close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Способи подання повiдомлен Безверха

код для вставкиСкачать
Способи подання
повідомлень
Підготувала
Вчитель початкових класів
Звенигородської ЗОШ І-ІІ ступенів №4
Безверха Н. А.
Мета:
1. Ознайомитися з поняттям інформації,
властивостями інформації, способами
подання інформації.
2. Сформувати поняття про інформаційні
процеси та їх види.
3. Засвоїти правила техніки безпеки в
кабінеті інформатики.
Інформатика
Термін інформатика виник на
початку1960-х років у Франції і
використовувався для позначення
різних автоматизованих процесів.
Сам термін походить від двох
французьких слів information
інформація
та
automatique
–
автоматика.
Інформатика – це наука, що
вивчає структуру і загальні
властивості інформації, а також
методи і засоби її створення,
пошуку,зберігання, опрацювання,
передавання та використання в
різних
галузях
діяльності
людини.
Інформація
Інформація – це дані та відомості,
представлені в різних формах .
Для забезпечення тривалого зберігання
інформації в компактній
формі використовують носії.
Носій – матеріальний об'єкт,
на якому зберігається
повідомлення.
Властивості інформації
Повнота – інформація повинна бути вичерпною.
Достовірність – без помилкових відомостей.
Зрозумілість – повинна бути зрозумілою.
Своєчасність –інформація повинна надходити
вчасно.
Важливість – інформація повинна бути
потрібною нам (важливою).
Повідомлення та сигнали
Інформація існує у вигляді повідомлень.
Повідомлення передаються за допомогою
сигналів.
Слово сигнал має спільний корінь з sign,
що в перекладі означає “знак, символ”.
Інформаційне
повідомлення
завжди
передбачає наявність джерела, приймача і
каналу зв'язку між джерелом і приймачем.
Інформаційне повідомлення
зв'язку
Джерело
повідомлення
Приймач
повідомлення
Види повідомлень
За способом сприйняття:
смакові, нюхові, візуальні, тактильні, аудіальні.
За формою подання:
текстові, звукові, графічні, числові,
комбіновані.
За суспільним значенням:
повсякденні, естетичні, наукові, виробничі,
технічні.
Інформаційні процеси
Процес – певна сукупність дій,
спрямованих
на
досягнення
поставленої мети.
Інформаційні
процеси
–
сукупність послідовних дій,
виконують
з
інформацією
отримання якогось результату.
це
які
для
Інформаційні процеси
Пошук
Використання
Передавання
Збирання
Зберігання
Опрацювання
Виконайте завдання
Вкажіть, у яких видах представлено
інформацію:
• Стаття в газеті
• Музичний диск
• Інформаційний випуск новин
• Виставка картин
• Відеокасета
• Медичний довідник
• Лист.
До яких інформаційних процесів належать
наступні приклади:
•
•
•
•
•
•
Записи в щоденник
Археологічні розкопки
Телефонна розмова
Читання енциклопедії
Розв'язування задачі
Радіопередача
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
341
Размер файла
463 Кб
Теги
способы, повiдомлен, безверха, подання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа