close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Робочий зошит із розвитку зв’язного мовлення. 2клас

код для вставкиСкачать
Н. І. Стародуб, Н. А. Швець
Робочий зошит із
розвитку зв’язного
мовлення
2 клас
Умань
2014
ББК 74.268.1Укр
Стародуб
Н. І.,
Швець
Н. А.,
учителі
початкових
класів
Уманської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 11 ім. М. П. Бажана
Уманської міської ради Черкаської області
Робочий зошит із розвитку зв’язного мовлення : 2 клас /
Н. І. Стародуб, Н. А. Швець. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 85 с. : іл.
Рецензенти:
Кравчук О. В., канд. пед. наук, доц. кафедри фахових методик та
інноваційних технологій у початковій школі (Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини);
Денисюк В. В., канд. філол. наук, доц. кафедри української мови
та
методики
її
навчання
(Уманський
державний
педагогічний
університет імені Павла Тичини).
Матеріали посібника підібрано відповідно до вимог нового
Державного стандарту початкової загальноосвітньої школи.
У навчальному посібнику запропоновано систему практичних
завдань із тем, які вивчають у 2 класі. Цікаві та різнорівневі завдання
спрямовані на розвиток мовлення, формування орфографічних умінь і
навичок, розширення словникового запасу учнів.
Для учнів, учителів, батьків.
©Н.
І. Стародуб, 2014
©Н.
©
2
А. Швець, 2014
ПП Жовтий О. О., 2014
Передмова
Перше вересня... Перші уроки... Незвичайне почуття
подиву на кожному уроці. І почуття гіркого
розчарування, якщо щось не вдається. Українська мова є
найбільш складним предметом і для учнів, і для їх
батьків, і для вчителя. Тому автори цього зошита на
основі досвіду практичної роботи з учнями початкових
класів поставили за мету в цікавій і доступній формі
допомогти дітям, батькам і педагогам у виробленні
навичок грамотного письма, оволодінні учнями
основними орфографічними правилами української
мови, розвитку умінь і навичок будувати зв’язний текст
як письмово, так і усно.
Матеріал зошита відповідає вимогам чинної
програми з рідної мови для початкової школи з
українською мовою навчання і представлений
достатньою кількістю різноманітних завдань, виходячи
з навчальних та індивідуальних можливостей і потреб
дитини.
Також представлено додатковий матеріал, який
учитель може використовувати на уроці, щоб зробити
його більш пізнавальним.
Допоможіть дитині увійти в захоплюючий світ
секретів української мови, терпляче зробіть з нею перші
кроки. І незабаром ви відчуєте, що дитина тепер
самостійно може знайти відповіді на складні питання.
Сподіваємося, що вам сподобаються і уроки, і
завдання.
Успіхів вам!
3
Як працювати із зошитом
Уважно прочитай правило, яке тобі необхідно
зрозуміти і запам’ятати.
Прочитай завдання до вправи і спробуй виконати
його.
Коли завдання виконано, перевір себе. Для цього
звернися до підручника чи вчителя.
Якщо
все
виконано
правильно,
намалюй у колі веселе сонечко.
Якщо ні – не хвилюйся. Краще ще
раз
прочитай
правило
і
спробуй
виправити свої помилки.
Чим більше ти намалюєш веселих сонечок, тим
краще засвоєно матеріал.
Бажаємо тобі сонячних знань!
4
Урок 1
Звуки і букви
Слова, які ми вимовляємо, складаються зі звуків.
Звуки ми вимовляємо і чуємо. Для запису звуків
використовують букви. Слова, які ми пишемо,
складаються з букв. Букви ми бачимо, читаємо, пишемо.
В українській мові 33 букви. Кожна літера має свою
назву і місце. Усі разом букви складають алфавіт
української мови.
1. Запиши слова в алфавітному порядку.
Математика, корова, горобець, хлопці, учитель,
яблуко, буквар, дитина, читанка, ґудзик.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2. Зла мачуха доручила Попелюшці
прибрати іграшки. Але розставити іграшки на полиці
потрібно
в
алфавітному
порядку.
Допоможи
Попелюшці.
Лялька, м’яч, качка, відро, барабан, їжачок, обруч,
дзиґа, куля, зайчик, човен, рушниця, автомобіль,
5
пірамідка, ведмедик, тигреня, конструктор, козлик,
овечка, собачка.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3. У групі п’ять учнів: Швець, Бондаренко,
Коломієць, Захарова, Мовчан. Учитель записав їх на
чергування в алфавітному порядку. Напиши, хто
чергуватиме першим, другим… .
_________________________________________
_________________________________________
4. Прочитай ланцюжки слів. У кожному з них
закресли зайве слово. Чому ти його закреслив?
Закреслені слова запиши в алфавітному порядку.
Лінощі, день, тінь, грати.
6
Шити, читати, жити, совість.
Гіркий, пеньок, сильний, великий.
_________________________________________
_________________________________________
5. Постав слова в алфавітному порядку і прочитай
висловлювання.
Слову, будь, господарем, своєму.
_________________________________________
_________________________________________
6. Буратіно випадково випустив з рук «Букварика».
Розсипалися склади. Допоможи йому зібрати слова.
ти, ді
___________________
ні, уч
___________________
рок, у
___________________
рер, ва, пе
___________________
шит, зо
___________________
ка, руч
___________________
7
лі, о, вець _____________________
7. Встав пропущені слова так, щоб вийшла розповідь
на тему «Осінь».
Настав
_______________
ранок.
Світить
_____________ сонце. По низькому __________
пливуть ___________. _______________ сильний
вітер
_____________
різнобарвне
листя.
Настає
___________ пора _______________.
Слова для довідок: поривчастий, листопаду, хмари,
тьмяне, кружляє, листопадовий, сумна, небу.
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8
Урок 2
Голосні і приголосні звуки.
Позначення їх буквами
Усі звуки поділяться на приголосні і голосні. Звуки
[а], [у], [и], [о], [е], [і] називаються голосними. Коли
їх вимовляють, повітря проходить вільно, не натрапляє
на перешкоди в роті. Їх можна проспівати. На письмі
голосні звуки позначаються буквами а, о, і, у, и, е, ї, є,
ю, я.
Звуки [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [ґ], [ґ’], [д], [д’], [ж],
[ж’], [з], [з’], [й], [к], [к’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [п],
[п’], [р], [р’], [с], [с’], [т], [т’], [ф], [ф’], [х], [х’], [ц], [ц’],
[ч], [ч’], [ш], [ш’] називаються приголосними. Коли
їх вимовляють, повітря проходить через рот, долаючи
перешкоди. Чути шум або голос. На письмі вони
позначаються літерами б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п,
р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.
1. Запам’ятай, як пишуться слова.
Ґава,
ґанок,
ґудзик,
диктант,
диван,
дитина,
духмяний, дятел.
2. Зміни букву, що позначає голосний, так, щоб
вийшли нові слова.
сон _____________
мир ________________
сум _____________
дим ________________
мій _____________
лис ________________
9
рак _____________
соло ________________
3. Додай букву до слів і отримай нові слова:
Б
К
рак
рама
рань
рови
рик
раса
варта
виток
4. Обведи кружечком літери, які позначають
приголосні звуки, а квадратиком – голосні звуки.
А
Ж
С
Д
Ї
И
Н
Г
Й
У
З
Ф
В
О
К
Щ
Е
Ч
Ь
Які букви ти не обвів? Чому?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
10
5. Прочитай слова. А тепер прочитай їх навпаки –
справа наліво. Запиши нові слова.
зараз – ________________
дід – __________________
кабак – ________________
тут – __________________
око – __________________
піп – __________________
біб – __________________
Такі слова називаються словами-перевертнями.
6. Збери букви у слова.
а, л, а, п – ____________________
х, щ, у, р – ____________________
р, т, о, т – ____________________
о, а, з, к – ____________________
і, ь, н, к – _____________________
7. Розгадай кросворд.
1
2
3
11
1. Дитинча кобили.
2. Дитинча курки.
3. Дитинча кицьки.
8. З ряду букв випиши ті, що позначають голосні
звуки.
с, м, у, д, о, б, і, а, ш, е, г, р, и
_________________________________________
9. Перевір написане.
10. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
12
Урок 3
Склад. Перенос слів із рядка в
рядок
Голосний звук утворює склад. У слові стільки
складів, скільки голосних звуків. Склад може бути
тільки з одного голосного звуку. Слова можуть
складатися з одного, двох, трьох і більше складів. Слова
переносяться з одного рядка в інший по складах: мо-локо, вед-мідь. Склад з однієї букви не можна залишати в
рядку і не можна переносити в новий рядок: олія, Олег.
При переносі буква й не відокремлюється від букви,
за якою стоїть (якщо далі йде буква на позначення
приголосного): зай-чик, ший-ка.
1. Розглянь таблицю і запам’ятай.
Поділ слів
на склади
для переносу
о-лі-я
–
і-рис-ка
ірис-ка, іри-ска
ма-я-ки
мая-ки, ма-яки
за-гад-ка
загад-ка, за-гадка
о-ди-ни-ця
одини-ця, оди-ниця
2. Прочитай, підкресли букви, які позначають
голосні звуки.
13
Сніг, риба, шапка, замет, клоп, травичка,
ґудзик, будинок, учень, школа, вчитель.
3. Прочитай. Поділи слова на склади. Постав у
словах наголос.
Добре в лісі, правда, діти,
Пахне в лісі первоцвітом,
Пахне липою, сосною,
Малиною лісовою.
4. Поділи слова для переносу.
Гайка, буква, барбарис, вертоліт, комбайн,
актор.
5. Запиши спочатку назви осінніх місяців, потім
зимових, потім весняних та літніх. Поділи слова для
переносу.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Слова для довідок: січень, червень, квітень, жовтень,
грудень, серпень, липень, травень, листопад, лютий,
вересень, березень.
14
6. Запиши двоскладові, трискладові, чотирискладові
словникові слова. Де треба, постав знак наголосу.
Жайворонок, заєць, метро, неділя, ознака, понеділок,
портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання.
2 склади
3 склади
4 склади
7. Перевір написане.
8. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
15
Урок 4
Тверді і м’які приголосні звуки
Приголосні звуки можуть бути у словах твердими і
м’якими.
М’якість приголосних позначається на письмі м’яким
знаком (ь) або буквами є, і, ю, я.
Твердість приголосних позначається на письмі
літерами а, о, е, и, у.
Запам’ятай:
Позначають твердість
приголосних звуків
А
О
Е
И
У
Позначають м’якість
приголосних звуків
Є
І
Ь
Ю
Я
1. Запам’ятай правильне написання словникових
слів.
Календар, медаль, помилка, червоний, черговий,
черевики, четвер.
2. Запиши цифрами в дужках поряд зі словами
кількість складів.
Ягода (__), кущ, (__), земля (__), красива (__),
горобець (__), холодний (__), іграшки (__), впирається
(__), прогинається (__), хлопчики (__).
16
3. Поділи текст на речення. Скільки речень вийшло?
Обвал
Білка спала в гнізді на гілці ялини
раптом важкий ком снігу упав на дах
гнізда
вона
залишилися
вискочила
в
гнізді
її
білченята
вивірка
почала
розкопувати сніг він тільки придавив дах
гніздо
залишилося
цілим
білченята
навіть
не
прокинулися.
У тексті ___ речень.
4. Підбери до поданих слів нові, які відрізняються від
них приголосними звуками. Запиши ці слова, підкресли
букви, якими вони різняться.
болото –
_______________________
салон –
_______________________
дочка –
_______________________
лис –
_______________________
кора –
_______________________
17
5. Прочитай прислів’я. Як ти її розумієш? Назви
пропущені букви. Які звуки вони позначають?
[...]
[...]
[...]
Пт..цю пізнають по п..р’ю, а людину по м..ві.
6. Знайди і випиши слова, в яких є м’які приголосні
звуки. Підкресли в цих словах літери, які позначають
м’якість приголосних звуків.
Малина, гриб, свиня, телефон, квіти, діти, меню,
солома, вечір, зяблик, подарунок, люстра.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
7. Випиши слова, в яких усі приголосні звуки тверді.
Вовк, лисиця, білка, коза, півень, ведмідь, кіт, курка,
куниця, собака, кінь, корова, баран.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
З одним зі слів склади і запиши речення.
18
_________________________________________
_________________________________________
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
19
Урок 5
Позначення м’якості
приголосних знаком м’якшення
На кінці і в середині слів м’якість приголосних звуків
на письмі може позначатися м’яким знаком: кінь,
пальто, синь, дядько.
М’який знак – це літера, що не позначає звука.
1. Згадай, як пишуться слова, і встав пропущені
букви.
В..дмідь, г..рой, дят..л, жайв..ронок, кал..ндар, м..тро,
н..діля, пр..дмет, ч..рвоний.
2. Прочитай прислів’я і приказки. Підкресли слова, в
яких м’якість приголосного звуку позначена м’яким
знаком.
Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.
Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.
Хто більше хоче знати, тому менше треба спати.
М’які слова і камінь крушать.
Слово вилетить горобцем, а вернеться волом
20
3. Доповни речення потрібними за змістом словами.
Собака ___________ підбіг до господаря. Смачна
_________ лежала на столі. Річкова ____________
більша за морську і досягає в діаметрі 30 см. На дереві
вмостилася сіро-чорна ___________.
Слова для довідок: галька, галка, Булька, булка.
4. Запам’ятай, як пишуться слова. З одним зі слів
склади і запиши речення.
Вересень, жовтень, портфель, півень, черешенька,
пісенька.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5. Прочитай уважно. Встав, де потрібно, букву ь.
Підкреслені слова поділи для переносу рисками.
Говори мен..ше, роби біл..ше.
Не гріє мене кожух, лиш слово гріє й тішит.. .
21
Слово до слова — зложит..ся мова.
Удар забуваєт..ся, а слово пам’ятаєт..ся.
Одним пал..цем і голки не вдержиш.
Де двоє їдят.., там і третій наїст..ся.
Хорошого друга узнаєш.., як з ним розлучиш..ся.
Приятелів т..ма, а вір..ного друга нема.
6. Склади кілька слів, використовуючи букви і, л, п,
е, у, а, и, к, р, ь, ц.
_________________________________________
_________________________________________
7. Прочитай. Віднови недописані слова. Чому в цих
словах звуків менше, ніж букв?
Про друга
Твій друг тобі віддаст__ усе:
І свій квиток на карусел__,
І цвях, і ґудзик, і літак,
Та не за щос__ – а просто так.
І збіл__шуване скел__це,
Найкраще у дворі,
22
Твій друг із щирим серцем
Тобі віддаст__ – бери!
І ти нічого не жалій –
Ніколи і нітрохи!
І навіт__ м’яч футбол__ний
свій
Віддай, як друг попросит__.
І посміхнет__ся друг тобі –
Аж схочет__ся співати.
І ти подумаєш тоді:
«Як гарно – дарувати!..»
(А. Костецький)
8. Випиши слова, в яких букв більше, ніж звуків.
Учень, кінь, ковзани, діти, медаль, хлопці, степ, друг,
портфель, папір, пальто, ведмідь, собака.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
23
9. Перестав букви в зазначеному порядку. Які слова
ти отримав?
5
4
1
2
3
Л
І
С
О
К
___________________
4
5
1
2
3
6
Л
И
С
Т
О
К
_______________________
3
2
1
4
5
М
А
З
О
К
______________________
10. Перевір написане.
11. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
24
Урок 6
Дзвінкі й глухі приголосні звуки
Приголосні звуки, які вимовляються з голосом і
шумом, називаються дзвінкими.
Приголосні звуки, які вимовляються тільки з шумом,
називаються глухими. Більшість дзвінких і глухих
приголосних утворюють пари. Такі приголосні
називаються парними.
Звуки [б] – [п], [г] – [х], [ґ] – [к], [д] – [т], [ж] – [ш],
[дж] – [ч], [з] – [с], [дз] – [ц], [б’] – [п’], [г’] – [х’], [ґ’] –
[к’], [д’] – [т’], [з’] – [с’], [дз’] – [ц’]– парні приголосні
звуки.
Звуки [й], [л] – [л’], [м] – [м’], [н] – [н’], [р] – [р’],
[в] – [в’], [ф] – [ф’] – непарні приголосні звуки.
1. Прочитай слова. Підкресли ті, в яких є тільки глухі
приголосні.
Гроза, береза, кіт, півень, косатка, зірка, барабан,
шапка, жарт.
2. Встав пропущені букви у слова.
Ми посадили на городі п..мідори. Улітку була х..роша
п..года, у в..ресні на городі виріс б..гатий урожай.
У нашої собаки народилися четверо цуц..нят.
Беру п..ртфель, іду у свій кла.. .
25
Запам’ятай алгоритм звуко-буквеного аналізу
Буква
Звук
Голосний
Приголосний
наголошений ненаголошений твердий
м’який
дзвінкий
3. Виконай звуко-буквений аналіз за зразком:
мама
м
[м] – приголосний, твердий, дзвінкий
а
[á] – голосний, наголошений
м
[м] – приголосний, твердий, дзвінкий
а
[а] – голосний, ненаголошений
тато
т [...] –
____________________________
а [...] –
____________________________
т […] –
____________________________
о […] –
____________________________
4. Збери і запиши слова. З одним із них
утвори і запиши речення.
КАР-
тина
тон
динал
кати
пати
26
глухий
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5. Підкресли парні дзвінкі і глухі приголосні у вірші.
Випиши ці пари.
Жив та був у селі піп,
Ріс на грядці в нього біб,
На сторожі стояв пліт,
Так що виріс смачний плід.
_________________________________________
_________________________________________
Добери слова з парними дзвінкими і глухими
приголосними. З однією парою слів склади і запиши
речення.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
27
6. Склади слова зі складів. З утвореними словами
побудуй діалог із сусідом / сусідкою по парті:
ли, ко, за, ва, гро, са, па, тра
_________________________________________
_________________________________________
Діалог
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
7. Перевір написане.
28
8. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
29
Урок 7
Вимова і написання дзвінких і
глухих приголосних звуків
Парні дзвінкі і глухі приголосні звучать у слові чітко,
якщо стоять перед голосними: очі, зуби, голова. На кінці
і в середині слів перед глухими приголосними дзвінкі
приголосні ніколи не вимовляються як парні глухі:
ду[б], а не ду[п]; зу[б], а не зу[п]; ка[з]ка, а не
ка[с]ка. Але глухі приголосні перед дзвінкими
приголосними можуть вимовлятися як парні дзвінкі: не
вокзал, а во[ґ]зал; не боротьба, а боро[д’]ба.
Запам’ятай: якщо складно визначити, яку букву
потрібно писати, добери таке слово, щоб після сумнівної
йшла буква на позначення голосного.
1. Без однієї букви і слово не прочитаєш. Допоможи
словам, встав пропущені літери. Підбери слова для
перевірки. Вимов ці слова вголос.
Зразок: казка – казати.
З / С:
про..ьба
(__________________)
бері..ка
(__________________)
бли..ько
(__________________)
Д / Т:
моло..ьба
(__________________)
ягі..ка
(__________________)
сусі..ка
(__________________)
30
2. Встав пропущені букви у слова і поділи їх для
переносу.
Зразок: м..тро – метро – ме/тро, мет/ро.
..зик, ..кра..на, в..рона, к..рова, г..р..бец.., з..ря..ка,
яг..да, ябл..ко, п..м..дор, кла.., вер..сен.., жовт..н.. .
3. Виконай звуко-буквений аналіз слова.
Територія
т [ ] __________________________________
е [ ] __________________________________
р [ ] __________________________________
и [ ] __________________________________
т [ ] __________________________________
о [ ] __________________________________
р [ ] __________________________________
і [ ] __________________________________
я [ ] __________________________________
[ ] __________________________________
4. Встав пропущені букви у слова. У дужках запиши
слова для перевірки.
31
Лелека робить заря..ку
(_______________),
Горо..чик скаче по гря..ці
(_______________),
Ведмідь назбирав меду ді..ку (_______________),
Лиш я іще ніжусь у лі..ку
(_______________).
5. Прочитай вірш П. Воронька «Дідів портрет».
Підкресли слова, які не можна переносити. Випиши
слова з парним дзвінким приголосним звуком на кінці і
в середині та перевір їх написання.
Ми ліпили сніжну бабку,
Поки вечір наступив.
А вночі високу шапку
Й вуса іній наліпив.
Підійшов Омелько-дід,
Усміхнувся:
Все як слід:
Шапка, вуса, борода,
Ще й чуприна вигляда.
Гей, хто в хаті, гляньте йдіте,
Мій портрет зліпили діти!
– Вмить зібравсь Омельків рід:
Справді, з баби вийшов дід!
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
32
_________________________________________
_________________________________________
6. Прочитай прислів’я і приказки. Встав пропущені
літери. Усно підбери слова для перевірки.
Учись
—
на
старість
буде
як
нахі..ка.
(______________)
Хороший рибак по кльову мусить знати, як ри..ку
звати. (__________)
У друга вода соло..ша від вражого меду.
(__________________)
Нащо й ліпший кла.., коли в сім’ї ла.. .
(__________________)
Нова
ха..ка
–
нова
га..ка.
(__________________________)
Коли стало на хлі.., то стане й на обі.. .
(__________________________)
7. Яких птахів ти знаєш? Запиши ті назви, у кінці
яких стоїть приголосний парний дзвінкий чи глухий.
Вимов їх. Усно підбери слова для перевірки.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
33
_________________________________________
_________________________________________
8. Спробуй скласти чотиривірш. Кожна буква –
початок нового рядка. Виразно його прочитай уголос.
Л
___________________________________
І
___________________________________
Т
___________________________________
О
___________________________________
9. Перевір написане.
10. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
34
Урок 8
Наголос
Один склад у слові вимовляється з більшою силою
голосу і довше, ніж інші. Це наголошений склад.
Наголошеним може бути будь-який склад у слові.
Голосний звук у наголошеному складі називають
наголошеним. Решта голосних у слові – ненаголошені. В
односкладових словах знак наголосу не ставлять.
1. Прочитай. Постав наголос.
Поле, заєць, земля, вода, небо, сонце, трава, весна.
2. Випиши спочатку слова з наголосом на
першому складі, потім слова з наголосом на другому.
Літо, зима, осінь, весна, книга, папір, завод, цукор,
риба, школа.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
35
3. Запам’ятай, як пишуться слова. Постав у них
наголос.
Червоний, черговий, черевики, четвер, шістнадцять,
шофер, ясен.
4. Запиши спочатку слова, що позначають назви
фруктів, потім – овочів. Постав у словах знак наголосу.
Горох, груша, лимон, огірок, капуста, абрикос, редис,
яблуко, персик, помідор, апельсин, картопля, перець,
мандарин.
Фрукти
Овочі
5. Прочитай речення. У виділених словах постав знак
наголосу.
Ми поїхали на екскурсію в Олеський замок.
Мама замкнула двері на замок.
36
На подвір’ї бігала мала дівчинка.
Старша сестра мала принести мені цікаву книжку.
Повз село пролягала дорога на Київ.
Ця річ мені дорога.
6. Прочитай слова. Запиши їх у такому порядку:
спочатку з наголошеним голосним звуком у першому
складі, потім – у другому, в третьому.
Меблі, горобець, ворона, дитина, заєць, учень,
ведмідь, класи, школяр, олівці.
1–
___________________________________
2 – ___________________________________
3 – ___________________________________
7. Прочитай назви дітей тварин. Як звуть їх батьків?
Запиши слова в алфавітному порядку і постав знак
наголосу.
Ведмежа,
зайченя,
оленятко,
лисеня,
вовченя,
вуженя, тигреня, слоненя, їжаченя, цуценя, лоша,
козеня, ягня, лосеня, теля, кошеня, рисеня.
37
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8. Доповни речення потрібними за змістом словами.
__________________ – останній місяць у році.
Сьогодні у нас у класі _________________ Сашко.
У перший день ____________ учні йдуть до школи.
Слово – не __________________, вилетить – не
впіймаєш.
Мій улюблений вихідний день – ______________.
Знання та вміння на _____________ не валяються.
9. Пригадай слова, які мають різний наголос. Чи
одне й те ж вони називають? Склади з такими словами
діалог.
38
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
10. Перевір написане.
11. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
39
Урок 9
Наголошені й ненаголошені
звуки і склади
Голосний звук у наголошеному складі чується ясно,
чітко: гóри, стíни. Голосний звук у ненаголошеному
складі чується не так ясно і чітко. Його треба перевіряти.
Для цього слово потрібно змінити так, щоб
ненаголошений голосний став наголошеним: в?снá –
вéсни, с?лó – сéла.
1. Встав пропущені букви, постав знак наголосу в
словах.
клен – кл..новий, вишня – в..шневий, гриб –
гр…бний, степ – ст..повий, дешево – д..шевий, синій –
с..няк, мед – м..довий, десять – д..сяток, небо – н..беса.
2. Встав пропущені літери. У дужках запиши слова
для перевірки.
Ми приїхали в с..ло (______________) до бабусі й
дідуся. Нас радо зустрів в..шневий (_____________)
сад.
Де-не-де
між
(______________).
вишнями
Над
ними
40
росли
кружляло
м..дунки
зо
два
д..сятки (______________) бджіл. Вони злякалися
мене і полетіли в дал..чінь (____________________).
3. Виконай звуко-буквений аналіз слова.
Далечінь
д [ ] – ________________________________
а [ ] – ________________________________
л [ ] – ________________________________
е [ ] – ________________________________
ч [ ] – ________________________________
і [ ] – ________________________________
н [ ] – ________________________________
ь [ ] – ________________________________
4. Встав у речення слова за змістом.
Ми каталися з ___________. Удалині виднілися
____________ (гóри, горú). Будинок стоїть біля
_____________. Тут швидкі ___________ (рíки,
рікú).
Сьогодні
перший
день
_____________.
____________ пішли пізні, холодні (вéсни, веснú).
5. Зміни слова в дужках за змістом.
Рідна __________________ (країни).
41
Морська ________________ (хвилі).
Крута __________________ (скелі).
Молода _________________ (трави).
6. Прочитай. Встав пропущені літери, щоб утворився
зв’язний текст.
Давно не було дощ.. . Стали в’янути дерев.. і трав.. .
Погано всьом.. живом.. . Але от насунул..ся темн.. хмара.
Почал..ся злива. Ожил.. поля, ліси.
7. Прочитай оповідання Марійки Підгірянки. Чи всі
речення мають зміст? Якщо ні, тоді до роботи:
відредагуй речення, переставивши слова на потрібне
місце (цифрами познач порядок слів у реченні).
На волі
На зеленій пташка гілці співала. Мила, звучна
співанка сад звеселяла. Та зловила пташку дівчинка
співучу та всадила у клітку блискучу. І дає їй їсти,
водичку носить.
– Співай мені співанки! – пташечку
просить.
Не їсть, не п’є пташка, сидить тихенько,
опустила крильця, ниє серденько.
42
– Чому не хочеш пташечко, їсти і пити? Чи в золотій
кліточці зле тобі жити?
– На зеленій гілочці любо співати, а в клітці треба
золотій вмирати...
Бо в садку на гілці вільно я жила, а золота клітка –
моя могила.
Пташку
пожаліла
дівчинка
співучу,
відчинила
кліточку гарну, блискучу.
Стрепехнула співанка втішно крильцями, задзвеніла
пташечка полем, лугами.
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
43
Урок 10
Поняття про мову і мовлення.
Усне і писемне мовлення
Коли ми спілкуємося одне з одним, ми користуємося
мовленням. Мовлення буває усним і писемним. Коли ми
говоримо і слухаємо, то користуємося усним
мовленням. Коли ми читаємо і пишемо, то користуємося
писемним мовленням.
Діалог – це розмова двох і більше осіб.
Монолог – це мовлення однієї особи.
1. Прочитай висловлювання. Яке це мовлення?
Мов поганих не існує в світі,
Є лише погані язики.
(А. Бортняк)
А тепер прочитай його уголос. Яким
мовленням ти користувався тепер?
2. Розкажи своєму другові про те, який у тебе
настрій. Яким мовленням ти користувався?
(____________________)
А тепер запиши речення про свій настрій.
44
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Яким мовленням ти користувався?
(_______________________)
3. Запам’ятай, як пишуться словникові слова.
Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой.
4. Прочитай. Ти прочитав діалоги або монологи?
Закресли у відповіді зайве слово.
- Тебе як звуть?
- Оксаною. А тебе?
- Індієць Гострий Зуб. Хочеш бути індійкою?
- Треба говорити не індійкою, а
індіанкою.
- Ні, індійкою.
- Тоді ти будеш індиком.
Цей
текст
є
монологом
діалогом.
45
/
Настала осінь. По небу пливуть низькі хмари. З дерев
давно облетіло листя. Воно вкрило землю золотою
ковдрою.
Цей текст є монологом / діалогом.
5. Підкресли зайве слово в кожному рядку і доповни
речення.
Біль, великий, більший.
Бабуся спекла _____________________ смачний
пиріг.
Рис, малюнок, кукурудза.
На стіні висів яскравий _____________________.
Вода, водій, водяний.
Мій тато –________________ великого «МАЗа».
6. Прочитай загадки, прислів’я, вірші і встав у них
пропущені слова.
Свою рідну______________
Кожен повинен знати,
Любити, оберігати.
46
Людина без _____________,
Що соловей без пісні.
Що за знак – стрункий як спис.
Він над крапкою завис.
Спонука до поклику,
Хто ж бо він? (______________________)
Рідна земля,
Річки, ліси і поля –
Все це _______________моя.
7. Поділи слова на склади. Поміняй склади місцями.
Запиши в дужках слова, які утворилися.
мама
(______________),
насос
(______________),
банка
(______________),
осел
(______________),
качур
(______________).
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
47
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
48
Урок 11
Поняття про текст
Текст – це кілька речень, пов’язаних за змістом.
Речення в тексті пов’язані однією темою. Тема тексту –
це те, про що в ньому йдеться. На тему тексту часто
вказує його назва.
1. Віднови текст. Постав у дужках номер речення по
порядку.
Дівчинка нагодувала знайду. (__)
Оля знайшла цуценя. (__)
Цуценя було голодне. (__)
Вона принесла його додому. (__)
2. Продовж речення. Придумай заголовок до тексту.
Прийшла ______________. Білка одягла теплу
___________. Вона залізла в __________.
Лисиця приготувала _____________. Там вона
зробила собі ліжечко.
Тільки ходить і виє по лісу голодний __________.
Він шукає _______________.
Слова для довідок: шубка, нора, вовк,
зима, дупло, їжа.
49
3. Встав пропущені букви у слова:
Бат..ківщина, в..дмідь, вер..сень, вул..ця, г..рой.
4. Склади зі слів речення. Запиши їх.
Журавка
за, садом, журавлика, восени, ми, знайшли.
_________________________________________
_________________________________________
крило, було, у, нього, зламане.
_________________________________________
_________________________________________
і, ручним, став, зміцнів, він, за зиму.
_________________________________________
_________________________________________
його, Журавкою, назвали, ми.
_________________________________________
журавлі, над, навесні, летіли, селом.
_________________________________________
_________________________________________
полетів, і, з, наш, ними, Журавка.
_________________________________________
50
5. Прочитай. Порахуй і запиши в дужках кількість
слів у реченнях. Напиши речення в порядку збільшення
в них кількості слів. Чи можна назвати написане
текстом?
Хлопчики катаються по льоду на ковзанах. (___)
Білочка зникла в густому ялиннику. (___)
На чистому снігу виднілися сліди маленького звірка.
(___)
Написане назвати текстом можна / не можна.
6. Уважно прочитай. Поділи текст на речення.
Скільки речень вийшло?
Осінь
пізня осінь низько несуться по
небу осінні хмари вітер гне дерева
і зриває з них листя дощ періщить
по
жовтій
траві
у
вирій
збираються перелітні птахи білка робить запаси на зиму
вона рве горіхи сушить гриби.
У тексті ___ речень.
7. Прочитай і запиши прислів’я.
51
Людина без друзів, як дерево без коріння.
_________________________________________
_________________________________________
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
52
Урок 12
Поняття про слово
Слова служать для називання предметів, їх ознак,
дій. В українській мові є слова, які мають одне значення,
наприклад: парта, математика. Але є слова з кількома
значеннями, наприклад: письмо, голка, бігти. У
словах з кількома значеннями розрізняють пряме
(основне) і переносне значення: лисячий хвіст
(пряме значення) – хвіст літака (переносне значення).
1. Запам’ятай, як пишуться слова.
Місяць, заєць, вагон, олівець, навчання, українська,
город, маленький, апельсин.
2. Прочитай речення. Знайди слова з прямим і
переносним значенням. Підкресли речення, в яких
слова вжиті у прямому значенні.
З-під землі б’є ключ. Примула – ключик весни. У
кожної задачі є свій ключ. Мама дала мені ключ від
квартири. Пасажири сиділи у хвості літака. Лисиця
замітає свої сліди хвостом. У зайця хвіст короткий, а
вуха довгі. Столяр приробив ніжки до столу. Малюк
весело тупотить ніжками по доріжці. У боровика ніжка
біла, а капелюшок коричневий.
53
3. Назви одним словом.
Людина, яка займається спортом, –
__________________________
Людина, яка малює картини, –
__________________________
Людина, яка водить машини, –
__________________________
Людина, яка вчить дітей, –
__________________________
Людина, яка щось продає, –
__________________________
Людина, яка стежить за лісом, –
__________________________
Людина, яка плаває, –
__________________________
Людина, яка розносить пошту, –
__________________________
Людина, яка варить їсти, –
__________________________
4. Прочитай уважно текст. Запиши потрібне за
змістом останнє слово.
Печені голуби не летять до __________ .
54
Кожна пригода — до мудрості _____________ .
Краще
нині
горобець,
як
узавтра
________________.
Гостре словечко коле ________________ .
Як овечка: не мовить ні _______________ .
Ліпше своє болото, як чуже _______________ .
Слова для довідок: сердечко, дорога, словечка,
золото, голубець, губи.
5. Які тварини можуть це робити ?
муркоче
_____________________________
шипить
_____________________________
цвірінькає
_____________________________
мукає
_____________________________
дзижчить
_____________________________
кує
_____________________________
пищить
_____________________________
виє
_____________________________
тьохкає
_____________________________
фиркає
_____________________________
каркає
_____________________________
кумкає
_____________________________
55
Слова для довідок: жаба, соловейко, змія, кіт, ворона,
вовк, кінь, зозуля, миша, корова, комар, горобець.
6. Прочитай пари словосполучень. Підкресли ті з
них, де є слова, ужиті в переносному значенні.
головка цибулі – головка малюка
стигле яблуко – очне яблуко
швейні голки – голки сосни
лисячий хвіст – хвіст поїзда
модний капелюшок – капелюшок гриба
золоті сережки – золоті руки
7. Склади зі складів слова. З утвореними словами
придумай і запиши казку. Діалоги інсценізуйте.
ла, шко –
_______________________
чи, тель, у – _______________________
вець, лі, о – _______________________
вар, бук –
_______________________
шит, зо –
_______________________
рож, до, по – _______________________
ка, каз –
_______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
56
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
57
Урок 13
Слова близькі та протилежні за
значенням
Слова бувають однаковими або близькими за
значенням: сміятися – шкіритися – гигикати –
хіхікати – реготати.
Слова бувають протилежними за значенням: високо
– низько, багато – мало.
1. З’єднай між собою стрілками слова, близькі за
значенням.
біда
робота
ворожнеча
товариш
діти
горе
справа
гра
забава
жебрак
друг
дітлахи
бідний
ненависть
2. З’єднай між собою стрілками слова,
протилежні за значенням.
старт
ніч
світло
чорний
новий
вечір
білий
покупець
день
фініш
ранок
тьма
продавець
старий
58
3. Прочитай близькі за значенням слова. Підкресли
слова, в яких букв більше, ніж звуків.
Батьківщина, Вітчизна.
Мужність, хоробрість, сміливість.
Робота, праця, заняття.
Друг, приятель, товариш.
Хурделиця, сніговій, заметіль, хуртовина.
4. Виділені
значенням.
слова
заміни
протилежними
за
Холодний чай –
____________________
Легкий портфель –
____________________
Похмурий день –
____________________
Маленьке місто –
____________________
5. Знайди в прислів’ях
значенням. Підкресли їх.
слова,
протилежні
Сміливий там знайде, де боязкий втратить.
Старий друг краще нових двох.
Разом тісно, а нарізно – нудно.
59
за
Рідна сторона – мати, чужа – мачуха.
Боягуз помирає сто раз, сміливий живе вічно.
Дивиться рідко, та густо бачить
У розумній бесіді розуму наберешся, а в дурній – свій
розгубиш.
Дарма, що малий, а й старого навчить!
За одного вченого дають десять невчених.
Краще гірка правда, ніж гарна брехня.
Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає,
що каже.
Краще воду пити в радості, ніж мед у журбі.
6. Знайди в реченнях слова, близькі за значенням.
Підкресли їх.
Крутить завірюха, сипле
колючий
сніг
в
очі
(В. Петльований); Надвечір
здійнялася
страшна
хуртовина. Увесь світ затягло
білою пеленою (І. Цюпа); Віхола втихла, було навіть
тепло. Засніжена мати не нарікала на хурделицю і,
здавалось, посміхалася (А. Іщук); Артем убрав голову в
60
плечі і, як плавець у розбурхані хвилі, кинувся в снігову
заметіль (А. Головко); В глибоких заметах брьохають
коні, хуга замітає снігом дорогу (М. Коцюбинський);
Хурделяє хуга хуртовинна, Засипає снігом очі вщерть
(І. Драч); І свистить в степу завія, І зникає крутія
(А. Малишко); Вітроносна зима випала, мете, в’южить,
вивертається вітер, б’є сніговій (К. Гордієнко); На
другий день похолодніло, завіяла ще більша сніжниця
(А. Турчинська); Іноді він сумує за білими снігами свого
дитинства, за стогоном лісу під час
хуговію, за пекучими морозами
(О. Сизоненко); А все як давнє
спогадаю, То воскресає і воно: Та
люта
ніч,
юга
(М. Чернявський);
холодна
В
...
свистючих
хурделях, в гудучій негоді До міста
він
мчить
на
коні
(М. Бажан);
Хурдига
стояла
страшенна, замело дороги (В. Земляк); Хуртеча за
вікном
розгулювалась,
усе
там
гуло-стугоніло
(О. Гончар); Снігу білого намисто Сипле в вікна
сніговиця (П. Дорошко); Знемігся вітер, утомилося й
віхало,
затихло
(Панас
Мирний);
Вночі
налетіла
завійниця. З гуком, свистом переносила-пересипала
снігові замети (Я. Качура); Де не взявся вітер, б’є снігом
61
під
ноги
–
одно
слово,
пішла
заметільниця
(Г. Хоткевич); Замети замели дороги, Завії замели сліди
(С. Крижанівський); Була тоді кушпела велика, – сніг
так зараз слід і замете (Словник Б. Грінченка); Метіль
мете, пурга снігами сіє (А. Малишко); Приходить вона
[зима] в село страшною хуртовиною, приводить з собою
своїх діток – хизи й охизи та тріскучі морози (Панас
Мирний); – І куди він хоче їхати по такій заметі? А тут
не нині, то завтра жди нової сніговійниці (І. Франко);
Вовки виють в степах, буран рве землю, мете за вікном
сніговицею (О. Гончар); Надворі вже третю добу реве
пурга, замітає наш будинок (О. Донченко).
7. Підбери до поданих слів близькі за значенням
слова.
алфавіт –
_________________
вогонь –
_________________
чистий –
_________________
стрибати –
_________________
друг –
_________________
віхола –
_________________
62
Слова для довідок: охайний, заметіль, скакати,
азбука, полум’я, товариш.
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
63
Урок 14
Слова, які означають назви
предметів (іменники)
Слова, які відповідають на питання хто? що?,
називають предмети. Слова, які називають людей і
тварин, відповідають на питання хто? Слова, які
називають інші предмети, відповідають на питання що?
Хто? Хлопчик, дівчинка, ведмідь, собака, люди.
Що? Свято, веселощі, сонце, сніг, казка.
1. Запам’ятай, як пишуться слова.
Соловей, учитель, мороз, оберіг, перелаз, поріг,
картопля.
2. Прочитай. Замість питань впиши слова, які на них
відповідають. Встав пропущені літери.
Розцвіла запашна (що?)_____________________
У зайця довгі (що?)
______________________
Плавають (хто?)
______________________
Повзають (хто?)
______________________
Гризуть (хто?)
______________________
Колючі (хто?)
______________________
Слова для довідок: вух.., к..нвалія, їжак.., вуж..,
йорж.., миш.. .
64
3. Випиши в один стовпчик слова, що відповідають
на питання хто?, в іншій – слова, що відповідають на
питання що? Встав пропущені літери.
К..р..ва, м..л..ко, в..р..на, п..нал, г..р..бець, ч..рговий,
олів..ць, учит..ль, г..р..д, портфел.. .
ХТО?
ЩО?
4. Прочитай слова. Знайди серед них ті, які
відповідають на питання хто? або що? Решту слів
закресли.
Учити, учень, привчати, навчання, вчитися, учитель,
вивчити.
Бігти, втеча, бігун, утечу, побіжний, біг, утікач.
Світло, світити, світлий, світлофор, світлячок, свічка,
висвітлювати.
65
Гуляти,
гуляння,
прогулянка,
прогулювати,
прогульник.
5. Підкресли серед поданих слів ті, які відповідають
на питання хто?, і «вилікуй» усі слова – встав потрібні
букви.
..зик, л..дина, к..нікули, учит..ль, кор..дор, шк..ла,
к..р..ва, д..ти, в..тер, вер..с..нь, за..ць, с..л..вей, ч..рговий,
цуц..ня, б..квар, мат..матика, п..рерва.
6. Встав пропущені слова і букви. У дужках запиши
питання, на які слова відповідають.
Туфлі, ч..ревички, кросівки – це ________ (_____)
Учит..ль, лікар, водій – це _____________(_____)
Молоток, ш..ло, сокира – це ___________ (_____)
Вовк, лисиця, в..дмідь – це ____________ (_____)
Плаття, пал..то, костюм – це ___________ (_____)
66
7. Випиши спочатку слова, які називають тварин,
потім – посуд, потім – явища природи. Постав до них
питання.
Повінь, осінь, слон, тарілка, мороз, собака, склянка,
корова, блискавка, каструля, чашка, дощ, кінь.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8. Постав поруч зі словами питання, на які вони
відповідають.
У тихому гаю (____) Лисичка (____) щастя мала,
Як у своїм добрі, жила, гуляла;
Ніхто її там не лякав,
І вдень, і ввечері там (____) соловей співав,
І (____) пташки пурхали, (____) зозуленька кувала;
Скрізь зеленіло, все цвіло;
Так гарно, любо там було.
(Л. Глібов)
67
9. Хтось пожартував над Незнайком. Допоможи
йому. Поділи текст на слова і речення.
Сніговівізерунки
Занічсильнопохолодалоранокнаставморознийнавікн
ахз’явилисядивнівізерункивиблискуєвпроменяхсонцядо
вгагілкавонасхожаналистяпапороті.
10. Перевір написане.
11. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
68
Урок 15
Велика буква у власних назвах
Прізвища, імена, імена по батькові людей, клички
тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів
пишуться з великої літери: Україна, місто Умань, село
Дмитрушки, річка Дніпро, кіт Мурчик, поет Тарас
Григорович Шевченко.
1. Встав пропущену велику букву.
У назви міст: ..мань, ..деса, ..арків, ..мельницький,
..уганськ, ..жгород, ..івне, ..пола.
У назви річок: ..ось, ..уг, ..манка, ..рип’ять, ..есна,
..ністер.
У назви озер: ..иваш, ..вітязь, ..ацькі.
У жіночі імена: ..лла, ..етяна, ..оломія, ..алентина,
..вітлана, ..адія, ..ікторія, ..аталія.
У чоловічі імена: ..ван, ..лександр, ..лексій, ..икола,
..арас, ..огдан.
В імена письменників: ..еся ..країнка, ..арас
..ригорович ..евченко, ..аталя ..абіла, ..рицько
..ойко.
2. Назви одним словом.
хоробра людина –
_____________________
69
добра людина –
_____________________
розумна людина –
_____________________
балакуча людина –
_____________________
ледача людина –
_____________________
сильна людина –
_____________________
невихована людина – _____________________
Слова для довідок: добряк, ледащо, силач, розумник,
грубіян, сміливець, балакун.
3. Як називається місце, де…
печуть хліб –
_____________________
стрижуть –
_____________________
шиють одяг –
_____________________
вас лікують –
_____________________
дають на час книги – _____________________
ставлять автомобілі – _____________________
навчають дітей –
_____________________
удома готують їжу – _____________________
працюють клоуни – _____________________
4. Поміняй букви місцями так, щоб вийшли назви
українських міст.
70
аеТьлн –
________________
муСи –
________________
отирЖим – ________________
вьівЛ –
________________
алПтоав –
________________
куьЛц –
________________
5. Запиши імена людей, від яких утворилися такі
прізвища.
Іванов – від імені
________________
Семенов – від імені
________________
Петренко – від імені ________________
Сергієнко – від імені ________________
Васильєв – від імені ________________
Павлов – від імені
________________
Михайлюк – від імені________________
Панасюк – від імені ________________
Дмитренко – від імені________________
Івасюк – від імені
________________
6. «Загралися» букви і стали у слова не в
тому порядку. Допоможи буквам утворити слова – назви
овочів.
укярб –
_______________
71
кірого –
_______________
вокрма –
_______________
аабкк –
_______________
сирде –
_______________
мордіоп –
_______________
7. Прочитай. Встав у текст імена і клички тварин.
Придумай назву тексту.
_____________________________
У моєї бабусі _______________ в селі живуть різні
тварини. Рябесенька курочка ______________, півник
– Золотий ____________. Корівка біла з чорними
плямами, як береза, тому її назвали
________________ . З цуценям ми
дуже
дружимо,
я
зву
його
_________________ .
Кішка
дуже
муркоче,
лагідна,
тому
весь
її
час
звуть
_________________ . У неї троє
кошенят.
Один
руденький,
його
назвали _________________ . Другий сірий, як дим,
його кличка ________________ . У третього шерсть
72
біла і м’яка, як пух. Його звуть _________________ .
Я їх усіх дуже люблю і допомагаю бабусі доглядати за
ними.
8. Перевір написане.
9. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
73
Урок 16
Слова, які називають ознаки
предметів (прикметники)
Слова, які відповідають на питання який?, яка?,
яке?, які?, називають ознаки предметів.
Сніжинка (яка?) тендітна.
Плаття (яке?) красиве.
Вітер (який?) теплий.
Руки (які?) ласкаві.
Слова,
які
називають
ознаки
предметів,
прикрашають нашу мову, роблять її точною і виразною.
1. Прочитай текст. Встав відповідні за змістом слова,
що називають ознаки предметів.
От випав сніг. Яка обнова!
Зима тоді така ___________.
Мороз у лід озера кута —
Зима, тоді всі кажуть, ___________.
Вона буває і серйозна:
Суха і вітряна, й _______________.
А як насуне хмара сива,
Зима по-своєму _______________.
Гілок під інеєм не видно.
Тоді вона, звичайно, _____________.
Синичка змерзла і голодна,
74
Бо видалась зима ______________.
Зима! Зима! Усякий знає,
Вона _______________ буває.
Слова для довідок: срібна, холодна, красива, чудова,
морозна, суворою, люта.
2. Підкресли слова, які називають ознаки предметів.
Паперовий, тиша, вчитися, солодка, смішна, світлі,
сміх, літнє, скло, блиск, зорепад, зоряний, скляний,
блищить.
3. З’єднай стрілками слова, що називають предмети,
з відповідними за змістом словами, що називають
ознаки предметів.
болотне
болотна
м’який
довгий
черствий
ніжний
довга
світлий
пухнасте
рослина
сніг
місце
пух
розповідь
хліб
звук
кошеня
день
75
4. Запиши слова у два стовпчики. В один запиши
слова, які називають предмети, у другий – слова, які
називають ознаки предметів.
Мокра, гучний, шерсть, цукор, молода, темрява,
криве, бідні, користь, іскра, кислий, листя.
Слова, що називають
предмети
Слова, що називають
ознаки предметів
5. Відправ слова, що називають ознаки предметів, у
свої комірчини-питання.
Який?
Яка?
Яке?
Які?
76
Золота, сонячне, спритні, великий, красивий, зоряне,
швидка, м’які, смачні, хороша, тихе, добрий, червона,
смішний, жовті, вітряне, ласкаві, легкий, біле, кругла.
6. Згадай літо. Відповіді на питання
запиши:
Яке сонечко? _____________________________
Які листочки? ____________________________
Яке небо? _______________________________
Слова для довідок: жовте, зелені, золотисте, яскраве,
веселе, клейкі, ніжні, блакитне, синє, чисте.
7. Встав у речення слова, які відповідають на подані в
дужках запитання.
Морква солодка, а перець (який?) _____________.
Струмок вузький, а річка (яка?) _______________.
Канат товстий, а мотузка (яка?) _______________.
Бармалей злий, а лікар Айболить (який?) ________.
77
Діти маленькі, а дорослі (які?) ________________.
8. Склади з поданих слів речення. Запиши їх,
вставивши пропущені букви.
Прийшла, в..сна, рання.
_______________________________________
З..леніє, трава, молода.
_______________________________________
Дзюрчат.., струмочки, в..селі.
_______________________________________
Ро..пустилися, проліски, блакитні.
_______________________________________
9. Перевір написане.
10. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
78
Урок 17
Слова, які називають дії
предметів (дієслова)
Слова, які відповідають на питання що робити?,
що зробити?, позначають дію предметів. Кулька (що
робить?) летить.
1. Прочитай розповідь і підкресли двома рисками всі
слова, які називають дію предмета.
Ледача подушка
Маленькій Яринці треба рано вставати, щоб до
школи йти, а не хочеться, ой як не хочеться! Ввечері
питає Яринка у дідуся:
– Дідусю, чому вранці вставати не
хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати
так, щоб хотілося вставати i йти до
школи.
– Це подушка в тебе ледача, –
відповів дідусь.
– А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачою?
– Знаю я таємницю, – пошепки сказав дідусь. – Ото
саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку,
винеси на свіже повітря, добре вибий її кулачками –
вона і не буде ледачою.
79
– Справді? – зраділа Яринка. – Я так i зроблю завтра.
Ще дуже рано, а треба збиратись до школи. Не
хочеться вставати Яринці, але треба ж нарешті подушку
провчити, лінощі з неї вибити.
Схопилась
Яринка
швиденько,
одяглася,
взяла
подушку, винесла на подвір’я, поклала на лавку – та
кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала
подушку на ліжко – та й умиватися. А дідусь у вуса
посміхається.
(В. Сухомлинський)
2. Уважно прочитай речення і визнач, де в них дія, а
де предмет. Підкресли слова, які називають предмет,
однією рискою, слова, які називають дію предмета, –
двома рисками.
Я купив мила, щоб моя мама мене мила.
Снігове покривало все поле покривало.
У кутку пролунав дитячий плач, і хтось раптом
сказав: «Не плач!»
Комірець собі я шию, от здивую свою шию!
Скільки рака не води, його тягне до води.
80
3. Знайди в тексті і підкресли слова, які називають
дію. Подумай, чи можна замінити їх близькими за
значенням словами.
Жива казка
Якось дідусь Микола сказав Сергійкові: «Ходи над
річкою тихо, як ходить сонечко, і ти побачиш живу
казку...»
І ось Сергійко на зеленому березі. Тихо присідає у
траву, пильно придивляється і уважно прислухається.
Раптом у воді щось булькнуло, і над
поверхнею,
втікаючи,
застрибала
маленька краснопірка. За нею гнався
смугастий
окунь,
настовбурчивши
колючки свого плавця. В цю мить біла
лілія
підставила
листочок,
рибці
схожий
на
зелений
долоню.
Краснопірка вистрибнула на нього і завмерла, а окунь
стрілою промчав мимо.
«Ква-а-ах!»
—
зітхнула
полегшено
жаба.
Краснопірка почала підстрибувати на
листочку. «Танцює!» — вирішив зелений
коник, гойдаючись над водою на тонкій травинці. Він
дістав свою жовту скрипочку. «Ті-лі-лінь, ве-се-лінь»,—
зазвучала
ніжна
пісенька.
81
Почувши
її,
звідкілясь
узялися метушливі пуголовки, жук-водолюб виринув з
глибин, навіть жук-вертячка застиг, заслухався...
Стомилася рибка танцювати, чемно вклонилася
товариству і пірнула у воду.
Тут і скрипочка затихла. Артистам
аплодували прозорокрилі бабки, схожі
на вертольоти.
Сергійко теж хотів зааплодувати,
але згадав дідусеву пораду ходити над річкою тихо, як
ходить сонечко.
Закотивши холоші, хлопчик навшпиньки перейшов
неглибокою протокою до маленького острівця. Раптом
біля куща він побачив видру. Вона тільки-но вийшла з
води.
«Тихо!.. Починається ще одна жива казка»,— радісно
прошепотів сам до себе Сергійко.
Правду дідусь казав: ходити над річкою треба тихо.
(В. Струтинський)
4. Підбери і запиши протилежні за змістом слова.
приходити – ____________________________
вмикати –
____________________________
82
запалювати – ___________________________
вставати –
____________________________
дозволяти – ____________________________
зустрічати – ____________________________
лаяти –
____________________________
5. Підбери до слів, що називають предмети, слова,
що називають дії предметів.
молоко ____________________
трава
____________________
сонце
____________________
ворона
____________________
олівець ____________________
ніч
____________________
дівчинка ____________________
Слова для довідок: малює, каркає, зеленіє, світить,
читає, настає, кипить.
6. Доповни прислів’я відповідними за змістом
словами, що називають дії предметів.
83
Поспішиш – людей _______________________ .
Вік живи — вік __________________ .
Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик,
щоб менше _________________ .
Недарма
говориться,
що
діло
майстра
___________________ .
Добро пушить, а лихо _________________ .
7. Перевір написане.
8. Робота над помилками.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
84
ЗМІСТ
Передмова ........................................................................................................ 3
Як працювати із зошитом...............................................................................4
Урок 1. Звуки і букви ....................................................................................... 5
Урок 2. Голосні і приголосні звуки. Позначення їх буквами ......................9
Урок 3. Склад. Перенос слів із рядка в рядок ............................................. 13
Урок 4. Тверді і м’які приголосні звуки....................................................... 16
Урок 5. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення ............... 20
Урок 6. Дзвінкі й глухі приголосні звуки .................................................... 25
Урок 7. Вимова і написання дзвінких і глухих приголосних звуків ........ 30
Урок 8. Наголос ............................................................................................. 35
Урок 9. Наголошені й ненаголошені звуки і склади ................................. 40
Урок 10. Поняття про мову і мовлення. Усне і писемне мовлення...........44
Урок 11. Поняття про текст ...........................................................................49
Урок 12. Поняття про слово .......................................................................... 53
Урок 13. Слова близькі та протилежні за значенням ................................58
Урок 14. Слова, які означають назви предметів (іменники) .....................64
Урок 15. Велика буква у власних назвах ......................................................69
Урок 16. Слова, які називають ознаки предметів (прикметники) ............ 74
Урок 17. Слова, які називають дії предметів (дієслова) ............................. 79
85
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6 105
Размер файла
3 220 Кб
Теги
робочий, розвитку, зошит, 2клас, мовлення, язного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа