close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Особова справа призовника

код для вставки
Порядок розташування листів
Додаток №6
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Команда ОВК Вид Збройних Сил України,
інші військові формування (рід військ)________________
команда Генерального штабу
Збройних Сил України
№ _______________________
Порядковий номер за обліково
-
алфавітною
книгою _________________________
ОСОБОВА СПРАВА ПРИЗОВНИКА
Іван
ов Юрій Юрій
ович
199
5
року народження
(
21 серп
ня
)
Освіта _______________________________________
____
______________________
Цивільна спеціальність _____________________________________________
______
Судимість ____________________________________
____________
______________
Мелітопольсько -
Веселівський об
’
єднаний районний військовий комісаріат
Запорізької області
Фото
графії 3х4
УВАГА! До особової справи облікова картка не вшивається!
Заповнюється у ОРВК!
Для військомату
Довідка про склад сім
’
ї призовника
Призовник
Іванов Юрі
й Юрійович
_________________
____________________________________________________
Народив
ся «
21
» серпня
_
_
199
5
р. м.Мелітополь, Запорі
зької області____________________
Паспорт (свід
оцтво про народження) серія
І
-
ЖС
№
0
83
6454_
виданий «
13
»
вересня
19
95
р. ВРА
ЦС Мелітопольським
міськрайонним управлінням юстиції
запорізької області_
_____________________ національн
ість українець________
Мешкає з 19
95
року з
а адре
сою
вул.
.
Брів
-
Ла
-
Гайард
, д5, кв67__________________
__________
_
Навчає
тьс
я у
Мелітопольському навчально
-
виховному комплексі №16__________
клас 10
-
а__
Освіта базова_загальна_середня______________________________________________________
1. Батьки призовника
Батько: Іванов_Юрій_Станіславович_________________________________________
19 75
р. н.
національн
іст
ь
українець____________________________________________________________
Мі
сце народження м.Мелітополь,_Запорізької обл.
.
_____________________________________
Мешкає в Мелітопольському районі з 1975____
р.
Прибув в Мелітопольський район з ___________________________________________________
Місце пр
оживання, посада, місце роботи м.Мелітополь,_
вул.
.
Брів
-
Ла
-
Гайард
, д5, кв67
______
приватний підприємець,_
»
Автосервіс
»
,_ремонт_автомобілів_________________________
__
Військове звання сержант____
_______________________________________________________
Інвалід ________________ групи, пенсія __________________, стан здоров
’
я задовільний_____
______________________________
____________________________________________________
Мати: Іванова_Інна_Вікторівна_
_____________________________________________
19 76
р. н.
Дів
оче пр
ізвище Петрова____________________________
, н
аціональність росіянка__________
Місце народже
ння с.Семенівка,_Мелітопольського_р
-
ну,_Запорізької обл.
.
_________________
Мешкає в Мелі
то
польському районі з 1976
р.
Прибула в Мелітопольський район з __________________________________________________
Місце проживання, посада, місце роботи
м.Мелітополь,_
вул.
.
Брів
-
Ла
-
Гайард
, д5, кв67
______
_
продавець_магазину_
»
Взуття
»
_______________________________________________________
Інвалід _______________ групи, пенсія __________________, стан здоров
’
я задовільний_______
__________________________________________________________________________________
Вітчим або мачуха –
ті
ж дані, що для рідного батька або мат
ері ________________________
___
_______________________________________
______________________
_____
________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Батьки мешкають на жи
тловій площі, яка нале
жить Іванову_Юрію_Станіславовичу_________
Кімнат три___ кухня загальна_______
з
агальна
площа 65,3_________________________
кв.м
Підсобне господарств
о земельна_
ділянка_2 га
_у_Семенівській_сільраді___________________
Чи вплине призов юнака до лав Збройних Сил України на м
атеріальне становище родини ні___
2. Брати та сестри, які проживають разом з призовником
Рідство
Прізвище, ім
’
я, по
-
батькові
Рік та місце народження
Домашня
адреса, місце роботи (навчання), посада
Кількість дітей
сестра
Іванова Ірина 200
1
Брів
-
Ла
-
Г
айард
,5/67
Станісла
ві
вна
м.Мелітополь
учениця НВК №16
3. Додаткові відомості
Коли і які призовник переніс травми та захворювання, де лікувався (
переломи, операції, нічне
нетримання сечі, нервово
-
психічні, серцево
-
судинні, шлунково
-
кишкові та інші захворювання)
перелом_лівої_го
мілки_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Чи був призовник засуджений (коли, за що, міра покарання
) з
асуджений_не_був_________
__________________________________________________________________________________
Хто з рідних чи батьків був засуджений чи відбував покарання за судом
засуджених_не_було
__________________________________________________________________________________
Хто з батьків чи рі
дних мешкає, чи мешкав за кордоном, підтримує зв
’
язок з закордоном ____
рідних за кордоном не має_________________________________
_______________________
Достовірність даних у довідці підтверджую
(батько чи мати призовника)
________________________________________________________________________
(прізвище, ім
’
я, по
-
батькові, підпис
)
Дані довідки засвідчуються __________________
М.П.
Начальник ХРП __________________________
Паспортист ________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА
На призовника Іванова Юрія Юрійовича
,
1995 року народження
Освіта: базова загальна середня
Іванов Юрій
навчається у НВК № 16 «Дит
ячий садок –
школа –
ВУЗ» з 2001
року. За час навчання показав себе здібним учнем, легко засвоює навчальний матеріал, набуває знання та навички, має достатній рівень успішності. Вчиться у профільному юридичному класі. Завдання вч
ителів виконує у повному обсязі, якісно, творчо. Піклується про постійне підвищення свого освітнього р
івня, цікавиться історією. Юр
ій гуманітарій, він важче засвоює категорії точних дисциплін.
Негативних особливостей характеру та поведінки не має. У ко
нфліктних ситуаціях поводить себе гідно, розсудливо,
спокійно. Дисциплінований. Юр
ій має багато друзів. З товаришами та вчителями ввічливий. Приймає активну участь у суспільному житті школи та класу, організатор шкільних вечорів. Вибирався до Ради старшокл
асників, був Прем’єр
-
міністром класу.
Загальний
фізичний розвиток Іванова Юр
ія відповідає його віку, зарахований до загальної фізичної групи . Скарг на стан здоров’я не має. Спортсмен, займається у ДЮСШ №3, секція баскетболу. Приймав участь у міських з
маганнях призовної молоді з військово
-
прикладних видів спор
ту. Добре засвоює програму предмета
«Захист Вітчизни».
Юр
ій планує після закінчення школи навчатися у Київському Державному Університеті на військово
-
юридичному факультеті.
У побуті характ
еризується тільки з позитивних сторін. Приводів в міліцію не мав. Спиртні напої, тютюн та наркотики не вживає.
Директор НВК № 16 Класний керівник (підпис)
Автобіографія
Призовника
Іванова Юрія Юрійовича
199
5
року народження
прізвище, ім’я, по
-
батькові
Я, Іванов Юрій Юрійович, народився 21 серпня 1995 року у місті Мелітополі, Запорі
зької області
.____________________
___
_
У 2001 році поступив до 1 к
ласу навчально
-
виховного
__
__
__
комплексу №16 «Дитячий садок –
школа –
ВУЗ
»
._На
даний час
___
навчаюсь
у
профільному правовому класі
._________________
___
___
Короткі відомості про близьких родичів:_________________
___
___
батько –
Іванов Юрій Станіславович,_1975 року народження
___
__
мати –
Іванова (Петрова) Інна Вікторівна,_1976 року народження
сестра –
Іванова Ірина Станіславі
в
на
,_2001 року народження____
______Я і моя родина проживають за адресою: Мелітополь, Брів
-
Ла
-
Гайард, 5/67
Дата Підпис
Для військкомату
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
штамп
НАВЧАЛЬНО ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 16
«ДИТ
ЯЧИЙ САДОК -
ШКОЛА -
ВУЗ»
м. МЕЛІТОПОЛЯ
Довідка
Іванов Юрій Юрійович
на
даний час навчається у 1
0
-
а
класі навчально
-
виховного комплексу № 16
«Дитячий садок -
школа -
ВУЗ» міста
Мелітополя Запорізької області
та проходить 7
0 годинний курс «Захист Вітчизни» (допризовну підготовку).
Директор НВК № 16 Лист вивчення особистості
Призовника ________
Іванова Ю
рія Юрійовича
______________________________________
199
5
року народження
Коли, з ким проведена бесіда
Зміст бесіди
1.
2.
Бесіда з призовником
1. Де і скільки навчався. Скільки закінчив класів. Дисципліна в школі та взаємовідносини з вчителями та однокласниками.
Навчається у НВК №16 у 1
0 профільному правовому класі
. Дисциплінований, з вчителями та однокласниками ввічливий
2. Яка успішність у навчанні. Чи залишався на повторний курс і чому.
Навчається
легко
,
засвоює навчальний матеріал, набуває знання та навички, має достатній рівень успішності
. На повторний курс не залишався
3.Сімейний стан, взаємовідносини в сім
’ї
Взаємовідносини у сім
’
ї
ба
з
уються
на взаємодопомозі, повазі один до одного
4. Стан здоров
’
я. Чи були переломи, операції, інфекційні захворювання, нічне нетримання сечі, сноблукання (де і коли лікувався). Вживання алкоголю. Чи значиться на обліку в психоневрологічному, шкіровенеричному, протитуберкульозному, ревматологічному дисп
ансерах.
Стан здоров
’
я
добрий
. Був перелом
лівої гомілки. Алкоголь, тютюн, наркотики не вживає. На обліку у спец диспансерах
не значиться.
5. Чи є рідні хворі нервово
-
психічними захворюваннями, туберкульозом та іншими захворюваннями.
Серед рідних
не має хворих
на туберкульоз, нервово
-
психічні
та інші захворювання.
Вивчення проводив: Бесіда з працівниками міліції
1. Які матеріали маються про призовника, чи мав судимість, приводи до міліції, коли і за що
2. Поведінка призовника.
3. Дані про близьких рідних, їх судимість, коли і за що.
4
. Особливі зауваження.
Вивчення проводив:
1.
2.
Бесіда з рідними призовника (батько, мати та інші.)
1. Матеріальне становище сім
’
ї.
C
ім
’
я
має середній рівень матері
ального достатку
2. Взаємовідносини призовника з сім
’
єю.
Взаємовідносини у сім
’
ї
ба
з
уються
на взаємодопомозі, повазі один до одного
3. Чи є серед рідних призовника хворі на психічні захворювання, хронічний алкоголізм, інші захворювання. Стан здоров
’
я призовника. Чи хворів в дитинстві. Чи були переломи, операції, травми голови, припадки, втрати свідомості, інфекційні захворювання. Чи страждає нічним нетриманням сечі, психічним захворюванням. Чи значиться на обліку в психоневрологічному, протитуберкульозному диспансерах.
Серед рідних
не має хворих
на туберкульоз, нервово
-
психічні
та інші захворювання.
Стан здоров
’
я
призовника добрий
. Був перелом
лівої гомілки. Алкоголь, тютюн, наркотики не вживає. На обліку у спец диспансерах
не значиться.
4. Успішність призовника в навчанні, характер, схильності, поведінка в побуті, сім
’ї та відношення до праці.
Навчається
легко
,
засвоює навчальний матеріал, набуває знання та навички, має достатній рівень успішності
.
5. Прохання і заяви батьків (рідних)
У разі призову син
а залишити служити на території Запорізької
області
Вивчення проводив:
Висновок особи, яка проводила вивчення особистості призовника:
доцільно призначити в частини _______________________________________________________
__________________________________________________
____________
___________________
_______________________________
____________
______________________________________________________________
Начальник 2
-
го відділення -
призову майор ____________________
«______» _____________________ 200 р.
Висновок районного військового комісару:
призначити в частини ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Мелітопольсько
-
Веселівський райвійськком полковник Виноградов Р.Є. «______» _____________________ 200 р.
Лист вивчення стану здоров
’
я
Призов
н
ика _________
Іванова Юрія Юрійовича_____________________
199
5
року народження
Що проживає за адресою
:__
Мелітополь, Брів
-
Ла
-
Гай
ард, 5/67______________________________
Військкомат: район Мелітопольський, область Запорізька
Мета заповнення: приписка
№
ПИТАННЯ
ВІДПОВІДІ
Чи відповідає віку загальний фізичний розвиток ?
Загальний фізичний розвиток відповідає віку призовника
2.
Чи відставав у розвитку в дитинстві (пізно почав говорити, ходити, різко відставав у вазі)?
У розвитку в дитинстві не відставав
3.
У якому віці пішов до школи і як навчався: легко, важко, відставав, залишався на повторний курс, відношення до навчання?
У школу пішов у 6
-
ти річному віці. Навчається
легко
,
засвоює навчальний матеріал, набуває знання та навички, має достатній рівень успішності
.
4.
Чи наявні особливості характеру: образливість, грубість, скритність, замкнутість?
Наявних негативних особливостей характеру не має
5.
Чи наявні особливості у поведінці: дома, в колективі, у громадських місцях, з однолітками, з дорослими?
Наявних негативних особливостей поведінки
не має
6.
Як поводить себе у конфліктних ситуаціях: втечі зі школи, з дому, самоушкодження або грубість до оточуючих?
У конфліктних ситуаціях поводить себе гідно, спокійно
7.
Чи мав приводи у міліцію і з якої причини?
Приводів в міліцію не мав
8.
Чи вживає спиртні напої, наркотики, з якого часу і як часто?
Спиртні напої, тютюн, наркотики не вживає
9.
Чи є скарги на стан здоров
’я
, які і коли з
’я
вилися?
Скарг на стан здоров
’
я
не має
10.
Які хвороби та травми переніс у минулому (перерахувати), чи наявні наслідки?
Переніс травму ноги –
перелом лівої гомілки
11.
Коли і де знаходився на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні, з якими захворюваннями (травмами), чи наявні довідки?
На стаціонарному та амбулаторному лікуванні не знаходився
12.
Чи знаходився на обліку (під спостереженням) у спеціалізованих лікувально
профілактичних закладах: коли, де, з яким захворюванням, чи наявні довідки?
На обліку у спец
іальних лікувально
-
профілактичних
закладах не значиться
13.
Чи відмічалися припадки, втрати свідомості, сноблукання, як часто, хто спостерігав, чи лікувався, чи наявні довідки?
Припадків, втрати свідомості, сноблукання не відмічалося
14.
Чи мав хвороби та травми нервової системи: удари голови, травми черепа з втратою свідомості, менінгіти, радикуліти і таке інше?
Хвороб та травм нервової системи не мав
15.
Чи страждає нічним нетриманням сечі, як часто, коли відмічалося останнього разу і де лікувався?
Не страждає
16.
Які додаткові відомості про стан здоров
’я призовника наявні?
Не має
17.
Чи страждають рідні спадковими хворобами: нервовими, психічними хворобами, проказою, туберкульозом, алкоголізмом?
Р
ідні не страждають спадковими хворобами
Бесіда по вивченню стану здоров
’
я проводилася з батьком (матір
’
ю)___________________
______________
____
_
Івановою Інною
В
ікторівною__________________________________
______________________________________________________________________________
дата, підпис
РІШЕННЯ ВІЙСЬККОМУ : призначити в частини
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________
_________________________________
______________________________________________________
Мелітопольсько
-
Веселівський райвійськком
полковник Виноградов Р.Є. « » _________________________ 200 року
дата, підпис
№ з/п ________________
Дата обстеження: «_______» _________________200 р.
РЕГІСТРАЦІЙНИЙ
БЛАНК
(Прізвище, ім
’
я, по
-
батькові)
(день, місяць, рік народження)
Дайте
оцінку своєму самопочуттю, ПОГАНЕ СЕРЕДНЄ Д
ОБРЕ ВІДМІННЕ
закресливши відповідну цифру: 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ЗАКЛЮЧЕННЯ ПРО ПРИДАТНІСТЬ: ________________________________________ ________________________________________
НАЧАЛЬНИК ГРУПИ ПРОФВІДБІРУ _____________________________________ВРК
_____________________________
___________
(військове звання, підпис, прізвище)
«_______» __________________ 200 р.
П.І.Б. ______________________________________________________________________________________
Адреса _______________
______________________________________________________________________
Обстеження нервово
-
психічної стійкості –
анкета «Прогноз»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кількість відповідей за шкалою щирості ______________________________
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кількість відповідей
за 1 шкалою
_____________________________
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Кількість відповідей
за 2 шкалою
______________________
_______
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Сума відповідей
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Оцінка в балах
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Група придатності
Оцінка властивостей нервової системи (НС)
Т
Т
Т
Аналіз
результатів тестування
1
2
1
2
1
2
3
4
3
4
3
4
Тх –
відповідна властивість НС.
5
6
5
6
5
6
7
8
7
8
7
8
Ссн –
сума стверджень на питання непарної нумерації Т.
9
10
9
10
9
10
11
12
11
12
11
12
Ссп
–
сума стверджень на питання
парної нумерації Т.
13
14
13
14
13
14
15
16
15
16
15
16
Сз
н –
сума запереч
ень на питання непарної нумерації Т.
17
18
17
18
17
18
19
20
19
20
19
20
Сзп
–
сума заперечень на питання парної нумерації Т.
21
22
21
22
21
22
23
24
23
24
23
24
Тх = (С
сн+Сзп) –
(Сзн+Ссп)
25
25
25
Визначення риску суіцидальності
1
11
22
Від 8,80 –
риск суіцида незначний
2
12
23
3
13
24
4
14
25
Від 8,80 –
до 15,4 –
є риск суіцида
5
15
26
6
16
27
7
17
28
Від 15,4 –
риск суіцида великий
8
18
29
9
19
30
10
20
31
21
Начальник групи ППО Р
е
зультати медичних обстежень:
дослідження крові RW
загальний аналіз крові
аналіз на групу крові
аналіз сечі
флюорографія
кардіограма серця
Автор
3axuct
3axuct17   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
24 969
Размер файла
5 042 Кб
Теги
справа, призовника, особові
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа