close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1. Інформація щодо вивчення предметів духовно-морального циклу

код для вставкиСкачать
Інформація щодо вивчення предметів духовно-морального циклу у загальноосвітніх закладах України
Згідно з Указом Президента України, від 21.03.2002 № 279 "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій", Наказом МОН України від 26.07.2005 № 437 "Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства", листом МОН України від 18.08.2005 №1/9-436 "Про вивчення етики у 2005/06 навчальному році" з метою збереження і відтворення традиційних християнських та моральних цінностей, прищеплення дітям любові до Бога, ближнього, України запровадженні курси духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах.
Дані курси є дисциплінами християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, які вибудовуються як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Вони не є вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної конфесії. Викладання предметів передбачає формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси; виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань; здатності до співжиття у полікультурному і поліконфесійному українському суспільстві.
Враховуючи розширення за останні роки визнання України міжнародною спільнотою, актуальними завданнями навчання та виховання є визначення підростаючим поколінням пріоритетів співіснування у полірелігійному та полікультурному світі. Релігія має вивчатися не ізольовано, а у контексті інших соціальних категорій, таких, як культура, національність, цінності, гуманізм, тощо. Запровадження етики та курсів духовно-морального спрямування сприяє вирішенню поставлених завдань. Міністерство освіти і науки України затвердило навчальну програму для загальноосвітніх закладів "Основи християнської етики" 1-11 класи, 2010 рік. Програма "Основи християнської етики для учнів 5-6 класів" рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 8/1-2 від 29 червня 2006 року)
Програма "Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів" рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 1/ІІ-6347 від 13 липня 2010 року)
Над програмою працював колектив у складі:
Барщевський Тарас, кандидат біблійних наук, викладач Українського Католицького університету, м.Львів.
Васьків Андрій., кандидат історичних наук, доцент філософського факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, м.Львів.
Влад ( Аузяк) Марія, магістр богослов'я, викладач Буковинського православного університету ім. Євгена Гакмана, м.Чернівці.
Гаврисюк Оксана, аспірант Волинського національного університету, вчитель християнської етики, м. Луцьк.
Гнатів Іван, голова комісії у справах шкільництва УГКЦ, м. Львів
Голянчук Роман, магістр релігієзнавства, магістр теології, м. Запоріжжя
Добош Галина, викладач катехитично-педагогічного інституту Українського Католицького університету, м. Львів.
Жуковський Василь, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету "Острозька академія", м. Острог.
Євтушенко Раїса, головний спеціаліст департаменту початкової і середньої освіти МОН України, м. Київ.
Клинченко Тетяна , кандидат історичних наук, викладач Національного університету "Києво-Могилянська Академія", м. Київ.
Лахман Наталія, вчитель основ християнської етики, заступник директора Мізоцького навчально-виховного комплексу Рівненської області. Николин Микола, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль Огірко Олег, доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів.
Саннікова Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Одеського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Одеса.
Сіданіч Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософії з педагогіки, м. Київ.
Сохань Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурологічної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Львів.
Федик Михайло, магістр богослов'я, викладач Буковинського православного університету ім. Євгена Гакмана, м. Чернівці.
Филипчук Світлана, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства Національного університету, м. Острог.
Цюпа Луїза, директор Катехитично-педагогічного інституту Українського Католицького університету, викладач кафедри соціальної педагогіки.
Колектив авторів-упорядників пропонує посібники для вчителів та зошити для учнів згідно програми 2010 року.
Влад (Аузяк) М.В. - вчитель початкових класів, філолог, магістр богослів'я, гімназія №1, м. Чернівці;
Жуковський В.М. - доктор пед. наук, професор, декан гуманітарного факультету НаУ "Острозька академія"; Огірко О.В. - доктор філософії, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;
Сіданіч І.Л. - кандидат пед. наук, доцент Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор філософії з педагогіки;
Гнатів І.І. - голова комісії у справах шкільництва УКГЦ, м. Львів;
Федик М.В. - магістр богослів'я, викладач БПУ ім. Є. Гакмана, м. Чернівці.
Палійчук О.М.- заступник директора з навчально-методичної роботи Чернівецького ОІППО, кандидат педагогічних наук;
Керівник проекту: Жуковський В.М. - доктор пед. наук, професор, декан гуманітарного факультету НаУ "Острозька академія".
35 уроків для учнів четвертих класів побудовані на висловлюваннях з книги Приповісток Соломона "Вчимося мудрості", які закладають у свідомість учнів основи моральності, ширше залучають дітей до опрацювання біблійних текстів.
Структура уроків з предмету "Християнська етика" у всіх класах передбачає:
* Вступна, організаційна частина, створення духовної атмосфери спілкування. * Актуалізація особистісного досвіду, зацікавлення. * Актуалізація опорних знань. * Мотивація навчальної діяльності. * Засвоєння нових знань. * Закріплення навчальних досягнень. * Узагальнення та систематизування набутих компетентностей. * Підсумок і застосування. Кожний урок-хлібину "пекли" з чотирьох видів зерна:
- літературного, який формується з цікавих розповідей, під час слухання яких, дітям пропонується підсвідомо визначити і запозичити моральні якості позитивних героїв; - історичного. Воно надає можливість ознайомитися з діями історичних осіб та мотивацією їхніх рішень;
- наукового, щоби допомогти дітям проаналізувати та усвідомити свою повсякденну поведінку; здійснювати міжпредметні зв'язки; висвітлювати наукові факти з біблійної точки зору;
- біблійного, що сприяє вихованню високоморальної особистості на основі життя Ісуса Христа, десяти заповідей. Матеріали біблійного напрямку можна використовувати і при викладанні інших предметів та у позакласній роботі.
Методичні посібники висвітлюють загальнолюдські принципи, спрямовані на формування гуманної та моральної людини. Окрім того, вони готують молоде покоління до майбутнього батьківства, що сприятиме оздоровленню українського суспільства взагалі.
Додаткова інформація:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ"
04070, м. Київ. вул.І, Сагайдачного. З7
Те л,, (044) 4 17-8 1 -8 7 Факс: (044) 417-83-36
www.mon.gov.ua/sme_se
Е-mail :iitzo_so@svitoline.com.ua
На №_______ від 30.11.07 Директору видавництва
"Місто''
Кіндію В.М.
Повідомляємо, що за матеріалами науково-педагогічної експертизи рукописів методичних посібників для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів "Християнська етика. 1-11 класи" (авт. Влад М.В.) прийнято позитивне рішення та рекомендовано до використання в навчально-виховному процесі (протокол №3 засідання комісії із суспільствознавчих дисциплін (секція "Етика") Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2007 року).
Контрольні примірники просимо надсилати за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного. 37, Інститут інноваційних технологій і ЗМІСТУ освіти.
Заступник директора Ю.І. Завалевський Галєгова О.В.
425-38-05
(Зразок)
Директору _____________________
_____________________
_____________________
від батьків учнів ____класу
ЗАЯВА
Ми, батьки учнів _____класу просимо Вас дозволити ввести в навчальну програму факультативний курс "Основи християнської етики" згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 437 від 26 липня 2005 року ("Наказ про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики, етики віри, релігієзнавства").
(Прізвище і підпис батьків у кількості не менше восьми)
_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Автор
vadimgagarin
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
1 277
Размер файла
4 510 Кб
Теги
предмет, духовно, нформац, щодо, вивчення, морального, циклу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа