close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ 6

код для вставкиСкачать
Практичне заняття 6
ТЕМА 4. Аналіз майна підприємства
План заняття
4.1.Аналіз складу та структури активів підприємства.
4.2.Аналіз необоротних активів.
4.3.Аналіз оборотних активів.
4.4.Аналіз стану запасів.
4.5.Аналіз стану дебіторської заборгованості.
Питання для опрацювання
1. Що таке майно підприємства, яка його економічна сутність?
2. Що належить до структури майна (активів) підприємства структура?
3. За якими ознаками класифікують майно підприємства?
4. Що таке горизонтальний та вертикальний аналіз майна підприємства?
5. Що таке необоротні активи?
6. Що таке оборотні активи підприємства?
2. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства.
3. Класифікація оборотних активів.
4. Сутність, цілі, основні завдання та напрями аналізу запасів.
5. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості.
6. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та погашення.
Тематика рефератів
1. Значення й методи аналізу майна підприємства.
2. Аналіз динаміки майна підприємства.
3. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан використання майна підприємства.
4. Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування.
5. аліз обертання активів та ефективності їх використання.
6. Аналіз наявності власних оборотних коштів.
7. Забезпеченість власними оборотними коштами. Причини змін загальної суми власних оборотних коштів.
8. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних оборотних коштів. Аналіз іммобілізації оборотних коштів.
9. Використання в обороті вільних оборотних коштів.
10. Оцінка використання оборотних активів за видами.
11. Аналіз стану нормативних оборотних активів по окремих статтях. Додержання планових розмірів запасів.
12. Аналіз кредиторської заборгованості.
Документ
Категория
Разное
Просмотров
15
Размер файла
18 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа