close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Калейдоскоп сервісів

код для вставки
Білозерський ЗЗСО №18
Добропільської міської ради
Донецької області
Підготувала:
провідний бібліотекар
О.Б.Філіппенко
2018
Як зробити діяльність
бібліотеки ефективною?
Чи повинні бібліотеки
доводити
свою значущість?
Genially сервіс для створення
презентацій,
інтерактивних плакатів,
інфографіки,
віртуальних виставок
http://filippienko.blogspot.com/
StoryMap JS – сервіс для
створення інтерактивних
карт.
http://filippienko.blogspot.com/
Biteable –
сервіс для
створення
анімованого
відео.
Easel.ly. - сервіс
для створення
інфографіки.
Emaze – сервіс
для створення
презентацій
http://filippienko.blogspot.com/
Сервіси в роботі бібліотеки це:
інноваційні форми популяриза ції книги і читання;
супровід масових заходів;
утвердження ролі бібліотеки як
інформаційного і дозвіллєвого
центру.
Список використаних джерел
1. Матвєєва, О.О. Нові бібліотечні послуги
/О.О.Матвєєва [Електронний ресурс] –
Режим доступу: bibliostyhia.
blogspot.com – Назва з екрану.
2. Медведєва, В. Інноваційні технології –
майбутнє бібліотеки /
Валентина Медведєва [Електронний
ресурс] – Режим доступу:
libkor.com.ua - Назва з екрану.
3. Суминова,О.В. Использование
ресурсов Интернета в библиотеке /
О.В.Суминова [Электронный ресурс] –
Режим доступа: pntb.ru/win/InterEvents/crimea97/doc/s4/s4doc12.html –
Название с экрана.
Автор
filippienko6060
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
29
Размер файла
12 178 Кб
Теги
powerpoint
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа