close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичний вісник Лютий 2014

код для вставки
Методичний вісник
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
М І С Ь К И Й М Е ТОД И Ч Н И Й К А Б І Н Е Т
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
С Е Л И Д І В С Ь КО Ї М І С Ь КО Ї РА Д И
ВИ П УС К
У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
Кращий працівник
року-2014
1
Вітаємо… Вітаємо… 1
Вітаємо
Цікаво знати
2
Розвиток творчого 3-19
потенціалу вихованців шляхом впровадження проектних
технологій
Уроки зі світової літе- 20-26
ратури
№
7
ЛЮ ТИ Й
20 1 4
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Рано вранці вони заходять до дверей освітніх установ, точно розуміючи —
щось у їхньому житті зміниться назавжди. Щось не залишиться незмінним, бо новий день для них готує зустріч з вихованцями, кожен із яких залишить слід у їхній
душі.
Повага, вдячність, щирість стануть найкращою нагородою за знання і досвід, якими вони діляться зі школярами залюбки…
Вчитель, наставник, фасилітатор, конкурсант…
Сьогодні ми вітаємо учасників міського етапу Конкурсу ―Кращий працівник
року—2014‖ в номінації ―Кращий методист позашкільного навчального закладу‖.
На відміну від попередніх років, кількість учасників була незначною. У інтелектуальних перегонах цього року взяли участь 3 педагоги в номінації ―Кращий
методист позашкільного закладу‖.
За рішенням журі переможцем конкурсу стала методист Центру творчості
дітей та юнацтва м. Селидового Мандиречнко Олена Вілоріївна, яка презентувала
творчий проект ―Розвиток творчого потенціалу вихованців шляхом впровадження
проектних технологій». Талановитий педагог і методист, Олена Вілоріївна впроваджує в освітній процес перспективні педагогічні ідеї, працює над пошуком нових
форм і методів управлінської діяльності. Залучає педагогів закладів освіти до виявлення і супроводження здібних і обдарованих дітей.
Вітаємо з перемогою, колего! Бажаємо нових досягнень, цікавих проектів,
зіркових вихованців, популяризації родзинок досвіду, натхнення.
Місяць лютий є багатим на свята… дні народження, день зустрічі з випускника шкіл, за старою традицією — День захисника Вітчизни, День Святого Валентина.
Ми вирішили зазирнути в історичне походження дня Святого Валентина і
знайшли багато чого цікавого…
Пропонуємо ознайомитися з цією інформацією у рубриці ―Цікаво знати‖.
Прийміть щирі вітання з Днем закоханих.
Високим почуттям окрилений,
Колись у давні року
Придумав хтось день закоханих,
Ніяк не відаючи тоді,
Що стане цей день коханим,
Бажаним святом у році,
Що Днем святого Валентина
Його з пошаною назвуть.
Посмішки і квіти всюди,
У любові сповідання знову і знову ...
Так нехай для всіх трапиться чудо Нехай світом править лише любов!
Випуск № 7
Легенды про День Святого Валентина
Существует несколько версий о названии и дате дня влюбленных.
Легенда Первая
Год 269 н.э. Древний Рим. Местный врач Валентин, которого звали
«гастрономическим доктором», озабоченный чтобы лекарства имели приятный
вкус. К лекарствам он добавлял вино и мед. И использовал их для промывания
ран с травами для облегчения боли. Доктор также был и проповедником. Жил во
времена Клавдия II. Император вел ожесточенные захватнические войны. И для
продолжения их нужны были солдаты. Он отменил свадьбы и помолвки, так как
считал что они мешают в рекруте новых воинов.
Как христианский священник Валентин тайно начал венчать влюбленные пары. В это темное время к нему обратился римский тюремщик за помощью в лечении своей слепой дочери. Болезнь была неизлечима, но Валентин
пообещал что примет все возможные меры, чтобы вылечить недуг. Зрение не
возвращалось, но лечебные настойки продолжали принимать.
Узнав о тайных венчаниях римский император Клавдий II приказал арестовать Валентина. Ворвавшись в дом, где жил священник солдаты уничтожили
все лекарства и арестовали Валентина по приказу своего императора.
Понимая что его казнят Валентин попросил тюремщика, отца слепой
девушки, бумагу, чернила и перо, чтобы написать любовное письмо, и попросил
его передать. Немного позже в этот день 14 февраля его казнили.
Вернувшись домой, он отдал девушке письмо. Открыв его она обнаружила внутри желтый шафран (крокус), в записке с подписью «От твоего Валентина». Девушка взяла шафран в руки и его сверкание озарили ее лицо. Глазам
девушки после этого вернулось зрение.
Легенда Вторая
Священник Валентин жил в третьем веке н.э. в городе Тернии в Римской
империи. Император Рима Клавдий II, как уже знаем запретил женится своим
солдатам женится. Вопреки приказу священник Валентин тайно венчал обратившихся с просьбой. За что был приговорен к смертной казни 14 февраля. Дочь
надзирателя Джулия и священник познакомились в тюрьме. Перед казнью он
написал послание девушке. Как священник Валентин не смог ответить на чувства девушки и в ночь перед казнью написал ей трогательное письмо.
Легенда Третья
Священник Валентин в 3 веке н.э. в Риме помогал влюбленным переписываться, мирил ссорившихся, тайно венчал римских легионеров. В связи с чем
брошен по приказу императора Клавдия II в тюрьму. Влюбился в слепую дочь
тюремщика, вернул ей зрение. Позже казнен. Но перед казнью написал любимой записку с подписью «Твой Валентин». После казни и прочтения письма она
сказала: «Он святой».
Легенда Четвертая.
Во времена языческой Римской империи, жил юноша Валентин, который
проводил много времени с детьми, которых очень любил. Дети просто боготворили своего старшего друга. Римский император узнав что Валентин не принял
веру, принятую в стране, отправил в тюрьму за неподчинение императору Рима.
Дети узнав об этом, приходили в тюрьму и передавали записки с посланиями,
что скучают и любят своего «старшего брата». 14 февраля 269 года н.э.
В народе укоренилось дата смерти Валентина как день Всех Влюбленных. В 496
году нашей эры Римский папа Геласиус объявил дату 14 февраля днем Святого
Валентина.
Святой Валентин несомненно погиб ради любви к людям, девушке и
своей веры. Надеюсь вы о нем не забыли и подарите подарок тем кого любите и
уважаете.
За матеріалами Інтернету
СТОР.2
Випуск № 7
Пропонуємо ознайомитись з матеріалами переможця
“Кращий працівник року—2014”
Розвиток творчого потенціалу вихованців шляхом впровадження
проектних технологій
Проектна діяльність у позашкільній освіті
Мандриченко
Олена Вілоріївна,
методист
ЦТДЮ м. Селидове
Педагогічне кредо
«Навчатися самому,
щоб навчати інших»
СТОР.3
XXI століття називають епохою проектної діяльності. В освітньому
просторі проектна діяльність забезпечує продуктивний зв’язок теорії і практики
в процесі навчання; сприяє формуванню в учнів життєвих компетенцій. Проектна діяльність – це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту. Проектна діяльність належить до унікальних способів людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створення його ідеального образу, здійсненням та
оцінкою наслідків реалізації задумів.
З точки зору учня (вихованця), навчальний проект - це можливість
щось виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат.
Виконання проекту – це діяльність, спрямована на розв’язання значущої проблеми, зазвичай сформульованої самим учнем (або учнями). Результат такої діяльності має практичний характер та важливе прикладне значення.
З точки зору педагога, проектна діяльність – це освітня технологія, націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні вміння, а
саме:
планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
використовувати велику кількість джерел інформації, виокремлювати та
засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;
самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;
проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та
узагальнення);
порівнювати факти, аргументувати свою думку;
приймати рішення;
установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти
один з одним);
створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності
(доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій);
презентувати створене перед аудиторією;
оцінювати себе та інших (здійснювати самоаналіз успішності та результативності вирішення проблеми проекту).
У науковій педагогічній літературі існує ціла низка обов’язкових вимог
до сучасного визначення проекту, а саме:
наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає
навчальним запитам і життєвим потребам учнів (вихованців);
дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;
структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування;
моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;
самодіяльний характер творчої діяльності учнів;
практичне або теоретичне значення результату діяльності і готовність до
впровадження;
Випуск № 7
ВІДДІЛ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС
«КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК РОКУ»
У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У 2014 РОЦІ
Учасник конкурсу
методист з навчальної роботи
Центру творчості дітей та юнацтва
м.Селидове
Рік народження: 1970
Освіта: вища педагогічна
Посада: методист з навчальної роботи
Загальний педагогічний стаж: 21 рік
Стаж роботи в ЦТДЮ: 14 років
Стаж роботи в ЦТДЮ на посаді
методиста: 4 роки
СТОР.4
педагогічна цінність діяльності (які нові знання та навички здобули учні в
процесі здійснення проекту).
В закладі ЦТДЮ м.Селидове, в супроводі методиста Мандриченко О.В.,
проводяться різноманітні заходи щодо впровадження проектних технологій в
навчально-виховний процес, завдяки яким вдосконалюється рівень розвитку здібностей вихованців за різними напрямками творчої діяльності.
Методичною службою було запропоновано використовувати при проведені
гурткових занять для вихованців вищого рівня навчання роботу за власними
проектами в рамках навчально-тематичного плану (програм). Особливості полягають в тому, що дитина обирає самостійно свій напрямок діяльності, яка йому
до вподоби, а керівник гуртка постає тільки кураторомцього проекту. Було розроблено структуру заняття за проектною діяльністю, картки оцінювання за результатами виконання етапів проекту, особисті листи «Мій творчий проект».Також є практика увиконанні групових проектів («Виготовлення карти
України», «В гостях у казки», «Морські жителі»).
Працюючи над проблемою ефективного розвитку творчих здібностей
вихованців засобами проектних технологій, у 2010 році було розроблено
навчальний проект щодо вдосконалення роботи з обдарованими дітьми «Наші
зірочки». В проекті зазначені всі аспекти діяльності щодо вдосконалення роботи
в цьому напрямку.
Робота закладу за проектом «Наші зірочки»
На початку XXI століття гостро стає проблема пошуку шляхів підвищення соціально-економічного потенціалу суспільства. Важливу роль в її рішенні
відіграє система позашкільної освіти. В Законі України «Про освіту» вказується
на необхідність розвитку творчих можливостей обдарованих дітей, які в подальшому стануть носіями основних ідей суспільного процесу. Активний пошук та
розвиток обдарованих дітей і талановитої молоді повинен стати одним з основних напрямків програми діяльності управління освіти.
Проект «Наші зірочки» (додаток )отримав почесне ІІІ місце в Регіональному конкурсі проектів та програм щодо організації роботи з обдарованими дітьми.
У грудні 2010 року менеджер проекту Мандриченко О.В. була запрошена для презентації свого проекту до обл.ІППО м.Донецька. На цьому заході був
присутній ректор обл.ІППО Чернишов О.І., який вручив подарунки та грамоти
переможцям.
При підготовці складання проекту було проведено дослідження наукової
практики видатних спеціалістів в галузі роботи з обдарованими дітьми:
Дж. Гілфорд, Е. Торренс–визначили чотири ознаки творчої обдарованості.
Б. Блум–створив модель виховних і освітніх прийомів, які допомагають розвитку таланту.
Дж. Рензуллі – запропонував універсальну схему, яка використовується
для розробки системи виховання та навчання обдаровних дітей.
Роберт Окер – зазначив, що ми маємо вчити дітей як думати, а не що думати. Наша роль зводиться не до того, щоб давати їм знання, а щоб навчати дітей мудрості. Мудрість – це не просто знання, але й уміння їх застосувати. Школа майбутнього має розвивати здібності і навички дитини, а не
примушувати зазубрювати дати і факти.
Вербицький В. В.– розкрив тему про розвиток креативних здібностей обдарованих учнів в сучасних позашкільних навчальних закладах.
К.Текекс – запропонував характеристику обдарованих дітей.
У рамках впровадження проекту проводяться різноманітні заходи.
З педагогами:
Проводяться Школи педагогічної майстерності, методичні об’єднання,
педагогічні ради (з використанням різноманітних медіа презентацій методичного, психоемоційного характеру), на яких постійно розглядаються питання щодо
вдосконалення роботи з обдарованими та талановитими дітьми,щодо виявлення
та підтримки обдарованих дітей.
Випуск № 7
Дослідження в галузі роботи
з обдарованими дітьми
•Дж. Гілфорд, Е. Торренс – визначили
чотири ознаки творчої обдарованості.
•Б. Блум – створив модель виховних і освітніх прийомів, які
допомагають розвитку таланту.
•Дж. Рензуллі – зропонувал універсальну схему, яка
використовується для розробки системи
виховання та навчання обдаровних дітей.
•Роберт Окер – зазначив, що ми маємо вчити дітей як думати,
а не що думати. Наша роль зводиться не до
того, щоб давати їм знання, а щоб навчати
дітей мудрості. Школа майбутнього має
розвивати здібності і навички дитини, а не
примушувати зазубрювати дати і факти.
•Вербицький В. В. – розкрив тему про розвиток креативних
здібностей обдарованих учнів в сучасних
позашкільних навчальних закладах.
•К.Текекс – запропонував характеристику обдарованих дітей.
Кількісний прояв здібностей має наступні рівні:
Видаються рекомендації, пам’ятки, збірки на допомогу керівникам гуртківз метою впровадження інноваційних прийомів навчання і виховання та щодо
роботи з обдарованими дітьми .
Здійснюється моніторинг діяльності керівників гуртків за результатами
участі в конкурсах та складаються аналітичні довідки, аналізи.
З вихованцями:
Проводяться бесіди, тести, анкети, діагностика, заняття з використанням
сучасних педагогічних технологій та ІКТ.
Організовуються майстер-класи, вивчаються різноманітні сучасні, новітні
технології за напрямком творчої діяльності через мережу Інтернету.
Складаються творчі «портфоліо», як оцінювальний результат діяльності
обдарованої дитини.
Забезпечується участь вихованців якомога в більшої кількості різноманітних конкурсів за напрямками.
З батьками:
Проводяться бесіди, надаються поради.
Організовуються майстер-класи, виставки.
Залучаються до навчально-виховного процесу.
У червні 2011 року було проведено презентацію проекту на площі міста з
запрошенням представників громадських організацій, відділу освіти та жителів
міста. Також на місцевому телебаченні було оголошено про проект «Наші зірочки» з метою ознайомлення та поширення діяльності щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей.
У вересні 2011р та 2013р було проведено майстер-класи на площі міста з
метою рекламування, агітації школярів міста та виявлення талановитих дітей.
В процесі впровадження проекту виникають труднощі щодо матеріального стимулювання роботи педагогів та вихованців позашкільного закладу. Також
не завжди є можливість прийняти участь в конкурсах більш високого рівня
(Всеукраїнського) з причин недостатньої матеріальної бази закладу. Але за допомогою батьків, їх підтримки, зацікавленості в творчому зрості здібностей
своєї дитини, вихованці виходять на обласний рівень та одержують призові місця.
У 2011 році було надруковано книгу «Гордість Донеччини – надія України» (обласний банк обдарованих дітей), в яку увійшли 6 вихованців ЦТДЮ
м.Селидове. А у 2013році було прийнято рішення, з боку відділу освіти, направити до друкування в цієї книзі вже 10 вихованців закладу.
У рамках проекту «Наші зірочки» та з метою вдосконалення розвитку хореографічних здібностей вихованців на високому рівні, було прийняте рішення
про участь в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку, який проводить ОДА
м.Донецька. Для цього було складено міні-проект «Танцюємо разом зі всією
країною» (ремонт танцювального класу за сучасними вимогами). У 2013 році
отримали грант та у травні 2014року плануємо провести ремонт приміщення
для проведення хореографічних занять в ЦТДЮ.
Освітній проект «Наші зірочки» планується завершити в 2015 році. Будуть підведені підсумки, проаналізуються помилки та здійсниться фінальне завершення у формі проведення конференції. Можливо буде створено новий проект, який допоможе продовжити роботу в цьому напрямку.
Єрмакова І.Г., ПузіковД.О. Життєтворчі компетенції особистості: Практико зорієнтований посібник. – Донецьк: Каштан, 2007.
Проект
«Наши звездочки»
На пороге XXI века остро встает проблема поиска путей повышения социально-экономического потенциала общества. Важную роль в ее ре-шении играет система внешкольного образования. В законе Украины «Об образовании»указывается на необходимость развития творческих возможностей
СТОР.5
Випуск № 3
Качества, необходимые педагогу
для работы с одаренными детьми.
(критерии американской программы «Astor»).
Быть доброжелательным и чутким.
Разбираться в особенностях психологии одаренных детей,
чувствовать их потребности и интересы.
Иметь высокий уровень интеллектуального развития.
Иметь широкий круг интересов и умений.
Иметь помимо педагогического еще какое-либо образование.
Быть готовым к выполнению самых различных обязанностей,
связанных с обучением одаренных детей.
Иметь живой и активный характер.
Обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму).
Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих
взглядов и постоянному самосовершенствованию.
Иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное
мировоззрение.
Обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью.
Иметь специальную послевузовскую подготовку
по
работе с одаренными детьми и быть готовым к
дальнейшему приобретению специальных знаний.
СТОР.6
одаренных детей, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. Активный поиск и развитие одаренных детей и талантливой
молодежи должен стать одним из основных направлений программы деятельности управления образования. «Одаренность» происходит от слова «дар» и означает прежде всего особо благоприятные внутренние предпосылки развития. Одаренность - причина динамики развития природных задатков в различных возрастных
зонах.
Актуальность Проекта
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной.
Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не
только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими способностями молодых людей.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы внешкольного
образования.
Цели Проекта:
Стратегическая цель Проекта: формирование системы работы с одаренными и
талантливыми детьми через создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных
стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации
развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой внешкольного
образования;
Дидактическая цель Проекта – повышение профессиональной компетентности
педагога внешкольного образования при введении системы работы с одарѐнными детьми.
Задачи Проекта:
1.
Проведение диагностических обследований детей на предмет выявления
одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей (на всех возрастных ступенях);
2.
Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и талантливых детей на основе дифференцированного обучения их в
области художественного творчества, совершенствования традиционных и
внедрения в образовательный процесс новых педагогических технологий;
3.
Внедрение новой оценочной деятельности детей и педагогов «Портфолио»;
4.
Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными
детьми;
5.
Разработка нормативно-правового обеспечения;
6.
Разработка системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда детей и педагогов.
Этапы реализации Проекта
Организационный этап (сентябрь 2011- декабрь 2011)– включает в себя разработку программы системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки
одаренных детей, создание постоянно-действующей системы переподготовки
психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми.
Этап реализации (январь 2012- июнь 2014)– связан с непосредственной работой
с одаренными детьми по специальной программе (дополнение №1). На этом этапе планируется организация и проведение конкурсов, организация творческой
исследовательской деятельности детей, участие в городских и областных мероприятиях. Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная
поддержка одаренных детей.
Завершающий этап (сентябрь2014- январь2015) – предполагает провести контроль и анализ реализации Проекта и достигнутых результатов, определить про-
Випуск № 3
блемы, возникшие в ходе реализации Проекта, пути их решений и составить
перспективный план дальнейшей работы в этом направлении.
Ожидаемые результаты реализации Проекта:
У рамках впровадження проекту проводяться різноманітні заходи.
З педагогами:
•Проводяться Школи педагогічної майстерності, методичні об’єднання,
педагогічні ради (з використанням різноманітних медіа презентацій
методичного, психоемоційного характеру), на яких постійно розглядаються
питання щодо вдосконалення роботи з обдарованими та талановитими дітьми,
щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей.
•Видаються рекомендації, пам’ятки, збірки на допомогу керівникам гуртків з
метою впровадження інноваційних прийомів навчання і виховання та щодо
роботи з обдарованими дітьми.
•Здійснюється моніторинг діяльності керівників гуртків за результатами участі в
конкурсах та складаються аналітичні довідки, аналізи.
З вихованцями:
•Проводяться бесіди, тести, анкети, діагностика, заняття з використанням
сучасних педагогічних технологій та ІКТ.
•Організовуються майстер-класи, вивчаються різноманітні сучасні, новітні
технології за напрямком творчої діяльності через мережу Інтернету.
•Складаються творчі «портфоліо», як оцінювальний результат
діяльності обдарованої дитини.
•Забезпечується участь вихованців якомога в більшої кількості
різноманітних конкурсів за напрямками.
З батьками:
•Проводяться бесіди, надаються поради.
•Організовуються майстер-класи, виставки.
•Залучаються до навчально-виховного процесу.
Модель одаренного ребенка – Личность:
здоровая физически, духовно – нравственно и социально;
способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и способами исследовательского труда;
способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность;
способная к саморазвитию и самообразованию;
обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, высоким уровнем культуры;
руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами,
готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ отдельных областей знаний, умений с учетом сложившихся интересов
и возможностей.
Ожидаемые конечные результаты Проекта:
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями;
обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов;
стимулирование мотивации развития способностей;
формирование системы мониторинга качества образования одаренных детей;
проведение конкурсов, выставок, создание сборника лучших работ воспитанников («портфолио», «презентация»);
увеличение числа детей, активно занимающихся творческой деятельностью;
регулярные публикации в средствах массовой информации.
Подпрограмма "Творчески одарѐнные дети"
работы с одарѐнными детьми по проекту «Наши звѐздочки»
Моніторинг якості позашкільної освіти
розпочата робота за
проектом «Наші зірочки»
Вихованців за рік, які мали
можливість прийняти участь в
конкурсах (основний та вищий
рівень)
Обласні конкурси
2010-2011 н.р.
2011-2012 н.р.
2012-2013 н.р.
435
550
450
5м + 2д =15дітей
14м + 1д = 19дітей
15м + 11д = 22дітей
Районні конкурси
Міські конкурси
Всього: - кількість
- балів
- відсотків
Видача свідоцтв про позашкільну
освіту
1м + 2д = 3дітей
68м =83дітей
74м + 4д = 101дітей
121 б
14,3%
8
153м = 130дітей
167м = 149дітей
226 б
19%
12
148м + 2д = 137дітей
163м + 13д = 159дітей
308 б
34,3%
35
Результативність роботи закладу ЦТДЮ з обдарованими та талановитими дітьми
в рамках проекту "Наші зірочки"
104
33
72
38
банк
талановитих
дітей ЦТДЮ
22
28
25
19
15
35
12
8
міський банк
обласний банк
видача свідоцтв
2010-2011
2011-2012
2012-2013
СТОР.7
Пояснительная записка
Развитие системы работы с одаренными детьми во внешкольном учреждении - одна из главных задач современной педагогической науки и образовательной практики в условиях модернизации системы образования. В связи с этим
возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных мероприятий,
направленных на стимулирование учебной и научной активности детей, становление и укрепление в соответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и образования, создание среды творческого общения
В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко
мотивированными детьми является крайне необходимой. Вопросы одаренности
в настоящее время волнуют многих. Работа с одаренными детьми требует глубокого понимания природы «одаренности» и, следовательно, требует целостного
подхода к обучению, воспитанию, развитию, т.к. одарен не сам по себе ум человека, а одарена его личность.
Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований
в разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий
обучения и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя повышение
Випуск № 3
квалификации и переподготовку педагогических кадров и работу с одаренными
детьми. А так же выделяются проблемы не только диагностики «обучения и развития самого одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать детскую одаренность. К этим проблемам относится профессионально личностная готовность педагога к работе с одаренными детьми, что подразумевает:
- овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и
личностно-ориентированного обучения, проектной технологии;
- психологическая компетентность, широта и гибкость мышления педагога;
- зрелость педагогического самосознания.
Однако, прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо
определиться, о чем, собственно, мы будем вести речь. Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей детей, включает такие
понятия как: способности, талант, одаренность, гениальность.
Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью.
Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в
какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере.
Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей
творчества.
Одаренность - понимают как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки
для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Выявление одаренных детей должно начинаться уже на первом году обучения и на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, практических, физиологических умений и навыков, логического, творческого мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности
внешкольного учреждения.
Определение одаренных детей:
- имеют более высокие по сравнению с большинством творческие способности, восприимчивость к обучению, творческие возможности и
проявления;
- имеют доминирующую активную познавательную потребность;
- испытывают радость от добывания знаний, приобретения навыков.
Жизнь требует от любого обучения подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и компентентного.
Цель программы:
выявление одарѐнных детей и создание условий для развития потенциальной
одаренности детей как предпосылки становления и развития творческой личности.
Задачи программы:
1) формировать познавательную, творческую потребность детей, их практические умения в художественно-эстетическом направлении;
2) стимулировать развитие личных качеств, необходимых для самораскрытия,
самовыражения и самосовершенствования;
3) использовать активные формы внешкольной работы, стимулирущие детскую
креативность, рефлексивные умения, адекватность самовосприятия;
4) организовать психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов
по проблеме.
5) создание условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;
СТОР.8
Випуск № 3
6) расширение возможностей для участия способных и одарѐнных воспитанников в районных, областных творческих выставках, различных конкурсах.
Проблемы:
1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с
данной категорией детей.
2. Неподготовленность руководителей к индивидуализации обучения.
3. Проблемой остается психолого-педагогическое сопровождение способных и
одаренных детей.
4. Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных и одарѐнных детей.
5. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в создании условий для развития природных задатков воспитанников.
Направления:
- работа с детьми;
- работа с родителями;
- работа с педагогическим коллективом.
Программа состоит из разделов:
1.Информационно-методическое обеспечение процесса управления развитием одаренных детей;
2.Обеспечение технологической готовности пе-дагогов к решению проблемы по
выявлению и обучению одаренных и талантливых детей;
3.Создание условий для развития и самореали-зации одаренных детей;
4.Осуществление контроля управления развитием одаренных детей;
5.Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с одаренными детьми.
Подпрограмма по внедрению этапа реализации
проекта «Наши звѐздочки"
(сроки: сентябрь 2011- май 2013)
СТОР.9
Випуск № 3
СТОР.10
Випуск № 3
СТОР.11
Випуск № 3
Формы работы с одаренными детьми:
групповые занятия с одаренными детьми;
конкурсы;
мастер-классы;
работа по индивидуальным планам;
творческие мастерские;
сотрудничество с другими внешкольными учреждениями, ВУЗам
Методическое обеспечение реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы:
- создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала воспитанников;
- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогов ЦТ и других специалистов для работы с одарѐнными детьми;
- создание условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;
- повышение качества образования и воспитания детей;
- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и одаренных детей.
СТОР.12
Випуск № 3
Диагностика выявления склонностей ребенка
Инструкция для детей
В правом верхнем углу листа ответов запишите свое имя и фамилию. Ответы на
вопросы помещайте в клетках, ответ на первый вопрос в клетке под номером 2 и
так далее. Всего 35 вопросов. Если то, о чем говорится, вам не нравится - ставьте знак минус (–), если нравится – плюс (+), если очень нравится – два плюса (+
+).
Инструкция для родителей
Для того, чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для
развития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. Вам
предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, стараясь не
завышать и не занижать возможности ребенка. Для большей объективности сравните его с другими детьми того же возраста. На бланке запишите свое имя и
фамилию. Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки
зрения) ребенку, ставьте в клетке минус (–), если нравится – плюс (+), если
очень нравится – два плюса (++). Если по какой – либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку незаполненной.
Лист вопросов
Решать логические задачи и задачи на сообразительность.
Слушать или читать самостоятельности сказки, рассказы и др.
Петь, музицировать.
Заниматься физкультурой.
Вместе с другими детьми выполнять различные поручения взрослых.
Слушать или читать рассказы о природе.
Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовит пищу).
Играть с техническим конструктором.
Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми словами.
Самостоятельно рисовать.
Играть в спортивные, подвижные игры.
Руководить играми детей.
Ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми.
Ходить в магазин за продуктами.
Слушать или читать книги о технике (машинах, космических кораблях).
Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных).
самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми.
Ухаживать за домашним аквариумом, содержать птиц, животных (кошки,
собаки и др.).
Убирать за собой книги, тетради, игрушки.
Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.
Знакомиться с историей, посещать исторические музеи.
Самостоятельно, без побуждения взрослых, заниматься различными видами
художественного творчества.
Читать книги о спорте, смотреть спортивные телепередачи.
Играть со сверстниками в различные коллективные игры.
Ухаживать за домашними животными и растениями, помогать им, лечить их.
Обработка результатов
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка
на семь сфер
математика и техника;
СТОР.13
Випуск № 3
гуманитарная сфера;
художественная деятельность;
физкультура и спорт;
коммуникативные интересы;
природа и естествознание;
домашние обязанности, труд по самообслуживанию.
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно
сокращаются).
Как оценивать
Для оценки воспользуемся «методом полярных баллов». Каждую характеристику потенциала ребенка будем оценивать по пятибалльной шкале. Но будьте внимательны! Оцениваем не так, как в школе:
5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в различных видах деятельности и поведения;
4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и противоположное ему проявляется очень редко;
3 – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены не четко, в
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;
2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности противоположное оцениваемому;
1 – четко выражено и четко проявляется свойство личности противоположное
оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности;
0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею).
Организация работы проводится по результатам диагностики:
План работы с одарѐнными детьми на 2011 учебый год
СТОР.14
Випуск № 3
Примерный план воспитательной работы
с учѐтом творческой направленности
и физиологических особенностей ребѐнка
Індивідуальний план роботи
з обдарованою дитиною
1 рік навчання
СТОР.15
Випуск № 3
Індивідуальний план роботи
з обдарованою дитиною
2 рік навчання
Індивідуальний план роботи
з обдарованою дитиною
3 рік навчання
СТОР.16
Випуск № 3
Реєстраційна картка на обдаровану дитину
СТОР.17
Випуск № 3
Діагностика вивчення особистості обдарованої дитини
________________________________
Керівник творчого колективу______________________
Висновки.
СТОР.18
Випуск № 3
Моніторинг
якості надання освітніх послуг
Результативність роботи ЦТДЮ
з талановитими та обдарованими дітьми
за проектом "Наші зірочки"
104
72
33
22
28
38
35
19
25
12
15
8
банк талановитих
дітей ЦТДЮ
міський банк
обласний банк
видача свідоцтв
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Із досвіду роботи Мандриченко О.В.,
методиста Центру творчості дітей
та юнацтва м. Селидове
СТОР.19
Випуск № 3
Уроки
зі світової літератури
Тема: Урок — квітковий карнавал
Позакласне читання. Про що говорять квіти (оповідання Дж. Даррела “Балакучі квіти”)
Мета: ознайомити учнів із творчістю англійського письменника Джеральда Даррела; вчити аналізувати прозовий твір, робити висновки; розвивати творчі здібності школярів; виховувати любов до природи, вміння спостерігати за нею, милосердя до людей.
Обладнання: портрет письменника; виставка його книг; музика
П.І.Чайковського «Вальс квітів» із балету «Лускунчик».
Краса знаходиться в очах того, хто дивиться.
Англійське прислів'я
Всю жизнь цветы не
оставляют нас.
Прелестные наследники
природи –
Они заходят к нам в
рассветный час,
В закатный час заботливо
заходят.
Они нам продлевают
радость встреч.
Откладывают время
расставанья,
Мы души й сердца должны
беречь
От хищных рук, от зла,
от прозябанья.
Любая мысль возвышенной
мечты
Тогда лишь перельется в
ликованье,
Когда пред нею склонятся
цветы,
Посредники живого
пониманья.
СТОР.20
ХІД УРОКУ
І. Оголошення теми, мети та епіграфа уроку.
ІІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
(Звучить “Вальс квітів” із балету П.І. Чайковського “Лускунчик”)
Виходить Флора—богиня рослинності та цвітіння. А за нею—квіти, що
танцюють вальс.
Флора: Не помилюся, коли скажу, що квіти – найвишуканіший, найчарівніший,
найдивовижніший витвір природи.
Всю жизнь цветы не оставляют нас.
Прелестные наследники природи –
Они заходят к нам в рассветный час,
В закатный час заботливо заходят.
Они нам продлевают радость встреч.
Откладывают время расставанья,
Мы души й сердца должны беречь
От хищных рук, от зла, от прозябанья.
Любая мысль возвышенной мечты
Тогда лишь перельется в ликованье,
Когда пред нею склонятся цветы,
Посредники живого пониманья.
Флора: Пишні троянди, елегантні гладіолуси, граціозні лілії, скромні ромашки
й волошки – всі вони є уособленням краси, щастя. Сприймати їхню красу, вирощувати їх здатні лише люди з доброю, відкритою душею. Недарма давні греки
говорили: «Той, хто тримає в руках квітку, зла не принесе».
Учитель:Сподіваюся, що всі ви любите квіти, тому наш урок називається досить незвично: «Про що говорять квіти». Ви здивовані? Так, квіти – живі істоти,
вони теж вміють говорити. Просто треба вміти почути їхні історії. А для цього
ми повинні широко розплющити очі й з добром у серці та думках подивитися на
світ. І тоді обов’язково побачимо диво. Бо як говориться в англійському прислів’ї, що ми взяли епіграфом до нашого уроку: «Краса знаходиться в очах того,
хто дивиться». Відкрити дива світу нам допоможе людина, що все життя обожнювала природу, вивчала її, розуміла, захищала. Це англійський письменник,
зоолог, мандрівник Джеральд Даррел. Сьогодні він наш гість.
(Входить учень, що грає роль письменника).
Дж. Даррел: Я, Джеральд Малком Даррел, народився у 1925 році в індійському
місті Джамшедпурі. Мій батько, інженер за фахом, будував там мости. У мене
було двоє братів, Ларрі та Леслі, а також сестра Марго. Все було б непогано,
якби не наші дитячі хвороби, що спричиняв вологий клімат.
У 1933 році ми пережили велике горе – помер батько і матуся вирішила
переїхати до Греції. Ми оселилися на острові Корфу. О, це дивовижне місце з
чудовим м'яким кліматом і прекрасною природою! Я «захворів» цією красою і
навіки полюбив усе живе. Саме тому після закінчення коледжу в Англії влашту-
Випуск № 3
Когда под утренней
росой дрожит
тюльпан
Й низко, до земли,
фиалка клонит стан,
Любуюсь розой я: как
тихо подбирает
Бутон свою полу;
дремотой сладкой
пьян!
Омара Хайям
СТОР.21
вався науковим співробітником до Лондонського зоопарку. Мені не просто подобалися тварини, я їх любив так само, як люблять людей.
У 1947 році почався новий етап у моєму житті – мені пощастило організувати першу експедицію до Камеруна, під час якої мав чудову нагоду вивчати
тваринний світ тропічної Африки, побут та звички корінного населення. Це було
так незвично й цікаво, що мені захотілося розповісти про все побачене. Тож за
прикладом свого старшого брата Лоренса Джорджа, який на той час був уже
відомим романістом, я вирішив спробувати писати. Перша книжечка, яка називалася «Переповнений ковчег», мала успіх.
А потім було багато подорожей до Африки, Південної Америки, Австралії, Нової Зеландії. Про все побачене я розповів у книгах «Гончі Бафута», «Під
завісою п'яного лісу», «Земля шелестів», «Зоопарк у моїй валізі», «Шлях кенгурятника», «Мої зустрічі з тваринами». Знаєте, я завжди хотів змусити читачів по
-новому подивитися на світ, на істот, що його населяють, навчити людей любити природу. Мене все життя обурює жорстокість людей, їхня безглуздість та небажання поступитись чим-не-будь заради живого.
У 1958 році на острові Джерсі я заснував власний зоосад з метою врятувати деякі вимираючі види тварин. На щастя, це нам вдалося.
Учитель: Містере Даррел, яка з ваших книг Вам найбільше дорога?
Даррел: Я дуже люблю-книгу «Моя сім’я та інші звірі». Вона про мою родину,
про моє дитинство, про флору і фауну острова Корфу. Цю книгу я з вдячністю
присвятив моїй любій матусі, що «як натхненний, ніжний та чуйний Ной, вправно вела свій корабель бурхливим життєвим морем, в постійній готовності взяти
на себе всю відповідальність за будь-які негаразди на кораблі».
Учитель: Дякую, містере Даррел. Любі діти, нагадую, що ця книга складається
з трьох частин, кожна з яких закінчується своєрідним епілогом. Починається
повість вступом під назвою «Слово на свій захист», в якому автор викладає короткий зміст оповіді та висловлює подяку людям, що були поруч. Епіграфом до
твору взяті рядки з казки відомого англійського письменника Л. Керролла
«Аліса в Задзеркаллі»: «А іноді перед сніданком цілих шість разів я встигала
повірити в неможливе». Тож спробуємо повірити в неможливе й ми. А допоможе нам в цьому оповідання «Балакучі квіти» з цієї повісті.
(Входить троянда)
Троянда: Говорять, що троянда дуже вродлива й вишукана. Люди називають її
царицею квітів. Вона прийшла до вас із Персії. Потім потрапила до Індії, де бог
Брахма віддав їй перевагу над всіма іншими квітами. За легендою, найвродливіша жінка світу Лакшмі, народилася з її пуп’янка, який складався із 108 великих
та 1008 маленьких пелюстків. Шанували троянду й у Давній Греції, там її присвятили богині краси Афродиті. За легендою, пелюстки троянди почервоніли саме від її крові, коли вона вкололася, шукаючи Адоніса. У греків троянда була
символом кохання, слави і ознакою печалі.
Древні римляни вірили, що троянди наповнюють серце мужністю, тому
воїнам замість шоломів одягали трояндові вінки. Цікаво, що у Римі вона була
ще й символом мовчання, таїни. Коли комусь звірялися у чомусь таємному, вгорі підвішували троянду і при цьому промовляли: «Я сказав тобі під трояндою»..
У слов’ян троянда була символом кохання, милосердя, перемоги.
Багато поетів оспівували або згадували мене в своїх творах: наприклад
Омар Хайям.
(учень читає вірш Омара Хайяма)
Когда под утренней росой дрожит тюльпан
Й низко, до земли, фиалка клонит стан,
Любуюсь розой я: как тихо подбирает
Бутон свою полу; дремотой сладкой пьян!
(виходить айстра)
Айстра: Люди називають мене айстрою, що в перекладі з грецького означає
«зірка». Кажуть, що її сріблясто-бузкові, пелюстки схожі як зорі. Я знаю, що
людей завжди вабили ці нічні гості, тож їм було приємно мати у своєму саду
Випуск № 3
Що скаже свіжих
квітів жмуток?
Про що їх мова
непроста?
Верба – одвертість,
айстра – смуток,
Лілея, біла – чистота.
Конвалія – любов
таємна,
Мак – юний цвіт, що
не згаса.
Лавр – завжди успіх,
слава певна,
А мальва – холодність,
краса.
Дзвіночок польовий –
то вдячність,
Троянда – то любов
свята.
Нарцис – то горда
необачність,
Волошка – ніжність,
простота.
Саранка-лілія –
сміливість.
Півонія – життя
багато літ,
Фіалочка –
сором'язливість,
Любов минуща –
первоцвіт.
Ми любим квіти
дарувати,
Й коли настане
слушний час –
Все те, що хочемо
сказати,
Букетик висловить за
нас.
СТОР.22
щось схоже на дивовижні квіти неба. А ще мене називають останньою посмішкою осені, символом чистого, ніжного кохання, суму, втрачених надій, «осені
пізньої сльозами багряними». Я вдячна поетам, що оспівали айстру у своїх поезіях.
Хризантема: Я – хризантема. Моя Батьківщина – Японія. Японською мовою її
називають «кіку», що означає «сонце». Японці обожнюють мене. Вони обрали
мене символом нації, прикрасили нею державний герб, називають провісницею
осені. Навіть найвищий орден Японії – це Орден хризантеми. Походження Країни висхідного сонця, за легендою, пов’язане саме з хризантемою. Говорять, що в
прадавні часи у Китаї правив жорстокий імператор. Йому стало відомо, що на
сусідньому острові росте рослина Хризантема, із соку якої можна приготувати
еліксир життя. Та зірвати цю рослину могла тільки людина з чистим серцем і
добрими намірами. Оскільки сам імператор та його придворні були дуже грішні,
то на острів вони послали 300 юнаків та дівчат. Але ті не схотіли повернутися до
тирана й заснували на острові нову державу – Японію.
Люблять її і в Китаї, де вона вважається символом вірності. Її іменем називається дев’ятий місяць року, а на дев’ятий його день китайці святкують свято
хризантем.
У 1676 році хризантема потрапила до Європи, і першою країною, де її
почали вирощувати, була Англія. У Європі її називають «золотою квіткою» і
вважають символом цнотливості, чистоти, невинності. А в країнах Сходу вона є
ще й символом смутку.
(виходить Пахучий горошок)
Пахучий горошок: Квіти схожі на маленькі човники чи на яскравих метеликів.
Приплив пахучий горошок до вас з далекої Індії. Вчені бачили його зображення
навіть на стінах Древньої Трої.
У сиву давнину українці, німці, поляки з квітів пахучого горошку сплітали вінки, що були символом родючості. Під час святкування обжинок горохові
вінки прикрашали голови тільки заміжніх жінок. В українській весільній пісні
він був провісником народження дитини, а у поляків – відмовою при сватанні.
Говорили, що у давніх слов'ян ці квіточки були ще й символом бога грому та
блискавок – Перуна. Тому, мабуть, завдяки наслідуванню громовиці у них виникли дивні музичні інструменти – ідеафони (глиняні торохтійки), в яких використовувався сухий горох.
(виходить бегонія)
Бегонія: Хочу сказати, що всі квіти мають певну символіку. Зі Сходу до нас
прийшов словник квітів, що містив всі необхідні відомості для з'ясування стосунків. Так, число дзвіночків означало час побачення, кількість бутонів гіацинтів
вказувала день зустрічі. Ромашки символізували славу, волошки – довіру, конвалії і бузок – оновлення, лілії – чистоту, гвоздика – пристрасть. Жовта троянда
запитувала: «Чи щире твоє кохання?» А червона зізнавалася в палких почуттях.
Гілка олеандра означала: «Я зачарований тобою!»
Тюльпан: Що скаже свіжих квітів жмуток?
Про що їх мова непроста?
Верба – одвертість, айстра – смуток,
Лілея, біла – чистота.
Конвалія – любов таємна,
Мак – юний цвіт, що не згаса.
Лавр – завжди успіх, слава певна,
А мальва – холодність, краса.
Дзвіночок польовий – то вдячність,
Троянда – то любов свята.
Нарцис – то горда необачність,
Волошка – ніжність, простота.
Саранка-лілія – сміливість.
Півонія – життя багато літ,
Фіалочка – сором'язливість,
Випуск № 3
Нет ничего
прекраснеє цветов,
Пришедших в
палисады й жилища.
Они пришли из
глубины веков,
Чтоб сделать
жизнь возвышенней й
чище.
Любов минуща – первоцвіт.
Ми любим квіти дарувати,
Й коли настане слушний час –
Все те, що хочемо сказати,
Букетик висловить за нас.
Флора: До речі, квіти можуть слугувати чудовим годинником і барометром погоди. Чи знаєте ви, що відомий ботанік XVIII ст. Карл Лінней, який багато часу
присвятив вивченню квітів, створив у шведському місті Успалі квітковий годинник? Величезну клумбу розбили на 12 секторів, і в кожному висадили ті рослини, що розкривалися саме в цей час доби.
Запам'ятайте, що о п'ятій ранку розкривають свої пелюстки кульбаби,
маки, шипшина. О восьмій – біле латаття, о дев’ятій – нагідки та чорнобривці. О
десятій – мати-й-мачуха. Біле латаття сховається під воду о п'ятій вечора. А після заходу сонця розквітне нічна фіалка.
Флора: Дякую, любі діти, за цікаві історії. Ви чудово оздобили нашу квіткову
клумбу. А чи знаєте ви, що слово «букет» увійшло в побут у XVII ст.? Хоча перші букети складали, як це не дивно, з прянощів: кропу, селери, петрушки, кмину. І лише згодом люди почали робити букети з квітів. Скласти букетик непросто, це ціле мистецтво, яким здавна славилися країни Сходу, особливо Японія. А
в Європі правила складання букетів запровадили вишукані французи.
Учитель: Як справедливо сказав поет:
Нет ничего прекраснеє цветов,
Пришедших в палисады й жилища.
Они пришли из глубины веков,
Чтоб сделать жизнь возвышенней й чище.
Люди, вдячні квітам за подаровану красу вшановують їх святами.
Учитель: ось бачите, які дивовижні історії розповіли нам гості. І почули ми їх
завдяки нашим друзям—квітам. Подумайте, які істини відкрилися нам сьогодні.
Ми мали величезну насолоду від спілкування з квітами. Вони вчили нас лбити і
розуміти природу. Гадаю, що ваші думки й почуття найкраще можна висловити
словами відомого українського поета Василя Симоненка. Його поезія називається
«Квіти»
Слів на описи не трачу, словом не передаси
Їх земної, безсловесної, дивовижної краси.
Люди дивляться, п'яніють, в них кохаються віки,
Нареченим їх дарують, заплітають у вінки.
Ними кожен свою радість, власне щастя назива –
Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова,
Скільки їм ми довіряли мрій, недоспаних ночей!
Але є ще кращі квіти, невідомі для очей.
Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях,
А цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях.
В щирім серці, в чесних душах – вірю, знаю!
квіти є!
Щастя їх коріння поїть, радість барв їм додає!
(учні дарують квіти гостям)
Тема уроку: Заочна подорож на острів Робінзона за романом Д.Дефо
«Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крут».
Мета: вчити учнів узагальнювати прочитане, робити висновки, удосконалювати
навички роботи з текстом; розвивати логічне та асоціативне мислення, виразне
мовлення учнів; сприяти вихованню у школярів високих моральних якостей,
активної життєвої позиції.
Обладнання: портрет Д.Дефо, ілюстрації школярів до роману, аудіо записи,
СТОР.23
Випуск № 3
комп'ютер, проектні роботи учнів
Тип уроку: систематизація та узагальнення знань
ХІД УРОКУ
Замало мати гарний розум, Головне - вміти його застосувати
Р.Декарт
(французький філософ, математик)
Замало мати гарний
розум, Головне вміти його
застосувати
Р.Декарт
СТОР.24
І. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.
1. Вступне слово вчителя. Доброго дня всім! Діти, з яким настроєм ви прийшли на урок? Означте його одним прикметником (відповідь учнів). А тепер подаруймо одне одному усмішку, вона розпогодить наші душі, налаштує на добру
роботу (запис теми та епіграфа уроку).
2. Робота з епіграфом:
- Як ви розумієте слова епіграфа?
- Чи згодні ви з ними?
3. Слово вчителя: Сьогодні підсумковий урок вивченого твору Д.Дефо
«Робінзон Крузо», тому сьогодні ви представите свої висновки у вигляді проектних робіт, повідомлень та ілюстрацій. Ви будете працювати у групах, які мають
назви бухт. В кожній групі є свої капітани, які оцінюватимуть роботу своїх дослідників.
Ви прочитали роман, який, переконана, нікого не залишив байдужим.
Відомо, що найбільший скарб, яким володіє людина - це розум. Здатність мислити - одна з найяскравіших особливостей людини. Здавна розум цінували усі
народи, і це ми побачили в романі Даніеля Дефо. Ми сьогодні заочно мандруватимемо, адже мандрівка - це завжди цікаво. Мандруючи, ми пізнаємо навколишній світ, знайомимося з новими людьми, набуваємо досвіду. На сьогоднішньому
уроці наш шлях проляже до острова, де в XVII ст.. упродовж 28 років 2 місяців і
19 днів жив Робінзон Крузо. Безлюдний острів, на який він потрапив - це своєрідна модель шляху людства від первісного суспільства до цивілізації, школа виживання, сила труднощів, які людина мусить подолати самотужки. Потрапити
на цей острів не так легко, нам треба добре попрацювати: наше завдання - глибоко осягнути зміст роману, оцінити поведінку Робінзона Крузо та збагатити
свій досвід правильними висновками, відкрийте підручники на стор. 99 та знайдіть слова про образ Робінзона Крузо. До нашого уявного порту «Школа № 12»
пришвартувався ось такий красень-корабель, який зібрала Васильєва Маргарита
зі своїм батьком, саме на цьому кораблі ми будемо подорожувати. А після повернення, тобто вдома, ви напишите відгук на цю подорож у вигляді невеликого
твору або репортажу.
Усі готові? Тоді - повний вперед! На борту нашого судна сьогодні туристи та дослідники.
II. Актуалізація опорних знань учнів
Бліц-турнір: «Що? Де? Коли? Скільки?»
1.
Скільки років було Робінзону Крузо, коли він потрапив на острів Відчаю? (27р.)
2.
У якому віці герой покинув безлюдний острів? (55р.)
3.
Яку «коштовну знахідку» на розбитому кораблі Крузо не віддав би «за
цілий корабель із золотом»? (ящик теслі з інструментами)
4.
Про що Робінзон каже: «Непотрібний мотлох!.. Навіщо ти мені тепер!» (Про гроші). Доведіть словами з тексту.
5.
Назвіть професії, які опанував Крузо, живучи на острові? (мореплавець,
плантатор, тесля – стілець, стіл, човен -; гончар (посуд); хлібороб, мисливець, скотар, садівник (виноград); кухар, кравець, учитель (для П’ятниці), письменник (щоденник), мислитель.
6.
Хто був для Робінзона довгий час друзями-співрозмовниками? (собака,
Випуск № 3
кішка, папуга).
Чому дикун якого врятував Крузо називався П’ятниця? (день порятунку).
ІІІ. Закріплення набутих знань учнями.
Острів видатних письменників. Бухта «Біографічна». (капітан Затьоскін Олексій)
Перша бухта на яку ми потрапимо – «Біографічна». Прошу виступ дослідників, які вивчали біографію Д.Дефо, його зоря яскраво світить на небосхилі
літератури. (група розповідає про письменника використовуючи портрет, ілюстрації до біографії письменника)
Розповідь дослідників: Д.Дефо народився 1660 року в Лондоні у родині купця.
Справжнє прізвище – Фо. Майже через 40 років він прикрасив своє прізвище
часткою «де». Батько Даніеля мріяв, що його син, який мав неабиякі здібності,
став священиком, тож віддав хлопця в духовну академію. В академії Даніель
вивчав французьку, іспанську, італійську мови, географію, астрономію, історію
та інші науки. після навчання він вирішує зайнятися комерцією, як і його батько.
Завдяки торгівлі Дефо побував у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, став справжнім мандрівником. Коли Даніелю було трохи більше 30 років, він, не залишаючи комерцію, розпочинає писати: сатиричні романи, праці, присвячені питанням
торгівлі, мореплавства, скляної справи, сімейного виховання, розведення худоби, видає газету. Протягом життя Дефо написав понад 500 творів. Славетний
«Робінзон Крузо» має номер 412. Письменник часом гнівив владу, якій не подобалися деякі твори письменника. Митцеві доводилося переховуватися, але обминути суд і в’язницю не вдалося. Користуючись машиною часу, ми зустрілися з
письменником і взяли у нього інтерв’ю, прошу.
Інтерв’ю. Кореспондент: вас було засуджено до стояння біля ганебного стовпа.
Чи не могли б ви докладніше розповісти про цей випадок?
Дефо: Так, справді, суд виніс мені такий вирок. Зазвичай прикутого віддавали на
поталу натовпу. Його ображали брутальними словами, закидали сміттям, а часто
навіть забивали камнями до смерті. Зі мною сталося непередбачуване: мені кидали квіти, бо прочитали написаний мною у в’язниці «Гімн ганебному стовпу» і
зрозуміли, що я був покараний не за злочин, а за дошкульні слова на адресу влади.
Кореспондент: Дякую Вам.
Дослідник: Останні роки свого життя Дефо провів далеко від дому, переховуючись від кредиторів. Він був старим і хворим , але не припиняв писати. Навіть
на порозі смерті він, як справжній патріот, думав про благополуччя країни, у
якій його не раз переслідували. Помер Даніель Дефо у квітні 1737 року. Слава
прийшла до письменника вже після його смерті, передусім завдяки роману
«Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо».
Учитель: Дякуємо представникам цієї бухти. Тепер ми можемо рухатися далі.
(звучить мелодія морської тематики). А поки наше плавання продовжуються, я
пропоную провести час корисно: замалюймо в зошити зірку Д.Дефо. – Яку першу важливу рису ми відмітили? (Здібний)
Яким вийшов юнак із духовної академії? (Усебічно освічений)
Продовжити справу батька, він став…(комерсантом)
Завдяки торгівлі він багато подорожує, як справжній…(мандрівник).
Дефо стає відомим…(письменником).
Ось ми знову наблизилися до бухти, під назвою «Географічна» (капітан
Сосницька Тетяна), нам знову потрібна допомога дослідників.
( Учні розповідають про географічні відомості та створюють проектні роботи)
Дослідники: Я хочу розповісти про одного шотландського моряка, якого звали
Олександр Селькірк. Він був штурманом судна «П’ять портів», за непокору капітану його у жовтні 1704 року висадили на безлюдний острів Мас-а-Тьєрра в
архіпелазі Хуан-Фернандес. Архіпелаг – група островів. Цей архіпелаг знаходиться в Тихому океані за 600 кілометрів від берегів Чилі. Селькірк прожив на
7.
СТОР.25
Випуск № 3
острові 4 роки і 4 місяці. Його історію прочитав Д.Дефо у щоденнику мореплавця і пірата Роджена, який урятував його.
Вчитель: Олександ Селькірк і є прототипом Робінзона Крузо. Прототип – це
реальна особа, яка є прообразом літературного персонажа (запис у зошитах).
Учитель: Спасибі нашим дослідникам, а у нас, нарешті, на горизонті з’явився
Острів Робінзона. Наш корабель швартується в бухті «Літературній» (капітан
Хвостова Анастасія).
Дослідники: Роман Робінзона не лише великий за обсягом, він має також чи не
найбільшу назву. А звучить вона так: «Життя й надзвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив 28 років у цілковитій самотності на безлюдному острові біля американського узбережжя, недалеко від гирла
ріки Оріноко, опинившись на березі аварії корабля, під час якої загинув весь екіпаж, крім нього, з розповіддю про не менш дивовижний спосіб. Яким його врешті-решт визволили пірати. Писано ним самим».(назва написана на плакаті).
Ця назва є коротким змістом цього твору. В основі сюжету роману – боротьба
ізольованої від суспільства людини з дикою природою. Це головна ознака робінзонади. Робінзонада – різновид пригодницької літератури, у творах якої зображено життя та діяльність героїв, що з певних причин опинилися поза цивілізацією (запис у зошитах).
Учитель: Пропоную творче завдання «Асоціація». Треба підібрати до кожної з
перелічених рис характеру героя предмет, річ, рослину, тварину, які можуть довести наявність цієї риси вдачі Крузо, якщо можете, підтвердіть словами з тексту. : працелюбність – хлібина; винахідливість – сито; кмітливість –
торбинка з порохом; наполегливість – горщик, човен; терпіння – кошик; знання
– ячмінь, рис; розум – календар, огорожа; цілеспрямованість – П’ятниця; віра в
Бога – Біблія; примирення – господарство; обачливість – дикуни, пірати.
Учитель: Тепер можна вирушати у глиб острова на екскурсію.
Уявна екскурсія. Бухта «Експертна» (капітан Олійник Софія)
Експерт: Вітаємо вас на острові Робінзона. Нашу екскурсію ми розпочнемо біля
дерева. А тепер пройдемо до знаменитої печери – другого помешкання нашого
героя, бо перше, на жаль, не збереглося. У цій печері ми розмістили картинну
галерею, присвячену Робінзону Крузо. А ось портрети П’ятниці, це – вірний
пес, якого Робінзон урятував із затонулого корабля, пернатий друг – папуга.
Найцінніший експонат – це знаменита Біблія, яка допомагала Робінзонові переосмислювати життя, залишатися людиною в будь-яких випробуваннях. Також є
календар, вигаданий героєм, тут він відмічав прожиті на острові роки і дні. Щоденник, в якому Робінзон записував все, що вважав найважливішим. (робота з
текстом). На цьому наша екскурсія закінчується. Роман «Життя й надзвичайні
та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Цей роман пережив безліч видань, але
залишається популярним і сьогодні.
ІІІ. Підведення підсумків уроку. Оголошення результатів навчальних досягнень.
Бесіда з учнями:
- що хотів показати нам, читачам, Даніель Дефо, розповідаючи історію
життя Робінзона Крузо на безлюдному острові? (шлях людства до цивілізації);
Що допомогло, на вашу думку, героєві вийти переможцем у боротьбі з екстремальними обставинами? (розум, сила волі);
Як автор ставиться до свого героя? (поважає, захоплюється ним, ставить
читачам у приклад).
Заключне слово вчителя: Р.Крузо не тільки зумів перемогти себе, свій
страх, відчай, він переродився: зумів переосмислити і переоцінити своє життя.
Безлюдний острів став місцем його духовного відродження, усвідомлення себе
Людиною з великої літери, неповторною і безцінною.
IV. Домашнє завдання: І група – написати твір-відгук про екскурсію
(високий рівень), ІІ група – дати письмову відповідь на питання: «Як стати справжньою людиною?»
Із досвіду роботи Гапоненко О.В.,
вчителя світової літератури Української ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12
СТОР.26
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
118
Размер файла
4 334 Кб
Теги
методичний вісник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа