close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

SUM PZ-4-2013

код для вставкиСкачать
Практичне заняття 4
МОРФЕМІКА 1. Морфеміка як розділ словотвору. 2. Поняття про морфему. Класифікація морфем української мови.
3. Морфемна структура слова. Основа слова, типи основ. 4. Зміни в морфемній будові слова.
Завдання 57. У поданих словах визначте корені. З'ясуйте, які з них зв'язані.
В-1. Птиця, звичка, травичка, сховище, кислотність, мокрець.
В-2. Зачинатель, вулиця, добавка, гостювати, опікун, лісівництво.
В-3. Роздягальня, смертний, дерев'яний, взуття, збирати, нещасливий. Завдання 58. Випишіть слова, згрупувавши їх за спільним коренем.
В-1. Солоний, солодкий, соляр, солодій, солодкавий, солонуватий, солодження, посіл, солодощі, соління, сільниця, солончакуватий, солекоп, солод, сіль, солодшати.
В-2. Водяник, водій, приводнитися, водійський, підводний, водолаз, приводити, водиця, водити, водянистий.
В-3. Басистий, басити, басище, баский, басовий, басовитий, басок, басувати.
Завдання 59. Запишіть подані слова у дві колонки: 1 - з похідною і 2 - непохідною основами. Основи виділіть рискою знизу, а корені позначте дужкою зверху.
В-1. Чоло, очолити, очільник, чути, знечулити, сто, сотня, чумак, чумакувати, мило.
В-2. Мильниця, десять, десяток, віз, щастя, писанка, яйце, ложка, крутій, білка.
В-3. Багатіти, багатий, багач, нервуватися, байрак, батько, українка, десять, десяток, дальшати.
Завдання 60. Поділіть слова (форми слів) на морфеми. Визначте словотворчі, формотворчі та словозмінні афікси.
В-1. Нести, принести, занесла, занісши, несу, нестиму, занесений, ноша; щастя, щастити, нещастя, нещасний, щасливий, щасливець, пощастити, щаститиме, ощасливлений, найщасливіший.
В-2. Крапати, крапля, накрапати, крапаючи, покрапав, покрапавши, накрапала, крапатиме, краплистий, крапелька, крапелиночка; мудрий, мудрець, мудріший, мудрішати, наймудріший, мудрагель, мудрість.
В-3. Холодний, холодніший, найхолодніший, холоднішати, холод, похолодати, похолодавши, прохолода, прохолодний; занехаяність, занехаяний, занехаяти, занехаявши. Завдання 61. У поданих словах виділіть корінь. Підкресліть звукові варіанти кореневих морфем. В-1. Графити - графлю, збирати - зібрати - збір, вузький - вужчий, мостити - мощу, мак - мачина, нога - ніжка - нозі, витирати - витерти - витру, нести - принісши, рука - ручний - руці, сміх - смішний, високий - вищий, приводити - приводжу - привід.
В-2. Дорогий - дорожчий, крутити - скручений, губа - огублений, рука - ручка - руці, товстий - товщий, горох - горошина - у горосі, низький - нижчати, знак - позначка, носити - ноша - виніс - принесений, відтинати - відітну, любити - улюблений.
В-3. Дорога - бездоріжжя, крапати - крапля, товкти - товчений, возити - везти - привіз, навчати - наука, їздити - об'їжджати, дерти - видирати, пустити - пущу, порох - порошина - у поросі, низький - нижчий, підпирати - підперти - підіпру.
Завдання 62. Виявіть рядок, у якому всі слова поділені на морфеми правильно.
В-1. а) с/по/стеріг/а/ч, про/ти/по/каз/а/н/ий, з/муж/н/і/л/ост/і
б) с/по/рід/н/ен/ість, зло/ст/и/ти/ся, з/мяк/ш/ува/нн/я
в) світ/л/о/від/чу/тт/я, що/дн/ин/и, сід/ел/еч/к/о
г) зі/зна/ва/ти/ся, все/о/сяж/н/ий, по/силь/н/і/ш/а/ти
В-2. а) по/серед/н/ич/а/ти, по/світ/л/і/л/ий, при/сусід/ж/ува/ти/ся
б) пра/бать/к/ів/щин/а, по/ясн/юва/льн/ий, роз/вид/н/юва/ти/ся
в) при/вабл/юва/н/ий, при/пізн/юва/ти/ся, про/гул/ян/к/а
г) по/тьм/ян/іш/а/ти, при/род/ж/ен/ість, про/ірж/а/вл/ен/ий
В-3.а) по/темн/і/ш/а/ти, про/ходж/ував/ти/ся, п'ят/и/по/верх/ов/ий б) по/с/хопл/юва/ти/ся, роз/чу/л/и/ти/ся, с/крад/л/ив/ий
в) при/живл/я/ти, род/ич/а/ти/ся, роз/по/всюдж/енн/я
г) при/бід/н/юва/ти/ся, роз/бій/нич/ок, роз/жал/к/ува/ти/ся
Завдання 63. Підкресліть слова, основи яких перервані.
В-1. Вісьмастами, повилазили, навчатимуться, нагорювалася, якоїсь, роздумуючи, інтелігентність, по-братерськи, сильнішати, співають. В-2. Провчився, тоншати, сімнадцятьма, сьомастами, чийогось, по-українському, народжуватимуться, неймовірності, подарувавши, припинили.
В-3. Переоснащуватимешся, студентський, розговорилися, співаючи, шістьма, шістнадцятьма, шістьмастами, кажучи, кимсь, по-турецькому. Завдання 64. З'ясуйте, чим є сполучні голосні - інтерфіксами чи власне суфіксами.
В-1. Злочинець, високоврожайний, вищезазначений, землевпорядник, триповерховий, двох'ярусний, нижчепідписаний.
В-2. Двадцятиповерховий, високоврожайний, високошановний, нафтогазоносний, солевар, мореплавство, нижчезазначений.
В-3. Морозовитривалий, низькорослий, вищесказаний, грушоподібний, мостобудування, старослов'янський, вічнозелений, восьмитисячний.
Завдання 65 . Поділіть наведені слова на морфеми. З'ясуйте, яких змін зазнали ці слова у своїй будові в процесі історичного розвитку мови (опрощення, перерозкладу, ускладнення, декореляції). Результати аналізу занесіть до таблиці.
ОпрощенняПерерозкладУскладненняДекореляціяВ-1. Присл. долом (від діл в О.в.), пленум, землям (давнє земля-мъ), космос, пекарня (місце, де печуть) - пекарня (місце, де працює пекар), жир (від жити), трамвайчик (від англ. tramway ˂ tram - "візок, вагон", way - "шлях"), миска (від первісного миса - "плоске болюдо" і суфікса зменшеності к-а).
В-2. Гульбище (місце, де гуляють) - гульбище (місце, де відбувається гульба), спортсмен (від англ. sport і man), водам (давнє вода-мъ), агітація, присл. слідом (від слід в О.в.), мило (від мити), внизу (від ім. низ у М.в.), дар (від дати), заочник, неділя (від не- + первісне дьлати), врожайний (споріднене з давнім коренем род).
В-3. Мінімум, низом (від низ в О.в.), гравюра, зодчий (від зьдъ "оброблена глина"), яхтсмен (від англ. yachtsman ˂ yacht і man), оберемок, недуг (від не- + первісне дугь - "сила, здоров'я"), наперсток, подушка, лекція, розумник, зняти, пир (від пити), займенник, рукам (давнє рука-мъ).
Документ
Категория
Разное
Просмотров
82
Размер файла
21 Кб
Теги
sum, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа