close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

У природи вчимося доброти

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Уманської міської ради
Методичний кабінет
Уманська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №11 ім. М.П. Бажана
Уманської міської ради Черкаської області
Тести по творах
Василя Сухомлинського
за книгою
Умань – 2014
1
Упорядник Андрухів Тетяна Богданівна, вчитель початкових
класів Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №11
ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської області,
першої кваліфікаційної категорії.
У природи вчимося доброти
Тести по творах Василя Сухомлинського
за книгою
«Всі добрі люди – одна сім’я»
У
посібнику
розроблено
тестові
завдання
до
книжки
Василя Сухомлинського «Всі добрі люди – одна сім’я». Ці тести дозволяють
вчителю зробити уроки насиченими, цікавими, а також служать для перевірки
первинного сприйняття тексту учнями.
Призначено для вчителів початкових класів, студентів педагогічних
навчальних закладів та батьків.
Схвалено рішенням педагогічної ради закладу, протокол
№ 16 від
16.12.2013р.; рішенням методичної ради міського методичного кабінету
протокол № 3 від 17.12.2013р.
2
Зміст
Вступ
2 клас
Пролісок і жайворонок_________________________________ 8
Все співає в лісі _______________________________________ 9
Немов крило вивільги _________________________________ 10
Чому опадає листя з дерев? ____________________________ 11
Джміль прокинувся____________________________________ 12
Вранці на пасіці_______________________________________ 13
Пташина комора______________________________________
14
Як дізнаються муравлики, що буде дощ?_________________ 15
Осіння квітка й весняна квітка_________________________
16
Хлопчик і дзвіночок конвалії__________________________
17
Як білочка дятла врятувала____________________________ 18
Дуб і верба____________________________________________ 19
Як їжачок до зими готувався___________________________
20
Червоногруді снігурі__________________________________
21
Співуча пір’їнка______________________________________ 22
Лисиця й миша_____________________________________
23
Найгарніша мама____________________________________
24
Як діти раділи, а ялинка плакала_______________________
25
Зозулина журба_______________________________________
26
Що сталося з моїми дітками____________________________ 27
Мальва і хатня квітка_______________________________
3
28
Що найтяжче журавлям_____________________________ 29
Жаба й соловейко____________________________________ 30
Чого синичка плаче? _______________________________
Пшеничний
31
жайворонок _____________________________ 32
Найдорожче__________________________________________
33
Жабеня ______________________________________________
34
Миколка, Вітя й цуцик ________________________________ 35
Дуб під вікном ________________________________________ 36
3 клас
Сяйна вершина і кам’яниста стежка ___________________ 38
Дідусь і смерть _______________________________________ 39
Безсмертна мати _____________________________________ 40
Кофточка для Настуні _______________________________ 41
Без хустини тобі некрасиво_____________________________ 42
Тракторист і скляр __________________________________ 43
Хто ж мурував печі? _________________________________ 44
Старий пес __________________________________________ 45
Що посієш, те й пожнеш ______________________________ 46
Материнське щастя __________________________________ 47
Дуб і лоза ___________________________________________ 48
Біла пір’їнка _________________________________________ 49
Прилетіли жайворонки _______________________________ 50
Чому горобець утік __________________________________ 51
Скрипка й місячний промінь _________________________ 52
Пурпурова квітка ___________________________________
53
Мама не любить смажених грибів _____________________ 54
4
Гойдалка за парканом ________________________________ 55
Камінь _______________________________________________ 56
Як Наталочка в лисиці купила хитринку _______________
57
Дуб на дорозі_________________________________________ 58
Ліхтарик _____________________________________________ 59
Огірки навколо колодязя ______________________________ 60
Кінь утік ____________________________________________ 61
Смітник _____________________________________________
62
Кущ бузку біля ставка _________________________________ 63
4
клас
Краса , натхнення, радість і таємниця ________________
65
Тетянка усміхається __________________________________
66
Як носили півника продавати ________________________
67
Півнику – братику ____________________________________
68
Дідусева таємниця ____________________________________ 69
Пекучий сонячний зайчик _____________________________
70
Шматочок літа ______________________________________
71
Внучка старої вишні __________________________________ 72
Дивина ______________________________________________
73
Лист до батька ______________________________________ 74
Квітка і сніг ________________________________________ 75
Соловейкове гніздо __________________________________
76
Хуртовина ___________________________________________
77
Людина принесла життя _______________________________ 78
Найщасливіша людина в світі __________________________ 79
Перестелимо постіль дідусеві __________________________ 80
5
Навіть квіти з сорому почервоніли ____________________ 81
Найтрудніша контрольна ______________________________ 82
Синій олівець _______________________________________
83
Лялька зі старих клаптів _____________________________ 84
Бузок чи тюльпан____________________________________ 85
Горіхи для білочки __________________________________ 86
У привокзальному садку _____________________________ 87
Материне
поле ______________________________________ 88
Перед справедливим Суддею __________________________ 89
Останнє бажання _____________________________________ 90
6
2 клас
Вступ
Творча спадщина В.О. Сухомлинського, його ідеї витримали перевірку
часом і довели свою життєздатність, вони постійно осмислюються сучасною
педагогічною спільнотою. Його педагогіка- це педагогіка серця ,
дитиноцентризму і толерантності в основу якої закладена необхідність
7
наближення процесу освіти, навчання і виховання до природи конкретної
дитини. Вчений вважав дитинство унікальним періодом життя людини, коли
формування особистості вступає у свідому фазу, причому не тільки періодом
підготовки дитини до життя, а особливою самоцінною фазою розвитку
людини, коли визначаються і розвиваються фізична , психічна, соціальна і
духовна складові її здоров’я. Тобто дитинство накопичує великі резерви для
творчості та самовдосконалення у роки зрілості, у чому й полягає його
особлива цінність.
Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком
особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного
розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль,
новий зміст Державного стандарту укладений відповідно до мети початкової
школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових
класів, визначає зміст загальної початкової освіти, спрямовує навчальновиховний процес на формування і розвиток духовно-моральних та
інтелектуальних цінностей молодших школярів.
Державний стандарт сформовано на засадах особистісно орієнтованого і
компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної
складової засвоєння змісту.
Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується
на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – сформованих
ключових і предметних компетентностей.
Серед ключових компетентностей школярів провідна – уміння вчитися.
Як відомо, зі вступом дитини до школи навчальна діяльність вперше стає
провідною. Коли виникає нова провідна діяльність, разом із нею
розпочинається і нова стадія розвитку дитини.
Звертаючись до дидактичної спадщини В.О.Сухомлинського, без
перебільшення можемо стверджувати, що саме вміння вчитися педагог
вважав обов’язковою умовою успішного навчання і його результатом;
повноцінне уміння вчитися, на його думку, поєднує навчання, виховання і
розвиток учня. Це уміння Василь Олександрович розумів як складне
інтегроване утворення, яке поєднує бажання учня вчитися, його
інтелектуальні, сенсорні та вольові якості. Отже, уміння вчитися, за
В.О.Сухомлинським, має бути індивідуальним набутком кожного учня, що
виявляється дуже багатопланово. Компетентності формуються в процесі
реалізації змісту всіх навчальних предметів, передбачених типовими
навчальним планом. Однак кожний предмет спрямований на формування
власне предметних компетентностей, які випливають із ключових. Зокрема,
процес навчання грамоти спрямований на формування мовленнєвої, мовної,
соціокультурної і діяльнісної предметних компетентностей, визначених
Державним стандартом початкової загальної освіти ( галузь ‘’Мови і
літератури‘’)
Василь Олександрович Сухомлинський у статті ‘’Слово рідної мови’’,
надрукованій у 1965 році в журналі ‘’ Українська мова і література в школі‘’,
8
він писав, що рідна мова – це безцінне духовне багатство, у якому народ живе
і передає з покоління свою мудрість і славу, традиції і культуру. ‘’Хай ще в ту
пору, коли дитина спинається на ноги, вона полюбить на все життя рідне
слово, закохається в нього, відчує його неповторні відтінки і пахощі‘’. І далі ‘’у вихованні молодого покоління перед нами постає важливе завдання:
прищепити любов до рідної мови, щоб рідне слово жило, тріпотіло, грало
всіма барвами й відтінками в душі молодої людини, щоб слово рідної мови
говорило їй про віковічні багатства народу, про красу рідної землі, про
народні ідеали й прагнення‘’.
Мовленнєва компетентність виявляється у здатності розуміти і
відтворювати сприйняту на слух чи під час читання інформацію, вступати в
діалог, висловлювати в усній і письмовий формах свої думки, доводити їх. На
формування цієї компетентності спрямована мовленнєва змістова лінія, яка
передбачає розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання,
говоріння, читання і письма.
Особлива роль у розвитку і вихованні особистості молодшого школяра
належить навчальному предмету ‘’Українська мова‘’, оскільки мова є не
тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування
всіх інших шкільних дисциплін.
Основна мета цього предмета полягає у формуванні передусім ключової
комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у
здатності успішного користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої
діяльності) у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, розв’язання
життєво важливих завдань і соціокультурної компетентності, яка охоплює
загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в соціальному
середовищі, громадянське, патріотичне, морально – етичне, естетичне
виховання, та компетентності уміння вчитися, яка на предметі українська мова
забезпечується діяльнісною змістовою лінією.
У Державних нормативних документах (Державному стандарті
початкової освіти, навчальних програмах з літературного читання для
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою)
формування читацької компетентності молодших школярів визначено одним
із важливих складників мети курсу.
Читацька компетентність як складне інтегроване особистісне утворення
стосується текстів різних видів, а не лише художніх. Вона є базовою
складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей і передбачає
оволодіння учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень, яку
дають змогу дитині відповідно до її вікових можливостей самостійно
орієнтуватися в колі дитячого читання, самостійно працювати з різними
видами письмових текстів – їх читати, розуміти, знаходити в них потрібну
інформацію, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, застосовувати її для
вирішення навчально-пізнавальних завдань, у життєвій діяльності, у
стандартних і нових ситуаціях. Набутий читацький досвід забезпечує
9
готовність і здатність молодших школярів до подальшого навчання, пізнання,
саморозвитку.
В.О.Сухомлинський вважав, що планування навчальної діяльності в
школі варто поєднувати з ритмами природи. Досвід Василя Олександровича,
здобутий ним у ‘’школі під блакитним небом‘’ мають ширше
використовувати сучасні вчителі перших класів з метою забезпечення
можливостей спілкування шестирічних першокласників з природою, у ході
спостережень за природними явищами – встановлення наявних
закономірностей між ними, які слугують основою для побудови доступних
висновків, збагачення словникового запасу… Спостереження в природі
збагачують не тільки дитячий досвід, а благотворно впливають на їхні
почуття, розвивають уяву, фантазію.
Знайомитися з природою і бережного ставлення до неї можна через
твори В.О.Сухомлинського. Ці твори можна використовувати під час
вивчення предмета ‘’Природознавство ‘’. Програма навчального предмету
розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміст
програми інтегрований.
Основна мета навчального предмета “Природознавство” – формування
природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих
знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами
навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних
орієнтацій у ставленні до природи.
Найсильнішим, наймогутнішим стимулом до свідомої розумової праці є
олюднення цієї праці, облагородження бажання дитини принести радість
близьким, рідним людям.
В.О.Сухомлинський вбачав у праці найвищу виховну силу.
Праця – поняття невичерпне, бо воно людське.
Праця не тільки там, де людина вирощує хліб чи садить дерево .
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору
майбутньої професії. За державним стандартом метою ‘’Трудового начання‘’
є формування і розвиток в межах вікових властивостей предметно –
перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно
вирішувати предметно – практичні та побутові завдання.
Розроблена В.О.Сухомлинським педагогічна система актуальна й
тепер. Зокрема його ідеї щодо реалізації оздоровчої функції освіти не втратили
своєї значущості та відповідають сучасним поглядам. Тож спадщина педагога
– гуманіста була і залишиться невичерпною скарбницею педагогічного
досвіду й мудрості.
Отже, хочеться побажати всім колегам: бережіть здоров’я своє і своїх
вихованців, несіть добро, творіть своє маленьке диво, виховуючи здорове
покоління.
Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я – одне з
найважливіших завдань сучасної школи, яка має стати атрибутом будь – якої
освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами.
10
Творчість Василя Олександровича Сухомлинського є своєрідною
педагогічною енциклопедією всебічного розвитку особистості. Вся його
діяльність пронизана ідеями особистісно орієнтованого навчання, а саме:
неповторності, обдарованості кожної дитини, урахування нерівності
розумових здібностей, індивідуалізації навчально-виховного процесу,
отримання позитивних почуттів від навчання , навчання через подолання
труднощів тощо. Не підлягає сумніву, що педагогічна спадщина
В.О.Сухомлинського величезна та невичерпна.
Теоретичні аспекти творчої спадщини видатного педагога та
практичний досвід в умовах модернізації сучасної шкільної освіти є
актуальними і заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення та
використання.
Отже, спадщина видатного педагога – невичерпне джерело мудрості.
Тому педагогічний колектив школи приділяє велику увагу впровадженню
ідей учителя, до витоків творчості якого торкатиметься ще не одне покоління
вчителів.
Працюючи з книгою В.О.Сухомлинського ‘’Всі добрі люди- одна
сім’я‘’ ви ознайомитись з творами де дійовими особами є люди, олюднені
тварини, рослини і навіть природні явища.
Твори з цієї книги вчать у кожній ситуації прислухатися не до своїх
примх, а до голосу людського серця.
Великий педагог В.О.Сухомлинський говорив так : ‘’ Осінь…Пора
достигання яблук. Час глибоких думок і прозорої мудрості. А нам завтра урок
треба знову почати з азбуки і творити його, як митець творить вірші чи
музику‘’. Нехай над кожною нашою школою горить зоря любові, запалювати
яку він навчав. Бо любов – джерело життя.
11
Пролісок і жайворонок
1.Хто зимував під листяною ковдрою?
А) картоплина
Б) цибулина
В) фасолина
2. Кого хотіла почути цибулина?
А) зозулю
Б) жайворонка
В) голуба
3. Що показалось із землі?
А) зелений корінець
Б) зелений пагінець
В) зелений папірець
4. Якого кольору були проліски?
А) білого
Б) блакитного
В) жовтого
5. Чи є листя на деревах?
А) немає
Б) є
В) трошки є
6. Яким став ліс, коли зацвіли проліски?
А) сумним
Б) похмурим
В )світлим
12
Все співає в лісі
1.Куди ходили діти?
А) до лісу
Б) в парк
В) в поле
2. Що робили дерева в лісі?
А) спали
Б) стояли
В) співали
3. Що хотілося зробити слухаючи пісню берези?
А) погладити її
Б) полити її
В) обняти її
4. Якими хотіли бути діти слухаючи пісню дуба?
А) слабкими
Б) непослушними
В) відважними
5. Яку пісню співала верба?
А) веселу
Б) добру
В) задумливу
6. Яку пісню співала горобина?
А) тривожну
Б) довгу
В) сумну
13
Немов крило вивільги
1. На що хотіли подивитися діти в лісі?
А) на осіннє вбрання дерев
Б) на осінні гриби
В) на осінні квіти
2. Під яким деревом посідали діти?
А) під кленом
Б) під дубом
В) під вербою
3. Що зробив клен?
А) скинув листя
Б) танцював
В) заснув
4. Яка квітка снилась кленові?
А) мак
Б) конвалія
В) кульбаба
5. Яку пору року пригадував клен?
А) зиму
Б) літо
В) весну
6. Чим милувалися діти?
А) птахами
Б) квітами
В) красою
14
Чому опадає листя з дерев?
1.Що опадає з дерев восени?
А) листя
Б) гілки
В) кора
2. Де заховався автор твору?
А) за деревом
Б) під кущем
В) за парканом
3. як звали дідуся що фарбував листочки?
А) падолист
Б) барволист
В) фарболист
4. листя якого дерева не фарбував Барволист?
А) груші
Б) яблуні
В) вишні
5. Чому не фарбували листя вишні?
А) бо вона не хоче
Б) бо плаче
В) бо їй не потрібно цього
6. Чому обсипалось листя вишні
А) бо їй стало сумно
В) бо ударив мороз
Г) бо пройшов сильний дощ
15
Джміль прокинувся
1. Яка комаха поверталася до свого дупла ?
А) оса
Б) бджола
В) джміль
2. Де заховався джміль?
А) у глибокій дірці
Б) у глибокій нірці
В) під корою
3. Що подумали про нього?
А) загинув
Б) пропав
В) не долетів
4. Хто розбудив джмеля?
А) ласкаве сонечко
Б) ласкавий вітерець
В) друзі
5. Що пив джміль
А) компот
Б) молоко
В) березовий сік
6. Куди полетів джміль напившись соку?
А) гуляти
Б) гратися
В) до свого дупла
16
Вранці на пасіці
1.Який був ранок?
А) сонячний весняний
Б) сонячний літній
В) сонячний осінній
2. Над чим кружляла бджілка?
А) над лугом
Б) пасікою
В) полем
3. Яке дерево цвіло ?
А) яблуня
Б) вишня
В) абрикоса
4. Яка квітка цвіла ?
А) фіалка
Б) тюльпан
В) кульбаба
5. Куди вилила бджілка мед ?
А) в маленький горщик
Б) маленькі баночки
В) маленькі листочки
6. Чому бджоли радісно співали ?
А) бо є сонце
Б) бо є квіти
В) бо є вулик
17
Пташина комора
1.В яку пору року відбувається подія?
А) весною
Б) зимою
В) осінню
2. Що робили пташки на полі?
А) клювали насіння буряків
Б) клювали зерно
В) клювали кришки хліба
3. Яке дерево стояло на узліссі?
А) горобина
Б) калина
В) клен
4. З яким птахом розмовляла Горобина?
А) Голубом
Б) Горобцем
В) Дроздом
5. Яку пісню співав вітер?
А) веселу
Б) сумну
В) журливу
6. В яку пору року пригощала Горобина птахів ?
А) восени
Б) весною
В) зимою
18
Як дізнаються муравлики, що буде дощ?
1.Де був мурашник?
А) під деревом
Б) в полі
В) в лісі
2. Чим зачиняли дверцята муравлики ?
А) грудочками землі й листочками
Б) грудочками й стеблинками
В) листочками й квіточками
3. Хто розмовляв з муравликами ?
А) гусінь
Б) метелик
В) коник стрибунець
4. Для чого муравлики закривають мурашник ?
А) щоб не залило водою кімнат
Б) щоб не зруйнувало мурашник
В) щоб ніхто в мурашнику не заховався
5. про що запитав Метелик ?
А) звідки ви знаєте що настає негода ?
Б) звідки ви знаєте що настає весна ?
В) звідки ви знаєте що буде жарко ?
6. Що підказує мурашкам про негоду ?
А) чорна хмара
Б) біла велика хмара
В) сіра важка хмара
19
Осіння квітка й весняна квітка
1.Де зустрілися дві квітки ?
А) на клумбі
Б) у шкільній теплиці
В) у полі
2. Які квіти принесла дівчинка ?
А) весняні
Б) літні
В) осінні
3. Яке свято наближалось ?
А) Різдво Христове
Б) Новий рік
В) 8 Березня
4. Яка квітка зацвіла одного сонячного ранку?
А) хризантема
Б) ромашка
В) бузок
5. Яка була погода надворі коли цвіли квіти ?
А) зима
Б) літо
В) осінь
6. Як звали дівчинку, що посадили квіти
А) Оксана
Б) Олена
В) Оля
20
Хлопчик і дзвіночок конвалії
1.Яка пора року прийшла?
А) весна
Б) літо
В) осінь
2.На скільки листочків розділилась стрілочка?
А) чотири
Б) два
В) три
3.Якою квіткою розцвів пагін?
А)Фіалкою
Б)Дзвіночком
В) Конвалією
4.Хто побачив раненько квітку?
А) мама
Б) дівчинка
В) хлопчик
5.Чому хлопчик хотів зірвати квітку?
А) бо вона дуже гарна
Б)бо вона дуже пахне
В) бо вона дуже велика
6.Що прошепотів хлопчик?
А) зів’янь, Дзвіночку
Б) рости, Дзвіночку
В) залишайся тут, Дзвіночку
21
Як білочка дятла врятувала
1.Яке природне явище відбулося взимку?
А) пішов лідохід
Б) пішов дощ
В) розцвіли дерева
2.Що робив дятел?
А) співав
Б) танцював
В) плакав
3.Хто прибіг до дятла?
А) білка
Б) діти
В) птахи
4.Чому плакав дятел?
А) бо не мав хати
Б) бо немає теплого кожуха
В) бо немає, що їсти
5. Що дала білочка дятлові?
А) горішок
Б ) шишку
В) грибочок
6. Що раділо на небі?
А) сонечко
Б) хмаринка
В) веселка
22
Дуб і верба
1.Які дерева росли поруч?
А) дуб і верба
Б) дуб і береза
В) дуб і липа
2.Хто першим прокидався навесні?
А) липа
Б) верба
В) дуб
3. Який птах сідав на вербу, їв і співав?
А) горобець
Б) шпак
В) ластівка
4. До якого часу має спати дуб?
А) поки весняний грім не загримить
Б) поки не повіє весняний вітер
В) поки птахи його не попросять
5. Хто приносить дубові лихо?
А) лихі люди
Б) морози
В) осінні дощі
6. З чим порівнюють осіннього дуба?
А) з барвистим кожухом
Б) з барвистою кофтиною
В)з барвистою хустиною
23
Як їжачок до зими готувався
1.де жив їжачок?
А) в сараї
Б) під дровами
В) в лісі
2.Де він знайшов собі кімнату?
А) в дуплі старої липи
Б) в дуплі старого дуба
В) в дуплі старої сосни
3. Яка пора року скоро настане?
А) весна
Б) зима
В) літо
4. В що склав яблука їжачок?
А) у відро
Б) у коробку
В) у бочку
5. Кого хотів знайти їжачок?
А) подругу
Б) товариша
В) сусіда
6. Хто згодився жити разом з їжачком?
А) кінь
Б) ховрашок
В) цвіркун
24
Червоногруді снігурі
1.Про який ранок іде мова в творі?
А) осінній
Б) зимовий
В) весняний
2. Хто був на подвір’ї?
А)діти
Б) червонясті снігурі
В) нікого не було
3 . Звідки прийшли снігурі?
А) вони прилинули від сонця
Б) вони прилинули з півдня
В) вони прилинули з сусіднього двору
4. Хто снився дівчинці вночі?
А) снігурі
Б) снігова гірка
В) снігова баба
5. Про що пригадує дівчинка дивлячись на снігурів?
А) про школу
Б) про фільм
В) про дитинство
6. Про кого пригадує дівчинка казку?
А) про пташку , що прилинула від сонця
Б) про пташку , що прилинула до вікна
В) про пташку, що прилетіла до годівнички
25
Співуча пір’їнка
1.Чим співає пташка?
А) голосом
Б) крилом
В) серцем
2. Що відбувається з пір’їнкою коли птах випрямляє крило?
А) вона скручується
Б) вона висувається
В) вона гудить
3. Що трапилось з стрепетом?
А) впав з гілки
Б) втратив гілку
В) загубила співучу пір’їнку
4. Хто знайшов пір’їнку?
А) Сергійко
Б) Юрко
В) Микола
5. Про що просила пташка хлопчика?
А) віддай пір’їнку
Б) викинь пір’їнку
В) подаруй пір’їнку
6. Як поступив Сергійко?
А) викинув пір’їнку
Б) віддав другові
В) віддав пташці
26
Лисиця й миша
1.Скільки лисенят народилось?
А) четверо
Б) п’ятеро
В) шестеро
2. Куди щодня ходила лисичка?
А) малювати
Б) полювати
В) плавати
3. Що побачила лисиця недалеко від себе?
А) нору хом’яка
Б) нору миші
В) нору ховраха
4. Скільки часу пильнувала лисиця біля нори?
А) трошки
Б) довго
В) не чекала зовсім
5. Скільки разів обманювала Миша Лисицю?
А) три
Б) два
В) чотири
6. Хто ліз у нору з лисенятами?
А) заєць
Б) вовк
В) ведмідь
27
Найгарніша мама
1.Що робило Совеня випавши з гнізда?
А) літало лісом
Б) гуляло лісом
В) повзало лісом
2. З ким спочатку розмовляло Совеня?
А) горобцем
Б) соловейком
В ) синичкою
3.Хто розмовляв з Совеням?
А) білка
Б) журавель
В) дятел
4. Яка ж мама у Совеняти?
А) найменша
Б) найкраща
В) найдобріша
5. Як назвали птахи маму Совеняти?
А) красунею
Б) потворою
В) негарною
6. Як несла мама Сова своє дитинча?
А) за лапку
Б) за хвостика
В) за крило
28
Як діти раділи, а ялинка плакала
1.Яке свято наближалося?
А) Миколая
Б) Новий рік
В) 8 Березня
2. Куди привезли ялинку?
А) у світлий будинок
Б) у світлу кімнату
В) у світлий зал
3. Чим прибрали ялинку?
А) вогниками
Б) машинками
В) прикрасами та цукерками
4. Чому Ялинці було страшно й сумно?
А) бо діти не сміялись
Б) бо за неї забули
В) бо немає лісу темного
5. Що прошепотіла дівчинка
А) що ялинка плаче
Б) ялинка сумує
В) ялинка відпочиває
6.Куди викинули ялинку?
А) в яму
Б) на смітник
В) на подвір’я
29
Зозулина журба
1.Що робить зозуля з яйцями?
А) підкидає в гору
Б) підкидає в чужі гнізда
В) скидає їх вниз
2.Хто розмовляв з зозулею?
А) сонце
Б) дощ
В) вітер
3. Що їсть зозуля?
А) гусінь
Б) гусей
В) метеликів
4. Як закувала зозуля?
А) радісно
Б) голосно
В) журливо
5. За ким сумувала зозуля?
А) за іншими птахами
Б) за квітами, що цвіли
В) за своїми дітьми
6. Для кого зозуля рятує ліс?
А) для тварин
Б) для людей
В) для своїх дітей
30
Що сталося з моїми дітками
1.Скільки качиних яєць поклали під квочку?
А) дев’ять
Б) сім
В) десять
2. Куди квочка повела каченят?
А) до води
Б) на дорогу
В) на подвір’я
3. Що крикнула квочка своїм діткам?
А) ви ж потонете
Б) вас зіб’є машина
В) ви заблукаєте
4. Що пообіцяла мама своїм діткам?
А) не пущу на ставок
Б) пущу на ставок
В) відведу на ставок
5. Що запропонували діти мамі?
А) підемо разом
Б) покричимо разом
В) попливемо разом
6. Чого не розуміла мама?
А) що трапилося з дітьми
Б) що їх турбує
В) що їм не вистачає
31
Мальва і хатня квітка
1.Якою була Мальва?
А) низенькою
Б) високою
В) стрункою та високою
2. Що побачила мальва за вікном?
А) маленького хлопчика
Б) маленький стільчик
В) маленький горщик
3.Яку відповідь почула мальва на своє запитання?
А) я квітка
Б) я хатній віник
В) я Хатня Квітка
4. Чого немає в будинку?
А) ні хмар, ні вітру
Б) ні річки, ні землі
В) ні сонця, ні дощу
5. Скільки років Хатній Квітці?
А) мало
Б) трошки
В) багато
6. до якої пори року краще жити?
А) до осені
Б) до весни
В) до літа
32
Що найтяжче журавлям
1.Куди летіли журавлі?
А) в далекий край
Б) в теплий край
В) в сусідній край
2. До якого дерева прилинуть птахи?
А) до клена
Б) до дубу
В) до берези
3. Про що запитувала у птахів береза?
А) куди це ви летите?
Б) ви їжте?
В) що будете робити?
4. Яка пора скоро прийде?
А) пізня осінь
Б) зима
В) літо
5. На якій річці мали жити журавлі?
А) Дніпро
Б) Ніл
В) Нева
6. Що ж найтяжче для журавлів?
А) чужа земля
Б) чужа вулиця
В) чужа хата
33
Жаба й соловейко
1.Де жила жаба?
А) в болоті
Б) в піску
В) в землі
2.Яку пісню співала жаба?
А) «Кум…кум…»,
Б) « Квак…квак…»
В) « Кра…кра…»
3. Хто прилетів на вербу?
А) сіренька пташка
Б) чорна пташка
В) маленька пташка
4. Як назвали пташку закохані?
А) совою
Б) соловейком
В) зозулею
5. Чого не знали жаби?
А) хто такий ведмідь
Б) хто такий хом’як
В) хто такий соловейко
6. Ким треба бути щоб знати соловейка?
А) не болотяним жителем
Б) не вуличними жабами
В) міськими жителями
34
Чого синичка плаче ?
1.Хто жив край села?
А) дід і баба
Б) сусід і сусідка
В) чоловік і жінка
2. Яке дерево росло коло хати?
А) яблуня
Б) явір
В) слива
3. Що вирішили зробити діти на осокорі?
А) хату
Б) вішалку
В) гойдалку
4.Яка пташка літала навколо дітей?
А) сорока
Б) синичка
В) горобець
5. Що було у дуплі?
А) воно було пусте
Б) маленькі пташенята
В) маленькі мишенята
6. Про що подумав Мишко?
А) чого синичка плаче?
Б) чого синичка скаче?
В) чого синичка кричить?
35
Пшеничний жайворонок
1.Кого мама посадила в піч поруч з паляницями?
А) колобка
Б) жайворонка
В) синичку
2. Про що мріяв Пшеничний Жайворонок в печі?
А) що він пострибає
Б) що він заспіває
В) що він полетить
3.Що робив Жайворонок коли його поклали на вікно?
А) мовчав
Б) кричав
В) гукав
4.Про що запитали Жайворонка паляниці?
А) чому ти не летиш
Б) чому ти не дивишся у вікно
В) чому ти такий веселий
5. Чого ж немає у Жайворонок?
А) крил
Б) голосу
В) пісні
6. Чого не можна спекти в печі?
А) води
Б) пісні
В) слів
36
Найдорожче
1.Скільки синів було у матері?
А) один
Б) три
В) два
2.Де служив її син?
А) в міліції
Б) в армії
В) на флоті
3. На березі якого моря служив хлопець?
А) Чорного
Б) Азовського
В) Холодного
4. Що син просив йому надіслати?
А) щось смачненького
Б) щось тепленьке
В) щось найдорожче
5. Що надіслала йому мати?
А) пучку рідної землі
Б) засушену квіточку
В) теплу кофту
6. До чого приклав син землю?
А) до серця
Б) до руки
В) поклав у коробку
37
Жабеня
1.Яку іграшку купила мама синові?
А) маленьке каченя
Б) маленьке зайченя
В) маленьке жабеня
2.Скільки часу грався нею хлопчик?
А) довго
Б) тиждень
В) поламав зразу
3. Що хотів зробити з іграшкою Сергійко?
А) викинути
Б) розбити
В ) розкрутити
4.Чи дозволила мама розібрати іграшку?
А) дозволила
Б) не дозволила
В) зовсім не відповіла синові
5. Що рухало жабенятко?
А) двигун
Б) пружин
В) двигун
6. Куди поклав хлопчик частинки жабенятка?
А) викинув
Б) в коробку
В) в шухляду
38
Миколка, Вітя й цуцик
1.Кого знайшли у канаві друзі?
А) котика
Б) цуцика
В) велику собаку
2. По скільки днів жив цуцик у друзів?
А) по два
Б) по три
В) по чотири
3. Де спав цуцик у Віті?
А) в коридорі
Б) на вулиці
В) біля його ліжка
4. Чим годував цуцика Миколка?
А) цукерками
Б) супом і котлетами
В) ковбасою
5. Як цуцик просив Вітю ,щоб він випустив його на двір?
А) голосно гавкав
Б) стягував з хлопця ковдру
В) тихенько торкав лапкою ковдру
6. За ким побіг цуцик?
А) за сусідом
Б) за Вітею
В) за Миколкою
39
Дуб під вікном
1.Де побудував хату молодий лісник?
А) в полі
Б) в лісі
В) в місті
2. Як стало в кімнаті коли дуб розрісся?
А) темно
Б) вогко
В) дуже світло
3. Про що попросила внучка дідуся?
А) пересадити дуб
Б) викорчувати дуб
В) зрубати дуб
4. Коли пообіцяв дідусь розпочати роботу?
А) через місяць
Б) через тиждень
В) завтра ранці
5. Скільки онуків прийшло до дідуся?
А) шість
Б) дев’ять
В) десять
6. Що вирішили зробити з хатою?
А) розвалити
Б) добудувати
В) перенести
40
3 клас
41
Сяйна вершина і кам’яниста стежка
1. Які квіти цвіли біля підніжжя?
А) ромашки
Б) троянди
В) тюльпани
2. Скільки днів йшов подорожній?
А) день
Б) чотири
В) два
3. В променях чого сяяла Вершина?
А) в променях сонця
Б) в променях місяця
В) в світлі вогню
4. Якого кольору була Сяйна Вершина в променях ранкового
сонця?
А) голуба
Б) рожева
В) червона
5. Як було йти Подорожньому Кам’янистою Стежкою?
А) важко дихати, легко ноги пересувати
Б) легко дихати, легко ноги пересувати
В) важко дихати, ледве ноги пересувати
6. Про що запитав Подорожній у Кам’янистої Стежки?
А) чого так легко тобою іти
Б) чого так важко тобою іти
В) чи треба тобою іти
42
Дідусь і смерть
1.Скільки років було дідусеві?
А) 90
Б) 100
В) 99
2. Хто прийшов до дідуся?
А) сусідка
Б) Смерть
В) подорожній
3. Що попросив дідусь у Смерті?
А) дай ще трохи пожити
Б) дай ще трохи погуляти
В) дай приготуватися до смерті
4. Скільки днів просив дідусь у смерті?
А) 5
Б) 10
В) 3
5. Що робив дідусь протягом 3 днів?
А) співав
Б) розмовляв з рідними
В) садив дерева
6. Куди втекла Смерть?
А) в поле
Б) в море
В) в темний ліс
43
Безсмертна мати
1.На березі якої ріки знаходиться маленька могилка?
А) Дністра
Б) Дніпра
В) Бугу
2.Скільки років було солдату коли він загинув?
А) 20
Б) 18
В) 19
3. Чому солдат хотів щоб його поховали на високому березі?
А) щоб було видно рідне село
Б) щоб було видно рідну хату
В) щоб було видно рідне місто
4. В яку частину доби приходила мати?
А) коли сонце заходило
Б) коли сонце сходило
В) в обід
5. Хто дивувався, що хтось приносить квіти?
А) хлопчик
Б) хлопчик і дівчинка
В) дівчинка
6. Як звали діда , що розмовляв з дівчинкою?
А) Петро
Б) Карпо
В) Дмитро
44
Кофточка для Настуні
1.Кому бабуся в’язала кофточку?
А) дочці
Б) внучці
В) онукові
2. Що робила Настуня?
А) гралася з ляльками
Б) допомагала бабусі
В) ходила в магазин по хліб
3. Скільки днів не вставала бабуся?
А) кілька днів
Б) 5 днів
В) 3 дні
4. Що мама зробила з недов’язаною кофточкою?
А) стала розпускати
Б) стала дов’язувати
В) поставила недов’язану в шухляду
5. Що пообіцяла мама Настуні?
А) купимо кофточку
Б) поперемо кофточку
В) позичимо кофточку
6. Кого хотіла купити дівчинка?
А) братика
Б) сестричку
В) бабусю
45
Без хустини тобі некрасиво
1.Звідки поверталися діти?
А) з екскурсії
Б) з цирку
В) зі школи
2. По чому йшли діти?
А) по дорозі
Б) по пішохідному переході
В) по лісовій стежці
3. Які квіти цвіли на галявині?
А) підсніжники
Б) проліски
В) фіалки
4. Про що розповів Вітя Надійці?
А) про космічні кораблі
Б) про космічні простори
В) про космічні пригоди
5.Що запропонував зробити з хустиною Вітя?
А) залишити в полі
Б) заховати в кишеню
В) запнутися
6.Що сказав Віктор глянувши на голову дівчинки?
А) а без хустки тобі некрасиво…
Б) без хустки тобі холодно…
В) без хустки тобі краще…
46
Тракторист і скляр
1.Хто розмовляв між собою?
А) тракторист і скляр
Б) тракторист і колгоспник
В) коваль і водій
2. В яку пору року відбувається дія твору?
А) взимку
Б) восени
В) влітку
3. Тракторист вважав , що його праця значно:
А) цікавіша
Б) дорожча
В) важливіша
4. Куди спустилися обоє на хвилинку?
А) в яр
Б) в яму
В) в погріб
5. Що дав людям скляр?
А) вогонь
Б) газ
В) світло
6. Чого людині замало?
А) чаю
Б) ковбаси
В) хліба
47
Хто ж мурував печі?
1.Яка пора року наступила?
А) зима
Б) весна
В) осінь
2. Хто міг полагодити піч?
А) сусід Трохим
Б) дядько Трохим
В) дід Трохим
3. Що сказав дід Трохим Тарасиковій мамі?
А) полагодить піч
Б) іншу змурує
В) що ремонтувати піч не потрібно
4. Хто допомагав дідові ставити піч?
А) мама
Б) Тарас
В) ніхто
5. Хто буде ставити печі коли діда не стане?
А) ніхто
Б) хтось прийде
В) ставити печі не треба буде
6.З якою просьбою звернувся хлопчик до діда?
А) діду, навчіть мурувати піч
Б) діду, навчіть когось мурувати піч
В) діду, не муруйте більше печі
48
Старий пес
1.Яка тварина була вірним другом?
А) осел
Б) пес
В) кіт
2. Що сталося з собакою?
А) став погано бігати
Б) став погано гавкати
В) став погано бачити
3. Чим винувато крутив пес?
А) головою
Б) тілом
В) хвостом
4. Що хотів сказати старий пес хазяїну?
А) пробач мені
Б) подай мені
В) віддай мені
5. Кого приніс хазяїн через кілька днів?
А) коробку з кроликом
Б) банку з метеликом
В) маленьке цуценя
6. Що робив старий собака коли хазяїн пішов?
А)весело стрибав
Б) жалібно скавучав
В) тихо лежав
49
Що посієш, те й пожнеш
1.Які птахи прилетіли на подвір’я хлопчика?
А) голуби
Б) ворони
В) снігурі
2. чи завжди годував хлопчик птахів?
А) так
Б) коли годував, а коли й забував
В) ніколи
3. Про що не здогадувався хлопчик?
А) що голуби хочуть їсти
Б) що голуби хочуть відлетіти
В) що голуби ображаються
4. Що робила Оля на подвір’ї?
А) гралася
Б) зганяла голубів
В) годувала птахів
5. З чого можна зрозуміти, що голуби полюбили Олю?
А) бо вони сиділи на хаті
Б) бо вони голосно воркували
В) сідали їй на плечі
6. Кого зневажають птахи ?
А) хто до них добрий
Б) хто до них байдужий
В) хто їх ображає
50
Материнське щастя
1.Кого вивела гуска на прогулянку?
А) каченят
Б) гусенят
В) курчат
2.Чого навчала діток гуска?
А) скубати молоду травичку
Б) топтати молоду травичку
В) рвати молоду травичку
3. Яка була на смак травичка?
А) солена
Б) гірка
В) солодка
4. Що сипалось із хмарки?
А) сніжинки
Б) краплинки
В) град
5. Які крила були у матері гуски після граду?
А) поломані
Б) зранені
В) покалічені
6. Яке гусеня підійшло до мами?
А) найбільше і найкраще
Б) найхудіше і наймиліше
В) найменше і найслабше
51
Дуб і лоза
1.Хто ріс поруч?
А) береза і осика
Б) дуб і лоза
В) дуб і калина
2.Що було у лози замість стовбура?
А) тоненькі дротики
Б) товсті прутики
В) тоненькі прутики
3. Хто прилетів з-за морів?
А) літак
Б) екзотичний птах
В) Буревій
4. Що хотів зробити Буревій?
А) обламати Дубові руки
Б) вирвати Дуба з коренем
В) погратися з Дубом
5.Куди подівся Буревій?
А) втік
Б) скочив у долину
В) приліг у долині
6. Яким хотів стати Дуб?
А) сильним-сильним
Б) хоробрим-хоробрим
В) високим-високим
52
Біла пір’їнка
1.Про що цвірінчали горобці?
А) про хлопчачі справи
Б) горобині справи
В) про голубині справи
2. Яка пір’їнка була у хвості нової пташки ?
А) співуча
Б) довга
В) біла
3. Звідки прилетів птах?
А) з-за лісу
Б) з-за моря
В) з-за паркана
4. Куди поділась пір’їнка?
А) вітер поніс далеко-далеко
Б) вітер заніс її на сусіднє подвір’я
В) вітер кинув її на землю
5.Якого кольору став птах?
А) сірого
Б) чорного
В) білого
6. Якого птаха впізнали горобці?
А) голуба
Б) горобця
В) синичку
53
Прилетіли жайворонки
1.З якого тіста матері печуть жайворонків?
А) пшеничного
Б) житнього
В) гречаного
2. Кому мати спекла пташку?
А) Сашкові
Б) Сергійкові
В) Дмитрикові
3. Якого кольору було око жайворонка?
А) сірого
Б) чорного
В) голубого
4. Що приснилось Сергійкові?
А) що жайворонку стало жарко
Б) що жайворонку стало холодно
В) що жайворонку стало сумно
5. З ким розмовляв хлопчик?
А) з мамою
Б) з татом
В) з братиком
6. Коли полетів жайворонок7
А) вранці
Б) в обід
В) вночі
54
Чому горобець утік
1.Де Ластівка зробила гніздо?
А) на дереві
Б) на даху
В) під стріхою
2. Хто заліз до неї у гніздо?
А) миша
Б) горобець
В) синичка
3. Про що попросила Ластівка Горобця?
А) щоб він залишився в гостях
Б) щоб він полетів геть
В) не заважав відпочивати
4. Хто почув благання Ластівки?
А)шпак
Б) чайка
В) сова
5. Що він їй порадив?
А) висмикнути пір’їнку з голови
Б) покликати когось на допомогу
В) побачити його
6. Що зробив Горобець?
А) втік
Б) залишився жити
В) посварився з Ластівкою
55
Скрипка й місячний промінь
1.Коли Музикант грав на скрипці?
А) вранці
Б) ввечері
В) удень
2.Куди повісив скрипку Музикант?
А) на стіну
Б) на вішалку
В) на ручку дверей
3.Хто розмовляв з скрипкою уночі?
А) Місячний Промінь
Б) Сонячний Промінь
В) Зоряний Промінь
4.Про що поросив Місячний Промінь Скрипку?
А) заграти
Б) заспівати
В) замовчати
5.Чому не грала Скрипка?
А) бо Музикант іде на ніч додому
Б) бо не хоче грати вночі
В) бо вночі темно
6. Хто грає на Скрипці?
А) Сонце
Б) Людина
В) тварина
56
Пурпурова квітка
1.На що подивилася Квітка?
А) на місяць
Б) на сонце
В) на зорі
2. Що впало на пелюстку?
А) крапля чаю
Б) крапля роси
В) крапля молока
3. Яким має бути увесь світ?
А) добріший
Б) голубі ший
В) пурпуровий
4. Яким стало небо?
А) блакитне
Б) біло-голубе
В) рожево-блакитне
5. З ким розмовляла Квітка?
А) з яблунею
Б) з горбиною
В) з каштаном
6. Чого б не було в світі, якби все було однакове?
А) краси
Б) фарби
В) неба
57
Мама не любить смажених грибів
1.Що падало з кленів?
А) насіння
Б) листя
В) кора
2. Що збирали в лісі мама і Дмитрик?
А) гриби
Б) квіти
В) хмиз
3. Що мама зробила з грибами?
А) замаринувала
Б) посушила
В) засмажила
4.Чому мама не їла грибів?
А) була сита
Б) бо змучилась
В) бо не любила смажених грибів
5. Як звали дядька?
А) Дмитро
Б) Петро
В) Іван
6.Що привіз в подарунок дядько Петро?
А) рибу
Б) ковбасу
В) масло
58
Гойдалка за парканом
1.Скільки квартир було у будинку?
А) 41
Б) 45
В) 40
2. Як звали дівчинку?
А) Діна
Б) Ніна
В) Аліна
3. Що пообіцяв тато побудувати?
А) будинок
Б) будку для цуценяти
В) гойдалку
4. Чому ніхто не гойдався на гойдалці?
А) була обгороджена парканом
Б) бо зламалась
В) бо була далеко від будинку
5. До кого пішла Ніна коли погойдалась на гойдалці?
А) до мами
Б) до тата
В) до дітей
6. Чому Ніна жалілася татові?
А) бо діти її прогнали
Б) бо діти поламали гойдалку
В) бо забула дорогу
59
Камінь
1.Під яким деревом жила криниця?
А) ясеном
Б) березою
В) дубом
2. Що любив хлопчик робити у лузі?
А) пустувати
Б) гратися
В) пустувати
3.Що сталося з каменем, який кинув хлопчик?
А) він закрив джерело
Б) він пробив дірку
В) він ліг на дно
4. Що сталося з криницею?
А) стала глибшою
Б) стала мілкішою
В) засохла
5.Який птах полетів на інший луг?
А) жайворонок
Б) соловейко
В) зозуля
6.Про що подумав дідусь?
А) чому вітер здіймає хмари?
Б) де ж воно все поділось?
В) хто це зробив?
60
Як Наталочка в лисиці купила хитринку
1.В яку пору року прийшла лисиця на базар?
А) весною
Б) восени
В) зимою
2. Що подарувала лисиця?
А) лінощі
Б) хитрощі
В) радощі
3. На що жалілася Наталочка?
А) що болить зуб
Б) що болить горло
В) що болить голова
4.Що вирішила дівчинка зробити з хитрощами?
А) залишити
Б) викинути
В) віднести назад
5. Кому про все це розповіла дівчинка?
А) мамі
Б) татові
В) бабусі
6. У чому совість Наталки?
А) у тому, що їй стало соромно
Б) у тому, що їй стало добре
В) у тому,що їй стало погано
61
Дуб на дорозі
1.В якому напрямку пролягала дорога?
А) з заходу на схід
Б) з міста до села
В) з півночі на південь
2. Чим заливали дорогу?
А) бетоном
Б) глиною
В) асфальтом
3. Куди прийшли будівельники?
А) в луг
Б) в поле
В) в ліс
4.Що стояло там де мала пролягти дорога?
А) камінь
Б) загорожа
В) дуб
5. На скільки метрів вбік відійшов інженер?
А) 100
Б) 90
В) 20
6. Яке серце у людей , що будували дорогу?
А) погане
Б) благородне
В) байдуже
62
Ліхтарик
1.Хто жив на березі ріки?
А) єнот
Б) страховисько
В) ліхтарик
2. Кому показував дорогу ліхтарик?
А) звірятам
Б) кораблям
В) мандрівникам
3.Що зробили люди на березі річки?
А) вирубали ліс
Б) посадили ліс
В) посадили квіти
4. Що сталося з рікою?
А) обміліла
Б) забруднилася
В) померла
5. На яке поле йшов старий ліхтар?
А) капустяне
Б) картопляне
В) на баштан
6. Навіщо засвічував ліхтар?
А) щоб люди краще бачили свою дурість
Б) щоб люди краще бачили себе в дзеркалі
В) щоб люди могли краще читати
63
Огірки навколо колодязя
1.Хто викопав криницю серед двору?
А ) Сам Максим Сурмило
Б) Максимів дід
В) спеціалісти
2. Скільки людей брало воду з криниці?
А) 10
Б) ніхто
В) з усього кутка
3. Чому Максимові не сподобалось,що люди ходять до його двору?
А) бо голосно розмовляли
Б) бо заважали Максимові
В) бо стукали хвірткою
4.Що ж придумав Максим?
А) посіяв огірки
Б) посадив квіти
В) забив криницю дошками
5.Чому діти прийшли зі школи заплакані?
А) їх побили інші учні
Б) бо були голодні
В) бо з них сміялися
6. Як в селі люди називали Максима?
А) чесним
Б) нечемним
В) нелюдом
64
Кінь утік
1.В якому класі навчалися діти?
А) 3
Б) 6
В) 4
2.Що впало на парту Віті?
А) літачок
Б) записка
В) лінійка
3. Як вчитель сказав про записку?
А) це таємниця
Б) це документ
В) це розповідь
4. Що побачив Вітя у очах хлопців?
А) похвалу
Б) подив та обурення
В) радість
5. Що намалював Петрик?
А) чорногривого коня
Б) вогнегривого коня
В) ослика
6. Куди подівся кінь?
А) заховався
Б) утік
В) загубився
65
Смітник
1.В якому класі навчалася Зіна?
А) 2
Б) 4
В) 1
2. Про що попросила мама Зіну?
А) замести хату і винести сміття на смітник
Б) помити підлогу і винести сміття
В) помити підлогу і піти в магазин
3. Куди підмітала дівчинка сміття?
А) у совок
Б) у відро
В) під шафу
4. Що вирішили батьки з шафою?
А) викинути
Б) віддати
В) переставити
5. Де тато обгородив смітник?
А) на подвір’ї
Б) на вулиці
В) в хаті
6. Куди Зіна носить сміття?
А) до сусіда
Б) в бак для сміття
В) за город
66
Кущ бузку біля ставка
1.Де ріс кущ бузку?
А) біля поля
Б) біля річки
В) біля ставка
2.Яка людина прийшла до ставка?
А) весела
Б) мудра
В) похмура
3. Скільки гілок зламали юні туристи?
А) мало
Б) багато-багато
В)зовсім не зірвали
4. Чи ріс ще потім кущ біля ставка?
А) став ще більший
Б) його не стало
В) зів’яв
5. Що роблять люди приходячи на берег ставка?
А) плачуть
Б) танцюють
В) не усміхаються
6. Чого менше стало на світі?
А) грошей
Б) щастя
В) усмішок
67
4 клас
68
Краса , натхнення, радість і таємниця
1.Куди прийшов хлопчик?
А) до лісу
Б) до річки
В) в поле
2. Що є у лісі?
А) сум, радість, щастя, горе
Б) краса, натхнення, радість, таємниця
В) доброта, зло, ніжність, жорстокість
3. Яка квітка видалася Хлопчикові найкрасивішою?
А) підсніжник
Б) пролісок
В) фіалка
4. Пісню якого птаха чув Хлопчик?
А) горобця
Б) зозулі
В) дикого голуба
5. Про кого хотів Хлопчик заспівати пісню?
А) про ліс
Б) про літо
В) про маму
6. Чого він не побачив у лісі?
А) снігу
Б) веселки
В) таємниці
69
Тетянка усміхається
1.Де спить сестричка Тимка?
А) в колясці
Б) колисці
В) в ліжечку
2. Яку іграшку показував Тимко сестричці?
А) ляльку
Б) ведмедика
В) мишку
3. В яку пору доби усміхалась сестричка?
А) зранку
Б) в обід
В) ввечері
4. Кому повідомив радісну звістку хлопчик?
А) сусідам
Б) бабусі з дідусем
В) татові
5. Що робив в цей час тато?
А) копав город
Б) сіяв пшеницю
В) збирав помідори
6. Чи були раді інші люди?
А) були раді
Б) зажурилися
В) ні, нічого не чули
70
Як носили півника продавати
1.Якими друзями були Юрко і півник?
А) щирими
Б) вірними
В) великими
2.Куди понесла бабуся півника?
А) на базар
Б) на ярмарок
В) до сусідки
3.Що робив Юрко ідучи слідом за бабусею?
А) співав пісню
Б) розповідав казку
В) плакав
4. Що зробив Юрко коли бабуся задрімала?
А) заховав півника за кущ
Б) випустив його на дорогу
В) погодував його
5. Як поступила бабуся коли побачила , що півника немає?
А) обняла Юрка
Б) насварила Юрка
В) поцілувала Юрка
6. Що сказав Панько почувши бабусин голос?
А) борщ їстиму
Б) ще голосніше співатиму
В) не буду зранку вас будити
71
Півнику – братику
1. Що було під вікнами?
А) лавки
Б) коти
В) квіти
2.Що почув Тимко?
А) хтось пищить під деревом
Б)щось дзюрчить під деревом
В) щось шарудить під деревом
3. Куди поніс хлопчик курчатко?
А) в школу
Б) додому
В) в дитячий садок
4.Що принесли діти курчаткові?
А) гречану крупу і рис
Б) картоплю і котлету
В) пшоно, крихти хліба
5.Які слова говорили діти при зустрічі з півником?
А) півнику-братику, добрий день
Б) півнику- братику, до побачення
В) півнику- братику, добрий вечір
6. З якої казки слова: «Півнику- братику, добрий день!»
А) російської
Б) української
В) німецької
72
Дідусева таємниця
1.Скільки років яворові?
А) тато не знає
Б) тато забув скільки
В) тато не відповів
2. Чи знав дідусь скільки років яворові?
А) так
Б) ні
В ) не хотів сказати
3.Що трапилося з деревом?
А) воно засохло
Б) його зрубали
В) його пересадили
4. ) Що зробили з сухим деревом тато і дідусь?
А) обкопали
Б) спиляли
В) обрізали сухі гілки
5. Що виросло з-під пенька?
А) гнучкі пагони
Б) гриби
В) нічого не виросло
6.Про що хотів дізнатися Миколка?
А) чому дідусь усміхається
Б) чому дідусь плаче
В) чому дідусь розсердився
73
Пекучий сонячний зайчик
1.Коли прокидається Тимко?
А) рано
Б) пізно
В) дуже рано
2. Якого кольору сонячний зайчик?
А) білий
Б) жовтий
В) рожевий
3.Що робить Тимко коли сонячний зайчик торкається подушки?
А) прибирає
Б) вмивається
В) робить зарядку
4. До чого доторкнувся сонячний зайчик перескочивши через
подушку?
А) стола
Б) підлоги
В) Тимкового обличчя
5. Як себе почував Тимко перед сонячним зайчиком?
А) йому було ніяково
Б) йому було холодно
В) йому було соромно
6. Як довго пам’ятав Тимко сонячного зайчика?
А) забув про нього
Б) все життя
В) недовго
74
Шматочок літа
1.В яку частину доби вставала Лариса?
А) ввечері
Б) в обід
В) на світанку
2. Хто ходитиме вночі під вікнами?
А) Дід Мороз
Б) тато
В) змій Горинович
3. Якого кольору яблуко побачила Лариса?
А) червоне
Б) жовтень
В) рожеве
4. Що лежало під деревами?
А) мокре листя
Б) сухе листя
В) сухий килимок
5. Що сказала дівчинка мамі поставивши яблуко на стіл?
А) це шматок осені
Б) це шматок літа
В) це шматок зими
6.Що робили люди побачивши яблуко?
А) сердились
Б) сварились
В) усміхались
75
Внучка старої вишні
1.Яке старе дерево росло в саду?
А) вишня
Б) груша
В) яблуня
2. Звідки взялась маленька вишенька?
А) виросла з кореня
Б)виросла з насінини
В) виросла з кісточки
3. Ким приходиться маленька вишенька старій?
А) сестрою
Б) донькою
В) сусідкою
4. Хто має посадити внучку старої вишні?
А) Олесь
Б) дідусь
В) друг Олеся
5.Що зробив Олесь?
А) розвеселився
Б) засмутився
В) задумався
6. Що сказав дідусеві Олесь?
А) я не буду садити вишню
Б) подумаю чи садити
В) я вирощу внучку вишні
76
Дивина
1.Скільки років Сергійкові?
А) 6
Б)
7
В)
8
2. Чим займався хлопчик зранку до вечора?
А) грався
Б) сидів
В) бігав за Бровком
3. Чому Сергійко не міг злізти з даху?
А) боявся
Б) не хотів
В) бо дах був мокрий
4. Хто допоміг бабусі?
А) тато Сергійка
Б) мама Сергійка
В) сусіди
5. Чому хлопчик дивився в землю?
А) бо не хотілося бігати
Б) бо на нього нагримала бабуся
В) дивився як бігають мурашки
6. Під яким деревом в саду був ще 1 мурашник?
А) під яблунею
Б) під грушею
В) під яблунею
77
Лист до батька
1.Що трапилось з татом Зіни?
А) заблудився в лісі
Б) занедужав
В) поїхав в інше місто
2. Чому мама не пускала Зіну до тата в лікарню?
А) бо був великий мороз
Б) бо Зіна кашляла
В) бо треба доглядати меншу сестричку
3. Що запропонувала мама дівчинці?
А) намалювати листа
Б) написати листа
В) передати татові олівці і папір
4. Що хотіла передати дівчинка в першому малюнку?
А) я не сплю уночі, думаю про тебе
Б) я не сплю у ночі бо граюся
В) я не сплю у ночі бо мені холодно
5. Що збирала з татом в лісі Зіна?
А) гриби
Б) квіти
В) суниці
6. Щоб розповісти татові про свою любов вона намалювала:
А) квітку
Б) сонце
В) гриби
78
Квітка і сніг
1.На чому каталася Віра?
А) на санчатах
Б) на ковзанах
В) на велосипеді
2. Що знайшла Віра повертаючись додому?
А) гроші
Б) рукавичку
В) зламану гілку
3. Що дівчинка зробила з гілкою?
А) залишила на снігу
Б) відкинула в бік
В) забрала додому
4.Що відбулося з гілкою?
А) всохла
Б) з’явились зелені листочки
В) зламалась
5. Що здалося дівчинці?
А) гілка з острахом дивиться на сніг
Б) що гілка ворушиться
В) що гілочка заплакала
6. Який настрій став у Зіни коли вона глянула на квітку?
А) веселий
Б) добрий
В) сумний
79
Соловейкове гніздо
1.Де відбувався бій?
А) в гаї
Б) в полі
В) в лісі
2.Хто стояв під білою березою?
А) молодий боєць
Б) старий чоловік
В) маленькі діти
3. Гніздо якого птаха було на дереві?
А) зозулі
Б) соловейка
В) горобця
4. Чому впало гніздо?
А) його скинув солдат
Б) його скинула буря
В) осколком відбило гілку
5. Що зробив солдат з гніздом після бою?
А) залишив на землі
Б) викинув
В) примостив на іншій гілці
6. Як повела себе пташка?
А) покинула гніздо
Б) годувала пташенят
В) щебетала
80
Хуртовина
1.В яку пору року відбувається подія в творі?
А) влітку
Б) весною
В) взимку
2. Що трапилося з пташкою біля стогу?
А) її схопив кіт
Б) вона попала в сільце
В) вона впала
3. Куди хлопчик заховав пташку?
А) під пальто
Б) під шапку
В) під сорочку
4. Хто поранив пташку?
А) мисливець
Б) сама поранилась
В) хижак
5.Скільки часу жила пташка в хлопчика?
А) тиждень
Б) два
В) декілька тижнів
6. Про що щебетала пташка?
А) на волі мені краще
Б) в неволі краще
В) в полі краще
81
Людина принесла життя
1.Як називався острівець в степу?
А) Мертве поле
Б) Мертве море
В) Мирне поле
2. Як називався птах?
А) ґава
Б) ворона
В) сова
3. Хто прийшов в Мертве поле?
А) тварина
Б) комаха
В) людина
4. Що вона висипала?
А) пісок
Б) вапно
В) чорнозем
5. Що відбулося з полем?
А) зазеленіло
Б) стало болотом
В) стало мокрим
6. Про що співав жайвір?
А) найсильніша людина
Б) найсильніший слон
В) найсильніший лев
82
Найщасливіша людина в світі
1.Скільки років мало виповнитися старій жінці?
А) 101
Б) 100
В)
90
2. Де зібралась вся родина?
А) в хаті
Б) на подвір’ї
В) в саду
3. Хто не прийшов до бабусі на день народження?
А) дочка Віра
Б) внучка Віра
В) сусідка Віра
4. Хто повідомив про те , що народився правнук?
А) донька
Б) сама онучка
В) сусідка
5. Чим світилися очі праматері?
А) теплом
Б) добром
В) радістю
6. Якою людиною вона померла?
А)найкращою
Б) найдобрішою
В) найщасливішою
83
Перестелимо постіль дідусеві
1.Як звати п’ятирічного хлопчика?
А) Юрко
Б) Микола
В) Андрій
2. Що робив хлопчик з мамою щодня?
А) підмітав підлогу
Б) ходив з нею на роботу
В) перестеляв постіль дідусеві
3. Куди їздив Юрко з татом?
А) в місто
Б) на далекий острів
В) в місто
4. Як повів себе Юрко вночі?
А) просив маму порозмовляти з ним
Б) дивився на дідуся
В) сидів на ліжку й хлипав
5.Чому плакав хлопчик?
А) бо не поміг татові
Б) забув іграшку на острові
В) не перестелив дідусеві постіль
6. Скільки разів перестелили дідусеві постіль?
А) один
Б) ні разу
В) два
84
Навіть квіти з сорому почервоніли
1.Чи виконала дівчинка прохання мами?
А) виконала
Б) не послухалася
В) нічого не зробила
2. Що дівчинка забула зробити?
А) полити квіти
Б) піти до бабусі
В) полити дерево
3. Що лежало на білих хризантемах?
А) тінь
Б) папір
В) багрецевий відтінок
4.За що просила пробачення донька у мами?
А) що не помила підлогу
Б) що обманула її
В) що не дала мамі вечеряти
5. Хто ховався у темному кутку душі дівчинки?
А) недолуга істота
Б) сумнів
В) образа
6. Як поступила мати?
А) вигнала з кімнати
Б) нагримала і заборонила виходити на вулицю
В) пригорнула до грудей і поцілувала
85
Найтрудніша контрольна
1.В якому класі навчалися хлопці?
А) 3
Б) 4
В) 5
2.Який предмет вдавався Миті найкраще?
А) читання
Б) укр.. мова
В) математика
3. Поруч з ким сидів Митя?
А) Сашком
Б) Вітьком
В) Дмитром
4. Яку оцінку отримав Сашко за контрольну роботу?
А) задовільно
Б) незадовільно
В) добре
5. Що навмисне зробив Митько?
А) допоміг другові
Б) посміявся з друга
В) навмисне зробив помилку
6. Як пройшла найтрудніша контрольна для Митька?
А) він її не написав
Б) він її витримав
В) він не прийшов на контрольну роботу
86
Синій олівець
1.Що дав батько третьокласникові Федькові?
А) цукерку
Б) синій олівець
В) машинку
2. Чим запропонував помінятися Юрко?
А) залізним левом
Б) залізною дорогою
В) залізним краном
3. Які слова говорив Федько хвалячись залізним левом?
А) ось яка в мене страшна звірюка
Б) ось яка в мене нова звірюка
В) ось яка в мене гарна звірюка
4.Що намалював другого дня Юрко?
А)ліс
Б) город
В) сад
5. Що намалював Юрко 4 дня?
А) синього птаха
Б) синю казку
В) синю річку
6. Куди заховав Федько залізного лева?
А) в скриню
Б) в шухляду
В) в коробку для іграшок
87
Лялька зі старих клаптів
1.Що складала мама в куточку шафи?
А) всякі клаптики
Б) всякий одяг
В) всякі іграшки
2. Що зробила бабуся для внучки?
А) м’ячик
Б) ляльку
В) ковдру
3. Куди поставила бабуся ляльку?
А) на стіл
Б) на тумбочку
В) на ліжечко
4.Чого не було у ляльки?
А) очей
Б) вух
В) язика
5. Якою була лялька?
А) незадоволеною
Б) радісною
В) доброю
6. Що робила бабуся з лялькою?
А) залишила її такою якою вона була
Б) викинула її
В) розв’язала, розпорола, розклеїла клаптики
88
Бузок чи тюльпан
1.Де відбувається дія твору?
А) в санаторії
Б) в лікарні
В) в профілакторії
2. Хто з дівчаток був найстарший?
А) Таня
Б) Аня
В) Соня
3.Які квіти зацвіли?
А) незабудки і волошки
Б) конвалія і підсніжник
В) бузок і тюльпани
4. Кого забула запитати про квітку Таня?
А) Зіну
Б) Ніну
В) Ліну
5. Який настрій був у Ніни?
А) раділа
Б) сердилась
В) плакала
6. Яку квітку вибрала Ніна?
А) бузок
Б) тюльпан
В) акацію
89
Горіхи для білочки
1.Скільки разів на рік проходила ярмарка у селі Василівці?
А) ні разу
Б) 2 рази
В) 3 рази
2. В який день була організована ярмарка?
А) суботу
Б) неділю
В) вівторок
3. ЩО дозволила купляти мама Павликові?
А) нічого
Б) солодощі
В) що душа забажає
4. Кого Павлик побачив у клітці?
А) білочку
Б) курку
В) зайчика
5. Що купив на ярмарку Павлик?
А) горішки для білочки
Б) грибочки для білочки
В) шишки для білочки
6. Чого плакав Павлик?
А) бо білочка втекла
Б) бо білочка сиділа в клітці
В) бо білочка не хотіла їсти його горішки
90
У привокзальному садку
1.В якому місяці відбувалася подія в твору?
А) травні
Б) липні
В) листопаді
2. Як звали дітей?
А) Оля і Сергійко
Б) Аня і Андрійко
В) Галя і Василь
3. Скільки часу лишалося до відправки поїздів?
А) дві
години
Б) одна година
В) п’ять годин
4. Кого врятувала Оля?
А) ведмедика
Б) метелика
В) жука
5. Куди полетів метелик?
А) до дерева
Б) до кущів
В) до квітки
6. Чи побачаться ще діти?
А) так
Б) через багато років
В) ніколи
91
Материне поле
1.Скільки дітей було у матері?
А) дві доньки
Б) донька і син
В) два сини
2. Кому дісталася нива на один крок ширша?
А) старшому синові
Б) нікому
В) молодшому синові
3. Які відносини були між братами?
А) вони любили один одного
Б) допомагали один одному
В) ненавиділи один одного
4. Де жила мати
А) за горою
Б) за лісом
В) за річкою
5. Яку новину почули брати?
А) чорна сарана поїла хліб дощенту
Б) хтось підпалив пшеницю і вона згоріла
В) що хтось допоміг зібрати урожай
6. Про що треба забути коли на материнському полі горе?
А) про суперечки, образи, ненависть
Б) допомогу, підтримку
В) про найближчих людей
92
Перед справедливим Суддею
1.Перед ким поставала людина,що прожила життя?
А) Злим Суддею
Б) Справедливим Суддею
В) Добрим Суддею
2. Скільки років прожила працьовита Людина?
А) 98
Б) 99
В) 100
3. По скільки дерев щодня садовила Працьовита Людина?
А) по одному
Б) по два
В) по три
4. Що утворили всі дерева що посадила Працьовита Людина?
А) парк
Б) сад
В) ліс
5. Що попросив показати Справедливий Суддя Неробу?
А) голову
Б) руки
В) ногу
6. Чи пам’ятають люди Неробу?
А) забули його
Б) пам’ятають
В) рідко згадують
93
Останнє бажання
1.Де помирала Людина від спраги?
А) в полі
Б) в лісі
В) в пустелі
2. Хто підійшов до Людини?
А) Радість
Б) Смерть
В) Доброта
3.Скільки бажань хотіла виконати Смерть?
А) 1
Б) 2
В) жодного
4. Про що хотіла дізнатися Людина?
А) як будувати в пустелі будинки
Б) як вийти з пустелі
В) як добути у пустелі воду
5.Що світилося в очах Людини?
А) віра в життя і надія на майбутнє
Б) віра в життя
В) зневіра в життя і бажання померти
6. Що зробила людина почувши як дзюрчить вода?
А) залишила все як є
Б) розкопала, погамувала спрагу і пішла до людей
В) розкопала, вгамувала спрагу і більше нікому не розповіла
94
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
739
Размер файла
38 411 Кб
Теги
вчимося, доброта, природа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа