення слова.
2. Алгоритм.
1. Прочитай слово.
2. Виділи закінчення, змінивши слово за питаннями.
3. Познач основу 3. Робота над правилами з підручника.
Читання учнями, повторення.
4. Робота з картками.
Виконання вправ на визначення основи.
5. Гра "Впіймай основу".
Якщо в слові неодмінно
Є його частинна змінна,
То є й та, що не зникає.
Як її ми називаєм?(Основа)
Завдання. Назви в словах основу.
Матеріал. Зимонька, вітри, книги, друг, червоний, зелені, дружній, товариський, побратим.
V. Фізхвилинка.
Хто ж там, хто вже так втомився
І наліво наклонився?
Треба дружньо нам встати, фізкультпаузу почати,
Сонце спить, небо спить, навіть вітер не шумить.
Рано-вранці сонце встало і проміння всім послало.
Вліво, вправо повернулись
Одне одному всміхнулись
І на місце повернулись.
6. Робота в групах.
Група з червоними картками.
Вставити пропущені закінчення і визначити основу в словах, в реченні підкреслити підмет і присудок.
Група з зеленими картками.
Вставити пропущені закінчення і коментовано визначити основу.
7. Презентація відповідей.
VI. Узагальнення і систематизація набутих знань.
8. Гра з сигнальними картками "Кмітливчики".
Зміст. Називаю частину слова, учні картками-схемами сигналізують: закінчення чи основа.
Матеріал.
-а, весн-, -ій, школ-, -ий, діжечк-, учн-, стол-, -и.
земл-осел-
9. Фонетична хвилинка.
Зверніть увагу на основи земл-, осел-. Промовте їх. Як вони звучать? (М'яко) Як ви думаєте, чому?
(Закінчуються - я, а вона стоїть після букв, що позначають м'які приголосні у кінці основи)
10. Самостійна робота за варіантами (по 2 абзаци)
Списати у виділених словах визначити основу.
11. Гра "Доповнити слово"
VII. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.
Рефлексія. Технологія. "Незакінчене речення"
"Будова слова."
1. Закінчення - це...
2. Основа - це... - Сьогодні на уроці я зрозумів...
- Свою роботу на уроці оцінюю...
VIII. Домашнє завдання.
Робота з деформованим текстом.
Урок № 3
Тема. Загальне поняття про частини основи. Добір спільнокореневих слів.
Мета. Узагальнити систему знань про закінчення та основу слова. Формувати уявлення учнів про те, з яких частин може складатися основа слова. Розвивати навички спостереження, аналізу, зіставлення, орфографічну пильність, увагу. Виховувати пізнавальні інтереси і кращі людські якості через любов до природи, лісу і його багатств.
Обладнання. Таблиця, тлумачний словник, ілюстрації,
комп'ютер.
Хід уроку
І.Організація класу.
ІІ.Перевірка домашнього завдання.
ІІІ.Актуалізація опорних знань.
1. Каліграфічна хвилинка.
Починаємо наш урок з подорожі на галявину красного писання. Відгадай загадку.
Хто я? Хто з вас може здогадатися?
Найсолодша в мене праця.
Я не пташка-перепілка, я маленька, чесна ... .(бджілка)
Ми знаємо, що бувають букви настільки ледачі, що лиш у двох звук спроможні позначить. Які дві букви позначають один звук?(дж, дз)
2. "Питайлик."
Буква до букви - слово вродилось.
Заусміхалось, заколосилось...
- Що ви можете розповісти про слово? (багатозначність, омоніми, антоніми, синоніми).
3. Технологія "Незакінчене речення".
Продовжіть мою думку:
* слово складається з ...
* закінчення - це ...
* щоб знайти закінчення, треба ...
* закінчення служить ...
* основа - це ...
- Чи можемо по основі впізнати слово, розкрити його значення?
4.Самостійна робота по варіантах. (на дошці)
І варіантЗемл...,мамо...,зим... .
ІІ варіантВесн...,красив...,олівец... .
Завдання. Запишіть ці слова, вставивши закінчення, позначивши їх та основу. Доречі як вони позначаються?
IV.Оголошення теми і мети уроку.
1. Робота над прислів'ям.
Дерево міцне корінням, а людина - дружбою.
Як розумієте це прислів'я?
2. Проблемна ситуація.
-Чи правильне моє твердження: слово корінь - багатозначне.
Виявляється, слово теж має корінь і не тільки. На попередніх уроках ми дослідили, що слово ділиться на основу та закінчення. Так от, основа в свою чергу ділиться теж.
Як саме? Саме це ми і дізнаємося на сьогоднішньому уроці.
V. Вивчення нового матеріалу.
3. Прочитайте слова . "Ланцюжком" визначаєм закінчення та основу у виділених словах.
Вода, водяна, підводний, надводна, водний[вод-]
o Назвіть спільну частину в цих словах.
- (Це - корінь. Зафіксуємо на табло це визначення).
o Назвіть частину основи, яка знаходиться перед коренем (під-, над-)
- (Це - префікс. Зафіксуємо це нове для вас слово на робочому табло. На письмі він позначається так).
o Назвіть частину основи, яка знаходиться між коренем та закінченням (-ян-, -н-). (Це суфікс. Фіксуємо на табло. Позначається він так).
Будова слова закінченнякорінь префікс основасуфікс
- Чи правильно має твердження: кожна основа обов'язково має корінь.
VI.Виведення правил і практичне їх засвоєння.
4. Робота в парах. Взаємоперевірка засвоєння теоретичного матеріалу.
5. Фізкультхвилинка.
6. Робота з підручником.
Виконання вправ.
Якби ви були вченими - філологами. До речі, енциклопедисте, уточніть для нас значення слова філолог.
Робота з тлумачним словником. Пояснення слова філолог.
Близькі, рідні, родичі, однокореневі.
Ви помітили, що кожна група об'єднана спільним коренем. Тому називають їх спільнокореневими.
- Запишемо по варіантах спільнокореневі слова, визначивши в кожній групі корінь і позначивши його дужкою.
7. "Мозковий штурм".
Як називається людина, яка доглядає і охороняє ліс?(Лісник)
Як називаються квіти і дерева, що ростуть у лісі?(Лісові)
Як називається молоденький ліс?(Лісок)
Маленький ліс?(Лісочок)
Молодий ліс, що посаджений між старим?(Перелісок)
Чим об'єднанні ці слова?(Спільним коренем)
Як вони називаються?(Споріднені)
До слова ліс доберіть споріднені слова.
9. Цікаве завдання. Додаток.
VI. Підсумок уроку.
Рефлексія. Оцінювання. - Що досліджували на уроці?
- З яких частин складається основа?
- Яка частина завжди є в основі?
VII. Домашнє завдання.
Виписати з словника спільнокореневі слова.
Урок № 4
Тема. Спорідненні слова. Корінь.
Мета. Сприяти усвідомленню поняття про спільнокореневі слова на основі спорідненості слів, про спільну частину споріднених слів - корінь. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Працювати над збагаченням активного словника дітей. Виховувати любов до природи, прагнення берегти її.
Обладнання. Таблиці, тлумачний словник, картки, ілюстрації, комп'ютер.
Хід уроку
І.Організація класу.
ІІ.Перевірка домашнього завдання.
ІІІ.Актуалізація опорних знань.
Девіз
Вивчайте мову українську -
Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,
Прекрасну, милу і чудову,
Як материнську пісню колискову.
V. Каліграфічна хвилинка.
Хмароньки - хмаринки,
химерні, волохаті, вмостились на хвилинку
у хлопчика на хаті.хохаххатинка
- Які споріднені слова є в цій скоромовці? Доберіть ще слова-родичі.
VI. "Питайлик".
Кидати слова на вітер.
- Що означає цей вислів?
(Говорити необдумано, не відповідати за свої вчинки)
VII. "Мозковий штурм".
- Так от ви зараз добре подумайте і скажіть з яких частин складається слово? - Що таке закінчення?
- Що таке основа?
- З яких частин складається основа?
- Що таке корінь?
- Як називаються слова, в яких спільний корінь?
IV. Проблемна ситуація.
Чи правильне моє твердження: від одного і того ж слова можна утворити кілька інших. Подумаємо.
Слайд
- Назвіть спільну частину в цих словах.
- Чи є щось спільне в значеннях цих слів?
Позвемо на допомогу енциклопедиста і словника.
садок - молодий сад
садити - класти в землю для росту
садівник - людина, яка доглядає сад
садовий (інвентар) - інструмент для праці в саду
- Як називається спільна частина цих слів?
V. Оголошення теми і завдання уроку.
Досліджуємо і вивчаємо особливості споріднених слів.
5. Засвоєння поняття "корінь".
Казка
Багато тисяч років назад жив-був собі корінь "літ". Знайшли його люди і почали думати, що з ним робити. А корінь і каже:
- Посадіть мене, і я розростусь у велике красиве дерево.
Посадили люди корінь "літ" і став він рости. Спочатку один паросток пустив, потім другий, третій. Багато паростків з'явилися від кореня "літ". Всі вони на корінь подібні, і своє щось в кожному є. Ось яке дерево виросло. Подивились люди, порівняли паростки і побачили, що у всіх одна спільна частина "літ". З того часу почали люди спільну частину споріднених слів називати коренем. І правильно вирішили: від неї, як і від кореня дерева, утворюються нові споріднені слова.
VI.Вивчення нового матеріалу.
6. Робота з підручником.
Прочитай текст вправи.
- Про що йде мова.
- Прочитай слова, у яких є спільна частина.
Як такі слова називаються?
Назвіть спільну частину в цих словах.
Запишіть ці слова у зошит.
Взаємоперевірка.
7. Фізхвилинка.
Трава - низенька-низенька.
Дерева - високі-високі.
Вітер дерева колише, гайдає,
То вліво, то вправо хитає
То вперед, то назад,
То вниз перегинає.
Птахи летять, відлітають,
І українську мову вивчають.
8. Диктант.
Осінь позолотила дерева. Ліс стоїть у золотому вбранні. Листя золотом виблискує на сонці.
Завдання:
- Встановити зв'язок слів у другому реченні;
- Підкреслити спільнокореневі слова.
VI. Робота в групах.
9. Гра "Відгадай слово".
Матеріал:
- Слово відповідає на питання що? Спільнокореневе до нього слово - вишневий (вишня).
- Слово відповідає на питання хто? Спільнокореневе до нього слово - комбайн (комбайнер).
- Слово відповідає на питання яка? Спільнокореневе до нього слово - зелена (зелененька).
- Слово відповідає на питання що зробив? Спільнокореневе до нього слово - малює (намалював).
10. Гра "Слово-корінь".
Хід гри. Пропоную написати за 1 хвилину як найбільше слів, що мають лише корінь. За кожне слово зараховується очко, за помилку знімається 2 очка, за некаліграфічне письмо - 1 очко.
Матеріал. Гриб, кущ, ніч, сніг, хліб, степ-зразок.
VIII. Алгоритм визначення кореня.
- Чи запам'ятали ви порядок знаходження кореня в слові?
- Доречі, як він називається?(Алгоритм)
Алгоритм
1. Прочитай слово.
2. Добери спільнокореневі слова.
3. Порівняй їх. Визнач спільну частину. Це - корінь.
4. Виділи корінь умовною позначкою.
11. Завдання.
За допомогою префіксів і суфіксів утворити від кожного кореня якнайбільше слів. Переможцем вважається та група, яка більше напише правильних слів.
І гр. -дуб-, -хат-, -риб- .
ІІ гр. - вод-, -пис-, -літ- .
ІІІ гр. -зелен-, -сад-, -ніс- .
12. Роббота з орфографічним словником.
IX. Підсумок уроку.
- Що нового дізналися на уроці?
- Які цінні думки запам'ятали?
X. Домашнє завдання.
Додаток. Робота в домашніх групах. Дай відповіді на запитання.
Казки "Родичі"
Йшли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч їм повзла гусінь.
- Ви хто такі? - запитала гусінь.
- Я гусак, це гуска, а то наші гусенята, - ввічливо відповів гусак. - А ти хто?
- А я ваша тітка, - похвалилася гусінь.
Гуси ображено загелготали.
Чи зрозуміли, ви чому образились гуси?
Що ж вийшло насправді?
Які слова називають спорідненими?
Урок № 5
Тема. Уявлення про суфікс. Спостереження за словотворчою роллю суфікса.
Мета. На основі конкретних прикладів ознайомити учнів з історичними ознаками суфіксів; формувати навички творення слів за допомогою суфіксів; розвивати уміння зіставляти, виділяти частини слова, розвивати мовлення учнів, збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до книги, природи, добробуту, самостійність, вміння працювати швидко, творчо, прагнення досліджувати і вивчати мову.
Обладнання. Таблиці "Алгоритм визначення суфікса", картки, магнітофон, схеми.
Хід уроку
І.Організація класу
ІІ.Перевірка домашнього завдання.
ІІІ.Актуалізація опорних знань.
1. "Мозковий штурм".
- З чого складається наше мовлення?
- З чого складається речення?
- З чого складається слово?
- Як виділити закінчення в слові?
Якщо змінюєш ти слово,слайд
То незмінна там ...(основа)
- З чого складається основа?
У лагідної квітки обов'язково корінь є,слайд
Це ми вже знаєм, дітки. Та якщо корінь
відірвати. Чи шкоду з ним зробити,
Не буде дерево стояти, не зможе
квітка жити. Не тільки корінь у рослин -
У слові теж він є ...
Через слова, через віки несе він значення своє.
- Що таке корінь?
- Які слова називають спільнокореневими?
- Як визначити корінь у слові?
2. Каліграфічна хвилинка.
То-то-топромайнуло(літо)
Ла-ла-лаосінь вже(наступила)
На-на-надо нас завітала(весна)
IV. Повідомлення теми та мети уроку. V. Ознайомлення з словотворчою роллю суфікса.
3. Алгоритм.
Послухайте приказку: "Зійшов сніжок - берись за плужок".
- Відшукайте у цій приказці два слова з однаковими суфіксами. (сніжок, плужок)
- З чого потрібно почати роботу над визначенням суфікса?
- Чи є закінчення в цих словах?
- А основу можемо виділити?
- Який наступний етап роботи?
(Дібрати споріднені слова і визначити корінь.)
Сніжок - сніг, засніжений.
Плужок - плуг, плугатор.
- Що цікавого відбувається в цих словах?
- Як визначити суфікс?
Отже ми вивели алгоритм визначення суфікса
Алгоритм
1. Прочитай слово.
2. Зміни його, щоб визначити закінчення та основу.
3. Добери кілька споріднених слів і визнач корінь. Виділи його.
4. Виділи частину слова між коренем і закінченням. Це - суфікс.
5. Познач суфікс у слові.
4. Робота з підручником.
Виконання вправ на визначення суфіксів у словах.
5. Робота в групах
1 група.
Утвори нові слова, визначте суфікс.
- Яка частина слова показує, що предмет малий?
- Чим відрізняються слова ліс і лісочок за значенням?
2 група.
Утвори нове слово, визнач суфікс, закінчення
к
Рибонука
ин
єньк
Малесенький
уват
3. Познач частини основи.
Друку, друкар, надрукував, друкарні.
VI. Робота над темою уроку. 1. Розповідь учителя.
Завдання. Кожне слово, яке вимовляє людина, може когось образити, а може підтримати. Людина може промовити його з ласкою, а може зі злістю. Добрі слова йдуть до людей і дарують їм радість. Зле слово повертається до того, хто його сказав з ще більшим злом. То ви, діти, будьте обережні, коли вимовляєте слова. І наша гра допоможе вчитися робити слово ласкавим.
Корінь+суфікс=нове слово
Наприклад.Хмар+к=хмарка
- Як ви думаєте, що допомогло нам утворити такі гарні слова?
- То для чого служить суфікс?
- Чи є в слові частинка, яка теж займається творенням нових слів?
- Вони є настільки важливими, що їх називають значущими, разом з коренем і закінченням.
Запишіть новоутворені слова і виділіть суфікси.
2. Казка "Частини слова". Додаток
VII. Фізкультхвилинка.
Наш єнотик знов у клас прийшов
І приніс до нас веселість і бадьорість.
В кожне серце радісно зайшов,
Щезли вдома, лінь, розмови і суворість.
Друзі, плеснемо разом.
Посміхнемося гуртом - навкруги все стане
Лагідним, приємним. Знов за руки беремось,
До роботи візьмемось і урок стає чудовим, милим, теплим.
3. Зоровий диктант.
З неба падають сніжинки
на дерева, на будинки, на майдани, на садки
на ялинки, на дубки.
- Знайдіть, виділіть суфікс.
Взаємоперевірка. Оцінювання.
4. Гра "Зліпи сніговичка".
Матеріали для гри. На дошці - кола, частини сніговика, всередині яких - корені, суфікси та закінчення слів.
Завдання. Утворити нові слова. Хто швидше.
хлібий н
очкбіл а
ийовліс
5. Гра "В гостях".
Матеріали.
Завдання. "Які слова - родичі прийдуть" в гості в кожен дім?
Виграє той, хто запише найбільшу кількість слів - родичів.
VIII. Самостійна робота.
Технологія "Асоціативний кущ"
Загадка. Прийшла до нас бабуся
У білому кожусі,
Поля причепурила
І білим снігом вкрила.
Хто це? (Зима)
- А що ви уявляєте коли чуєте це слово?
- Які асоціації у вас виникають?
Ялинка Сніг Холод Мороз
Санчата Сніговик
Лижі Дід Мороз
Лід Різдво
Картки із завданнями за Взаємоперевірка.
IX. Підсумок уроку.
І. Вільде писав: "Слова неначе кольорові олівці. І мало їх назбирати купу... Треба ще й уміти викладати узори з них"... Вчіться цьому, діти, досліджуйте і вивчайте нашу мову - не вичерпне джерело мудрості, милозвучності і краси.
- Про що йде мова... (повторити алгоритм визначення суфіксів)
- Для чого служать суфікси?
X. Домашнє завдання.
Виписати слова, виділити суфікси
Казка "Дружно жили префікс, корінь".
Урок № 6
Тема. Уявлення про префікс, його словотворчу функцію.
Мета. Ознайомити учнів з істотними ознаками префікса. Формувати уміння утворювати слова за допомогою префіксів. Розвивати навички спостереження, аналізу, зіставлення і на цій основі виробляти уміння робити нескладні висновки, узагальнення. Закріплювати вміння розрізняти значущі слова. Виховувати охайність письма, любов до природи, бережливе ставлення до оточуючого світу.
Обладнання. Таблиці, картки, табло, ілюстрації, комп'ютер.
Хід уроку
І.Організація класу.
Девіз.Всім уважно працювати
І нову частинку - префікс
В словах вчитись визначати.
ІІ.Актуалізація опорних знань.
1. "Мозкова атака".
- Які слова називаються споріднені?
- З яких частин складається слово?
Технологія "Закінчіть речення".
- закінчення - це ...
- корінь - це ...
- основа - це ...
2. Каліграфічна хвилинка.
Ворона проворонила вороненя.
- Який звук повторюється найчастіше?
- Чи будуть ці слова споріднені?
- Визначіть корінь в словах.
3. Гра "Знайди зайве слово".
Матеріали для гри. Картки з словами.
Ліслісовий,лисичка,праліс.
За селомселянин,сільський,сіль.
Завдання. Яке слово зайве? Чому? Як називаються слова, що залишились? Чому? Що таке корінь?
III. Повідомлення теми і завдань уроку.
ІV.Засвоєння нових знань. 1. Сьогодні повинні засвоїти нові знання. Знання - це маленькі краплинки мудрості, якими збагачується ваш розум. Послухайте вірш:
Я схожий на прийменник, але із ним іменник,
А мене в гості корінь до себе запросив,
Щоб я із ним з'єднався, й нові слова творив.
- Хто це? Ви не знаєте? А може хтось і здогадався? Ось прочитайте ці слова.
Писали, записали, дописали, переписали.
- Чи можна ці слова назвати споріднені? Чому? Який корінь? Подивіться перед коренем є частинка. Чи змінилось слово з появою частинки перед коренем?
- Частина перед коренем надає словам нового значення - чи правильне має твердження.
Префікс - нова значуща частина слова.
2. Виведення алгоритма визначення префікса.
Алгоритм.
- Прочитай слово.
- Зміни його , щоб визначити закінчення чи основу.
- Добери кілька споріднених слів і визнач корінь. Виділи його.
- Виділи частину слова, що стоїть перед коренем.
V.Робота з підручником.
Прочитати правила з підручника.
Виконання вправ на визначення префіксів.
VI. Робота над темою уроку.
1. Виконання тренувальних вправ.
Утвори і запиши слова, виділяючи префікс.
Рухома стрічка
біжить
йти
виді
пере
за
обі
2. "Творча майстерня".
Очі - букви "о", носик - буква "в", щічки - букви "с", борода - буква "ш" і ротик - ось наш лісовичок.
Технологія "Асоціативний кущ".
3. Фізкультхвилинка.
До джерельця мудрості йшли?
Йшли!
Ми нагнулись, ми присіли,
ми нічого не знайшли?
Не знайшли.
Ще нагнулись, придивились і схопили.
Префікс, є?
Є!
Це краплиночка-мудринка нам знання нові дає.
V. Робота в групах
4. Гра "Знайти префікс".
Матеріал.
водитисадлітити
итикаати
итиписати
чисткаатиатиати
итиити
Завдання. Утвори слово з частин.
(Переводити, підводити, доводити, заводити, посадка, посадити, пересадити, насадити)
5. Гра "Спіймай слово з префіксом".
Матеріал.
А-ну, коте-котино, засни, мала дитино,
А-ну, люлі-люлі-налетіли гул.
Ворона проворонила вороненя.
А коли таке побачиш?
Що у шубках всі дубки?
Зазирає морозище?
В розмальовані шибки?
Прийде літо - все розмаїто.
Завдання. Випиши слова з префіксами.
6. Гра "Забий гол".
Одна команда одержує шайбу з префіксом роз-, друга з префіксом без-. Називають по черзі слова із своїм префіксом "забивають гол".
V. Підсумок уроку. Рефлексія.
Технологія "Мікрофон".
- Яке нове слово вивчили?
- Що таке префікс?
- Яка його роль?
- Які ви знаєте префікси?
- Для чого вживається префікс?
Домашнє завдання.
Скласти казку "Краплина мудрості". Знайти 10 слів з префіксами.
Урок № 7
Тема. Контрольна робота.
Мета. Перевірити сформованість в учнів орфографічних навичок стосовно опрацьованих правил, умінь виконувати дії, пов'язаних з аналізом морфемної будови слів.
Хід уроку
I. Організація класу.
II. Оголошення теми і мети уроку.
III. Зміст контрольної роботи.
Диктант
Лісові їдальні
Сніг покрив усе навкруги. Перестали співати пташки у лісах і гаях. У глибокій норі спить кріт. Загорнувся в дрібне березове листячко і заснув до весни їжак.
Важко знайти їжу лісовим мешканцям. На допомогу їм приходять лісники та учні. Скрізь по лісу видно доріжки від їхніх лиж. Це вони розкладають на галявинах сіно та різні овочі.
Звірі швидко звикають до цих їдалень. Вони довірливо відвідують їх.
Завдання
І варіантІІ варіант
1. Які слова можна утворити із цих значущих частин?
- ок - , - ник - , - ов - , - ий-,- к - , - ечк -, - пташ -,
- ліс -, - и -, - очок -. а - , - ин -, - ий -, - ен -.
2. Виписати 3 слова із суфіксами та префіксами, позначити їх:
з першого абзацуз другого абзацу
3. У словах визначити префікс, корінь, суфікс, закінчення.
Син, синок, синівський, Сова, совеня, совиний, розказати.переказати.
IV. Підсумок уроку.
Додаток
1. Творча гра юних поетів.
Сійся, жито і пшениця, -
Буде дітям...(паляниця).
Для веселої малечі
Бублик витягне із...(печі).
А рум'яний...(колобок)
Скочить прямо на зубок.
Виросте всього доволі
На широкім житнім...(полі).
Запеклося сонце в хлібі,
Хто зростив його...(спасибі).
2. Простеж зачення спільного кореня в поданих словах.
- стар-
Старий, старенька, старість, староста, старіння,
Старший, пристаркуватий, постаріти.
-мор-
Море, моряк, морський, заморський, мореплавець.
- Що можна сказати про групи цих слів?
3. Які слова у цьому тексті мають спільне значення і спільну частину?
Телятко
Телятко народилося дуже кволим. Тому Сергійко вирішив забрати його додому. Хлопчик годував телятко молоком із соски. Згодом теля перетворилося на дуже гарну теличку. Сергійко привів її в телятник. (О. Донченко)
4. Замість крапок встав слова з коренем -квіт- (розквітне, квіти, квіткаркою, квіткою, квітнику).
Надійка мріяла стати... . Тому в її ... росли різноманітні... . Особливо пишалася Надійка ..., яку подарувала їй бабуся. Дівчинка не могла дочекатися, коли ж нарцис ... .
- Як називаються такі слова? 5. Добери до поданих слів якнайбільше споріднених:
Груша _______________________________________________________
Солодкий_____________________________________________________
Широкий_____________________________________________________
Думати_______________________________________________________
Слухати______________________________________________________
6. Прочитайте текст. Подумайте, чому образилися гуси?
Родичі
Ішли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч повзла гусениця.
- Ви хто такі? - запитала гусениця.
- Я - гусак, це - гуска, а то - наші гусенята, - ввічливо відповів гусак.
- А ти хто?
- А я ваша тітка, - похвалилася гусениця.
Гуси ображено загелкотали.
7. Які слова у цьому віршику є спорідненими? Що спостерігається в їх корені?
Ішов індик з індичкою,
Ішов понад водичкою,
А за ними - індичата...
(В. Гринько)
8. Знайди в кожному рядку зайве слово.
Казати, казарма, казочка, переказ, казковий.
Ніжний, ніж, ножик, ножиці.
Поясни, чому воно зайве.
9. У якому стовпчику записані споріднені слова, а в якому одне і те саме слово у різних граматичних формах?
білийпобілка
білогобілизна
біломубіліти
білимбіленький
10. В яких іменниках цього вірша є суфікси? Назви їх.
Йшов грибочок на горбочок
Й зачепився за пеньочок.
Не здолав грибок горбочка
Тай лишивсь біля пеньочка.
(В. Кравчук)
11. Як утворилися подані слова?
Солом'яний, глиняний, сосновий, кленовий, дірявий, березовий, паперовий.
Назви суфікси, що повторюються.
12. На що вказує префікс у поданих словах?
Заміський потяг, приморський бульвар, дошкільний вік, позашкільне заняття, пришкільна ділянка.
13. Що означає?
мотор на орбіту
Завести дружбу вивести новий сорт
щоденник правило
розмову букву З яким префіксом вжито кожне з цих дієслів?
14. Як від поданих слів утворити споріднені слова з протилежним значенням?
Сильний, порядок, загадка, закривати.
Бібліографія
1. Буянова М.Ю. Дитяча енциклопедія. Я пізнаю світ. - К.: Школа, 2001.
2. Городівський В.М. Вивчення української мови в 3 класі. Видавництво "Освіта", 1997.
3. Долінська Л.В. Бібліотечка вчителя № 3. Будова слова. - К.: 2001.
4. Сапун І.В. Українська мова. Збірник диктантів і завдань 1-4 класів - Т. "Підручниу посібник" 2003.
5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 1999.
6. Коломієць П. Словник з української мови в малюнках. - К.: Освіта, 1995.
7. Прищепа Л.С. Тематичний словник школяра. - К.: Форум, 2001.
8. Панченко Г.А., Мамалига Л.П. Завдання та цікаві вправи з рідної мови. - Т.: "Підручник" 2003.
9. Семенов С.М. Дидактична гра як форма навчання// Радянська школа - 1989.- №3
10. Телячук В., Лесіна О. Інноваційні технології навчання в початковій школі. - Вінниця, 2004.
11. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - Київ, 2012.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
20 109
Размер файла
221 Кб
Теги
будова, слова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа