close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Sigurnost i uporaba

код для вставки
Hvala Vam na kupovini ureД‘aja Alcatel ONE TOUCH IDOL. Nadamo se
da ćete uţivati u iskustvu mobilne komunikacije visoke kakvoće.
VaЕЈno:
VaЕЎ telefon napravljen je iz jednog dijela, pa se straЕЈnji poklopac i baterija
ne mogu izvaditi.
Ukoliko VaЕЎ telefon ne radi ispravno, pokuЕЎajte ga ponovno pokrenuti
pritiskom na tipku za ukljuДЌivanje u trajanju od najmanje 7 sekundi dok se
ne pojavi zaslon ukljuДЌivanja.
Ukoliko VaЕЎ telefon prikaЕЈe greЕЎku i ne moЕЈe se ukljuДЌiti ponovnim
pokretanjem, moЕЈda Д‡ete morati napraviti povrat tvorniДЌkih postavki
istovremenim pritiskom tipke za uključivanje i gornje tipke za glasnoću dok
se ne pojavi zaslon uključivanja. Pritisnite tipku za glasnoću gore/dolje
kako biste odabrali “povrat na tvorničke postavke” unutar izbornika
povrata sustava. U konaДЌnici, za potvrdu pritisnite tipku za ukljuДЌivanje.
Napomena: molimo, obratite paЕЈnju na navedene radnje jer Д‡e sve osobne
postavke i podaci u telefonu, poput SMS poruka, kontakta, glazbe i ostalog,
biti izbrisani.
Za viЕЎe informacija o naДЌinu koriЕЎtenja telefona molimo posjetite
www.alcatelonetouch.com za preuzimanje korisniДЌkog priruДЌnika.
Nadalje, putem web-mjesta takoД‘er moЕЈete vidjeti i FAQ odjeljak
(najДЌeЕЎД‡a pitanja), aЕЈurirati softver, itd.
2
Napomena:
Ovo je dijeljeni korisniДЌki priruДЌnik za ONE TOUCH 6030/6030D koji navodi
informacije za Dual SIM kartice.
SadrЕЈaj
Sigurnost i uporaba ................................................................................................ 7
Opće informacije................. .................................................................................15
1 VaЕЎ mobilni ureД‘aj .................. .....................................................................17
1.1 Tipke i prikljuДЌci ................................................................................17
1,2 PoДЌetak rada ......................................................................................20
1.3 PoДЌetni zaslon ....................................................................................24
1.4 Popis aplikacija i widgeta ..................................................................35
2 Unos teksta.............................. ......................................................................36
2.1 KoriЕЎtenje tipkovnice na zaslonu ....................................................36
2.2 UreД‘ivanje teksta ..............................................................................38
3 Telefonski poziv, Popis poziva i Imenik......................................................39
3.1 Telefon.......................................................... ........................................39
3.2 Popis poziva........................................................................................46
3.3 Osobe......................................................... ..........................................47
4 Poruke, e-poЕЎta................. ............................................................................55
4.1 Poruke................................................... ...............................................55
4.2 Gmail/E-poЕЎta ....................................................................................63
4.3 Google Talk......................................... .................................................69
5 Kalendar, Alarm i Kalkulator............................. ...........................................73
5.1 Kalendar..................................................... ..........................................73
5.2 Sat........................................................... ...............................................76
5.3 Kalkulator.............................................................................................77
6 Povezivanje............... .....................................................................................79
6.1 Povezivanje na Internet ....................................................................79
6.2 Preglednik....................................................... .....................................82
6.3 Povezivanje na Bluetooth ureД‘aje ..................................................90
6.4 Spajanje na raДЌunalo .........................................................................91
6.5 Dijeljenje podatkovne veze telefona ..............................................92
6.6 Spajanje na virtualne privatne mreЕЈe .............................................93
6.7 Konfiguriranje Pozivanja putem Interneta (SIP) ...........................95
3
7
Google Play Store ....... ................................................................................97
7.1 PretraЕЈivanje stavke za preuzimanje i instalaciju..........................97
7.2 Preuzimanje i instalacija ...................................................................98
7.3 Upravljanje preuzimanjima ........................................................... 100
8 Multimedijske aplikacije ................................................................................ 102
8.1 Fotoaparat...................................................... .................................. 102
8.2 Galerija......................................................... ..................................... 105
8.3 YouTube.................................................... ........................................ 108
8.4 Glazba........................................................... ..................................... 109
8.5 Video Player.............................................. ........................................ 111
9 Google Karte ................. ........................................................................... 112
9.1 OdreД‘ivanje moje lokacije............................................................ 112
9.2 PretraЕЈivanje lokacije..................................................................... 113
9.3 OznaДЌavanje lokacije ..................................................................... 113
9.4 Navigacijske upute za voЕЈnju, javni prijevoz ili pjeЕЎaДЌenje ....... 115
9.5 Raspored slojeva ............................................................................ 116
9.6 PridruЕЈite se usluzi Latitude ......................................................... 117
10 Ostalo................................. ......................................................................... 120
10.1 Upravitelj datoteka.......................................................................... 120
10.2 BiljeЕЎke............................................................. .................................. 120
10.3 SnimaДЌ zvuka.......................................... .......................................... 121
10.4 Radio........................................................... ....................................... 121
10.5 LED svjetiljka.................................................. .................................. 122
10.6 Д€arobnjak za postavljanje............................................ .................. 122
10.7 Alcatel pomoć.............................................. .................................... 123
10.8 Druge aplikacije ...................................... ........................................ 123
11 Postavke......................... ............................................................................. 124
11.1 Wi-Fi i mreЕЈe .................................................................................. 124
11.2 UreД‘aj............................................................................................... 126
11.3 Osobno ............................................................................................ 129
11.4 Sustav ............................................................................................... 135
12 Najbolje za vaЕЎ mobilni ureД‘aj................................. ................................ 140
12.1 ONE TOUCH Upravitelj .............................................................. 140
12.2 AЕЈuriranje ........................................................................................ 141
13 Jamstvo......... ............................................................................................... 143
14 Dodatna oprema ....................... ............................................................... 145
4
15 Otklanjanje kvarova............... ................................................................... 146
16 Karakteristike ............................................................................................ 151
5
Ovaj proizvod zadovoljava primjenjiva nacionalna SAR
ograniДЌenja od 2.0W/kg. Maksimalna specifiДЌna SAR
vrijednost se moţe pronaći na stranici 9 ovog
korisniДЌkog priruДЌnika.
www.sar-tick.com
Prilikom noЕЎenja proizvoda, te koriЕЎtenja dok se nalazi
na tijelu, preporuДЌamo uporabu odobrene dodatne
opreme poput torbice ili drugog naДЌina gdje je
proizvod udaljen barem 1.5 cm od tijela. Primijetite da
proizvod moЕЈe emitirati ДЌak i ukoliko telefonski poziv
nije uspostavljen.
6
Sigurnost i uporaba
PreporuДЌamo vam da paЕЈljivo proДЌitate ovo poglavlje prije poДЌetka koriЕЎtenja svog
ureД‘aja. ProizvoД‘aДЌ ne preuzima nikakvu odgovornost za ЕЎtetu koja moЕЈe nastati
uslijed nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s ovdje navedenim uputama.
• SIGURNOST PRI PUTOVANJU:
Budući da su istraţivanja pokazala da korištenje mobilnoga telefona u voţnji
predstavlja stvarnu opasnost ДЌak i uz koriЕЎtenje slobodnih ruku (komplet za vozila,
sluЕЎalice...), vozaДЌima se preporuДЌa da se suzdrЕЈe od koriЕЎtenja mobilnoga telefona
ukoliko vozilo nije zaustavljeno.
U voЕЈnji nemojte koristiti telefon ili sluЕЎalice za sluЕЎanje glazbe ili radija. Uporaba
telefona moЕЈe biti opasna i zabranjena u nekim podruДЌjima.
Kada je ukljuДЌen, vaЕЎ ureД‘aj emitira elektromagnetske valove koji mogu ometati
elektronske sustave vozila kao ЕЎto su sustav protiv blokiranja kotaДЌa (ABS) ili zraДЌne
jastuke. Kako biste sprijeДЌili probleme:
- nemojte ostavljati telefon na vrhu upravljaДЌke ploДЌe ili u podruДЌju otvaranja zraДЌnih
jastuka,
- provjerite kod vaЕЎeg koncesionara ili proizvoД‘aДЌa automobila ima li upravljaДЌka
ploča odgovarajuću zaštitu od radio frekvencija vašeg telefona.
п‚џ UVJETI UPORABE:
PreporuДЌa se da s vremena na vrijeme iskljuДЌite vaЕЎ ureД‘aj kako biste poboljЕЎali
njegove radne karakteristike.
IskljuДЌite telefon prije ulaska u zrakoplov. IskljuДЌite telefon kada se nalazite u
ustanovama za zdravstvenu zaЕЎtitu, osim u posebno oznaДЌenim podruДЌjima. Mobilni
telefoni, kao i brojni drugi ureД‘aji koji su danas u redovitoj uporabi, mogu ometati
druge elektriДЌne ili elektronske ureД‘aje ili opremu koja koristi radio frekvenciju.
Isključite telefon kada se nalazite u blizini plina ili zapaljivih tekućina. Strogo poštujte
sve znakove i upute koje su istaknute na skladiЕЎtima goriva, benzinskim postajama,
kemijskim postrojenjima ili unutar podruДЌja s potencijalno eksplozivnom atmosferom.
Kada je ureД‘aj ukljuДЌen, trebate ga drЕЈati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo
kojeg medicinskog ureД‘aja kao ЕЎto je elektrostimulator (pacemaker), sluЕЎni aparat ili
inzulinska pumpa, itd. Posebno se napominje da u sluДЌaju uporabe ureД‘aja kod osoba
koje imaju ugraД‘en neki medicinski ureД‘aj, telefon trebaju drЕЈati na uhu na strani
suprotnoj od ugraД‘enog ureД‘aja. Kako biste izbjegli sluЕЎne smetnje, preuzmite poziv
prije nego ЕЎto stavite telefon na uho. TakoД‘er premjestite ureД‘aj od uha dok koristite
opciju zvučnika jer glasnoća moţe uzrokovati oštećenje sluha.
7
Ne dozvoljavajte djeci koriЕЎtenje i/ili igru s telefonom i dodatnom opremom bez
nadzora.
Molimo, primijetite kako je vaЕЎ telefon napravljen iz jednog dijela, pa se straЕЈnji
poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Ne pokuЕЎavajte rastaviti svoj telefon. Ukoliko
rastavite svoj telefon, jamstvo za uređaj neće biti primjenjivo. Također, rastavljanjem
telefona moţe doći do oštećenja baterije i curenja supstanci koje mogu izazvati
alergijsku reakciju.
Uvijek paЕЈljivo postupajte s telefonom i dodatnom opremom te ih ДЌuvajte na ДЌistom
mjestu i bez praЕЎine.
Ne izlaЕЈite svoj ureД‘aj nepovoljnim vremenskim utjecajima ili utjecajima iz okoliЕЎa
(vlaga, kiša, prodiranje tekućine, prašine, morski zrak, itd.). Proizvođačev preporučeni
raspon radne temperature je od -10В°
C do +55В°
C.
Na temperaturama iznad 55В°C ДЌitljivost zaslona telefona moЕЈe se umanjiti iako je ta
pojava privremena i nije ozbiljna.
Brojevi hitnih sluţbi moţda neće biti dostupni na svim mobilnim radio telefonskim
mreЕЈama. Za ЕЈurne pozive nikad se ne biste trebali oslanjati samo na svoj telefon.
Nemojte sami otvarati, rastavljati ili pokuЕЎavati popravak svog ureД‘aja. Pazite da vam
ureД‘aj ne padne, nemojte ga bacati niti savijati.
Nemojte ga bojiti.
Nemojte koristiti telefon ukoliko je zaslon od stakla oštećen, napuknut ili slomljen
kako biste izbjegli povrede.
Koristite samo baterije, punjaДЌe baterija i opremu koju preporuДЌuju TCT Mobile
Limited i pripadajuće podruţnice, te koje su usklađene s modelom vašeg uređaja.
TCT Mobile Limited i pripadajuće podruţnice odriču se svih odgovornosti za štetu
uzrokovanu uporabom ostalih punjaДЌa i baterija.
Ne zaboravite napraviti priДЌuvne kopije ili pisane biljeЕЎke svih vaЕЈnih informacija
pohranjenih na svom telefonu.
Neke osobe mogu doЕЈivjeti epileptiДЌki napad ili nesvjesticu prilikom izlaganja
treptajućim svjetlima ili tijekom igranja video igara. Do ovih napada ili nesvjestice
moţe doći iako osoba nije prethodno imala slične probleme. Ako ste doţivjeli ovakve
napade ili nesvjestice ili ako su se dogaД‘ali u vaЕЎoj obitelji, potraЕЈite savjet lijeДЌnika
prije uključivanja igara na uređaju ili treptajućih svjetala.
Roditelji bi trebali nadzirati djecu prilikom korištenja video igara ili drugih mogućnosti
koje uključuju treptajuća svjetla na uređaju. U slučaju pojave sljedećih simptoma
trebali biste prekinuti uporabu i potraţiti savjet liječnika: grčevi, trzanje oka ili mišića,
gubitak svijesti, neЕЈeljeni pokreti, gubitak orijentacije. Kako bi se ograniДЌila
mogućnost pojave ovakvih simptoma, poduzmite sljedeće mjere opreza:
- nemojte se igrati ili koristiti mogućnosti s treptajućim svjetlima ako ste umorni ili
pospani
- odmarajte se najmanje 15 minuta svakog sata
8
- igrajte se u prostoriji s upaljenim svjetlima
- igrajte se na najvećoj mogućoj udaljenosti od zaslona
- ako vam se dlanovi, zglobovi ili ruke umore ili vas zabole u igri, prestanite s igrom i
odmorite se nekoliko sati
- ako se bol u dlanovima, zglobovima ili rukama nastavi tijekom ili nakon igre,
zaustavite igru i posjetite lijeДЌnika
Dok igrate igre na vaЕЎem ureД‘aju, povremeno moЕЈete osjetiti nelagodu u dlanovima,
rukama, ramenima, vratu ili nekom drugom dijelu tijela. Slijedite upute kako biste
izbjegli probleme poput upala tetive, sindroma karpalnog tunela ili nekog drugog
koštano-mišićnog poremećaja.
ZAЕ TITITE SVOJ SLUH
Nemojte postavljati glasnoću na najvišu razinu za duţi vremenski period kako
biste spriječili moguće oštećenje sluha. Budite oprezni dok drţite svoj uređaj
uz uho kad se koristi zvuДЌnik.
п‚џ PRIVATNOST:
Zapamtite da morate poštivati vaţeće zakonske odredbe i pravilnike u svojoj zemlji ili
zemljama gdje Д‡ete koristiti svoj mobilni ureД‘aj, a koji se odnose na snimanje
fotografija i zvukova s vašim mobilnim uređajem. Slijedeći takve zakone i pravilnike
moЕЈda je strogo zabranjeno snimanje fotografija i/ili glasova ljudi ili njihovih osobnih
karakteristika te njihovo kopiranje i distribucija jer se to moЕЈe smatrati povredom
privatnosti. Ukoliko je to potrebno, na korisniku je iskljuДЌiva odgovornost gdje sam
mora dobiti odobrenje za snimanje privatnog ili povjerljivog razgovora te snimanje
fotografija drugih osoba; proizvoД‘aДЌ, prodavaДЌ ili zastupnik vaЕЎeg mobilnoga ureД‘aja
(uključujući i operatora) odriču se svake odgovornosti do koje moţe doći zbog
nepravilne uporabe vaЕЎeg ureД‘aja.
п‚џ BATERIJA:
Molimo, primijetite kako je vaЕЎ telefon napravljen iz jednog dijela, pa se straЕЈnji
poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Obratite paţnju na sljedeće mjere opreza:
- ne pokuЕЎavajte otvoriti straЕЈnji poklopac
- ne pokuЕЎavajte vaditi, zamijeniti ili otvarati bateriju
- nemojte probiti straЕЈnji poklopac svog telefona
- nemojte spaljivati, odlagati istrošenu bateriju u kućanski otpad ili ju pohranjivati na
temperaturama iznad 60 В°
C.
VaЕЎ telefon i baterija, kao ureД‘aj napravljen iz jednog dijela, mora biti odloЕЈen prema
lokalno primjenjivim propisima i pravilima za okoliЕЎ.
Baterije se moraju odlagati u skladu s vaţećim lokalnim pravilnicima o zaštiti okoliša.
Bateriju koristite samo za svrhu za koju je i izrađena. Nikada ne koristite oštećene
9
baterije ili one koje nisu preporuДЌene od strane TCT Mobile Limited i/ili podruЕЈnica.
Ovaj simbol na vašem telefonu, bateriji i dodatnoj opremi upućuje na to da
se proizvodi na kraju svog ЕЈivotnog vijeka moraju prikupiti i propisno
odloЕЈiti na prikupljaliЕЎtima.
- Javna odlagaliЕЎta otpada s posebnim posudama za ovakve dijelove
- Posude za prikupljanje na prodajnim mjestima.
Oni će se reciklirati na način da se spriječi izlazak tvari u okoliš, te da se pripadajući
dijelovi mogu ponovno uporabiti.
U zemljama Europske Unije:
Ova odlagaliЕЎta su besplatna.
Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se donijeti u ova odlagaliЕЎta.
U zemljama koje nisu pod zakonskim odredbama Europske Unije:
Dijelovi opreme s ovom oznakom ne smiju se bacati u uobiДЌajeni otpad ako su
zakonima na vašem području predviđene odgovarajuće ustanove za recikliranje i
prikupljanje; umjesto toga trebaju se odnijeti u prikupljaliЕЎta gdje Д‡e se i reciklirati.
OPREZ: OPASNOST OD EKSPLOZIJE UKOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA
ONOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE. ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA U
SKLADU S UPUTAMA.
п‚џ PUNJAДЊI:
ElektriДЌni punjaДЌi radit Д‡e samo u rasponu temperature od: 0В°C to 40В°C. PunjaДЌi
izraД‘eni za vaЕЎ mobilni telefon ispunjavaju norme za sigurnu uporabu opreme
informacijske tehnologije i uredske opreme. PunjaДЌi su takoД‘er sukladni sa
direktivom eko - dizajna 2009/125/EC. Uslijed razliДЌitih karakteristika primjene struje,
punjač koji ste kupili u jednoj zemlji moţda neće raditi u drugoj. Moraju se koristiti
samo za ovu namjenu.
п‚џ RADIO VALOVI:
Prije puЕЎtanja u prodaju svi modeli mobilnih ureД‘aja moraju imati izjavu o
usklaД‘enosti s meД‘unarodnim normama (ICNIRP) ili s europskom direktivom
1999/5/EC (R&TTE). Osnovni zahtjev ovih normi ili ove direktive je zaЕЎtita zdravlja i
sigurnosti korisnika i svih ostalih osoba. OVAJ MOBILNI TELEFON JE USKLAДђEN S
MEДђUNARODNIM I EUROPSKIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA
IZLAGANJE RADIO VALOVIMA.
VaЕЎ mobilni telefon je radio odaЕЎiljaДЌ/prijemnik. IzraД‘en je i proizveden u skladu s
ograniДЌenjima izlaganja radio frekvencijama (elektromagnetskim poljima radio
frekvencije) preporuДЌenim meД‘unarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile
neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrЕЈe znaДЌajnu sigurnosnu granicu kako
bi se osigurala sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.
10
Norma izlaganja mobilnih ureД‘aja odreД‘ena je mjernom jedinicom poznatom kao
SpecifiДЌna brzina apsorpcije ili SAR. OgraniДЌenje specifiДЌne brzine apsorpcije za
mobilne ureД‘aje iznosi 2 W/kg.
Ispitivanja za odreД‘ivanje razine SpecifiДЌne brzine apsorpcije provedena su za
uobičajene načine uporabe pri čemu uređaj emitira najvećom snagom na svim
frekvencijama. Najveća SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama za ovaj
model ureД‘aja je:
Najveća SAR vrijednost za ovaj model i uvjeti pod kojima je zabiljeţeno.
0.408 W/kg
SAR (podruДЌje
GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi
(ONE TOUCH
glave)
6030/6030D)
0.619 W/kg
SAR (za noЕЎenje
GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi
(ONE TOUCH
na tijelu)
6030/6030D)
Tijekom koriЕЎtenja, stvarna SAR vrijednost za ovaj ureД‘aj najДЌeЕЎД‡e je ispod gore
navedenih vrijednosti. To je zato ЕЎto se za potrebe sustava uДЌinkovitosti i smanjenja
smetnji na mreţi, operativna moć vašeg mobilnoga uređaja automatski smanjuje kada
puna snaga nije potrebna za poziv. Manja izlazna snaga na ureД‘aju karakterizira niЕЈu
SAR vrijednost. SAR ispitivanje (dok se ureД‘aj drЕЈi uz tijelo) provedeno je na
udaljenosti od 1,5 cm. Kako bi se zadovoljile RF smjernice za izlaganje dok se ureД‘aj
drЕЈi uz tijelo, ureД‘aj bi trebao biti postavljen barem na toj udaljenosti od tijela.
Ukoliko ne koristite odobrenu dodatnu opremu, pripazite da je ureД‘aj kojeg koristite
slobodan od svih metala i da postavlja telefon u naznaДЌeni poloЕЈaj i udaljenost.
Ukoliko ЕЈelite ograniДЌiti svoje izlaganje radio valovima, preporuka Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO) i US Food and Drug Administracije je ograniДЌavanje
duljine razgovora ili uporabe zvuДЌnika ureД‘aja kako bi se mobilni telefon drЕЈao
podalje od glave i tijela.
Dodatne informacije dostupne su na stranici www.alcatelonetouch.com
Dodatne informacije o elektromagnetskim poljima i javnom zdravstvu dostupne su na
stranici: http://www.who.int/peh-emf. VaЕЎ telefon je opremljen ugraД‘enom antenom.
Nemojte dodirivati niti oštetiti antenu kako bi se omogućile optimalne radne
karakteristike uređaja. Budući da mobilni uređaji pruţaju cijeli niz funkcija, mogu se
upotrebljavati i u poloЕЈajima koji nisu uz uho. U takvim sluДЌajevima, ureД‘aj je usklaД‘en
sa smjernicama za uporabu sa sluЕЎalicama ili podatkovnim USB kabelom. Ako
koristite bilo koju opremu, provjerite da bez obzira na to koji proizvod koristite, ona
ne sadrЕЈi metal i da je najmanje 1,5 cm udaljena od tijela.
11
Regulatorne informacije
Sljedeća odobrenja i obavijesti primjenjiva su u pojedinim regijama kako je i navedeno.
12
13
п‚џ LICENCE
microSD Logo zaЕЎtitni je znak.
Bluetooth oznaka rijeДЌi i logotipi u vlasniЕЎtvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i bilo koja uporaba ovih oznaka od strane tvrtke TCT
Mobile Limited i pripadajućih podruţnica određena je licencom.
Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.
ONE TOUCH 6030/6030D
Bluetooth QD ID B020261
TouchPalв„ў i CooTekв„ў zaЕЎtitni su znaci Shanghai HanXiang
(CooTek) Information Technology Co., Ltd. i/ili njenih podruЕЈnica.
Wi-Fi Logo je certifikacijska oznaka Wi-Fi Saveza.
ZaЕЎtitni znak Mobile High-Definition Link.
Google, Google logotip, Android, Android logotip, Google
Searchв„ў, Google Mapsв„ў, Gmailв„ў, YouTube, Android Market,
Google Latitudeв„ў i Google Talkв„ў zaЕЎtitni su znaci tvrtke Google
Inc.
Kupili ste proizvod koji koristi programe otvorenog koda (http://opensource.org/),
mtd, msdosfs, netfilter/iptables i initrd u objektnom kodu i druge programe
otvorenog koda koji su pod licencom GNU General Public License i licencom Apache
License.
Na zahtjev moţemo pruţiti potpunu kopiju pripadajućeg otvorenog koda, a u periodu
od tri godine od distribucije proizvoda od strane tvrtke TCT.
Otvoreni kod moЕЈete preuzeti putem http://sourceforge.net/ projects/ alcatel/
files/. Preuzimanje otvorenog koda putem Interneta je besplatno.
14
Opće informacije..................
п‚џ Internet adresa: www.alcatelonetouch.com
 Broj sluţbe za korisnike: pogledajte prospekt „TCT Mobile Services“ ili
posjetite naЕЎu Internet stranicu.
п‚џ Adresa: Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong
Na našoj Internet stranici ćete pronaći i naš FAQ odjeljak (najčešće postavljana
pitanja). TakoД‘er nas moЕЈete kontaktirati putem elektronske poЕЎte te postaviti sva
pitanja koja biste eventualno mogli imati.
Elektronska verzija ovog priruДЌnika dostupna je na engleskom jeziku te na ostalim
jezicima ovisno o dostupnosti na naЕЎem posluЕЈitelju: www.alcatelonetouch.com
VaЕЎ ureД‘aj je radio odaЕЎiljaДЌ/prijemnik koji radi na GSM mreЕЈama na frekvencijama
(850/900/1800/1900 MHz) ili UMTS mreЕЈama na frekvencijama (900/2100 MHz ONE TOUCH 6030/6030D).
Ova oprema usklađena je s osnovnim zahtjevima i ostalim vaţećim propisima
Direktive 1999/5/EC. Cijeli primjerak Izjave o sukladnosti vaЕЎeg telefona moЕЈe se
preuzeti na naЕЎoj Internet stranici: www.alcatelonetouch.com.
ZaЕЎtita od kraД‘e
(1)
VaЕЎ ureД‘aj se moЕЈe identificirati prema IMEI-ju (serijski broj telefona) koji je prikazan
na naljepnici pakiranja i u memoriji proizvoda. PreporuДЌamo vam da prilikom prve
uporabe telefona zabiljeЕЈite ovaj broj unoЕЎenjem *#06# te da ga ДЌuvate na sigurnom
mjestu. Ako doД‘e do kraД‘e ureД‘aja, moЕЈda Д‡e ga zatraЕЈiti policija ili operator. Ovaj
vam broj omogućava blokiranje telefona sprečavajući korištenje trećim osobama čak i
sa drugom SIM karticom.
Odricanje od odgovornosti
Mogu se pojaviti odreД‘ene razlike izmeД‘u opisa u korisniДЌkom priruДЌniku i rada
(1)
Kontaktirajte svog mreЕЈnog operatora za provjeru dostupnosti usluge.
15
telefona, ovisno o inaДЌici softvera ili posebnim uslugama operatora.
TCT Mobile neće biti zakonski odgovoran za takve razlike, ako ih ima, niti za njihove
moguće posljedice, čiju odgovornost snosi isključivo operator.
Ovaj uređaj moţe sadrţavati materijale, uključujući aplikacije i softver u izvršnom ili u
obliku izvornog koda, koji je dostavljen od trećih strana i uključen je u ovaj uređaj
("Materijali Trećih Strana"). Svi materijali trećih strana u ovom uređaju su dostavljeni
na način kakav jest, bez jamstava bilo kakve vrste, izravnih ili neizravnih, uključujući
implicirana prodajna jamstva, prikladna za odreД‘enu svrhu ili koriЕЎtenje aplikacija
trećih strana, uzajamnog djelovanja s ostalim materijalima ili aplikacijama kupca i bez
povrede autorskih prava. Kupac prihvaća da se TCT Mobile, kao proizvođač mobilnih
ureД‘aja, u skladu s pravima intelektualnog vlasniЕЎtva pridrЕЈavao svih obaveza vezanih
uz kvalitetu koja se nameće. TCT Mobile neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za
nepravilnost ili neispravnost Materijala Trećih Strana prilikom rada na ovom uređaju
ili u interakciji s bilo kojim drugim ureД‘ajima kupca. TCT Mobile se, u najviЕЎoj mjeri
dopuЕЎtenoj zakonom, odriДЌe svake odgovornosti za bilo kakve reklamacije, zahtjeve,
tuţbe ili radnje, a posebno - ali ne ograničavajući - na sudske parnice, pod svakom
teorijom odgovornosti koja proizlazi iz uporabe, bez obzira na naДЌine ili pokuЕЎaje
korištenja takvih Materijala Trećih Strana. Nadalje, trenutni Materijali Trećih Strana,
koji su besplatno dostupni od strane TCT Mobile-a, mogu biti podloţni plaćanju
aţuriranja i nadogradnje u budućnosti; TCT Mobile se odriče bilo kakve odgovornosti
vezane uz takve dodatne troЕЎkove, a koje snosi iskljuДЌivo kupac. Dostupnost
aplikacija moЕЈe varirati ovisno o zemlji i operatoru gdje se ureД‘aj koristi; Popis
mogućih aplikacija i softvera koji se nudi ni u kojem slučaju neće biti smatran
obvezujućim za TCT Mobile; popis će biti dostupan samo kao informacija za kupca.
Nadalje, TCT Mobile neće biti odgovoran za nedostatak dostupnosti jedne ili više
aplikacija koje kupac zatraţi, jer pripadajuća dostupnost ovisi o zemlji i operatoru
kupca. TCT Mobile zadrЕЈava pravo da u bilo koje vrijeme doda ili ukloni Materijale
Trećih Strana iz svojih uređaja i bez prethodne obavijesti; TCT Mobile ni u kojem
slučaju neće odgovarati za bilo kakve posljedice po kupca, a vezane uz takva
uklanjanja i uporabe ili pokušaja korištenja takvih aplikacija i Materijala Trećih strana.
16
1 VaЕЎ mobilni ureД‘aj .................
1.1 Tipke i prikljuДЌci
пЃµ
пЃ¶
пЃ·
пЃё
пЃ№
пЃє
пЃ»
пЃј
17
пЃµ PrikljuДЌak za sluЕЎalice
пЃ¶ Tipka za ukljuДЌivanje
пЃ· Prednji fotoaparat
пЃё Dodirni zaslon
пЃ№ Tipka za natrag
пЃє Navigacijska tipka
пЃ» Tipka za nedavno
koriЕЎtene aplikacije
пЃј micro-USB prikljuДЌak
пЃµ
пЃ·
пЃ¶
пЃє
пЃё
пЃ№
пЃµ Fotoaparat
пЃ¶ Bljeskalica/svjetlo fotoaparata
пЃ· Utor za SIM karticu
 Glasnoća gore
 Glasnoća dolje
пЃє Utor za SIM karticu (OT 6030D)
Utor za microSD karticu (OT 6030)
Tipka za nedavno koriЕЎtene aplikacije
п‚џ Otvaranje popisa sliДЌica aplikacija koje ste nedavno koristili.
Dodirnite za otvaranje aplikacije. Povucite prstom u lijevo ili
desno za uklanjanje sliДЌice s popisa.
п‚џ Dodirnite i drЕЈite za Pozadine, Upravljanje aplikacijama,
Postavke.
Navigacijska tipka
п‚џ Dod. za povratak na poДЌetni zaslon u bilo kojoj apl. ili zaslonu.
18
Tipka za natrag
п‚џ Dodirnite za povratak na prethodni zaslon ili zatvaranje
dijaloЕЎkog okvira, izbornika s opcijama, kartica s obavijestima,
itd.
Ove tipke bit Д‡e prikazane kad se osvjetljenje zaslona ukljuДЌi.
п‚џ Tipka za ukljuДЌivanje
п‚џ Pritisak: ZakljuДЌavanje zaslona / osvjetljenje zaslona
п‚џ Pritisnite i drЕЈite: Prikazuje skoДЌni izbornik za odabir naДЌina
zvona/izvanmreЕЈnog naДЌina/iskljuДЌivanje/brzo
ukljuДЌivanje/ponovno pokretanje
Pritisak i drЕЈanje: ukljuДЌivanje ureД‘aja
 Pritisnite i drţite tipku za uključivanje i donju tipku za glasnoću
za izradu snimke zaslona.
п‚џ Prilikom dolaznog poziva, pritisnite za iskljuДЌivanje zvona.
п‚џ Pritisnite za kraj trenutnog razgovora tijekom poziva. (1)
Tipke za glasnoću
 Tijekom poziva prilagođava glasnoću slušalice ili zvučnika.
п‚џ Tijekom reprodukcije glazbe/videozapisa/streaminga
prilagođava glasnoću multimedija
 U općenitom načinu prilagođava glasnoću zvona.
п‚џ IskljuДЌuje zvono dolaznog poziva.
п‚џ Unutar fotoaparata moЕЈete koristiti kao tipku za fotografiranje
ili tipku za zaustavljanje i pokretanje snimanja videozapisa.
п‚џ Pritisnite za osvjetljavanje zaslona kad je isti iskljuДЌen tijekom
poziva.
(1) Molimo, oznaДЌite potvrdni okvir u Postavke\Dostupnost\Tipka za ukljuДЌivanje
prekida poziv.
19
1.2 PoДЌetak rada
1.2.1 Postavljanje
Umetanje ili vaД‘enje SIM kartice
Morate umetnuti svoju SIM karticu kako biste mogli upućivati pozive.
Molimo iskljuДЌite telefon i uklonite bateriju prije umetanja ili uklanjanja SIM
kartice.
Umetanje SIM1 kartice
Uklanjanje SIM1 kartice
Umetanje SIM 2 kartice
Uklanjanje SIM2 kartice
Umetnite SIM karticu u utor s kontaktima okrenutim prema dolje. Za
uklanjanje, njeЕЈno gurnite SIM karticu dok se ne otkljuДЌa.
20
Za dual SIM modele, obje SIM1 i SIM2 kartice mogu podrЕЈavati
2G i 3G mreЕЈe.
Postavljanje i vaД‘enje microSD kartice(1)
Postavljanje microSD kartice
Uklanjanje microSD kartice
Umetnite microSD karticu u utor na način da su pozlaćeni kontakti
okrenuti prema dolje. Za vaД‘enje microSD kartice, lagano ju pritisnite i
polako izvucite.
Prije uklanjanja microSD kartice trebali biste provjeriti je li telefon
isključen kako biste ga zaštitili od oštećenja. Dodatno, propisno
uklanjanje ili umetanje micro SD kartice bi moglo pokrenuti
ponovno ukljuДЌivanje telefona.
(1) Ovisno o modelu vaЕЎeg mobitela.
21
Punjenje baterije
PrikljuДЌite punjaДЌ baterije na svoj telefon i utiДЌnicu.
Prilikom prvog koriЕЎtenja svog telefona u potpunosti napunite bateriju
(pribliЕЈno 2,5 sata).
Ikona punjenja neće biti animirana ukoliko je baterija jako
ispraЕЈnjena. U trenutku kada je baterija u potpunosti napunjena,
iskljuДЌite punjaДЌ iz utiДЌnice kako biste smanjili potroЕЎnju i gubitak
energije. TakoД‘er iskljuДЌite i WLAN, GPS, Bluetooth ili aplikacije
koje su aktivne u pozadini kada ih ne koristite, te smanjite
pozadinsku osvijetljenost, itd.
1.2.2 UkljuДЌivanje ureД‘aja
DrЕЈite tipku za ukljuДЌivanje dok se telefon ne ukljuДЌi, otkljuДЌajte telefon
(Povucite, unesite PIN, Lozinku, Face unlock ili Uzorak) ukoliko je
potrebno i potvrdite. PoДЌetni zaslon je prikazan.
Ako ne znate svoj PIN kГґd ili ste ga zaboravili, obratite se svom mreЕЈnom
operatoru. Ne ostavljajte svoj PIN kГґd uz svoj telefon. Kad ga ne koristite,
informaciju o PIN kГґdu ДЌuvajte na sigurnom mjestu.
22
Prvo postavljanje telefona
Kada prvi puta uključite svoj telefon, trebali biste postaviti sljedeće opcije:
п‚џ Dodirnite PoДЌetak... i zatim odaberite jezik telefona.
п‚џ UreД‘aj Д‡e automatski traЕЈiti uslugu. Proces aktivacije potrajat Д‡e
nekoliko minuta.
 Odaberite tipkovnicu za unos i dodirnite Sljedeće.
 Odaberite SIM karticu koju ţelite koristiti i dodirnite Sljedeće.
п‚џ Postavite datum i svoju vremensku zonu, a moЕЈete takoД‘er odabrati
Automatska vremenska zona te dodirnite Sljedeće.
п‚џ Postavljanje Google raДЌuna: Dodirnite Postavi sada. Ukoliko
imate Google raДЌun, dodirnite Da i unesite svoje korisniДЌko ime i
lozinku. Ukoliko zaboravite lozinku, moЕЈete posjetiti http://www.
google.com/ kako biste ju preuzeli. Ukoliko ne posjedujete Google
raДЌun, isti moЕЈete izraditi dodirom na Izradi raДЌun. Dodirnite Ne
sada za prijelaz na sljedeći korak.
 Dodirnite Sljedeće i pojavit će se zaslon postavljanja. U konačnici
dodirnite ZavrЕЎi za potvrdu.
Kad je telefon ukljuДЌen, na Wi-Fi mreЕЈu se moЕЈete spojiti bez umetnute
SIM kartice (pogledajte poglavlje "6.1.2 Wi-Fi") i moći ćete se prijaviti na
svoj Google raДЌun te koristiti pojedine znaДЌajke.
1.2.3 IskljuДЌivanje ureД‘aja
DrЕЈite tipku UkljuДЌivanje unutar poДЌetnog zaslona sve dok se
ne pojave opcije telefona te odaberite IskljuДЌivanje.
23
1.3 PoДЌetni zaslon
Postavite stavke (aplikacije, preДЌace, mape i widgete) koje najviЕЎe volite ili
najДЌeЕЎД‡e koristite, na svoj poДЌetni zaslon kako biste imali brzi pristup
istima. Dodirnite Navigacijsku tipku za prebacivanje na poДЌetni zaslon.
пЃµ
пЃ¶
Statusni izbornik
• Pokazatelji statusa/obavijesti
• Dodirnite i povucite dolje za otvaranje
Kartice s obavijestima
Kartica pretraЕЈivanja
• Dodirnite  za ulaz u zaslon za
pretraЕЈivanje
• Dodirnite za ulaz u zaslon za glasovno
pretraЕЈivanje
Dodirnite ikonu za otvaranje aplikacije,
mape, itd.
Omiljene aplikacije
• Dodirnite za pokretanje aplikacije
• Dodirnite i drţite za premještanje ili
promjenu aplikacije
Kartica s aplikacijama
• Dodirnite za otvaranje glavnog izbornika
PoДЌetni zaslon je u proЕЎirenom obliku kako bi se osiguralo viЕЎe mjesta za
dodavanje aplikacija, preДЌaca, itd. Pomaknite poДЌetni zaslon vodoravno u
lijevo ili desno kako biste dobili potpuni pregled poДЌetnog zaslona. Kratka
bijela linija pri dnu zaslona ukazuje na trenutni zaslon koji gledate.
24
1.3.1 KoriЕЎtenje dodirnog zaslona
Dodirnite
Za pristup aplikaciji, dodirnite ju prstom.
Dodir i drЕЈanje
Dodirnite i drЕЈite poДЌetni zaslon za pristup dostupnim opcijama
postavljanja pozadinske slike.
Pomicanje
Postavite prst na zaslon za pomicanje stavke (objekta) na ЕЈeljenu poziciju.
Listanje/pomicanje
Postavite prst na zaslon te listajte gore ili dolje aplikaciju, sliku,
web-mjesto... po ЕЈelji.
Brzo pomicanje
BrЕЈe pomicanje kroz ЕЈeljene stavke.
Skupljanje/ЕЎirenje
Postavite prste jedne ruke na povrЕЎinu zaslona te ih odvajajte ili skupljajte
kako biste promijenili veliДЌinu stavke na zaslonu.
Okretanje
Automatska promjena orijentacije zaslona, iz portretnog u pejzaЕЈni naДЌin,
okretanjem telefona u stranu za bolji prikaz zaslona.
25
Prekrivanje
Za zakljuДЌavanje, postavite svoj dlan preko zaslona.
1.3.2 Statusna kartica
Iz statusnog izbornika moЕЈete vidjeti status telefona (na desnoj strani) i
obavijesti (na lijevoj strani).
26
Statusne ikone
Za dual SIM model statusna ikonica za SIM1 ili SIM2 karticu bit Д‡e
odreД‘ena bojom koju ste postavili.
GPRS spojen
Primanje
GPRS se koristi
putem GPS-a
Roaming
EDGE spojen
Nema SIM kartice
EDGE se koristi
NaДЌin vibracije
3G spojen
Zvono je utiЕЎano
IskljuДЌen mikrofon
3G se koristi
lokacijskih
podataka
HSPA (3G+) spojen
Baterija je jako ispraЕЈnjena
HSPA (3G+) se koristi
Spojeno na Wi-Fi
mreЕЈu
Baterija je ispraЕЈnjena
Baterija je djelomiДЌno
ispraЕЈnjena
Bluetooth je ukljuДЌen
Spojeno na
Bluetooth ureД‘aj
Baterija je puna
IzvanmreЕЈni naДЌin rada
Spojene sluЕЎalice
Postavljen je alarm
Nema signala (sivo)
GPS je ukljuДЌen
JaДЌina signala (plavo)
Punjenje baterije
27
Ikone obavijesti
Nova tekstualna ili multimedijska
poruka
Problem s
dostavom SMS ili MMS poruke
OgraniДЌenje podataka
dostignuto ili prekoraДЌeno
Poziv u tijeku.
Nova Google Talk poruka
PropuЕЎteni pozivi
Nova glasovna poruka
Poziv na ДЌekanju
Nadolazeći događaj
Preusmjeravanje poziva je
ukljuДЌeno
Sinkronizacija podataka
Otprema podataka
Reprodukcija pjesme
Preuzimanje podataka
microSD kartica je puna
Preuzimanje zavrЕЎeno
Nije umetnuta microSD kartica
Odaberite naДЌin unosa
Priprema micro SD kartice
Dostupna je otvorena Wi-Fi
mreЕЈa
Telefon je spojen putem
USB
kabela
Sigurno
kartice
uklanjanje
micro
SD
GreЕЎka snimke zaslona
Radio je ukljuДЌen
USB povezivanje ukljuДЌeno
Dostupno aЕЈuriranje sustava
Prijenosna Wi-Fi pristupna toДЌka
ukljuДЌena
Snimka zaslona snimljena
28
Spojeno na VPN
Kartica s obavijestima
Dodirnite i povucite dolje statusnu karticu za otvaranje kartice s
obavijestima. Dodirnite i povucite gore za zatvaranje. Iz kartice s
obavijestima moЕЈete otvoriti stavke ili ostale podsjetnike naznaДЌene
ikonama obavijesti ili pregledavati informacije beЕЈiДЌnih usluga.
Kartica s brzim postavkama
• Dodirnite kako biste
omogućili/onemogućili funkcije ili
promijenili naДЌine
• Povucite lijevo ili desno za više opcija
Dodirnite jednu obavijest i povucite ju u lijevo kako biste ju izbrisali.
Dodirnite ikonu
za brisanje svih obavijesti o dogaД‘ajima (ostale
aktivne obavijesti Д‡e ostati).
Dodirnite ikonu Postavke
za pristup Postavkama.
29
1.3.3 Kartica pretraЕЈivanja
Telefon nudi mogućnost pretraţivanja koja moţe biti korištena za
pronalazak informacija u aplikacijama, telefonu ili na Internetu.
пЃµ
пЃ¶
пЃµ Tekstualno pretraЕЈivanje
п‚џ Dodirnite karticu pretraЕЈivanja na poДЌetnom zaslonu
п‚џ Unesite tekst/reДЌenicu za pretraЕЈivanje.
п‚џ Dodirnite tipku Unesi/PretraЕЈi na tipkovnici ukoliko ЕЈelite pretraЕЈivati
na mreЕЈi.
пЃ¶ Glasovno pretraЕЈivanje
п‚џ Dodirnite
iz kartice pretraЕЈivanja za prikaz dijaloЕЎkog okvira.
п‚џ Izgovorite rijeДЌ/reДЌenicu za pretraЕЈivanje. Prikazat Д‡e se popis rezultata
na izbor.
30
1.3.4 ZakljuДЌavanje/otkljuДЌavanje zaslona
Za privatnost i zaЕЎtitu telefona, zaslon telefona moЕЈete zakljuДЌati izradom
raznih uzoraka, PIN kodom, lozinkom, prekrivanjem zaslona dlanom,
znaДЌajkom Face Unlock, povlaДЌenjem i sl.
Za izradu uzorka zakljuДЌavanja zaslona (pogledajte poglavlje
“Zaključavanje zaslona” za detaljne postavke)
п‚џ Povucite dolje karticu obavijesti i dodirnite
za ulaz u Postavke te
dodirnite Sigurnost\Postavi zakljuДЌavanje zaslona\Uzorak.
п‚џ Nacrtajte vlastiti uzorak.
пЃµ
пЃµNacrtajte uzorak otkljuДЌavanja
пЃ¶
пЃ¶Dodirnite za potvrdu ponovnim crtanjem
uzorka
PIN za otkljuДЌavanje zaslona/Lozinka
• Dodirnite Postavke\Sigurnost\Postavi zaključavanje
zaslona\PIN ili lozinka.
• Postavite svoj PIN ili lozinku.
ZakljuДЌavanje zaslona telefona
Za zakljuДЌavanje zaslona pritisnite jednom tipku za ukljuДЌivanje. Ili
31
postavite dlan preko zaslona kako biste ga zakljuДЌali.
OtkljuДЌavanje zaslona telefona
Pritisnite jednom tipku za ukljuДЌivanje kako biste ukljuДЌili zaslon, nacrtajte
uzorak za otkljuДЌavanje kojeg ste izradili ili unesite PIN ili lozinku za
otkljuДЌavanje zaslona.
Ukoliko ste odabrali znaДЌajku povuci za otkljuДЌavanje zaslona, dodirnite i
povucite
dolje ikonu
kako biste otkljuДЌali zaslon.
1.3.5 Prilagodba poДЌetnog zaslona
Dodavanje
Dodirnite karticu s aplikacijama
, dodirnite i drЕЈite aplikaciju ili widget
za aktivaciju naДЌina premjeЕЎtanja te premjestite stavku na ЕЈeljeni poДЌetni
zaslon. Prilikom dodavanja aplik. na poДЌetni zaslon, prevucite ju do ikone
Informacije o aplikaciji za prikaz det. infor. Ukoliko je aplikacija
preuzeta, prevucite ju do ikone Deinstaliraj za izravnu deinstalaciju.
32
Promjena poloЕЈaja
Dodirnite i drЕЈite stavku kako biste joj promijenili poloЕЈaj, odnosno
aktivirali naДЌin PremjeЕЎtanja. Premjestite stavku na ЕЈeljeni poloЕЈaj, te ju
otpustite. Stavke moЕЈete premjeЕЎtati na poДЌetni zaslon i karticu omiljenih.
DrЕЈite ikonu na lijevom ili desnom rubu zaslona za premjeЕЎtanje stavke na
drugi poДЌetni zaslon.
Uklanjanje
Dodirnite i drЕЈite stavku kako biste ju uklonili, odnosno aktivirali naДЌin
premjeЕЎtanja. Premjestite stavku preko ikone Ukloni i otpustite nakon ЕЎto
stavka promijeni boju u crveno.
Izrada mape
Kako biste poboljЕЎali organizaciju stavki (preДЌaca ili aplikacija) na
poДЌetnom zaslonu i kartici omiljenih, moЕЈete ih dodati u mape
jednostavnim postavljanjem jedne stavke na drugu. Za preimenovanje
mape, otvorite ju i dodirnite karticu s naslovom te unesite novo ime.
Prilagodba pozadinske slike
Dodirnite i drЕЈite prazno podruДЌje i pojavit Д‡e se skoДЌni prozor,
Odaberite pozadinsku sliku iz , koji pruЕЈa mnoЕЎtvo opcija. Galerija
ukljuДЌuje vaЕЎe fotografije, izrezane ili preuzete. Aktivne pozadine
ukljuДЌuju izbor animiranih pozadina. Video pozadine ukljuДЌuju unaprijed
postavljene videozapise iz telefona, videozapise spremljene u pohrani i
fotoaparatu. Galerija poz. slika ukljuДЌuje sve unaprijed postavljene
pozadine iz telefona. PomiДЌite prstom u lijevo ili desno kako biste pronaЕЎli
ЕЈeljenu sliku, te za potvrdu dodirnite Postavi pozadinsku sliku.
1.3.6 Kartica s aplikacijama
Dodirnite
na poДЌetnom zaslonu za ulaz u aplikacije, preuzimanja i
popis widgeta.
Za povratak na poДЌetni zaslon dodirnite tipku PoДЌetna.
33
Pregledavanje nedavno koriЕЎtenih aplikacija
Za pregledavanje nedavno koriЕЎtenih aplikacija moЕЈete dodirnuti tipku
Nedavne aplikacije. Dodirnite sliДЌicu unutar prozora za otvaranje
aplikacije. Dodirnite sliДЌicu i povucite u lijevo ili desni za brisanje. TakoД‘er,
moЕЈete dodirnuti i drЕЈati aplikaciju te dodirnuti Ukloni iz popisa za
brisanje.
1.3.7 Prilagodba glasnoće
Korištenje tipki za glasnoću
Pritisnite tipku Glasnoća za prilagodbu glasnoće. Za aktivaciju vibracije,
pritisnite tipku Glasnoća dolje dok telefon ne zavibrira. Pritisnite tipku
Glasnoća dolje još jednom za aktivaciju tihog načina rada.
KoriЕЎtenje izbornika Postavke
Povucite dolje karticu obavijesti i dodirnite
za ulaz u Postavke\
Audio profili, gdje moţete postaviti glasnoću multimedije, melodije zvona,
alarma itd.
34
1.4 Popis aplikacija i widgeta
Popis aplikacija sadrЕЈi sve unaprijed ugraД‘ene i novo-instalirane aplikacije
te widgete.
Za pristup popisu dodirnite
na poДЌetnom zaslonu.
Dodirnite tipku PoДЌetna ili tipku Natrag za povratak na poДЌetni zaslon.
Povucite u lijevo ili desno za prikaz svih aplikacija i widgeta. Dodirnite
APLIKACIJE, PREUZETO ili WIDGETI za pristup kategorijama.
Dodirnite ikonu
za pristup trgovini Google play store.
35
2 Unos teksta..............................
2.1 KoriЕЎtenje tipkovnice na zaslonu
Postavke tipkovnice na zaslonu
U popisu aplikacija, Postavke\Jezik i unos, dodirnite ikonu Postavke
desno od Android tipkovnice i pojavit Д‡e se mnoЕЎtvo postavki
koje moЕЈete odabrati.
Prilagodba orijentacije tipkovnice na zaslonu
Okrenite telefon uspravno ili na stranu kako biste prilagodili orijentaciju
tipkovnice na zaslonu. Orijentaciju moЕЈete prilagoditi i unutar postavki
(unutar popisa aplikacija, dodirnite Postavke\Prikaz\Orijentacija).
2.1.1 Android tipkovnica
пЃё
пЃ№
пЃµ
пЃ¶
пЃ·
пЃє
пЃ»
пЃµ
Dodirnite za promjenu "abc / Abc" naДЌina unosa.
Dodirnite i drЕЈite za promjenu izmeД‘u "abc/ABC" naДЌina.
36
пЃ¶
Dodirnite za prikaz simbola i numeriДЌke tipkovnice.
пЃ·
Dodirnite i drЕЈite za prikaz opcija unosa;
Kad je Wi-Fi ili podatkovna veza ukljuДЌena, dodirnite za unos glasovnoga
unosa.
пЃёпЃ№
Dodirnite za unos teksta ili brojeva.
пЃє
Dodirnite i drЕЈite za unos simbola.
пЃ»
Dodirnite i drЕЈite za unos emotikona.
37
2.2 UreД‘ivanje teksta
Tekst koji ste unijeli moЕЈete urediti.
п‚џ Dodirnite i drЕЈite ili dva puta dodirnite tekst koji ЕЈelite urediti.
п‚џ Povucite kartice kako biste promijenili oznaДЌeni izbor.
п‚џ Popisa opcija prikazat Д‡e se dolje - znaДЌenje ikona s lijeva na desno:
Odaberi sve
, IzreЕЈi
п‚џ Za potvrdu dodirnite ikonu
, Kopiraj
.
i Zalijepi
.
TakoД‘er moЕЈete umetnuti novi tekst
п‚џ Dodirnite podruДЌje u kojem ЕЈelite pisati ili dodirnite i drЕЈite prazno
podruДЌje, a pokazivaДЌ Д‡e treperiti i prikazat Д‡e se kartica. Povucite
karticu za pomicanje pokazivaДЌa.
п‚џ Ukoliko ste odabrali neki tekst, dodirnite karticu za prikaz ikone
ZALIJEPI koja omogućava postavljanje kopiranog teksta.
38
3 Telefonski poziv, Popis
poziva i Imenik......................
3.1 Telefon..........................................................
3.1.1
Pozivanje
Korisnik moЕЈe lako pozivati koriЕЎtenjem opcije Telefon.
Dodirnite karticu s aplikacijama iz poДЌetnog zaslona i odaberite Telefon.
пЃµDodirnite i drЕЈite
za pristup glasovnoj
poЕЎti
пЃ¶Dodirnite za
pretraЕЈivanje
kontakata
пЃµ
пЃ·
пЃ·Povucite za pristup
u Popis poziva i
Kontakte
пЃёDodirnite za
pristup u Brzo
пЃё
biranje, Osobe,
Postavke
Izravno unesite ЕЈeljeni broj putem tipkovnice ili odaberite kontakt iz
Kontakata ili Popisa poziva dodirom ili povlaДЌenjem kartica. U konaДЌnici
пЃ¶
dodirnite
za pozivanje.
Broj koji ste unijeli moЕЈete biti pohranjen u Kontakte dodirom ikone
Izbornik
i Dodaj u kontakte.
Ukoliko pogrijeЕЎite, netoДЌne znamenke moЕЈete izbrisati dodirom na
.
Za prekidanje poziva, dodirnite
ili tipku za UkljuДЌivanje.
39
MeД‘unarodni pozivi
Za pozivanje meД‘unarodnih poziva, dodirnite i drЕЈite
za unos “+”, te
unesite meД‘unarodni pred broj zemlje i potpuni telefonski broj. U
konaДЌnici dodirnite
.
Еўurni pozivi
Ako vaЕЎ telefon nije pokriven mreЕЈom, birajte broj za ЕЈurne pozive i
dodirnite tipku
za uspostavljanje ЕЈurnog poziva. Ovo radi ДЌak i bez
SIM kartice i unosa koda PIN koda.
Ukoliko pozivate s dvije umetnute SIM kartice, pojavit Д‡e se
dijaloЕЎki okvir za odabir SIM kartice.
3.1.2
Odgovaranje ili odbijanje poziva
Prilikom dolaznog poziva
п‚џ Povucite ikonu
udesno kako biste odgovorili;
п‚џ Povucite ikonu
ulijevo kako biste odbili;
п‚џ Povucite ikonu
prema gore kako biste odbili poziv i poslali
unaprijed postavljenu poruku.
Za stišavanje dolaznih poziva pritisnite tipku Glasnoća gore/dolje ili
40
okrenite telefon ukoliko je opcija Okreni za stiЕЎavanje aktivirana. Za
aktivaciju dodirnite Postavke\Geste\Okreni za stiЕЎavanje ili dodirnite
Telefon\Postavke\Ostale postavke\Okreni za stiЕЎavanje.
41
3.1.3
Pozivanje glasovne poЕЎte
VaЕЎa mreЕЈa pruЕЈa uslugu glasovne poЕЎte kako biste izbjegli propuЕЎtanje
poziva. Ona funkcionira poput telefonske sekretarice koju moЕЈete pozvati
u bilo kojem trenutku.
Za pristup glasovnoj poЕЎti, dodirnite i drЕЈite
na kartici Telefon.
Za postavljanje broja glasovne poЕЎte, dodirnite ikonu izbornika
i
dodirnite Postavke\Postavke poziva\Glasovni pozivi\Glasovna
poЕЎta. Ukoliko primite glasovnu poЕЎtu, ikona
Д‡e se pojaviti u
Statusnom izborniku. Otvorite karticu obavijesti i dodirnite Nova
glasovna poЕЎta.
3.1.4
Tijekom poziva
Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća
gore/dolje.
Dodirnite za postavljanje trenutnog poziva na ДЌekanje.
Dodirnite ponovo ovu ikonu za preuzimanje poziva.
Dodirnite za prikaz Izbornika pozivanja.
Dodirnite za prekid trenutnog poziva.
Dod. ikonu
za Dod. poziva ili ZapoДЌni snimanje.
42
Dodirnite za iskljuДЌivanje mikrofona. Dodirnite ponovo ovu
ikonu za ukljuДЌivanje mikrofona.
Dodirnite za aktiviranje zvuДЌnika tijekom trenutnog poziva.
Dodirnite ponovo ovu ikonu za deaktiviranje zvuДЌnika.
Kako bi se izbjeglo nehotiДЌno dodirivanje zaslona tijekom poziva,
zaslon Д‡e biti automatski zakljuДЌan kada korisnik pribliЕЈi telefon u
blizinu uha. Nakon udaljavanja telefona, zaslon Д‡e se automatski
otkljuДЌati.
43
3.1.6
Postavke poziva
Dodirnite ikonu izbornika
se sljedeće opcije:
i Postavke iz izbornika biranja i pojavit Д‡e
Glasovni poziv
п‚џ Glasovna poЕЎta
Usluga glasovne poЕЎte Otvara se dijaloЕЎki okvir gdje moЕЈete odabrati
uslugu glasovne poЕЎte svog pruЕЈatelja usluge ili
druge usluge.
Postavke glas. poЕЎte Ukoliko koristite glasovnu poЕЎtu svog pruЕЈatelja
usluge, otvoriti Д‡e se dijaloЕЎki okvir gdje moЕЈete
unijeti broj telefona za presluЕЎavanje u
upravljanje svojom glasovnom poЕЎtom. MoЕЈete
unijeti zarez (,) za umetanje pauze uz broj - npr.
za dodavanje lozinke nakon broja telefona.
п‚џ Preusmjeravanje poziva
Dodirnite za postavljanje naДЌina preusmjeravanja poziva ako ste zauzeti,
ako se ne javljate ili niste dostupni.
п‚џ Zabrana poziva
Dodirnite za postavljanje zabrane poziva. OznaДЌite potvrdni okvir za
aktiviranje ili deaktiviranje zabrane poziva za odlazne i dolazne pozive.
п‚џ Dodatne postavke
ID Pozivatelja
Otvara se dijaloЕЎki okvir gdje moЕЈete odabrati
hoće li vaš broj biti prikazan tijekom pozivanja.
Poziv na ДЌekanju
OznaДЌite potvrdni okvir kako biste primili
obavijest prilikom novog dolaznog poziva.
Videopozivi (1)
п‚џ Zamjena za lokalni MoЕЈete odabrati sliku za prikaz kad fotoaparat
videozapis
nije dostupan.
(1) Ovisno o modelu vaЕЎeg mobitela.
44
п‚џ Video
ravnopravnog
člana veći nego
lokalni video
п‚џ Odlazni videopoziv
п‚џ Dolazni videopoziv
Dodirnite za omogućavanje većeg pregleda
ravnopravnog ДЌlana.
Dodirnite za prikaz lokalnog videa kod
pozivanja.
Dodirnite za prikaz lokalnog videa kod
dolaznog poziva.
Pozivanje putem Interneta
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak
pozivanja putem Interneta (SIP).
6.7 Konfiguriranje
Ostale postavke
п‚џ Broj za fiksno biranje
Broj za fiksno biranje usluga je SIM kartice gdje su odlazni pozivi ograniДЌeni
samo za odreД‘ene brojeve telefona. Ovi brojevi dodani su unutar popisa
brojeva za fiksno biranje. NajДЌeЕЎД‡a primjena aplikacije je roditeljska
zabrana djeci za biranje odreД‘enih brojeva telefona.
Iz sigurnosnih razloga bit ćete upitani za omogućavanje brojeva za fiksno
biranje unoЕЎenjem SIM PIN2 koda koji se uobiДЌajeno moЕЈe dobiti od
pruЕЈatelja usluge ili SIM proizvoД‘aДЌa.
Podsjetnik minuta
Označite potvrdni okvir kako biste omogućili podsjetnik minuta svakih 50
sekundi u minuti za vrijeme poziva.
Vibrirajući podsjetnik
Označite potvrdni okvir za omogućavanje vibracije prilikom poziva.
Okreni za stiЕЎavanje
OznaДЌ. potvr. okvira moЕЈete stiЕЎati dolazne pozive okretanjem telefona.
45
PoniЕЎtavanje ЕЎumova za dvostruke mikrofone
OznaДЌite potvrdni okvir za ukljuДЌivanje uklanjanja ЕЎumova.
Brzi odgovori
Dodirnite za ureД‘ivanje brzih odgovora koji Д‡e se koristiti kao naДЌin
odbijanja poziva porukom.
3.2 Popis poziva
Popisu poziva moЕЈete pristupiti dodirom na
iz zaslona u stanju
mirovanja. Dodirnite
desnu stranu kontakta/broja za izravno pozivanje.
Unutar Popisa poziva postoje tri razliДЌite vrste poziva:
PropuЕЎteni pozivi (crveno)
Odlazni pozivi (zeleno)
Dolazni pozivi (plavo)
Dodirnite ikonu pri vrhu popisa poziva za promjenu naДЌina.
Dodirnite kontakt ili broj za pregled informacija ili daljnjih mogućnosti.
MoЕЈete vidjeti detaljne informacije poziva, uspostaviti novi poziva ili poslati
poruku kontaktu ili broju te dodati broj u Osobe (dostupno samo za
nespremljene brojeve), itd.
Dodirnite fotografiju
za otvaranje kartice brzi kontakti.
Za brisanje popisa poziva, dodirnite ikonu izbornika
i IzbriЕЎi,
odaberite unose popisa poziva koje ЕЈelite obrisati i dodirnite ikonu kante
za otpad.
46
3.3 Osobe.........................................................
Osobe omogućavaju brz i jednostavan pristup osobama do kojih ţelite
doći.
Kontakte moЕЈete pregledavati i izraД‘ivati te sinkronizirati sa svojim Gmail
kontaktima ili drugim aplikacijama na Internetu ili svom telefonu.
3.3.1 Pregledavanje kontakata
Za pristup aplikaciji Osobe , dodirnite karticu aplikacija na poДЌetnom
zaslonu i odaberite Osobe.
пЃё
пЃµ
пЃµ
Dodirnite za
pregled grupa
kontakata
пЃ¶
Dodirnite za prikaz
detaljnih
informacija
kontakta
пЃ·
Dodirnite za
pretraЕЈivanje
unutar izbornika
Kontakti
пЃ¶
пЃ·
пЃє
47
пЃ№
пЃё
Dodirnite za pregled
omiljenih kontakata
пЃ№
Dodirnite za
otvaranje
kartice brzi kontakti
пЃє
Dodirnite za izradu
novog kontakta
Dodirnite ikonu izbornika
za prikaz izbornika opcija popisa kontakata.
Omogućene su sljedeće radnje:
п‚џ Brisanje kontakta
Odaberite i izbriЕЎite neЕЈeljene kontakte.
п‚џ Kontakti za prikaz
Odaberite kontakte za prikaz.
п‚џ Uvoz/Izvoz
Uvoz ili izvoz kontakata izmeД‘u telefona i
SIM kartice ili dijeljenje kontakata.
п‚џ RaДЌuni
Upravljanje postavkama sinkronizacije za
razne raДЌune.
п‚џ Dijeljenje vidljivih
Pojedini kontakt ili kontakte moЕЈete dijeliti s
kontakata
drugima i slanjem vKartice putem
Bluetooth-a, SMS-a, e-poЕЎte, itd.
3.3.2
Upravljanje grupama kontakata
Grupa kontakata pomaЕЈe vam u poboljЕЎanju organizacije vaЕЎih kontakata.
MoЕЈete dodati, ukloniti i pregledavati grupe unutar zaslona Grupe
kontakata.
Dodirnite ikonu
za prikaz lokalnih grupa. Za izradu nove grupe,
dodirnite ikonu
za unos novog imena i potvrdite s
. MoЕѕete
izraditi nove grupe unutar Google raДЌuna, samo-USIM
(nesinkronizirano) i samo-Telefon (nesinkronizirano).
3.3.3
Dodavanje kontakta
Dodirnite ikonu
u popisu kontakata za izradu novog kontakta.
Morate unijeti ime kontakta i ostale informacije. Listanjem po zaslonu
prema gore ili dolje, moЕЈete se jednostavno premjeЕЎtati iz jednog polja u
drugo.
48
пЃµ
пЃ¶
пЃ·
пЃµDodirnite za spremanje.
пЃё
пЃ¶Dodirnite za odabir slike za kontakt.
пЃ·Dodirnite za izradu nove oznake.
пЃёDodirnite za otkrivanje ostalih unaprijed
postavljenih oznaka ove kategorije.
Ukoliko ЕЈelite dodati viЕЎe informacija, dodirnite Dodaj drugo polje za
dodavanje nove kategorije.
Za pohranu, u konaДЌnici dodirnite Gotovo.
Za izlaz bez spremanja, dodirnite ikonu izbornika
i dodirnite Odbaci.
Dodaj/ukloni iz omiljenih
Za dodavanje kontakta u omiljene, dodirnite kontakt za prikaz detalja i
dodirnite
za dodavanje (zvjezdica Д‡e promijeniti boju u ЕЈutu).
Za uklanjanje kontakta iz omiljenih, dodirnite ЕЈutu zvjezdicu
detalja kontakta (zvjezdica Д‡e promijeniti boju u bijelu).
unutar
Ova opcija dostupna je samo za kontakte spremljene u telefonu i vaЕЎem
raДЌunu.
49
3.3.4
UreД‘ivanje kontakata
Za ureД‘ivanje informacija o kontaktima, dodirnite ikonu izbornika
detaljima kontakta i odaberite Uredi. U konaДЌnici dodirnite Gotovo.
u
Promjena zadanog broja kontakta
Zadani broj telefona (broj koji ima prednost prilikom pozivanja ili slanja
poruke) uvijek Д‡e biti prikazan ispod imena kontakta.
Za promjenu zadanog broja telefona, dodirnite i drЕЈite broj koji ЕЈelite
postaviti kao zadani, te odaberite Postavi kao zadano. Iza
broja
prikazat Д‡e se slika.
Ovaj izbor dostupan je samo kad kontaktima viЕЎe od jednog broja koji je
spremljen u telefonu.
Postavi melodiju za kontakt
Unutar detalja kontakta dodirnite ikonu izbornika
opcija i dodirnite Postavi melodiju.
za prikaz izbornika
Brisanje kontakta
Ta brisanje kontakta dodirnite ikonu izbornika
Odaberite kontakt(e) koje ЕЈelite ukloniti
i ObriЕЎi kontakt .
ili dodirnite
za odabir svih
kontakta te dodirnite
za potvrdu . Za odznaДЌavanje dodirnite
.
Kontakt kojeg ste izbrisali takoД‘er Д‡e biti uklonjen iz drugih
aplikacija na telefonu ili web-u sljedeći put kada sinkronizirate svoj
telefon.
3.3.5
Komuniciranje s kontaktima
Iz popisa kontakata moЕЈete komunicirati uspostavljanjem poziva ili
razmjenom poruka.
Za pozivanje kontakta dodirnite kontakt za ulaz u detalje i dodirnite broj.
50
Za slanje poruke kontaktu dodirnite kontakt za ulaz u detalje i dodirnite
ikonu
desno od broja.
KoriЕЎtenje brzih Kontakata za Android
Dodirnite sliku kontakta za otvaranje brzih kontakata za Android. Nadalje,
moЕЈete dodirnuti broj ili ikonu
za odabir naДЌina na koji se ЕЈelite
spojiti.
Ikone koje su raspoloЕЈive u brzim kontaktima ovise o informacijama koje
imate za odreД‘eni kontakt, odnosno aplikaciju i raДЌun na svom telefonu.
3.3.6
Uvoz, izvoz i dijeljenje kontakata
Telefon vam omogućava uvoz/izvoz kontakta sa/na SIM kartice/
telefona/pohrane telefona/raДЌuna koji se mogu koristiti za izradu priДЌuvne
kopije informacija.
Iz kontakata dodirnite ikonu izbornika
za otvaranje izbornika opcija,
dodirnite Uvoz/Izvoz te odaberite SIM kartica, telefon , pohrana telefona
51
i drugi raДЌuni (npr.: Gmail raДЌun).
Kako biste uvezli/izvezli jedan kontakt iz/na SIM karticu, odaberite raДЌun i
ЕЈeljenu SIM karticu(e), odaberite ЕЈeljeni kontakt za uvoz/izvoz i dodirnite
ikonu
za potvrdu.
Za uvoz/izvoz svih kontakata iz/na SIM karticu, odaberite raДЌun i ЕЈeljenu
SIM karticu(e), odaberite
i dodirnite ikonu
za potvrdu.
Pojedini kontakt ili kontakte moЕЈete dijeliti s drugima slanjem vKartice
putem Bluetooth-a, Gmaila, itd.
Dodirnite kontakt koji ЕЈelite podijeliti, pritisnite ikonu izbornika
i
Dijeljenje iz detalja kontakta te odaberite aplikaciju za izvrЕЎavanje ove
radnje.
3.3.7
Prikaz kontakata
MoЕЈete postaviti koju grupu kontakata, za pojedini raДЌun, ЕЈelite prikazati
unutar popisa kontakata. Dodirnite ikonu izbornika
i dodirnite
Kontakti za prikaz iz popisa kontakata, gdje moЕЈete odabrati kontakte
za prikaz.
Dodirnite ikonu izbornika
i Postavke, gdje moЕЈete sortirati popis
prema imenu ili obiteljskom imenu, kao i pregledavati imena kontakata po
imenu/obiteljskom imenu.
3.3.8
Spajanje/Razdvajanje kontakata(1)
Kako biste izbjegli dvostruki unos, nove informacije moЕЈete dodati
postojećem kontaktu u samo jednom koraku.
(1) Ova opcija nije dostupna za kontakte spremljene na SIM kartici.
52
Dodirnite kontakt kojem ЕЈelite dodati informaciju i ikonu izbornika
dodirnite Uredi kontakt i ponovni pritisnite tipku izbornika
te
i Spoji.
U tom koraku morate odabrati kontakt ДЌije informacije ЕЈelite spojiti s
inicijalnim kontaktom. Informacije drugog kontakta dodane su prvom, a
drugi kontakt više neće biti prikazivan unutar popisa kontakata.
Za razdvajanje informacija o kontaktu dodirnite kontakt ДЌije informacije
ЕЈelite razdvojiti, dodirnite ikonu izbornika
ponovno dodirnite ikonu izbornika
3.3.9
i Uredi kontakt te
i Razdvoji te U redu za potvrdu.
RaДЌuni
Kontakti, podaci ili druge informacije mogu biti sinkronizirani iz viЕЎestrukih
raДЌuna, ovisno o instaliranim aplikacijama u vaЕЎem telefonu.
Za dodavanje raДЌuna povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za ulaz u Postavke te dodirnite Dodaj raДЌun.
Morate odabrati vrstu raДЌuna koju ЕЈelite dodati - npr. Google,
korporativni, itd.
Kao i kod drugih raДЌuna morate unijeti detaljne informacije poput
korisniДЌkog imena, lozinke, i sl.
Moţete ukloniti račun i sve pripadajuće informacije iz telefona. Otvorite
Postavke, dodirnite raДЌun koji ЕЈelite obrisati, dodirnite ikonu izbornika
te Ukloni raДЌun i potvrdite.
UkljuДЌivanje/IskljuДЌivanje automatske sinkronizacije
Dodirnite raДЌun za ulaz u izbornik raДЌuna, oznaДЌite/odznaДЌite potvrdne
okvire za ukljuДЌivanje/iskljuДЌivanje automatske sinkronizacije raДЌuna. Kada
je aktivirana, sve promjene informacija na telefonu ili na mreЕЈi bit Д‡e
automatski sinkronizirane.
53
RuДЌna sinkronizacija
RaДЌune takoД‘er moЕЈete sinkronizirati ruДЌno unutar izbornika RaДЌuni.
Dodirnite popis raДЌuna i dodirnite ikonu izbornika
te Sinkroniziraj
sada . Za iskljuДЌivanje sinkronizacije dodirnite ikonu izbornika
zaslona raДЌuna i dodirnite PoniЕЎti sinkronizaciju.
54
unutar
4 Poruke, e-poЕЎta.................
4.1 Poruke...................................................
MoЕЈete pisati, ureД‘ivati i primati SMS te MMS poruke.
Za pristup ovoj znaДЌajci dodirnite karticu s aplikacijama iz poДЌetnog
zaslona te odaberite Poruke.
Sve primljene ili poslane SMS poruke mogu biti pohranjene u
memoriju telefona ili na SIM karticu. Za pregledavanje poruka
pohranjenih na SIM kartici, iz izbornika Poruke dodirnite
Postavke\Upravljanje SIM porukama.
4.1.1
i zatim
Nova poruka
Unutar popisa poruka dodirnite ikonu Nova poruka
tekstualne/multimedijske poruke.
пЃµ
za pisanje
пЃµ
Dodirnite za pregledavanje cijelog niza poruka
Dodirnite i drЕЈite za aktivaciju naДЌina brisanja.
Dodirnite za odabir poruka koje ЕЈelite obrisati
i dodirnite kantu za otpad za potvrdu.
пЃ¶Dodirnite za izradu nove poruke
пЃ¶
пЃ·
пЃ·Dodirnite za pretraЕЈivanje svih poruka
55
Za spremljene kontakte, dodirnite fotografiju za otvaranje kartice
Brzi kontakti i spajanje s kontaktima. Za nespremljene
kontakte, dodirnite fotografiju za dodavanje broja u svoje
Kontakte.
Slanje poruke
Unesite broj telefona primatelja u polje Za ili dodirnite
za dodavanje
primatelja, te dodirnite polje Unesite za pisanje kako biste unijeli tekst
poruke. U konaДЌnici dodirnite
za slanje poruke. Ukoliko su dvije
kartice umetnute, morate odabrati SIM karticu.
SMS s više od 160 znakova bit će naplaćen kao više SMS poruka. Kada se
ukupni broj znakova koje ste unijeli pribliЕЈi ograniДЌenju od 160 znakova,
prikazat Д‡e se brojilo u donjem desnom dijelu, ispod opcije Slanja kako bi
vas se obavijestilo koliko znakova moЕЈe biti uneseno unutar jedne poruke.
Posebna slova (naglasak) će povećati veličinu SMS poruke, te isto
moЕЈe izazvati slanje viЕЎe SMS poruka vaЕЎem primatelju.
Slanje multimedijske poruke
MMS vam omogućuje slanje videozapisa, slika, fotografija, animacija,
slajdova i zvukova drugim kompatibilnim telefonima i adresama e-poЕЎte.
SMS Д‡e se automatski pretvoriti u MMS poruku ukoliko su dodane
multimedijske datoteke (slika, video zapis, zvuДЌni zapis, slajd, itd.), odnosno
predmet ili adresa e-poЕЎte.
Za slanje MMS poruke unesite broj telefona primatelja u polje Za,
dodirnite NapiЕЎite poruku i unesite tekst poruke. Dodirnite ikonu
izbornika
za otvaranje izbornika opcija, dodirnite Dodaj predmet za
umetanje predmeta i dodirnite
sl.
U konaДЌnici dodirnite
za umetanje slika, videozapisa, zvuka i
za slanje multimedijske poruke.
56
Mogućnosti priloga:
п‚џ Slike
п‚џ Nova slika
п‚џ Videozapisi
п‚џ Novi videozapis
п‚џ Audio zapis
п‚џ Snimi audio
zapis
п‚џ Prezentacija
п‚џ Kontakt
п‚џ Kalendar
Pristup Galeriji ili Upravitelju datoteka za odabir
slike kao priloga.
Pristup fotoaparatu za novu fotografiju kao
privitak.
Pristup Galeriji ili Upravitelju datoteka za odabir
video zapisa kao priloga.
Pristup kameri za snimanje novog videozapisa
kao privitka.
Pristupite za odabir audio datoteke kao privitka.
Ulaz u snimaДЌ glasovnih poruka za snimanje
glasovne poruke kao priloga.
UД‘ite u zaslon ureД‘ivanja prezentacije, dodirnite
Dodaj slajd za izradu novog slajda, te dodirnite
postojeći slajd za uređivanje (pogledajte
navedenu sliku). Dodirnite ikonu izbornika
za
više mogućnosti poput postavljanje vremena
trajanja slajda, dodavanja glazbe i sl.
Pristupite aplikaciji Osobe za odabir i dodavanje
jednog ili viЕЎe kontakata.
Pristupite aplikaciji Kalendar za odabir i
dodavanje jednog ili viЕЎe dogaД‘aja.
57
пЃµ
пЃ¶
Dodirnite za sljedeći ili prethodni slajd
пЃ¶Dodirnite za pregled trenutnog slajda
пЃ·
пЃ·Dodirnite za ureД‘ivanje naslova slajda
58
4.1.2
Upravljanje porukama
Tijekom primanja poruke, prikazat Д‡e se ikona
unutar statusnog
izbornika u obliku obavijesti. Povucite dolje statusni izbornik za otvaranje
kartice s obavijestima, dodirnite novu poruku za otvaranje i ДЌitanje. Isto
tako moЕЈete pristupiti aplikaciji Poruke i dodirom otvoriti poruku.
Poruke su prikazane u poretku razgovora.
Razdvojite prste na zaslonu kako biste uvećali tekst poruke. Nakon toga,
veličina svih poruka u jednom razgovoru bit će povećana. Spojite prste
ponovno za povratak na zadanu veliДЌinu. Ukoliko izaД‘ete i ponovno uД‘ete
u zaslon prikaza, veliДЌina Д‡e se vratiti na zadanu.
Za odgovaranje na poruku, dodirnite trenutnu poruku za ulaz u zaslon
pisanja poruke, unesite tekst i dodirnite
.
Dodirnite i drЕЈite poruku unutar zaslona detalja poruka. RaspoloЕЈive su
sljedeće mogućnosti poruka:
п‚џ Kopiraj tekst poruke
Ova opcija prikazuje se samo
ukoliko je odabrana poruka SMS
poruka. Kopirajte sadrЕЈaj trenutne
poruke. SadrЕЈaj moЕЈete zalijepiti
unutar nove poruke koju Д‡ete slati.
п‚џ Spremi poruku na SIM
karticu
Ova opcija prikazuje se samo
ukoliko je odabrana poruka SMS
poruka. Dodirnite za spremanje
poruke na SIM karticu.
п‚џ Proslijedi
Dodirnite za prosljeД‘ivanje poruke
drugom primatelju.
59
п‚џ ZakljuДЌavanje/OtkljuДЌavanje
poruke
Dodirnite
zakljuДЌavanje/otkljuДЌavanje poruke
tako da moЕЈe biti izbrisana ukoliko
dostignete
maksimalan
broj
pohranjenih poruka.
п‚џ Pogledaj detalje poruke
Dodirnite za pregled detalja poruke.
п‚џ Brisanje poruke
IzbriЕЎite trenutnu poruku.
п‚џ OznaДЌi tekst
Dodirnite za odabir teksta poruke
kojeg ЕЈelite kopirati, izrezati, itd.
60
4.1.3
Prilagodba postavki poruka
MoЕЈete prilagoditi mnoЕЎtvo postavki poruka. Iz aplikacije Poruke
dodirnite ikonu izbornika
Pohrana
п‚џ IzbriЕЎi stare
poruke
i dodirnite Postavke.
Odaberite za brisanje starih poruka kada je
postignut maksimalan broj pohranjenih
poruka.
п‚џ OgraniДЌenje SMS
poruke
Dodirnite za postavljanje broja tekstualnih
poruka za pohranu unutar razgovora.
п‚џ OgraniДЌenje MMS
poruke
Dodirnite za postavljanje broja multimedijskih
poruka za pohranu unutar razgovora.
Tekstualne poruke (SMS)
п‚џ IzvjeЕЎД‡a o isporuci
Odaberite za aktiviranje zahtjeva o isporuci
svake poruke koju poЕЎaljete.
п‚џ Upravljanje SIM
Dodirnite za upravljanje porukama koje su
porukama
pohranjene na vaЕЎoj SIM kartici.
п‚џ UreД‘ivanje brzog
Dodirnite za dodavanje ili ureД‘ivanje
teksta
predloЕЈaka.
п‚џ Lokacija SMS
Dodirnite za odabir telefona ili SIM kartice kao
pohrane
mjesta pohrane poruka.
MMS poruke
п‚џ IzvjeЕЎД‡a o isporuci
п‚џ IzvjeЕЎД‡a o ДЌitanju
Odaberite za aktiviranje zahtjeva o isporuci
svake poruke koju poЕЎaljete.
Odaberite za aktiviranje izvjeЕЎД‡a o ДЌitanju
poruka vaЕЎih primatelja.
61
п‚џ Е alji izvjeЕЎД‡a o
ДЌitanju
п‚џ Automatsko
preuzimanje
п‚џ Roaming
automatski dohvat
п‚џ NaДЌin izrade
п‚џ Maksimalna
veliДЌina poruke
п‚џ Prioritet
Obavijesti
п‚џ Obavijesti
п‚џ Odaberi
zvona
melodiju
Odaberite za zahtjev izvjeЕЎД‡a o ДЌitanju poruka
vaЕЎih primatelja.
Odaberite za automatsko preuzimanje cijele
MMS poruke (uključujući tijela poruke i
privitke) na telefon. InaДЌe se preuzima samo
zaglavlje MMS poruke.
Odaberite za automatsko preuzimanje cijele
MMS poruke (uključujući tijela poruke i
privitke) na telefon prilikom roaminga. InaДЌe
se preuzima samo zaglavlje MMS poruke radi
izbjegavanja dodatnih troЕЎkova.
Odaberite naДЌin slanja MMS poruka:
OgraniДЌeno, Upozorenje, Besplatno.
Odaberite za ureД‘ivanje veliДЌine poruke koja
ne bi smjela biti veća od 300 Kb.
Postavite prioritet MMS poruke: Visoko,
Normalno, Nisko.
Odaberite za prikaz obavijesti poruka unutar
statusnog izbornika.
Dodirnite za odabir melodije zvona kao nove
melodije obavijesti poruke.
Poruke usluge
п‚џ Poruke usluge
Dodirnite za odabir SIM kartice i postavljanje
poruka usluge.
Postavke CB melodije zvona
 Omogući CB
melodiju zvona
Odaberite za omogućavanje CB melodije
zvona.
62
п‚џ Odaberi CB
melodiju zvona
Dodirnite za odabir melodije zvona kao nove
melodije za CB poruke.
Postavke poruka usluge
 Omogući poruke
Odaberite kako biste omogućili primanje
usluge
poruka usluge.
4.2 Gmail/E-poЕЎta
Kada po prvi puta postavite svoj telefon, moЕЈete odabrati koriЕЎtenje
postojećeg Gmail računa ili izradu novog računa e-pošte.
4.2.1
Gmail..............................................................
Google-ova web-orijentirana usluga e-poЕЎte. Gmail je automatski
postavljen prilikom prvog koriЕЎtenja telefona. Gmail na vaЕЎem telefonu
moЕЈe biti automatski sinkroniziran s vaЕЎim Gmail raДЌunom na web-u. Za
razliku od drugih raДЌuna e-poЕЎte, svaka poruka i odgovaranje unutar Gmail
raДЌuna grupira se u vaЕЎem telefonu kao pojedinaДЌni razgovor; sva e-poЕЎta
je organizirana putem oznaka, a ne putem mapa.
Za pristup Gmail-u
Iz poДЌetnog zaslona dodirnite karticu aplikacija kako biste uЕЎli u popis
aplikacija, te dodirnite Gmail.
Gmail prikazuje poruke i razgovore iz jednog Gmail raДЌuna. Ukoliko imate
viЕЎe od jednog raДЌuna, moЕЈete dodati nove dodirom ikone izbornika
i
Postavke iz dolaznog spremnika te dodirnuti DODAJ RAДЊUN. U
konaДЌnici moЕЈete se prebacivati iz jednog raДЌuna u drugi dodirom imena
raДЌuna iz dolaznog spremnika te dodirnuti raДЌun koji ЕЈelite pregledavati.
Izrada i slanje e-poЕЎte
п‚џ Dodirnite ikonu
iz dolaznog spremnika.
п‚џ Unesite adresu e-poЕЎte primatelja u polje Za
i ukoliko je potrebno
dodirnite ikonu izbornika
i Dodaj Cc/Bcc za dodavanje kopije ili
skrivene kopije.
п‚џ Unesite predmet i sadrЕЈaj poruke.
63
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
dodavanje privitka.
i odaberite PriloЕЈi datoteku za
п‚џ Za potvrdu dodirnite ikonu
.
п‚џ Ukoliko ne ЕЈelite odmah poslati e-poЕЎtu moЕЈete dodirnuti tipku
izbornika
i Pohrani skicu ili Natrag za spremanje kopije. Za prikaz
skice dodirnite ikonu
i odaberite Skice.
64
Ukoliko ne ЕЈelite slati ili pohraniti e-poЕЎtu, moЕЈete dodirnuti ikonu
izbornika
i Odbaci.
Za dodavanje potpisa u e-poЕЎtu dodirnite ikonu izbornika
i Postavke
iz dolaznog spremnika, odaberite raДЌun te dodirnite Potpis.
Primanje i ДЌitanje e-poЕЎte
Kada pristigne nova e-poЕЎta, o tome Д‡ete biti obavijeЕЎteni melodijom
zvona ili vibracijom, te Д‡e se prikazati ikona
na Statusnom izborniku.
Dodirnite i povucite dolje Statusni izbornik za prikaz Kartice s
obavijestima, te dodirnite novu e-poЕЎtu za pregledavanje. Isto tako moЕЈete
pristupiti i Gmail oznaci dolaznog sandučića, te dodirnuti novu e-poštu za
ДЌitanje.
MoЕЈete pretraЕЈivati e-poЕЎtu prema poЕЎiljatelju, predmetu, oznaci i sl.
п‚џ Dodirnite ikonu
iz dolaznog spremnika.
п‚џ Unesite kljuДЌnu rijeДЌ u polje za pretraЕЈivanje i dodirnite tipku za
PretraЕЈivanje na softverskoj tipkovnici.
Odgovaranje i prosljeД‘ivanje e-poЕЎte
Prilikom pregledavanja e-poЕЎte pri srediЕЎnjem dijelu vidjet Д‡et tri ikone
koje nude dodatne mogućnosti.
п‚џ Odgovori/Odgovori
Dodirnite za ulaz u naДЌin unosa teksta,
svima
unesite poruku na koju ЕЈelite odgovoriti i
п‚џ Proslijedi
dodirnite
za slanje poruke jednom ili
viЕЎe primatelja.
Dodirnite za prosljeД‘ivanje poruke drugoj
osobi.
Morate unijeti adresu e-poЕЎte novog
primatelja i dodirnuti
65
.
Upravljanje Gmail poruka prema oznakama
Kako biste jednostavno upravljali razgovorima i porukama, moЕЈete ih
organizirati koriЕЎtenjem oznaka.
Za oznaДЌavanje razgovora tijekom ДЌitanja poruke dodirnite ikonu
odaberite oznaku koju Д‡ete dodijeliti razgovoru.
Za pregled razgovora prema oznakama dodirnite ikonu
prikaz popisa razgovora s tom oznakom.
i
i oznaku za
Za upravljanje oznakama dodirnite UPRAVLJANJE OZNAKAMA iz
zaslona oznaka.
OznaДЌite potvrdni okvir za odabir e-poЕЎte i aktivaciju naДЌina
upravljanja te odaberite sljedeće:
Dodirnite za arhiviranje poruka e-poЕЎte Za prikaz
п‚џ
arhiviranih poruka dodirnite
unutar dolaznog
spremnika i Sva e-poЕЎta.
Dodirnite za brisanje poruke e-poЕЎte
п‚џ
Dodirnite za dodavanje ili promjenu oznake poruke
п‚џ
e-poЕЎte ili razgovora
Dodirnite za oznaДЌavanje poruka e-poЕЎte kao
п‚џ
proДЌitano/neproДЌitano
Dodirnite za dodavanje ili uklanjanje zvjezdice iz
п‚џ
razgovora
п‚џ OznaДЌi kao
Za oznaДЌavanje e-poЕЎte kao vaЕЈnom ili nevaЕЈnom.
(ne) vaЕЈno
п‚џ Bez zvuka
Za iskljuДЌivanje zvuka ДЌitavog razgovora. Kada je
zvuk iskljuДЌen, nova e-poЕЎta vezana uz ovaj razgovor
neće biti prikazana unutar Dolaznog spremnika,
nego Д‡e biti arhivirana.
п‚џ Prijavi spam
Za prijavu poruke e-poЕЎte/razgovora kao spam.
66
Gmail postavke
Za upravljanje Gmail postavkama dodirnite ikonu izbornika
unutar dolaznog spremnika.
Općenite postavke
п‚џ Potvrdite prije
brisanja
п‚џ Potvrdite prije
arhiviranja
п‚џ Potvrdite prije slanja
п‚џ Pregledavanje popisa
razgovora
п‚џ Odgovori svima
п‚џ Automatsko
smjeЕЎtanje poruka
п‚џ Automatski prijeД‘i na
sljedeće
п‚џ Sakrij potvrdne okvire
п‚џ Radnje s porukama
п‚џ IzbriЕЎi povijest
pretraЕЈivanja
п‚џ Sakrij slike u
porukama
i Postavke
OznaДЌite potvrdni okvir prije brisanja
e-poЕЎte.
OznaДЌite potvrdni okvir prije arhiviranja
e-poЕЎte.
OznaДЌite potvrdni okvir za potvrdu prije
slanja e-poЕЎte.
Odaberite jednu od sljedećih radnji nakon
pregledavanja popisa razgovora: Bez
utjecaja, arhiva ili obrisano ili uvijek
obrisano.
Dodirnite za oznaДЌavanje potvrdnog okvira
kako biste postavili zadanu poruku
prilikom odgovora.
Dodirnite za omogućavanje automatskog
smještanja poruka na zaslon i uvećanje.
Dodirnite za odabir zaslona nakon brisanja
ili arhiviranja razgovora.
OznaДЌite potvrdni okvir za skrivanje
potvrdnog okvira prilikom odabira e-poЕЎte
unutar naДЌina ureД‘ivanja.
Dodirnite za prikaz/skrivanje mogućih
radnji s porukama.
Dodirnite
za
brisanje
povijesti
pretraЕЈivanja.
Dodirnite za skrivanje slika za sve
poЕЎiljatelje.
67
Dodirnite račun i pojavit će se sljedeće postavke:
Općenite postavke
п‚џ Prioritetni
Za postavljanje dolaznog spremnika kao
dolazni spremnik zadanog.
п‚џ Obavijesti
Odaberite za aktivaciju obavijesti kada pristigne
nova e-poЕЎta.
п‚џ Zvuk i
Dodirnite za postavljanje zvuka, vibracije i
vibracija
znaДЌajke obavijesti jednom.
п‚џ Potpis
Za dodavanje teksta potpisa na kraj svake
poruke koju ЕЎaljete.
п‚џ Gmail
Dodirnite za ukljuДЌivanje/iskljuДЌivanje Gmail
sinkronizacija je
sinkronizacije.
UKLJ./ISKLJ.
п‚џ Broj dana
Dodirnite za postavljanje trajanja sinkronizacije
sinkronizacije
e-poЕЎte u danima.
п‚џ Upravljanje
Dodirnite za otvaranja Oznaka gdje moЕЈete
oznakama
upravljati sinkronizacijom i obavijestima.
п‚џ Preuzimanje
OznaДЌite potvrdni okvir za automatsko
privitaka
preuzimanje privitaka iz nedavnih poruka putem
Wi-Fi mreЕЈe.
4.2.2
E-poЕЎta.............................................................
Osim Gmail raДЌuna takoД‘er moЕЈete postaviti i vanjske POP3 ili IMAP
raДЌune e-poЕЎte na svoj telefon.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog
zaslona i odaberite E-poЕЎta.
Д€arobnjak e-poЕЎte vodit Д‡e vas korak po korak u postavljanju raДЌuna
e-poЕЎte.
п‚џ Unesite adresu e-poЕЎte i lozinku raДЌuna kojeg ЕЈelite postaviti.
68
 Dodirnite Sljedeće. Ukoliko račun kojeg ste unijeli nije podrţan od
strane vaЕЎeg pruЕЈatelja usluge, bit Д‡ete preusmjereni na ruДЌni unos
postavki vaЕЎeg raДЌuna e-poЕЎte. Ili moЕЈete odabrati RuДЌno postavljanje
za izravni unos postavki dolaznog i odlaznog posluЕЈitelja za raДЌun
e-poЕЎte koji postavljate.
п‚џ Unesite ime raДЌuna, odnosno ime za prikaz u odlaznoj e-poЕЎti.
п‚џ Za dodavanje drugog raДЌuna e-poЕЎte dodirnite ikonu izbornika
i
Postavke. Dodirnite DODAJ RAДЊUN pri desnom gornjem dijelu
zaslona za izradu.
Izrada i slanje e-poЕЎte
п‚џ Dodirnite ikonu
iz dolaznog spremnika.
п‚џ Unesite adresu e-poЕЎte primatelja u polje Za.
п‚џ Ukoliko je potrebno dodirnite ikonu izbornika
dodavanje kopije ili skrivene kopije.
п‚џ Unesite predmet i sadrЕЈaj poruke.
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
п‚џ U konaДЌnici dodirnite
i Dodaj Cc/Bcc za
i PriloЕЈi datoteku za dodavanje privitka.
za slanje.
п‚џ Ukoliko ne ЕЈelite odmah poslati e-poЕЎtu dodirnite ikonu izbornika
Spremi skicu ili dodirnite Natrag za spremanje kopije.
i
4.3 Google Talk.........................................
Google-ova usluga za izravne poruke (Google Talk) omogućava razgovore
s prijateljima kad god su spojeni na ovu uslugu.
Za pristup ovoj znaДЌajci i prijavu dodirnite karticu aplikacija iz poДЌetnog
zaslona i Razgovaraj. Svi prijatelji dodani koriЕЎtenjem Google Talk usluge
s web-a ili telefona bit Д‡e prikazani unutar vaЕЎeg popisa prijatelja.
Dodirnite za postavljanje svog mreЕЈnog statusa.
Dod. potvrdni okvir ispod vaЕЎeg mreЕЈnog statusa za unos poruke statusa.
69
Za odjavu dodirnite ikonu izbornika
iz popisa prijatelja za prikaz opcija
i dodirnite Odjavi. TakoД‘er moЕЈete odabrati Odjavi iz svog mreЕЈnog
statusa.
4.3.1
Chat s prijateljima
Za chat dodirnite ime prijatelja u svom popisu prijatelja, te unesite svoju
poruku i dodirnite
.
MoЕЈete pozvati ostale prijatelje da se pridruЕЈe chat grupi dodirom na
ikonu izbornika
dodati.
4.3.2
i Dodaj u chat te odabirom prijatelja kojeg ЕЈelite
Za dodavanje novog prijatelja
Iz popisa prijatelja dodirnite ikonu
za dodavanje novog prijatelja.
Unesite Google Talk ID ili Gmail adresu prijatelja kojeg ЕЈelite dodati i
dodirnite Gotovo.
VaЕЎ prijatelj Д‡e zaprimiti obavijest s ovom pozivnicom. Dodirom na
pozivnicu, vaЕЎ prijatelj moЕЈe odabrati Blokiraj, Odbij ili Prihvati .
4.3.3
ZavrЕЎavanje chata
Kad ЕЈelite zavrЕЎiti chat dodirnite ikonu izbornika
chat i dodirnite ZavrЕЎi chat.
izravno iz izbornika
Ukoliko ЕЈelite zavrЕЎiti sve chat-ove dodirnite ikonu izbornika
sve chat-ove iz zaslona popisa prijatelja.
70
i ZavrЕЎi
4.3.4
Upravljanje prijateljima
Osim dodavanja novih prijatelja u popis prijatelja, sljedeće radnje su
takoД‘er raspoloЕЈive:
п‚џ Pregled svih
prijatelja/
najpopularnijih
prijatelja
п‚џ Blokiranje/uklanjanje
prijatelja
Unutar popisa prijatelja Д‡e prema zadanom
biti prikazani samo prijatelji s kojima
najДЌeЕЎД‡e komunicirate. Za prikaz svih
prijatelja dodirnite ikonu izbornika
i
Opcije prikaza te dodirnite Ime. Za
povratak
zaslona
s
najpopularnijim
prijateljima dodirnite Dostupnost ili
Nedavno iz Opcije prikaza.
Za blokiranje prijatelja od razmjene poruka
ili uklanjanje iz popisa prijatelja dodirnite
ikonu izbornika
i Informacije o
prijatelju iz zaslona chata te dodirnite
Blokiraj ili Ukloni. Svi blokirani prijatelji
mogu se pregledavati dodirom na ikonu
izbornika
i Postavke . Nakon odabira
raДЌuna odaberite Blokirani prijatelji. Za
deblokiranje prijatelja dodirnite ime
prijatelja i U redu .
71
4.3.5
Postavke
MnoЕЎtvo postavki dostupno je dodirom na ikonu izbornika
Postavke , iz zaslona s popisom prijatelja i raДЌuna.
п‚џ Mobilni pokazatelj
п‚џ Odsutan kad je
zaslon iskljuДЌen
п‚џ Obavijesti
pozivnica
п‚џ IM/Video chat
obavijesti
п‚џ Obavijesti/Video
chat melodija
zvona
п‚џ Vibracija
п‚џ Zadani efekt
videozapisa
п‚џ Blokirani prijatelji
п‚џ IzbriЕЎi povijest
pretraЕЈivanja
п‚џ Upravljanje
raДЌunima
п‚џ Uvjeti i privatnost
i
Odaberite za prikaz ikone pokazatelja uz svoje
ime unutar popisa prijatelja drugih osoba.
Odaberite za postavljanje automatskog statusa
odsutnosti kada se zaslon iskljuДЌi.
Odaberite za aktivaciju obavijesti unutar
statusnog izbornika kada pristigne nova
poruka.
Dodirnite za postavljanje obavijesti za
tekstualni ili video chat.
Dodirnite za odabir melodije za obavijesti ili
video chat.
Dodirnite za naДЌin vibracije za tekstualni ili
video chat.
Dodirnite za aktivaciju stabilizacije slike za
videopoziv.
Dodirnite za prikaz/deblokiranje blokiranih
prijatelja.
Dodirnite za brisanje prethodnih chat
pretraЕЈivanja iz polja za pretraЕЈivanje.
Dodirnite za dodavanje, uklanjanje ili
sinkronizaciju svojih raДЌuna.
Dodirnite za prikaz viЕЎe informacija o
Razgovorima.
72
5 Kalendar, Alarm i
Kalkulator.............................
5.1 Kalendar.....................................................
Koristite Kalendar kako biste pratili vaЕЈne sastanke, dogaД‘anja i sl.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu aplikacija iz početnog zaslona
i Kalendar.
5.1.1
ViЕЎestruki naДЌin prikaza
Kalendar moЕЈete prikazati u dnevnom, tjednom, mjeseДЌnom naДЌinu,
odnosno u obliku dnevnog rasporeda. Dodirnite datum za promjenu
prikaza kalendara i padajući izbornik će vam prikazati opcije za odabir.
Dodirnite ikonu
za povratak na prikaz dana.
Prikaz dnevnog rasporeda
Dnevni prikaz
73
Tjedni prikaz
MjeseДЌni prikaz
Dodirnite dogaД‘aj za prikaz detalja unutar dnevnog rasporeda, odnosno dnevnog ili
tjednog prikaza.
Unutar mjeseДЌnog prikaza dodirnite dan za otvaranje dogaД‘aja u tom danu.
Unutar mjeseДЌnog prikaza povucite gore/dolje za prethodni /sljede Д‡i
mjesec. Unutar tjednog prikaza povucite lijevo/desno za prethodni/sljedeći
tjedan. Dodirom datuma moЕЈete pregledavati raspored.
5.1.2
Izrada novog dogaД‘aja
Iz bilo kojeg kalendarskog prikaza moЕЈete dodati novi dogaД‘aj.
п‚џ U portretnom naДЌinu dodirnite ikonu izbornika i Novi dogaД‘aj iz
kalendara; ili iz pejzaЕЈnog naДЌina dodirnite ikonu
za pristup
ureД‘ivanju novog dogaД‘aja.
п‚џ Popunite potrebne informacije za novi dogaД‘aj. Ukoliko se radi o
cjelodnevnom dogaД‘aju, moЕЈete odabrati Cijeli dan.
п‚џ Pozovite sudionike na ovaj dogaД‘aja. Unesite adrese e-poЕЎte sudionika
koje ЕЈelite pozvati na dogaД‘aj - uz koriЕЎtenje zareza za odvajanje
pojedinog sudionika. Sudion. Д‡e primiti pozivnicu iz kalendara i e-poЕЎte.
п‚џ U konaДЌnici dodirnite GOTOVO prvi vrhu zaslona.
74
Za brzu izradu dogaД‘aja iz dnevnog i tjednog prikaza dodirnite i drЕЈite
prazno područje ili događaj kako biste otvorili izbornik mogućnosti te
dodirnite Novi dogaД‘aj za unos detalja dogaД‘aja i u vrijeme koje ste
prethodno odabrali. TakoД‘er moЕЈete dodirnuti prazno podruДЌje za odabir
ЕЈeljenog podruДЌja koje Д‡e promijeniti boju u plavu i dodirnuti ponovno za
izradu novog dogaД‘aja.
5.1.3
Za dijeljenje, brisanje ili ureД‘ivanje dogaД‘aja
Kako biste podijelili, obrisali ili uredili dogaД‘aj dodirnite dogaД‘aj za ulaz u
detalje, dodirnite
za dijeljenje dogaД‘aja drugim osobama putem
Bluetooth-a, e-poЕЎte , poruka, itd. Dodirnite ikonu
dogaД‘aja i
5.1.4
ikonu
za ureД‘ivanje
za brisanje.
Podsjetnik za dogaД‘aje
Ukoliko je postavljen podsjetnik dogaД‘aja, prikazat Д‡e se ikona
nadolazećeg događaja
unutar statusnog izbornika u obliku obavijesti.
Dodirnite i povucite statusni izbornik za otvaranje kartice s obavijestima,
te dodirnite ime dogaД‘aja za pregled popisa kalendarskih obavijesti.
Dodirnite Odgodi sve za odgodu svih podsjetnika na 5 minuta.
Dodirnite Odbaci sve za brisanje svih podsjetnika iz popisa.
Dodirnite Natrag kako biste zadrЕЈali podsjetnike u statusnoj kartici i
kartici obavijesti.
Bitne moguć. dodirom ikone izbornika
iz poДЌetnog zaslona kalendara:
п‚џ Novi dogaД‘aj
Za dodavanje novog dogaД‘aja.
п‚џ OsvjeЕЈi
OsvjeЕЈavanje kalendara
п‚џ PretraЕЈivanje
PretraЕЈivanje kalendara
п‚џ Kalendari za prikaz
Za prikaz ili skrivanje, uklanjanje ili
dodavanje kalendara.
п‚џ ObriЕЎi dogaД‘aje
Brisanje svih dogaД‘aja
п‚џ Postavke
Za postavlj. mnoЕЎtva postavki kalendara.
75
5.2 Sat...........................................................
VaЕЎ mobilni ureД‘aj ima ugraД‘en sat.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu aplikacija iz početnog zaslona
i Sat.
Dodirnite bilo gdje po zaslonu za smanjivanje/osvjetljavanje zaslona.
Dodirnite
5.2.1
Postavljanje alarma za dodavanje ili postavljanje alarma.
Postavljanje alarma
Iz izbornika Sat dodirnite
za ulaz u Alarmi i dodirnite
za
dodavanje novog alarma. Prikazat će se sljedeće opcije:
 Omogući alarm
Dodirnite za omogućavanje alarma.
п‚џ Vrijeme
Dodirnite za postavljanje vremena.
п‚џ Ponavljanje
Dodirnite za odabir dana u kojima Д‡e alarm
biti aktivan.
п‚џ Melodija zvona
Odaberite za postavljanje melodije zvona
alarma.
п‚џ Vibracija
Odaberite za aktiviranje vibracije.
п‚џ Oznaka
Dodirnite za postavljanje oznake alarma.
п‚џ Ludi alarm
Dodirnite za omogućavanje alarma. Unutar
naДЌina Ludi alarm ne moЕЈete odgoditi alarm i
isti neće stati zvoniti sve dok ne dodirnete
tri tipke koje se pojave.
U konaДЌnici dodirnite Gotovo za potvrdu.
Za brisanje alarma dodirnite ga iz zaslona Alarmi za ulaz u ureД‘ivanje
alarma te dodirnite
za brisanje. Dodirnite U redu za potvrdu i
dodirnite PoniЕЎti za poniЕЎtavanje.
76
5.2.2
Prilagodba postavki alarma
Dodirnite ikonu izbornika
iz zaslona Alarmi i dodirnite Postavke.
Sljedeće mogućnosti mogu biti prilagođene:
• Alarm u tihom
naДЌinu rada
• Glasnoća alarma
• Trajanje odgode
• Tipke za glasnoću
• Postavi zadanu
melodiju
• Okreni za
aktiviranje
• Pregled vremena i
dogaД‘aja
Odaberite za reprodukciju alarma uz zvuk ili
vibraciju kada je telefon u tihom naДЌinu rada.
Dodirnite za postavljanje glasnoće alarma.
Dodirnite za postavljanje odgode alarma.
Dodirnite za postavljanje boДЌnih tipki
Glasnoća gore/dolje kada se alarm ozvuči:
NiЕЎta, Odgodi ili Odbaci
Dodirnite za postavljanje zadane melodije za
alarme
Dodirnite Okreni za aktiviranje za odabir
statusa Odgodi ili Zaustavi. Dodirnite
preklopnik
za
ukljuДЌivanje/iskljuДЌivanje ili zaustavljanje
alarma okretanjem telefona.
OznaДЌite ovu opciju ukoliko ЕЈelite prikazati
vremensku prognozu i danaЕЎnje dogaД‘aje
nakon ЕЎto ste iskljuДЌili alarm.
5.3 Kalkulator...................................................
Uz kalkulator moЕЈete rijeЕЎiti mnoge matematiДЌke probleme.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu aplikacija iz početnog zaslona
i Kalkulator. Dostupne su dvije kartice: Osnovno suДЌelje i napredno
suДЌelje. Za preb. izmeД‘u suДЌelja, odaberite jedan od dva navedena naДЌina:
п‚џ Dodirnite i povucite osnovni zaslon u lijevo za otvaranje naprednog
suДЌelja.
п‚џ Ili pritisnite tipku Izbornik iz osnovnog suДЌelja za otvaranje izbornika
mogućnosti, te dodirnite Napredno sučelje.
77
Unesite broj, odaberite vrstu operacije, unesite drugu znamenku, te
dodirnite “=” za prikaz rezultata. Dodirnite
za brisanje pojedine
brojke ili dodirnite i drЕЈite
za brisanje svega. Povijest kalkulatora
moЕЈete obrisati dodirom znake C unutar kartice.
Kada su neki brojevi ili raДЌunske operacije unesene, dodirnite i drЕЈite
karticu za unos, te će se otvoriti izbornik sa sljedećim mogućnostima:
п‚џ IzreЕЈi
Za brisanje odabranog teksta
п‚џ Kopiraj
Za kopiranje odabranog teksta
п‚џ Zalijepi (1)
Zalijepite unutar kartice za unos prethodno
kopiranog teksta
(1) Mogućnost se neće prikazati ukoliko nije napravljeno kopiranje ili rezanje.
78
6 Povezivanje...............
Za povezivanje na Internet moЕЈete koristiti GPRS/EDGE/3G mreЕЈe ili
Wi-Fi, odnosno naДЌin koji vam najviЕЎe odgovara.
6.1 Povezivanje na Internet
6.1.1
GPRS/EDGE/3G
Kada po prvi puta ukljuДЌite telefon uz umetnutu SIM karticu, mreЕЈne
usluge automatski Д‡e se postaviti: GPRS, EDGE ili 3G. Ukoliko mreЕЈa nije
spojena moЕЈete dodirnuti
unutar kartice s obavijestima.
Za provjeru mreЕЈne veze koju koristite povucite dolje karticu s
obavijestima i dodirnite
za pristup u Postavke te ViЕЎe...\Mobilne
mreЕЈe\Imena pristupnih toДЌaka.
Za izradu nove pristupne toДЌke
Nova GPRS/EDGE/3G mreЕЈna veza moЕЈe biti dodana unutar vaЕЎeg
telefona na sljedeći način:
п‚џ Povucite dolje karticu s obavij. i dodirnite
za pristup u Postavke.
п‚џ Dodirnite ViЕЎe...\Mobilne mreЕЈe\ Imena pristupnih toДЌaka
п‚џ Dodirnite ponovno ikonu izbornika
i Novi APN.
п‚џ Unesite potrebne informacije pristupnih toДЌaka.
п‚џ U konaДЌnici dodirnite ikonu izbornika
i Spremi.
Aktivacija/deaktivacija podatkovnog roaminga
Prilikom roaminga moЕЈete odluДЌiti o spajanju/odspajanju na podat. uslugu.
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke\ViЕЎe... \Mobilne mreЕЈe.
п‚џ OznaДЌite/odznaДЌite potvrdni okvir Podatkovni roaming
za
aktivaciju ili deaktivaciju podatkovnog roaminga.
п‚џ Kada je podatkovni roaming deaktiviran, joЕЎ uvijek moЕЈete razmjenjivati
podatke uz Wi-Fi vezu (pogledajte “6.1.2 Wi-Fi”).
79
6.1.2
Wi-Fi
KoriЕЎtenjem Wi-Fi veze moЕЈete se spojiti na Internet u trenutku kad je vaЕЎ
ureД‘aj u dometu beЕЈiДЌne mreЕЈe. Wi-Fi se moЕЈe koristiti ДЌak i kada SIM
kartica nije umetnuta.
Za ukljuДЌivanje Wi-Fi mreЕЈe i spajanje na beЕЈiДЌnu mreЕЈu
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
п‚џ Dodirnite
prekidaДЌ
pokraj
Wi-Fi
veze
za
ukljuДЌivanje/iskljuДЌivanje Wi-Fi veze.
п‚џ Dodirnite Wi-Fi i prikazat Д‡e se detaljne informacije o uoДЌenim Wi-Fi
mreЕЈama unutar Wi-Fi mreЕЈnog dijela.
 Dodirnite Wi-Fi mreţu za spajanje. Ukoliko je odabrana mreţa zaštićena,
tada morate unijeti lozinku ili druge podatke (obratite se davatelju
usluge za viЕЎe detalja). U konaДЌnici dodirnite Spoji.
80
Aktivacija obavijesti prilikom pronalaska nove mreЕЈe
Kad je Wi-Fi ukljuДЌen i kad je obavijest o mreЕЈi aktivirana, Wi-Fi ikona Д‡e
se prikazati unutar statusnog izbornika svaki put kad telefon uoДЌi
raspoloţive beţične mreţe unutar raspona. Sjedeći koraci aktiviraju opciju
obavijesti kad je Wi-Fi ukljuДЌen:
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
п‚џ Dodirnite Wi-Fi. Dodirnite ikonu izbornika
i Napredno iz
izbornika Wi-Fi.
п‚џ OznaДЌite/odznaДЌite potvrdni okvir Obavijesti mreЕЈe za
aktivaciju/deaktivaciju ove mogućnosti.
Dodavanje Wi-Fi mreЕЈe
Kad je Wi-Fi ukljuДЌen, moЕЈete dodati nove mreЕЈe prema svom izboru.
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
п‚џ Dodirnite Wi-Fi i zatim
.
п‚џ Unesite ime mreЕЈe i sve potrebne informacije mreЕЈe.
п‚џ Dodirnite Spremi.
Kad ste uspješno povezani, vaš telefon će se svaki sljedeći put automatski
spajati ukoliko se nalazite u blizini ove mreЕЈe.
Uklanjanje Wi-Fi mreЕЈe
Sljedeće radnje spriječiti će automatsko spajanje na mreţu koju više ne
ЕЈelite koristiti.
• Uključite Wi-Fi ukoliko nije aktivan.
• Unutar Wi-Fi postavki dodirnite i drţite ime mreţe.
• Dodirnite Zaboravi mreţu unutar dijaloškog okvira koji se pojavi.
81
6.2 Preglednik.......................................................
KoriЕЎtenjem preglednika moЕЈete uЕЈivati u pregledavanju Interneta.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama na početnom
zaslonu te dodirnite Preglednik.
Za posjetiti web-mjesto
Unutar zaslona preglednika dodirnite okvir URL poveznice u gornjem
dijelu i unesite adresu web-mjesta.
Dodirnite za brisanje ДЌitavog sadrЕЈaja
Dodirnite za pretr. i prijelaz na ovu adresu
Dodirnite za prijelaz na prep. web-mjesto
Dodirnite za unos preporuДЌene adrese
URL kartica Д‡e se skriti nakon nekoliko sekundi. Za prikaz URL kartice
moţete dodirnuti zaslon i povući ga dolje.
Postavljanje naslovnice
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
iz preglednika za prikaz izbornika opcija i
Postavke\Opće\Postavi početnu stranicu.
 Odaberite stranicu ili najčešće posjećivanu stranicu kao svoju
naslovnicu.
п‚џ Ukoliko odaberete Drugo, unesite URL web-mjesta koje ЕЈelite
postaviti kao naslovnicu i dodirnite U redu za potvrdu.
82
6.2.1
Pregledavanje web-stranica
Prilikom otvaranja web-mjesta moЕЈete pregledavati web-stranice
pomakom prsta po zaslonu u bilo kojem smjeru kako biste pronaЕЎli ЕЈeljene
informacije.
Uvećanje/umanjenje web-stranice
Spojite/razdvojite prste na zaslonu za uvećanje/umanjenje web-stranice.
Za brzo uvećanje određenog dijela web-stranice, dodirnite dva puta
ţeljeni dio. Za povratak u zadanu razinu uvećanja, ponovno dodirnite dva
puta zaslon.
PretraЕЈivanje teksta na web-mjestu
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
iz zaslona web-stranice i PronaД‘i na
stranici.
п‚џ Unesite tekst ili reДЌenicu za pretraЕЈivanje.
п‚џ Prva rijeДЌ s podudarnim znakovima bit Д‡e naglaЕЎena na zaslonu, a ostale
podudarnosti bit Д‡e uokvirene.
п‚џ Dodirnite gornju ili donju strjelicu za prebacivanje na prethodnu ili
sljedeću stavku.
п‚џ U konaДЌnici dodirnite
pretraЕЈivanja.
ili tipku Natrag za zatvaranje kartice
Daljnje radnje za tekst na web-stranici
MoЕЈete kopirati, podijeliti ili pretraЕЈivati tekst web-stranice:
• Dodirnite i drţite tekst za označavanje.
• Pomaknite dvije kartice za odabir teksta.
• Dodirnite ODABERI SVE za odabir svih riječi na zaslonu.
• Dodirnite
za kopiranje odabranog teksta.
• Dodirnite
za prikaz daljnjih opcija, uključujući dijeljenje i
pretraЕЈivanje web-mjesta.
83
Otvaranje novog prozora/prebacivanje izmeД‘u prozora
ViЕЎestruki prozori mogu biti istovremeno otvoreni.
п‚џ Dodirnite
za otvaranje sliДЌica svih prozora.
п‚џ Povucite gore ili dolje za prikaz svih prozora i dodir. jedan za pregled.
п‚џ Dodirnite
za otvaranje novog prozora.
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
i Nova anonimna kartica za otvaranje
prozora koji neće biti spremljen u povijest.
п‚џ Za zatvaranje prozora dodirnite
unutar prozora kojeg ЕЈelite
zatvoriti ili ga povucite u stranu.
Ostale opcije:
п‚џ OsvjeЕЈi
п‚џ Proslijedi
п‚џ Dijeljenje
stranice
п‚џ Desktop
inaДЌica str.
п‚џ Spremi za
izvanmreЕЈno
ДЌitanje
п‚џ Zatvori
п‚џ Naslovnica
п‚џ Spremi u
oznake
п‚џ PronaД‘i na
stranici
п‚џ Zaustavi
п‚џ Oznake/
Povijest
п‚џ InaДЌica
Za osvjeЕЈavanje trenutne stranice.
ProsljeД‘ivanje stranice koju ste otvorili.
Za dijeljenje trenutne stranice s prijateljima na
mnoge naДЌine, poput poruka, e-poЕЎte, Bluetooth-a,
itd.
Za omogućavanje/onemogućavanje prikaza stranice
u desktop inaДЌici.
Spremanje web-stranice za izvanmreЕЈno ДЌitanje.
Moţete pronaći
putem ikone izbornika
dodirnuti Oznake\Spremi stranice.
Zatvaranje svih kartica i izlaz.
Povratak na postavljenu naslovnicu.
Za dodavanje trenutne web-stranice u oznake.
Pronalazak sadrЕЈaja na trenutnoj stranici.
Zaustavljanje otvaranja stranice.
Pregled oznaka i povijesti surfanja.
Pregled inaДЌice preglednika.
84
i
Dodirnite ikonu lijevo od URL poveznice i prikazat Д‡e se viЕЎe
informacija o trenutnoj stranici.
6.2.2
Upravljanje poveznic., povijesti i preuzimanjima
Za upravljanje poveznicama, brojevima telefona ili adresama
prikazanim na web-mjestu
п‚џ Poveznica
Dodirnite poveznicu za otvaranje web-stranice.
Dodirnite i drЕЈite poveznicu za otvaranje dodatnih
mogućnosti, poput otvaranja novog prozora,
pohranu poveznice, dijeljenje poveznice, kopiranje
poveznice i sl.
п‚џ Broj telefona
Dodirnite za pozivanje broja telefona.
п‚џ Adresa
Dodirnite za otvaranje usluge Google Karte i
odreД‘ivanje adrese
Pregledavanje povijesti Preglednika
п‚џ
п‚џ
п‚џ
п‚џ
Dodirnite ikonu izbornika
iz preglednika
Dodirnite Oznake
Dodirnite karticu Povijest za prikaz povijesti preglednika
Dodirnite Spremljene stranice za prikaz stranica koje ste spremili
Preuzimanje web-aplikacije/pregledavanje preuzimanja
Prije preuzimanja web-aplikacije morate omogućiti instalaciju
web-aplikacija unutar svog telefona (dodirnite
putem poДЌetne
stranice i Postavke\Sigurnost, oznaДЌite potvrdni okvir Nepoznati
izvori te u konaДЌnici U redu za potvrdu).
85
Za preuzimanje stavke dodirnite stavku ili poveznicu koju ЕЈelite preuzeti.
Za poniЕЎtavanje preuzimanja dodirnite preuzetu stavku iz kartice s
obavijestima, odaberite stavku koju ЕЈelite prekinuti i dodirnite
za
potvrdu.
Za prikaz stavki koje ste preuzeli dodirnite karticu s aplikacijama i
Preuzimanja.
Upravljanje oznakama
Oznake web-mjesta
п‚џ Otvorite web-mjesto koje ЕЈelite pohraniti kao oznaku.
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
i Spremi u oznake ili iz zaslona Povijest
dodirnite zvjezdicu pored URL poveznice.
п‚џ Unesite ime i lokaciju ukoliko je potrebno i dodirnite U redu za
potvrdu.
Otvaranje oznake
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
i Oznake/Povijest ili ikonu
i
za
ulaz u Oznake.
п‚џ Dodirnite oznaku koju ЕЈelite otvoriti.
 Isto tako moţete dodirnuti i drţati za prikaz mogućnosti i zatim
Otvori ili Otvori u novom prozoru.
UreД‘ivanje oznake
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
i Oznake ili ikonu
za ulaz u Oznake .
п‚џ Dodirnite i drЕЈite oznaku koju ЕЈelite urediti.
п‚џ Dodirnite Uredi oznaku i unesite promjene.
п‚џ U konaДЌnici dodirnite U redu za potvrdu.
86
te dodirnite
Dodirnite i drЕЈite oznaku unutar popisa oznaka za pregledavanje
dodatnih mogućnosti:
п‚џ Dodaj preДЌac na Za dodavanje preДЌaca oznake na poДЌetni
poДЌetni zaslon
zaslon
п‚џ Podijeli poveznicu
Za dijeljenje oznake.
п‚џ Kopiraj URL
Za kopiranje poveznice oznake.
poveznicu
п‚џ IzbriЕЎi oznaku
Za brisanje oznake.
п‚џ Postavi kao
Postavljanje stranice kao naslovnice.
poДЌetnu stranicu
6.2.3
Postavke
MnoЕЎtvo raspoloЕЈivih postavki za prilagodbu. Za pristup postavkama
preglednika dodirnite ikonu izbornika
Općenito
п‚џ Postavi naslovnicu
п‚џ Automatsko
ispunjavanje forme
п‚џ Automatsko
ispunjavanje tekstom
Privatnost i sigurnost
п‚џ IzbriЕЎi
meД‘uspremnik
п‚џ IzbriЕЎi povijest
п‚џ PrikaЕЈi sigurnosna
upozorenja
п‚џ Prihvati cookie
podatke
п‚џ IzbriЕЎi sve cookie
podatke
iz preglednika i Postavke.
Dodirnite za postavljanje naslovnice.
OznaДЌite potvrdni okvir za ispunjavanje
web-formi jednim dodirom.
Dodirnite za postavljanje automatskog
ispunjavanja tekstom unutar web-formi.
Dodirnite za brisanje sadrЕЈaja i baza
podataka iz meД‘uspremnika.
Dodirnite za brisanje povijesti preglednika.
OznaДЌite za prikaz upozorenja ukoliko
postoji problem sa sigurnoЕЎД‡u web-mjesta.
OznaДЌite za dozvoljavanje pohrane i ДЌitanje
cookie podataka.
Dodirnite za brisanje svih cookie podataka
preglednika.
87
п‚џ Zapamti podatke
formi
п‚џ IzbriЕЎi podatke
forme
 Omogući lokaciju
п‚џ IzbriЕЎi pristup
lokaciji
п‚џ Zapamti lozinke
п‚џ IzbriЕЎi lozinke
Dostupnost
 Omogući prisilno
uvećanje
п‚џ Promjena veliДЌine
teksta
 Uvećanje
dvostrukim
dodirom
п‚џ Minimalna veliДЌina
fonta
п‚џ Obrnuto
renderiranje
п‚џ Kontrast
Napredno
п‚џ Postavite traЕЈilicu
п‚џ Otvori u pozadini
OznaДЌite za pohranu svih podataka forme za
kasniju uporabu.
Dodirnite za brisanje svih pohranjenih
podataka forme.
OznaДЌite za dozvoljavanje pristupa vaЕЎoj
lokaciji.
Dodirnite za brisanje lokacijskog pristupa za
sva web-mjesta.
OznaДЌite za pohranu korisniДЌkog imena i
lozinke za web-mjesta.
Dodirnite za brisanje svih pohranjenih lozinki.
Označite za upravljanje uvećanjem/umanjenjem
prema vaЕЎoj ЕЈelji.
Povucite za promjenu veliДЌine prikaza teksta.
Povucite za promjenu razine uvećanja prilikom
dvostrukog dodira stranice.
Povucite za promjenu minimalne veliДЌine fonta.
OznaДЌite za prikaz stranice u obrnutoj boji.
Povucite za promjenu kontrasta stranice. Bit Д‡e
sive boje ukoliko ne oznaДЌite Obrnuto
renderiranje.
Dodirnite za odabir traЕЈilice.
OznaДЌite za otvaranje novog prozora iza
trenutnog.
88
 Omogući
JavaScript
 Omogući dodatke
п‚џ Postavke
web-mjesta
 Zadano uvećanje
Označite za omogućavanje JavaScripta.
Označite za omogućavanje dodataka.
Dodirnite za pregled naprednih postavki za
pojedina web-mjesta.
Dodirnite za postavljanje razine uvećanja kao
zadano.
п‚џ Otvorite stranice
OznaДЌite potvrdni okvir za otvaranje umanjene
u pregledu
web-stranice i bolji pregled.
п‚џ Automatski
OznaДЌite za automatski smjeЕЎtaj sadrЕЈaja
smjeЕЎtaj stranica
web-mjesta na zaslonu.
п‚џ Blokiraj skoДЌne
OznaДЌite potvrdni okvir za blokiranje skoДЌnih
prozore
prozora.
п‚џ Kodiranje teksta
Dodirnite za odabir standarda kodiranja teksta.
п‚џ Vrati zadane
Dodirnite za brisanje svih podataka preglednika
postavke
i poniЕЎtavanje svih postavki na zadane.
Upravljanje propusnoЕЎД‡u
п‚џ Pret. uДЌit.
Dodirnite za omogućavanje/onemogućavanje
rezultata
uДЌitavanje unaprijed pretraЕЈivanih rezultata
pretraЕЈivanje
preglednika u pozadini.
п‚џ UДЌitaj slike
OznaДЌite za prikaz slika na web-stranicama.
Labs
п‚џ Brze kontrole
Označite za omogućavanje brzih kontrola.
п‚џ Puni zaslon
OznaДЌite za koriЕЎtenje naДЌina rada u punom
zaslonu.
89
6.3 Povezivanje na Bluetooth ureД‘aje
(1)
Bluetooth je beЕЈiДЌna tehnologija za komunikaciju kratkog dometa koju
moЕЈete koristiti za razmjenu podataka, spajanje na druge Bluetooth
ureД‘aje i sl.
Za pristup ovoj mogućnosti povucite dolje karticu s obavijestima i
dodirnite
za pristup u Postavke. Dodirnite Bluetooth i vaЕЎ ureД‘aj i
drugi dostupni ureД‘aji pojavit Д‡e se na zaslonu.
UkljuДЌivanje Bluetootha
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
п‚џ Dodirnite
za aktivaciju/deaktivaciju ove mogućnosti.
Kako biste svoj telefon uДЌinili viЕЎe prepoznatljivim moЕЈete promijeniti ime
koje Д‡e biti vidljivo drugima.
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
п‚џ Dodirnite Bluetooth.
п‚џ Dodirnite ikonu izbornika
i Preimenuj telefon.
п‚џ Unesite ime i dodirnite Preimenuj za potvrdu.
Za postavljanje ureД‘aja vidljivim
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
Postavke.
п‚џ Dodirnite Bluetooth
п‚џ Dodirnite svoj ureД‘aj kako biste ga uДЌinili dostupnim.
п‚џ Dod. ikonu
(1)
za pristup u
i Vrijeme isteka vidljivosti za odabir vremena vidlj..
PreporuДЌa se koriЕЎtenje ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth sluЕЎalica koje su
ispitane i potvrД‘ene kao potpuno kompatibilne s mobilnim ureД‘ajem. MoЕЈete
posjetiti www.alcatelonetouch.com za viЕЎe informacija o ALCATEL ONE
TOUCH Bluetooth sluЕЎalicama.
90
Uparivanje/spajanje telefona s Bluetooth ureД‘ajem
Za razmjenu podataka s drugim ureД‘ajem morate ukljuДЌiti Bluetooth i
upariti svoj ureД‘aj s Bluetooth ureД‘ajem s kojim ЕЈelite dijeliti podatke.
п‚џ Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
п‚џ Dodirnite Bluetooth
п‚џ Dodirnite TRAЕўI UREДђAJE
п‚џ Iz popisa odaberite Bluetooth ureД‘aj s kojim se ЕЈelite upariti.
п‚џ Kad se pojavi dijaloЕЎki okvir dodirnite Upari za potvrdu.
п‚џ Ukoliko je uparivanje uspjeЕЎno, vaЕЎ telefon Д‡e se spojiti s ureД‘ajem.
Odspajanje/Otparivanje Bluetooth ureД‘aja
п‚џ Dodirnite ikonu postavki
pored ureД‘aja kojeg ЕЈelite otpariti.
п‚џ Dodirnite Otpari za potvrdu.
6.4 Spajanje na raДЌunalo
KoriЕЎtenjem USB kabela moЕЈete prenositi multimedijske i ostale datoteke
izmeД‘u svoje microSD kartice/ugraД‘ene pohrane telefona i raДЌunala. Prije
koriЕЎtenja znaДЌajke MTP trebali biste prvo odznaДЌiti USB ispravljanje
pogreЕЎaka unutar Postavke\ Razvoj\USB ispravljanje pogreЕЎaka(1)
ili 
Автор
bf
bf945   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
17
Размер файла
2 633 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа