close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Добираємо рослини для класної кімнати

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №5, 2013 Про озеленення класної кімнати Автор: Катерина Яворська
5
2013
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Я — ШКОЛЯР
Адаптація
шестирічних
СХОДИНКИ до
ІНФОРМАТИКИ
Алгоритми
і виконавці
ІНОЗЕМНА
МОВА
Ефективні прийоми
навчання
ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Природознавство,
2-й клас
ТЕЛЕ­ВИХО­ВАТЕЛІ
Вплив мультфільмів
на психіку дітей
КОНКУРС
ЗНАВЦІВ МОВИ
ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я
Уроктелепередача
Зустрілися радо погожої днини,
Історії подих з майбутнім країни
ПЕРЕДПЛАТА на 2014 рік РОЗПОЧАЛАСЯ!
Увага! З наступного року журнал “УПШ” виходитиме 10 разів на рік!
Поспішайте оформити передплату на сучасний, змістовний фаховий
журнал для педагогів початкової школи!
Журнал “УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ” — ваш незамінний помічник!
Читайте в наступному році:
4
2013
ОРГАНІЗАЦІя
НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
у 2013/2014
навчальному році
РОбОтА
з тЕкСтАмИ
Українська мова,
2-й клас
СюжЕтНІ
ЗАДАЧІ
у 2-му класі
ЛІтЕРАтУРНЕ
ЧИтАННя
Російська
мова навчання
ІНФОРмАтИкА
в мАЛюНкАХ
кОНтРОЛЬНІ
РОбОтИ
Математика,
2-й клас
ПОШУкОВІ
тАбЛИЦІ
ШкОЛА
СПРИяННя
ЗДОРОВ’ю
У змаганнях перемогу щоб здобути,
Треба визначити правильні маршрути
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
99Рекомендації фахівців щодо впровадження нового Державного стандарту.
99Робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Нормативно-правові документи.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій
у навчально-виховному процесі.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Передплатити журнал “Учитель початкової школи” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
іше!
Разом вигідн
ь журнали
Передплатіт
плекті
ІЛЬ” у ком
М
Ж
Д
“
і
”
“УПШ
366,46 грн.
на рік лише за
4
Індекс 6860
“Джміль” — унікальний дитячий журнал:
розвиває творчі з­ дібності, виховує ерудовану, активну
і щасливу людину. Це саме те видання, що ­мудрий
учитель шукає для своїх учнів.
Кожна рубрика “Джмеля” —
це цілеспрямований розвиток
логічного та образного мислення;
чіткого доказового мовлення;
творчих здібностей;
пізнавальних інтересів;
уміння вчитися.
Журнал для дітей від 5 до 10 років,
їхніх батьків і педагогів
Досл
Розвивальн
іди
і ігри
Творчі завдання
і-уроки
н
арти
к
ї
і
ц
ми
одук
зду
Репр
о
р
ідиБес
Інтегровані мін
Вартість примірника — лише 18,63 грн!
Передплатити журнал “Джміль”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
Індекс 40295
5
№ 2013
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ЗМІСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ
4 Ідеї Сухомлинського сьогодні
і в майбутньому
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
МОЯ ПРОФЕСІЯ — ВЧИТЕЛЬ
6 Галина СУХОРУКОВА
Творити людину
Педагогічна професія в контексті ідеалів
В. О. Сухомлинського
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
9 Оксана ДЕРКАЧ
Я — школяр
Формування внутрішньої позиції
шестирічних першокласників
12 Оксана ДЕРКАЧ
Букет для Учителя
Заняття для учнів 1-го класу
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ
15 Олексій АНДРУСИЧ, Ірина СТЕЦЕНКО
Алгоритми і виконавці: планування
та реалізація змістової лінії у 2-му класі
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПРИРОДОЗНАВСТВО
20 Марія БАРНА, Ольга ВОЛОЩЕНКО,
Олександра КОЗАК, Галина ШАБАТ, Надія ЩУР
Компетентнісний підхід
на уроках природознавства
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ІНОЗЕМНІ МОВИ
28 Аніта МАЙДАНЮК
Іноземна? — Не проблема!
Диференційовані завдання
на уроках англійської мови
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
33 Людмила СТАРЧЕНКО,
Ірина КАРИШКОВСЬКА-ІКАР
Полічи оne, two, three — нову казку створи
Інтегрований урок математики та англійської мови
у 1-му класі
В К Л А Д К А ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти
(Наказ МОН України від 21.08.2013 р. № 1222)
Орієнтовні вимоги оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової
школи
(Додаток 1 до наказу МОН України
від 21.08.2013 р. № 1222)
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МАТЕМАТИКА
36 Ольга РИБАК, Вікторія ГОСТЮНІНА
Математична подорож рідним краєм
Закріплення навичок ділення на 6 у 3-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Задумлива, усміхнена, мрійлива
Маленька україночка щаслива.
(Надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
40 Наталія ОПАЛКО
Вивчаємо мову охоче
Урок української мови у 2-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
43 Ельвіра ЗАХАРЧЕНКО
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
МИСТЕЦТВО
54 Світлана ТКАЧУК, Богдана ЖОРНЯК
Нам мікроби не страшні
Урок-телепередача у 3-му класі
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИРОДОЗНАВСТВО
46 Тетяна ГІЛЬБЕРГ, Тамара САК
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
УКРАЇНСЬКА МОВА
58 Наталя КАРПЕНКО
Проектна діяльність на уроках природознавства
ЕКОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Батьківські збори —
форма педагогічної просвіти
51 Марина ШАРОВСЬКА
Мово українська, гордосте моя!
Конкурс знавців української мови
для учнів 3–4 класів
Досліджувати, пізнавати, творити
49 Марина ШАРОВСЬКА
Чарівне Музичне
Королівство та його мешканці
62 Катерина ЯВОРСЬКА
Добираємо рослини
для класної кімнати
Телевихователі
На 1-й сторінці обкладинки:
Батьківські збори
фото Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 5 (08), ЖОВТЕНЬ 2013
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Осадча, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 11.10.2013.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2661. Зам. 131516.
© Видавництво “Світич”, 2013
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89869
Екологія освітнього середовища
ДОБИРАЄМО РОСЛИНИ
ДЛЯ КЛАСНОЇ КІМНАТИ
Озеленення класної кімнати відіграє важливу роль у забезпеченні комфортних умов перебування дитини у навчальному закладі. Рослини здатні покращувати мікрокліматичні умови приміщень, убивати або пригнічувати розвиток
бактерій, мікроскопічних грибів та найпростіших, виділяти речовини, які сприяють активізації обмінних процесів і тим самим підвищувати рівень працездатності учнів (“УПШ”, 2012, № 1). Крім того, приміщення з великою кількістю
зелені затишніше — у ньому приємніше і працювати, і проводити дозвілля. Про
рослини, які варто добирати для озеленення класної кімнати та догляд за зеленими улюбленцями, розповідає Катерина ЯВОРСЬКА, завідувач відділу науково-практичного центру “Дослідник”,
Київський Палац дітей та юнацтва.
П
ри доборі рослин для класної кімнати
обов’язково необхідно враховувати їх безпечність. Як зазначалося у статті “Обережно:
кімнатні рослини” (“УПШ”, 2012, № 3), серед поширених кімнатних культур, хоча вони і є чудовими природними фільтрами, часто зустрічаються такі, які можуть викликати подразнення шкіри, алергічні реакції
та навіть отруєння.
У навчальних закладах слід відмовитися від
рослин, квітки яких мають сильний аромат (амариліс, гіацинт, герань) і можуть викликати алергію. Також
варто уникати культур з отруйними плодами (аспарагус, перець, клівія) та таких рослин, які є отруйними цілком (олеандр, гортензія, антуріум, деякі види
плюща, дифенбахія). Кактуси, агави й алое можуть
стати причиною шкірних ушкоджень, тому, доглядаючи їх, необхідно бути дуже обережними.
Педагог мусить пам’ятати, що дві третини кімнатних рослин є потенційно небезпечними у більшій чи меншій мірі, але їхній позитивний вплив
на здоров’я людей значно переважає можливі негативні наслідки. Головне — доглядаючи за зеленими
улюбленцями, слід дотримуватися правил безпечного співіснування людини і рослини: не брати
до рота жодних частин рослини; ретельно мити руки
після контакту з рослиною; не торкатися брудними
руками очей, носа, вух та інших відкритих ділянок тіла.
Вибираючи рослини для класної кімнати, треба
враховувати кліматичні умови конкретного приміщення: освітлення, вологість тощо. Віддайте перевагу
простим, невибагливим культурам, якими можуть опікуватися самі діти. Серед таких рослин рекомендуємо
хлорофітум, бальзамін, традесканцію, сциндапсус,
62
пеперомію, циперус, гібіскус, фікус, бамбук, драцену,
мирт, спатифілум, монстеру та інші.
Хлорофітум любить яскраве розсіяне світло.
Доб­ре росте біля вікон, які виходять на схід або захід. Може стояти і на північній стороні, але в занадто
темному місці рослина витягується, листя її блякне,
і в результаті втрачає свою декоративну привабливість. На південному вікні потребує притінення від полуденного сонця. Взимку рослину варто захищати
від протягів. З весни до осені хлорофітум поливають
кожні 3 дні, взимку — 1 раз на тиждень. При утриманні
рослини в приміщенні з низькою вологістю або біля
опалювальних приладів, листя додатково обприскують раз на тиждень.
Бальзамін — світлолюбива рослина, однак улітку
її треба притіняти від прямих
сонячних променів. Добре
росте на підвіконнях вікон,
які виходять на схід або захід. У весняно-літній період
бальзамін поливають регулярно і рясно, узимку полив
зменшують, не допускаючи пересихання земляної
грудки і застою води в піддоні. У приміщеннях із сухим
повітрям листя періодично обприскують, при цьому
уникають попадання води на квітки. Рясно квітучі рослини краще тримати на піддоні з мокрою галькою.
Традесканція добре росте на підвіконнях, орієнтованих на захід або схід. Якщо поставити її на південних вікнах, то необхідно створити розсіяне світло.
Сорти зі строкатим листям більш вибагливі — при
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Екологія освітнього середовища
нестачі світла листя може
стати рівно зеленим, а при
надлишку прямих променів
сонця — вигоріти. В осінньо-зимовий період традесканція може переносити
сонячні промені, тому її розміщують у найбільш освітленому місці. Рослина вимагає рівномірного поливу, у літній період ґрунт має
завжди бути вологим. Узимку поливають кожні 3–4
дні. Якщо в приміщенні низька вологість або рослина
стоїть біля опалювальних приладів, її слід додатково
обприскувати один раз на тиждень.
Сциндапсус — тіневитривала культура, але для
яскравішого забарвлення листя рослину бажано
розміщувати на світлому місці без прямого доступу
сонця. Сциндапсус необхідно захищати від протягів.
Потребує регулярного поливу, проте варто уникати
перезволоження ґрунту. Обприскування слід робити
кожні 2 дні влітку і один раз на тиждень взимку.
Пеперомія росте за різних світлових умов: види
із зеленими листками добре переносять легку півтінь, рослини з яскравим листям — більш світлолюбні, при затіненні втрачають яскравість забарвлення. Полив має бути регулярним: помірним
весною і влітку, взимку — по мірі підсихання ґрунту.
Пеперомії з неопушеним листям періодично обприс­
кують, щоб змити пил і освіжити рослину, а крупне
листя протирають вологою губкою.
Циперус добре переносить як яскраве світло, так
і затінок. Проте влітку рослину бажано притіняти від
прямих сонячних променів. Коріння циперуса зав­
жди має бути вологим, тому вазон краще розміщувати на глибокому піддоні. Взимку рослину поливають помірно і ставлять у прохолодному місці.
Циперус вимагає високої вологості повітря, тому обприскувати рослину бажано щодня.
Маранта досить прим­
хлива рослина. Вона боїться
потрапляння прямого сонячного проміння на листя,
тому її обов’язково слід
п р и т і н я т и аб о с т а в и т и
дещо в стороні від вікна.
При дуже яскравому світлі
та у занадто темному місці
забарвлення листя блідне. Поливати треба теплою
водою: влітку кожні 3–4 дні, щоб ґрунт постійно залишався вологим, узимку помірно — між поливами
земля має просохнути. Маранта дуже вимоглива
до вологості повітря, тому обприскують її цілий рік
м’якою, відстояною водою. Якщо рослина зростає
в приміщенні із сухим повітрям, то обприскувати
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
її необхідно і вранці, і ввечері, а краще — горщик
з марантою розмістити на піддоні з вологою галькою або керамзитом.
Гібіскус любить добре
освітлені приміщення, але
його не ставлять під прямими сонячними променями. Влітку полив має
бути рясним (кожні 3–4 дні),
ґрунт — постійно вологим;
взимку у прохолодному
приміщенні рослину слід
поливати помірно. Гібіскус
необхідно забезпечити добрим дренажем, для цього
на дно горщика кладуть шар керамзиту або битих
черепків. Потребує частого обприскування (через
сухість повітря бутони обпадають, не розкриваючись пов­ністю), проте не можна допускати попадання води на квітки — вони покриються плямами
і обпадуть.
Фікус — рослина світлолюбива, але потребує
легкого притінення. Особливо вимогливі до світла
фікуси взимку, тому горщики розміщують ближче
до вік­на. При нестачі світла взимку можуть утворитися скривлені слабкі паростки і деформовані
листки. Полив має бути помірним, не можна допускати перезволоження та пересихання ґрунту. Листя
необхідно регулярно обприскувати, особливо влітку.
Бамбук невибагливий, але всім його видам потрібні світлі, прохолодні і добре провітрювані приміщення. Розташовувати його слід на розсіяному сонячному світлі. Взимку температура у кімнаті не має
перевищувати 12–16° С. Поливати треба рясно,
особ­ливо влітку. В період активного росту не можна
допускати пересихання землі. Взимку полив зменшують. Бамбук добре переносить сухість повітря,
не вимагає постійних обприскувань.
Драцена гарно росте на добре освітлених місцях,
притінених від прямих сонячних променів, а також
під штучним освітленням. Форми драцени з яскравим листям потребують більшого освітлення, ніж
із зеленим листям. Якщо влітку рослині освітлення
досить, то взимку її треба переставляти ближче
до вікна, тому що взимку світла зазвичай не вистачає. Влітку полив має бути рясним, узимку помірним, але з урахуванням температури в приміщенні.
Драцени стійкі до сухого повітря, проте їм необхідне
регулярне обприскування листя.
Мирт любить яскраве розсіяне світло. Оптимальним для цієї культури є розміщення на підвіконнях вікон, які виходять на схід або захід. На північних вік­нах
мирт може цвісти слабше, а на південних у літній період доведеться забезпечувати захист рослини від
прямих променів. У весняно-осінній період поливають
63
Екологія освітнього середовища
рясно, одразу після того, як підсохне верхній шар
ґрунту. Взимку полив зменшують, але в будь-який
час року не можна доводити до пересихання земляної грудки, так само як і допускати її перезволоження.
У весняно-осінній період потребує регулярного обприскування відстояною м’якою водою.
Спатифілум — світлолюбна рослина, проте не любить прямого сонячного проміння. З весни до осені
спатифілум слід поливати регулярно і помірно м’якою
водою кімнатної температури. Зимою полив варто
скоротити. Влітку рослина потребує обприскування
теплою водою.
Хамедорея — тіньовитривала рослина. На південному, західному і східному
вік­нах улітку вдень потребує
притінення від прямих сонячних променів, а у вечірній час пряме сонячне світло
буде корисним. Добре росте
при штучному освітленні.
Оптимальна температура
влітку — 20–25° C, взимку —
16–18° C. Не переносить різких коливань температури
та зниження її нижче 12° C. У період активного росту
ґрунт має бути постійно вологим, але не заболоченим. В осінньо-зимовий період полив скорочують,
проте не допускають пересихання ґрунту. Любить
часте обприскування. Взимку в прохолодних приміщеннях вологість повітря знижують.
Сансевієрія — рослина невибаглива. Добре росте
і на світлі, і в півтіні, і у глибині кімнат. Видам з яскравими листочками необхідне яскравіше світло, але
в літню пору слід притіняти їх від прямих променів.
У літній період не потребує особливого мікроклімату.
Взимку утримують при температурі не нижче 12° C.
У весняно-літній період полив помірний, між поливами верхній шар землі має просохнути. Взимку поливають рідко, не частіше 1 разу на місяць. Слід уникати потрапляння води в серединку розетки. Оскільки
сансевієрія любить вапно, її можна поливати водопровідною водою. Добре переносить сухе повітря.
Час від часу листя протирають вологою губкою, щоб
очистити рослину від пилу.
Монстера не переносить частих поворотів стосовно сонця, потребує притінення від прямих сонячних
променів. При утриманні
рослини в місці з яскравим
розсіяним світлом, листя
укрупнюється, стає більш
різьбленим. При слабкому світлі загальмовується
ріст, листя зменшується
64
і деформується. Найкраще розміщувати монстеру
біля вікон, орієнтованих на південний схід, захід або
південний захід. Мінімально допустима температура взимку — 12° C. У весняно-літній час — не вище
20–25° C. Потребує високої вологості повітря, тому
не може стояти біля батарей. Навесні і влітку поливають монстеру рясно, м’якою відстояною водою, у міру
підсихання верхнього шару субстрату. З осені полив
скорочують, узимку поливають помірно.
Алое — світлолюбива рослина. Їй відводять найбільш сонячні місця на підвіконнях, але на південному
вікні влітку потребує притінення. Рослина невибаг­
лива до умов вирощування. Взимку має період спокою при 10–15° C, але може зимувати й при кімнатній температурі. З весни до середини осені поливати
варто 1–2 рази на тиждень, даючи просохнути земляному покриву; у зимовий період — 1–2 рази на місяць м’якою водою.
Шеффлера — невибаг­
лива рослина, надає перевагу розсіяному сонячному
світлу з притіненням від полуденного літнього сонця.
Добре росте і в напівтінистих місцях (зелені форми).
Для форм з яскравими листочками необхідно більше
світла. Шеффлери важко
переносять спеку: у дуже
теплих приміщеннях може
скинути листя. Оптимальна
температура — 16–22° C. Добре зимує у світлому прохолодному місці при температурі 14–16° C. Форми
зі строкатими листками взимку мають перебувати
в приміщеннях з температурою не нижче 18° C. Ґрунт
слід постійно підтримувати помірно вологим. Воду
для поливу використовують м’яку, відстояну, кімнатної температури. Оскільки рослина любить високу вологість, то горщик краще поставити на піддон з вологою галькою і регулярно обприскувати листя, а також
протирати його м’якою вологою ганчіркою, знімаючи
пил. При зимівлі у холодному приміщенні вологість
необхідно знизити.
До озеленення класних кімнат і догляду за рослинами варто долучати дітей. Така діяльність не тільки
збагатить знання школярів про кімнатні культури,
а й стане справжнім уроком доброти, навчить
дітей проявляти турботу і увагу до рослин, помічати зміни у їхньому зовнішньому вигляді, радіти кожному новому пагінцю та квітці. Дівчатка
і хлопчики, які гуртом дбають про комфорт і затишок класу, ідуть до школи з радістю, почуваються тут
доб­ре і спокійно, із задоволенням працюють на уроках — для таких дітей школа є не щоденним тяжким
обов’язком, а рідною домівкою. © «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Фотоконкурс «УПШ»
Дружба з тваринами
збагачує дитину
Усі команди бездоганно
Мій пес виконує старанно.
Спілкування з тваринами відіграє величезну роль у
вихованні дитини. Це джерело життєдайних позитивних
емоцій і цінного досвіду, матеріал для розмірковування
про закони природи. Правильно організоване таке спілкування не лише радує і розважає, а й вчить мудрості,
терпіння, турботи про інших, оздоровлює душу дитини
та весь її організм.
Дружба з тваринами, турбота про них сприяють формуванню основ екологічної культури, яка є складовою
частиною духовності.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Кінь тягнув у поле віз,
Нас із братиком підвіз.
Привітні, веселі і милі дельфіни,
Дарують захоплення й радість дитині.
(Надіслала В. Радченко,
гімназія № 178, м. Київ)
(Надіслав Б. Гешев, м. Вінниця)
Хоч страус — не Курочка Ряба, проте
Яєчко на фермі знесе непросте.
(Надіслала О. Юрченко, м. Конотоп)
Воли — і гарні, і міцні тварини —
Із давніх пір помічники людини.
(Надіслала А. Ляшенко,
м. Лубни, Полтавська обл.)
Фотоконкурс «УПШ»
У світі професій
Цікаву інформацію знайду —
Екскурсію для друзів проведу.
Як працюють лікарі, ми покажемо у грі.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Як побудовано скелет,
Розкаже лікар-ортопед.
Щасливої дороги, водії!
Безпека під контролем у ДАІ.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Я сьогодні ще школяр,
А в майбутньому — гончар.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Хто із вогнем не завжди обережний,
Тих рятуватиме служба пожежна.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
319
Размер файла
7 655 Кб
Теги
освітнє середовище, Екологія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа