close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нестор Літописець

код для вставкиСкачать
Індивідуальне заняття
з розвитку слухо-зоро-тактильного
сприймання мовлення та
формування вимови
6 клас для дітей з вадами слуху
ТЕМА.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ [Н] – [Т] .
РОБОТА З ТЕКСТОМ
“НЕСТОР ЛІТОПИСЕЦЬ”.
ПОВТОРИ СКЛАДИ ПАРАМИ
НА – ТА
НО – ТО
НУ – ТУ
НЕ – ТЕ
НИ - ТИ
АТА – АНА
ОТО – ОНО
УТУ – УНУ
ЕТЕ – ЕНЕ
ИТИ - ИНИ
Скажи склади злито
на одному видиху
ТАНАТАНАТАНАТАНАТАНА
ТИНИТИНИТИНИТИНИТИНИ
ТУНУТУНУТУНУТУНУТУНУ
Літописець
1. Дев’ятого листопада відзначають день
української писемності та мови на честь
українського літописця Нестора.
2. Це не тільки державне, але й церковне
свято.
3. З Нестора Літописця
почалася письмова
українська мова.
4. Він народився у Києві.
5. В 17 років став послушником
Києво-Печерської лаври.
6. Нестор написав твір
“Повість минулих літ”.
7.Нестор написав про заснування Києва ,
про князя Олега.
8. Він написав про княгиню Ольгу,
про хрещення Києва князем Володимиром
9. В цей день покладають квіти до
пам ятника Нестору Літописцю.
Відповідай на питання.
Слово із червоною стрілкою говори голосно.
Слово із зеленою стрілкою говори тихо.
1. Яке свято відзначають 9 листопада ?
2. Ким був Нестор Літописець ?
3. Що почалося з Нестора Літописця ?
4. Який твір він написав ?
5. Про що цей твір ?
Послухай і знайди у тексті
словосполучення
Нестор Літописець
день української писемності
повість минулих літ
заснування Києва
князь Олег
княгиня Ольга
хрещення Києва
Скажи злито з наголосом
Не стор _Літопи сець
день_украї´нської_писе мності
по вість_мину лих _літ
заснува ння _Ки єва
князь_Оле г
княги ня _О льга
хре щення _Ки єва
Оціни свою роботу на занятті !
Автор
medenets_o
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
406
Размер файла
242 Кб
Теги
нестор, літописець
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа