close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розд л 8

код для вставкиСкачать
5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО ЛІНІЇ
Перетворення кормовиробництва в спеціалізовану самостійну галузь, припускає впровадження різних машин і агрегатів на всіх стадіях виробництва кормових ресурсів, у тому числі і на стадії їх приготування. На цій стадії для виконання однієї і тієї ж операції можуть бути використані технічні засоби, відмінні по своїх техніко-економічних параметрах. В зв'язку з цим необхідно визначити ефективність їх застосування і потім впровадити у виробництво найпродуктивніші машини, забезпечити максимальний економічний ефект, який можливий в даних умовах.
Для оцінки економічної ефективності застосування нової техніки в кормовиробництві розраховують наступні техніко-економічні показники:
1) балансову вартість нової машини;
2) річну економію експлуатаційних витрат;
3) термін окупності додаткових капітальних вкладень;
4) річний економічний ефект.
Визначимо балансову вартість нової машини:
.(5.1)
Де: Сб - балансова вартість старої машини, грн;
Gмн - маса нової машини, кг;
Gмб - маса старої машини, кг.
грн.
5.1Експлуатаційні витрати Визначимо експлуатаційні витрати по формулі:
(5.2)
Де: А - амортизаційні відрахування, грн;
Р - витрати на поточний і капітальний ремонт, техобслуговування, грн;
З - заробітна платня обслуговуючого персоналу, грн;
Г - вартість електроенергії, грн.
Амортизаційні відрахування складуть:
. (5.3)
Де: См - вартість машини, грн;
а1 - норма амортизаційних відрахувань, а1 = 12,5%.
Визначимо амортизаційні відрахування для нової і старої машини, відповідно:
грн;
грн.
Витрати на капітальний і поточний ремонт, технологічне обслуговування машини визначаємо по формулі:
. (5.4)
Де: а2 - норма відрахувань на капітальний і поточний ремонт, технологічне обслуговування машини, для подрібнень а2 = 14 %.
Підставивши відповідно См для нової і старої машини у формулу (5.4), одержимо:
грн;
грн.
Заробітна платня обслуговуючого персоналу складе:
. (5.5)
Де: N - число робітників, обслуговуючих машину;
Т - місячний час роботи машини, година;
Зч - годинна тарифна ставка, грн;
Кдоп - коефіцієнт, що враховує доплати і премії, Кдоп = 1,15...1,20;
Ксоц - коефіцієнт відрахувань до фондів соцстраху і зайнятості, Ксоц = 1,385.
Оскільки продуктивність базового подрібнювача складає 2 т/год. місячний об'єм робіт - 143,9 т, то подрібнювач працюватиме за рік по 71,95 годин. Після удосконалення продуктивність складає 2.2т/год річний об'єм робіт залишається 143,9т і працюватиме подрібнювач за рік 65,4 год. Підставивши у формулу (5.5), одержимо:
;
.
Вартість електроенергії визначаємо по формулі:
.(5.6)
Де: N - номінальна потужність електричного двигуна, кВт;
t - час роботи, ч;
ц - вартість одного кВт електроенергії, грн.
Підставляємо у формулу (5.6) дані і одержимо:
Всі знайдені значення підставляємо у формулу (5.2) і одержимо:
грн;
грн.
Річна економія витрат складе:
грн. (5.8)
5.2 Річний економічний ефект визначимо по формулі:
(5.9)
Де:Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, Ен = 1,8...0,2.
грн.
Результати економічного розрахунку зводимо в таблицю 5.1 5.3 Висновки
Після того коли було проведено модернізацію дробарки її технологічні та економічні показники покращилися. Результати розрахунку наведено в табл.5.1
Таблиця 5.1 Результати економічного розрахунку дробарки КДУ - 2
ПоказникиВаріантибазовийпроектний1. Балансова вартість машини, грн.870059002. Експлуатаційні витрати, грн.552029033. Амортизаційні відрахування, грн1870.5737.54. Заробітна платня, грн19138635. Річна економія витрат, грн-26166. Річний економічний ефект від впровадження, грн-31767. Продуктивність т/год :--зерноДо 22.2Зелена маса35.6сіно0.82.28. Потужність приводу ,кВт30309. Маса машини, кг940640 Порівнюючи економічні показники обох варіантів (табл.5.1) бачимо, що застосування на фермі, менш енергонасиченої дробарки призводить до того, що експлуатаційні витрати зменшуються за рахунок чого і отримується річний економічний ефект. Річний економічний ефект від впровадження 3176, позитивним також є те, що господарство буде платити заробітню плату не двом працівникам, а одному, за рахунок чого також досягається економічний ефект.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
24
Размер файла
146 Кб
Теги
розд
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа