close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

звіт 2013-2014 н.р.

код для вставкиСкачать
ПІДСУМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ, ФІЗИЧНОГО ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ за 2013/2014 н.р.
 Чільне місце у формуванні духовного світу людини, розвитку її естетичних почуттів та смаків займають уроки художньо - естетичного циклу. Відомий педагог В.О. Сухомлинський, який надавав великого значення естетичному вихованню, писав: "Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання творів мистецтва, без глибокої потреби діставати насолоду від мистецтва. Без нього важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання по суті є основою емоційної, моральної, естетичної культури." Ці слова залишаються актуальними і сьогодні. Одне із важливих завдань загальноосвітньої школи - формування духовності людини, зокрема розвиток її естетичних почуттів. Сьогодні виховання творчої, інтелектуально розвиненої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення і саморозвитку впродовж усього життя, формування у неї загальнолюдських моральних якостей, ідеалів, прагнень та переконань - є одним з нагальних освітніх завдань. Художньо-естетична освіта завдяки розмаїттю засобів впливу на особистість і потенціальним можливостям посідає особливе місце в системі загальної середньої освіти, впливаючи на процес саморозвитку людської духовності, залучає людину до світових художніх надбань, що позитивно позначається на творчих та інтелектуальних здібностях не лише окремої особистості, а й суспільства в цілому як у певно визначених історичних умовах, так і в умовах його власного самовідтворення.
Основною метою діяльності шкільного методичного об'єднання вчителів предметів художньо - естетичного циклу та фізичного виховання є: розвиток творчої ініціативи педагогів, які викладають предмети художньо - естетичного циклу, виявлення і поширення передового досвіду вчителів, найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи, залучення вчителів до впровадження в процесі викладання предметів художньо - естетичного циклу сучасних медіа - засобів, зокрема комп'ютерних технологій. Визначення змісту, форм і методів роботи шкільного методичного об'єднання залежить від конкретних умов роботи та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. Методоб'єднання вчителів предметів художньо - естетичного циклу та фізичного виховання у 2013\2014 н.р. продовжило працювати над проблемою: "Формування ключових компетентностей на уроках з предметів художньо-естетичного циклу, трудового навчання і фізкультури". На засіданнях члени методичного об`єднання працювали над реалізацією поставлених завдань : збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей; опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу. Нова філософія художньо-естетичного виховання потребує підвищення професійної компетенції вчителя, яка має забезпечити мистецтвознавчий і культурологічний, фізичний, трудовий рівні школярів.
Практично підготувати молодь до участі в суспільному виробництві покликані уроки трудового навчання з елементами естетичного, розумового та фізичного виховання. Вони створюють оптимальні умови для залучення школярів до творчої діяльності, розвитку інтересу, надбань національної культури, дають шанс реалізувати учням свій творчий потенціал, удосконалювати знання про предмет, сформувати практичні уміння і навички, формують позитивні якості особистості.
Інтерес до праці формує позитивне ставлення школярів до неї. Учні охоче беруться за роботу, швидко, якісно й ретельно її виконують, відчувають задоволення від процесу й результату праці, прагнуть до нової роботи, ще цікавішої, ще складнішої. Особливо на уроках обслуговуючої праці учням подобаються уроки з художніх ремесел: українська народна вишивка, бісероплетіння, лялька-мотанка.. На таких уроках домінує естетична, художня творчість, робиться акцент на сприймання природної краси, розвивається емоційність, чуттєвість. Школа повинна задовольняти прагнення дітей, їхню допитливість, щоб дитина прагнула здобувати знання, розвивати здібності, свої духовні сили на основі власного погляду на життя. Для того, щоб дитяча праця не перетворилася в тягар, приносила насолоду, вона повинна бути піднесена високою загальнокорисною метою, відмічена красою та точністю рухів, зацікавленістю, має приносити задоволення й почуття успіху.
Для того, щоб розвивати інтерес учнів, успішно розв'язати завдання навчання та зробити процес навчання й виховання найбільш ефективним, у 2013\2014 році вчитель обслуговуючої праці Бузинська І.О., працювала над методичною темою: "Використання проектних технологій на уроках обслуговуючої праці" та намагалася широко впроваджувати в свою роботу інтерактивні та інформаційні технології навчання.
Протягом навчального року на своїх уроках намагалась не тільки вчити, але й розвивати пізнавальні інтереси дітей, враховувати їх здібності. Оскільки інтерес учнів визначається рівнем їх самостійності, то саме педагог має організувати і спрямовувати діяльність учнів, активізувати і заохочувати їх, створювати нові та цікаві ситуації, що забезпечують сприятливі умови розвитку інтересу. Розвиток інтересів учнів значною мірою зумовлюється активністю самих учнів.
Дуже важливо пробудити у дітей бажання "хочу взнати". Але цього мало, необхідно підвести їх до наступного етапу "хочу зробити", вселити впевненість "можу зробити" і допомогти довести роботу до кінця "я зробила". В цьому міститься основна мета моєї педагогічної роботи. Успіх окрилює дитину, пробуджує бажання пізнавати нове, виконувати більш складні завдання. Основне, на що я націлюю дитину під час виготовлення будь-якого виробу це те, що виготовлений власноруч виріб є оригінальним та неповторним подарунком для близьких та рідних.
Рівень розвитку творчих здібностей особистості обмежується наявними у неї інтелектуальними здібностями. Але за сприятливих умов в учнів можна максимально розвинути творчі здібності, тобто досягти того рівня творчості, якого дозволяють учню його задатки. Саме тому великої уваги у своїй роботі приділяю підтримці та розвитку творчих здібностей дітей, формуванню в учнів художнього та естетичного смаку, адже саме на уроках обслуговуючої праці розкривається її творчий потенціал та індивідуалізм.
У 2013\2014 році учениці Гузувата Христина (8-А) та Кравчук Анастасія (9) взяли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади обслуговуючих видів.
Учениця 9 класу Бунько Катерина взяла участь у дитячій мистецькій акції "Поезія Шевченка у вишивці", та була відзначена дипломом міського управління освіти, як переможець ІІ етапу акції.
Щорічно, учні приймають активну участь у виставці декоративно-прикладного мистецтва, яка проводиться і в школі і на міському рівні. На таких виставках ми маємо змогу побачити роботи виконані не тільки за вимогами шкільної програми, а витвори мистецтва які приваблюють своїм індивідуальним стилем, оригінальністю думку, багатством фантазії, витонченою майстерністю виконання. Цього року кращі роботи були відзначені дипломами І ступеня управлінням освіти Чернівецької міської ради: Гузувата Хрстина, учениця 8 - А класу - номінація "Вишивка бісером", Орлецька Анна, учениця 7 - Б класу - номінація "Вишивка бісером", Дулепко Юлія, учениця 8 - А класу - номінація "Бісероплетіня"
Відповідно до Концепції технологічної освіти учнів ЗНЗ, Концепції профільного навчання у старшій школі учитель трудового навчання Палій Юрій Васильович обрав основний напрям - технологічне навчання учнів середньої школи, в основу якого кладе ознайомлення дітей з проектуванням, формування в них на цій основі проектно-технологічної культури. Учитель впевнений, проектування на уроках трудового навчання має стати домінантною технологією. Метод проектів - це модель навчання, за якої, враховуючи пізнавальні можливості та природні нахили дитини, прагне по-справжньому зацікавити її. Мобілізовує пізнавальну діяльність при розв'язанні певної проблеми шляхом самостійних, колективних, інтерактивних дій учнів із обов'язковою презентацією результатів роботи. Проектну технологію як обґрунтовану і сплановану діяльність Палій Ю.В. спрямовує на формування у дітей системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Здійснює інтелектуальний і розумовий розвиток учнів через залучення їх до спілкування в проектних міні-групах, парах, четвірках, що допомагає активніше формувати пізнавальні процеси: увагу, пам'ять, цілеспрямоване сприйняття. Постійно вплітає в уроки елементи знань з інформатики, креслення, математики, фізики, дизайну, прагнучи перетворити свій предмет в інтегративну освітню галузь. Метод проектів привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує бажання створити нове або вдосконалити існуюче, формує уявлення про перспективи його застосування, розвиває морально-трудові якості, мотиви вибору професії.
Трудове навчання містить вагомий потенціал і простір для оновлення методики його викладання. Систематично Палій Ю.В. використовує на уроках й інші методи активізації пізнавальної діяльності учнів: метод проблемних ситуацій, дослідницькі методи, інтерактивні та ігрові методи, метод евристичної бесіди. Результативним вважає застосування інноваційних технологій навчання, що забезпечують діяльнісний підхід до кожного учня.
Для підвищення мотивації учіння школярів учитель розробив такі авторські прийоми: мотивація-діалог з ровесником, мотивація-інтрига, мотивація-імітація, аутогенна мотивація (самомотивація), мотивація-естафета, мотивація-пантоміма, мотивація-мова рук, мотивація-реклама, мотивація-стимул. Власними методично-метафоричними прийомами "Ажурна феєрія", "Промовиста колекція", "Мелодія симетрії", "Колоритний бренд" доповнює метод демонстрації зразків виробів. До уроків самостійно та з учнями розробляю індивідуальні інформаційні довідники ,блоки презентацій.
Палій Ю.В. розширює можливості використання власного web-сайту, на якому розміщує матеріали для дітей та вчителів, фотоматеріали, відеоуроки .
Своїми творчими знахідками ділиться з колегами: на міській науково-практичній педагогічній конференції "Талант і елітарність" та на міському семінарі-практикумі.
Палій Ю.В. розробив програму гуртка "Технічне моделювання. Іграшки-сувеніри", методичні рекомендації для вчителів трудового навчання "Комп'ютерні технології - крок до сучасного проектування" та "Проектно-технологічна діяльність: від ідеї до її реалізації".
Учні Палія Ю.В. є постійними переможцями щорічних виставок технічної творчості, призерами ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання.
Кучерівський Валентин. - ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання - ІІ місце
Яцко Олександр. - ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання - І місце
Яцко Олександр. - ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання - ІІ місце, творчий проект "Стілець складний"
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу
науково-технічної творчості
"Наш пошук і творчість тобі, Україно"
• Клем Вадим - 8-А клас
• Палій Станіслав - 9 клас
• Кривенко Михайло - 8-Б клас
Учитель трудового навчання Палій Ю.В. у 2013/2014 році приймав участь у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року" у номінації трудове навчання .
Міський етап - І місце
Обласний етап - І місце
Всеукраїнський етап - ІІІ місце
Перспективи подальшої роботи вчитель вбачає у вивченні можливостей проектно-технологічної та науково-дослідної діяльності школярів, методики моніторингу та контролю формування пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи як умов подальшого вдосконалення якості їхньої пізнавальної активності у процесі трудового навчання.
Як завжди навчальний рік розпочинається ще із серпня,підготовкою номерів до свята " Першого дзвоника ", де приймають участь і вокальний ансамбль школи і солісти різної вікової категорії. Поступово, але впевнено у жовтні переходимо до благодійних концертів, для людей похилого віку, та до свята "Дня вчителя" де разом з вчителем Сеник Н. М. готували свято для наших вчителів. Жовтень не обходиться без конкурсу " Чернівецькі родзинки", де виставляли двох учасників - молодшої вікової категорії - Танасієвич Анастасію, що отримала друге місце перемоги, та Червінську Христину,яка отримала перше місце в старшій віковій категорії. Вчителем музичного мистецтва продовжувалась робота - підготовка до науково - практичної конференції. Тема роботи " Формування свідомості учнів засобами сучасної музики". Також готувалась робота до педагогічної ради на тему " Самореалізація творчого потенціалу особистості на уроках музичного мистецтва". Під керівництвом вчителя було організовано хор молодших класів, який приймав участь у конкурсі " Співає юність Буковини", і показав себе на високому рівні.
У наступному конкурсі " Чисті роси " вчителем було підготовлено сім номерів - це і солісти , і ансамблі вокальні , і ансамблі інструментальні-дзвіночки. Діти були підготовлені майстерно і професійно.
Робота вчителя продовжувалась у формі відкритих уроків для 2-а класу та для 2-б класу. Уроки були організовані професійно, майстерно відповідно до нової програми для молодших класів.
На свято "8 Березня" було підготовлено вчителем концерт, де діти вокальними та інструментальними творами привітали всіх присутніх із цим святом.
На свято " Дня перемоги" було організовано новий ансамбль , який тішив глядачів ,новими творами.
На завершення навчального року вчителем було організовано, на батьківських зборах , концерт для батьків, який тепло прийняли глядачі, аплодуючи щиро своїм дітям.
Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від "передачі знань" до "навчання вчитися", "навчати жити". Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукало мене до пошуків. Тому, сприяти вирішенню поставлених перед освітою завдань має використання міжпредметних зв'язків на уроках образотворчого мистецтва.
Озброюючи школярів широким пізнанням прекрасного, образотворче мистецтво вступає у взаємодію з історією, біологією, математикою, літературою, музикою та іншими предметами.
Протягом 2013/2014р. у навчальному процесі я використовувала "Міжпредметні зв'язки на уроках образотворчого мистецтва." Був проведений тиждень образотворчого та музичного мистецтва з 27 по 31 січня з метою формування в учнів художньо-естетичного мислення, навичок ,умінь,творчого потенціалу; також вчити дітей виражати свої почуття, емоції, душевний стан та думки мовою кольору та музики. Протягом тижня було проведено: -ряд цікавих повідомлень про музичне та образотворче мистецтво; -виставка найкращих малюнків учнів школи; - майстер-клас, в якому приймали участь учні початкових класів на тему "Різномаїття рельєфних скульптур".
Також був проведений відкритий урок у 5-А класі на тему : "Симфонія кольорів Всесвіту". Метою уроку було:
•формувати креативні навички учнів засобами абстрактного мистецтва; •вдосконалювати художньо-естетичну, духовно-моральну культуру учнів;
•розвивати чуттєво-емоційну сферу за допомогою сприймання та створення творів мистецтва;
•розширювати уявлення школярів про сучасне мистецтво у світовій культурній спадщині;
•викликати інтерес до взаємозв'язку образотворчого та музичного мистецтва.
Актуальність міжпредметних зв'язків у навчальному процесі очевидна. Нині є актуальним розвиток міжпредметних зв'язків, шляхи їх реалізації на уроках образотворчого мистецтва, що сприяє загальному розвитку особистості, формуванню її світогляду, творчого мислення.
Міжпредметні зв'зки можна побачити і у конкурсах, в яких учні беруть участь:
-"Діти за чисту енергію"
- "Моє рідне місто"
- " Мої права"
- " Дитинство- територія безпеки"
- "Молодь за здоровий спосіб життя"
_ "Безсмертний подвиг українського народу"
_ "Юнацтво проти пияцтва"
_ "Мій Шевченко" та ін.. Учні нагороджені грамотами.
Міжпредметні зв'язки також використовувала і під час гуртка : "Веселкові барви". Діти, які мають особливий талант до образотворчого мистецтва з зацікавленістю виконують завдання, та слухають теоретичний матеріал.
Для успішної реалізації цієї проблеми використовую матеріал, відомий учням із попередніх уроків. Наприклад,на уроках образотворчого мистецтва, де передбачається зв'язок з історією, використовую різні прийоми: робота з довідниками, виступи учнів, портрети великих історичних діячів, вікторини, кросворди і в такому плані з іншими предметами. Перед проведенням уроків по темах, де передбачається тісний зв'язок образотворчого мистецтва з іншими предметами, діти отримують завдання повторити або знайти відомості на задану тему або підготувати усне повідомлення, як правило, виступають декілька учнів з повідомленнями, які коротко відтворюють загальну картину теми.
Виходячи з поставлених завдань даної проблеми можу зробити висновки: паралельне співіснування на одному занятті різних шарів матеріалу дозволяє зробити сучасний урок більш цікавим і змістовним, дає можливість урізноманітнити види діяльності дітей, емоційно залучити школярів до вирішення поставлених перед ними завдань. Переконалась, що саме такий підхід сприяє розвитку аналітичних можливостей, винахідливості, спостережливості, активізує емоційну й логічну пам'ять, уяву, фантазію, естетичний смак. Має і виховний потенціал, допомагає перенести вже сформовані навички й уміння на нові сфери діяльності, тому на 2014/2015 навчальний рік планую надалі впроваджувати міжпредметні зв'язки на уроках образотворчого мистецтва.
Фізична культура в 2013-2014 навчальному році пройшла на хорошому рівні і показала високий результат. Уроки фізичної культури в нашій школі проводили: в молодшій школі Михальчук Ю. М.., в середній і старшій Остафійчук М.В. уроки проходили згідно програми та календарного планування по модулях: рухливі ігри , легка атлетика, волейбол, футбол, гімнастика. Професіоналізм та висока кваліфікація, майстерність і досвідченість вчителів запорука того , що діти з радістю і охотою відвідували уроки фізкультури , виконували нормативи.
В позаурочний час слід відмітити роботу вчителів ,які сумлінно впроваджують проведення ранкової гімнастики, дозвілля учнів на перерві на спортивному майданчику, турніках, брусах.
В школі працює секція з волейболу , де учні середньої та старшої школи вдосконалюють свою майстерність і готуються до змагань.
Збірна школи по футболу прийняла участь у змаганнях міської спартакіади. В школі проведено змагання з футболу залік шкільної спартакіади : 5-6 класи 1 місце -6-а, 2 місце - 5-б, 3 місце - 5-а, 4 місце - 6-б. 7-8 класи - 1 місце - 8-а, 2-місце - 7-а, 3 місце - 8-б, 4 місце - 7-б.
Збірна школи по волейболу серед дівчат прийняла участь в міській спартакіаді.
Збірна школи по волейболу виграла міську спартакіаду серед збірних шкіл міста
Шкільна спартакіада з настільного тенісу. 1 місце - Кушнірюк М., 2 місце - Ільчук М, 3 -місце Остафійчук Д.
Шкільна спартакіада з волейболу серед дівчат. Переможець 8-б.
Збірна міста на обласних змаганнях з волейболу в смт. Путила.
Шкільна спартакіада по волейболу сере хлопців. Переможці - 8-а, 6-а.
Традиційна товариська гра з футболу між збірною школи та випускниками.
Творчість - це спосіб досягнень мети, це те, що вдалось досягти. В цьому 2013/2014 н.р. вчителям методичного об'єднання предметів художньо-естетичного циклу та фізкультури вдалось і попрацювати, і досягти невеликих за кількістю досягнень, але за якістю - плідною була робота. Адже, чільне місце у формуванні духовного світу людини, розвитку її естетичних почуттів та смаків займають уроки художньо - естетичного циклу.
Завдання лабораторії методоб`єднання вчителів художньо-естетичної, трудової, фізичної освіти на наступний рік - забезпечення високого рівня якості освіти та виховання учнів школи, підготовку та проведення олімпіад, виставок, конкурсів, фестивалів, концертів тощо.
Навчально-виховний процес середньої та старшої школи, як і в попередні роки, буде проводитися за чинними навчальними програмами та навчально-методичним забезпеченням.
Усе навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). ПІДСУМКИ РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ
ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ,
ФІЗИЧНОГО ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
за 2013/2014 н.р.
Автор
yura-xtop
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
447
Размер файла
12 018 Кб
Теги
звіт, 2014, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа