close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Украина. Новый образец полиса страховки ОСАГО

код для вставкиСкачать
Украина. Образец полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств; И техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных трансп
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Державної комісії з
р
егулювання ринків фінансових послуг
України
︰
︲
№ ЗРАЗОК ТА ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
поліса обов’язкового страхування цивільно
-
правової відповідальності власників наземних транспортн
их засобів
1. Зразок поліса обов’язкового страхування цивільно
-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Лицьов
ий
бік першого аркуша
Зворотн
ий бік першого аркуша
Лицьов
ий
бік
другого аркуша
2. Технічний опис поліса обов’язкового страхування цивільно
-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Поліс обов’язкового страхування цивільно
-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі –
Поліс) склад
ається з двох аркушів –
оригіналу та копії, які виготовлені на самокопіювальному папері формату 210 мм х 295 мм. Перший аркуш –
бірюзового кольору, другий –
білого кольору, щільність паперу
54 –
58
г/м
2
.
Технологія і засоби захисту бланка Поліса розробляют
ься відповідно до законодавства з питань виготовлення бланків документів суворого обліку.
1. Перший аркуш Поліса
–
оригінал, що має лицьовий та зворотний боки
.
1.1. Лицьовий бік.
У верхній частині навпроти слова „Поліс №” надруковано серію, що складається
з двох літер, та семизначний номер. Містить 1
3
розділів: „1. Страховик”, „2. Поняття страхового випадку”, „3.
Строк дії”, „4. Страхова сума (ліміт відповідальності) на одного потерпілого”, „5. Розмір франшизи”, „6. Страхувальник”, „7. Забезпечений трансп
ортний засіб (ТЗ)”,
„8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ”, „9. Базовий платіж (Бп) та коефіцієнти (К), що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу”, „10. Страховий платіж”, „11.
Примітки”, „1
2
Дата укладання договору”, „1
3
. Під
писи сторін”
.
Після Розділу 1
праворуч зазначається код страховика (відповідно до інформації Моторного (транспортного) страхового бюро України).
У Розділ 6 заноситься інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати страхувальника:
для юридичної особи –
назва організації, юридична адреса, номер контактного телефону, код ЄДРПОУ;
для фізичної особи –
прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер платника податків –
фізичної особи (ІНПП), адреса проживання, номер контактного телефону
, відомості про документ, що посвідчує особу.
В лівому нижньому куті ставиться підпис страхувальника. У разі, якщо страхувальником є юридична особа
, підпис скріплюється печаткою.
В правому нижньому куті ставиться підпис, печатка страховика та код, за допом
огою якого можна ідентифікувати його агента.
Унизу міститься запис „видається страхувальнику”.
1.2. Зворотний бік.
Містить витяги із Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно
-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.
2. Другий аркуш Поліса –
копія.
Лицьовий бік копії повністю повторює всі розділи оригіналу з такою відмінністю: внизу замість запису „видається страхувальнику” розміщений запис „залишається у страховика”
.
Зворотний бік –
без друку.
Після заповнення страхо
вих документів оригінал Поліса видається страхувальнику, копія залишається у страховика для звіту.
Директор департаменту
стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Н.Жила
Автор
yura9703
Документ
Категория
Автомобили
Просмотров
2 511
Размер файла
1 127 Кб
Теги
Образец полиса ОСАГО Украина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа