close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Екологічний проект_Чучуменко

код для вставкиСкачать
Презентація екологічниого проекту Чучуменко
Тарасівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Екологічний проект
Мінеральна вода: користь чи шкода?
Автор проекту:
Чучуменко Юлія
учениця 10 класу
Тарасівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Керівник проекту:
Шитель Юлія Володимирівна - вчитель біології
Вступ
Актуальність теми дослідження в тому, що сьогодні населення гостро відчуває проблему якості питної води. Ні для кого не секрет, що речовина з ідеальною формулою в наших міських водопровідних системах не зустрічається, а натомість ми маємо суміш із різних хімічних елементів, більшість з яких несуть реальну загрозу для здоров'я людини.
І тому ми купуємо бутильовану воду, яка вважається чистою та лікувальною.
Метою роботи є дослідження впливу мінеральної води на організм людини, опанування комплексу методик контролю показників якості мінеральних вод України та з'ясувати їх відповідність нормам заявленим виробниками.
Для виконання роботи були поставленні такі завдання:
> зробити огляд літератури стосовно класифікації, контролю якісних показників при виготовленні, пакуванні та зберіганні мінеральних вод України, а також їх лікувальних властивостей;
> дослідити можливість використання показників, які зазначені на упаковці в оцінці якості мінеральної води; > проаналізувати вміст йонів у природних та штучних мінеральних водах українських виробників та встановити відповідність знайдених показників заявленим виробниками з нормами державних стандартів.
Об'єктом дослідження роботи стали мінеральні та штучно-мінералізовані води українських виробників.
Теоретична частина
Мінера́льні во́ди (рос. минеральные воды, англ. mineral water, нім. Mineralwasser n pl) - підземні (іноді поверхневі) води з підвищенним вмістом деяких хімічних елементів і сполук, а також газів, із специфічними фізико-хімічними властивостями (температура, радіоактивність та ін.), що справляють цілющий вплив на організм людини.
Класифікують мінеральні води - за мінералізацією на три види:
> прісні (менше 1 г/л); > мінеральні або солоні (від 1 до 35 г/л чи 36 г/л);
> розсоли (понад 35 г/л чи 36 г/л). - або на п'ять видів :
> слабкомінералізовані - (1-2 ‰) мінералізації; > малої - (2-5 ‰) мінералізації; > середньої - (5-15 ‰) мінералізації; > високої - (15-30 ‰) мінералізації; > розсольні - (35-150 ‰) мінералізації; > міцнорозсольні - (150 ‰ і більше) мінералізації. - за йонним складом мінеральні води поділяють на десять видів, з яких виділяють головні:
> хлоридні (Cl¯ ); > гідрокарбонатні (HCО3¯ ); > сульфатні (SO2¯ );
> натрієві (Na+);
> кальцієві (Са2+);
> магнієві (Мg2+) тощо.
- за призначенням мінеральні води поділяються три групи на:
> лікувальні - вживати їх бажано за призначенням лікаря, курсом, з дотриманням необхідних доз і термінів; > лікувально-столові - вживати за призначенням лікаря, але можна вживати також епізодично, як столовий напій; > природні столові - пити можна в необмеженій кількості. На території України виявлено близько 500 джерел різних мінеральних вод, головним чином у межах українських карпат (Нафтуся, Свалява, Поляна Квасова та ін.), українського щита (Хмільних, Миронівка та ін.), дніпровсько-донецької западини (Миргород). Основні родовища мінеральних вод в Україні: Степанське, Данишівське, Полонське, Березівське, Миргородське, Новопсковське, Білоцерківське, Миронівське, Хмельницьке, Лиманське, Старобільське, Моршинське, Збручанське, Трускавецьке, Конопківське, Новозбручанське, Слов'яногірське, Плосківське, Новополянське, Звенигородське, Полянське, Сойминське, Знам'янське, Луганське, Синяцьке, Голубинське, Брусницьке, Гірськотисенське, Лазурне, Куяльник, Кирилівське, Одеське, Сергіївське, Колодязне, Феодосійське, Євпаторійське [6].
Мінеральні води використовують у медицині (бальнеологія, бальнеотерапія), деякі - в теплоенергетиці [7]. У ширшому розумінні до мінеральних вод відносять також природні промислові води, з яких видобувають йод, бром, бор та інші компоненти, і термальні води, які використовуються з енергетичною метою. Порогом між прісними і мінеральні води звичайно вважають мінералізацію 1г/дм3. Понад 80 джерел мінеральних вод України використовуються для 50 курортів, 20 бальнеолікарень, 40 заводів лікувально-столових вод. Найбільш поширені мінеральні води: вуглекислі, сірководневі, залізисті, йодобромні, бромні, радонові (радіоактивні)
Мінеральну воду як лікувальний і профілактичний засіб використовують вже більше двох тисячоліть.
Фахівці відзначили, що ефект від питного лікування мінералкою залежить не тільки від правильного вибору води, але й від правил її прийому, температури та інших чинників. Тому лікування слід проводити тільки за призначенням лікаря, у суворій відповідності до його вказівок. У разі відсутності призначеної лікарем мінеральної води її можна замінити іншою, близькою до неї за хімічним складом і дією, обов`язково дотримуючи наказаний лікарем порядок її прийому [8].
Мінеральні води впливають на організм людини всім комплексом розчинених у них речовин, а наявність специфічних біологічно активних компонентів (CO2, H2S, As і ін.) і особливих властивостей визначає часто методи їхнього лікувального використання [9]. Як основні критерію оцінки лікування мінеральними водами у курортології прийняті особливості їхнього хімічного складу і фізичних властивостей, що одночасно служать найважливішими показниками для їхньої класифікації.
Мінералізація мінеральних вод, тобто сума всіх розчинних у воді речовин - іонів, біологічно активних елементів (крім газів), виражається в грамах на 1 л води. Щоб правильно вибрати мінеральну воду, радять, перш за все, уважно вивчити інформацію, що подається на етикетці продукції. Там повинно бути зазначено, що це за вода: лікувальна, столово-лікувальна чи столова та вказана загальна мінералізація. В залежності від складу мінеральних солей вода може бути різна, але при цьому повинна бути мікробіологічно-чиста. Якщо мінералізація води більша, ніж 500 міліграм на літр, то до неї потрібно ставитись як до лікувальної і перед вживанням її, а особливо з ціллю лікування - обов'язково порадитись з лікарем . Також в маркуванні повинно бути зазначено, з якої свердловини, з якої глибини добуто воду, її склад, адресу виробника, нормативний документ, згідно якого дана вода виготовляється, та обов'язково знак сертифікації, тому що ця продукція проходить обов'язкову сертифікацію [12].
Купуючи мінеральну воду, обов'язково слід звертати увагу на дату виготовлення та термін придатності. Мінеральна вода може реалізовуватися у пластикових або скляних пляшках. На скляні пляшки дається більший термін придатності, а на пластикові - менше.
Практична робота
Щоб виконати дослідницьку роботу було зроблено огляд літератури стосовно класифікації, контролю якісних показників при виготовленні, пакуванні та зберіганні мінеральних вод України і їх лікувальних властивостей. Також проведено опитування респондентів, після чого виявлено та встановлено, яку мінеральну воду найчастіше вживають жителі села, за якими критеріями відбувається вибір, хто постійно її купує. За результатами дослідження було обрано такі мінеральні води: Трускавецька, Еква-еко, BONAQVA, Поляна Квасова, Моршинська.
Ми порівняли воду за органолептичними показниками; порівняли вміст йонів, що вказувалися на упаковці з нормами державних стандартів.
При аналізі води на вміст у ній йонів було виявлено, що їхня кількість при надмірному вживанні може негативно впливати на здоров'я і викликати різні захворювання. Тобто, такі:
1. Захворювання, що виникають внаслідок споживання води, яка має високу або, навпаки, низьку твердість. Висока твердiсть води зумовлює виникнення так званих "кам'яних захворювань" (сечокам'яна, нирковокам'яна, жовчокам'яна хвороби), а також подагри. Натомість вода з низькою твердiстю сприяє виникненню сердцево-судинних захворювань та розвитку остеопоротичних змiн у кiстковій системi.
2. Захворювання, зумовлені високим вмістом у воді речовин азотного походження (цiаноз, явища дихальної та серцевої недостатності, водно-нітратна метгемоглобінемія).
3. Біогеохімічні ендемії (флюороз, карієс, молiбденовий артрит, борний ентерит).
З'ясували, що за органолептичними показниками досліджуванні об'єкти придатні до споживання. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ 2. Дослідження впливу мінеральної води на організм людини
2.1 Соціологічні опитування Працюючи над проектом було проведено соціологічні опитування серед жителів села Тарасівка. В анкетуванні приймали участь 43 респонденти. Було запропоновано дати свої коментарі, відповіді щодо вживання та вплив мінеральної води на організм людини.
1.Чи вживаєте ви бутильовану воду?
Отже, більша половина опитаних (31 із 43) вживали мінеральну воду, придбану в магазині
2. Як часто ви вживаєте мінеральну воду?
Вживання мінеральної води відбувається досить часто: кожного дня - 6 опитуваних; 1 раз в тиждень - 9; 1 раз в місяць - 15; не вживають зовсім - 12.
3. При покупці мінеральної води, чи звертаєте ви увагу на дату виготовлення, склад та мінералізацію?
Більшість відповідей були позитивними.
4. Яку упаковку має вода, що ви купуєте?
Найчастіше вода розливається у синтетичний матеріал 5. Чи знаєте ви, як впливає мінеральна вода на організм?
Більшість опитуваних тільки частково розуміє дію мінеральної води
6. Чи впливає на здоров'я людини загальна мінералізація води?
Досліджувані знають, що впливає мінералізація впливає на здоров'я людини
7. Яку марку води ви найчастіше купуєте?
Основні марки: Моршинська, Трускавецька, BONAQVA та Поляна Квасова
8. Чи приписував вам лікар вживати мінеральну воду?
Більшість людей, які проходили тестування вживають мінеральну воду не маючи дозволу лікаря.
9. Чи маєте ви хронічні захворювання? Якщо маєте, то які саме?
Третина опитуваних мають захворювання, а саме: серцево-судинні, сечо-кам'яну та хвороби шлунково-кишкового тракту 10. Для чого ви купуєте мінеральну воду?
Більшість опитуваних використовує воду для втамування спраги
11. Де ви купуєте воду?
Здебільшого люди купують воду у магазині (76%), частина - в аптеці (22%) і лише 2% - на ринку.
2.2 Характеристика об'єктів аналізу
За результатами опитування для дослідження було обрано деякі мінеральні води українських виробників, характеристика яких наведена у таблиці 2.2.1
Таблиця 2.2.1 - Характеристика об'єктів аналізу
Висновки
Отже, виконуючи дане дослідження ми дійшли до таких висновків:
1. На даній роботі було зроблено огляд літератури стосовно класифікації, контролю якісних показників при виготовленні, пакуванні та зберіганні мінеральних вод України, а також їх лікувальних властивостей;
2. Здійснено дослідження про можливість використання упаковки в оцінці якості мінеральної води та встановлено, що даний метод можна використовувати для оцінки якості мінеральних вод. 3. Перевірено згідно державних стандартів вміст лугів, соди, солей металів, у природних та штучних мінеральних водах українських виробників та встановлено як перевищення їх концентрації впливає на організм людини.
Додатки
Додаток А
Результати соціологічних опитувань
1. Чи вживаєте ви бутильовану воду?
Отже, більша половина опитаних (31 із 43) вживали мінеральну воду, придбану в магазині
2. Як часто ви вживаєте мінеральну воду
Вживання мінеральної води відбувається досить часто: кожного дня - 6 опитуваних; 1 раз в тиждень - 9; 1 раз в місяць - 15; не вживають зовсім - 12.
3. При покупці мінеральної води, чи звертаєте ви увагу на дату виготовлення, склад та мінералізацію?
Більшість відповідей були позитивними.
4. Яку упаковку має вода, що ви купуєте?
Найчастіше вода розливається у синтетичний матеріал 5. Чи знаєте ви, як впливає мінеральна вода на організм?
Більшість опитуваних тільки частково розуміє дію мінеральної води.
6. Чи впливає на здоров'я людини загальна мінералізація води?
Досліджувані знають, що впливає мінералізація впливає на здоров'я людини
7. Яку марку води ви найчастіше купуєте?
Основні марки: Моршинська, Трускавецька, BONAQVA та Поляна Квасова
8. Чи приписував вам лікар вживати мінеральну воду?
Більшість людей, які проходили тестування вживають мінеральну воду не маючи дозволу лікаря.
9. Чи маєте ви хронічні захворювання? Якщо маєте, то які саме?
Третина опитуваних мають захворювання, а саме: серцево-судинні, сечо-кам'яну та хвороби шлунково-кишкового тракту Додаток Б
Методики дослідження органолептичних властивостей
мінеральних вод
Дослід №1. Вивчення прозорості води
На стіл покласти газету. Над газетою розмістити мірний циліндр на відстані 5 см. Поволі налити в циліндр досліджувану воду до тих пір, поки вам через стовпчик води в циліндрі буде можливо читати текст газети. Виміряти вміст водяного стовпчика, крізь який можна прочитати текст. Для питної води прозорість має бути не менше 30 см.
Дослід №2. Визначення кольору води.
Налити досліджувану воду в пробірку об'ємом 10-12 мл. Роздивитися воду зверху на білому тлі за достатнього бічного освітлення. Порівняти її колір із кольором дистильованої води такого самого об'єму. Колір води зумовлений розчиненими у ній мінеральними та органічними домішками. На нього впливає наявність солей феруму та гумінових кислот, які утворюються внаслідок перегнивання рослинних решток. Вони забарвлюють воду в жовтий колір. До зеленуватого забарвлення призводить інтенсивне розмноження синьо-зелених водоростей.
Дослід №3. Визначення запаху води.
У пробірку налити досліджувану воду. Закрити отвір пробірки великим пальцем, енергійно збовтати. Понюхати. Нагріти воду до 60 0 С і знову понюхати. У забрудненої води можливі болотний, гнилісний, деревний, землистий, пліснявий, рибний, сірководневий запахи. А їх причиною є продукти гниття організмів, наявність у ній речовин, що мають запах, а також стічні води різного походження.
Додаток В
Характеристика об'єктів аналізу
№
п/ р Назва
водиВиробник
УпаковкаТип
Показники, що контролюються згідно ДСТУ
Загальна мінералізація,
г ∕дм3 NaОН,
мг ∕дм3НCO3¯,
мг ∕дм3CL¯,
мг ∕дм31
Трускавецька еква-еко
П П ТзОВ " АКВА-ЕКО"
ПластикМінеральна
0.45-0.75 < 50 250-550 < 50 2 BONAQVA
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДИЗІК-РАЇНА ЛІМІТЕД "
ПластикШтучно-мінералі
зована1 4 400 250 3
Поляна Квасова
ВАТ
"Свалянські мінеральні води "ПластикМінеральна 6.5-12
1500-3000
4500-8000
300-600
4Моршинська
ВАТ "Моршинський завод мінераль
них вод " Оскар "ПластикМінеральна
0.1-0.3 < 50 50-150 <25 
Автор
irina-sinegub
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
262
Размер файла
122 Кб
Теги
тарасівська, чучуменко, проект, Екологія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа