close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Резюме проекту "Основа поколінь"

код для вставкиСкачать
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ "ОСНОВА ПОКОЛІНЬ"
ПРОЕКТ СПІВПРАЦІ НАУКОВЦІВ, ДУХОВЕНСТВА, НАРОДУ ТА ВЛАДИ
ІДЕЯ ПРОЕКТУ:
Духовне відродження - джерело єдності нації, добробуту народу й реалізації
особистості.
МЕТА ПРОЕКТУ:
Нове
покоління
громадянське
суспільство
висококультурних та високодуховних українців.
високоінтелектуальних,
ЗАВДАННЯ:
Працюючи з існуючими соціальними проблемами українського суспільства та на
нове покоління, ініціювати створення, комплексної програми духовногуманітарного розвитку України, через створення й реалізацію Проектів і
Програм, спрямованих на відновлення ціннісного, духовного фундаменту
української нації, консолідацію суспільства й на захист, очищення й духовне
посилення джерел, які формують світогляд особистості.
КОМПЛЕКС НАПРЯМКІВ ПРАЦІ в розробці комплексної програми
духовно-гуманітарного розвитку України:
Джерела, які впливають на формування світогляду особистості і які потребують
особливої уваги суспільства та праці на їх захист і духовне посилення:
1.
РОДИНА
2.
СИСТЕМА ОСВІТИ
3.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4.
СУСПІЛЬСТВО («вулиця», громадська думка, культура)
КОМПЛЕКС НАПРЯМКІВ ПРАЦІ (робочі назви проектів) в розробці
комплексної програми духовно-гуманітарного розвитку України:
1.
СІМ’Я – Проект «Міцна сім’я – міцна держава»
2.
НТО – Проект «Реформація застарілих парадигм системи освіти»
3.
ДІТИ – Проект «Діти – наше майбутнє. Сирітство та безпритульність»
4.
ПОЛІТИКА – Проект «Національна ідея, громадянське суспільство і народний контроль»
5.
СОЦІОЛОГІЯ – Проект «Соціологія - сучасний інструмент духовності»
6.
ЗМІ – Проект «ЗМІ на сторожі духовності, моральності та законності»
7.
КУЛЬТУРА – Проект «Духовність - основа культури та гуманізму»
8.
ЕКОНОМІКА – «Українська земля та громадянське суспільство – Еко-Енерго-Дім»
9.
ЗДОРОВ’Я – Проект «Екологія духу, душі і тіла»
10.
ДУХОВНІСТЬ – Проект «Духовність, наука та світогляд»
© Громадська організація «Християнська Україна» http://www.ChristianUkraine.org
(на трьох сторінках) Стр. 1
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ "ОСНОВА ПОКОЛІНЬ"
«…Коли зруйновані основи, що зробить праведник?» (Пс.10:3)
20 років незалежної України! Свобода у відвідуванні храмів та богослужінь.
Відновлені теологічні факультети національних університетів, біблійні семінарії.
Ожили монастирі і освічені люди наполегливо шукають відповіді на одвічні
запитання про сенс життя на Землі… І Біблія, яку можливо просто читати, вільно
вивчати, не боячись ув’язнення… Але омріяна свобода віросповідання чомусь не
принесла бажаних результатів… Підводячи підсумки, що ми бачимо? Ми бачимо
кризу у всіх сферах суспільства. Бачимо, що жодні добрі починання, ні у
політичній, ні в економічній, ні у соціальній, ні у будь-якій іншій сфері життя
суспільства не дають бажаних результатів. І це підводить до думки про те, що
головною причиною соціальних, політичних, економічних та інших негараздів у
нашому суспільстві є його духовний занепад, маємо побачити марність усіх боїв з
наслідками, які ігнорують духовну причину. Маємо побачити безплідність спроб
вирішити проблеми суспільства, які мають моральні причини, юридичними,
організаційними, економічними, політичними методами.
70 років (і не тільки!) руйнувався ціннісний фундамент українського народу.
Загальнолюдські цінності й наша культурна спадщина втрачали головну сполучну
силу - духовність, духовність як християнське віровчення про мораль та етику,
про людину й Творця. Марксистсько-ленінська матеріалістична ідеологія «Буття
визначає свідомість» через методичну працю зі створення системи маніпуляції
народами, породила суспільство споживачів, у якому матеріальні цінності
зайняли чільне місце. Внаслідок цього віра народу проявляється переважно в
обрядах і ритуалах, маючи вигляд благочестя, при цьому внутрішня духовна
сутність часто підміняється зовнішньою релігійною формою, а над Духом панує
буква. Тепер, коли Україна вийшла з рабства атеїстично-матеріалістичної
ідеології, ми бачимо неспроможність безбожної системи. Старі методи й способи
не працюють. Ми бачимо - усе, що будується без духовної основи, на
зруйнованому фундаменті, падає як будинок, збудований на піску. «Коли
зруйновані основи, що зробить праведник?» Якщо зруйновані основи,
необхідно почати з відновлення основ - інакше нічого зробити неможливо!
«…І забудуються [нащадками] твоїми пустелі вікові:
ти відновиш основи багатьох поколінь…» (Ісая 58:12).
Якщо не відновити ціннісний фундамент, основу поколінь, усунувши
причину проблем суспільства, і якщо не зцілити корінь внутрішніх і суспільних
проблем особистості й не очистити джерела, які живлять та отруюють корінь
(свідомість), формуючи матеріалістичну, бездуховну свідомість (світогляд), то, не
дивлячись на нашу боротьбу із плодами, корінь буде давати все ті ж гіркі плоди аморальне й бездуховне суспільство, в умовах якого, через відсутність
фундаменту, духовних цінностей: правди, істини й жертовної любові, ніколи не
будуть працювати демократичні закони, не реалізовуватимуться жодні добрі
починання! 20 років незалежності України - це половина шляху у пустелі
перехідного періоду до землі обітованої. Все старе самостійно, без революцій
помре в духовній пустелі - необхідно працювати на нове покоління
високоінтелектуальних, висококультурних та високодуховних українців!
© Громадська організація «Християнська Україна» http://www.ChristianUkraine.org
(на трьох сторінках) Стр. 2
СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ ХРИСТИЯНСТВА УКРАЇНИ
ЩОДО РОБОТИ НА ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ ТА НА ПРОТИДІЮ ПРИЧИНАМ
ЗРОСТАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
1. Ми ЗА піклування держави про дітей та родину, як першочерговий пріоритет державної
політики. Ми проти поширення ганебного для суспільства явища безпритульності й
соціального сирітства (сироти при живих батьках).
2. Ми ЗА формування національних, високих моральних стандартів та за духовне відродження
народу України. Ми проти пропаганди насилля, жорстокості та сексуальної розбещеності на
телебаченні, через друковану продукцію, зовнішню рекламу та інші засоби масової інформації.
3. Ми ЗА законодавство, яке захищає інститут сім’ї, та за виховання нового покоління
високоморальних та високоінтелектуальних громадян. Ми проти того, щоб моральні, сімейні
проблеми вирішувалися правовими, каральними заходами ювенальної юстиції західного зразка,
який руйнує взаємини батьків та дітей, та головну інституцію нації — сім’ю. Ювенальна
юстиція (від лат. juvenalis — юний, justicia — справедливість: діти подають у суд на своїх
батьків).
4. Ми ЗА систему освіти, яка виховує наших дітей на принципах християнської духовної
спадщини українського народу, навчає високій культурі сімейних, громадських та ділових
відносин. Ми проти системи освіти, яка виховує бездуховність та нігілізм, і не навчає
застосовувати знання у контексті морального кодексу, не готуючи наших дітей до життя.
5. Ми ЗА те, щоб наших дітей навчали у школі релігійній та науковій істині, що люди створені
Богом. Ми проти безальтернативного викладання теорії еволюції у навчальних закладах, яка
спростовується сучасними досягненнями науки.
6. Ми ЗА те, щоб наших дітей навчали гармонійним сімейним взаєминам між чоловіком і
жінкою. Ми проти популяризації гомосексуалізму, лесбіянства та гендерної політики як їхньої
правової основи.
7. Ми ЗА здоровий спосіб життя. Ми проти наркотиків і пропаганди алкоголю й
тютюнопаління через Засоби Масової Інформації та зовнішню рекламу.
8. Ми ЗА право кожної людини на життя, яке дається тільки Богом. Ми проти узаконеного
вбивства безпомічних, хворих, старих і калік, ми проти абортів та евтаназії (грецьк. ευ«хороший» + θάνατος «смерть»).
9. Ми ЗА поширення духовних християнських цінностей через ЗМІ, зовнішню рекламу,
викладання християнської етики у навчальних закладах. Ми проти узаконених дій
деструктивних сект, екстрасенсів, чаклунів, ворожок, гіпнотизерів, астрологів і хіромантів та
всілякої їхньої діяльності через ЗМІ, що сприяє активізації й поширенню демонічної активності
в Україні, та послабляє духовний імунітет нації.
10. Ми ЗА організацію і підтримку державою, приватними особами пропозицій щодо вільного
часу (спортивних, художньо-естетичних секцій, інтелектуальних клубів і т.д.) для людей з
різними інтересами. Ми проти популяризації та поширення азартних ігор (автоматів, закладів
та ефірних часів на телебаченні для них).
Ці десять негативних тенденцій становлять загрозу національній безпеці, оскільки живлять
соціальні хвороби, ведуть до епідемії СНІДу, руйнують інститут сім'ї та поглиблюють
демографічну, культурну і духовну кризи. Згідно з чинним законодавством України будь-яке
діяння, що становить загрозу національній безпеці, має бути покараним!
© Громадська організація «Християнська Україна» http://www.ChristianUkraine.org
(на трьох сторінках) Стр. 3
Автор
vadimgagarin
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
346
Размер файла
50 Кб
Теги
резюме проекта основание поколений
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа