close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рак молочної залози - Державний експертний центр МОЗ України

код для вставкиСкачать

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України від "23" листопада 2011р. № 816
УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
2011 р.
Вступ
А1. Паспортна частина
А1.1. Діагноз: Рак молочної залози
А 1.2. Шифр згідно МКХ-10: C50
А. 1.3. Користувачі: лікарі загальної практики - сімейної медицини, дільничні терапевти.
А. 1.4. Мета: розробка комплексу заходів з раннього та своєчасного виявлення раку молочної залози, а також надання медичної допомоги пацієнткам після закінчення спеціального лікування.
А. 1.5. Дата складання протоколу 2010 рік
А. 1.6. Дата перегляду протоколу 2013 рік
А. 1.7. Список та контактна інформація осіб, які брали участь у розробці протоколу
Седаков І.Є., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - координатор груп спеціальності "Онкологія", д.мед.н., професор
Матюха Л.Ф., к.мед.н., доцент Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина" Ліщишина О.М. директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП "Державний експертний центр" МОЗ України
Скляр С.Ю., провідний науковий співробітник н/д відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, д.мед.н. Досенко І.В., науковий співробітник н/д відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, к.мед.наук Ковальчук І. В.,Головний лікар Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру
Парамонов В.В., головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансера
Дарчинов В.М., лікар-онколог Черкаського обласного онкологічного диспансера
Осінський Д.С. заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи Київської міської онкологічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст з онкології Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації
Методичний супровід та інформаційне забезпечення
Степаненко А.В., консультант ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Горох Є.Л., начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Кравець О.М., начальник Відділу доказової медицини ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Шилкіна О.О., начальник Відділу методичного забезпечення нових технологій в охороні здоров'я ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Рецензенти
Фецич Т.Г., завідувач кафедри онкології Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, д.мед.н., професор
Ковальов О.О., завідувач кафедрою Запорізької медичної академії післядипломної освіти, головний позаштатний спеціаліст з онкології Управління охорони здоров'я Запорізької ОДА А. 1.8. Коротка епідеміологічна інформація.
Злоякісні новоутворення молочної залози посідають перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності жіночого населення в Україні, рідко виявляється дана патологія у чоловіків.
Заходи з раннього (своєчасного) виявлення раку даної локалізації та адекватного лікування передпухлинної патології дозволяють суттєво поліпшити та зменшити витрати на медичну допомогу. Окремої уваги потребують випадки зі злоякісними новоутвореннями в анамнезі.
Спеціалізоване лікування жінки повинні отримувати в онкологічних закладах. Проте у випадках прогресування захворювання, коли не має показань для продовження спеціалізованого лікування, вони потребують адекватного знеболення та інших заходів з паліативної допомоги, симптоматичного лікування.
А. 2. Загальна частина
Діагноз "рак молочної залози" встановлюється в онкологічних закладах на основі гістологічного (цитологічного) висновку по матеріалах морфологічного дослідження біопсії (дослідження післяопераційного матеріалу або трепан-біопсії).
Перед початком спеціалізованого лікування необхідне всебічне обстеження з метою правильного встановлення ознак злоякісного пухлинного росту, стадії захворювання.
Лікарі загальної практики - сімейної медицини відіграють ключову роль у організації раннього (своєчасного) виявлення безсимптомного раку, заохоченні жінок до участі у скринінгових обстеженнях, сприянні виконанню всіх рекомендацій фахівців онкологічного профілю під час протипухлинного лікування. Саме на них покладається задача забезпечення належної паліативної допомоги жінкам, які виявляють бажання знаходитися дома на термінальних стадіях захворювання. Суттєву допомогу в роботі лікаря загальної практики - сімейної медицини надають фельдшері та медсестри за фахом "Медсестринство в онкології". А. 2.1. Для установ, що надають первинну медичну допомогу
Положення протоколуОбґрунтуванняНеобхідні дії1. Профілактика
1.1. Всі жінки, у віці (з) 18 років, які отримують допомогу у лікаря загальної практики - сімейної медицини, повинні бути внесені до реєстру, пройти анкетування з метою оцінки генетичного ризику.Існують докази щодо вирішального впливу генетичних факторів на виникнення деяких форм раку, включаючи рак молочної залози.Обов'язкові методи:
1. Ведення реєстру населення.
2. На базі п.1 облік пацієнток з раком молочної залози, звірка з районним онкологом 1 раз на квартал.1.2. Всі жінки, які прикріплені до лікаря загальної практики - сімейної медицини після 18 років повинні отримувати інформацію про фактори ризику раку молочної залози, пов'язані зі способом життя, бути навчені самообстеженню молочних залоз та отримати інформацію про скринінг на рак молочної залози.Відсутні докази щодо суттєвого впливу самообстеження на смертність від раку молочної залози, проте дане втручання сприяє виявленню патології молочної залози.
Існують докази щодо вирішального впливу на зниження смертності від раку молочної залози загальнодержавних скринінгових програм.Обов'язкові методи:
1. Виявлення випадків сімейного раку, консультування щодо факторів генетичного ризику, способу життя, інших факторів ризику.
2. Інформування пацієнток про скринінг на рак молочної залози та доцільність участі в ньому у віці після 50 років.2. Діагностика.
Всі пацієнтки зі скаргами на біль, вузлове поодиноке новоутворення в молочній залозі, виділення з сосків, втяжіння соска, зміну шкіри молочної залози, повинні бути направленні до спеціаліста - онколога.Існують докази щодо високої частоти зазначених симптомів при раку молочної залози. Обов'язкові методи:
1. Навчання жінок з віку 18 років самообстеженню молочної залози.
2. Пацієнтки з патологією молочних залоз впродовж тижня повинні бути направлені на обстеження до онколога районної поліклініки.
3. Після встановлення попереднього діагнозу, пацієнтки направляються впродовж одного тижня до спеціалізованої онкологічної установи.3. Лікування
Вирішення питання про лікування злоякісних новоутворень молочної залози здійснюється в онкологічному закладі за місцем проживання.Спеціалізована допомога онкологічним хворим здійснюється виключно в спеціалізованій онкологічний мережі.Обов'язкові методи:
1. Під час обстеження та спеціального лікування сприяти виконанню пацієнткою всіх рекомендацій онкологів та інших фахівців.4. Подальше спостереження, включаючи диспансеризацію.
Пацієнтки без ознак злоякісного новоутворення після спеціального лікування перебувають на обліку у онколога, лікаря загальної практики - сімейної медицини, дільничного терапевта, який сприяє виконанню пацієнткою всіх рекомендацій онкологів та інших фахівців.
Пацієнтки з прогресуючим раком молочної залози після спеціального лікування повинні отримувати адекватне знеболення та паліативну медичну допомогу, симптоматичне лікування відповідно до рекомендацій фахівця з ПМІснують докази щодо необхідності різних форм психологічної підтримки жінок, які перенесли рак молочної залози.
Існують докази, що проведення діагностичних обстежень не впливає на виживаність у безсимптомних пацієнток; жінки з появою скарг потребують термінового обстеження для встановлення діагнозу Обов'язкові методи:
1. Необхідно надавати пацієнткам, які перенесли спеціальне лікування, інформацію про можливі віддалені побічні ефекти.
2. Наявність карти та плану диспансерного нагляду
Бажані методи:
3.Навчання комунікативним навичкам з онкологічними хворими під час курсів підвищення кваліфікації на базі онкологічного диспансеру, спостереження хворої, розроблених на основі рекомендацій фахівців онкологів.
А.3. Етапи діагностики та лікування
А.3.1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ. СТАНДАРТ ПИСЬМОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УСІХ ЖІНОК
•Інформація про ризики на рівні популяції та ризики на рівні сімейного анамнезу, в тому числі визначення сімейного анамнезу. •Повідомлення про те, що у разі зміни їхнього сімейного анамнезу, їх ризик також змінюється. •Поінформованість щодо молочної залози. •Рекомендації щодо способу життя враховуючи ризик раку молочної залози, в тому числі й інформацію щодо нього: − ГЗТ і пероральні контрацептиви
− спосіб життя, в тому числі дієта, фізичні вправи, алкоголь, тютюнопаління тощо − тривалість годування груддю. •Контактна інформація тих, хто надає підтримку та інформацію, в тому числі локальні та національні групи підтримки. •Повідомлення про те, що для забезпечення допомоги у підтримці і розуміння питань, які обговорюються, перед зустрічами, жінки мають бути поінформовані про те, що вони можуть взяти з собою на зустріч члена сім'ї або подругу. •Детальна інформація про випробування або дослідження, які можуть бути цікаві жінкам, і які б могли взяти у них участь. Для жінок, які отримують допомогу на первинному рівні медичної допомоги
•Стандартна письмова інформація (як зазначено вище). •Рекомендувати повернутися до обговорення будь-яких ускладнень, якщо відбудуться зміни в сімейному анамнезі або з'являться симптоми захворювань молочної залози. Для жінок, які направляються на вторинний рівень медичної допомоги •Стандартна письмова інформація (як зазначено вище). •Інформація про проведення оцінки ризиків, яка матиме місце, і консультування щодо того, як відтворити зрозумілий сімейний анамнез у разі необхідності.
•Інформація про потенційні результати, залежно від результатів оцінки ризиків (в тому числі направлення назад на первинний рівень, ведення на вторинному рівні або направлення для отримання спеціалізованих генетичних послуг), і що відбувається на кожному рівні. Для жінок, які направляються з вторинного, третинного рівнів на первинний рівень медичної допомоги
•Стандартна письмова інформація (як зазначено вище). •Детальна інформація про те, чому вторинна медична допомога або спеціалізовані генетичні послуги не потрібні. •Рекомендувати повернутися на первинний рівень для обговорення будь-яких ускладнень, якщо відбудуться зміни в сімейному анамнезі або з'являться симптоми патології молочної залози. Для жінок, які отримують допомогу на вторинному рівні медичної допомоги
•Стандартна письмова інформація (як зазначено вище). •Детальна інформація про результати оцінювання ризиків, в тому числі, чому вони не були направлені для отримання спеціалізованих генетичних послуг. •Детальна інформація про можливості спостереження, в тому числі ризики і переваги.
А.3.2. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ ДОПОМОГИ
Таблиця 1
КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ПЕРВИННОГО РІВНЯ НА ВТОРИННИЙ: ІСНУЄ ВІРОГІДНІСТЬ, ЩО ЖІНКИ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ БІЛЬШ НІЖ ПОМІРНОГО РИЗИКУ
Критерії переведення з первинного рівня на вторинний: існує вірогідність, що жінки належать до групи більш ніж помірного ризику.
Чи зустрічається у сімейній історії хоча б один із зазначених в даній таблиці випадків? Будь-яке позитивне ствердження означає рішення на користь переведення.
Рак молочної залози тільки у жінок
Один випадок у родички першого ступеня спорідненості та один випадок у родички другого ступеня родинних зв'язків, з діагностуванням до віку 50 років
Два випадки у родичів першого ступеня спорідненості, з діагностуванням до віку 50 років
Три або більше випадків у родичів першого і другого ступеня родинних зв'язків
Рак молочної залози тільки у чоловіків
Один випадок у родича першого ступеня родинних зв'язків, діагностований у будь-якому віці
Двосторонній рак молочної залози
Один випадок у родичів першого ступеня, з діагностуванням до 50 років
При двосторонньому раку кожна молочна залоза зараховується, як випадок з одним родичем
Рак молочної залози, рак яєчників
Один випадок раку яєчників у родички першого і другого ступеня у будь-якому віці і один випадок раку молочної залози в першому або другому ступені спорідненості, в будь-якому віці (один випадок повинен бути першого ступеня спорідненості)
Таблиця 2
КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ПЕРВИННОГО РІВНЯ НА ВТОРИННИЙ: ІСНУЄ ВІРОГІДНІСТЬ, ЩО ЖІНКИ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ ПОМІРНОГО РИЗИКУ
Критерії переведення з первинної до вторинної допомоги: вірогідність того, що жінка належить до групи помірного ризику
Чи зустрічається в сімейній історії будь-який із зазначених нижче випадків? Будь-яке позитивне ствердження означає рішення на користь переведення.
Рак молочної залози тільки у жінок
Один випадок у родички першого ступеня спорідненості, діагностований у віці до 40 років
Один випадок у родички першого ступеня і один другого ступеня -з діагностуванням у віці до 50 років
Два випадки у кровних родичів у віці після 50 років Таблиця 3 НЕТИПОВІ ВИПАДКИ РАКУ
Нетипові випадки раку
• Двосторонній рак молочної залози
• Рак молочної залози у чоловіків
• Рак яєчників
• Саркома у віці до 45 років
• Гліома або карцинома кори наднирника у дитячому віці
• Ускладнені випадки множинного раку в молодому віці
Про що треба пам'ятати при розгляді історії сім'ї
Всі родичі повинні бути по одній сімейній лінії з пацієнткою, яку консультують, або кровними родичами щодо неї або між собою
Родичі першого ступеня спорідненості
Мати, батько, дочка, син, сестра, брат
Родичі другого ступеня спорідненості
Дід, баба, онуки, тітка, дядько, племінниця і племінник, сестра або брат - по лінії одного з батьків
Родичі третього ступеня спорідненості
Прадід, прабабка, правнуки, двоюрідний дід, двоюрідна баба, двоюрідний брат або сестра, внучаті племінники
Сімейна історія по батькові
Два або більше родичів по лінії батька з діагностованим раком молочної залозиУ жінок єврейського походження мутація генів BRCA1 і BRCA2 відбувається в 5-10 разів частіше, ніж у жінок неєврейських популяцій
Таблиця 4
КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ ІЗ ЗАКЛАДУ ВТОРИННОЇ ДО ЗАКЛАДУ ТРЕТИННОЇ ДОПОМОГИ
Критерії переведення із закладу вторинної до закладу третинної допомоги.
Чи зустрічається у сімейній історії хоча б один із наведених випадків? Будь-яке позитивне ствердження означає рішення на користь переведення.
Рак молочної залози тільки у жінок
Два випадки першого або другого ступеня спорідненості, з діагностуванням у віці до 50 років
Два випадки у родички першого або другого ступеня спорідненості, з діагностуванням у віці до 60 років
Чотири випадки у родичів, діагностовані в будь-якому віці, з яких хоча б один повинен бути першого ступеня спорідненості
Рак яєчників
Одна родичка з цим діагнозом у будь-якому віці
І по цій же сімейній лінії
Один випадок у першому ступені спорідненості (в тому числі й родичка з раком яєчників) або один другого ступеня з діагнозом "рак молочної залози" після 50 років
Додатково - родичка з діагнозом "рак яєчників" у будь-якому віці
Два випадки раку молочної залози в першому або другому ступені спорідненості, діагностований у віці до 60 років
Двосторонній рак молочної залози
Один випадок у першому ступені спорідненості з діагнозом "рак" в обох молочних залозах, діагностований у віці після 50 років
Один випадок двостороннього раку в родичів першого або другого ступеня спорідненості і один випадок раку молочної залози в першому або другому ступені, діагностований у віці до 60 років
При двосторонньому раку кожна залоза зараховується як випадок з одним родичем
Рак молочної залози у чоловіків
Один випадок чоловічого раку молочної залози в будь-якому віці
І по цій же сімейній лінії
Один випадок раку в родичів першої або другої категорії спорідненості, діагностований до 50 років
Два випадки раку молочної залози першої або другої лінії спорідненості, діагностований до 60 років
Таблиця 5 СИМПТОМИ, З ЯКИМИ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ ДО СПЕЦІАЛІСТА ОНКОЛОГА
ПУХЛИНА
• будь-який новоутворений пухлинний вузол
• асиметричне вузлувате утворення (або кілька), яке зберігається після менструації
• абсцес або запалення молочної залози, які не минають після курсу антибіотикотерапії
• кіста, яка постійно набирається після аспірації, або кіста, що періодично з'являється
• одностороннє збільшення пахвинного лімфатичного вузлаБІЛЬ • біль у поєднанні з пухлиною
• хронічний біль, який перешкоджає у щоденному житті та під час сну і який не припиняється від простих засобів, таких, як носіння добре підтримуючого бюстгальтера або прийом звичайних знеболювальних лікарських засобів
• односторонній постійний біль у залозі в жінок постклімактеричного віку.ВИДІЛЕННЯ ІЗ СОСКІВ
• у жінок 50 років і старших
• у жінок до 50 років:
- кров'янисті виділення - сильні виділення з обох залоз
- постійні виділення з одного протокуВТЯГНЕНІСТЬ АБО ДЕФОРМАЦІЯ СОСКА, ЕКЗЕМА СОСКАЗМІНА КОНТУРІВ ШКІРИ
Таблиця 6
СИМПТОМИ, З ЯКИМИ МОЖНА ПОЧАТИ ЛІКУВАННЯ У ЛІКАРЯ МАМОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ
• Молоді жінки (до 35 років) з невеликими грудкуватими грудьми
• Жінки старшого віку з симетричною вузлуватістю, за умови, що немає локалізованої аномалії
• Дівчата з мало розвинутими грудьми
• Жінки з двосторонніми аномально розвинутими грудьми або з двосторонньою гінекомастією без центральної аномалії
• Жінки з незначним або помірним болем у груді, за відсутності пальпованих окремих вузлів
• Жінки віком до 50 років, у яких спостерігається виділення із сосків, із більше, ніж одного
протоку або непостійні, без кров'янистості і які не викликають занепокоєння
• Жінки з тривалим втягуванням соска
А.3.2.1. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ (Первинний та вторинний рівень медичної допомоги)
3.1.1.1 АНАМНЕЗ. В анамнезі необхідно звернути увагу на наявність факторів ризику,
захворювання на злоякісні пухлини кровних родичів, тривалість змін у молочній залозі і раніше виконані лікувальні та діагностичні заходи , а також на участь у скринінгу на рак молочної залози.
3.1.1.2 ФІЗИКАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ. При обстеженні пацієнтки слід звернути увагу на зовнішній вид молочних залоз, їх симетричність, стан шкіри, наявність пальпованих утворень, а також виразки, виділень із сосків, оцінити стан пахвинних і шийних лімфатичних вузлів.
3.1.1.3 ДІАГНОСТИКА. Скринінг проводиться працівниками спеціалізованих онкологічних закладів. Завдання первинного та вторинного рівня - роз'яснити жіночому населенню доцільність участі в ньому, залучити якомога більшу кількість жінок у віці 53 50 - 65 років, без патології в молочній залозі та без генетичного ризику раку молочної залози до мамографії.
Основне завдання первинного та вторинного рівня - виявити жінок із підозрою на рак молочної залози і направити їх до онкологічного закладу (мамологічного центру).
Обов'язково:
1.Функціональна діагностика: ЕКГ- дослідження, вимір артеріального тиску і пульсу.
2.Рентгенологічні дослідження: мамографія обох молочних залоз у 2-х проекціях, рентгенографія органів грудної порожнини.
3.Ультразвукові дослідження: УЗД молочних залоз з 2-х сторін, діагностична пункція або трепан-біопсія з цитологічним чи гістологічним дослідженням.
4.Лабораторні дослідження крові: підрахунок еритроцитів, лейкоцитів, лейкоцитарної формули з описанням морфології кліткових елементів крові , тромбоцитів, визначення гемоглобіну, середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті, ШОЕ, часу кровотечі, протромбінового часу, часу зсідання, загального білка крові, білірубіну, калію, кальцію, натрію, залишкового азоту, креатиніну, сечовини, загального холестерину, глюкози, фібриногену, гематокриту, магнію, тромбінового часу, активного часу рекальцифікації плазми, фібринолітичної активності, групи крові, резус-фактора, серодіагностика сифілісу, діагностика вірусного гепатиту В, ВІЛ/СНІД.
5.Лабораторні дослідження сечі: визначення цукру, білка, реакції, питомої ваги, креатиніну, мікроскопічне дослідження осаду.
6.Морфологічні дослідження: цитологічне дослідження пунктату молочних залоз, лімфатичних вузлів, дослідження біоптату молочних залоз, лімфатичних вузлів, післяопераційного матеріалу молочних залоз, лімфатичних вузлів.
За показаннями:
1.Рентгенологічні дослідження: прицільна мамографія молочних залоз, рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях, рентгенографія периферійних відділів скелету і хребта в 2-х проекціях, рентгенографія черепа в 2-х проекціях, рентгенографія кісток тазу.
2. Комп'ютерна томографія: рентгенівська комп'ютерна томографія без внутрішньовенного контрастування, рентгенівська комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням.
3. Ультразвукові дослідження: УЗД молочних залоз з 2-х сторін, діагностична пункція або трепан-біопсія з цитологічним чи гістологічним дослідженням.
4.Лабораторні дослідження крові: підрахунок ретикулоцитів, визначення осмотичної резистентності еритроцитів, неорганічного фосфору, хлору, фракцій холестерину, активності загальної лактатдегідрогенази, заліза, сироваткового феритину.
5.Лабораторні дослідження сечі: по Нечипоренку, мікроскопічне дослідження осаду, визначення фосфатів, хлоридів.
А.3.3. АЛГОРИТМ ЛІКУВАННЯ. Вибір метода лікування РМЗ визначається стадією захворювання, клінічною формою пухлині, віком та загальним станом хворої, а також додатковими даними, яки характеризують окремі властивості пухлини і організму хворої.
Перед призначенням лікування обов'язкова морфологічна верифікація діагнозу і максимально точне визначення стадії захворювання. Лікування пацієнток, хворих на рак молочної залози здійснюється в спеціалізованих онкологічних установах (точніше - розташованих в них мамологічних центрах або мамологічних відділеннях). Тактика і стратегія лікування визначається після комісійного огляду спеціалістів - онколога, променевого терапевта, хіміотерапевта в онкологічному закладі. У лікуванні раку молочної залози залежно від стадії захворювання, наявності супутньої патології, віку і тяжкості стану пацієнтки застосовують усі відомі в онкології методи: хірургічний, променевій, системній та їх різні комбінації у поєднанні з гормональною терапією та іншими лікувальними засобами.
Комбіноване та комплексне лікування раку молочної залози здійснюється с позиції біологічної етики в інтересах хворої за принципами раціональної радикальності та органосбереження для створення умов повноцінної реабілітації.
Обов'язково:
Медикаментозне лікування:
* Хіміотерапія;
* Гормональна терапія;
* Терапія прикриття; терапія супроводу;
* Медикаментозне лікування важких реакцій та ускладнень, за рекомендаціями онкологів.
Немедикаментозне лікування:
* Проведення просвітницьких програм, розроблених разом із пацієнткою;
* Корекції факторів ризику.
За показаннями:
Медикаментозне лікування:
* Хіміотерапія;
* Гормональна терапія;
* Терапія прикриття; терапія супроводу;
* Медикаментозне лікування важких реакцій та ускладнень, за рекомендаціями онкологів.
Немедикаментозне лікування:
* Розроблення фізичних тренувальних програм для збільшення толерантності до фізичних навантажень.
* Фізіотерапія ускладнень.
* Визначення дієтотерапії для корекції маси тіла.
Профілактика рецидиву захворювання здійснюється кількома способами: * Реалізація принципів абластики та антибластики (при хірургічному втручанні) - максимальне видалення пухлинних клітин при первинному лікуванні за рахунок адекватного об'єму операції на молочній залозі і в аксилярній зоні, хіміо- і променевої терапії (принцип раціонального радикалізму); * Проведення гормональної терапії з метою створення несприятливого для розвитку пухлини гормонального статусу;
* Проведення ад'ювантної хіміо- гормонотерапії.
* Своєчасне виявлення та адекватне лікування поодиноких метастазів.
А.3.4 АЛГОРИТМ РЕАБІЛІТАЦІЇ.
Реабілітація пацієнток, які перенесли лікування з приводу раку молочної залози, направлена на позбавлення медичних, соціальних, трудових проблем. Ускладнення або реакції після спеціального лікування (хірургічного, променевого, хіміотерапії) можуть бути у вигляді розвитку лімфостазу і обмеження рухливості кінцівки. Для їх усунення застосовують спеціальні комплекси лікувальної фізкультури і псевдо-компресію. З косметичною метою проводять реконструктивні операції (перевага надається пластиці власними тканинами на противагу внутрішнім протезам із силікону), протезування за допомогою зовнішнього протезу. Важливою є психосоціальна та трудова реабілітація, яка може бути реалізована як індивідуальна робота з психологом, так і як участь пацієнтки у діяльності волонтерської організації, яка співпрацює з працівниками мамологічного кабінету/центру за місцем проживання.
А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
А.4.1. Вимоги до установ, які надають первинну медичну допомогу
А.4.1.1. Кадрові ресурси
На первинному рівні медичну допомогу надають лікарі загальної практики - сімейної медицини, які повинні періодично підвищувати кваліфікацію з питань діагностики та паліативної допомоги при раку молочної залози на короткотермінових курсах в регіональному онкологічному закладі. В сільській місцевості така допомога здійснюється фельдшером (медичною сестрою), які мають відповідну підготовку за фахом "Медсестринство в онкології".
А.4.1.2. Матеріально-технічне забезпечення
На первинному рівні необхідні інформаційні матеріали на теми: "Скринінг на рак молочної залози", "Самообстеження молочних залоз", "Рекомендації щодо забезпечення інформацією. Стандарт письмової інформації для усіх жінок". На первинному рівні додаткового діагностичного та лікувального обладнання не потребується.
А.4.2. Вимоги до установ, які надають вторинну медичну допомогу
А.4.2.1. Кадрові ресурси
На вторинному рівні МСД медичну допомогу надають - районний онколог / лікар мамологічного кабінету. Медичні сестри (фельдшери), які допускаються до догляду за пацієнтами на всіх рівнях, також повинні пройти спеціальну підготовку за фахом "Медсестринство в онкології".
Прийом на вторинному рівні здійснюють районний онколог або (якщо є) лікар мамологічного кабінету. Для повноцінного обстеження пацієнток необхідна участь лікарів інших спеціальностей: функціональної діагностики, рентгенологів, хірургів (онкохірургів), ультразвукового діагноста, лікарів-лаборантів.
Адекватне лікування можуть забезпечити лікарі наступних спеціальностей: онколог, онкохірург, променевий терапевт (радіолог); за потреби реабілітації - лікар психотерапевт, психолог і лікар-фізіотерапевт.
А.4.2.2. Матеріально-технічне забезпечення
На вторинному рівні МСД необхідне: рентгенодіагностичне обладнання, ультразвуковий діагностичний апарат, електрокардіограф, лабораторне обладнання, загальноклінічне та морфологічне обладнання.
При наданні медичної допомоги пацієнткам з раком молочної залози в процесі спеціального лікування потрібно: перев'язувальний матеріал, антинеопластичні засоби, препарати для гормональної терапії злоякісних новоутворень, анальгетики (ненаркотичні і наркотичні), лабораторні реактиви і обладнання, рентгенівська плівка, гель для УЗД, голки для пункційної тонкогольної та трепан-біопсії, біопсійна система (пістолет), дезінфікуючі і миючі засоби, етанолу розчин, шприци, бланки медичних документів, техніка для роботи з інформацією.
А 5. Клінічні індикатори
5.1.1. Назва індикатора.
Наявність у сімейного лікаря локального протоколу ведення хворого з раком молочної залози
5.1.2. Зв'язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами та протоколами медичної допомоги.
Індикатор ґрунтується на положеннях Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги "Рак молочної залози" (первинна та вторинна медична допомога).
5.1.3. Організація (заклад охорони здоров'я), яка має обчислювати індикатор. Регіональне управління охорони здоров'я
5.1.4. Організація (заклад охорони здоров'я), яка надає необхідні вихідні дані. Дані надаються сімейними лікарями (амбулаторіями сімейної медицини, центрами первинної медико-санітарної допомоги), розташованими в районі обслуговування, до регіонального управління охорони здоров'я.
5.1.5. Характеристики знаменника індикатора.
5.1.5.1. Джерело (первинний документ). Звіт регіонального управління охорони здоров'я, який містить інформацію про кількість сімейних лікарів (амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги), зареєстрованих в районі обслуговування 5.1.5.2. Опис знаменника.
Знаменник індикатора складає загальна кількість сімейних лікарів (амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги), зареєстрованих в районі обслуговування.
5.1.6. Характеристики чисельника індикатора.
5.1.6.1. Джерело (первинний документ).
ЛПМД, наданий сімейним лікарем (амбулаторією сімейної медицини, центром первинної медико-санітарної допомоги)
5.1.6.2. Опис чисельника.
Чисельник індикатора складає загальна кількість сімейних лікарів (амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги), зареєстрованих в районі обслуговування, для яких задокументований факт наявності локального протоколу медичної допомоги хворим на рак молочної залози (наданий екземпляр ЛПМД). 5.1.7. Алгоритм обчислення індикатора.
5.1.7.1. Тип підрахунку.
Ручне обчислення.
5.1.7.2. Детальний опис алгоритму.
Індикатор обчислюється регіональним управлінням охорони здоров'я після надходження інформації від всіх сімейних лікарів (амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги), зареєстрованих в районі обслуговування. Значення індикатора обчислюється як відношення чисельника до знаменника на наводиться у відсотках.
5.1.8. Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора.
Даний індикатор характеризує організаційний аспект запровадження сучасних медико-технологічних документів (ЛПМД) на первинному рівні охорони здоров'я регіону. Якість медичної допомоги хворим на рак молочної залози, відповідність надання медичної допомоги вимогам ЛПМД, відповідність ЛПМД чинним УКПМД даним індикатором висвітлюватися не може, але для аналізу цих аспектів необхідне обов'язкове запровадження ЛПМД в закладах охорони здоров'я. Бажаний рівень значення індикатора :
2012 рік - 50%
2013 рік - 90%
2014 рік та подальший період - 100%.
Назва індикатора.
Відсоток пацієнтів, для яких отримано інформацію про медичний стан протягом звітного періоду 5.2.1. Зв'язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами та протоколами медичної допомоги.
Індикатор ґрунтується на положеннях Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги "Рак молочної залози" (первинна та вторинна медична допомога).
5.2.2. Організація (заклад охорони здоров'я), яка має обчислювати індикатор. Сімейний лікар (амбулаторія сімейної медицини, центр первинної медико-санітарної допомоги).
Регіональне управління охорони здоров'я.
5.2.3. Організація (заклад охорони здоров'я), яка надає необхідні вихідні дані. Дані про кількість хворих, які складають чисельник та знаменник індикатора, надаються сімейними лікарями (амбулаторіями сімейної медицини, центрами первинної медико-санітарної допомоги), розташованими в районі обслуговування, до регіонального управління охорони здоров'я.
5.2.4. Характеристики знаменника індикатора.
5.2.5.1. Джерело (первинний документ). Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о)
Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о) 5.2.5.2. Опис знаменника.
Знаменник індикатора складає загальна кількість пацієнтів, які перебувають під диспансерним наглядом у сімейного лікаря (амбулаторії сімейної медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги), з діагнозом "Рак молочної залози". 5.2.5. Характеристики чисельника індикатора.
5.2.6.1. Джерело (первинний документ).
Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/0), вкладний листок №2 "Щорічний епікриз на диспансерного хворого") Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о) 5.2.6.2. Опис чисельника.
Чисельник індикатора складає загальна кількість пацієнтів сімейного лікаря (амбулаторії сімейної медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги), з діагнозом "Рак молочної залози", для яких наведена інформація про медичний стан хворого із зазначенням відсутності або наявності рецидивів захворювання або проявів його прогресування.
5.2.6. Алгоритм обчислення індикатора.
5.3.7.1. Тип підрахунку.
Ручне обчислення.
При наявності автоматизованої технології ЗОЗ, в якій обробляються формалізовані дані щодо медичної допомоги в обсязі, що відповідає Медичній карті амбулаторного хворого (форма 025/0) або Реєстраційній карті хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о)- автоматизована обробка.
5.3.7.2. Детальний опис алгоритму.
Індикатор обчислюється сімейним лікарем (амбулаторією сімейної медицини, центром первинної медико-санітарної допомоги) шляхом ручного або автоматизованого аналізу інформації Медичних карт амбулаторного хворого (форма 025/0) або Реєстраційних карті хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о).
Індикатор обчислюється регіональним управлінням охорони здоров'я після надходження від всіх сімейних лікарів (амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги), зареєстрованих в регіоні обслуговування, інформації щодо загальної кількості пацієнтів сімейного лікаря (амбулаторії сімейної медицини), з діагнозом "Рак молочної залози", а також тих з них, для яких наведена інформація про медичний стан хворого протягом звітного періоду.
Значення індикатора обчислюється як відношення чисельника до знаменника та наводиться у відсотках. 5.2.7. Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора.
При аналізі індикатора слід враховувати неприпустимість формального та необґрунтованого віднесення до чисельника індикатора тих хворих, для яких не проводилося медичного огляду сімейним лікарем (амбулаторією сімейної медицини, центром первинної медико-санітарної допомоги) протягом звітного періоду. В первинній медичній документації мають бути задокументовані факти медичного огляду хворого, а також наявність або відсутність повторних проявів (рецидивів) захворювання. Хворі, для яких такі записи в медичній документації відсутні, не включаються до чисельника індикатора, навіть у випадку, якщо сімейний лікар (амбулаторія сімейної медицини, центр первинної медико-санітарної допомоги) має достовірну інформацію про те, що хворий живий та перебуває на території обслуговування (за відсутності даних медичного огляду). Цільовий (бажаний) рівень значення індикатора на етапі запровадження УКПМД не визначається заради запобігання викривленню реальної ситуації внаслідок адміністративного тиску.
5.3.1. Назва індикатора.
Відсоток пацієнтів, які були направлені до спеціалізованої клініки, та були оглянуті протягом 4 тижнів від дати отримання направлення.
5.3.2. Зв'язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами та протоколами медичної допомоги.
Індикатор ґрунтується на положеннях Адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах, "Рак молочної залози" (первинна медична допомога), та Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги "Рак молочної залози" (первинна медична допомога).
5.3.3. Організація (заклад охорони здоров'я), яка має обчислювати індикатор. Сімейний лікар (амбулаторія сімейної медицини, центр первинної медико-санітарної допомоги).
Регіональне управління охорони здоров'я.
5.3.4. Організація (заклад охорони здоров'я), яка надає необхідні вихідні дані. Дані про кількість хворих, які складають чисельник та знаменник індикатора, надаються сімейними лікарями (амбулаторіями сімейної медицини, центрами первинної медико-санітарної допомоги), розташованими в районі обслуговування, до регіонального управління охорони здоров'я.
5.3.5. Характеристики знаменника індикатора.
5.3.5.1. Джерело (первинний документ). Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о)
Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о) 5.3.5.2. Опис знаменника.
Знаменник індикатора складає загальна кількість пацієнтів, які перебувають під диспансерним наглядом у сімейного лікаря (амбулаторії сімейної медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги), з діагнозом "Рак молочної залози" та отримали направлення сімейного лікаря до спеціалізованої клініки для проведення обстеження (наявний відповідний запис в первинній медичній документації) протягом звітного періоду.
5.3.6. Характеристики чисельника індикатора.
5.3.6.1. Джерело (первинний документ).
Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о)
Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о) 5.3.6.2. Опис чисельника.
Чисельник індикатора складає загальна кількість пацієнтів, які перебувать під диспансерним наглядом у сімейного лікаря (амбулаторії сімейної медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги), з діагнозом "Рак молочної залози", отримали направлення сімейного лікаря до спеціалізованої клініки для проведення обстеження (наявний відповідний запис в первинній медичній документації), та для яких сімейним лікарем було отримано консультативний висновок або виписку з онкологічного диспансеру (форма 027/0), про що наявний відповідний запис в первинній медичній документації.
5.3.7. Алгоритм обчислення індикатора.
5.3.7.1. Тип підрахунку.
Ручне обчислення.
При наявності автоматизованої технології ЗОЗ, в якій обробляються формалізовані дані щодо медичної допомоги в обсязі, що відповідає Медичній карті амбулаторного хворого (форма 025/о) або Реєстраційній карті хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о) - автоматизована обробка.
5.3.7.2. Детальний опис алгоритму.
Індикатор обчислюється сімейним лікарем (амбулаторією сімейної медицини, центром первинної медико-санітарної допомоги) шляхом ручного або автоматизованого аналізу інформації Медичних карт амбулаторного хворого (форма 025/о) або Реєстраційних карт хворого на злоякісне новоутворення (форма 030-6/о).
Індикатор обчислюється регіональним управлінням охорони здоров'я після надходження від всіх сімейних лікарів (амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги), зареєстрованих в регіоні обслуговування, інформації щодо загальної кількості пацієнтів, які перебувають під диспансерним наглядом у сімейного лікаря (амбулаторії сімейної медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги), з діагнозом "Рак молочної залози" та отримали направлення сімейного лікаря до спеціалізованої клініки для проведення обстеження (наявний відповідний запис в первинній медичній документації), а також тих з них, для яких сімейним лікарем було отримано консультативний висновок або виписку з онкологічного диспансеру (наявний відповідний запис в первинній медичній документації).
Значення індикатора обчислюється як відношення чисельника до знаменника та наводиться у відсотках. 5.3.8. Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора.
При аналізі індикатора слід враховувати, що доходження інформації до сімейного лікаря (виписка або консультативний висновок) потребує додаткового часу, тому недоцільно обчислювати індикатор відразу по закінченні звітного періоду. Проміжок часу між закінченням звітного періоду та обчисленням індикатора має складати не менше 3 місяців.
Після обчислення індикатора є доцільним додатковий аналіз хворих, не включених до чисельника індикатора (тобто тих, для яких відсутня інформація про результати звернення) для встановлення причин, та, можливо, додаткового консультування про необхідність звернення до спеціалізованої клініки. В разі встановлення фактів систематичного ненадходження інформації (виписки) зі спеціалізованої клініки, слід звернутися до організаційно-методичного відділу відповідного онкологічного диспансеру для виправлення ситуації.
Б. Бібліографія
1. Електронний документ "Адаптовані клінічні рекомендації, розроблені на підставі даних доказової медицини "Рак молочної залози" (вторинна медична допомога)", 2010.
2. Проект стандарту медичної допомоги "Рак молочної залози"//Медичні стандарти первинної і вторинної медичної допомоги населенню/ Заг. ред. Г.Росс, О.М. Новічкова, А.В. Степаненко, Д.В. Варивончик/NICARE. - К., 2006. - 238 с. 3. Наказ МОЗ України № 208 від 30.12.1992 "Про заходи подальшого покращання і розвитку онкологічної допомоги населенню"
4. Наказ МОЗ України №10 від 22.01.96 "Про створення національного канцер-реєстру України"
5. Наказ МОЗ України №340 від 28.11.1997 "Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії"
6. Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 " Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей "
7. Наказ МОЗ України № 318 від 9.11.1998 "Про затвердження облікової форми - Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення"
8. Наказ МОЗ України №184 від 26.07.1999 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів"
9. Наказ МОЗ України №33 від 23.02.2000 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" затверджено посаду лікаря-психотерапевта в онкологічних диспансерах.
10. Наказ МОЗ України № 645 від 30.07.2010 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09.2007 № 554 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Онкологія"
Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України Хобзей М.К.
Додаток 1 Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров'я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯНайменування закладу ФОРМА №027-1/0 Затверджена наказом МОЗ України29.12.2000р.№369ВИПИСКА
із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення
(складається всіма стаціонарами, надсилається до онкологічного закладу
за місцем проживання хворого)Адреса закладу, який склав виписку(найменування лікувального закладу)Адреса та найменування закладу, куди направлена виписка1. Прізвище, ім'я, по батькові хворогоСтать: ч. -1, ж. - 2Дата народження2. Адреса хворого (область, район, населений пункт)3. Житель: міста -1, села - 2 (вулиця, буд. №, кв. №)4. Місце роботи (спеціальність)5. Група первинного обліку для потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС: ліквідатори - 1, евакуйовані - 2, проживаючі на території радіологічного контролю - 3, діти, які народились від батьків 1-3 груп первинного обліку - 4 6. Дата госпіталізації 7. Дата виписки або смерті 8. Причина смерті: ускладнення лікування - 1, прогресування злоякісного новоутворення- 2, від іншого захворювання (нещасного випадку) - 3 9. ЗАКЛЮЧНИЙ ДІАГНОЗ:а) клінічний діагноз(докладний діагноз із зазначенням локалізації) (первинної пухлини та рецидиву захворювання) Код за МКХ-10TNMpTpNpMСтадіяДіагноз підтверджений: гістологічно - 1, цитологічно - 2, рентгенологічно - 3, ендоскопічно - 4, ізотопним методом - 5, клінічним - 6, іншим - 7б) ускладнення основного захворюванняв) супутні захворюванняг) патологоанатомічний діагноз10. Морфологічний висновок № Дата (морфологічний тип пухлини)(ступінь диференціювання)
11. ХРОНОЛОГІЯ ЛІКУВАННЯ
Характер проведеного лікування (за радик. програмою, паліативне, симптоматичне, реабілітація, інше)Хірургічне
лікуванняДата операціїНазва операціїПроменеве лікуванняДата проведення
лікування
(з ... по ...)Що опромінювалось
(первинна пухлина, Mts, Rec, інше)
і де (вказати орган,
тканину, областьДоза
(сумарна)Вид опромінення
(рентген, гамма
Co60, Cs137,
бета, електрони,
нейтрони,
лазерне, інше)Хіміо-,
гормоно-,
імуно-терапія,
інші види
лікуванняДата проведення
лікування
(з ... по ...)Назва препаратуДоза
(сумарна)Спосіб введення
(в/в, в/а, в/м, per,
os, інше)12. Спеціальні методи обстеження, що підтверджують діагноз(комп'ютерна томографія, УЗД, ЯМР та інше)13. Ускладнення при лікуванні14. Рекомендації при виписці "_____" ________________________ 20 _____р.(дата заповнення)Лікар(прізвище,підпис)Зав. відділенням(прізвище,підпис)
Додаток 2
Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО Міністерство охорони здоров'я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯНайменування закладу
ФОРМА №030-6/о Затверджена наказом МОЗ України09.11.98р.№318 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА хворого на злоякісне новоутворення № _________1. Прізвище, ім'я, по батькові3. Дата народження:2. Стать: ч.-1, ж.-2 (число, місяць, рік)4. НаціональністьЖитель: міста - 1, села -2 5. Областьрайонвул. (назва населеного пункту)буд.корп. кв.6. Фах7. Група первинного обліку для потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС: ліквідатори - 1; евакуйовані - 2; населення, що проживає на території радіоекологічного контролю -3; діти, які народилися від батьків 1-3 груп первинного обліку - 48. Знятий (а) з обліку: (число, місяць, рік)9. Причина: помер від ускладнень лікування - 1; прогресування злоякісного новоутворен- ня - 2; нещасного випадку - 3; виїхав - 4; діагноз знятий чи не підтверджений -5Клінічний діагноз (докладний діагноз із зазначенням локалізації первинної пухлини) Код за МКХ-Х TNMpTpNpMСтадіяДіагноз підтверджено: гістологічно-1;цитологічно -2; рентген -3; ендоскоп. - 4; ізотопним методом -5; клінічно - 6; інше - 7Морфологічний тип пухлиниДата встановлення діагнозу:Взятий (а) на облік: (число, місяць, рік) (число, місяць, рік)Обставини виявлення захворювання: за зверненням - 1; в оглядовому кабінеті - 2; при інших видах профогляду - 3; посмертно (без розтину) - 4; посмертно (на розтині) - 5Де встановлено діагноз (назва лікувального закладу)Рейтинг захворюванняДіагнозЗнятий з обліку: (при множинних злоякісних новоутвореннях)(знято/ не підтвердився) (число, місяць, рік)Заповнюється при множинних злоякісних новоутвореннях для наступних пухлинКлінічний діагноз (докладний діагноз із зазначенням локалізації первинної пухлини) Код за МКХ-Х TNMpTpNpMСтадіяДіагноз підтверджено: гістологічно-1;цитологічно-2; рентген -3; ендоскоп.- 4; ізотопним методом-5; клінічно - 6; інше - 7Морфологічний тип пухлиниДата встановлення діагнозу:Взятий (а) на облік: (число, місяць, рік) (число, місяць, рік)Обставини виявлення захворювання: за зверненням - 1; в оглядовому кабінеті - 2; при інших видах профогляду - 3; посмертно (без розтину) - 4; посмертно (на розтині) - 5Де встановлено діагноз (назва лікувального закладу)Рейтинг захворюванняДіагнозЗнятий з обліку: (при множинних злоякісних новоутвореннях) (знято/ не підтвердився)(число, місяць, рік)
стор.2 ф. № 030-6/о
Відомості про спеціальне лікування хворогоЛікувався (амбулаторно, стаціонарно) не лікувався (причина)Дата початку лікуван-
ня або відмовиДата закінчен-
ня ліку-ванняНазва
закладу, де проводилось лікуванняВид лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапія та ін.)Характер лікування (за радикальною програмою, паліативне, симптоматичне)Відомості про диспансерне спостереження за хворимПризначено з'явитися (дата)Дата
проведення огляду Що встановлено (Rec та M відсутні; Rec первин. пухл.; М регіон.; М віддал.; генералізація; пролонгація; Suspisio; пізнє ускладнення; живий - інших даних немає;
група інвалідності; клінічна група на кінець року)
Додаток 3 Міністерство охорони здоров'я УкраїниМЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 066/о
Затверджена наказом МОЗ України
26.07.99 р. № 184_______________________________
Найменування закладу
СТАТИСТИЧНА КАРТА ХВОРОГО, ЯКИЙ ВИБУВ ІЗ СТАЦІОНАРУ № 1. Дата госпіталізації: 2. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Стать: чол. - 1, жін. - 2 4.Дата народження 5. Житель міста, смт - 1, села - 2 6. Проживає за адресою ___________________
________________________________________________________________________
(область, район, вулиця, будинок, квартира)
7. Ким направлений (медичний заклад) ______________________________________
8. Діагноз при направленні ________________________________________________
9. Відділення госпіталізації ________________ 10. Профіль ліжок __________
11. Госпіталізація екстрена - 1, планова - 2
12. Строки госпіталізації (до 6 годин - 1; 7 - 24 год. - 2; пізніше 24 год. - 3)
13. Госпіталізація з приводу даного захворювання в даному році вперше -1, повторно - 2
14. Результат лікування:
виписаний(а) з одужанням - 1, поліпшенням - 2, погіршенням - 3, без змін - 4; помер (ла) - 5; переведений(а) в інший лікувальний заклад - 6; переведений(а) в інше відділення - 7; здоровий(а) - 8 (підкреслити)
15. Дата виписки, смерті: 16. Проведено ліжко - днів __________________________
17. Діагноз стаціонару
ОсновнийУскладненняСупутні
захворюванняКод основного діагнозу 17аклінічний заключний17 бпатолого-анатомічний
18. В випадку смерті (вказати причину):
І. Безпосередня причина смерті захворювання
або ускладнення основного захворювання
а) ___________________________захворювання, яке визвало або обумовило
безпосередню причину смертіб) ___________________________основне захворювання вказується останнімв) ___________________________
ІІ. Інші важливі захворювання, які сприяли смертельному результату, але не пов'язані з захворюванням або його ускладненням, які призвели до смерті ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Хірургічні операції Дата, часНайменування операції (а)Ускладнення (б)19а19б
20. Обстежений на RW "_____"_____________ 200__р. на ВІЛ "____" _____________ _200__р.
21. Інвалід війни - 1; учасник війни - 2; потерпілий внаслідок аварії на ЧАЕС - 3 (категорія ___________серія _________ посвідчення № ___________)
Підпис лікаря _______________
Додаток 4
Затверджено
Наказ МОЗ України
10.01.2006 № 1
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад ________________________________ ____________________________________________________
__________________________________________________МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯФорма первинної облікової документаціїНайменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення _________________________________________________ № 090/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ УкраїниІдентифікаційний код ЄДРПОУ10012006№1
ПОВІДОМЛЕННЯ
про хворого у вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення
""20року(дата заповнення)Місцезнаходження та заклад, куди направлено повідомлення(найменування закладу охорони здоров'я)1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого2. Стать: чоловіча - 1. жіноча - 2 3. Дата народження (число,місяць,рік)4. Місце проживання (поштова адреса) хворого(країна, область, район, населений пункт, вулиця, буд. №, кв. №)5. Житель: міста - 1, села - 26. Місце роботи (спеціальність)7. Група первинного обліку для потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС: ліквідатори - 1; евакуйовані - 2; населення, що проживає на території радіоекологічного контролю - 3; діти, які народились від батьків 1-3 груп первинного обліку - 48. Діагноз(уточнений, із зазначенням локалізації первинної пухлини та рецидиву захворювання)9. Діагноз підтверджений: гістологічно - 1, цитологічно - 2, рентгенологічно - 3, ендоскопічно - 4, радіоізотопним методом - 5, клінічним - 6, іншим - 710. Дата встановлення діагнозу(число,місяць,рік)11. Обставини виявлення захворювання: при зверненні - 1, в оглядовому кабінеті - 2, при інших видах профогляду - 3, посмертно (без розтину) - 4, посмертно (на розтині) - 512. Найменування та місцезнаходження закладу , куди направлений хворий (найменування закладу охорони здоров'я)13.Дата відправлення повідомлення "______ " _______________200_р.Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, який заповнив повідомлення(підпис)Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков
29
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
137
Размер файла
610 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа