close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичний вісник Березень 2014

код для вставки
Методичний вісник
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
М І С Ь К И Й М Е ТОД И Ч Н И Й К А Б І Н Е Т
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
С Е Л И Д І В С Ь КО Ї М І С Ь КО Ї РА Д И
ВИ П УС К
У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
Вітання
1
Студія « Секрети
ефективного
управління» для директорів
2-6
Студія «Методичний
7-10
супровід зростання
професійної компетентності педагогів»
для заступників директорів з НМР
Методичне об'єднання 11-14
класних керівників.
Тренінг—ключ до
успіху
Методичне об’днання
вчителів фізичної
культури
15-21
Із досвіду роботи
21-36
Петрик Н.П., вчителя
російської мови та
літератури гімназії
Освітні новини
37
А правда, что?
38
Самоделки! Самоделки? Самоделки…
38
№
8
БЕ РЕ ЗЕ НЬ
2 01 4
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
А жінка в світ проходить для добра…
Скільки славних жіночих імен пам'ятає історії, література, музика, живопис, педагогіка, наука України. Згадаємо хочя б деякі з них: княгиня Ольга, Анна Ярославна, Софія
Русова, Христина Алчевська, Леся Українка, Марко Вовчок,
Соломія Крушельницька, Катерина Білокур…
Кожна з цих жінок зробила свій внесок у процвітання
нашої Держави. Жінка знана і незнана, відома й невідома.
Але від неї, більшою мірою, залежало і залежить, яким виросте кожне прийдешнє покоління.
Пригадайте своїх матерів, єдиних, найрідніших, найкращих.
Пригадайте їх очі, зморені руки, тихий співучий голос.
Поверніться думками до рідної домівки, де зробили перші кроки, сказали перше слово, почули материнську пораду. Посміхніться їй, подумки
обійміть, пригорніться до її щічки.
Знайдіть найтепліші, найщиріші, найкращі слова і скажіть їх тій,
єдиній, яка вами живе.
У ці святкові березневі дні ми щиро вітаємо жінок-колег з побажанням жіночого щастя. Зичимо любові дітей, поваги з боку чоловічого населення. Квітів Вам, подарунків, уваги, піклування, насолоди від свята.
Говорят: «Чего хочет женщина, кого хочет Бог», - но не договаривают, что только Бог и знает, чего она хочет.
Константин Мелиан
Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.
Коко Шанель
Комплимент повышает производительность женщины в двоене.
Француаза Саган
Природа говорит женщине: будь прекрасной, если можешь, добродетельной, если хочешь, но будь уважаемой, это не обходимо.
Пьер Бомарше
Випуск № 8
Роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є.
Т. Рузвельт
Всім відомо, шановні колеги, сучасний педагогічний процес вимагає
принципової зміни ролі педагога, перетворення його в керівника пізнавальної
діяльності учнів, а учнів — в активних суб'єктів пізнання і перетворення.
Значна роль у цьому перетворенні відводиться методичній службі міста,
завдання якої полягають у створенні сприятливих умов для підвищення професійної майстерності педагогів, у підготовці керівних і педагогічних працівників
до впровадження Державних освітніх стандартів через використання нових
форм організації навчання педагогів у міжатестаційний період.
Питанням ознайомлення педагогів новинками педагогічної, науковопопулярної, методичної літератури, досвідом роботи закладів освіти і окремих
педагогів були присвячені засідання методичних підрозділів в структурі роботи
ММК.
З матеріалами деяких із них ми знайомимо Вас на сторінках методичного вісника.
Управлінський університет ―Крок за кроком до управлінської майстерності‖.
Студія ―Секрети ефективного управління‖
для директорів загальноосвітнього закладу
Тема: Округ освітньої території: від теорії до практики
Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити
від нього свої світильники...
Томас Фуллер
Нормативно-правове забезпечення діяльності округів освітньої території
https://docs.google.com/file/d/0B2upYVCm_q2QTkYtN1FXbm1UWVU/edit?pli=1
Округ освітньої території: від теорії до практики
Інноваційна структура «освітній округ» формується шляхом об'єднання
навчально-виховних закладів в межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці для вирішення освітянських питань.
3а останні роки внутрішня мережа навчальних закладів зменшилась. Отже зросла кількість малочисельних шкіл. За таких умов забезпечення якісною
освітою дітей можливе лише при кооперуванні закладів в освітні округи.
Ідея створення та функціонування освітнього округу полягає в синтезуванні матеріальних, інтелектуальних, економічних ресурсів для підвищення якості надання освітніх послуг, проведення сумісних заходів, форм для удосконалення системи освітньої діяльності та підвищення ефективності педагогічної
праці.
Місія освітнього округу - забезпечення освітніх та культурно-виховних
потреб учнів, педагогів і батьків, які проживають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, розробка стратегічних цілей та оперативне планування та корегування діяльності.
Створення і становлення освітнього округу № 3 проходило декілька етапів реалізації:
- опрацювання нормативно-правових, та наукових джерел щодо функціонування
і розвитку освітнього округу;
- аналіз матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- розробка уставних локальних документів щодо діяльності роботи округу № 3,
а саме: Положення про освітній округ № 3, Положення про опорний заклад, модель діяльності методичної ради округу тощо;
- складання договорів співпраці з суб'єктами округу.
СТОР.2
Випуск № 8
Ще у 2004 році створено перше Положення про освітній округ, що окреслило напрями діяльності та надало можливості вирішувати певні питання:
створювати міжшкільні гуртки, секції, об'єднання за інтересами, організовувати
спільну методичну роботу педагогів.
Суб'єктами округу є не тільки ЗОНІ, а й культурні, спортивні, дошкільні
та позашкільні установи, що знаходяться на даній території.
Згідно Типового положення: «Один чи кілька навчальних закладів у разі
потреби можуть виконувати функції опорних закладів».
Основними завданнями опорного закладу є:
- забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання;
- концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних ресурсів;
- надання методичної допомоги суб'єктам округу за напрямами діяльності;
- впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
- створення єдиної системи виховної роботи;
- організація співпраці із суб'єктами округу, закладами культури.
Опорний заклад може мати свій штатний розпис, затверджений в установленому порядку, в якому додатково передбачаються штатні одиниці. Організація навчання в опорній школі здійснюється шляхом збільшення кількості годин
за рахунок варіативної частини дочірніх шкіл (де відповідно зменшується педагогічне навантаження вчителів).
Опорний заклад ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 функціонує як:
Соціально-педагогічний комплекс
Ресурсний центр
передбачає можливість для шкільних колективів, членів громади, місцевих
організацій стати активними партнерами у
вирішенні освітянських проблем. Тобто
створення гуманістичної, демократичної
«школи», в якій панує дух академічної
свободи, а територіальна громада визначає
освітнє замовлення.
передбачає зосередження інформації про
всі наявні програмові засоби навчання,
електронні підручники, комп'ютерні розробки та презентаційні матеріали як вчителів, так і учнів закладів округу. Вчитель
будь-якої школи має змогу знайти той чи
інший матеріал для практичного використання в роботі.
З метою ефективного управління округом та забезпечення координації
його діяльності утворюється рада округу.
До складу ради освітнього округу входять керівники шкіл, дошкільних
закладів, позашкільних та культурологічних закладів. Модератором даної спільноти - є голова ради освітнього округу.
Модератор - людина, що відповідає за дотримання встановлених норм
поводження (частіше форумах).
Відсутність належної матеріально-технічної бази для існування освітнього округу не дозволяє розкрити весь потенціал закладів - суб'єктів та повноцінно
втілити ідею підвищення якості освіти і розширення кола освітніх послуг.
Тому виникла потреба - створення власного проекту «Освітній округ
№3», де кожний навчальний заклад, маючи свої сильні сторони, свої надбання,
історію, власне бачення свого розвитку, співпрацює з усіма суб'єктами на покращення кінцевого результату.
Особливість і специфіка кожного закладу надає округу різноманітність
форм діяльності.
Широке залучення до управління освітнім округом не тільки педагогів, а
і громадськості відповідає вимогам часу, та демократизації суспільства, що безумовно сприяє підвищенню авторитета навчальних закладів, створенню позитивного іміджу опорного закладу, округу в цілому.
Позитивним надбанням можна вважати впровадження таких орієнтирів:
- Літні пришкільні табори;
- система співпраці з дошкільними та позашкільними закладами;
- наукове товариство старшокласників, яке стимулює творчість
та підвищує
рівень особистої траєкторії обдарованих учнів;
- міжшкільний дитячий літературний клуб;
СТОР.3
Випуск № 8
- співпраця
з
ветеранами
Великої
вітчизняної
війни,
воїнамиінтернаціоналістами;
- цикл тренінгових занять з лідерами шкільного самоврядування.
В межах освітнього округу активізується робота з професійної орієнтації
школярів: Дні відкритих дверей, екскурсії на підприємства міста тощо.
Напрямки роботи закладів освітнього округу
1. Освітній округ як нова модель задоволення освітніх потреб (профільна освіта,
участь у роботі МАН);
2. Від творчого вчителя до обдарованої дитини (методична робота з педагогічними кадрами, робота з обдарованими дітьми);
3. Лідер (робота з учнівським самоврядуванням);
4. Освітній округ - соціально-культурний центр громади (проведення міжшкільних виховних заходів);
5. Ми - громадяни України (громадянське виховання, ветеранський рух, афганці)
Як свідчить досвід, округи - це провідник нового підходу до надання
послуг в освіті, і вони мають стати важливими елементами державногромадської організації освітнього процесу, що дозволить залучати додаткові
надходження, а також ефективно використовувати наявні державні кошти для
забезпечення освітнього процесу, оцінювання якості освіти і розробляти стратегію розвитку освітнього округу з урахуванням ^інтересів і ресурсів різних учасників освітнього процесу.
Балуєва О.В., директор
Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17
голова освітнього округу № 3
Зміст і форми методичної роботи в інноваційному просторі
освітнього округу
У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи головна мета якої - не лише надання
реальної дієвої допомоги педагогічним кадрам у підвищенні професійної компетентності,
Організація методичної роботи відбувається таким чином: міський методичний кабінет - методична рада освітнього округу - учителі освітнього округу.
У методичному збірнику «Освітні округи» (М.Віднічук, Н.Мельник) зазначено, що пріоритетними завданнями науково-методичної роботи в освітньому окрузі є:
-модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжатестаційний період, підготовка їх до
роботи в сучасних умовах модернізації структури і змісту освіти України;
-здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
- вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду, наукових ідей; нових технологій навчання й виховання учнів;
- залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної роботи;
- організація співпраці з науковими установами, вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;
-оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення, соціальної
підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованої молоді;
- удосконалення підготовки вчителів до навчання та виховання дітей в умовах
профільного навчання;
- інформаційно-видавнича діяльність [8].
Методичний кабінет опорного закладу округу є центром методичної роСТОР.4
Випуск № 8
боти, мотивує педагогів до участі в програмах і проектах різних рівнів і тривалості, координує внутрішньошкільну методичну роботу шкіл, надає навчальнометодичні консультації педагогам.
Для постійного керівництва методичною роботою на базі опорних закладів округу створюються методичні ради, до складу рад входять директор, заступники директора опорного закладу, директори, заступники директорів шкіл
освітнього округу, голови методоб'єднань, учителі шкіл освітнього округу
(схема 1).
Склад методичної ради опорного закладу округу
Робота над науково-методичною проблемною темою сприяє становлен-
ню системи роботи з педагогічними працівниками освітнього округу, організації
неперервної педагогічної освіти. Тож рекомендовано планувати її з урахуванням
індивідуальних запитів кожного педагога.
Моделювання інноваційної системи методичного супроводу функціонування освітнього простору має здійснюватися за умов оптимального дотримання
співвідношення загальних, групових, індивідуальних форм методичної роботи і
самоосвіти (схема 2).
Колективні форми методичної роботи в окрузі можуть бути представлені презентаціями освітніх округів, окружними науково-практичними конференціями, семінарами. Окружні семінари проводяться з урахуванням потреб учасників освітнього процесу щодо вивчення перспективного педагогічного досвіду,
освітніх інновацій, підвищення професійної компетентності.
Так, на базі школи протягом останніх трьох років пройшли наступні сеСТОР.5
Випуск № 8
мінари:
Учителів суспільно-гуманітарного циклу «Сучасний урок. Активізація пізнавальної діяльності учнів»
• Учителів природничо-математичного циклу «Удосконалення методики сучасного уроку»
• Організація Декади дитячої та юнацької книги
• Учителів природничо-математичних дисциплін «Формування життєвих компетенцій під час проведення позакласних заходів»
Можливо ввести предметні інтегровані секції, методичні об'єднання класних керівників, динамічні групи з окремих проблем, диспути, тематичні круглі
столи тощо.
Хочу познайомити вас з найбільш ефективними, на наш погляд, формами роботи.
Так як навчальний кабінет - «творча лабораторія вчителя» вважаємо за
необхідне, щоб учителі, які мешкають в одному окрузі і часто обмінюються досвідом, відвідали кабінети колег, ознайомилися з науково-методичним, дидактичним оснащенням навчального кабінету. Адже майже кожен учитель являється
завідуючим кабінетом, оформляє його відповідно до положення, поповнюючи
власними методичними матеріалами.
Так, була організована методична консультація для вчителів математики, під час якої вони мали змогу ознайомитися не тільки з дидактичним наповненням навчального кабінету, а й з медіатекою, моніторинговими дослідженнями. Були також обговорені нові критерії оцінювання.
Ефективною формою організації науково-методичної роботи з учасниками освітнього процесу в межах округу є проведення огляду-конкурсу на кращий навчальний кабінет, що регламентується Положенням про проведення
озна-ченого конкурсу.
Відповідно до особливостей освітнього округу №3 однією з ефективних
форм роботи є засідання круглого столу класних керівників 9-х класів. Тут вирішується декілька проблем:
- наступність між школами II і III ступенів;
- ознайомлення з класними і батьківськими колективами, психологічними особливостями окремих учнів, що будуть навчатися у 10 класі.
Саме ці заходи сприяють успішній адаптації учнів 10 класу, організації
нового класного колективу. За результатами даних зустрічей плануються «Дні
відкритих дверей» для майбутніх десятикласників.
Під час даного заходу обговорювалися також матеріали конкурсу
«Кращий класний керівник».
Особливу увагу в роботі освітнього округу необхідно приділити використанню потенціалу інтернет-технологій. Радимо створити профорієнтаційну сторінку на сайті освітнього округу, систематично оновлювати інформацію для учнів та батьків, розміщувати поради психологів, науково-методичні матеріали з
питань допрофільної підготовки та профільного навчання. Завдяки електронній
пошті, веб-спілкуванню, відбувається дуже багато індивідуальних консультацій,
обмін досвідом серед колег всіх закладів освіти міста Гірника. Це дуже ефективна і зручна форма роботи. Саме вона дозволяє надавати адресну методичну допомогу.
Плануємо проведення семінарів у дистанційному форматі.
Тож організація роботи з педагогічними кадрами в школах округу повинна носити інноваційно - дослідно - експериментальний характер і бути спрямованою на поєднання компетентнісно зорієнтованого, діяльнісного підходів, що
враховують інтереси, запити, потреби та індивідуальний рівень професіоналізму та досвід роботи кожного педагога.
Куроп'ятник І.В., заступник директора
з НМР Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17
СТОР.6
Випуск № 8
Студія «Методичний супровід зростання професійної компетентності
педагогів»
для заступників директорів з НМР
Тема: «Наявність взаємозв’язку в одній із форм методичної роботи: самоосвіта вчителя – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок учнів
Мета: допомогти усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації до саморозвитку, самореалізації,
самоосвіти. Винищити питання взаємозв‘язку самоосвіти з якістю викладання
предмету і рівнем знань, умінь і навичок школярів. Обговорити питання кращих
підходів до вивчення рівня самоосвітньої діяльності вчителів
Сценарний план
засідання методичної студії для заступників директорів з НМР
«Методичний супровід зростання професійної компетентності педагогів»
19.03.2014
Учитель основний
чинник
формування
освіти
Від нього, його знань і
вмінь залежить якість
змін, які чекають
школу
Тому сьогодні вчитель не може
залишатися осторонь тих змін у
педагогічній науці, які
вдосконалюють навчальновиховний процес
СТОР.7
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас на нашій плановій зустрічі - проведенні засідання методичної студії з проблеми «Наявність взаємозв’язку в одній із форм методичної роботи: самоосвіта вчителя – якість викладання –
рівень знань, умінь і навичок учнів"
Учитель - основний чинник формування освіти. Від нього, його знань і
вмінь залежить якість змін, які чекають школу. Тому сьогодні вчитель не може
залишатися осторонь тих змін у педагогічній науці, які вдосконалюють навчально-виховний процес.
Спочатку нам потрібно визначити мету семінарського заняття. Для цього
я розповім вам одну історію.
Ідуть учитель з учнем по дорозі. Раптом учень піднімає щось із землі
і переносить на траву. Учитель запитує учня: «Що ти зробив?». «О учитель, я побачив, що равлик повзе по дорозі, і злякався, що його хтось зможе
роздавити. Я переніс його на траву». «Що ти наробив! — вигукнув учитель,
— равлик повз до своєї мети зі своєю швидкістю. Ти все змінив у його житті». Учень кинувся бігти. «Куди ти? — зупинив його вчитель. Я хотів перенести його назад, — відповів учень. Равлик вже одумався, він вже поставив
нові цілі. Ти знову хочеш змінити все в його житті?». І далі вчитель запитав: «А сам-то ти пам’ятаєш, куди йдеш?».
Учасникам пропонується виконати невелику вправу: поставити ноги на
ширину плечей, руки витягнути вперед паралельно підлозі. Потім повернутися
усім тулубом назад і зафіксувати поглядом на стіні те місце, до якого вдалося
дотягтися. Повернутися у вихідне положення. Закрити очі. Уявити собі, що наступного разу можна повернути свій тулуб значно далі. А потім, відкривши очі,
спробувати знову повернутися. Порівнюючи те місце в просторі, у якому учасники тепер опинилися, з уявною відміткою на якомусь предметі, що зафіксувала
їх колишній поворот, можна наочно переконатися в реальній силі впливу поставленої перед собою мети.
Ця проста фізична метафора знову нам наочно демонструє ефект постановки цілей. Отже, мета нашого заняття — допомогти усвідомити наявність
проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації до саморозвитку і самореалізації, формувати навички группового співробітництва.
Отже, спробуємо досягти мети нашої зустрічі через тренінгові вправи.
Що на вашу думку, означає слово тренінг?
Тренінг – спеціальний тренувальний режим
(Словник іншомовних слів)
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»
Випуск № 8
Потрібно чи не
потрібно?...
Повинен чи не
повинен?
У кошику на різнокольорових папірцях написані незакінчені речення, кожен, вибравши варіант, вголос читає свій варіант.
Я впевнена в тому, що … (пов‘язати з темою семінару)
Коли мене хвалять, я …
Моя улюблена приказка …
Я найкраще всіх умію …
Щоб бути щасливим, мені необхідно …
Я знаю, що …
Я хочу, щоб…
Компетентність «учитися вчитися» для мене …
(останньому)
«Учити самого себе» на сьогодні – девіз кожної особистості. Особистісно-орієнтована самоосвіта педагога забезпечує йому підвищення педагогічної
майстерності, а в результаті – неперервна самоосвіта особистості самого педагога.
Спробуємо визначити значення терміну «самоосвіта» через вправу
«Вордклауд», працюючи в трьох групах
1 група – Самоосвіта – активна цілеспрямована пізнавальна діяльність
людини, що пов‘язана з пошуком та засвоєнням знань у галузі, яка цікавить людину.
2 група – Самоосвіта – цілеспрямоване поповнення людиною своїх знань
залежно від інтересів і потреб, що виникають.
3 група – Самоосвіта – цілеспрямована робота людини, пов‘язана із пошуком та засвоєнням знань у певній галузі, в тому числі й шляхом прослуховування спеціальних передач по радіо та телебаченню.
Самоосвіта…
Потрібно чи не потрібно?...
Повинен чи не повинен?
Сучасний педагог навіть не замислюється над відповіддю на ці запитання…
Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта –
це тільки самоосвіта..
Д. Писарєв
Самоосвіта – це потреба, яка захищає особистість від інтелектуального
зубожіння, це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це вдосконалення
будь-яких якостей людини або його навичок
Закон України « Про освіту»
«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов‘язані постійно
підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру»
Напрями самоосвітньої діяльності
Професійний (предмет викладання)
Психолого-педагогічний
Психологічний
Методичний
Інтелектуальний
Інформаційно - комп‗ютерні технології
Духовний
Самоосвітня діяльність вчителя включає:
Науково-дослідницьку роботу з предмету
Вивчення наукової та методичної літератури
Участь у колективних й групових формах методичної роботи
Вивчення досвіду своїх колег
Теоретичну роботу і практичну апробацію особистих матеріалів.
Хочеться звернути увагу на питання ефективності самоосвіти педагога,
яка залежить від стиля управління педагогічним колективом, яка передбачає індивідуальний підхід до кожного вчителя, всебічну підтримку його творчості,
СТОР.8
Випуск № 8
прагнення до самореалізації.
А управляєте цим процесом ви – заступники директорів
(Робота в групах)
Визначити основні задачі, які стоять перед заступниками з НМР
Створити вчителю умови для його інтелектуального, соціального і духовного розвитку, самореалізації особистості
Досягти оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості вчителя і учнів
Забезпечити максимальну мобілізацію психічних ресурсів особистості з
метою забезпечення її самореалізації
Розглянемо основні управлінські функції заступників директора з
НМР, його кроки з підвищення ефективності самоосвітньої діяльності вчителя (роздати основні фукції)
1 . Аналітично - прогностична (здійснення діагностики та спонукання до самодіагностики вчителя).
2 . Планування ( допомогти у формулюванні проблеми і очікуваних результатів)
3 . Організаційно - координаційна ( підбір літератури , консультації з розробки
програми , організація показу успіхів ) .
4 . Контрольно - оцінна ( спланувати систему внутрішньошкільного контролю)
5 . Регулятивно - корекційна (оцінка процесів і результатів , вихід на нову проблему) .
6 . Соціально - психологічна (створення сприятливого мікроклімату , необхідного для продуктивної роботи вчителя , стимулювання його праці).
7 . Цільова ( допомогти у виборі форм реалізації програми самоосвіти ) .
Повернемося до досвіду роботи закладів освіти з питань його організації й практичного його підкріплення.
(із досвіду роботи ЗОШ № 6, 12, 19)
З позиції науково-методичної роботи з різними групами вчителів за рівнем їхньої кваліфікації визначають декілька етапів самоосвіти вчителя за принципами рівнево-кваліфікаційної диференціації
Шановні колеги! Залишається дати відповідь на два, дуже важливих питання:
- Як впливає рівень самоосвіти вчителя на якість викладання предметів і
рівень знань, умінь і навичок?
– Як краще можна вивчити і визначити рівень самоосвітньої діяльності
вчителя?
Закон України « Про освіту»
«Педагогічні та науково-педагогічні
працівники зобов’язані постійно
підвищувати професійний рівень,
педагогічну майстерність, загальну
культуру»
(Обговорення через вправу «Мікрофон»)
Підводячи підсумки зустрічі, спробуємо дати відповідь щодо показників
ефективності педагогічної самоосвіти
Якість організації вчителем НВП
Наявність особистих планів роботи
Відображення в планах державних, регіональних, міських, шкільних документів
Відповідність плану самоосвіти темі після курсового завдання
Переопрацювання теоретичного матеріалу
Ознайомлення з ППД з даної теми
Впровадження теми самоосвіти на уроці
Реалізація її у позакласній роботі
Розповсюдження досвіду роботи
―Школу можна вдосконавлювати, тільки удосконалюючи кваліфікацію
вчителя. Який вчитель, така школа‖
Ян Амос Коменський
Вправа «Який ви актор»
Учасники виконують завдання тренера:
СТОР.9
Випуск № 8
1. Позначте у відсотках, якими є ваші власні досягнення
в житті.
2. Наскільки ви себе презентуєте в цьому житті?
3. Який відсоток вашої участі в подіях, що відбуваються навколо
вас?
4. Оцініть, який ви лідер?
5. Які ви є в ролі командних гравців?
Виведіть середній бал у відсотках. А тепер дайте відповідь ще на одне питання:
• Як ви розумієте слово «гравець»?
• Чи пов‘язане це поняття з активністю людини і як?
Інтерпретація результатів тесту
90 % і вище — ви граєте, щоб виграти (активна життєва позиція, участь і перемога в різних конкурсах, проектах, експериментах, активна самоосвіта, творчий
підхід до будь-якої діяльності, розвинута потреба активно діяти і домагатися
успіху).
75–89 % — ви граєте, щоб не програти (чітко виконуєте інструкції, розпорядження, ретельно працюєте, одержуєте гарні результати, цікавитеся інноваціями, іноді — якщо треба — берете участь в експериментальних програмах, розвиваєте критичне і творче мислення).
50–74 % — ви просто граєте (рівень домагань у нормі або трохи занижений, керуєтеся принципом «не висовуйся» або «ми працюємо на стільки, на скільки
нам платять», активність викликається сильним стимулом до чого-небудь, рідко
виникає потреба в кардинальних змінах життєвих ситуацій).
0–49 % — ви навіть і не починали грати (пасивна позиція, ви пливете просто за
течією, любите перекладати проблеми на інших людей, життя здається монотонним і нецікавим, постійно прагнете до спокою, мотивація до саморозвитку відсутня).
Питання для обговорення
• Для чого ви виконували цю вправу?
• Що нового довідалися про себе?
Чи виникло бажання скоригувати свою життєву позицію?
Упражнение "Фраза по кругу"
Выберем какую-нибудь простую фразу, например: «В саду падали яблоки». Теперь, начиная с первого игрока справа от экрана, начинаем произносить
эту фразу все по очереди. Каждый участник игры должен произнести фразу с
новой интонацией (вопросительной, восклицательной, удивительной, безразличной и т.д.). Если участник не может придумать ничего нового, то он выбывает из
игры, и так продолжается, пока не останется несколько (3—4) победителей.
Итак, по удару гонга, все участники игры, начиная с того, кто сидит справа от
экрана, произносят одну и ту же простую фразу, но с разной интонацией. Повторять интонации нельзя. Тот, кто не может придумать новую интонацию, выбывает из игры. Игра может продолжаться до тех пор, пока не останется 3—4 победителя. Может быть, она закончится и раньше, если никто из участников не сможет придумать ничего нового. Внимание, начали! Спасибо, поздравляем победителей.
«Формальна освіта допоможе Вам вижити, а самоосвіта приведе Вас
до успіху!!!»
Завідувач ММК, В.В. Панасенко
http://valentinapanasenko.blogspot.com/p/blog-page_7189.html
СТОР.10
Випуск № 8
Міське методичне об'єднання класних керівників 5-8 класів
Тренінг ―Ключ до успіху‖
26.03.2014
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
Задачи: Определить ключевые позиции на пути личностного роста. Способствовать освоению активной позиции самопознания и самодиагностики. Развивать осознанное стремление к успеху и преодолению профессиональных затруднений.
Здравствуйте! Как дела? Как успехи? По моим наблюдениям реакция на
мой вопрос была неоднозначная. Кто-то с оптимизмом улыбнулся, а кто-то с
сожалением опустил плечи. Почему? Скорей всего, потому, что кому-то в жизни
везет чуть больше, а кому-то чуть меньше. Может кого-то «судьба» балует, потому что любит? А может, есть секрет, которым владеют избранные? Что же это
за «замок», ведущий к успеху? Знаете ли вы свой «ключ» успеха? Если пробовать каждый из них – это путь к провалу. Предлагаю совместно найти его здесь
и сейчас.
Эпиграф :
«Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей
полноте свою сущность
– вот для чего мы живем»
О. Уайльд
Из поколения в поколение перед семьей и педагогом стоит задача воспитать из ребенка достойного человека, однако с приходом нового поколения
меняется содержание, которое мы вкладываем в понятие «достойный».
Современная действительность, отраженная в нормативно–правовых
документах требует воспитания человека, наделенного определенными качествами.
Какими личностными качествами должен быть наделен современный выпускник?
Одна подгруппа педагогов называет качества, основываясь на личном
опыте и убеждениях, а другая подгруппа педагогов озвучивает «ключевые» качества, определенные требованиями современных нормативно-правовых документов.
Данные качества, наверняка, помогут человеку стать успешным.
Вывод: (открывается «ключ») То ценное, что есть В ЧЕЛОВЕКЕ,
несомненно, важнее того, что есть у человека!
Успех- это удача в
достижении чего-нибудь
Удача- нужный
или желанный
исход дела
Являются ли указанные качества врожденными?
От чего зависит преобладание в человеке положительных или отрицательных качеств? (От воспитания.)
Именно в период школьного детства у ребенка формируется «вектор»
развития. Именно педагоги дают старт развитию личности ребенка. Именно от
того, как ребенок развивается в детстве, во многом зависит успешность его дальнейшей жизни. А должен ли быть «вектор» развития у самого педагога? Несомненно, да! Воспитать личность может только … (личность). Обладаете ли вы
сами указанными качествами?
Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало
достоинств.
(Авраам Линкольн.)
У каждого человека есть свои недостатки, т.е. то, что ему недостает.
Парадоксально, но факт, достоинства не так бросаются в глаза, как недостатки.
По мнению профессора Флетчера отрицательных качеств не существует.
Есть качества, недостаточно или чрезмерно развитые, иным словом, несбалансированные. Например: такая черта характера, как гибкость может превратиться в безвольность или, напротив, в жесткость. А это уже недостатки.
СТОР.11
Випуск № 8
Слагаемые успеха:
Знания
Качества личности
Помощь (поддержка)
близких людей
Позитивное отношение
к окружающим людям
Можете ли вы сказать, что данные качества у Вас достаточно развиты?
Всегда ли Вам удается проявлять указанные качества в профессиональной
деятельности? Отметьте стрелочкой те качества, которые вы бы хотели
развивать в себе в первую очередь? Объясните, почему это необходимо?
Вывод: (открывается очередной «ключ»). Не стремись победить других, все
победы начинаются с победы над самим собой!
Необходимые
знания в жизни
человека:
Широкие знания во
многих сферах жизни;
Глубокие знания по
отдельным учебным
предметам;
Знания в области
психологии о себе
самом и о других;
Знания о традициях и
культуре своего и
других народов;
Знать иностранные
языки.
Качества личности необходимые
для успешной деятельности:
Заботиться о других
Умный
Честный
Справедливый
Дальновидный
Привлекательный
Гибкий
Образованный
Хороший организатор
Хороший оратор
Любознательность
Умение слушать других
эмоциональность
Сильная воля
Чувство юмора
Ответственность
Патриотизм
Доброжелательность
Внимательность
Творческая активность
Способность анализировать
Принципиальность
Чувство долга
Самокритичность
СТОР.12
Что важнее в достижении успеха: личностные качества, способности, которыми
обладает человек или его талант?
Вывод: (открывается очередной «ключ») Способности – еще не талант, их
надо развивать!
Вы везучий человек? (Пауза.) В ответ на этот вопрос большинство людей неуверенно пожмут плечами: «Всякое бывает…». Но есть и такие
«счастливчики», которые не сомневаются в своей удачливости. Они легко приведут множество примеров, когда обстоятельства их жизни складывались настолько выигрышно и благополучно, что просто грех было не воспользоваться такими замечательными возможностями.
Отчего одним фортуна постоянно улыбается, а других будто и не замечает и даже издевается над ними? На этот счет существует множество мистических гипотез.
Кто из присутствующих считает себя не везучим?
Марк Твен писал: «По крайней мере, раз в жизни Удача стучится в дверь к каждому, но многие из нас в это время сидят в соседнем кабачке и не слышат стука». Опыт английского психолога Ричарда Вайзмана из Хартфордширского университета подтверждает суждение писателя. Удача – это не удачное стечение
обстоятельств, а наша готовность им воспользоваться.
Если верить психологу Ричарду Вайзману, удача — в том числе и неудача — это нечто, что мы называем результатами осознанного обращения человеческих существ со случайностями, просто некоторые люди ладят с ними
лучше, чем другие.
В течение 10 долгих лет Вайзман следил за ходом жизни 400 испытуемых
разных возрастов и профессий. Он нашел их по
объявлению в газетах, в которых он просил обратиться к нему тем людям, которые считают себя либо баловнями судьбы, либо полными неудачниками. Они
вели дневник и выполняли тесты, а также описывали Вайзману свою жизнь в
интервью и отчетах. В одном исследовании Вайзман попросил испытуемых
просмотреть газету и посчитать количество иллюстраций в ней.
Люди, которые сами себя считали неудачниками, потратили на это задание две минуты. Люди, которые считали себя везучими , в среднем потратили
несколько секунд. На второй странице газеты Вайзман вставил блок текста, в
Випуск № 8
Составление Модели стратегического
восхождения к вершине успеха.
«родитель - ребенок»,
«педагог - ребенок»,
«педагог - родитель»,
«администрация – педагог».
Методы взаимодействия
1. Замените приказ на просьбу.
2. Вместо возмущения –
активное слушание.
3. Вместо наказания и угрозы –
поощрение.
4. Приказ, как утверждение
власти.
5. Вместо наказания и угрозы –
«время для остывания».
котором огромными жирными буквами было написано: «Дальше
не считай, тут 43 картинки». Немножко дальше был вставлен второй кусок текста, который сообщал: «Скажи профессору, что видел меня, и получишь 250$». Люди, считавшие себя неудачниками, не заметили ни одного из
этих посланий.
Вайзман утверждал, что то, что мы называем удачей, на самом деле просто паттерн действий, который объединяет стиль восприятия и обращения с событиями и людьми, встречающимися вам на жизненном пути. Он заметил, что
у «неудачников» слишком узкий фокус внимания. Они помешаны на безопасности и очень тревожны: вместо того, чтобы резвиться в море случайного выбора,
они зацикливаются на контролировании происходящего, выискивая что-то конкретное. В результате они теряют множество возможностей, мирно проплывающих мимо.
«Везунчики» постоянно меняют ход своих обычных действий и высматривают что-то новое.
Вайзман сравнил такое поведение со сбором урожая яблок в саду.
Если
представить себе, что таким двум типам людей дали корзинку
и попросили собрать как можно больше яблок, то получится, что неудачники»
— это те, кто все время ходит по одним и тем же местам и в итоге с каждым
разом набирают всѐ меньше, а «удачники» — это которые никогда не возвращаются в то же место и их корзинки всегда полны. В этой метафоре под. яблоками понимается жизненный опыт. Если представить, что небольшое количество такого опыта ведет к славе, удаче, богатствам или какому-нибудь иному виду
счастья, материальному или духовному, то легко заметить, что везение — не
такое уж страшное, как сначала кажется. Главное — научиться с ним обращаться.
Что делать? И чего не надо делать, чтобы воспитать успешную личность? Существует ли верный путь и определенная стратегия восхождения к
вершине успеха?
Составление Модели стратегического восхождения к вершине успеха.
Вырабатывают стратегию совместного восхождения с учетом развития коммуникативной компетентности в системе
«родитель - ребенок», «педагог - ребенок», «педагог - родитель»,
«администрация – педагог».
Если мы хотим, чтобы «трудный» ребенок стал успешным человеком,
способным завоевать этот мир, найти свое место в нем, необходимо обратить
внимание на методы взаимодействия.
«Цель жизни –
самовыражение.
Проявить во всей полноте
свою сущность – вот для
чего мы живем»
О. Уайльд
Замените приказ на просьбу. Откажитесь от риторических вопросов,
…
вместо возмущения – активное слушание.
вместо наказания и угрозы – поощрение
приказ, как утверждение власти
Вместо наказания и угрозы – «время для остывания.
Осыпая ребенка негативными замечаниями, вы лишаете его возможности стать лучше.
Обратите внимание, важно применять методы стимулирования к победе именно в данной последовательности!
типа:
А что же все-таки значит это «сладкое» слово «УСПЕХ»?
Составление синквейна на тему: «Портрет успешной личности» (Подгрупповая работа.)
Что такое синквейн? Это стихотворение, состоящее из 5 строк
(незарифмованных). В синквейне человек (группа людей) выражает свое отношение к проблеме.
СТОР.13
Випуск № 8
Жизненные формулы
1. Формула комфорта: “Делай сегодня то, что ты делал
вчера”.
2. Формула временного удовольствия: “Делай то, что
тебе приятно делать”
3. Формула ожирения: “Ешь калорийную еду и мало
двигайся”
4. Формула неуверенности: “Ищи слабости в себе и
сравнивай их с сильными сторонами других людей”.
5. Формула депрессии: “Мало двигайся и окружи себя
однообразием ”
6. Формула прожигания жизни: “Думай о пустяках,
занимайся пустяками”
7. Формула недоверия: “Думайте и говорите одно, а
делайте другое”
Порядок написания синквейна:
1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание.
2-я строка – 2 прилагательных, определяющих содержание.
3-я строка – 3 глагола, показывающих действие понятия.
4-я строка – короткое предложение, в котором автор выражает свое
отношение.
5-я строка – одно ключевое слово, через которое автор выражает свои
чувства,
ассоциации связанные с данными понятиями.
Пример синквейна на тему: «Портрет успешной личности»
Успех.
Достойный, прочный.
Думай, действуй, достигай.
Успех – это ряд, преодоленный неудач. (Успех в любом деле начинается
с дела. Твой завтрашний успех приходит уже сегодня. Будущее принадлежит
тому, кто верит в успех).
Целеустремленность.
Таким образом, у каждого из нас представление об образе «успешного
человека» свое. Вы представили свой «идеал успеха». Успех – это когда получаешь то, что ты хочешь.
Вывод: (открывается очередной «ключ») Приближение к успеху – это
приближение к идеальному образу.
Порядок написания сенкана:
1-я строка – одно ключевое слово, определяющее
содержание.
2-я строка – 2 прилагательных, определяющих
содержание.
3-я строка – 3 глагола, показывающих действие
понятия.
4-я строка – короткое предложение, в котором
автор выражает свое отношение.
5-я строка – одно ключевое слово, через которое
автор выражает свои чувства,
ассоциации
связанные с данными понятиями.
ЖЕЛАЮ УСПЕХА!
Каждый человек – уникальная личность. В чем-то он – совершенно неподражаем и вне всякой конкуренции. И, бесспорно, эта его особенность может
стать залогом его будущего успеха.
Упражнение «Дотянись до звезды». Даны подручные средства:
шарик, бумага, резинка, фонарик.
Трудно разговаривать без помощи языка? (Да.) Вот парадокс, даже научившись еще в давние времена разговаривать, конфликтов среди людей по настоящее время не уменьшилось! Почему? (Не умеют договариваться.)
Вывод: (открывается очередной «ключ») Умей жить с людьми так,
чтобы твои друзья не стали твоими врагами.
В завершении хочу еще раз обратить внимание на «ключи» к успеху.
Очень надеюсь, что они станут залогом к вашему будущему успеху. Помогли
ли они увидеть сферу ваших личных или профессиональных затруднений?
Появилось ли желание разрешить эти затруднения? Что из сегодняшней
встречи вы можете перенести в практику своей работы? Нашли ли Вы свой
«недостающий» ключ, ведущий к успеху? Какие «ключевые» позиции заставили взглянуть на себя и свою деятельность по-другому? Составьте
«программу последействия». Назовите 3 следующих шага, которые вы сделаете после нашей встречи. Помните, что воспитать успешную личность ребенка может только успешная личность педагога.
Чему сегодня научилась Я? Я овладела навыком построения сотрудничества с группой малознакомых, но очень интересных людей, выстраивания «обратной связи», навыком самоанализа и самопознания. Я благодарна Вам!
От всей души желаю личных достижений, плодотворного сотрудничества и успеха! Спасибо!
Суханова І.В. методист ММК
СТОР.14
Випуск № 8
Міське методичне об'єднання вчителів фізичної культури
25.03.2014
Моніторинг оздоровчої функції освіти
Здоров'я – це стан повного фізичного,
духовного і соціального благополуччя,
а не лише відсутність хвороб але фізичних вад
Здоров'я – це стан
повного фізичного,
духовного і соціального
благополуччя,
а не лише відсутність
хвороб але фізичних
вад
Найвища цінність суспільства-людина. Проте з кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя та здоров‘я. Здебільшого ці чинники породжує сама людини: науково-технічний прогрес, діяльність людини, її необачне поводження з природою.
Критичний рівень здоров‘я й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді внаслідок зниження рухової активності в умовах зростання (до 72% навчального часу) висувають першочерговим завданням перед державною та
громадськістю— збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування в
них навичок здорвого способу життя.
Стан здоров'я й творчих можливостей людини майже на 70% залежить
від неї самої, від рівня і стилю її життя, від її особистої культури здоров'я і тільки 30% – від чинників зовнішнього середовища.
Сучасний погляд на здоров'я, як основа формування здорового способу
життя, включає на додаток до уявлення про сфери здоров'я також структурування здоров'я за шістьма рівнями.
Рівні здоров'я визначаються за кількісною ознакою - від окремої людини
до людства в цілому.
Перший рівень - індивідуальний, тобто здоров'я окремих осіб.
Другий рівень - здоров'я групи людей.
Третій рівень - це рівень організацій.
Четвертий рівень - це здоров'я громади.
П'ятий рівень - це рівень країни, шостий - світу.
Ми з вами можемо діяти на першому, другому рівнях для того, щоб призупинити хвороби, попередити їх, слід приділяти певну увагу здоров'ю учнів.
Саме з цією метою, щоб діагностувати складові здоров'я і проводиться моніторинг оздоровчої функції освіти.
Регіональна програма моніторингу оздоровчої функції освіти створена в
2002 році й апробована у пілотних школах області. Вона передбачала проведення діагностики двох основних складових здоров'я - фізичної і психічної.
Аналіз отриманих матеріалів пілотних шкіл свідчить, що запропонована методика діагностування доступна, але, як підкреслюють деякі респонденти, виникли
труднощі в проведенні через нестачу необхідного обладнання.
Експериментальний клас обирається на підставі рекомендацій з відділу
методичного забезпечення оздоровчої функції освіти облІППО. Інші класи можна залучати за власним бажанням вчителя.
Спочатку проводимо діагностику рівня валеологічних знань за допомогою анкет № 1 та № 2.
Далі заповнюється загальна таблиця
Рівень валеологічних знань
Високий
Середній
Низький
кількість учнів
Потім проводимо діагностику фізичного розвитку за такими показниками: довжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітини, сила правої руки, сила
лівої руки, ЖЄЛ, пульс.
Діагностика фізичних кондицій проводиться за показниками: згинання і
розгинання рук в упорі лежачи, стрибки у довжину з місця, спринтерський біг 30 м, нахили тулуба вперед з положення сидячи.
СТОР.15
Випуск № 8
Клінічна діагностика. Краще, якщо клінічну діагностику проведуть лікарі. У разі відсутності у школі лікаря, цю роботу може провести медична сестра,
використовуючи дані із медичних карток, де вказані хронічні та перенесені інфекційні захворювання.
Первинний етап діагностики клінічного здоров'я класу
Групи здоров'я
І група
II група
III група
IV група
V група
Кількість учнів
За кожним видом діагностування заповнюється дві таблиці, які потім
надаються до облІППО.
Дітям надаються рекомендації дощо виконання вправ для коригування
хвороб. Наразі це питання не виправдовує себе, бо контроль здійснюється однобічно. Та для себе можна використовувати, щоб надати рекомендації учням.
АНКЕТА № 1
Питання
1.
Правильні відповіді
Скільки разів на день Ви моєте руки?
В: кожний час
А) 1,2,3, і т.д. Б) за необхідності В) кожний час
Найвища цінність
суспільства-людина
СТОР.16
2. У Вас є зараз у кишені носовичок?
А) так
Б) ні
А: так
3. Скільки у Вас носовичків?
А) один
Б) три
В) ваша відповідь
Б: три, В: індивідуальні серветки
4. Ви користуєтесь гребінцем друга?
А) ні
Б) так
В) інколи
А: ні
5. Скільки разів Ви чистите зуби?
А) 1,2,3,4,5, і т.д. Б) після їжі
Б: після їжі
6. Ви закриваєте рот долонею під час кашлю?
А) так
Б) ні
В) не завжди
А: так
7. Ви міняєте білизну щодня?
А) так
Б) ні
А: так
В) не завжди
8. Як часто Ви миєте все тіло?
А) два рази на день Б) один раз на день В)
один раз у тиждень
А: два рази у день
9. У Вас бувають травні розлади?
А) так
Б) ні
Б: ні
10. Чи займаєтесь Ви фізичними вправами?
А) так
Б) ні
В) не завжди
А: так
Випуск № 8
АНКЕТА № 2
Питання
1.
Якого кольору у вас очі?
А:
2.
Б: не знаю
Ви знаєте, який у вас зріст?
А: так -.....см
Б: ні
В: приблизно ...... см
3.
Ви знаєте, яка у вас вага?
А: так -.....кг
Б: ні
В: приблизно - .... кг
4.
Якого розміру у вас ніс?
А: так -.... см
5.
Чи знаєте ви своє захворювання?
А: так
6.
ра, —
складова частина
культури, пов'язана з
системою фізичного
виховання, організації
спорту, спеціальних
наукових дослідів,
технічних засобів,
потрібних для
фізичного виховання і
спорту, суспільної та
особистої гігієни,
раціональної організації
активного відпочинку
тощо
СТОР.17
Б: ні
Ви даєте поради іншим, як лікуватися?
А: да
8.
Б: нет
Вьі лечите себя сами?
А: да
7.
Б: не знаю
Б: нет
Ви знаєте розміри вашого головного убору?
А: так
Б: ні
Вправи для розвитку фізичних якостей
Вправи для розвитку витривалості
1. Кидки м'яча у стіну на відстані 1-2-Зм (враховувати час та відстань).
2. Рівномірний біг. (дозування).
3. Згинання та розгиння рук до втоми.
4. Біг з прискоренням.
5. Згинання та розгиння рук з вантажем у руках (гантелі, набивні м'ячі).
6. Біг з подоланням смуги перешкод.
7. Вис на зігнутих руках (час).
8. В.п. - сід на підлозі (стільці) кут на час.
9. Стрибки на місці зі скакалкою (на двох, одній ногах, міжскоками).
10.Біг зі зміною лідера.
11.Біг з вантажем (гантелі, м'яч).
12. Перетягування партнера, піднімання (за вагою партнера, гімнастична
палиця, в парах).
13.Утримання вантажу у піднятих в сторону руках 300, 400, 500 гр.
14.Просування вперед зі скакалкою.
15.Перенос партнера парами, ходьба з партнером на плечах, повільний біг.
16.В.п. - вис на гімнастичній стінці, підняття та опускання ніг.
17.Серія кидків набивного м'яча.
18.Стоячи на колінах, м'яч перед собою, у прямих руках, почергові сіди на стегно (без допомоги рук) - 10 разів.
19.Упор лежачі, ріки на м'ячі, згинання та розгинання рук.
Випуск № 8
20. Лежачі на животі; м'яч вгору, прогинання (10 разів).
Вправи на розвиток спритності.
1. Перекид вперед, кидок м'яча на точність.
2. Стрибок у довжину з місця спиною вперед.
3. Метання м'ячів 15 штук у ціль лівою рукою знизу.
4. Біг з в.п. спиною за сигналом зі зміною напрямку.
5. Подолання перешкод на лівій, правій нозі.
6. Метання тенісного м'яча в ціль після колових обертів вправоруч, ліворуч 3-4
м'ячі.
7. Метання тенісного м'яча з положення сидячі на дальність, висоту 3-4 м'ячі.
8. Біг з оббіганням предметів (3-4 предмети).
9. Швидка ходьба по гімнастичній лаві, зіскок зі лави, перекид, метання м'ячів (5
штук) у ціль 2x4.
10.Стрибок по купинах на двох. Одній нозі.
11 .Кидки м'яча у ціль після бігу 2x10м.
12.В.П. - о.с., кидок м'яча вгору, швидко прийняти упор
лежачи, встати та спіймати м'яч. 13.3а сигналом підняти м'яч, передати партнеру
на
відстані 2-3-4м, в парах.
14. Метання в ціль з-за голови нестійкого предмету.
15.В.П. - о.с, кидок м'яча вгору, лягти на спину, встати,
підкинути м'яч.
16.Стрибки на одній нозі парами. 3 в.п. - руки на плечі
партнера, права, ліва нога попереду.
17.Стрибки вперед спиною через набивні м'ячі.
18.Подолання смуги перешкод кроком, бігом.
19. Ходьба по гімнастичній колоді, гімнастичній лаві перевернутій, зіскок спиною вперед з виконанням складних гімнастичних вправ.
20.Метання у ціль сидячи спиною вперед з вихідного положення сидячі, лежачи,
правим, лівим боком відстань 3-4-5метрів. 21.3 положення о.с. - права рука
вперед, права нога вперед, кидок лівою у ціль відстань 3-4м і навпаки.
22.Обертання скакалки під ногами у різному темпі.
Виконання групами.
23.З положення спиною вперед до цілі
1 - права рука вперед, нога вправо на носок;
2 - ліва рука вперед, нога ліворуч.
24. Жонглювання м'яча у ходьбі та повільному бізі.
Вправи для розвитку швидкісно-силових якостей.
1. Просування вперед у колоні стрибками, руки на плечі того, хто стоїть попереду.
2. В.п. - набивний м'яч над головою. Кидки у стіну.
3. В опорі нахил тулуба вперед з допомогою партнера.
4. Просування вперед стрибком у пів присіді у колоні, руки на плечах.
5. Кидки набивного м'яча вгору з ловінням.
6. Нахиляючись кидки набивного м'яча назад партнеру (ліворуч, праворуч, між
ніг).
7. Просування вперед у колоні одна рука на плечі, інша на голімковову суглобі.
8. В.п. - ноги нарізно або тулуб нахилений вперед, кинути м'яч та спіймати його.
9. Згинання та розгинання рук з мічем, гантеліми.
10. Присіди групою, руки на плечі сусіда та вистрибування вгору, не
кидаючи рук.
11.Стоячи спиною один до одного, кидки назад м'яча з поворотом тулуба.
12.Сидячи на підлозі, підкидати м'яч рукми угору, прийняти положення лежачі
на спині, встати та піймати м'яч.
13.Стрибки вздовж лави зліва на право на двох ногах (виконувати групою).
СТОР.18
Випуск № 8
14.Кидки м'яча партнеру від грудей у стрибку, ловіння у стрибку.
15.Сидячи на лаві, нахилитися назад, вперед, ноги закріплені.
16.В.п. - ноги нарізно, лава між ніг стрибки; прсуванням вперед зі вскоком
на лаву.
17.Стоячи спиною один до одного передача м'яча вгорі над головою, знизу між
ногами.
18.Сидячи на підлозі покласти ноги на до ніг партнера, кидки м'яча партнеру.
19.Стрибки вздовж лави, просуваючись зліва направо вперед на одній нозі.
20.Кидки м'яча сидячи ноги нарізно на лаві на дальність.
21. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи ноги на лаві, з грумом.
22.В.п. - наскок на лаву двома ногами, зіскок прогнувшись.
23.Перетягування в парах сидячи.
24.Кидки м'яча з-за спини з нахилом вперед.
25.Стрибки вздовж лави з просуванням вперед не наступаючи на лаву, відштовхнутою ногою та поворот на 180 градусів.
26.Лежачи на підлозі, кидок набивного м'яча, плескання, ловіння.
27.Стрибки через гімнастичну лаву вперед, виконувати шеренгою.
28.Лежачи на животі по черзі згинання ніг у колінному суглобі у помірним опором партнера. Він утримує за гомілки.
29.Метання набивного м'яча зліва, справа уціль.
30.Присід з вантажем на спині біля гімнастичної стінки.
31 .Підйом на гімнастичній стінці на руках.
32.В.п. - лежачи на спині у руках м'яч, прийняти положення руки вперед.
Вправи для розвитку швидкості.
1. Біг з максимальною частотою руху по мітках, через набивні м'ячі, гімнастичні
палиці, низькі бар'єри та ін обмежувачами рухів з подальшим пробіганням із
заданою частотою, 20 метрів. Виконати до початку зниження швидкості.
2.Човниковий біг на відрізку 20-30 метрів, 2-3 серії поб-8 разів.
3.Різкий перехід до прискорення по сигналу під час повільного бігу. Не менше
10 прискорень по 25-30 метрів.
4.Чергування бігу з опором амортизатора (скакалки), закріпленого за пояс, з
прискоренням на тому ж відрізку з граничною швидкістю. 3-4 підходи по 25-30
метрів.
5.Бег з граничною частотою рухів, стоячи в упорі біля стінки 10-15 секунд. Відстань від стінки не менше 80 см.3-4 серії через 2 хвилини.
б. Біго з рухом рук з граничною частотою, стоячи на місці. Те ж саме з обтяженням в руках з подальшим чергуванням рухів без обтяження. 3-4 серії по 10-15
сек.
7.Стрибки на одній нозі на місці у швидкому темпі 2-3 серії по 10 сек. через 1
хвилину відпочинку.
8.Біг на коротких відрізках з граничною і близько максимальною швидкістю. Біг
з ходу, біг зі старту. 4-6 серії через 1.5-3 хв.
9.Кидки набивного м'яча вперед з швидким прискоренням слідом за ним. Повторити 5-8 разів.
10.Акцентрірованний, гранично потужний винос правого стегна через крок під
час бігу. Наступний підхід з акцентом на ліву ногу.4 підходу на відрізку 60-80
метрів, відпочинок 3 хвилини.
11 .Імітація швидкого бігу в положенні упор сидячи позаду "горизонтальний
велосипед". Повторити 4 рази по 20 секунд.
12. Спеціальні вправи бігуна в гранично швидкому темпі: Семенящий біг, біг з
захльостуванням гомілки, біг з високим підніманням стегна, біг поштовхами
стопою. Виконувати на відрізку 40 метрів.
13.Імітація швидкого бігу в висі чи упорі на передпліччях. 4-5 серії по 15-25 секунд, чергуючи з відпочинком 1.5-2 хвилини.
14.Старти з різних положень стоячи спиною або особою по напряму бігу. Лежачи, сидячи, присідання й т.д. 5-6 стартів.
СТОР.19
Випуск № 8
15.Ігри та естафети з передачею по колу одного або кількох м'ячів, на швидкість
(в нахилі, над головою, між ніг), розкладання і збирання м'ячів на час.
Вправи на розвиток вибухової сили для 5-7 класів
1. Стрибки на 2 ногах, зіскок і наскок на піднесеність. Те ж на 1 нозі.
2. Стрибки на 2 ногах через низькі бар'єри, перешкоди, набивні м'ячі з підтягуванням колін до грудей.
3. Вистрибування вгору з глибокого присідання, півприсіда.
4. Кидки набивних м'ячів різної ваги, різними способами (знизу, збоку, від грудей, сидячи, лежачи)
5. Зіскок з височини 30-40 см. на 1 або 2 ноги, з наступним вибуховим відскоком
вгору або вниз - вперед.
6. Стрибки на 2 ногах "жабою" 6-8 стрибків з наступним тікання вперед.
7. Біг на 1 нозі (стрибками) з підтягуванням поштовхової ноги вперед-вгору і
приземленням на неї.
8. Вистрибування вгору з присіду на ґрунті або на 2 паралельних лавках з набивними м'ячами в руках.
9. Одна нога п'ятою стосується опори, інша на ґрунті.. Підскоки на місці.
10. Стрибки з ноги на ногу або двох ногах через лавку. 11 .Біг вгору, біг вгору
стрибками.
12. Швидкий біг по піску.
13. Стрибки у довжину з місця: спиною, боком, з фіксацією рівноваги при приземлення на одну ногу. 14.Вискокування на кожен 3 або 5 крок по ходу бігу.
Приземлятися на махову ногу.
15. Швидка зміна ніг у випаді без підстрибування, те саме з обтяженням на поясі
і на плечах, з гантелями в руках.
Для 8 класів.
І6.Бег з опором гумового амортизатора за допомогою партнера, амортизатор
утримується на поясі.
17. Стрибки "різножкою" з обтяженням в руках (гантелі)
18.10-кратне швидке присідання з фіксацією часу, те ж саме з додатковим обтяженням в руках, на плечах.
19.Стрибки у довжину з місця (3-ій, 5-ої, 10-ою)
20.Вистрибування вгору з півпрісіда, з гирею або гантелями в руках 10-16 кг.
21.Поштовхом двох ніг застрибування на дві ноги на стопу матів.
22. Стрибки з підтягуванням ніг.
23 .Випади вперед зігнутою ногою. Інша нога ззаду, швидка зміна положення
ніг.
24. Зіскок на 2 і 1 ногу, з наступним стрибком вперед. Стрибки у глибину.
25.Одна нога, зігнута в коліні стоїть на височині, інша на грунті. Стрибком зміна
положення ніг.
Вправи на розвиток абсолютної сили
I .Прісід з партнером на плечах
2.Сидячи на височині, ноги зафіксовані. Піднімання і опускання тулуба без обтяження і з обтяженням.
3.Прісід з обтяженням на плечах, або утримання їх на витягнутих руках.
4.Жім штанги (гриф, гантелі) лежачи на горизонтальній лаві.
5.В упорі лежачи, згинання-розгинання рук. б.Жім гантелей (грифа) вгору, з грудей, з-за голови. 7.Гімнастіческая лава над головою. Згинання-розгинання рук.
8.Прісід на одній нозі "пістолет"
9.Лягти поперек лавки, ноги зафіксовані за рейку гімнастичної стінки. Повороти тулуба вліво, вправо без обтяження і з обтяженням (набивний м'яч, гантелі).
10.Вис спиною на гімнастичній стінці. Підняти зігнуті, напівзігнуті, прямі ноги
до місця хвата, або до рівня пояса.
СТОР.20
Випуск № 8
11 .Подскокі на місці з обтяженням на плечах.
12.Лежачи стегнами на опорі, ноги зафіксовані. Піднімання і опускання тулуба
без обтяження, з обтяженням.
13.Вис спиною до гімнастичної стінки. Кола ногами вліво і вправо, ноги прямі
або зігнуті в колінах.
14.Прісідання і вставання, стоячи на паралельних лавках, утримуючи вага руками знизу. Тулуб тримати прямо, вага руками не підтягувати.
15.Наклони вперед зі штангою на плечах.
Із досвіду роботи Савченко С.М,
вчителя фізичної культури
Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Формирование самообразовательных навыков и умений на уроках
русского языка и литературы
І. Научное обоснование избранной темы: актуальность, новые аспекты,
место, роль и значение в деятельности гимназии.
Времена образования, нацеленного лишь на познание мира, приобретение суммы академических знаний, проходят. На первый план выступают мотивация познавательной деятельности, способность к самостоятельному добыванию знаний, готовность учиться в течение всей жизни. Наступает время познания самого себя и своего «я», создания возможностей для самореализации, саморазвития, самоусовершенствования, самообразования.
Концепция 12-летней средней общеобразовательной школы, Национальная доктрина развития образования Украины указывают на необходимость развития творческих способностей, навыков самообразовательного научного познания учащихся, формирования у подрастающего поколения научного мировоззрения, содействие самореализации личности. В связи с этим коренным образом
меняются функции учителя: нужно создать такие условия, которые стимулировали бы у учащихся проявления творческой активности, постепенный переход
от воспитания и обучения к самовоспитанию и самообразованию.
Выполнить такие задачи невозможно в рамках традиционных технологий, традиционных подходов. На уровне области разработана и успешно внедряется образовательная программа «Формирование самообразовательной компетентности учащихся», целью которой является создание на всех уровнях целостной системы деятельности по формированию самообразовательной компетентности.
Современный выпускник не всегда соответствует требованиям жизни, в
частности, в таких сферах, как умение организовать свое образование, развивать
компетентности, действовать самостоятельно в критических ситуациях. В процессе самообразования учащиеся сталкиваются с затруднениями, которые заметно снижают интенсивность самообразовательной деятельности, ведут к утрате
интереса к ней. Эти затруднения связаны с отсутствием у школьников навыков
и умений самостоятельного умственного труда, неумением систематизировать
полученную информацию и соотносить ее со своими пробелами в знаниях основ
наук.
Задача учителя состоит в том, чтобы научить учащихся приобретать знания самостоятельно и полученные знания использовать для собственного развития, самореализации.
Педагогический коллектив Селидовской общеобразовательной гимназии
в рамках экспериментальной программы «Интеллект. Познание. Самореализация.» разрабатывает такую модель учебно-воспитательного процесса, которая
содействовала бы жизненному успеху выпускников, их оптимальной самореалиСТОР.21
Випуск № 8
зации. В экспериментальной модели учебно-воспитательного процесса уделено
особое внимание формированию стойких внутренних мотивов к обучению, формированию умений и навыков учебной работы, в том числе самообразовательной. Работа в рамках темы «Формирование самообразовательных навыков и
умений на уроках русского языка и литературы» ведется в русле общегимназийной экспериментальной программы, является ее составляющей.
ІІ. Раскрытие динамики и состояния разработки проблемы «Формирование самообразовательных навыков и умений на уроках русского языка и литературы»
на основе анализа личного опыта
Формирование самообразовательных умений и навыков – проблема многоаспектная. На уроках русского языка и литературы деятельность учителя велась в таких направлениях:
- формирование любви к книге, чтению, потребности в самообразовании;
- обучение приемам самостоятельной работы с книгой, информацией;
- стимулирование самообразовательной деятельности.
Вывести ученика в режим саморазвития невозможно без формирования
психологической потребности, то есть осмысленных внутренних мотивов. Для
этого можно использовать метод так называемого психологического программирования. Учащимся предлагается притча: «Эта история произошла давнымдавно в старинном городе, где жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог
на него ответить, И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая
бабочка у меня в руках – живая или мертвая? Если он скажет живая – я сомкну
ладони, и бабочка умрет, а если скажет – мертвая, я разомкну ладони, и бабочка
улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее». Так все и случилось…». Прерывая рассказ, учительница просит учащихся предположить, что же мог ответить мудрец. Выслушав разнообразные ответы учащихся, которые, кстати, никогда не достигли ответа мудреца, она предлагает им концовку метафоры: «И тогда мудрец, который действительно был очень умным человеком, сказал: «Все в
твоих руках…»
С целью формирования устойчивой мотивации на уроках используются
в качестве дидактического материла высказывания известных людей об образовании, книгах, чтении. В старших классах обязательно следует провести самооценку сформированности самообразовательных навыков (приложения № 1,2).
Оценивая свои умения, учащиеся определяют «болевые» точки, могут наметить
направления совместной работы с учителем и самостоятельной работы.
Мотивация непосредственно связана и с интересом к учебе. Формированию интереса, активизации познавательной активности способствуют нестандартные уроки, интегрированные уроки. Подготовка и участие в таких уроках
стимулируют творческий поиск ребенка.
Организовывая деятельностно-диалоговое обучение на уроке, нужно
помнить, что глубокому осмыслению проблем произведения способствуют проблемные вопросы и ситуации.
При первом знакомстве с произведением ребята почти всегда получают
задание: задать вопросы. Характер вопросов, их глубина, как и поиск ответов –
предмет обсуждения на уроке.
Вопросы, заданные учителем, должны вести ребят от первого впечатления, первой эмоциональной оценки, сопереживания герою к постижению мотивов событий, поступков героев, их характеров, к пониманию концепции произведения, осмыслению художественной формы на уровне детали и композиции, с
учетом жанрового своеобразия.
Чем интереснее задание, чем необычней формулировка вопроса, чем
ближе аспект обсуждения к проблемам ребят, к жизни – тем активнее обсуждение, тем живей интерес ребят к произведению, к литературе, к чтению.
СТОР.22
Випуск № 8
Чтобы ученик побывал не только в ролях «читателя», «слушателя», но и
«творца», предлагаются такие темы сочинений, чтобы, работая над ними, можно
было более глубоко постигнуть суть событий, героев, проблем:
Письмо Аркадия Кирсанова отцу (о Базарове)
Страница дневника Базарова (о встрече с А.Одинцовой на губернском балу)
Я с вами не согласна, Евгений Базаров.
Нужны ли Базаровы России?
Интервью с автором (тему интервью определяет ученик)
Представление Базарова о счастье.
Ненаписанная глава романа.
Переход к новому содержанию образования невозможен без апробации
и внедрения в практику работы инновационных методов и приемов: интерактивного обучения, проблемного обучения, метода проектов. Хорошие возможности
для стимулирования и формирования навыков самообразовательной деятельности дает использование интегральной технологии, особенно на уроках русского
языка в среднем и старшем звене.
Самообразование не может быть успешным, если не вооружить учащихся соответствующими навыками и умениями, среди которых одним из самых
важных являются навыки и умения работы с книгой.
Составляющие умений работы с книгой и последовательность формирования отдельных действий представлены в таблице (по А.В.Усовой):
Этапы обучения
Составляющие умений, характерные для данного этапа
5-6 класс
Учащиеся должны уметь:
выделять в тексте структурные элементы;
выделять в тексте главное, существенное;
пользоваться планами обобщенного характера, готовить рассказ о
прочитанном;
составлять простой план.
составлять сложный план;
готовить развернутый ответ на вопрос по прочитанному, в том числе, по сложному плану;
переконструировать текст в процессе подготовки ответа, конспекта.
обработать один дополнительный источник самостоятельно;
подготовить краткое сообщение на уроке;
написать небольшое сочинение.
проработать несколько дополнительных источников;
сравнить изложение одних и тех же вопросов в разных источниках,
выявлять общее, находить отличия, определять и высказывать свою
точку зрения;
написать реферат, делать выписки, составлять тезисы доклада, выступления;
работать с каталогами;
составлять библиографию по вопросам, которые интересуют.
Самостоятельно составлять план обобщенного характера;
при самостоятельной работе с книгой использовать графики, таблицы, составлять простой и сложный план, выделять главное, структурные элементы, микротемы;
в самообразовательной деятельности составлять все виды плана текста и лекции; конспектировать, делать выписки, тезисы; работать с
каталогом; составлять библиографию; сравнивать и сопоставлять
альтернативные точки зрения на один и тот же вопрос в разных источниках, высказывать свою аргументированную точку зрения.
7 класс
7-8 класс
9 класс
10-12 класс
Сформировать подобные умения можно регулярно организовывая работу с текстом, используя как алгоритм, различные памятки , посвящая формированию этих умений отдельные уроки, фрагменты уроков.
Для стимулирования самообразовательной деятельности используются
различные виды творческих заданий (сообщения, доклады, КСУ, опережающие
СТОР.23
Випуск № 8
задания и т.п.), программы самореализации личности, работа по индивидуальному плану при подготовке к олимпиадам конкурсам.
ІІІ. Оценка направлений усовершенствования работы, план дальнейшей
разработки темы
Исследователи проблем приобщения к самообразовательной деятельности учащихся все чаще и настойчивей констатируют прямую зависимость этих
процессов от системного кризиса читательской культуры. Проблема чтения как
первоосновы нравственного здоровья, культуры и экономического благополучия может быть рассмотрена и как проблема национальной безопасности. Потому что именно чтение развивает интеллект, именно чтение формирует духовно
зрелую и социально ценную личность. И только от читающих граждан государство может ждать достижений мирового уровня в технике, культуре и искусстве.
С другой стороны, чтение – базовая учебная компетенция, позволяющая человеку непрерывно учиться и осваивать новое, получать доступ к богатствам мировой и национальной культуры и радость от чтения лучших произведений мировой литературы как способа создания своего внутреннего мира.
Учитывая вышесказанное, работу по формированию самообразовательных умений и навыков планируется строить с учетом огромного значения книги,
самообразования, чтения в духовном развитии учащихся. С этой целью разработан индивидуальный методический проект «Формирование читательской культуры учащихся как основы духовного роста и становления личности» (приложение № 11).
Рабочее название проекта «Homo legens» («Человек читающий»). Участники проекта – учащиеся 2(6) класса гимназии. Планом проекта предусматривается система мероприятий, начиная от работы над азбукой чтения и заканчивая
подготовкой учащихся к взрослой жизни, формированием потребности в чтении
и перечитывании художественных произведений для утоления «духовной жажды».
Проектом предусмотрено ведение мониторинга сформированности читательских умений. Мероприятия проекта спланированы на период с 2008 по 2012
год.
Поэтапно создается методическое сопровождение проекта.
Приложение № 1
Умеете ли Вы… читать?
Современный взрослый человек читает со скоростью около 250-300
слов в минуту, а понимает 60-70 процентов прочитанного. Наиболее умелые читатели доходят до скорости 400-600 слов в минуту при 90-процентном понимании читаемого. А как читаете Вы? Определенную информацию можно получить, посчитав условные значки (например, плюсы) в контрольных графах: 1)
часто, 2) время от времени, 3) редко, 4) не наблюдается. Итак, замечали ли вы во
время чтения про себя:
- непроизвольное помаргивание
- искажающее лицо гримасничанье (хмуритесь, коситесь)
- жжение или боль в глазах
- слезоточивость
- затуманивание зрения
- головную боль
- закрывание одного глаза
- желание отставить книгу на длину вытянутой руки
- отклонение головы назад или в сторону
- использование пальца для слежения за текстом
- возрастающую нервозность
- движение головой взад-вперед по строкам
- движение губ
СТОР.24
Випуск № 8
- периодическое отключение для мечтаний и фантазий
- возвращение к только что прочитанным словам, строкам, фразам?
Если большинство плюсов расположится в графе «часто» вам нужно
проконсультироваться со специалистом-офтальмологом.
Но есть среди названных факторов привычки, мешающие эффективному
чтению, для преодоления которых совсем не обязательно обращаться к врачу.
Их можно успешно устранить путем осознания и целенаправленной тренировки.
Регрессивное чтение – навязчивое желание возвратиться к только что
прочитанному – может свидетельствовать о сложности текста, который требует
дополнительного времени для осмысления. Если же потребность возвращаться к
прочитанному возникает и при работе с обычным материалом, от такой привычки можно избавиться с помощью упражнения: двигайте под читаемой строкой
тупым концом карандаша.
Движение губ – замедляет темп чтения на 50 процентов, приближаясь к
темпу устной речи (100-124 слов в минуту). Упражнение: зажать губами карандаш, который будет выпадать при каждой попытке двигать губами. Практика
показывает, что при тренировке эта привычка исчезает в считанные недели.
Чтение по словам. Чтобы преодолеть этот недостаток, перед чтением
нужно пройтись по тексту, объединяя с помощью карандаша смысловые блоки.
Плохое оборудование места работы. Для нормального чтения необходимы: стол, стул с прямой спинкой, свет; место чтения отдалить от зрительных
и слуховых раздражителей. Слишком мягкая мебель и «комфортная» поза (лежа,
полулежа) располагают к расслаблению и отвлечению от чтения. Не пожалейте
усилий для организации соответствующего места для чтения.
Чтение под неверным углом. Эффективность чтения возрастает на 5
процентов при правильном расположении текста. Книга должна находиться на
расстоянии 35-50 сантиметров, причем верх и низ страницы – на одинаковом
расстоянии от глаз.
А теперь попробуйте определить свой читательский ранг. Для этого приготовьте часы с секундной стрелкой. Засеките время и с первого раза прочитайте предлагаемый текст. Читайте настолько быстро, насколько это возможно для
понимания читаемого:
Искусство быть читателем
Вот семь путей улучшения навыков чтения:
1. Выбирайте время для чтения. Чтение – дело серьезное. Выделите для него в
своем дневном расписании определенное время, когда знаете: Вас не потревожат. Выбор Вам помогут сделать ответы на такие вопросы: когда мое «личное
время» и мне легче всего сконцентрироваться? Когда обычно меня чаще всего
отвлекают? Когда я более всего расположен к чтению – ранним утром или поздним вечером?
2. Организуйте свое чтение! Когда Вы выберете время, организуйте его, разделив все, что намечаете прочитать, на три части: а) необходимо прочитать сегодня; б) нужно прочитать в ближайшие день-два; в) можно прочитать позднее.
Разложите литературу по трем стопкам.
3. Определите свои цели! Чтение без цели подобно путешествию без карты.
Прежде, чем читать нечто, определите для себя цель: для чего я читаю – для информации? для выяснения некоторых деталей? для общего обзора проблемы?
для выработки своего отношения? для отдыха? и т.д.
4. Начинайте чтение с просмотра материала! Предварительное ознакомление,
дающее представление о композиции, основных идеях, ключевых местах сокращает время чтения на одну треть. На этой основе может сложиться план последующего чтения.
Рекомендуем такой порядок действий:
- прочитайте титул и один или два вступительных параграфа;
- просмотрите все заголовки и подзаголовки;
- бегло просмотрите первые предложения каждого параграфа;
- прочитайте бегло заключительные абзацы и выводы.
СТОР.25
Випуск № 8
5. Сосредоточьтесь! Поскольку скорость мышления выше скорости чтения, существует опасность увлечься своими размышлениями по поводу читаемого, уйти в сторону от книги. Попытайтесь избегать мысленных экскурсов во время
чтения. Наиболее эффективное средство – возвращать себя к предмету чтения с
помощью вопросов (про себя) типа: «Таким образом, автор, наверное, имеет в
виду…?», «Видимо, здесь он говорит о…?», и т.д. После окончания смыслового
блока можно задаться вопросом-ответом: «Итак, я только что прочитал о том,
что…»
6. Будьте гибкими в выборе темпа чтения! Умелый читатель подходит к различным текстам индивидуально. Нельзя все читать в одном темпе, поскольку в
этом случае затрачива6ется неоправданно много времени на легкий текст.
7. Задумывайтесь над прочитанным! Если Вы не можете вспомнить прочитанное, то зря потратили время. Во всех случаях пытайтесь зафиксировать основную мысль текста. Если это трудно, потренируйтесь с помощью письменного суммирования прочитанного, составляя своего рода конспект-резюме.
Теперь произведите замер потраченного на чтение времени и выполните
задания:
Чтобы быть эффективным читателем, вы должны… (закончите предложение).
Определите, что нужно сделать перед чтением и во время него, чтобы сконцентрировать свое внимание.
Ответьте, верно или нет утверждение: предварительный просмотр материала
сокращает время чтения на одну треть.
Верно ли, с Вашей точки зрения, такое определение: основные цели чтения –
это получение информации, выяснение деталей, обзор проблемы, выработка собственного отношения, отдых?
Согласны ли Вы с мнением, что нужно читать в одном темпе?
Сверьте свои ответы с прочитанным текстом и высчитайте
коэффициент Вашего понимания текста из расчета 20 процентов из 100 за каждый правильные ответ (1, Организовать свое время. 2. Задавать вопросы. 3. Верно. 4. Верно. 5. Нет). Коэффициент своего понимания текста нужно умножить
на количество слов в нем и разделить на время (в секундах), затраченное на его
чтение.
Приложение №2
Как вы читаете
1. Всегда ли вы, начиная чтение, имеет четкую цель и мотив?
Всегда очень четкую и чтение мотивировано 10
Всегда приблизительно и без мотива 6
Иногда
4
Лишь изредка 2
Никогда
0
2. Меняете ли вы скорость чтения на протяжении одной статьи?
Постоянно меняю
10
Иногда
6
Скорость определяю перед началом чтения заранее 4
Всегда читаю со средней скоростью 2
Всегда читаю очень медленно
0
3. Удается ли целиком сосредоточиться на тексте?
Удается всегда
10
В основном удается 6
Лишь в случае, если материал очень интересный
4
В редких случаях
2
Не удается
0
4.Можете ли вы быстро понять структуру читаемого текста?
Построение текста чувствую всегда 10
Понять, какие разделы наиболее важны, мне удается быстро 6
СТОР.26
Випуск № 8
После прочтения небольшой части уже представляю себе структуру 4
Разбираюсь в структуре только после того, как прочитаю весь текст 2
На структуру не обращаю внимания 0
5. Можете ли вы понять сразу смысл целого предложения или хотя бы его
части?
Могу всегда 10
Могу, если текст легкий
6
Иногда
4
Изредка
2
Не могу
0
6. Возвращаетесь ли вы повторным взглядом к уже прочитанному тексту?
Никогда
10
Если есть незнакомые места, то возвращаюсь
6
Изредка возвращаюсь из-за непонимания слов
4
Иногда, если не понимаю смысл текста
2
Возвращаюсь часто по различным поводам 0
7. Водите ли вы по строке пальцем либо карандашом или следите за тексом
движением головы?
Голова и руки всегда без движения 10
Иногда двигаю головой
6
При чтении важных мест вожу пальцем по тексту
4
Часто 2
Всегда так делаю
0
8. Проговариваете ли вы вслух или про себя то, что читаете?
Всегда читаю молча и думаю, что не проговариваю 10
Не могу ответить точно
6
Произношу отдельные (трудные слова)
4
Часто ловлю себя на том, что проговариваю читаемый текст 2
Всегда читаю с артикуляцией 0
9. Возникают ли у вас образные представления того, что читаете?
Возникают всегда
10
Иногда
6
Затрудняюсь ответить 4
Очень редко 2
Никогда
0
10. Как двигаются ваши глаза при чтении?
Вертикально, плавно и быстро посередине страницы 10
Зигзагообразно, от строчки к строчке 6
По диагонали 4
С остановками на каждой строчке
2
С остановкой на каждом слове
0
Общее число баллов Опыт проведения анкетирования дает следующие результаты: профессиональный читатель получает общее число баллов, равное 100; обученный навыкам быстрого чтения – от 70 до 80; эрудированный (но не обученный быстрому
чтению) – от 40 до 50; большинство читателей получают от 20 до 30 баллов.
Проект
«Формирование читательской культуры учащихся как основы духовного
роста и становления личности»
Постановка проблемы
Одними из основных задач изучения курса «Литература» являются:
развитие у школьников интереса к чтению и изучению лучших произведений русской и мировой литературы, воспитание внимания к художественСТОР.27
Випуск № 8
ному слову, любви к книге и потребности в чтении, повышение качества
выразительного чтения учащимися художественных текстов;
подготовка квалифицированных читателей, способных ориентироваться в
многообразии современной литературы, выбирать книгу для чтения, самостоятельно определять ее художественную ценность, содействие тому,
чтобы чтение в школе и после ее окончания стало их жизненной необходимостью (Література (російська та зарубіжна). Інтегрований курс: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською
мовою навчання).
На практике, к сожалению, нам все чаще приходится констатировать тенденцию к снижению интереса школьников к чтению, к книге. Лишь небольшая
часть наших учеников умеют читать осмысленно, единицы считают чтение жизненной необходимостью. В результате – отсутствие осознанных духовных потребностей, безнравственность, оскудение личности.
Учителя литературы должны преподавать свой предмет не только как
«сумму необходимых знаний и умений», в их руках – настоящий клад: духовный опыт человечества, облеченный в художественную форму. Необходимо не
просто раскрыть духовный и художественный потенциал литературы, а содействовать тому, чтобы ценности общечеловеческих нравственных идеалов становились личностно значительными для учащихся.
Цели проекта:
формирование и развитие читательских умений и навыков учащихся;
воспитание любви к книге и потребности в чтении;
содействие формированию духовных потребностей личности школьника.
Задачи проекта:
разработка и апробация системы работы по формированию читательских
умений и навыков учащихся на уроках литературы с 5 по 12 класс;
приобщение учащихся к систематическому чтению художественной литературы;
создание благоприятных психолого-педагогических условий для самораскрытия и самовыражения учеников в процессе работы над художественным текстом;
содействие проявлению личностного отношения учащихся к прочитанному и их самостоятельной оценки.
Участники проекта:
Учащиеся 1(5) класса.
Сроки реализации проекта:
Сентябрь 2008 г. – апрель 2012 г.
Календарный план
І Подготовительный этап: сентябрь-октябрь 2008 г.
№
п/п
1
Диагностика читательских умений учащихся 1
(5) класса.
Формы и методы работы
Индивидуальная проверка, оценка скорости
и качества чтения.
2
Исследование отношения
учащихся к чтению.
Анкетирование «Я читатель».
3
Планирование самообразовательной деятельности
учителя по изучению
опыта работы по проблеме.
Календарное планирование мероприятий по проекту.
Коррекция плана самообразовательной работы учителя.
4
СТОР.28
Содержание работы
Выбор форм и методов
работы, составление
плана.
Ожидаемый результат
Определенный уровень сформированности читательских навыков и умений.
Вывод об отношении
учащихся к чтению,
сформированности их
читательских интересов.
Представление о путях реализации целей
и задач проекта.
Разработанный план
проекта.
Випуск № 8
ІІ Организационный этап: ноябрь-декабрь 2008 г.
№
п/п
СТОР.29
Содержание работы
Формы и методы
работы
Ожидаемый
результат
1
Организация самообразовательной деятельности учителя по изучению опыта работы учителей, психологов.
Изучение теоретического материала, конспектирование.
Сформированный
достаточный для реализации проекта уровень теоретической
подготовки.
2
Воспитательный час 1(5)
класс «Книга– друг и наставник».
Викторина «Лучший
читатель», игра «По
страницам любимых
книг», анализ результатов анкетирования «Я читатель».
Сформированная
мотивация к участию
в проекте.
3
Родительское собрание 1(5)
класс «Роль сформированности навыков чтения в развитии школьников».
Анализ результатов
анкетирования учащихся 1(5) класса «Я - читатель», результатов проверки скорости и качества чтения.
Круглый стол «Роль
сформированности навыков чтения в развитии школьников», рекомендации по развитию
навыков чтения.
Сформированная
мотивация родителей
к участию детей в
проекте, родителисоюзники и помощники учителя.
4
Разработка системы упражнений и заданий для формирования читательских навыков и умений для учащихся 1
(5) класса.
Подбор упражнений по
развитию артикуляции,
внимания, памяти, на
развитие зрительных,
слуховых анализаторов.
Созданное методическое сопровождение
проекта для 1(5)
класса.
5
Коррекция поурочного и календарного планирования с
учетом задач проекта (1(5)
класс)
Планирование упражнений по развитию читательских умений на
каждом уроке.
Решение задач проекта в системе с задачами литературного
образования, воспитания.
6
Разработка формы читательского дневника.
Проектирование параметров индивидуального мониторинга читательских умений.
Читательский дневник (форма).
7
Методический семинар для
учителей-предметников, работающих в 1(5) классе
«Формирование и развитие
читательских навыков учащихся как необходимое условие развития, становления
личности».
Обучение учителей,
обмен опытом.
Учителя.
Випуск № 8
ІІІ. Организационно-исполнительский этап январь 2009 г. – январь 2012 г.
№
п/п
Содержание работы
Формы и методы
работы
1
Внедрение в практику работы
различных приемов формирования навыков чтения.
2
Мониторинг читательских
умений участников проекта.
Разработка упражнений,
памяток, конспектов
уроков и внеклассных
мероприятий.
Проверка скорости и
качеств чтения, анализ
результатов.
3
Продолжение теоретического
обучения учителя по проблеме.
4
Проведение родительских
собраний и консультаций с
родителями участников проекта.
5
Текущая коррекция календарного плана проекта.
6
Проведение методических
совещаний по теме проекта.
Включение в план самообразовательной работы
литературы по проблеме.
Информация для родителей о ходе проекта,
индивидуальные коррекционные упражнения для работы родителей с детьми.
Анализ результатов,
коррекция содержания
работы.
Информирование учителей о ходе работы,
включение учителейпредметников в работу
по проекту.
Ожидаемый
результат
Разработанное методическое сопровождение проекта.
Вывод о динамике
развития скорости и
качеств чтения учащихся.
Повышение уровня
теоретической подготовки автора проекта.
Родители – активные
помощники в реализации заданий проекта.
Обеспечение эффективности работы по
проекту.
Учителя – активные
помощники, реализация межпредметных
связей.
IV. Итоговый этап: январь 2012 г. – май 2012 г.
№
п/п
Содержание работы
1
Системный анализ полученных результатов:
мониторинг читательских
умений участников проекта;
анкетирование участников
проекта, родителей.
Систематизация и обобщение
опыта:
творческий отчет участников проекта;
оформление материалов.
2
Формы и методы работы
Проверка, анализ.
Анкетирование, анализ.
Обсуждение формы
отчета, выступлениепрезентация.
Ожидаемый результат
Вывод об эффективности проделанной
работы.
Папка, методические
пособия.
Систематизация.
Мастер-класс «Формирование читательской культуры учащихся как основы духовного роста и становления личности»
Постановка проблемы
Одними из основных задач изучения курса «Литература» являются:
развитие у школьников интереса к чтению и изучению лучших произведений русской и мировой литературы, воспитание внимания к художественСТОР.30
Випуск № 8
ному слову, любви к книге и потребности в чтении, повышение качества
выразительного чтения учащимися художественных текстов;
подготовка квалифицированных читателей, способных ориентироваться в
многообразии современной литературы, выбирать книгу для чтения, самостоятельно определять ее художественную ценность, содействие тому,
чтобы чтение в школе и после ее окончания стало их жизненной необходимостью (Література (російська та зарубіжна). Інтегрований курс: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською
мовою навчання).
На практике, к сожалению, нам все чаще приходится констатировать тенденцию к снижению интереса школьников к чтению, к книге. Лишь небольшая
часть наших учеников умеют читать осмысленно, единицы считают чтение жизненной необходимостью. В результате - отсутствие осознанных духовных потребностей, безнравственность, оскудение личности.
Учителя литературы должны преподавать свой предмет не только как
«сумму необходимых знаний и умений», в их руках - настоящий клад: духовный
опыт человечества, облеченный в художественную форму. Необходимо не просто раскрыть духовный и художественный потенциал литературы, а содействовать тому, чтобы ценности общечеловеческих нравственных идеалов становились личностно значимыми для учащихся.
Цели проекта:
формирование и развитие читательских умений и навыков учащихся;
воспитание любви к книге и потребности в чтении;
содействие формированию духовных потребностей личности школьника.
Задачи проекта:
разработка и апробация системы работы по формированию читательских умений и навыков учащихся на уроках литературы;
приобщение учащихся к систематическому чтению художественной
литературы;
создание благоприятных психолого-педагогических условий для самораскрытия и самовыражения учащихся в процессе работы над художественным текстом;
содействие проявлению личностного отношения учащихся к прочитанному произведению и их самостоятельная оценка.
Выполнить такие задачи сложно в рамках традиционных технологий, традиционных подходов, без внедрения в практику работы инновационных методов и
приемов: интерактивного обучения, проблемного обучения, метода проектов,
технологий, развивающих критическое мышление, исследовательские способности учащихся, без умелого использования учебного диалога. Организовывая
деятельностно-диалоговое обучение на уроке, нужно помнить, что глубокому
осмыслению проблем произведения способствуют проблемные вопросы и
ситуации. Вопросы, заданные учителем, должны вести ребят от первого впечатления, первой эмоциональной оценки, сопереживания герою к постижению
мотивов событий, поступков героев, их характеров, к пониманию концепции
произведения, осмыслению художественной формы на уровне детали и композиции, с учетом жанрового своеобразия. Чем интереснее задание, чем необычней формулировка вопроса, чем ближе аспект обсуждения к проблемам ребят,
к жизни - тем активнее обсуждение, тем живей интерес ребят к произведению, к
литературе, к чтению. Нужно использовать различные способы воздействия на
духовный мир детей: музыку, поэзию, кино, другие произведения искусства.
Воспринятое эмоционально надолго останется в памяти, будет содействовать
формированию эмоционального интеллекта. Картина мира будет неполной, если
анализ событий, образов не будет соотнесен с личной оценкой. Важно, чтобы
учащиеся сопоставили общечеловеческие духовные ценности со своим духовным опытом, с личностно-индивидуальными установками. Учитель должен
стать инициатором доверительного, духовного, эмпатийного свободного общения. Это стимулирует ребят к самопознанию, самоусовершенствованию.
СТОР.31
Випуск № 8
Покажем возможный вариант урока литературы в 9 классе. Тема: «Генрих
Бѐлль. «Путник, придѐшь когда в Спа...» Война глазами тяжело раненого юного
немецкого солдата»
Цели урока:
-раскрытие идейно-художественного своеобразия рассказа Г. Бѐлля;
-развитие навыков чтения и анализа художественного произведения;
эмпатии;
-формирование непримиримого отношения к фашизму в разных его проявлениях, неприятия войны; воспитание человеколюбия, сострадания.
Тип урока: урок-рассуждение
Индуктор: стакан молока
Ход урока:
Мотивация. Проблемный вопрос. Учитель читает концовку рассказа:
«Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не
смог; я оглядел себя сверху донизу - и все увидел. Они распеленали меня, и у
меня не было больше рук не было привой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне
нечем было держаться; я закричал; пожарник и врач с ужасом смотрели на меня;
передернув плечами, врач все нажимал на поршень шприца, медленно и ровно
погружавшегося все глубже; я хотел опять взглянуть на доску. Но пожарник загораживал еѐ; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах гари, грязный запах его перепачканного мундира, видел усталое, печальное лицо - и вдруг
узнал его: это был Биргелер.
- Молока, - сказал я тихо...» Это последние слова в рассказе. Последний знак
препинания - многоточие. Что это значит? Какая мысль осталась незаконченной? Что за этой последней просьбой умирающего? Не торопитесь дать ответ.
Давайте еще раз «увидим» события рассказа, увидим происходящее глазами
главного героя...
Беседа по прочитанному.
Где происходят события рассказа? От чьего лица ведется повествование? Что
видит герой, когда его несут по коридору «к остальным»? Обратите внимание:
все, на чем останавливается его взгляд, «давно привычное».
Представьте мысленно свою родную гимназию. Что вы видите в коридорах? В
классных комнатах?
Как выдумаете, зачем на стенах нашей гимназии символы Украины? Фотографии лучших учеников? В кабинете литературы, например, портрет
А.С.Пушкина?
А что видит герой рассказа?
Проверка индивидуальных домашних заданий: мини-сообщений о «Медее»
Фейербаха, скульптуре «Мальчик, вытаскивающий занозу», Фридрихе, Цезаре,
Цицероне, Марке Аврелии, Ницше.
Чему учили в этой школе? Какие идеалы формировали? К какому роду деятельности готовили?
А для чего нужна была картина с изображением Того?
Почему герой с таким трудом узнает свою родную гимназию? Какие детали
должны были помочь ему узнать школу, в которой учился еще три месяца назад?
Прочитайте фрагменты рассказа: -Надпись на картине «Да здравствует Того!»
СТОР.32
Випуск № 8
-След от креста на стене: Почему сняли висевший ранее крест? Кто эти новые
хозяева? О чем говорит эта деталь?
Когда же герой окончательно «узнает» свою гимназию? Чтение эпизода со
слов «Врач повернулся ко мне спиной...» до слов «...семь раз четко и беспощадно: «Путник, придешь когда в Спа...»». Из какого произведения учитель взял
фразу для диктовки? Можно ли объяснить его выбор? Почему красиво написанные слова герой воспринимает как «беспощадные»? Как вы это понимаете? Почему фраза не закончена? А где еще в рассказе использована незаконченная
фраза? Почему герой не смог закончить запись в школьном календаре?
Итоги:
Сможете ли вы ответить на главный вопрос урока? Почему герой просит молока?
Почему автор избегает конкретизации в изображении главного героя, в частности, не называет его имени?
Какой из мотивов рассказа вы считаете главным? («мертвые и остальные», мотив креста как неизбежного возмездия, мотив памятника и памяти)
Согласны ли вы с мнением, что рассказ Бѐлля - произведение, актуальность которого со времени его написания значительно возросла?
Фашизм не тот,
Не тот, что раньше.
Он не грохочет, не кричит,
Не скалит зубы,
Не шумит,
Не хлопает в ладошки,
Он тихо спит.
Фашизм скользит в тиши ночной,
Дневной тиши лишь шелест листьев,
Среди крестов кривых он мышкой рыщет,
Теперь он мил,
Пушист,
Игрив,
И ненавязчив.
Но это тоже - обыкновенный фашизм!
Александр Кандинский-Дае
Домашнее задание:
Устное сочинение-рассуждение на одну из тем:
«Лицо современного фашизма»;
«Роль описания звуков и запахов в рассказе»;
«Роль многоточий в рассказе».
Урок Тема: ―Что такое аннотация?‖
Цели урока: показать практическое значение данного жанра, его особенности,
структурно-смысловые части.
Ход урока
1. Актуализация знаний по теме урока
Учитель: У меня в руках книга. Кто знает, о чем она? (Незнакомы с содержанием книги.)
– Как нам познакомиться с книгой, не читая ее? На что нужно обратить внимание? (На автора, на название, на содержание, на объем, иллюстрации, выходные данные, аннотацию.)
Что такое аннотация? (Учащиеся называют, что они знают об аннотаСТОР.33
Випуск № 8
ции. Эти сведения записываются на листе, где нарисовано ―дерево знаний‖, в ―корнях‖.)
2. Объяснение нового материала
– Прочитайте текст. – Какую информацию об аннотации вы узнали из этого текста.
Аннотация – это краткая характеристика содержания книги. Несколько
скромных строчек, чаще всего – мелким шрифтом, на первой или на последней
странице книги, в библиографическом указателе, в журнале, в газете – в любом
месте, где специалисты стараются коротко и точно порекомендовать книгу. Задачи аннотации – передать суть книги, заинтересовать и привлечь читателя. Например: ―Настоящая книга представляет собой первый на русском языке перевод словаря-справочника по истории географических открытий и исследований.
Он содержит биографии более чем трехсот выдающихся путешественников и мореплавателей всех времен и народов‖.
Слишком коротко и слишком ―сухо‖? Нет, вполне достаточно, чтобы
заинтересовать книгой под названием ―300 путешественников‖.
Привычка пользоваться аннотацией – одна из главных привычек серьезного читателя. (Юному книголюбу. Словарь-справочник.)
– Задайте вопросы, на которые вы можете найти ответы в этом тексте.
(Что такое аннотация? Где в книге расположена аннотация? Какова цель аннотации? Кто пользуется аннотацией?)
3. Закрепление изученного.
Перед вами две аннотации. Сравним их. – Что значит сравнить? (Найти
общее и различное.)
Леокум Аркадий
Детская энциклопедия ―Скажи мне, почему?..‖ (Авторизированный перевод Я. и А. Огуреевых. Художник А. Вернигора. – М.: Мол. гвардия, 1992. – 334
с., ил.
В книге сконцентрированы наиболее интересные и современные знания
из разных областей жизни человека, природы, науки, истории, культуры.
Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах. (с XVI
до XVII ст.) / Сост. В. Д. Сиповский. – М.: Современник, 1993. – 446 с., ил.
Второй том ―Родной старины‖ В.Д. Сиповского посвящен событиям допетровской Руси.
Юный читатель серии ―История России в рассказах для детей‖ сможет
пополнить свои знания об эпохе Смутного времени, познакомится с историей
религии и церкви.
Замечательные иллюстрации дают наглядное и точное представление об
архитектуре того времени, об одежде, оружии, быте наших предков.
―Родная старина‖ – незаменимое учебное пособие по истории Отечества.
– Что вы узнали о книгах из этих аннотаций?
– Что общего в них?
– Какие две части можно выделить?
(Попутно составляется на доске схема.)
– Какие элементы можно выделить в библиографическом описании? (Автор,
название, год издания, издательство…)
– Какую информацию нам могут дать эти элементы аннотации?
– Что общего в тексте аннотации?
– Каково назначение каждого из этих текстов? (1 – дает представление о содержании; 2 – рекомендует познакомиться с книгой)
– Как автор аннотации смог привлечь ваше внимание к книге? (Обращение
―юный читатель‖, реклама ―незаменимое учебное пособие‖.)
– Какие элементы можно выделить в тексте аннотации?
СТОР.34
Випуск № 8
(Обязательно обратить внимание учащихся на порядок элементов в библиографическом описании и знаки препинания.)
– Что нового узнали на уроке?
(Учащиеся записывают на бумаге, которая оформлена в виде листка дерева,
что нового они узнали на уроке.)
– Что еще осталось невыясненным для вас?
– Какую информацию об аннотации вы хотели бы еще получить? (На ―Дереве
знаний‖ появляются ―почки‖ – то, что будет узнано, раскрыто на следующих
уроках.)
4. Домашнее задание
Найдите книгу, в которой есть аннотация, принесите ее на следующий урок по
этой теме.
Урок Тема: ―Аннотации бывают разные‖
Цели урока: познакомить учащихся с новыми сведениями об особенностях содержания аннотаций, их возможной структуре и языково-стилистическом
оформлении, готовить к самостоятельному написанию текста вторичного жанра.
Ход урока
1. Проверка домашнего задания
Учитель: К сегодняшнему уроку вы принесли книги, в которых есть аннотации.
Зачитайте их. Оказывается, аннотации бывают разные. Но цель их одна. Какая?
(Кратко охарактеризовать содержание книги.)
2. Углубление знаний по теме
Познакомьтесь с предложенными аннотациями.
Носов Н.Н. Витя Малеев в школе и дома: Повесть / Рис. В. Чижикова. – М.: Детская литература, 1986. – 191 с., ил.
Витя и Костя все время попадают в нелепые истории. Решили на жонглеров
учиться – посуду перебили. Начали дрессированного щенка со сцены показывать – он задачку решить не может. Почему так получилось – прочитаете в книге.
Велтистов Е.С. Электроник – мальчик из чемодана: Повесть-фантазия / Рис. С.
Калачева. – М.: Советская Россия, 1986. – 112 с., ил.
С некоторых пор в школе юных математиков стали происходить удивительные
события. Ничем не примечательный семиклассник Сережа Сыроежкин неожиСТОР.35
Випуск № 8
данно стал лучшим бегуном, лучшим математиком, лучшим фокусником. Оказывается, он прекрасно понимает язык зверей. Что с ним произошло?
Воронкова Л.Ф. Девочка из города / Ил. художника И. Ушакова. – М.: Советская
Россия, 1982. – 112с., ил.
Поступок Дарьи Шалихиной удивил всю деревню. Война идет, своих детей
трое, а она удочерила осиротевшую девочку из города. Но Дарью трудности не
пугали: ―Как-нибудь проживем!‖ Беспокоило другое: станет ли Валентинка
звать ее мамой? [24, с.146]
Носов Е.И. Где просыпается солнце?: Рассказы / Переизд.; Худ. Л. Кузнецов. –
М.: Дет. лит., 1990. – 32 с.: ил. – (Книга за книгой).
Рассказы известного прозаика о жизни ребят современной деревни. [31, с.165]
– С какой книгой вам захотелось познакомиться, прочитав аннотацию? Почему?
– Одинаковы ли цели этих аннотаций? (Первые – заинтересовать, последняя –
дать информацию о содержании.)
– Как автор аннотации решает задачу заинтересовать читателей? Какие выражения побуждают нас обратить внимание на книгу? (Вопрос ―Что с ним произошло?‖, цитаты из книги ―Как-нибудь проживем!‖, рекламные крючки ―Почему так
получилось – прочитаете в книге‖.)
– Как возбуждает интерес автор аннотации вашей книги? (…)
– Это нестандартные (необычные) выражения, используемые в аннотациях. Но
есть и те, которые используются в аннотациях чаще других – клише. Клише
(фр.) – готовый оборот речи.
В книге собраны…
В книгу вошли… (Общая характеристика книги)
В сборник включены…
Книга адресована…
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Адрес
– Найдите в своих книгах стандартные и нестандартные конструкции.
3. Самостоятельная работа.
– Проверим ваши знания по теме ―Аннотация‖. Ваша задача – восстановить поврежденный текст аннотации, расставив ее элементы в нужной последовательности, и дописать аннотацию, дав книге оценку, рекомендацию.
Варианты текстов:
Астафьев В. Конь с розовой гривой: Рассказы / худож. С. Сюхин. – Дет.
лит., – 144с.:
Рассказы о сибирской деревне, о детстве мальчика, о его бабушке и дедушке,
настоящих тружениках и прекрасных людях.
М.:
ил.
1990.
Пеппи Длинныйчулок: / Пер. со швед. и предисл. Л. Лунгиной; Рис. Л. Токмакова. –Дет. лит., 1981. – 238 с.: ил.
Юмористическая повесть известной шведской писательницы о чудесных путешествиях и забавных приключениях девочки по имени Пеппи Длинныйчулок.
Линдгрен А.
М.:
Повесть
4. Домашнее задание
Вы приобрели достаточно знаний для того, чтобы самостоятельно создать аннотацию. Напишите такую аннотацию на свою любимую книгу, чтобы, познакомившись с ней, у читателей возникло желание прочитать книгу.
(Впоследствии оформляется выставка аннотаций учащихся ―Советуем прочитать‖.)
Із досвіду роботи Петрик Н.П.,
вчителя російської мови та літератури
Селидівської загальноосвітньої гімназії
СТОР.36
Випуск № 8
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 27 лютого 2014
року № 4305 міністром освіти і науки України призначено президента Національного університету ―Києво-Могилянська академія‖ Сергія Мироновича Квіт.
Новопризначений міністр представив своїх заступників — першого заступника
міністра Інну Совсун, заступника міністра — керівника апарату Олексія Дніпрова, заступника міністра Павла Полянського.
Під час першої прес-конференції С. Квіт зокрема повідомив, що середній
бал шкільного атестата при вступі до вищих навчальних закладів України зменшать з 200 до 12 балів.
―Вага балу атестата середньої школи буде зменшена. Той бал, що існував до цього, спонукав до корупції і викликав проблеми‖, - заявив міністр.
За його словами, основна увага має бути зосереджена на ЗНО, а школярі
повинні бути захищені від корупції. Учні випускних класів можуть починати
готуватися до такої системи вступу вже сьогодні.
―Середній бал атестата при вступі цього року буде зменшено: він буде
враховуватися не в сумі 200 балів, а в сумі 12 балів‖, заявила перший заступник
Міністра освіти і науки І. Совсун.
Крім того, у середній школі планують провести й низку інших змін. Зокрема, відмовитися від послуг, за які треба додатково платити, наприклад платні
підручники. Також будуть зняті заборони на підручники, які друкувалися у минулі роки.
―Останні три роки політика Міністерства була такою, що не було українців, України. Ми ж віддамо право писати книжки по історії історикам, жодного
ідеологічного втручання не буде‖, - зазначив С. Квіт.
Міністр нагадав, що термін реєстрації на ЗНО звершується 5 березня,
однак через події в Україні цю дату продовжать.
Що стосується удосконалення програм зовнішнього незалежного оцінювання, то їх цього року не чіпатимуть через брак часу.
Нагадаємо: ЗНО у 2014 році проходитиме із 3 по 27 червня, додаткова
сесія — з 4 по 11 липня. Цьогоріч очікується понад 200 тис. абітурієнтів.
Міністерство освіти і науки України працюватиме у абсолютно прозорому і відкритому режимі. Вже з 1 квітня кожен охочий зможе зайти на сайт Міністерства і побачити, які платежі здійснює відомство і кому вони надходять.
―Звітність щодо прозорості роботи Міністерства є дуже важливою. Зараз
ми працюємо над питанням публічної і прозорої фінансової звітності. З 1 квітня
ця система буде повністю запущена, можна буде зайти на сайт і подивитися, за
що і кому платило Міністерство‖, - розповіла І. Совсун.
Натомість міністр освіти і науки С. Квіт заявив, що в державному бюджет України нині закінчилися гроші.
http://gazeta.ua/articles/life
№ 3 (27), березень 2014, ж. Методист
Графік проведення ЗНО—2014
СТОР.37
Предмет (сесія)
Іноземні мови (англійська, німецька, французька,
іспанська)
Українська мова і література (І сесія)
Українська мова і література (ІІ сесія)
Російська мова
Математика
Географія
Біологія
Фізика
Історія України
Хімія
Всесвітня історія
Світова література
Дата проведення
3 червня
5 червня
6 червня
10 червня
12 червня
14 червня
16 червня
18 червня
20 червня
23 червня
25 червня
27 червня
Випуск № 8
по игре ―Камень, ножницы, бумага‖ проводяться чемпионаты?
Между прочим, во многих странах мира проводяться чемпионаты по
этой, на первуй вигляд, незамысловатой игре. ―Это настоящая интеллектуальная игра, - заявил однажды Дуг Уокер, президент Всемирного сообщества игры
―Камень, ножницы, бумага,‖ - В ней очень много хитростей. ‖ САми учасники
утверждают, что для победы в игре нужна тонкая стратегия. В ней нужно
―заговаривать зубы‖ сопернику и периодически сбивать его с толку. ―Если вы
видите, что у вашого опонента мышцы напряглись, значит, он выставит камень,
- утверждают игроки.—Если он выглядит расслабленным, значит, он выкинет
бум агу.‖
Март — месяц праздников и подарков, а вы знаете, что самый лучший
подарок тот, который сделан своими руками.
Предлагаем вам сделать аппликацию из цветов. Для этого вам потребуется цветная бумага, ножницы, клей и картон.
Нарядное панно будем делать из цветной бумаги. Если из листа бумаги,
сложенного вдвое, вырезать какую-нибудь фигуру, то обе половины еѐ будут
совершенно одинаковыми. Вырезанные фигурки наклейте в нужном порядке на
картон и подрисуйте тонкие стебли цветным карандашом или фломастером.
Если вырезать цветы разного размера, а клеем смазать только серединку
и наклеивать меньший на больший, то цветы получатся «махровыми». Сделать
их можно одноцветными, но лучше подобрать несколько оттенков одного цвета.
Таким способом можно сделать поздравительную открытку для любимых мам к празднику 8 Марта.
Идея и иллюстрации взяты из книги «Праздник», автор-художник
А.Абрамова, издательство «Малыш», 1980
СТОР.38
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
170
Размер файла
4 015 Кб
Теги
методичний вісник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа