close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

М н стерство осв ти науки України

код для вставкиСкачать
 пеш8ег8е7777777777839е7н9к7е87н97ке7Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний бізнес-коледжЦиклова комісія комп'ютерних систем і мереж
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
на тему:"Проектування локальної обчислювальної мережі згідно з технічним завданням"
Студента4курсугрупи1К-10напряму підготовки0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"спеціальностіОбслуговування комп'ютерних систем і мережХаріна В.Р.(прізвище та ініціали)Керівниквикладач першої категорії Шемшур О.С.(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________ Члени комісії:(підпис)(прізвище та ініціали)(підпис)(прізвище та ініціали)(підпис)(прізвище та ініціали)
м. Черкаси - 2013 рік
Черкаський державний бізнес-коледж
( повне найменування вищого навчального закладу )
Відділення комп'ютерних технологій Циклова комісія комп'ютерних систем і мереж
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
(шифр і назва) ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії
_________Н.В.Ковальська
"1" жовтня 2013 року
З А В Д А Н Н Я
НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА
Харіна Владислава Руслановича
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема проекту: "Проектування локальної обчислювальної мережі згідно з технічним завданням" керівник проекту Шемшур Оксана Степанівна, викладач першої категорії
( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від "01" жовтня 2013 року № _____
2. Строк подання студентом проекту 16.12.2013_______________________
3. Вихідні дані до проекту Створити проект локальної обчислювальної мережі фірми "Онтар", що займається виготовленням євровікон і фасадів . Будівля підприємства складається з 15 кабінетів, розміщених на двох поверхах. Розмістити в кабінетах відповідно до потреб кожного відділу фірми та кількості його працівників комп'ютерне обладнання у кількості: 50 комп'ютерів, 2 багатофункціональних пристроїв, серверу, обравши оптимальну топологію мережі та місце її розташування. Подати опис підрозділів підприємства та вимоги до програмного забезпечення, що встановлюється на комп'ютерну техніку, скласти перелік та технічні характеристики комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв, розрахувати необхідну кількість активного та пасивного мережевого обладнання для прокладання мережі.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Для досягнення мети курсового проекту слід виконати наступні завдання: охарактеризувати структуру підприємства, визначити основні етапи планування мережі, визначити технічні засоби, необхідні для функціонування мережі, розробити схему локальної обчислювальної мережі. 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1. Додаток А. Схема першого поверху будівлі підприємства "Онтар" .
2. Додаток Б. Схема другого поверху будівлі підприємства "Онтар" .
3. Додаток В. Схема локальної обчислювальної мережі першого поверху.
4. Додаток Г. Схема локальної обчислювальної мережі другого поверху.
6. Консультанти розділів проекту: РозділПрізвище, ініціали та посада консультантаПідпис, датазавдання видавзавдання
прийнявТеоретична частина Шемшур О.С.1.10.131.10.13Практична частинаШемшур О.С.4.11.134.11.13
7. Дата видачі завдання 1 жовтня 2013________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/пНазва етапів курсового проекту (роботи)Строк виконання етапів проекту
( роботи )Примітка1Огляд літературних джерел5.10.132Складання та затвердження плану роботи16.10.133Підготовка теоретичної частини4.11.134Робота над практичною частиною2.12.135Оформлення додатків16.12.136Написання вступу та висновків16.12.137Дооформлення проекту та підготовка до захисту16.12.13
Студент __________ ____Харін В.Р._______
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник проекту ___________ ____Шемшур О.С.__
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Документ
Категория
Разное
Просмотров
268
Размер файла
22 Кб
Теги
осв, науки, стерство, україна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа