close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

30krok

код для вставкиСкачать
3 Ü
•
D
G
Ю . А. Іванова
4
ББК 74.102
1-17
Навчальне
видання
Автор Юлія Анатоліївна Іванова
АНГЛІЙСЬКА МОВА. ЗО КРОКІВ ДО ШКОЛИ
Для дітей дошкільного віку,
їхніх батьків та вихователів
Головний редактор О. А. Кравець
Відповідальна за випуск Н. В. Томашевська
Коректор Ю. Є. Туманцева
Комп'ютерна верстка А. В. Побєдіна
Дизайн обкладинки О. Ю. Нанкова
Художній редактор В. В. Кулік
«Торсінг плюс» Свідоцтво серія ДК №2143 від 01.04.2005
Підписано до друку 11.01.2011. Формат 60*90 1 / д
Гарнітура Журнальна. Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 6,72. Зам. № 1-0060
Видання здійснене за ліцензією ФОП Шапіро М. В.
«ТОРСІНГ ПЛЮС»
Свідоцтво серія ДК № 2143 від 01.04.05 р.
З питань оптових поставок звертатися:
61057, м. Харків, вул. Сумська, 13. Тел./факс (057) 717-10-26, тел. 719-98-73.
E-mail: opt@torsing.kh.ua
Книга — поштою: 61057, м. Харків, а/с «Книжкова ліга»
Тел.: (057)719-98-80;
0-800-50-10-26 (безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів України)
Інтернет-магазин: www.torsing.com.ua
Надруковано у ПрАТ
«Видавництво «Харків»
-17
Іванова Ю. А.
Англійська мова. ЗО кроків до школи. / Іванова Ю. А. — Харків: Торсінг плюс, 2011. — 64 с.
ISBN 978-617-030-174-1
Пропонуємо посібник з англійської мови для підготовки дитини до школи.
За допомогою вправ та завдань дитина навчиться впізнавати прості слова англійської мови, правильно використовувати англійські числівники і прийменники, а також складати найпоширеніші фрази. У виданні багато веселих завдань, ігрових вправ, загадок, кросвордів, що спонукатиме дитину до
вивчення іноземної мови.
Суттєву допомогу в зацікавленості дитини навчанням надасть інтерактивний диск, що містить ігрові тестові завдання різних рівнів складності. Запропонуйте малюку самому пройти тестування — і він буде відчувати себе переможцем.
ББК 74.102
© Іванова Ю. А., 2011
© Ф О П Шапіро М. В., макет, 2011
ISBN 978-617-030-174-1
;ХХХХ><Х><ХХ><><Х>0<>^^
Турботливим б а т ь к а м , бабусям і дідусям
х>о<хх
Шановні дорослі! Ваш малюк наступної осені піде до школи. Поповнити
і перевірити його запас знань Вам допоможе серія посібників «ЗО кроків до
школи».
Перед Вами посібник з англійської мови.
Програма для дошкільнят не передбачає обов'язкового вивчення
іноземної мови перед школою, але дитині буде набагато легше вивчати
англійську в школі, якщо вона володітиме такими знаннями та навичками:
1. Упізнавати знайомі слова на письмі та на слух (знати і вивчати назви
букв не обов'язково).
2. Сприймати на слух найбільш поширені фрази і короткі речення.
3. Уміти реагувати на загальновживані фрази.
4. Уміти складати прості запитання і давати на них короткі відповіді.
5. Уміти повідомити про себе, назвати членів родини.
6. Уміти назвати прості ознаки предметів і їх число (у межах десяти).
7. Складати фрази з двох-чотирьох слів.
Усі ці завдання пропонуються у нашому посібнику, а ще представлені
завдання на підготовку руки до письма, на розвиток зорової, слухової та
образно-логічної пам'яті.
Кожний крок навчання складається з двох сторінок: на першій сторінці
йде ознайомлення, вивчення та закріплення матеріалу, на другій сторінці
проводиться тестування вивченого. Відповідаючи правильно, малюк сам
буде зафарбовувати зірочки внизу сторінки. Зверніть увагу, якщо зірочок
менше 3, то слід повернутися до цієї сторінки через кілька днів.
Працюйте у книзі разом з малюком, адже він зможе отримати від Вас
допомогу. Але не поспішайте відразу давати підказку, дайте можливість
дитині подумати і самій відповісти на складне запитання. Спонукайте сина/
доню до запитань і відповідей.
Велику допомогу в зацікавленості дитини навчанням Вам надасть
інтерактивний диск. Ми пропонуємо тестування з різних предметів. Окрім
англійської мови, малюк зможе пройти тестування з логіки, математики,
читання та перевірити свою пам'ять і увагу. Коли Ви будете проглядати
результати тестування, намагайтеся підбадьорити майбутнього школяра,
обов'язково хваліть за успіхи і старання. Цінуйте усі хвилини спілкування
з Вашою дитиною!
Бажаємо успіхів Вам і Вашій дитині!
tV
й
й
й
й
й
КРОК 1.
ПРИВІТАННЯ І ПРОЩАННЯ
ЗАНЯТТЯ
,^^<><><><><К><><Х><><><ХХ>^^
Що кажуть люди, коли вітаються? А що, коли прощаються?
З'єднай картинки з відповідними словами.
agkІ
HELLO
GOODBYE
Розмалюй англійські слова. Пригадай, що вони означають
л
Z A
U
'°0<><>»<><x><><>C><><><^^
Подивись уважно на цю таблицю
Чи зможеш ти знайти
t
4 слова «hello» за хвилину?
Кожне знайдене слово
U
замалюй улюбленим
г
кольором.
h
V
b
d
h
n
e
k .
h
h
e
1
1
0
e
0
1
b
1
w
1
n
1
а
0
X
1
s
0
q
h
m
0
#
ТЕСТИ І
ft ft ft ft
КРОК 2.
ДАВАЙ ПОЗНАЙОМИМОСЬ
ЗАНЯТТЯ
Що скаже Максим, який хоче познайомитися з дівчинкою?
А що вона відповість?
З'єднай картинки з відповідними реченнями.
What is your name?
My name is Liza
Допоможи кошеняті. З'єднай стрілочками частинки слів
щоб отримати правильне речення. Що воно означає?
What
З'єднай казкових персонажів з правильними реченнями.
I am Peter Pan.
I am Cinderella.
I am Pinocchio.
I am Mickey Mouse.
:
^
Що скаже Юрко, щоб запитати ім'я у незнайомої дівчинки?
What is your name?
Hello!
Goodbye!
^ ^ Скільки слів у реченні, що використовується
для того, щоб запитати ім'я?
Ж У якому з речень Тарас правильно каже, як його
звуть?
A: My name is Taras.
Б: I am Taras.
в обох реченнях
ЗАНЯТТЯ
КРОК 3. що ЦЕ?
Jo
Сашко побачив у Оленки незвичайний предмет.
Як він має запитати у дівчинки, що це?
Обведи червоним олівцем відповідне запитання.
What is your name?
Hello!
What is it?
і
З'єднай картинки з правильними англійськими словами.
pen
Uk
rubber
pencil
V
book
Замалюй червоним олівцем правильну відповідь Михайлика
на запитання Олесі.
What is it?
*
1. It is a book.
2. It is a pencil.
*
3. It is a rubber.
ТЕСТИ і
X СЯкому слову не відповідає жодний малюнок?
rubber
2
^ C l f c Обери правильну відповідь на запитання: «What is it?»
^ ^ ^ Г У кошеняти олівець. Що воно має відповісти,
коли ведмежа запитує:
«What is it?»
1
What is your name?
Hello!
It is a pencil.
КРОК 4 .
ВЕЛИКЕ ЧИ МАЛЕНЬКЕ?
ЗАНЯТТЯ
ТЕСТИ і
/V Якому словосполученню не відповідає жодний малюнок?
short pencil
long pen
big book
^
^
Обери правильну відповідь на запитання: «What is it?»
It is a big ball
It is a short pen
It is a small book
Ж Ж У Оленки велика сумка. Що вона відповість Олегу,
який запитує її: «What is it?»
«What is it?»
It is a small rubber.
It is a big bag.
It is a long bag
КРОК 5.
ЗАНЯТТЯ
ІГРАШКИ
З'єднай іграшки з відповідними англійськими словами.
Розмалюй іграшки у свої улюблені кольори.
I
І
train
car
^ kite
balloon
^т888888888888888$88888888888888888888888888888Ш
Подивись на слова у клітинках зліва.
Намалюй справа у кожній клітинці відповідну іграшку.
Знайди назви 4 іграшок і замалюй їх своїм улюбленим
кольором.
t
d
0
1
1
t
U
h
k
0
a
r
г
n
1
b
a
a
h
e
1
1
0
і
V
і
t
e
n
,k
t
r
e
і
n
0
12
*
ТЕСТИ
Що зображено на малюнку?
^ ^
Якої іграшки немає у Романа?
balloon
*
*
*
З
Яку іграшку має Роман, але не має Зоя?
balloon
КРОК
6.
ЧИСЛА
ЗАНЯТТЯ
Скільки білочок на малюнку?
three
^ ^
Розв'яжи приклад. Обери число, яке відповідає
результату.
> /V /V Обери число, якому не відповідає жодне
з англійських слів.
І
КРОК 7. скільки ТОБІ РОКІВ? ЗАНЯТТЯ
Маленькій Катрусі п'ять років. Як Миколка має запитати
Катрусю про її вік? А що вона відповість?
З'єднай картинки з правильними реченнями.
How old are you?
I am five.
Обведи синім олівцем найстаршу тваринку.
I am three
Q I am n i n e . ^ j
I am seven.
Найменшому хлопчику найменше років,
найбільшому — найбільше.
З'єднай кожного хлопчика з правильним реченням
I am four.
I am six.
I am eight.
16
:
#
ТЕСТИ
>Vy Кирила новий сусід
Як він має запитати, скільки йому років?
How old are you?
What is it?
What is your name?
^ Г ^ Г Що має відповісти маленька Ганнуся на запитання:
«How old are you?»
It is a pencil.
^ І ^ ^ Г Число років Світланки римується з англійським
словом, що означає «ручка».
Скільки років Світланці?
і
КРОК
8.
як ПОЧУВАЄШСЯ?
ЗАНЯТТЯ
Микола запитує Тетянку, як вона почувається
А вона відповідає, що у неї все гаразд.
З'єднай картинки з правильними реченнями.
How are you?
am fine
З'єднай подані слова з відповідними картинками.
^
_00<Х>000с<хх*хх><><><><><><х><>о^^
Знайди знайомі тобі слова та обведи їх.
Cjhirsty
*
ТЕСТИ і
^^
КРОК 9.
ЧАСТИНИ ТІЛА
ЗАНЯТТЯ
*
ТЕСТИ
^Гі_Цо зображено на малюнку?
^ ^
Що відповість мама маленькому Васильку
на його запитання «What is it?»
Hello!
It is a nose.
*
*
*
Якої з цих частин тіла не видно на портреті Олі?
mouth
КРОК 10. скільки?
ЗАНЯТТЯ
Подивись уважно на слова та обведи кружечком букву, якою
вони відрізняються.
train
trains
doll
dolls
book
books
Полічи, скільки предметів на кожному малюнку, та замалюй
відповідне англійське слово.
How many pencils?
How many cars?
Ш В к
m
( four ) C s b T ) ( nine ) (three ) ( two ) ( one )
V
З'єднай лініями кожне запитання з відповідним малюнком.
Впиши у клітинку поруч відповідь на запитання.
How many pens?
How many balls?
How many rubbers?
9
0
1
*
ТЕСТИ і
How many ears?
^^
КРОК 11. він -
ЗАНЯТТЯ
ВОНА
З'єднай кожний малюнок з потрібним словом.
З'єднай картинки з правильними словами
man
woman
Намалюй у кожній клітинці те, що відповідає опису.
She is a small girl.
Не is a big boy.
Є • • • • • •
I
ТЕСТИ :
\
•
л
W
^
ü ?
i
k
ft
ft
: КРОК 12.сім'я
ЗАНЯТТЯ
ТЕСТИ і
Ж Хто на портреті знаходиться посередині?
sister
mother
father
^ ^
Хто на малюнку наймолодший?
daughter
mother
father
^ r ^ T ^ r Який з малюнків має правильний підпис?
A
a son
Б
a brother
В a mother
КРОК 13. мій - твій - його - її ЗАНЯТТЯ
гуЭ<Х>0Ф0<Х>С<>С<>00<Х
Допоможи Павлику з'єднати лініями англійські слова
з відповідними українськими. Що означає кожне слово?
Шк
ту
його
your
твій
his
її
her
мій
Допоможи Полінці з'єднати лініями логічні пари слів.
я
his
ТИ
ту
він
her
вона
your
•^0<><х><>0<х><><х><><><>с>с>0^^
••<Ю<ХХ>0<>С><Х>О000С>0<Х>С'0^^
Розмалюй ці слова у свій улюблений колір. З'єднай їх
*
ТЕСТИ
Якому українському слову немає відповідного серед
цих англійських?
твій
^ ^ Г Якому малюнку відповідають слова «her mother»?
малюнку А
2
малюнку Б З
малюнку В
На якому з малюнків правильна фраза?
КРОК 14. хто ЦЕ?
ЗАНЯТТЯ
•pf
ТЕСТИ
/V Скільки слів в англійському запитанні, що означає:
«Хто це?»
^
^
Обери правильну відповідь на запитання:
«Who is this?».
This is a girl.
My name is Tim.
^ Г І ^ Г І ^ Обери правильний підпис до картини
This is a boy.
This is my mother
This is his son.
:
•
КРОК 15.
КОЛЬОРИ
ЗАНЯТТЯ
Розмалюй повітряні кульки у правильні кольори
oranqe
green
Знайди кожному малюнку правильний підпис
Розмалюй предмети у відповідні кольори.
Здогадайся, яке слово тут зашифровано. Що воно
означає? Назви предмети такого кольору (українською)
:
•
#
ТЕСТИ :
l ! ^
^^
^^
КРОК 16.
ФОРМА
ЗАНЯТТЯ
*
ТЕСТИ і
Якому слову не відповідає жодний малюнок?
square
Що відповість ведмежа кролику на запитання
«What is it?»
Ä
A
It is a circle
Предмет якої форми на малюнку відрізняється від
інших?
square
КРОК 17.
ЗАНЯТТЯ
СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ
З'єднай малюнок кожної тварини з її назвою.
loat
Pj9
do<
COW
сcat
lorse
Знайди слова, які наведено зліва, серед слів справа.
horse
rabbit
cow
fill
hose
sat
kite goat
horn
corn rice
dinner fork
dog
_ j
cat
happy
mow five
pat
knee
angry
red
rabbit clap
control
rope
bee
Допоможи словам знайти свої перші букви.
h
at
oat
og
orse
9
ig
dig
horse
green
report
••
m
ТЕСТИ
Яка з цих тварин найбільша?
horse
З
ІІГ^Аг Обери серед звірів такого, що існує
green goat
^ ^ ^ Г
2
blue cow
З
Який опис відповідає малюнку?
It is a white cat
It is a black cat
It is a white dog
black dog
КРОК 18. дикі ТВАРИНИ
ЗАНЯТТЯ
З'єднай малюнки тварин-хижаків з їхніми назвами.
З'єднай малюнки цих милих живих істот з їхніми назвами
(fhärcT)
^
(mouse)
_ Jk
Подивись на назви тварин у клітинках зліва.
Пригадай, який у кожної тварини хвіст, і намалюй його
у відповідній клітинці справа.
mouse
*
ТЕСТИ і
Яка з цих тварин найменша?
1
^
mouse
^
і
lion
б
тох
Обери серед звірів такого, що існує
green bird
2
orange wolf
Який опис відповідає малюнку?
It is a white frog
It is a green tiger.
КРОК 19.
ЗАНЯТТЯ
ТАК-HI
Допоможи Антону з'єднати лініями англійські слова
з відповідними українськими. Що означають ці слова?
У кожній рамочці обведи правильну відповідь на запитання.
Is it a short pencil? Л
Yes
No
Is it a white hare?
Is it a long pencil?
і"
#
ТЕСТИ і
КРОК 20. я вмію
ЗАНЯТТЯ
#
ТЕСТИ :
л
Яка з цих живих істот могла б сказати: «І can fly»?
Яка з цих живих істот могла б сказати: «І can't swim»?
РГ Серед цих картинок обери неправильну.
I can run.
I can dance.
I can jump
ЗАНЯТТЯ
КРОК 21. ЇЖА
Обери для кожного слова правильну першу букву.
44
m
oup
с
eat
b
read
s
ake
ТЕСТИ
Що зображено на малюнку?
^
^
Обери таку їжу, що існує
green bread
2
blue meat
З
white ice-cream
^ Г ^ Г ^ Обери правильну відповідь на запитання
«What is it?»
It is a big egg.
It is a short pencil.
It is a small ear.
КРОК 22.
ФРУКТИ
ЗАНЯТТЯ
#
ТЕСТИ і
<хк><х><хххх><х>оо<х>о<:
Ж Що зображено на малюнку?
^0<х><Х>0<Х><Ю<><><Х><Х><^^
ft
ft
От
ft
ft
ft
КРОК 23. овочі
48
ЗАНЯТТЯ
*
ТЕСТИ і
«ö**
ü^t
i^V
i^V
КРОК 24.
ЗАНЯТТЯ
НАСТРІЙ
<>о<ххх><х><х><х><>о><х>с>о<:*>>х><х><хх><><><><><><х^^
Подивись на малюнки та здогадайся, які почуття
вони відображують.
Здогадайся, яке слово тут зашифровано. Що воно означає?
о о о А
О О д
а
р У
50
•
h
ТЕСТИ :
Яке слово найкраще підходить для опису дівчинки?
1
^
tired
^
і
angry
6
Яке слово тут зашифровано?
tired
angry
sad
> /V к
О
A
о
n
r
Який опис відповідає малюнку?
It is a sad cat.
It is a sad dog.
У
д
о
a
g
0
КРОК 25.
><><Xx>>^C>C><>C>ö<>öO<>X>^^
якості І РИСИ ХАРАКТЕРУ
ЗАНЯТТЯ
•_
#
ТЕСТИ І
*
....
.ч
Яке з цих слів найбільше підходить до картинки?
1
strong
2
kind
3
ciever
Яке слово тут зашифровано?
strong
brave
Обери серед цих описів правдивий
strong mouse
2
ciever dog
3
brave hare
КРОК 26.
ДЯКУЮ!
ЗАНЯТТЯ
Розкажи, що відбувається на цих малюнках
An ice-cream?
No, thank you!
Yes, please!
Розіграй діалог. З'єднай кожну фразу з тією дитиною
яка її сказала.
Give me an apple, please!
Here you are!
Thank you!
Вишикуй жабенят за зростом — і отримаєш
дуже «ввічливе» слово.
-fftr
ТЕСТИ І
с*:<ххх>
Як англійською сказати «Дякую!»?
Please!
Here you are!
Thank you!
Please!
Here you are!
Thank you!
Що ввічливі люди кажуть у відповідь
на «Here you are!»?
Please!
Here you are
Thank you!
КРОК 27. мій БУДИНОК
ЗАНЯТТЯ
З'єднай картинки зі словами
chair
window
table
house
З'єднай лініями пари слів, що римуються
house
bear
chair
head
mouse
Подивись на слова зліва. Намалюй справа у кожній клітинці
відповідний малюнок.
chair
house
table
wipdow
#
•
ТЕСТИ І
г
л
Ж Що зображено на малюнку?
house
^
^
chair
Яке слово можна отримати, якщо пройти лабіринтом
і зібрати всі букви?
к
"
chair
table
house
опис відповідає малюнку
It is a brave dog.
It is a big window.
It is a white bed.
КРОК 28« ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ...? ЗАНЯТТЯ
Допоможи Марійці з'єднати лініями англійські слова
з українськими.
поряд з
on *
under
near
на
У
Де знаходиться лялька? З'єднай лініями картинки
з правильними реченнями.
#
The doll is near the window.
The doll is on the table.
The doll is under the chair.
The doll is in the car.
Розмалюй ці слова, зберігаючи візерунок
58
Ф
•
ТЕСТИ І
л
Яке з цих слів відповідає українському слову «на»?
1
under
2
in
Де знаходиться кошеня?
under the table
under the chair
*
*
*
Серед цих картинок обери неправильну.
The car is on the chair.
T h e do
The pen is under the table
9
is n e a r t h e
bed
КРОК 29. у МЕНЕ є...
ЗАНЯТТЯ
Подивись на малюнок та зверни увагу на те, яких тварин має
Рита, а яких не має. Підкресли правильні речення зеленим
олівцем, а неправильні — червоним.
і have a dog.
I have a frog.
I have a horse.
I have a cow
З'єднай кожну фразу з правильним малюнком.
I have a book.
I have a book.
I have a train.
I have a train.
Подивись, що є у Дениса, а чого нема.
Обведи одне зі слів Yes/No.
I have a doll.
Yes / No
I don't have a tiger.
Yes / No
I have a car.
Yes / No
» I don't have a balloon.
I have a bag.
Yes / No
Yes / No
ТЕСТИ і
Що є у Кирила?
иШ
I have a pencil
Чого немає у Юлі?
Які домашні улюбленці є у Сашка?
Серед цих фраз обери неправильну.
don't have а fish.
I don t have a lion.
I have a cat.
КРОК ЗО. МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ... ЗАНЯТТЯ
Що любить зайченя? Обведи зеленим олівцем правильні
речення, а червоним — неправильні.
I like cabbage.
I like fish.
I like ice-cream.
I like carrots.
З'єднай кожну картинку з правильною фразою.
I like cheese.
I don't like plums.
don't like meat.
А що подобається тобі? Обведи одне зі слів Yes/No.
like eggs,
Yes / No
like cakes,
Yes / No
like potatoes,
Yes / No
like bread.
Yes / No
4
like soup.
Yes / No
ТЕСТИ
^ООООООООСФОООСККХХХХЮО«)^^
Що подобається Насті?
і
h
£
I
|2
3
t
Ж ^ г Яка
A A A
3
Цих
ж и в и х істот
могла б сказати: «І like fish»?
цих звірів міг би сказати: «І don't like meat»?
^^^ОООООООООООООООООООООООООФОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО^
ЗМІСТ
sp
і 12
Крок
1. П р и в і т а н н я і п р о щ а н н я . .
4
Крок
16. Ф о р м а
34
|крок
2, Д а в а й п о з н а й о м и м о с ь . . .
6
Крок
17. Свійські т в а р и н и
36
|
><Крок 3 . Щ о ц е ?
8
Крок
18. Дикі тварини
38
к
|к
1 9 . Т а к — ні
40
І
|
ок
4
В е л и к е чи м а л е н ь к е ?
10
Крок
|Крок
5
Іграшки
12
Крок 20. Я вмію
42
§Крок
6, Ч и с л а
14
Крок 21. їжа
44
|Крок
7.
Скільки тобі років?
16
Крок 22. Фрукти
46
> Крок
8
Як п о ч у в а є ш с я ?
18
Крок 23. Овочі
48
Частини тіла
20
Крок 24. Настрій
10. Скільки?
22
К р о к 2 5 . Якості і риси характеру
1 1 . Він — в о н а
24
Крок 26. Дякую
.54
Сім'я
26
Крок 27. Мій будинок
56 §
М і й — твій — його — ї ї . .
28
К р о к 2 8 . Д е знаходиться...?
58
14. Хто це?
30
Крок 29. V мене є
60 І
15
32
К р о к 3 0 . Мені подобається
62
Р
Крок
£Крок
| к р о к 12 .
| к р о к 13 .
І Крок
VK
рок
'6
Кольори
4
І
50
І
в і д п о в і д і н а тестові з а в д а н н я
І
Крок
Крок
•
•
V
V
%* *
І$
21
2 3 2
11
1 2 2
1
1 3 1
§
я
22
12 3 1 1
1 2 3
2
1 2 2
І
§
1 2 2
23
2 1 3
13
-3
1 3 2
24
14 2 1 2
2 1 2
4
3 2 1
1 2 3
1 1 2
25
15
1 3 2
5
1 2 3
3 1 3
16
26
3 2 3
6
І
1 2 3
17 2 3 1
27
1 2 2
7
І
І
1 1 2
1 3 1
28
18
3 1 2
8
І
з
1 2 2
19 2 3 2 . 29 3 2 1
9
І
І
3 2 2
1 3 2
ЗО 3 2 3
20
10
J
,
>
С^О^О^00ОООФООООО
?:0ОО
Э,О<>ОООООФ^С
О
С>ОСО
ОООООООООО^ОООСООС>ООООО©ОООООООООООООФОО<>ОООООООС>ООО^
Крок
•
•
•
J^
J
ЯК ПРИДБАТИ ПРОДУКЦІЮ ВИДАВНИЦТВА кТОРСІНГ ПЛЮС»
Е
Ш
ІЛИЇПГІа
61057, м. Харків, а/с «книжкова ліга»
теп.: (0571719-98-80,0800-50-10-26 — безкоштовно
зі стаціонарних телефонів
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
ППИҐ
www.torsing.conuia
Автор
super-ivasiki
Документ
Категория
Образование
Просмотров
107
Размер файла
54 058 Кб
Теги
30krok
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа