close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

SPRS do pids PZ Priem pats Sanobrobka (2)

код для вставкиСкачать
МОЗ України
Первомайський медичний коледж
Методична комісія з основ медсестринства
( до ПЗ "Прийом пацієнта")
Предмет: " Основи медсестринства "
Спеціальність: 5 120 101 02
Відділення: "Сестринська справа"
Кількість годин: 4 год Викладач: Майдебура Л.Г.
Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії з основ медсестринства
Протокол №____ від _____ 2012 р.
Голова ЦМК: ______ Жукович Р.В.
І. Актуальність теми :
Приймальне відділення є важливим лікувально-діагностичним відділенням стаціонару. Від того, наскільки професійно, грамотно, швидко й організовано діє персонал цього відділення, значно залежить успіх лікування пацієнта, а іноді і його життя.
Запам'ятайте також, що запобігання ВЛІ починається з санітарної обробки пацієнтів у приймальному відділенні лікарні.
Профілактика ВЛІ не тільки в Україні, але й в усьому світі є актуального проблемою охорони здоров'я в медичному, соціальному й економічного аспектах. За останні 10 років,за даними ВООЗ, спостерігається зростання кількості випадків ВЛІ, що призводять до летальних наслідків, а за сприятливого перебігу хвороби - до подовження перебування пацієнта в стаціонарі, що супроводжується збільшенням витрат та лікування. Важливу роль в профілактиці ВЛІ відіграє медичний персонал.
II. Конкретні цілі Знати :
1. Обладнання і функції приймального відділення (оглядова кімната, санпропускник)
2. Види санітарної обробки пацієнта.
3. Санітарну обробку хворих із педикульозом. 4. Вміст укладки для обробки хворих з педикульозом
5. Долікарську допомогу хворому у випадку ускладнень під час приймання гігієнічної ванни
6. Дезінфекцію інструментів та предметів догляду за пацієнтами, особистої гігієни, посуду.
Вміти:
1.Здійснити необхідні заходи для попередження професійних заражень
2. Продезінфікувати всі вироби медичного призначення після їх використання, предметів догляду за пацієнтами, особистої гігієни.
4. Здійснити санітарну обробку пацієнта :
- прийняття душу ;
- прийняття гігієнічної ванни;
- обтирання важкохворого пацієнта
5.Здійснити санітарну обробку пацієнта із педикульозом
6.Провести дезінфекцію інструментів, предметів догляду після обробки хворого з педикульозом
ІІІ. Матеріали до аудиторної самостійної роботи.
3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми.
№ДисципліниЗнатиВмітиЗабезпечуючі:1.АнатоміяБудову людини2.ФізіологіяФізіологічні параметри людини3.ГігієнаПравила особистої гігієниПровести гігієнічні міроприємства пацієнту4.Сестринська справаСанітарно-протиепідемічний режим Провести дезінфекцію приладдя5.ДеонтологіяДеонтологію догляду за пацієнтамиПровести бесіду з пацієнтом при санітарній обробці
3.2. Зміст теми :
1. Обладнання і функції приймального відділення (оглядова кімната, санпропускник)
2. Санітарно - протиепідемічний режим приймального відділення 3. Санітарна обробка пацієнта: - прийняття душу ;
- прийняття гігієнічної ванни;
- обтирання важкохворого пацієнта
4. Здійснити санітарну обробку пацієнта із педикульозом. Наказ МОЗ України №38 від 28.07.94р. Термінове повідомлення в СЕС.
5. Долікарська допомога хворому у випадку ускладнень під час приймання гігієнічної ванни
6. Провести дезінфекцію інструментів, предметів догляду після обробки хворого з педикульозом
3.3. Рекомендована література
Основна: М.Г.Шевчук "Сестринська справа", ст.27 - 34
Н.В.Пасєчко "Основи сестринської справи" С.127 -131
Допоміжна: В.С. Тарасюк "Алгоритми практичних навичок" ст.27 - 32
3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми :
"Прийом пацієнта " №№Основні завданняВказівкиВідповіді 1.Обладнання і функції приймального відділенняВивчіть обладнання і функції приймального відділення (оглядового к-ту, ванної кімнати)2.Санітарно-протиепідемічний режим ПВВивчіть 3.Санітарна обробка пацієнта. Дезинфекція ванниВивчіть алгоритми:прийняття душу, прийняття гігієнічної ванни, обтирання важкохворого пацієнта4.Обробка пацієнта з педікульозом Вивчіть вміст протипедикульозної укладки,алгоритм обробки пацієнта з педикульозом
5.Дезінфекція інструментів мед.призначення та предметів догляду за пацієнтами, особистої гігієниПовторити види та методи дезінфекції і стерилізації. Накази МОЗ України.6.Долікарська допомога хворому під час приймання гігієнічної ванниВивчити алгоритм 3.5 Матеріали для самоконтролю
Питання: 1. Назвіть обладнання і функції приймального відділення ( оглядова кімната, санпропускник).
2. Що таке санітарно-протиепідемічний режим?
3. Яке санітарне оброблення здійснюють пацієнтові, який поступає у задовільному стані?
4. Яке санітарне оброблення здійснюють пацієнтові, який поступає у загрозливому для життя стані?
4. Як здійснити дезінсекцію при головному педикульозі ?
5. Які предмети входять в укладку для проведення протипедикульозного оброблення ?
6. Якою буде долікарська допомога хворому під час приймання ванни?
7. Як провести дезінфекцію інструментів, предметів догляду після використання.
1.У приймальному відділенні під час огляду пацієнта К., який поступає в терапевтичне відділення на стаціонарне лікування, медична сестра виявила педикульоз. Яким наказом МОЗ України послуговуватиметься медична сестра при виконанні протипедикульозного оброблення?
А. № 408
В. №691
С. № 38
Д. № 120
Е. № 720 ?
2.У приймальномсу відділенні у хворого виявлено педикульоз. Медична сестра заповнила історію хвороби, зробила запис у журналі, виконала санітарне оброблення. Який ще документ вона має заповнити:
А. Алфавітний журнал
В. Статталон
С. Амбулаторну карту
Д. Карту вибулого із стаціонару
Е. Екстрене повідомлення до санепідемстанції ?
3. У приймальне відділення поступає пацієнт, 68 років, із ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок ДТП. При огляді виявлено педикульоз (одежний). Згідно з наказом МОЗ України № 38, одяг пацієнта потрібно:
А. Спалити
В.Замочити в дезінфекційному розчині
С. Відправити у клейончастому мішку в дезінфекційну камеру
Д. Обробити 10% розчином формаліну
Е. Випрасувати?
Документ
Категория
Разное
Просмотров
96
Размер файла
31 Кб
Теги
pids, priema, sanobrobka, sprs, pats
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа