close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОНФЕРЕНЦІЯ 22.08.2011

код для вставкиСкачать
Презентація системи роботи школи з обдарованими учнями на окружній конференції.
22.08.2011
Окружна конференція
Впровадження ефективних форм і методів у забезпеченні системного педагогічного супроводу дитячої обдарованості, створення оптимальних умов щодо розвитку природних нахилів та здібностей талановитої учнівської молоді, її успішної самореалізації в умовах соціуму
УКРАЇНА
КИЇВСЬКА РАЙОННА у м. ДОНЕЦЬКУ РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
L/O/G/O
22.08.2011
Донецька загальноосвітня
школа І
-
ІІІ ст. № 58
Донецької міської ради
Донецької області
Щоб виховати талановиту особистість, необхідно, насамперед, уміти виявляти обдарованих дітей, виховувати та навчати їх так, щоб максимально розвивати їхні творчі здібності. Л. Яцкова
22.08.2011
Будемо говорити
Рекомендації.
Розвиток природних нахилів та здібностей.
Створення оптимальних умов.
Система роботи з обдарованими дітьми.
Зміст виступу
22.08.2011
Актуальність “
Обдарованість –
це дарунок для учня й мука для вчителя”?!
Суб’єктивний підхід до організації роботи з талановитими
учнями
стихійний, формальний та безсистемний підхід до роботи з дітьми, що мають ознаки обдарованості
Відсутність цілеспрямованої підготовки педагога до роботи з обдарованими дітьми на етапі навчання у ВНЗ
Мало уваги приділяється динаміці, постійної роботи педагога над собою
22.08.2011
Понятійний калейдоскоп
Обдарована дитина
–
це така дитина, яка має вищий рівень здібностей, ніж у її однолітків.
Обдарованість –
специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного “середнього рівня”.
Обдарованість дитини –
це здібність, яка в структурі особистості дитини найбільш розвинена, хоча може не перевищувати здібностей однолітків; в останньому випадку виникає парадокс існування обдарованості “необдарованої” дитини.
22.08.2011
ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
22.08.2011
Методи роботи
спостереження
самостійна робота
портфолио
дослідницький підхід
пошуковий підхід
діагностування
22.08.2011
Виявлення обдарувань
Збір відомостей про досягнення дитини
Інтелектуальні здібності
тест “Структура діалекту”
Академічні здібності
стенфордський тест досягнень
Організаторські здібності
комплексний особистісний
соціометричний тест
Художні здібності
оцінка емоційної
стійкості
22.08.2011
Організація навчально
-
виховного процесу обдарованих дітей
На уроках
Диференційований і індивідуальний підхід
В позакласний час
Участь у роботі факультативів
Побудова проблемних ситуацій
Консультації
П
С
И
Х
О
Л
О
Г
І
Ч
Н
И
Й
А
С
П
Е
К
Т
Організація частково
-
пошукової діяльності
Залучення до пояснення нового матеріалу
Індивідуальні заняття
ОБДАРОВАНІ ДІТИ
Практична реалізація
Олімпіади
Захист наукових робіт
Консультанти, керівники робочих груп
Виконання завдань випереджувального характеру
Соціальна адаптація
Зв’язок з соціальними партнерами
Участь у гуртках
Самостійні дослідження
22.08.2011
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Діяльність освітнього округу буде сприяти забезпеченню доступності до якісної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів “Путилівки” за умов:
-
створення єдиної ефективної системи управління освітнім округом, яка б здійснювала організацію, методичне забезпечення та контроль за діяльністю підпорядкованих йому освітніх округів з урахуванням типів навчальних закладів та їх навчально
-
методичного забезпечення;
-
створення освітнім округом умов для оновлення змісту та форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників у шкільних освітніх округах через розвиток інноваційної діяльності вчителя та впровадження нових педагогічних технологій;
-
спрямування системи освіти освітнього округу на особистість, тобто забезпечення кожній дитині можливості відповідно до особистісних прагнень, рівня розвитку, знань, умінь та навичок обирати індивідуальну освітню траєкторію, форму та зміст загальної середньої освіти;
-
забезпечення гнучкості, варіативності системи освіти в освітньому окрузі, яка підпорядкована задоволенню широкого діапазону індивідуальних освітніх потреб населення відповідно до соціальних, національних, територіальних особливостей.
-
створення системи психолого
-
педагогічного та медико
-
валеологічного забезпечення освітнього процесу (наявність необхідних спеціалістів, організація педагогічної і психологічної просвітницької роботи з батьками, реалізація оздоровчих програм для учнів та вчителів). 22.08.2011
Автор
akula03
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
275
Размер файла
3 712 Кб
Теги
2011, конференц
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа