close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Міжнародна науково-практична конференція - Сім'я

код для вставкиСкачать
Інформаційне повідомлення
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецька обласна державна адміністрація
Чернівецька міська рада
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
Вища школа соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща)
Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина)
Громадська організація "Основа поколінь" (м. Чернівці)
Громадська організація "Християнська Україна" (м. Київ) Запрошують до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Духовно-культурний чинник у зміцненні сім'ї та інтеграції суспільства", що відбудеться 17-18 листопада 2011р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці). Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISSN, УДК та ББК, який буде розісланий учасникам конференції, а також у найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки.
Матеріали будуть також надруковані у часописі "Релігія та Соціум", який включено до переліку фахових видань ВАК України (філософські, соціологічні та історичні науки) та у збірнику наукових праць. Заплановано рубрику ,,Трибуна молодого вченого", куди увійдуть статті аспірантів, здобувачів та магістрантів.
Конференція буде працювати за такими напрямами:
1. Інститут сім'ї в умовах глобалізації, євроінтеграції та зміцнення державності України.
2. Вплив ЗМІ, громадських та релігійних організацій на сімейно-шлюбні відносини.
3. Роль сім'ї та школи у формуванні духовних цінностей підростаючого покоління.
4. Сирітство і безпритульність як соціальна проблема українського суспільства.
5. Державна стратегія зміцнення інституту сім'ї в Україні.
Крайній термін подачі статей - 15 листопада 2011 року. Відповідальний редактор: Докаш Віталій Іванович;
Відповідальний секретар: Кілей Юлія Григорівна.
Контактні телефони: (0372) 58-47-03 (кафедра соціології).
0677699013, 80999165088 - зав. кафедри соціології, професор Докаш Віталій Іванович.
0967139183 - відповідальний за прийом матеріалів -Киф'юк Василь Васильович.
end_of_the_skype_highlighting
Вимоги до оформлення матеріалів:
Редакційна колегія просить надсилати матеріали електронною поштою на адресу: sociologcnu@ukr.net
1). Статті (від 20.000 до 40.000 знаків). Стаття має містити УДК, коротку анотацію українською, російською та англійською (з обов'язковим перекладом імені, прізвища та назви статті) мовами, ключові слова. У тексті обов'язковими є: актуалізація проблеми, мета та завдання дослідження, ступінь наукового опрацювання проблеми, короткі висновки. Список літератури оформляється за абеткою: спочатку кирилиця, потім - латина; у квадратних дужках подається порядковий номер джерела і сторінка - [7, с.19]. Бібліографія - відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3 за 2008 рік). Редколегія залишає за собою право відхиляти статті з порушенням цих вимог.
На кожну статтю подається зовнішня письмова рецензія доктора наук, завірена у відповідному закладі печаткою.
2) Тези - 3-5 повних сторінок тексту формату А4, набраного у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом.
Параметри сторінок матеріалів: абзац - 5 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Оформлення матеріалів:
1. Прізвища авторів друкувати через кому з правого боку сторінки жирним шрифтом.
2. Нижче вказати місце роботи автора, крапку наприкінці заголовку не ставити.
3. Назву доповіді друкувати по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку наприкінці заголовку не ставити.
Малюнки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву. Підрядкові примітки не допускаються.
3). Авторську довідку, де вказати прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, службову та домашню адреси, телефони, E-mail.
Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення - продублюйте роботу, або зателефонуйте за вказаним вище телефоном.
До матеріалів додається копія документу про оплату друку матеріалів.
Форма заявки для участі в конференції
ПІБ авторів, науковий ступіньНазва доповідіНазва напрямуМісце роботи, посадаКонтактна адреса у такому форматі:
ПІБ отримувача
вулиця, № будинку, № квартири
місто
індекс
Контактний телефонe-mailКількість оплачених додаткових збірників (до вартості публікації включений лише один авторський примірник) 
Автор
vadimgagarin
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
188
Размер файла
46 Кб
Теги
жнародна, науково, практична, конференц
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа