close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ 7-8

код для вставкиСкачать
Практичне заняття 7
Дивідендна політика суб'єктів підприємництва
План заняття
1. Дивідендна політика: характерні ознаки.
2. Основні завдання дивідендної політики та фактори, що її характеризують.
3. Принципи дивідендної політики.
4. Форми виплати дивідендів.
5. Методи нарахування дивідендів.
Тематика рефератів:
1. Дивідендна політика підприємства та вартість його корпоративних прав.
2. Дивідендна політика комерційного банку. Взаємозв'язок дивідендної політики та структури капіталу.
3. Особливості національної моделі корпоративного управління та її вплив на дивідендну політику підприємств.
4. Особливості дивідендної політики підприємств різних форм організації ведення підприємницької діяльності.
5. Дивідендна політика підприємств із часткою іноземного капіталу.
6. Дивідендна політика підприємства та її вплив на ринковий курс корпоративних прав емітента.
7. Дивідендна політика підприємства з державною часткою власності.
8. Форми виплати дивідендів в Україні: критичний аналіз.
9. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами (окрім акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю).
Практичне заняття 8
Позиковий капітал підприємства
План заняття
1. Економічний зміст позикового капіталу суб'єктів підприємництва.
2. Сутність кредиту, його функції, форми. Комерційний і банківський кредити.
Тематика рефератів:
1. Банківський кредит як основний різновид фінансових кредитів.
2. Облігації підприємства як класичний інструмент залучення суб'єктами підприємництва позикового капіталу на довгостроковий період. Основні переваги та недоліки фінансування на основі емісії облігацій. 3. Комерційні кредити, характеристика їх різновидів (товарних кредитів та одержаних авансів).
4. Одержані аванси від клієнтів як один із елементів позичкового капіталу підприємства. 5. Особливості вексельних кредитів. 6. Державне кредитування суб'єктів підприємництва.
7. Залучення іноземних кредитів під державні гарантії.
8. Кредитні програми підтримки малого та середнього бізнесу.
9. Особливості залучення підприємствами комерційних кредитів. Оцінка вартості комерційного кредитування.
10. Проблемні питання оцінки кредитного забезпечення.
11. Вплив інфраструктури ринку цінних паперів на фінансування.
Документ
Категория
Разное
Просмотров
27
Размер файла
19 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа