close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація1

код для вставкиСкачать
Матеріали презентує
Слободчукова Ганна Миколаївна
вчитель математики і фізики
спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Михайлівський НВК ім. О.Т.Слободчикова
Міжпредметні зв'язки при
вивченні фізики
Наука лише
штучно
розчленована на
дисципліни,
насправді ж це –
єдина система
знань бачення
світу
М.Ф.Реймерс
Шкільний курс фізики
• Прикладна
спрямованість
• Міжпредметна
спрямованість
Міжпредметні зв'язки є
дидактичною умовою і засобом
глибокого і всебічного
засвоєння основ наук у школі
П.Л.Капіца
Міжпредметні
зв‘язки виділяють
головні елементи
змісту освіти
розвиток
системостворюючих
ідей
можливості
комплексно
застосувати
знання одній
темі
Необхідність зв'язку
визначається
• Дидактичними принципами
навчання
• Виховними завданнями школи
• Зв'язком навчання з життям
• Підготовкою учнів до практичної
діяльності
Опора при
вивченні
інших
предметів
Спадкоємність
в змісті
окремих
дисциплін
Розвиток
загальних ідей
для різних
предметів
Цілісність
пізнавального
процесу
Зближення
споріднених
предметів
Формування
узагальнених
пізнавальних
умінь
Головні питання програми
Математична складова
Рівномірний та рівнозмінний рух.
Арифметична прогресія, лінійна і квадратична функція
Шлях при рівноприскореному русі, вільне Квадратні рівняння, графік квадратичної функції
падіння
Закон додавання швидкостей
Рух за течією і проти течії, нерівності, алгебраїчні рівняння
Плавлення і кристалізація твердих тіл. Лінійна функція, її графік, властивості. Приклади графіків
Температура плавлення
залежностей між величинами
Теплота згоряння палива. ККД нагрівника Відсотки
Тепловий баланс
Рівняння
та
їх
розв’язування.
Приклади
графіків
залежностей між величинами. Лінійна функція, її графік та
властивості
Роль і місце прикладних задач у
проблемі міжпредметних зв'язків
• Розвиток вміння
осмислювати зміст
понять
• Розвиток освітньої,
виховної та
розвиваючої функцій
Застосування здобутих знань на
практиці
• Цівка води товщиною в сірник дає за добу
втрату 480л. Скільки води буде втрачено,
якщо 100 чоловік не до кінця закриватимуть
крани? Скільком жителям вистачить цієї
води на добу, якщо мінімум використання
води для однієї людини 6л?
Аналіз результатів
Узагальнення, порівняння, висновки
• Вода – загальні запаси водних ресурсів землі
становлять близько 1800 мільйонів кубічних
кілометрів, причому прісної води 3%, а в рідкому
стані тільки 1%.
• За рік усі шахти світу «випивають» близько 3
мільярдів кубічних метрів свіжої води, а всі
нафтопромислові – майже 35 мільярдів кубічних
метрів.
• Величезна кількість води потрібна сільському
господарству. Щоб виростити 1га кукурудзи,
потрібно 2000 - 3000 води, 1га пшениці - 1500 , рису
- 4000 , бавовни - 10000 .
Підвищення економічної
грамотності
• Якщо в кожній квартирі виключати не
потрібне в даний момент світло та
електроприлади, то можна зберегти за
місяць щонайменше 3 кіловат-годин
електроенергії. Скільки кіловат-годин
електроенергії можна зберегти, якщо
такого режиму економії додержуватимуть
жителі 400 тисяч квартир (у межах області)
протягом місяця; року?
Розширення кругозору
• При вивченні теми “Стандартний запис числа”
(8 клас):
Записати в стандартному вигляді числа, що
зустрічаються в тексті “щорічно в світі
добувають близько ста мільярдів тонн різних
природних ресурсів; людство поглинає шістсот
сорок чотири трильйони сімсот тридцять шість
мільярдів літрів кисню, викидаючи в
атмосферу п’ятсот п’ятдесят дев’ять трильйонів
шістсот сорок мільярдів вуглекислоти”
Використання міжпредметних зв' язків при вивченні фізики 8 класу
Розділ: Механічний рух
Тема уроку
Математика
Механічний рух. Відносність
руху. Траєкторія. Пройдений
тілом шлях. Швидкість руху та
одиниці вимірювання. Види
рухів
Прямолінійний рівномірний рух.
Графіки руху тіла
Природознавство
Поняття механічного руху,
траєкторії, шляху, швидкості
Обчислення швидкості, шляху.
Графіки функцій
Обчислення швидкості
Обертальний рух тіла. Період
обертання. Місяць – природний
супутник Землі
Місяць – природний супутник
Землі
Звук, джерела і приймачі звуку
Звукові явища. Чому виникає
звук? Демонстрація звукового
явища
Поширення звуку в різних
середовищах. Швидкість
поширення звуку
Швидкість поширення звуку в
різних середовищах
• Стимулюють потяг до знань
• Укріплюють інтерес до предмету
• Розширюють зацікавленість
• Поглиблюють знання
• Сприяють становленню інтересів
професійного плану
Автор
Slobodshukovaanna
Документ
Категория
Математика
Просмотров
82
Размер файла
8 263 Кб
Теги
презентація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа