close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

b kon ris om2010

код для вставкиСкачать
Київський університет
імені Бориса Грінченка
Педагогічний
інститут ЗАТВЕРДЖЕНО
Приймальною комісією
Протокол № 5 від 01.03. 2010 р.
Голова Приймальної комісії
______________В.О. Огнев’юк
ПРОГРАМА
творчого конкурсу з рисунка
Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 6.020205 «Образотворче мистецтво»
ОКР: бакалавр ПОГОДЖЕНО
РОЗГЛЯНУТО І ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з навчально-методичної
на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Роботи _____________О.Б. Жильцов
Протокол № 7 від 03.02. 2010 р.
Зав. кафедри _____ Е.В. Бєлкіна
Київ 2010
Творчий конкурс з рисунка (перший етап)
Завдання: Рисунок “Натюрморт з натури гіпсових геометричних фігур”.
Термін виконання – 6 годин. Матеріал папір, формат А-3, графітний олівець.
Мета завдання
– виявити рівень підготовки абітурієнта з рисунку, його
вміння бачити пропорції, форму предметів, хист до художнього відображення
та узагальнення.
Вимоги. ·
Використовуючи закони композиції правильно розташувати
зображення
у визначеному форматі паперу. ·
Побудувати зображення предметів у просторі. ·
Передати основні пропорції предметів, враховуючи перспективні
скорочення. ·
Виявити об’єм і конструктивну форму предметів за допомогою лінії та
тону. ·
Узагальнити рисунок.
№
Критерії оцінювання:
Кільк. балів
1
Композиційне рішення
40
2
Передача пропорцій, конструктивна побудова предметів 40
3
Побудова перспективного зображення, положення предметів у
просторі, передача візуальних змін на площині аркушу
40
4
Передача об’єму предметів засобами світлотіні
(світло, півтінь,
тінь, рефлекс, падаюча тінь)
40
5
Володіння художніми техніками, завершеність роботи,
узагальнення.
40
Разом
200
Завдання з рисунку
Творчий конкурс з живопису
(другий етап)
Завдання: виконати натюрморт з предметів ужитку.
Термін виконання – 6 годин.
Матеріал – папір, формат А-3, гуаш, акварель.
Мета:
·
продемонструвати вміння гармонійно компонувати предмети вжитку в
заданому форматі;
·
уміння передати пропорції предметів та їх матеріальність за допомогою
кольору (акварель, гуаш);
·
виявити знання в моделюванні форми і створенні простору:
·
виявити знання з просторового розташування предметів за допомогою
світлотіні та теплохолодності.
Вимоги
:
·
Гармонійно розташувати предмети вжитку в заданому форматі;
·
Вміти передати особливості форми предметів та їх взаємовідношення;
·
Вміти передавати за допомогою кольору і тону співвідношення предметів
композиції натюрморту ;
·
Передача матеріальності предметів за допомогою теплохолодності,
світлотіні, засобами живописних технік;
·
Узагальнити композицію.
№
п/п
Критерії оцінювання
Кількість
балів
1.
Композиційне рішення
40
2.
Передача форми предметів, їх взаємовідношення
40
3.
Передача співвідношення предметів композиції
натюрморту за допомогою кольору і тону
40
4.
Виявлення знань з кольорознавства
40
5.
Володіння художніми техніками, завершеність роботи,
узагальнення
40
Разом
200
Завдання з живопису
Автор
kokosik6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
107
Размер файла
637 Кб
Теги
b_kon_ris_om2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа