close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПР№1

код для вставкиСкачать
 ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Тема. Розв'язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації
Мета: навчитись моделювати процес кодування спадкової інформації; закріпити вміння розв'язувати елементарні вправи з транскрипції та реплікації.
Хід роботи
І. Теоретична частина
1. Передача спадкової інформації.
В основі процесу біосинтезу ДНК лежить явище реплікації. Реплікація - здатність молекул ДНК до самоподвоєння. Реплікація відбувається перед поділом клітин.
Основні принципи реплікації:
комплементарність - _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
транскрипція - ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
антипаралельність - _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
Схема реплікації ДНК
1. Для розв'язування задач необхідно пам'ятати:
* Ген - ділянка ДНК, що складається з двох ланцюгів нуклеотидів;
* довжина дволанцюгового фрагмента ДНК дорівнює довжині одного ланцюга;
* молекули РНК складаються здебільшого з одного ланцюга, а молекули ДНК - з двох;
* молекула РНК замість тимінового нуклеотиду має урациловий;
* комплементарність;
* Правило Чаргаффа: кількість аденілових нуклеотйдів у молекулі ДНК дорівнює кількості тимінових, а гуанілових - кількості цитозінових А + Г = Т + Ц;
* довжина нуклеотиду - 0,34 нм;
* молекулярна маса нуклеотиду - 345 а.о.м.;
* кількість пар нуклеотйдів в одному витку спіралі - 10 пар.
2. Зразок розв'язання задач.
Задача 1. Фрагмент одного ланцюга молекули ДНК має такупослідовність нуклеотйдів:
...ТТГ - АГЦ - АЦГ - ГТА - ААТ - ЦГА..._
1. Побудувати схему дволанцюгової молекули ДНК.
2. Яку довжину має цей фрагмент ДНК?
3. Яку масу має дволанцюговий фрагмент ДНК?
Розв'язання
1. Записуємо схему дволанцюгової ДНК.
Згідно з принципом комплементарності А з'єднується з Т, а Г з'єднується з Ц, звідки:
...ТТГ - АГЦ - АЦГ - ГТА - ААТ - ЦГА... ...ААЦ - ТЦГ - ТГЦ - ЦАТ - ТТА - ГЦТ...
2.Визначаємо довжину дволандюгового фрагмента ДНК у нанометрах. Довжина дволанцюгового фрагмента ДНК дорівнює добутку кількості нуклеотидів одного ланцюга на його довжину. Отже,
n· 0,34 нм =_______(нм).
3.Визначаємо масу дволанцюгового фрагмента ДНК. Кожен нуклеотид має молекулярну масу приблизно 345 (а.о.м.):
2n · 345 =_______ (а.о.м.).
ІІ. Практична частина
Варіант І (1 бал)
1. Молекула ДНК розпалася на два ланцюги. Визначена послідовність нуклеотидів в одному з ланцюгів: ...АТА - ТГГ - ЦЦГ - ГТА...
Яку будову має другий ланцюг ДНК? Яка довжина та маса цього фрагмента ДНК?
Варіант ІІ (1 бал)
1. Визначте послідовність нуклеотидів ДНК, яка буде комплементарною такій: ...АТЦ - ЦТГ - ТАГ - ГТА...
Яка довжина та маса цього фрагмента ДНК?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант І (1 бал)
2. Довжина фрагмента ДНК 221 нм. Визначте кількість нуклеотидів у цьому фрагменті.
Варіант ІІ (1 бал)
2. Довжина фрагмента ДНК 51 нм. Визначте кількість нуклеотидів у даному фрагменті.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант І (3 бали)
3. У молекулі ДНК тимінові нуклеотиди складають 20 % від загальної кількості. Визначте відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.
Варіант ІІ (3 бали)
3. У молекулі ДНК гуанілові нуклеотиди складають 26 % від загальної кількості. Визначте відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.
____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\
Варіант І (3 бали)
4 Фрагмент молекули ДНК містить 180 аденілових нуклеотидів, що складає 30% загальної кількості. Визначте: а) скільки в цьому фрагменті тимінових, гуані-лових і цитидилових нуклеотидів; б) довжину даного фрагмента.
Варіант ІІ (3 бали)
4. У молекулі ДНК з відносною масою 51750 маса тимінових нуклеотидів складає 8970. Визначте кількість нуклеотидів кожного виду.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тестові завдання( за кожне правильно виконане завдання - 1 бал.)
1. Вказати пари комплементарних нуклеотидів у молекулі РНК: а) А-Т; б) А-Г і Т-Ц; в) А-Ц і Т-Г; г) А-У і Г-Ц; д) А-Г і У-Ц.
2. Вказати , у виконанні яких функцій у клітині бере участь ДНК; а) транспортної; б) ферментативної; в) розчинника; г) рухової; д) збереження спадкової інформації.
3. У процесі транскрипції відбувається: а) синтез іРНК; б) синтез білка; в) подвоєння ДНК; г) синтез тРНК.
4. Порядок розташування нуклеотидів у молекулі ДНК визначає: а) структуру вуглеводів; б) порядок розміщення залишків амінокислот у молекулі білка; в) первинну структуру білка; г) структуру ліпідів.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Арк.Практична робота № 12Зм.Арк.№ докум.ПідписДата
Практична робота №1Арк.3Зм.Арк.№ докум.ПідписДата
Практична робота №1Зм.Арк.№ докум.ПідписДатаРозроб.Розв'язання елементарних вправ з транскрипції та реплікаціїЛітераАркушАркушівПеревір.Заболотна14______________________________________Н.контр.Затв.
Арк.Практична робота № 14Зм.Арк.№ докум.ПідписДата
Документ
Категория
Разное
Просмотров
629
Размер файла
144 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа